Blad 4 2011

 • View
  239

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lokalblad for Nyborg Marineforening

Text of Blad 4 2011

 • Nr. 4 2011 20. rgang

 • Da dette blad er det sidste i2011 benyttes her lejlighe-den til at nske alle voremedlemmer og annoncreren Gldelig Jul og et GodtNytr. Tak til annoncrerne forden sttte I s trofast yder.Ogs tak til de medlem-mer, der hjlper, nr der erbehov for ekstra hnder.Bestyrelsen.

  Foredrag om Danmarks engage-ment i Afghanistan

  Torsdag den 13. oktober, havde 49gaster og ledsagere indtaget stuenfor at hre dette foredrag.Felt- og sogneprst Thomasstergaard Aallmann var foredrags-holderen. Han var feltprst for hold5, der bestod af Garderhusarer. Detvar en mand som kunne sit "hnd-vrk". Han startede med at give sinopfattelse af Danmarks bevg-grunde til at deltage i krigen modTaliban og mange af os flte at detvar meget vgtige incitamenter.Han fortalte ogs levende om solda-ternes professionelle mde at g tilderes opgave p. Det var eventyrligtat hrer om deres tanker, derespligtflelse og mod, for det arbejdede var taget derned for at udfre.Desvrre kom ikke alle sammenhjem og dem tnker vi p og min-des den 5. september hvert r.Til slut vil jeg komme med et citatfra Mark Twain som en af de solda-ter, der blev dernede havde taget tilsig: "Its better to die for somethingthan to live for nothing". En aftensom har givet os der var til stedenoget at tnke over.JCH

  2

  Indhold:Aktivitetskalender side 3

  Organisation side 4

  Personalia side 13

  Skyttelav side 27

  Nste nummer udkommer:

  Ultimo januar 2012

  Sidste frist for indlevering af stof er:31. december 2011

  Deadline for annoncer:15. december 2011

 • 3AAAAkkkktttt iiii vvvv iiii tttt eeee tttt sssskkkkaaaa llll eeeennnnddddeeeerrrrMned Dato Klokken Hvad sker

  December 05 1400 vedag koret

  10 1230 Julefrokost 125 kr.

  18 1400 Juletr for medlemmernes brn, brnebrn og oldebrn 50 kr.

  19 1400 vedag koret

  20 1900 Vi synger julen ind og slutter med glgg og bleskiver 25 kr.

  Januar 8 1000 Indskrivningsdag: Stralsund 30. aug-02. sep. dep. 500 kr./pr. person,

  se programmet andet sted i bladet. Rejseudvalget srger for morgen

  kaffe.

  Januar 9 1000 Pudsedag. Gaster mder med knofedt og srger for at stuens messing

  kommer til at skinne. Som belnning er foreningen vrt ved en let

  frokost. Md nu op!

  Januar 27 1800 l aften med plsebord 200 kr. Lars og Erik kommer til stuen med 8

  forskellige slags l, Erik som er brygmester vil fortlle om de forskel

  lige sorter og der er rigeligt af smagsprver, s det anbefales at lade

  bilen blive hjemme. (med ledsagere)

  Februar 19 1100 Distriktsmde i Fborg.

  Februar 24 1800 Generalforsamling, Gulerter med flsk og plse, 75 kr. (uniform)

  Marts 3 1800 Middag for landsbestyrelsen i stuen.

  Marts 4 1000 Distriktsskydning i skytternes hus p Halvej derefter frokost i stuen.

  Marts 16 1800 Foredrag ved Orlogshistoriker Hans Christian Bjerg, om

  Kanonbdene i den dansk-norske flde og deres anvendelse under kri

  gen med England 1807-1814. Flskesteg m.tilbehr 125kr. (m.led

  sager) (uniform)

  April 16 1000 Pudsedag! Gaster mder med knofedt og srger for at stuens messing

  kommer til at skinne. Som belnning er foreningen vrt ved en let

  frokost. Md nu op!

  April 28 1230 Marthafrokost m.ledsager 125 kr.

  Maj 4 til 6 Sendemandsmde i rskbing

  Juli Stuen lukket (rengring)

  Obs. Tilmeldingslister vil vre fremlagt i stuen 1. mned fr det det pgldende arrange-

  ment. Tilmeldingen er frst gyldig nr der er betalt.

  Skyttelavet skyder i skyttehuset p halvej hver onsdag kl. 1830 og sndag kl.1000 md op.

  Nyborg Marineforenings kor ver mandage i ulige uger kl. 1400 md op i stuen.

 • 4B e s t n i n gFormand Brge Ferning, Lrkeparken 19 Nyborg, Tlf.: 6531 6395

  mail: blhferning@mail.dkNstformandJrgen C. Henrichsen, Gyldenrisvnget 5 Nyborg, Tlf.: 6531 3996

  mail: jchenrichsen@mail.dkKassererFinn Moltke Kristensen, Karensvej 14 Nyborg, Tlf.: 6531 7136

  mail: fmoltke@mail.dkSekretrKarl-Erik Srensen, Skolegade 2 A, 1. Nyborg, Tlf.: 6533 2220

  mail: karleriks@gmail.comBest.medlemBjrn Andersen,Valmuevej 5 Nyborg, Tlf.: 2442 2480

  mail: bjoerna@mail.dk

  S u p p l e a n t e r

  Henning Carlsen, Mosevej 2 B Nyborg, Tlf.: 5046 4135mail: hc2575@yahoo.dk

  Erik Dyrskov Rasmussen, Rnnebrvnget 26 Nyborg, Tlf.: 65315550mail:erikdyrskov@dbmail.dk

  Ebbe Rasmussen, Skovvej 31 Nyborg, Tlf.: 65314009mail: ebberas@turbopost.dk

  StuenBanjermesterKnud Geisler Rasmussen, Odinsvej 7 Nyborg, Tlf.: 6531 2945

  KvartermesterWilly K. Jensen, Sprotoften 60, 1. Nyborg, Tlf.: 2695 8876

  mail: w.k.j@sprotoften.dkB l a d r e d a k t i o n

  Ansvarshavende redaktrBrge Ferning, Lrkeparken 19 Nyborg, Tlf.: 6531 6395

  mail: blhferning@mail.dk

  Redaktr og Web-designKarl-Erik Srensen, Skolegade 2 A, 1. Nyborg, Tlf.: 6533 2220

  mail: karleriks@gmail.com

  MarinestuenVesterhavnen 70 A Nyborg, Tlf.: 6530 1576Hjemmeside: www.marineforeningennyborg.dk

 • 5

 • 6

 • 7National flagdagDet var i 2009 den 5. septemberblev udnvnt til national flagdagfor vores udsendte soldater. Dermeder det tredje r at vi rer dem, der erfaldet og dem som stadig kmper idet fremmede ved at hejse Dan-nebrog over hele landet.Sledes ogs i Nyborg Marinefore-ning hvor vi hjtideligholdt det fr-ste gang i 2010 og igen den 5. sept.i r.Det foregik p den mde at med-lemmerne samledes i stuen kl. 0745i fuld ornat. Da der var soldater frade vrige vrn(garderne, flyvevb-net, marinehjemmevrnet mm.)samt hustruer var det ndvendigtmed en lille breafing. Det var lagt ihnderne p kommandrkaptajn(P) Kurt Verner som med stor myn-dighed orienterede alle om hvor deskulle st, samt hvordan flaghejs-ningen skulle foreg.Prcis kl. 0800 blev der komman-deret hejs flaget, vores salutkanonblev affyret og til tonerne af: Der eringenting der maner gik vort smuk-ke Dannebrog til tops. Kunne manspore lidt vdt i jenkrogen p flere,jeg tror det.Derefter var foreningen vrt vedkaffe og rundstykker og en lille en(2). Kurt Verner forklarede ganskekort, hvordan soldater gennem alletider har mttet sls for Danmark

  nr vi var truet, det vre sig afsvenskere eller englndere.Denne smukke hjtidelighed erkommet for at blive, svel nationaltsom i Nyborg Marineforening.Torben Jrgensen

  Der afholdes ordinr general-forsamling den 24. februar 2012kl. 18.00 i Marinestuen.Bemrk: Der startes prcis efterudtrykt nske fra tidligere general-forsamling!

  Dagsorden:1. Valg af dirigent.2. Valg af stemmetllere.3. Vedtagelse af forretningsorden4. Bestyrelsens rsberetning v/for-

  manden.5. Aflggelse af det reviderede

  regnskab til godkendelse.6. Bestyrelsens forslag, herunder

  eventuel orientering om planer for det kommende r.

  7. Behandling af indkomne forslag8. Fremlggelse af budget og fast-

  sttelse af kontingent for det nste kalenderr.

  9. Valg til bestyrelsen. P valg er: Kasserer Finn Moltke Kristensen.

  Modtager genvalgNstformand Jrgen Henrichsen.Modtager genvalg.Sekretr Karl-Erik Srensen. Modtager genvalg.

 • 10. Valg af suppleanter. P valg er: 1. suppleant Henning Carlsen. Modtager genvalg.2. suppleant Erik Dyrskov Rasmussen. Modtager genvalg.3. suppleant Ebbe Rasmussen. Modtager genvalg

  11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. P valg er:Ib Kruse. Modtager genvalg.Kaj Bonde. Modtager genvalg.Suppleant Torben Jrgensen.Modtager genvalg

  12. Valg af sendemnd til sendemandsmdet.

  13. Valg af flagbrer. P valg er: Jrgen Henrichsen. Modtager genvalg.Knud Geisler Rasmussen. Modtager genvalg.Finn Frederiksen. Modtager gen-valg.

  14. Eventuelt.

  Bemrk: 33 i vedtgterne

  Stk. 1 Stemmeberettigede og valg-bare p generalforsamlingen er kunde, der har vret medlem i 3mneder eller mere regnet fra datofor tildeling af hovednummer.Stk. 2 Kun de medlemmer, der harbetalt indevrende rs (2012) kon-tingent og ikke er i restance med

  sidste rs kontingent, har stemme-ret og kan vlges til tillidsposter iforeningen.

  Forretningsorden for generalfor-samlinger i Nyborg Marineforening.

  1. Marineforeningens vedtgter dan-ner grundlaget for denne forretningsor-den til afvikling af svel ordinre somekstraordinre generalforsamlinger.

  2. Generalforsamlinger gennemfres ien form, der er Marineforeningen vr-dig.

  3. Dirigenten er ansvarlig for, at nuv-rende forretningsorden overholdes, oghar bemyndigelse til at afgre eventu-elle tvivlssprgsml.

  4. Dirigenten leder generalforsamling-en i overensstemmelse med denudsendte dagsorden.

  5. Ordet gives til enhver i den rkke-flge de er indtegnet skriftligt, ellerved hndsoprkning. Dog gives ordettil bestyrelsens medlemmer, nr densker det. Udenfor talerkken kan dirigenteneventuelt give ordet for kortebemrkninger, der har til forml atrette fejl eller misforstelser.

  6. Talere skal indlede med at nvnenavn af hensyn til referatet.

  7. Dirigenten kan stille forslag ombegrnsning af taletid eller om helt atstoppe en debat hvis et emne menesuddebatteret.

  8. Dirigenten eller bestyrelsen kan for-lange generalforsamlingen afbrudt foren kortere periode for nrmere at drf-

  8

 • 9

 • 10

 • 11

  S MANGLER DER IKKE NOGETBjdenvej 3 - 5, 5800 Nyborg. Tlf. 63 31 66 00

  bningstider: Mandag - fredag: 9 - 19. Lrdag: 8 - 16

 • 12

 • 13

  PP EE RR SS OO NN AA LL II AA

  Dato Skibsnr. Navn r

  24. nov 408 Finn Wagner 7030. nov 194 Carl Sigurd Boutrup 8027. dec 231 Bjrn Andersen 7502. jan 329 Henning Carlsen 7010. jan 94 Axel Blow Johansen 7002. feb 196 Kurt Preben Jensen 60

  N Y E M E D L E M M E R

  481 Jan Thor Nielsen

  482 Ebbe Skov Hansen

  483 Kristian Maegaard Lundgren

  I h i lses velko