Click here to load reader

BLAGOSLOV ZA SRETNO PUTOVANJE

 • View
  232

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vozočašće Majci Božjoj Jeruzalemskoj na Trški Vrh 1968. - 2010.

Text of BLAGOSLOV ZA SRETNO PUTOVANJE

 • BLAGOSLOV ZASRETNO PUTOVANJE

  Vozoae Majci Bojoj Jeruzalemskoj na Trki Vrh 1968. - 2010.

  VOZOAE

  - TRKI

  VRH

  BLAGOSLOV VOZAA I VOZILA

  GlasKoncila

  1968. - 2010.

 • 1TRKI VRH - KRAPINA

  Vozoae Majci BojojJeruzalemskoj na Trki Vrh

  1968.-2010.

  Glas Koncila

  2011.

  BLAGOSLOV ZA

  SRETNO PUTOVANJE

 • 2VOZOAE

  Nakladnik:

  Glas Koncila, Kaptol 8, Zagreb

  Tel.: 01/4874-300; fakx: 4874-303

  e-mail: [email protected]

  www.glas-koncila.hr

  Priredio:

  Nedjeljko Pintari

  Prijelom:

  Dragica anti

  Oblikovanje naslovnice:

  Tomislav Kuko

  Potovani itatelju!

  Prigodom jubilarnoga 40. vozoaa Majci Bojoj

  Jeruzalemskoj na Trki Vrh u organizaciji Glasa Koncila

  prikupili smo u ovu knjiicu sve lanke iz Glasa Koncila

  koji su od poetka vozoaa 1968. godine zabiljeili raz-

  nolikost dogaanja na tom najstarijem hrvatskom mo-

  litveno-blagoslovnom okupljanju vozaa i motornih vo-

  zila. Nekih je godina u Glasu Koncila zabiljeena samo

  najava vozoaa, bez kasnijeg izvjea o samom doga-

  anju, pa smo umjesto izvjea stavili samo najavu.

  Neka Vam knjiica koju drite u rukama bude poti-

  caj da uz Boju pomo i blagoslov svoje ivotno puto-

  vanje trajno izgraujete kao istinski put dobra za Vas i

  sve s kojima putujete i koje susreete!

  Sretan i blagoslovljen put

  eli Vam Glas Koncila

 • 3TRKI VRH - KRAPINA

  1968. GK br.13 str. 13

  Motorizirano hodoae s

  dvostrukim blagoslovom

  Pozvali smo bili automobiliste i motoriste

  Zagreba u staro, romantino svetite Mariji-

  no, na Trki Vrh povrh Krapine u Hrvatskom

  Zagorju. Nipoto nismo time eljeli iskazati i

  pruiti neku prednost onima kojih je imunost

  dosegla stupanj posjedovanje motornog vozi-

  la, jo uvijek nedostian stupanj enje mno-

  gih. Htjeli smo samo iz onih rijeka motorizira-

  nih, to se u dan poinka razlijevaju s gradskog

  asfalta na sve strane u potrazi za odmorom i ra-

  zonodom, skrenuti u jednu nedjelju jedan po-

  toi u jedno mjesto duhovne, religiozne okre-

  pe, mjesto ujedno privlano i kao toka mira i

  odmora u ljepoti Boje prirode i ljudske do-

  gradnje.

  Bili smo pripremili za to posebne plakete i

  naljepnice za automobile, dobili biskupa i is-

  povjednike, prometne straare i parkiralite,

  pokrenuli ugostitelje, uzbudili unaprijed svu

  Krapinu... Onda je nas i vozae i Krapinu na

  sam dan, u nedjelju 9. lipnja, uzbudila i uzbu-

  nila nemilosrdna, uporna, okrutna kia. U

 • 4VOZOAE

  vrijeme kad je trebalo kretati iz Zagreba pret-

  vorila se ona u pljusak, koji nije obeavao skorog

  jenjavanja. Na voza s biskupom umalo da se

  nije vratio s poetka puta, nije vjerovao da e

  itko doi. Ali, na cesti jedva vidljivoj od padali-

  ne, upali smo ve u kolonu vozila. Kamo idu? -

  pitali smo se. Ili su u Krapinu - vidjeli smo po-

  tom. Dolo ih je stotinu i dvadeset automobila.

  Vidjeli smo tu automobilskih oznaka i iz drugih

  gradova Hrvatske i ak Slovenije. Uzverali su se

  strmim prilazom, platili (gradu, opini, kome li)

  parkiranje (ti su se malo odvie pomamili za

  dobitkom, neoekivano su visoko drapali; ak

  i za dva vozila organizatora Glasa Koncila plati-

  la se taksa) i smjestili se u polukrune redove na

  velikom prostoru oko crkve.

  Bilo je posla i za ispovjednike. Crkva se goto-

  vo napunila: i mnogi domai htjeli su biti svje-

  doci toga neobinog protenja. Svetu misu u

  crkvi Majke Boje Jeruzalemske (nazvane tako

  po kipiu koji je prije 299 godina donesen iz

  Jeruzalema) sluio je biskup krievaki dr. Joa-

  kim Segedi u koncelebraciji s dva urednika Gla-

  sa Koncila. Propovijedao je uveni pater Mijo

  kvorc. Bio je to itav traktat o vonji i vozai-

  ma s kranskoga gledita, sve osvijetljeno i po-

  duprto znanou, svakom koja to podruje do-

  tie. Poslije mise biskup je vani, pod kronjama

 • 5TRKI VRH - KRAPINA

  i kiobranima, obavio blagoslov vozila. Obiao

  je redove kol s kdom i blagoslovljenom vo-

  dom, dok ga je zduno pomagalo blagoslovljeno

  kropljenje odozgora. Crkva blagoslivlje sve to

  slui ovjeku, eli ona svojim blagoslovom za-

  zvati od Boga na materijalne stvari zatitu od zla

  i zloga duha i zle upotrebe, i pomo da stvari

  slue na to vee dobro ovjeka i na proslavu

  Stvoritelja. (Pakosnom jednom zagrebakom

  novinaru svidjelo se da u ovom obredu vidi bla-

  goslov gulaa od ljudskih crijeva to se proizvo-

  di pri sudaru automobila. Kakva mata, kakva

  logika, kakav ukus!).

  Bili smo najavili u GK i susret urednitva s

  vozaima hodoasnicima. U onoj kiurini to

  nikom nije na um padalo. Narod na kotaima

  brzo se razmiljio. Uvjereni smo da nisu poalili

  toga puta unato njegovu neugodnom mokrom

  okviru. Zadovoljni jedino nisu bili ugostitelji.

  upnik pak krapinski i upravitelj protenita,

  pre. Orli, u sretnom uzbuenju zbog neoeki-

  vano lijepog odaziva, zaboravio je poslati po

  crkvi krabicu za novane darove. A htjeli smo -

  naa (novinarska) je to ideja bila - da pomogne-

  mo tim hodoaem takoer toliko nuno po-

  pravljanje toga bisera nae crkvene graditeljske

  i likovne umjetnosti, koji je u sve alosnijem

  stanju. No, iako je upnik toga dana imao vie

 • 6VOZOAE

  troka nego prihoda za crkvu, bio je sretan. To

  smo se osvjedoili. Osvjedoili smo se takoer

  da bi i ubudue bilo dobro i korisno prirediti

  pokoje takvo kotrljako hodoae, i ne samo na

  Trki Vrh. V. P.

  Biskup Joakim Segedi predvodio je prvo vozoae 1968. godine

  Vozoasnici su ve na drugom vozoau ispunili cintor

 • 7TRKI VRH - KRAPINA

  1969. GK br.13 str. 18

  Vozai i vozila

  na Trkom Vrhu

  Prva nedjelja lipnja gotovo se ve moe sma-

  trati tradicionalnim danom pohoda zagre-

  bakih automobilista i motorista svetitu Maj-

  ke Boje na Trkom Vrhu iznad Krapine, u or-

  ganizaciji urednitva Glasa Koncila. I ove se

  godine na taj dan, 1. lipnja, na ugodnoj i pro-

  stranoj poljani oko crkvenog cintora, pod

  kronjama brojnih stabala, poredalo mnogo

  automobila svih marki i tipova. Poseban je do-

  ivljaj bila misa pod vedrim nebom u cintoru

  te stare, davne barokne crkve. Misu je sluio

  krievaki vladika dr. Joakim Segedi u konce-

  lebraciji sa sveenicima iz i oko urednitva GK,

  a propovijedao je o. Mijo kvorc. Nakon mise

  obavljen je blagoslov vozila. Svim su vozaima

  podijeljene naljepnice za vozila SOS, koje na

  cesti oznaavaju molbu od drugih sudionika

  prometa da u sluaju teke nesree pozovu

  unesreenome sveenika, a znae i ire od toga;

  kransku solidarnost u prilikama i neprilika-

  ma cestovnog prometa.

 • 8VOZOAE

  1970. GK br.12 str. 17

  Vozoae na Trki Vrh

  Ovo je ve postalo obveza za nae uredni-

  tvo: da svake godine u prvu nedjelju lipnja

  organizira za motorizirane itaoce Hodoae

  na etiri kotaa (to bi se ve moralo nazvati vo-

  zoae k Majci Bojoj Jeruzalemskoj na Tr-

  kom Vrhu povrh Krapine. Ideja je nikla prije tri

  godine kad smo jednom posjetili taj divni, tihi

  stari kutak pobonosti. Odaziv nas je ve prvi

  put bio ugodno iznenadio. A posljednji takav

  susret, 7. lipnja, osobito e ostati u ugodnoj us-

  pomeni svima koji su se toga dana Gospodnjega

  nali na okupu oko oltara pod vedrim nebom u

  starinskom cintoru crkve. Misu je koncelebrirao

  sa sveenicima iz naega urednitva i oko njega

  biskup mons. Joakim Segedi. Pjevali su misu i

  svirali mladii iz upe bl. Marka Krievanina u

  Zagrebu, VIS Quo vadis. Njihova elektriar-

  ska glazba, posve religozno ugoena, dala je tom

  modernom obliku hodoaa takoer suvreme-

  ni biljeg religioznog glazbenog izraavanja. Pos-

  lije mise Biskup je obiao s pratnjom sva parkira-

  na vozila na prostranoj ledini oko crkve, blago-

  slivljajui. Stari obred razvijanja Bojega blago-

  slova na ta sredstva to slue ovjekovoj pokret-

  ljivosti, zvuio je sasvim suvremeno.

 • 9TRKI VRH - KRAPINA

  1971. GK br.12 str. 17

  Automobilsko hodoae

  na Trki Vrh

  Ovogodinji pohod motoriziranih italaca

  Glasa Koncila u romantino staro svetite

  Majke Boje na Trkom Vrhu u Hrvatskom

  Zagorju, u nedjelju 6. lipnja, premaio je bro-

  jem za dvostruko prologodinji takav susret.

  Preko dvije stotine vozila uspelo se strmim pu-

  tem do ledine kraj svetita. Misa, koju su kon-

  celebrirali na otvorenu prostoru kraj crkve la-

  novi urednitva i suradnici GK, bila je u osobi-

  to obiteljskom ozraju. Predsjedao je i propo-

  vijedao o. Bonaventura Duda. Iznenadila je

  priest: triput vie vjernika pristupilo je stolu, a

  broj posveenih hostija ravnao se prema pro-

  logodinjem broju priesnika; tako je trebalo lo-

  miti svete estice najprije napola, pa na etvrti-

  nu. Nakon mise obavljen je blagoslov vozila na-

  nizanih u vie redova travnatom prostoru ispod

  bujnih kroanja. Vjerujemo da se svi koji su do-

  ivjeli ovaj oblik hodoaa nee skanjivati doi

  ni slijedee godine, kao to su ostali vjerni i

  mnogi posjetioci iz prolih godina.

 • 10

  VOZOAE

  1972. GK br.12 str. 17

  Blagoslovljeno vozoae

  Godinji blagoslov automobila oko Mariji-

  ne crkve na Trkom Vrhu iznad Krapine

  iz godine u godinu privlai sve vei broj moto-

  riziranih Zagrepana. Njima se sve vie pri-

  druuju i itelji drugih oblinjih gradova. Ove

  godine okupilo se oko 250 automobila, a misi u

  ivopisnom svetitu pribivalo je oko 1200 lju-

  di. Misu je predvodio i blagoslovio kola grko-

  katoliki pomoni biskup krievaki dr. Jao-

  kam Segedi. S njim su sluili direktor Glasa

  Koncila dr. Josip Ladika, glavni urednik GK

  Vladimir Pavlini, glavni urednik Maloga kon-

  cila o. Gabrijel urak i stari prijatelj urednitva

  i uvijek aktivan u pripremama za ovo hodoa-

  e sveenik Augustin Korpar. Propovijedao je

  lan urednitva grkokatoliki sveenik ivko

  Kusti.

  elei dobro hodoasnicima, mjesni odgo-

  vorni ljudi nasuli su strmu cestu prema sveti-

  tu, uglavnom, rahlom zemljom. Odmah se

  vidjelo da se netko brine za taj put, ali je uspi-

  njanje bilo tee nego drugih godina, jer su ko-

  tai svaki as zaplivali namjesto da prionu uz

  vrsto tlo. No, ba je ta pojava navela propo-

 • 11

  TRKI VRH - KRAPINA

  vjednika da upozori ljude kako je ipak dobro

  to je blagoslov kola prireen na tako tekom

  mjestu. Vidjelo se kako mnogim automobili-

  ma otkazuje motor, jer nisu, kako je duhovito

  primijetio vl. Korpar, znali brzinom uvati

  brzinu. Ali, nije se odustajalo, palilo se iznova,

  i automobili su pokazivali da su sposobniji,

  nego to bi se o njima pomislilo. Dobra prilika

  da se sjetimo kako ni ovjek ne zna to sve

  moe dok ne zapadne u nevolje. Odustane li,

  nikada nee saznati svoje prave mogunosti.

  Krene li uvijek naprijed, ne vjerujui u svoju

  nemo, i sam e se zauditi svojim mogunos-

  tima.

  U vie sluajeva nije pomoglo ni to pouz-

  danje u motor ni prezir opasnosti od dulje vo-

  nje u prvoj brzini s punim gasom. Onda su u

  pomo priskakali ljudi iz drugih kola. to ne

  moe motor, moe zajednica. to ne mogu

  sam, sigurno mogu s braom. A na cesti nikada

  ne valja biti sam, nikada ovjek nije sam, uvijek

  mora misliti na druge, odgovoran je za sve s

  kojima se mimo kojih se vozi. Znak SOS, koji

  se sve vie vidi na vozilima diljem Evrope i koji

  su ovdje ljudi lijepili uz blagoslov, izraava to

  bratstvo u nevolji, elju da se pomo uvijek

  prui i da je se primi, upozorava svakoga da lju-

 • 12

  VOZOAE

  di koji se u tim kolima voze i vjeruju u vjeni

  ivot i ele se odgovorno sluiti ovim ivotom.

  Po nepisanim zakonima svih cesta svijeta,

  kad prometni straar ili bilo tko od prolaznika

  opazi da su se unesreila kola s takvim zna-

  kom, duan je najbrim putem pozvati uz

  lijenike i sveenika. I kod nas bi to morala biti

  moralna obaveza za svakoga, osobito u teim

  sluajevima, jer posvuda se izvravaju barem

  posljednje elje graana.

  Propovjednik je govorio da je auto poput

  kratkog katekizma, vrlo opipljiv podsjetnik na

  neke osnovne kranske istine. Nabaviti auto

  znai poveati svoju slobodu, pa odmah i svoju

  odgovornost. Uzeti volan u ruke znai proiriti

  svoje mogunosti, otrgnuti se od robovanja

  tranicama vlaka, voznim redovima koje dru-

  gi sastavljaju, pa ak i tiraniji asfalta. Ali to

  znai takoer poveati mogunost promaaja,

  mogunost skretanja u jarak, sa svim posljedi-

  cama. ovjek se razlikuje od ivotinje po prilici

  onako kako se auto razlikuje od vlaka (bez

  ikakve uvrede za TP, naravno!), jer ivotinja

  se pokorava instinktima kako se vlak pokorava

  tranicama, a ovjek ima svoju sudbinu u

  svojim rukama, kao to voza ima u rukama

  volan svog automobila. I opet, uzalud ima

  najbolji motor, ako na vrijeme ne napuni re-

 • 13

  TRKI VRH - KRAPINA

  zervoar. Bez benzina moe se samo nizbrdo.

  Tako uzalud ima najbolju narav i najneobi-

  nije sposobnosti, ako se ne obnavlja duhom

  Bojim ako ne prima milost u molitvi i raz-

  matranju, u liturgiji i sakramentima.

  Ostale mogunosti auto-katekizma pripo-

  vjednik je prepustio dovitljivosti samih vo-

  zaa. Nakon mise je vl. Korpar nastavio s ne-

  koliko duhovito-duhovnih auto-kola. Ali

  glavna atrakcija ovog hodoaa bili su VIS

  Prijatelji, mladi franjevci s Kaptola, koji su

  pjevali i prije mise i za vrijeme i poslije mise.

  Pod misom se priestio velik broj prisutnih.

  Ovo automobilsko protenje, nazvano vo-

  zoaem, odrava se svake godine na prvu li-

  panjsku nedjelju, u organizaciji Glasa Koncila.

  Na vozoau su svirali brojni glazbeni sastavi

 • 14

  VOZOAE

  1973. GK br.12 str. 20

  Sveti rally iznad Krapine

  Automobilsko hodoae - moe i vozo-

  ae - na Trki Vrh iznad Krapine, to ga

  prve lipanjske nedjelje, ve peti put organizira

  nae urednitvo, dobro se zatjeralo. Bila je

  samo kratka najava u prolom broju. Na raskr-

  u pred Krapinom ni traga smjerokazu Trki

  Vrh. Bez mjerodavnoga koji bi pred zloglas-

  ni uspon na brijeg do svetita upozoravao da

  se obligatno krene prvom. Da ena, djeca i

  baka izau iz kola, jer e im - navodno - pjeke

  biti arobnije do navrh, a zapravo je to bio spas,

  pa da i skromni fio bez kaljucanja prijee

  posljednje metre gadne strmine. Tako se, eto,

  bez neke izvanredne organizacije te nedjelje, 3.

  lipnja, na parkiralitu oko Majke Boje Jeruza-

  lemske na Trkom Vrhu nalo preko tri stoti-

  ne pobrojanih automobila s registracijama ZG,

  V, KN, KC, VT, VK, pa i daljih, a sve to

  pomnoite s doputenim i nedoputenim

  brojem putnika u njima.

  U cinktoru svetita koncelebrirana misa.

  Predsjedao je na upravitelj, dr. Josip Ladika. I

  ove godine uokolo oltara mnotvo ica, zvu-

  nika, baterija bubnjeva. Sve je obeavalo

 • 15

  TRKI VRH - KRAPINA

  pobonu buku, a kad ono - umjesto kosmatih

  momaka oglasie se djece. U bjelini, njih 35

  djeaka i djevojica, dooe iz Samobora u

  pratnji svog upnika Ivana Horvata i kapelana

  Mate Dukia. Kapelan dirigira, upnik svira na

  elektrinim orguljama, djeca pjevaju lepravo,

  zanosno, s mnogo panje da nijedna nota ne

  klizne preko ruba. Barem danas treba dobro

  voziti. Mnogi pomislie da su nas pohodili

  Bijeli aneli iz Janjeva, a eto i Samobor je po-

  kazao po lojtrici gor, po lojtrici dol duu i srce

  dobrih starih muzikaa. Propovjednik o.

  piro Marasovi, metar od satire u Verita-

  su, unio je svojim izlaganjem mnogo ozbiljno-

  sti i rasvjetljenje nekih problema na relaciji

  Krist - ovjek - automobil. to ima Galilejac

  koji je jaio na magarcu, u vrijeme kad nije bilo

  semafora ni pjeakih prijelaza, merde ni

  pee, to on ima danas govoriti ovjeku vo-

  zau, kojega mui poskupljenje benzina, car-

  skih pristojba, migavac, prometni znakovi?

  No Krista zanima, ree o. piro, ovjek voza i

  svi njegovi ivotni problemi, jer On je sudbin-

  ski povezan s ovjekom i ne moe mu biti sve-

  jedno to e se dogoditi s tim ovjekom.

  Nakon mise blagoslov vozila. Vozai su s

  mnogo panje i ljubavi uredili svoje automobi-

  le, kao domaica stan za boini blagoslov, i sa

 • 16

  VOZOAE

  svojim najbliima doekali su sveenike uz

  svoje vozilo. Ministrant je morao donijeti jo

  blagoslovljene vode, a sestra sakristanka ga u

  udu pita: Kamo toliko blagoslovljene vode?

  Pa valjda ne peru automobile njom! Kako

  samo malo treba pa da se posuvremeni bo-

  gosluni rijenik... A onda pravo protenje.

  Peenjari u dimu enjovki i svakakvih odre-

  zaka, trubljice, zvidaljke, tranzii u sav glas,

  podastrte marame s mesom, kruhom vikend-

  patetama i drugim delicijama. Mnogi su

  ostali do kasno poslijepodne, a neki odmah

  nakon blagoslova pooe u toplice ili uz Kra-

  pinicu u ribiiju... upnik Josip Orli i njegov

  kapelan Stjepan Krklec velikoduno prihvati-

  e hodoasnike. Onima od umjetnosti upnik

  je tumaio oslikani cinktor i divne freske u sve-

  titu. Tada se ponovno prisjetismo natpisa iz

  ove Gospine crkve na stropu sredinje lae

  Mundi melioris origo. Za Mariju je to reeno:

  poetak boljega svijeta. To je bila ideja vodi-

  lja Marijinih kongresa pred dvije godine kod

  nas, a mi poeljesmo da i ovaj dananji dan za

  sve vozae, na svim cestama svijeta, bude po-

  etak bolje i sretnije vonje.

  Luka Depolo

 • 17

  TRKI VRH - KRAPINA

  1974. GK br.13 str. 17

  Cipelicama i automobilima

  od praovjeka do Krista

  Tradicionalno vozoae i blagoslov motor-

  nih vozila u svetitu Majke Boje na Tr-

  kom Vrhu kod Krapine, koje organizira Glas

  Koncila, ove je godine 9. lipnja bilo spojeno s

  hodoaem vjerouenika zagrebakih osnov-

  nih kola pod pokroviteljskom Maloga konci-

  la i Kane. Na okupu se nalo petnaestak auto-

  busa, oko 400 osobnih automobila. Oko 1500

  djeaka i djevojica pohodilo je nalazite Kra-

  pinskog praovjeka. Bila je to ilustracija bi-

  blijskog izvjetaja o stanju ljudskog roda nakon

  grijeha. Proitavi biblijske tekstove, djeca su

  razgledala muzejske izloke i rekonstrukcije

  praovjeka i davnih ivotinja. Zatim su u kra-

  pinskoj crkvi odrali pokorniko bogosluje,

  predvodila su estinska djeca u narodnim no-

  njama. Bilo je podijeljeno 1100 prigodnih za-

  stavica s likovima Jaganjca Pobjednika i Kane

  Galilejske. Neki su se automobili teko uspeli

  do svetita, ali je euharistijsko slavlje, koje je

  predvodio krievaki vladika dr. Joakim Sege-

  di, sjedinilo mlade i stare u rijetko vieno

 • 18

  VOZOAE

  euharistijsko oduevljenje. Dizanjem zastavi-

  ca i ruku vjernici su pratili pjesme i liturgijsko

  dogaanje. Euharistijski trenutak pred barok-

  nim svetitem Majke Boje, gdje se istie nat-

  pis koji je bio geslo Marijanskog kongresa,

  Marija poetak boljega svijeta, bio je pravi

  doivljaj vjene budunosti. Tako je to hodo-

  ae izmeu Krapinskog praovjeka i svetita

  na Trkom Vrhu postalo saeta rekapitulacija

  cijele povijesti spasenja.

  Na prikazanje vozai su prinijeli na oltar,

  meu ostalim, jednu vozaku kacigu, pribor za

  prvu pomo na cestama i Inino motorno ulje,

  gledajui u tim proizvodima doprinos ljudsko-

  ga znanja i rada Bojoj skrbi za ovjeka-vozaa.

  Za vrijeme euharistijskog slavlja pjevao je i svi-

  rao VIS Susedgradske kapi.

  Nakon blagoslova vozila grupe hodoasnika

  provele su poslijepodne u izletnikom ras-

  poloenju, mnogi uz rotilje na travi, a autobu-

  si s djecom vraali su se u Zagreb raznim puto-

  vima, zaustavljajui se na proplancima, gdje su

  se djeca mogla slobodno igrati. Neke su grupe

  pohodile vjerouenike Pregrade i drugih za-

  gorskih upa.

 • 19

  TRKI VRH - KRAPINA

  Vozoaa obiluju brojnim zanimljivostima

 • 20

  VOZOAE

  1975. GK br.13 str. 16

  Pasionske igre - Krapina -

  Trki Vrh

  1

  BILA JE NEDJELJA 8. lipnja godine Gospodnje

  1975. Pred upnom crkvom u Krapini u Hr-

  vatskom Zagorju oko 600 djece i oko 1000 vjer-

  nika bili su svjedoci najpotresnijeg dogaaja

  povijesti - suenja Isusu. Na poklike Raspni

  ga, raspni! Pilat im je predao Isusa. Vojnici mu

  naprte kri i svjetina krene za Isusom. Predvo-

  eni harmonikaem svi pjevaju: Stala

  plau...

  2

  POVORKA JE MILILA uspinjui se prema brijegu

  zvanom Trki Vrh. Na putu do mjesta raza-

  pinjanja Isusa susree njegova Majka. im je

  ugledae, djeca zapjevae: Marijo, o Marijo, o

  kako lijepa si... Ona sva u boli i alosti izusti:

  Sine, kako ti je lice neljudski iznakaeno...

  Preostalo je jo malo do vrha brijega. Olovno

  nebo jo ne daje kiu...

 • 21

  TRKI VRH - KRAPINA

  3

  VOJNIK FLOMASTEROM ISPISUJE njegovu krivicu:

  Isus Nazareanin... Mnotvo uokolo oekuje

  najbolniji trenutak -razapinjanje. Tiina je.

  Dvoje djece tri u skute majke i plaui se ale:

  Protjerali su nas. Nisu nam dopustili pomoi

  Isus nositi kri. Mi smo se tako malo, samo

  krajika kria drali...

  4

  U SJENI VELIKOG TORNJA razapee Isusa. Zvono

  se oglasi i glas Magdalene prekida muk: Poi-

  mo u svetite koje nam je pripravljeno. Ondje

  emo ga nai ivoga kako je rekao. S pjesmom

  Do nebesa nek se ori... zaputie se u svetite.

  Poela je kia. Mrklo je, bez struje. Nakon ispo-

  vijedi, i Isus se je toga dana ispovjedio, zapo-

  inje euharistijsko slavlje kojem predsjeda up-

  ravitelj Glasa Koncila dr. Josip Ladika.

  5

  KIA NIJE NI ZA TREN prestajala. Ni onda kad su

  vjerouenici upe svetoga Blaa u estinskim

  nonjama donijeli na oltar igrake, ni za vri-

  jeme priesti kad se priestilo preko 800 ho-

  doasnika, ni za vrijeme blagoslova vozila,

  kojih je ove godine bilo vie nego ikada. Preo-

  stalo je da dr. Ladika s kiobranom u ruci obie

  sva vozila i ukrijepi obilni nebeski blagoslov.

 • 22

  VOZOAE

  6

  U rano poslijepodne prestala kia. Vjeroue-

  nici upe svetog Josipa, koji su danas nosili

  glavni teret, jer oni bijahu osobe koje smo sre-

  tali na krinom putu, skinue odore, vojnici

  oklope i dooe na svoje - igru. Prikljuili im se

  vjerouenici iz Vinogradske, Blaa... Zapoinje

  natjecanje, tranje u vrei, preskakivanje kolu-

  tova i druge igre kviza i razonode.

  Tako je dan slijedio djecu, a djeca dan, i svaki

  dogaaj ozbiljni, tuni ili radosni, slijedili su s

  ozbiljnou, pobonou, razdraganim smi-

  jehom. Tako se nije dogodilo nita neobino,

  jer sve bijae od njih za njih.

  Luka Depolo

  Igrokaz u crkvi Majke Boje Jeruzalemske

 • 23

  TRKI VRH - KRAPINA

  1977. GK br.12 str. 13

  Vozoae uz svirku Zore

  Unedjelju 12. lipnja odrano je tradicional-

  no vozoae (hodoae vozaa i bla-

  goslov motornih vozila) na Trkom vrhu kraj

  Krapine u svetitu Gospe Jeruzalemske. Blago-

  slov motornih vozila i misu predvodio je bis-

  kup Joakim Segedi, a propovijedao je direktor

  Glasa Koncila dr. Josip Ladika. Na ovogodinje

  vozoae dolo je dvostruko vie automobila

  nego prolih godina. Glazbena grupa zagre-

  bakih bogoslova Zora svirala je za vrijeme

  mise stare i nove misne pjesme, a poslije mise

  izveli su kratki koncert svojih skladbi. Unato

  velikoj vruini prisutni su ih do kraja oduev-

  ljeno sluali i prekidali pljeskom. Organizator

  ovih vozoaa je Glas Koncila.

 • 24

  VOZOAE

  1978. GK br.12 str. 20

  Vozoae s mladima

  Unedjelju 4. lipnja odrano je na Trkom

  Vrhu kraj Krapine ve tradicionalno vo-

  zoae, tj. hodoae s godinjim blagoslo-

  vom motornih vozila. To hodoae organizi-

  ra Glas Koncila. Misu i blagoslov vodio je bis-

  kup dr. Joakim Segedi. Ovogodinje vozo-

  ae posebno su uljepali mladi iz upe sv.

  Josipa na zagrebakoj Trenjevci svojom pjes-

  mom i svirkom.

  Pater Bonaventura Duda predvodio je vozoae 1971. godine

 • 25

  TRKI VRH - KRAPINA

  1979. GK br.12 str. 18

  Molitva s Buggya

  Vozoae i blagoslov vozila, to ga svake

  godine u lipnju organizira Glas Koncila u

  svetitu Majke Boje Jeruzalemske na Trkom

  Vrhu kraj Krapine, postaje iz godine u godinu

  sve zanimljivije i bogatije sadrajem. Ove go-

  dine vozoae s blagoslovom vozila bilo je u

  nedjelju 27. svibnja. Automobilska srea je pos-

  luila organizatore, jer su jo u sijenju ove go-

  dine odredili tu nedjelju, koja je ostala slobo-

  dna za sve automobile, tako da su na Trki Vrh

  doli i parni i neparni. Okupilo se oko 500

  automobila oko svetita, a drugi su ostali neiz-

  brojeni uz cestu od Vrha do podnoja brijega.

  Slavlje je zapoelo kratkim scenskim prizo-

  rima igrokaza Mali princ uvene pripovijetke

  Antoinea De Saint-Exuperya.

  Djeca iz Karitasove kue u Oborovu glumila

  su sve uloge. Mali princ, lisica, skretniar,

  zmija... oko oltara u cintoru svetita pripo-

  vijedali su o vrlinama prijateljstva, o svemu to

  se oima ne moe vidjeti - jedino srce vidi.

  Nakon toga dr. Josip Ladika, upravitelj naih

  novina, zapoeo je svetu misu. Prva mjesta oko

  oltara zauzela su djeca i znakoviti crveni auto-

 • 26

  VOZOAE

  mobili - popularni Buggy. Godina je djeteta pa

  je shvatljiv tolik broj djece iz Krapine, drugih

  krajeva Hrvatskog Zagorja, a ponajvie iz esti-

  na kraj Zagreba i Svetog Josipa s Trenjevke

  vodili su svirku i popijevku. Djeca s automobila

  Buggy itala misna itanja, predmolila vjero-

  vanje, recitirala zazive molitve vjernih... S auto-

  mobila je i estinski upnik Ivan uek navi-

  jestio evanelje. Dr. Josip Ladika govorio je o

  naporu koji svaki vjerni mora uloiti za vola-

  nom trudei se da dobro vozi, jer tako dopri-

  nosi rastu prijateljstva na cesti i kulturi vonje.

  Kranin se mora prepoznati i u automobilu.

  Nakon mise raspjevani pjevai s Trenjevke

  nastavili su pjevati, sveenici su se uputili bla-

  goslivljati vozila, a drugi su poli u zavjetnu

  crkvu obii oltar na kojem se uva mali kipi,

  visok 13 cm, Majke Boje Jeruzalemske.

  Djeca su pjevala sve ivo. Za vrijeme bo-

  gosluja pjevali su hrvatske marijanske puke

  popijevke i duhovne skladbe novijeg datuma s

  kojima su osvojili prvo mjesto na meunarod-

  nom natjecanju i ispunjali program nastupa u

  domovini. Tjedan dana ranije, 20. svibnja, na-

  stupili su u zagrebakoj katedrali u redovitim

  glazbenim meditacijama Rije i glazba. Vo-

  za se osobito dojmila njihova pjesma Na

  svim mojim putovima ti si uvijek sa mnom,

 • 27

  TRKI VRH - KRAPINA

  Kriste Boe prisutni u srcu mom! i uvijek po-

  pularna bengalska pjesma o. Ante iu Djiu.

  Blagoslov vozila potrajao je dugo, tako da je

  mnoge vozae sveenik zatekao s blagoslovom

  kad su ve posjedali uz jelo pred automobilom.

  Domai upnik Matija Burja sa svojim su-

  radnicima, odnosno kapelanom i asnim se-

  strama, ivo je nastojao da svi vozai ponesu

  to bolje dojmove s Trkog Vrha. Mjesna za-

  jednica moda je isto eljela, ali slabo je uspjela

  - visoke pristojbe za smjetaj automobila, sla-

  bi peenjari mnoge su ozlovoljili.

  Gotovo sve novi automobili, i oznake od

  Korduna do Osijeka, potiu organizatore da

  uvijek nastoje to bolje organizirati ovaj dan za

  duhovni predah i razmiljanje, a i za odmor u

  prelijepom krajoliku jednog od sto bregov.

  - dep -

  Djeca su pozorni sudionici

 • 28

  VOZOAE

  1980. GK br.12 str. 14

  avolske spletke na cesti

  i u vozilima

  Iz godinu u godinu sve vei broj vozaa-ita-

  telja Glasa Koncila okuplja se u svetitu Jeru-

  zalemske Gospe na Trkom Vrhu kraj Krapine

  na hodoasniku misu i blagoslov vozila.

  U nedjelju 1. lipnja unato mnogih hodoa-

  a u druga svetita na Trkom Vrhu bilo je pre-

  ko 700 vozila i nekoliko tisua vjernika. Svea-

  nu misu sluio je biskup Joakim Segedi. Na

  poziv naeg urednitva propovijed je odrao

  popularni bosanski franjevac, istjeriva avla

  - fra Mijo eno. Navikao na hodoasniko

  mnotvo kod svetog Ive u Podmilaju kod Jajca

  i na Trkom Vrhu ukazao je na mogue avol-

  ske spletke na cesti i u vozilima, to se osobito

  oituje kad se nakon prometne nesree veoma

  esto najprije pita za tetu automobilu a une-

  sreeni ovjek ostaje po strani. Ljudi se zgra-

  avaju nad olupinom vozila, a nad prolivenom

  krvi ni rijei.

  Vjerouenici upe svetog Josipa s Trenjev-

  ke iz Zagreba pod vodstvom s. Nevene i s. Ju-

  lije veoma su lijepo pjevali suvremene duhov-

 • 29

  TRKI VRH - KRAPINA

  ne skladbe, a osobito blagoslovnu molitvu za

  vozae i vozila i sve ceste i putove. Njima se

  ove godine po prvi put pridruila velika grupa

  vjerouenika s Taborskog koje je dovela s. An-

  cila Veeri, Nae Gospe.

  Uz djecu, velik broj vjernika pristupio je sa-

  kramentima ispovijedi i priesti. Domai up-

  nik Matija Burja i redovnice Svetoga Kria uve-

  like su se brinuli da hodoasnicima bude to

  bolje u svetitu Gospe Jeruzalemske.

  Iznenadni poslijepodnevni pljusak nije do-

  pustio da djeca dalje pjevaju i sviraju, ali ih zato

  nije obeshrabrio u igri. - dep -

  1981. GK br.9 str. 16

  Blagoslov motornih vozila na Trkom Vrhu kraj Krapine.Tradicionalno hodoae na Trki Vrh kraj Krapine i blago-slov vozila (vozoae) odrat e se ove godine u nedjelju31. svibnja: Veliko parkiralite, travnati park hlada, kotlo-vina, licitari, djeji program, SOS naljepnice itd.

  Dvostruki blagoslov

 • 30

  VOZOAE

  1982. GK br.11 str. 13

  Blagoslov motornih vozila

  Unedjelju 23. svibnja odrano je ve tradicio-

  nalno vozoae Majci Bojoj Jeruzalem-

  skoj na Trkom Vrhu pokraj Krapine. Posebnost

  ovogodinjeg hodoasnikog pohoda bila je pri-

  sutnost Dekana hrvatskog Gradia u Austriji,

  magistra teologije tefana Horvatha, koji je na

  hrvatskom gradianskom jeziku predvodio

  sveanu misu i blagoslovio vozila. Na istom je

  jeziku u propovijedi, koju su vjernici vrlo pa-

  ljivo sluali i na svoje uenje izvrsno razumjeli,

  dekan Horvath je obeao da e idue godine na

  to vozoae dovesti i vozae iz Austrije. On je

  ujedno izjavio da je sva katolika javnost Aust-

  rije preko tiska i radija izvjeena da po prvi puta

  jedan Hrvat iz Gradia blagoslivlje vozila na

  ovom najveem vozoau u Hrvatskoj.

  Vozaki ugoaj, uz velik broj automobila koji

  su prekrili prostore oko svetita, stvarala je i jed-

  na prava jedrilica s jedrom na jarbolu, s koje su

  djeca proitala misna itanja. Pjevanje su pred-

  vodila djeca iz upe sv. Josipa s Trenjevke u Za-

  grebu, koja su svoje poslijepodne prije povratka

  iskoristila za raznovrsne igre i odmor na zelenoj

  travi svetita.

 • 31

  TRKI VRH - KRAPINA

  1983. GK br.12 str. 18

  Volan dokraja otkriva

  ovjeka

  Automobilsko hodoae, vozoae, u

  svetite Majke Boje Jeruzalemske, na Tr-

  ki Vrh kod Krapine, to ga organizira Glas Kon-

  cila, iz godine u godinu poprima sve oitije zna-

  kove tradicionalnog obljubljenog hodoaa

  osobito za Zagrepane. Tako je bilo i ove godine

  u nedjelju 5. lipnja kada se okupilo preko 1500

  vjernika i oko 500 automobila. Slavlje je vodio,

  vozila blagoslovio i propovijedao trapistiki

  prior iz Banja Luke Antun Gorianec. Veoma

  nadahnuto, u vedrom tkanju pripovijedanja o.

  Antun je pokazao da volan otkriva mnoga stanja

  ovjekove due, temperamenta i trenutanog

  raspoloenja.

  Vjerouenici iz upe svetog Josipa s Trenjev-

  ke, kao i svake godine, izveli su koncert suvre-

  menih crkvenih skladbi. Oni su pod vodstvom

  sestre Julije i Nevene predpjevali kod svete mise.

  Krapinski upnik i uvar svetita Matija Burja, s

  kapelanom Jurom, sestrama Svetoga Kria i crk-

  venim starjeinama uinio je sve da hodoasnici

  ponesu lijepe uspomene s Trkog Vrha.

 • 32

  VOZOAE

  1984. GK br.12 str. 17

  San na Trkom Vrhu

  Unedjelju, 3. lipnja, na Trkom Vrhu kraj

  Krapine odrano je tradicionalno vozo-

  ae i blagoslov motornih vozila. Koncelebri-

  ranu misu je predvodio i vozila je blagoslovio

  rektor djeakog sjemenita u Zagrebu o. Josip

  Antolovi DI. Prije mise igrokaz Iviin san o

  misionarskom pozivu, izveli su vjerouenici

  upe sv. Josipa iz Zagreba. Djeji zbor iste upe

  predvodio je misno pjevanje.

  Svetite je i s vozoaem oivjelo

 • 33

  TRKI VRH - KRAPINA

  1985. GK br.26 str. 6

  Blagoslov vozila pripada

  vozaima

  Unedjelju, 2. lipnja odrano je tradicionalno

  vozoae na Trkom Vrhu kraj Krapine.

  Sveanoj misi prethodio je kratki igrokaz, koji

  su izvela djeca iz upe sv. Josipa u Zagrebu.

  Misu je predvodio biskup Joakim Segedi. Prije

  nego je blagoslovio vozila, naglasio je kako je

  vano da blagoslov dobiju vozai a ne vozila,

  jer oni su ti koji ine odluke dobre ili zle. Djeji

  zbor upe sv. Josipa pjevao je novu Makovu

  misu, koju e izvoditi djeca na Zlatnoj harfi

  u akovu u nedjelju, 23. lipnja. Hodoasnici su

  se nakon mise zadrali na travnjaku, odma-

  rajui se uz pjesmu i dim rotilja.

  Na vozoau se mnogi ispovijede i prieste

 • 34

  VOZOAE

  1986. GK br.24 str. 12

  Blagoslov vozila

  i ozdravljenje na

  Trkom Vrhu

  Unedjelju, 1. lipnja odrano je tradicionalno

  vozoae, s blagoslovom motornih vo-

  zila na Trkom Vrhu kraj Krapine. Premda je

  bilo vrlo hladno vrijeme uz neugodnu kiu

  ipak se popelo na taj sveti vrh oko 350 auto-

  mobila. Zbog hladnoe misa nije bila u cintoru

  nego u crkvi. Prije mise, vjerouenici upe sv.

  Josipa iz Zagreba izveli su mali igrokaz Oz-

  dravljenje Jairove keri. Zavrilo je sve plje-

  skom. Potom je uslijedila misa koju je predvo-

  dio i propovijedao karmelianin iz Remeta o.

  Vjenceslav Mihetec.

  Meu hodoasnicima bilo je i onih hrabrih

  koji nisu htjeli odustati od tradicije pa su na

  travnjaku improvizirali natkrovlja, naloili

  vatru i pekli rotilj. Tako su uinile i sestre s

  Pantovaka koje su dovele vlakom pedesetak

  djece i hodoasnika.

  upnik krapinski i upravitelj svetita na Tr-

  kom Vrhu zapoeo je radove na obnavljanju

 • 35

  TRKI VRH - KRAPINA

  1987. GK br. 21 str. 11

  Volite putovati? S Bojim blagoslovom putovati je ljepe!Ovogodinji tradicionalni blagoslov motornih i ostalihvozila Vozoae bit e na Trkom Vrhu kod Krapine unedjelju 31. svibnja. Povedite cijelu obitelj, jer nakonsveane poldanice i blagoslova vozila velika livada pruavam priliku za igru i odmor. (Pjeva djeji zbor, tu su lici-tari, kotolovina...)

  1988. GK br. 23 str. 2

  Vozoae na trkom Vrhu kraj Krapine bit e u ne-djelju 5. lipnja. Misa u 11 sati, pjeva djeji zbor, nakonmise blagoslov vozila.

  doista tronog svetita. Polovicu novca do-

  dijelila je opina iz fonda za zatitu spomenika

  kulture, a drugu polovicu (oko esnaest miliju-

  na novih dinara) upnik skuplja i oekuje od

  svojih upljana i dobrih vjernika i hodoas-

  nika.

  1989. GK br.22 str. 10

  Tradicionalni blagoslov motornih i ostalih vozila na Tr-kom Vrhu kraj Krapine bit e u nedjelju, 4. lipnja. Svea-na misa, pjeva djeji zbor, poinje u 10.30 sati. Nakonmise blagoslov. Prostor pogodan za odmor, tratina, hla-dovina, licitari, kotlovina... Bit e to ugodan izlet s molit-vom za sretan put!

 • 36

  VOZOAE

  1990. GK br.25 str. 20

  Oboren jo jedan

  automobilski rekord

  Na ovogodinjem tradicionalnom vozo-

  au na Trki Vrh ponad Krapine, koje

  redovito organizira Glas Koncila, oboren je

  jedan automobilski rekord. Unato kiovitom

  i prohladnom vremenu, u nedjelju 10. lipnja

  oko svetita Majke Boje Jeruzalemske bilo je

  parkirano 400 automobila. Najvie dosada.

  U svetitu je misu vodio dr. Juraj Batelja,

  duhovnik zadarskog sjemenita. On je ljudima

  govorio o vanosti odgovornog upravljanja sa

  sobom, s narodom, a tako i odgovornog uprav-

  ljanja s volanom u prometu. Spomenuo je uzo-

  ran primjer kardinala Alojzija Stepinca koji je

  odgovorno upravljao Crkvom u Hrvata i od-

  gajao narod u vjeri. Dr. Batelja je nedavno obja-

  vio knjigu Najljepe Mariji - misli kardinala

  Stepinca o tovanju Majke Boje, pa je proitao

  probrane odlomke koje su nazoni pozorno i

  doivljeno prihvatili. Pjevali su mladi s tre-

  njevake upe sv. Josipa pod vodstvom male

  Maje Petran.

 • 37

  TRKI VRH - KRAPINA

  1991. GK br.23 str. 13

  Dva tita hrvatskog ovjeka

  Vozoae, u naoj domovini prvi blagoslov

  vozila, zapoeo je Glas Koncila na Trkom

  Vrhu kraj Krapine jo davne 1968, a ove godine,

  unato skupoi goriva i neimatini, s pet stoti-

  na automobila bio je najblii svojem rekordu.

  Sveanu misu predvodio je novoimenovani,

  jo neposveeni zagrebaki pomoni biskup

  Juraj Jezerinac. Prije mise kratki koncert odr-

  ali su Cantores sancti Marci uz orguljsku

  pratnju Stjepana Mihaljinca i solo-glas Elvire

  Voe. Pjevali su marijanske pjesme Majci Bo-

  joj Bistrikoj, Sinjskoj, Trsatskoj i, svakako, kar-

  dinalu Stepincu najdrau Ljiljane bijeli koju

  je spjevao Dragutin Domjani upravo na Tr-

  kom Vrhu Majci Bojoj Jeruzalemskoj koja se

  ondje tuje u liku najmanjeg udotvornog ki-

  pia, velikog 11 centimetara. Sve te pjesme su

  dio njihova programa s upravo izile ploe i

  kasete Majko Boja, Kraljice Hrvata koju je

  izdao Muzejsko-galerijski centar, a isti prihod

  je namijenjen obnovi crkve svetog Marka u

  Zagrebu.

  Zbor je takoer pjevao pod misom. Novo-

  imenovani pomoni biskup zagrebaki Juraj

 • 38

  VOZOAE

  Jezerinac u svojoj propovijedi prenio je poruke

  koje su njegovi Hrvati iz Kanade poslali Hrva-

  tima u domovini, govorio je o ljubavi prema

  domovini, kako raste to je netko due izvan

  nje, kako ak starci koji su roeni u Kanadi pod

  stare dane zaboravljaju govoriti engleski i go-

  vore samo hrvatski i kako su jezik majke ze-

  maljske i zatita Majke Nebeske dva najvea

  tita hrvatskog ovjeka.

  Po obiaju, nakon mise i blagoslova vozila

  hodoasnici su se zadrali na travnjaku uz svoj

  rotilj, licitare, kotlovinu i igru.

  Dr. Josip Ladika, direktor Glasa Koncila, sudionik brojnih vozoaa

 • 39

  TRKI VRH - KRAPINA

  1992. GK br.26 str. 13

  Codex na blagoslovu

  automobila

  Unato velikim ekonomskim tekoama i

  nestaici, na tradicionalnom blagoslovu

  automobila u organizaciji Glasa Koncila u ne-

  djelju 14. lipnja u svetitu Majke Boje Jeruza-

  lemske na Trkom Vrhu kraj Krapine okupilo

  se vie od 400 automobila. Misno slavlje i bla-

  goslov vodio je dr. Josip Ladika, direktor Gla-

  sa Koncila. Pjevao je zbor mladei Codex. Su-

  dionici blagoslovnoga hodoasnikog slavlja

  proveli su ugodan dan u molitvi i lijepom do-

  maem ugoaju krapinskog kraja.

  1993. GK br.22 str. 15

  Tradicionalno vozoae na Trki Vrh kraj Krapine odrate se 6. lipnja na svetkovinu Presvetog Trojstva. Sveanamisa zapoinje u 10.30 sati. Pjevane dijelove mise pre-dvodit e Komorni zbor Credo iz upe sv. Ivana Boskau Zagrebu. Nakon mise obavit e se blagoslov motornihi ostalih vozila.

 • 40

  VOZOAE

  1994. GK br.24 str. 12

  Blagoslov s nagradama

  Tradicionalni 27. po redu, blagoslov auto-

  mobila i drugih vozila pod pokrovitelj-

  stvom Glasa Koncila odran je na Trkom

  Vrhu u nedjelju 5. lipnja. Blagoslov i misu vo-

  dio je palotinski delegat za Hrvatsku o. Jozo

  Ivi. Pjevao je zbor uenika VI. do VIII. razreda

  Osnovne kole Jure Katelana iz zagrebake

  upe Krista Kralja pod vodstvom prof. Jakice

  Areine. Zbog velike kie misa je odrana u za-

  vjetnoj crkvi Majke Boje Jeruzalemske. Na-

  kon mise zbog je odrao kratki koncert. No-

  vost ovogodinjeg vozoaa bile su nagrade

  koje su darovali sponzori. Svaka obitelj koja je

  stigla automobilom dobila je nagradni kupon-

  i sa serijskim brojem. Nakon blagoslova svi

  su se opet okupili u crkvi gdje su djeca pjevai

  izvlaili nagrade. Meu nagradama, autoradio

  sa zvunicima, koji je darovao Europa-Globus,

  dobila je obitelj koja je dola s fiom, a motor-

  nu kosilicu koju su darovali Gospodarski list i

  Poljoopskrba dobila je Branka Hrak, mlada

  majka s dvoje djece u naruju. Sanduk misnog

  vina dobio je broj 117215, ali se vlasnik kupon-

  ia nije pojavio pa ga mole darovatelji neka se

 • 41

  TRKI VRH - KRAPINA

  1995. GK br.23 str. 1

  Nuncij na vozoau

  Apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj

  nadbiskup Giulio Einaudi u nedjelju 28.

  svibnja predvodio je misno slavlje na tradicio-

  nalnom vozoau to ga ve 28 godina orga-

  nizira Glas Koncila u svetitu Majke Boje Je-

  ruzalemske na Trkom Vrhu iznad Krapine. Na

  misi i protenju svirala je limena glazba i pjevao

  zbor KUD Sveti Kri Zaretje. Nakon sveane

  mise u svetitu, apostolski nuncij blagoslovio je

  oko etiri stotine osobnih automobila koji su za

  tu prigodu pristigli iz raznih krajeva.

  Bio je to prvi pohod apostolskog nuncija

  Krapini pa mu je prireen osobito srdaan do-

  ek pred upnom crkvom sv. Nikole. Uz lime-

  nu glazbu, doajena diplomatskog kora u Zagre-

  bu pozdravili su krapinski upnik Matija Burja

  i uime krapinsko-zagorskog upana krapinski

  gradonaelnik Ivica Fizir.

  javi na adresu: Koncil, Kaptol 8, 41000 Zagreb.

  Tako su hodoasnici uz blagoslov doivjeli i

  malo veselja, a sve je to pratila ekipa radiopo-

  staje Sljeme pod vodstvom urednice Vesne Ju-

  ri-Rukavina. (M.G.)

 • 42

  VOZOAE

  1996. GK br.23 str. 8

  Dvadeset i deveto vozoae

  Unedjelju 2. lipnja u svetitu Majke Boje

  Jeruzalemske na Trkom Vrhu kraj Krapi-

  ne, na 29. vozoau koje je jedinstveno za Crk-

  vu u Hrvata hodoastilo je vie od tisuu vjer-

  nika s oko 400 motornih vozila. Vozoae je

  odrano pod pokroviteljstvom Glasa Koncila.

  Sveanu misu i blagoslov, uz mjesnog up-

  nika Matiju Burju, predvodio je prof. Adalbert

  Rebi. U prigodnoj propovijedi posebno je is-

  taknuo da ivot iz vjere daje snagu za pobjedu

  nad svim potekoama, jer je vjera istinska

  snaga i sila koja ini istinskoga ovjeka. Ljudski

  ivot nije sav na zemlji nego se ostvaruje tek u

  punini s Bogom, to je Bog pokazao u primjeru

  Isusa Krista, naglasio je dr. Rebi.

  asne sestre i kandidatice drube Keri Bo-

  je Ljubavi svojim pjevanjem uveliale su misno

  slavlje. Izvanrednu organizaciju i prijam svih

  sudionika uz potporu predstavnika MUP-a, te

  upanijskih i opinskih predstavnika priredio

  je upnik Matija Burja, dekan krapinski. (V..)

 • 43

  TRKI VRH - KRAPINA

  1997. GK br.23 str. 21

  Odrano trideseto vozoae

  Unedjelju 1. lipnja u svetitu Majke Boje

  Jeruzalemske na Trkom Vrhu u krapin-

  skoj upi pod pokroviteljstvom Glasa Koncila

  odrano je jubilarno trideseto vozoae. U

  nazonosti mnotva vjernika iz krapinske u-

  pe te brojnih vozoasnika iz okolnih mjesta,

  pedesetak mladih iz upe sv. Josipa s Trenjev-

  ke, koncelebriranu misu s domaim upnikom

  i krapinskim dekanom Matijom Burjom i umi-

  rovljenim velikotrgovikim upnikom Rudol-

  fom Komerikim predvodio je isusovac o.

  Zvonimir Rubini.

  U prigodnoj propovijedi o. Rubini je istak-

  nuo da je Krist put istina i ivot, a Marija je onaj

  put koji vodi prema Kristu i njih treba slijedi-

  ti. Blagoslovom vozila moli se Boga da se svi

  sretno vrate u svoje domove iz koji su poli da

  svi sretno stignu na svoja odredita. Hrvatski

  narod je uvijek bio odan marijanskoj pobo-

  nosti, to svjedoe brojna marijanska svetita,

  spomenici i pobonosti. Tako i kroz trista godi-

  na narod se okupljao i u marijanskom svetitu

  na Trkom Vrhu molei se za svoje potrebe i za

  potrebe hrvatskog naroda, a ve tridesetih go-

 • 44

  VOZOAE

  1998. GK br.23 str. 17

  Pod pokroviteljstvom Glasa Koncila - XXXI. vozoae,blagoslov vozaa, automobila i ostalih vozila, uz bogatprogram i druenje u prirodi na Trkom Vrhu kraj Krapinebit e u nedjelju 7. lipnja. Misu u 11 sati predvodi i propo-vijeda Nedjeljko Pintari, glasnogovornik zagrebakognadbiskupa.

  dina mole se vozai za svoje potrebe, istaknuo

  je o. Rubini. Poslije mise upnik Matija Burja

  i o. Rubini blagoslovili su oko 300 automobi-

  la koliko ih je bilo nazono na jubilarnom tri-

  desetom vozoau. Misno slavlje posebno su

  uveliali maturanti Nadbiskupskoga djeakog

  sjemenita iz Zagreba za iji je dolazak Croatia-

  bus osigurala besplatan prijevoz. ()

  TRKI VRH

 • 45

  TRKI VRH - KRAPINA

  1999. GK br.24 str. 24

  Za sretno putovanje

  Vie od 400 automobila i dvije tisue vo-

  zoasnika sudjelovalo je u nedjelju 6. lip-

  nja na blagoslovu vozaa i motornih vozila na

  Trkom Vrhu u Krapini. To se tradicionalno

  vozoae ve 32 godine odvija pod pokrovi-

  teljstvom Glasa Koncila i u suradnji s krapin-

  skom upom i upnikom Matijom Burjom.

  Misno slavlje i obred blagoslova po prekras-

  nom vremenu i u ambijentu svetita Majke

  Boje Jeruzalemske predvodio je vicerektor

  Bogoslovije u Zagrebu Josip Klari. Na dob-

  rom ste putu! elite doivjeti Boga koji hoda s

  ovjekom, kazao je vicerektor Klari okup-

  ljenim vozoasnicima tijekom propovijedi u

  kojoj je usporedio Boje znakove u Svetom

  pismu i prolosti Crkve s prometnim znakovi-

  ma koje vozai potuju kako bi sigurno vozili

  cestama. Zakljuujui svoju slikovitu propo-

  vijed o putu ovjeka prema Bogu vicerektor

  Klari je kazao i ovu molitvu: Gospodine daj

  da moje putovanje bude put ovjeka koji eli

  ostvariti dobro za sve koje susreem.

  Prije misnog slavlja lanovi krapinske Frame

  odrali su koncert duhovnih ansona, a pje-

 • 46

  VOZOAE

  vanje za vrijeme mise predvodio je zbor mla-

  dih krapinske upne crkve. Uz brojne hodo-

  asnike koji redovito dolaze na to jedinstveno

  zagorsko vozoae zanimljivo je bilo vidjeti

  brojne mlade obitelji s djecom. Hladovina, ar-

  kada oko crkve i prirodni air conditions u

  crkvi te iroke kronje lipa za automobile bili

  su i njima jedno od brojnih dobara u kojima su

  mogli uivati. Upravo je tako na poetku bla-

  goslova vicerektor Klari u hladu arkada blago-

  slovio prvo vozilo. Bila su to djeja kolica,

  koja su zaista prvo vozilo u kojemu ljudi za-

  poinju svoju ivotnu vonju. (N.P.)

  Josip Klari blagoslivlje djeja kolica

 • 47

  TRKI VRH - KRAPINA

  2000. GK br.23 str. 24

  S blagoslovom u promet

  Pod motom S blagoslovom i uljudnou do

  kulture u prometu u nedjelju 4. lipnja na

  Trkom Vrhu odrano je trideset i tree vo-

  zoae i blagoslov motornih vozila pod po-

  kroviteljstvom Glasa Koncila. U nazonosti

  brojnih vozoasnika i hodoasnika iz okolnih

  mjesta okupljenih u svetitu Majke Boje Jeru-

  zalemske, misnom slavlju predsjedao je dr.

  Ivan ako uz mjesnog upnika Josipa Bana,

  glavnog urednika Glasa Koncila Ivana Mikle-

  nia i fra Drage Brgleza. Dr. ako je u propo-

  vijedi istaknuo da kranin mora i u prometu

  svjedoiti svoju kransku pripadnost, poto-

  vati propise, biti strpljiv i uvaavati svakoga

  ovjeka. Uz krapinsku upu u organizaciji vo-

  zoaa prvi su put sudjelovali predstavnici

  Policijske uprave Krapinsko-zagorske upanije

  predvoeni zapovjednikom prometne policije

  mr. Marijanom Grmovekom. Poslije mise za-

  povjednik Grmovek je ukratko iznio stati-

  stiku stradanja na hrvatskim cestama i njihove

  uzroke u kojima su najee alkohol, nepoti-

  vanje prednosti i brza vonja. VIS Gloria iz

  akovca, pod vodstvom fra Drage Brgleza,

 • 48

  VOZOAE

  svojim pjevanjem uveliala je sveanost brojnih

  vozoasnika. Glas Koncila je organizirao i knji-

  nu tombolu u kojoj je podijeljeno vie od sto vri-

  jednih nagrada. Sveanost je zavrena na tradi-

  cionalni nain blagoslovom vozila i vozaa. ()

 • 49

  TRKI VRH - KRAPINA

  2001. GK br.23 str. 26

  Molitva za sigurnost

  u prometu

  Svetite Majke Boje Jeruzalemske na Tr-

  kom Vrhu kod Krapine prihvatilo je u ne-

  djelju 3. lipnja pod hlad drevnoga cinktora i

  stoljetnih kestenova mnotvo vozoasnika i

  hodoasnika na 34. vozoae, blagoslov vo-

  zaa i motornih vozila, pod pokroviteljstvom

  Glasa Koncila. Prekrasno sunano vrijeme oh-

  rabrilo je vozoasnike iz razliitih dijelova sje-

  verozapadne Hrvatske na dolazak na Trki Vrh

  - biser baroka i prirode, na molitvu za svoju si-

  gurnost u prometu i na cestama te svih onih

  koje na njima susreu. Misno je slavlje predvo-

  dio i propovijedao mr. Milan Puec, donedav-

  no student Papinskoga sveuilita Gregoriana

  u Rimu, u koncelebraciji s krapinskim upni-

  kom Josipom Banom i ravnateljem Glasa Kon-

  cila Nedjeljkom Pintariem. Nije manjkalo ni

  ispovjednika koji su revno ispovijedali: mno-

  gim Zagorcima dobro znani Rudica Kome-

  riki, isusovac Stanko Kos te krapinsko-zaret-

  ski upni vikar Tomislav Subotianec.

 • 50

  VOZOAE

  Govorei o Duhovima, roendanu Crkve,

  mr. Puec je u propovijedi podsjetio da su svi

  vjernici krtenjem nanovo roeni u crkvi te u

  njoj trajno nalaze okrepu za ivotni put. Svi

  smo mi putnici na zemlji, rekao je nadalje pro-

  povjednik potaknuvi nazone hodoasnike

  na molitvu za Boji blagoslov, bilo da putuju na

  kotaima, bilo na nogama, bilo na koljenima, te

  da u Bogu i vjeri pronalaze svoj stalni ivotni

  izvor. Objasnivi da su Duhovi blagdan Duha

  Svetoga koji potie ovjeka da bude kreativan,

  da ini novo, lijepo, dobro, pozvao je sve na-

  zone da osnaeni Duhom Svetim znadu na

  dobro upotrijebiti sve ono to je ovjek izumio

  kako bi bolje mogli ii u budunost i prepozna-

  vati jednako i velika i mala Boja djela koja

  nam Bog daruje.

  Nakon misnoga slavlja nazonima se obratio

  predstavnik policije Miljenko Hrek iznijevi

  crnu bilancu stradalih u prometnim nezgoda-

  ma, meu kojima sve vei broj mladih, ali i

  znatan dio pod utjecajem alkohola. Pohvalivi

  inicijativu blagoslova vozaa i motornih vozi-

  la, potaknuo je nazone da svojim korektnim

  ponaanjem u prometu uvaju i druge i sebe.

  Program vozoaa zapoeo je u crkvi Majke

  Boje Jeruzelemske koncertom duhovne glaz-

  be dua sestara Nae Gospe: mezzosopranistice

 • 51

  TRKI VRH - KRAPINA

  s. Cecilije Plee uz orguljsku pratnju s. Ima-

  kulate Malinke, s njihova nova CD-a Emanuel

  - S nama Bog. Mnogobrojne vozoasnike raz-

  veselio je i nastup Ivana Ivice Percla nakon mi-

  snoga slavlja koji je uz gitaru i usnu harmoniku

  predstavio svoj najnoviji CD Zato, o Boe, a

  Staroga Pjera, kojeg se mnogi sjeaju iz svoje

  mladosti, pjevali su svi zajedno: i stari i mladi.

  Osim toga glazbenog obogaenja 34. vozoa-

  a, mnogi su sa zanimanjem razgledali prigod-

  nu izlobu naslovnih stranica Glasa Koncila,

  od prvog broja s nadnevkom 10. listopada 1962.

  u malom formatu, pa petnaestak daljih pre-

  kretnica na kojima se vide tehnike i grafike

  promjene u izgledu naega jedinog katolikog

  tjednika.

  Blagoslov tristotinjak vozila, vozaa i njiho-

  vih putnika, slijedio je na kraju a za uspomenu

  su na vjetrobransko staklo nalijepili logo vo-

  zoaa: simbol ribe s poznatom vjernikom

  vozakom porukom SOS. Premda su mnogi

  nakon toga pourili kuama, pravi su romari

  rasprostrli stolnjake na zemlju, izvadili svoje

  pohance i ostalo te blagovali i uivali u ljepo-

  ti Boje prirode. (P. P.)

 • 52

  VOZOAE

  2002. GK br.23 str. 32

  Kako se sluiti automobilom?

  Jubilarno 35. vozoae na Trki Vrh iznad

  Krapine, a pod pokroviteljstvom Glasa Konci-

  la, odrano je na prekrasnu sunanu nedjelju 2.

  lipnja. Odaziv - tradicionalno dobar, te je u hla-

  du oko cinktora crkve Majke Boje Jeruzalem-

  ske bilo parkirano petstotinjak vozila, a vie od

  tisuu vozoasnika je sudjelovalo na misno-

  me slavlju koje je predvodio dr. eljko Tanji,

  vii asistent na Katolikom bogoslovnom fakul-

  tetu Sveuilita u Zagrebu. Ve redovitima ho-

  doasnicima prikljuili su se i organizirani ho-

  doasnici iz nekih zagrebakih upa, a ak je i

  Turistika zajednica iz Krapine s popularnom

  cijenom karte organizirala zagorski cug od

  Zagreba do Krapine. Prije mise odrali su u crkvi

  prigodan koncert lanovi Okteta bogoslova iz

  Zagreba te oduevili nazone hodoasnike svoj-

  im izvedbama skladaba koje se nalaze na njiho-

  vu novom CD-u Tebe traim. inili su to i

  tijekom mise predvodei liturgijsko pjevanje.

  Ovdje nismo da bismo u prvom redu zazvali

  Boji blagoslov na sam stroj nego na nas same,

  kako bismo se mogli pravilno sluiti svojim au-

  tima koje mi sami ponekad nazivamo ljubimci-

 • 53

  TRKI VRH - KRAPINA

  ma i kako bismo u vjeri sebi pojasnili da nismo

  mi u slubi tih automobila nego da smo mi i lju-

  di s kojima ivimo vaniji od njih i da su oni

  vani ukoliko nam omoguuju kvalitetnije od-

  nose i ivot, istaknuo je dr. Tanji potaknuvi

  nazone da promiljaju o tome kako se slue

  automobilima u ivotu, koliko potuju promet-

  ne propise, koliko potuju prirodu i koliko u sebi

  izrauju ekoloku svijest da upotreba automo-

  bila u svakoj situaciji znai i unitavanje ljepote,

  te dogaa li se da je briga oko automobila po-

  nekad vanija od dragih nam ljudi i obitelji.

  Nazone su pozdravili krapinski upnik Jo-

  sip Ban te uime pokrovitelja Nedjeljko Pinta-

  ri, ravnatelj Gla-

  sa Koncila, pod-

  sjetivi da su ure-

  dnici Glasa Kon-

  cila prije 35 godi-

  na zapoeli orga-

  nizirati vozoa-

  e kako bi oiv-

  jeli i doprinijeli

  obnovi prekras-

  noga sakralnog i

  umjetnikog bi-

  sera na Trkom

  Vrhu. (N. P.)

 • 54

  VOZOAE

  2003. GK br.23 str. 24

  I automobilima moemo biti

  blii jedni drugima

  Tradicionalno 36. vozoae na Trki Vrh u

  Krapini pod pokroviteljstvom Glasa Konci-

  la odrano je u nedjelju 1. lipnja u svetitu Majke

  Boje Jeruzalemske, koje posljednjih godina

  dobiva sve vie novih popratnih objekata i

  sadraja. Misno slavlje za brojne vozae i put-

  nike u njihovim automobilima predvodio je

  pod svodovima cinktora dekan krapinskoga

  dekanata i upnik zaboki Marijan Culjak u

  koncelebraciji s krapinskim upnikom Josipom

  Banom, direktorom Glasa Koncila Nedjeljkom

  Pintariem te urmanekim upnikom fra Dra-

  gom Brglezom. Ove su godine svojim svira-

  njem i pjesmom misno slavlje uljepala ak dva

  glazbena sastava: limena glazba Radobojska

  zvona te posebni gosti iz Zagreba - skupina

  mladih Kefa iz upe sv. Petra, uz gitarsku prat-

  nju poznatoga duhovnog kantautora ede An-

  tolia. Prije blagoslova molitve odrali su i pri-

  godni koncert koji je oduevio okupljene.

  I nai nam automobili pomau da budemo

  blii Bogu i jedni drugima, podsjetio je u pro-

 • 55

  TRKI VRH - KRAPINA

  povijedi dekan Culjak rekavi kako ta sredstva

  omoguuju bri dolazak jednih k drugima, ali

  da trajno ostaje pitanje koristimo li automobil

  da i drugima pomognemo, da starije lanove

  obitelji odvezemo na nedjeljno misno slavlje...

  Nakon misnoga slavlja vozai i njihovi la-

  novi posade okupili su se u hladu stoljetnih

  kestenova i lipa gdje su kod svojih automobila

  sa sveenicima molili za blagoslov, sretan put

  i sigurnu vonju. No, kako je rekao dekan Cu-

  ljak blagoslivljajui limene ljubimce, za sret-

  nu vonju treba i dobra pamet - a jo prije

  mise se dogodio mali sudar izmeu novoga

  Renaulta i vremenoga fie. Nespretno po-

  kreui turbo-fiu, voza je udario u automo-

  bil ispred sebe, pa je, naalost, i taj dan krapin-

  ska policija imala posla.

  Budui da je davne 1968. godine na Trkome

  Vrhu pokrenuto vozoae s blagoslovom vo-

  zaa i vozila upravo s razlogom da se taj biser

  sakralnoga graditeljstva revitalizira, veseli nas

  da se neprestano radi na obnovi svetita. Upra-

  vo uoi ovogodinjeg vozoaa u blizini cink-

  tora ureen je novi sanitarni vor koji je pos-

  tavljen zahvaljujui suradnji grada Krapine,

  betonare Koromano iz Zaboka, Drutva pri-

  jatelja grada Krapine, krapinske komunalne

  slube Krakom, Hrvatske elektroprivrede i

 • 56

  VOZOAE

  drugih entuzijasta. upnik Ban sada ima vie

  otvorenih gradilita na upnim objektima u

  Krapini i optimistiki istie mnotvo naprav-

  ljenih radova pozivajui vjernike iz cijele Li-

  jepe nae u prekrasno Marijino svetite na Tr-

  ki Vrh koje sa svojim zidnim slikama tumai

  brojne dogaaje Staroga i Novoga zavjeta. U

  poslijepodnevnim satima upnik Ban predvo-

  dio je pobonost krinoga puta za vozae, to je

  takoer jedan od novih sadraja jer je prole

  godine nadbiskup Bozani blagoslovio novou-

  reene postaje. (N. P.)

  Dekan Marijan Culjak blagoslivlje i turbo fiu

 • 57

  TRKI VRH - KRAPINA

  2004. GK br. 30 str. 24

  Blagoslov za sretno

  putovanje

  Premda tmurni jutarnji oblaci nisu obeavali

  lijep dan, vie stotina vozoasnika nije se

  obeshrabrilo nego su, kao to to ve i deset-

  ljeima ine, u nedjelju 6. lipnja spremno doli

  na 37. vozoae na Trki Vrh, u svetite Majke

  Boje Jeruzalemske, na tradicionalni blagoslov

  vozaa i vozila pod pokroviteljstvom Glasa

  Koncila.

  Misno slavlje u prekrasnoj baroknoj crkvi

  predvodio je Robert reter, ravnatelj Hrvat-

  skoga katolikog radija, u koncelebraciji s kra-

  pinskim upnikom Josipom Banom i direkto-

  rom Glasa Koncila Nedjeljkom Pintariem, a

  liturgijsko pjevanje animirao je Crkveni pje-

  vaki zbor Tomislav iz Marije Bistrice pod

  ravnanjem s. Tihomile Sente. Uvjebani je

  zbor prije misnoga slavlja takoer odrao pri-

  godni koncert vieglasnih crkvenih skladaba.

  Protumaivi misna itanja svetkovine Pre-

  svetoga Trojstva, propovjednik reter pod-

  sjetio je prisutne i na hodoasniki karakter

  ljudskoga ivota te istaknuo da vozoasnici

 • 58

  VOZOAE

  na Trki Vrh ve desetljeima hodom aste

  Boga te dolaze moliti za blagoslov na svim

  svojim putovima. Podsjetio je da je automobil

  sredstvo od velike pomoi, ali da se i on kao i

  svaka druga stvar moe zloupotrijebiti. Pozvao

  je sve nazone da se kao krani ponaaju odgo-

  vorno u ivotu, a onda da i u prometu pokau

  odgovornost, pazei u prometu na vlastiti i tui

  ivot. Podsjetivi da mnogi u svojim automobi-

  lima na retrovizoru imaju objeeni kri ili neki

  drugi sveti znak, a da se ne ponaaju onako kako

  bi priliilo onome tko oekuje pomo i zatitu

  Boju, propovjednik reter je na kraju istaknuo:

  Kad god kreemo na put, prekriimo se, te

  stavljajui kri na sebe zamolimo Gospodina da

  nam bude i u srcu. U molitvi vjernika istaknu-

  ta je zahvalnost Bogu za blagoslov na svim i-

  votnim putovima, a mnogi su sa zanimanjem

  pratili prinos darova u kojemu su ministranti

  prinijeli svoj auti te kljueve automobila.

  Na kraju misnoga slavlja upnik Ban zahva-

  lio je prijateljima grada Krapine i drugim do-

  broiniteljima to vode brigu o ureenju kra-

  pinskih sakralnih objekata, posebno svetita

  Majke Boje Jeruzalemske, na kojem je po-

  sljednjih godina mnogo toga uinjeno ali da je

  sada najhitnije popraviti krovite svetita. Pod-

  sjetio je takoer da se tijekom ljetnih mjeseci u

 • 59

  TRKI VRH - KRAPINA

  svetitu svake nedjelje slavi hodoasniko

  misno slavlje u 11 sati.

  Zahvalivi hodoasnicima na ustrajnosti te

  estitajui ravnatelju Hrvatskoga katolikoga

  radija na 7 obljetnici postojanja, direktor Pinta-

  ri je podsjetio na razloge koji su prije 37 godi-

  na potaknuli urednike Glasa Koncila da zapo-

  nu s vozoaem: duhovna revitalizacija sve-

  tita te materijalna obnova baroknog bisera iz-

  nad Krapine. Budui da su se kroz oblake pro-

  bile sunane zrake, poslije mise sveenici su

  poli na prostrani parkiralini prostor te su bla-

  goslovili automobile, vozae i putnike koji su

  na tu sveanost doli i iz susjednih upanija.

  Jerko ii

  Robert reter blagoslivlje prekaljene vozae

 • 60

  VOZOAE

  2005. GK br. 24 str. 40

  U vonji smo pozvani paziti

  sebe i druge

  Tradicionalno 38. vozoae na Trki Vrh

  pokraj Krapine, pod pokroviteljstvom Gla-

  sa Koncila, odrano je u nedjelju 5. lipnja. U na-

  zonosti brojnih vozoasnika iz Krapine i

  okolnih mjesta misno slavlje u crkvi Majke

  Boje Jeruzalemske predvodio je dr. Zvonimir

  Kurei uz krapinskog upnika Josipa Bana. U

  propovijedi je dr. Kurei upozorio da nije bla-

  goslov samo za vozilo koje ini komad lima i

  plastike, ve za sve koji se voze, kojima vozilo

  slui. Blagoslov je potreban svima, kako vama

  koji vozite, onima koji se voze s vama, tako i

  onima koje susreete u drugim vozilima koji

  jure nasuprot vas, kazao je dr. Kurei. Doli

  smo moliti za blagoslov da bismo mogli voziti

  i upravljati vozilom onako kako to uope eli-

  mo da bude vozilo nama na korist a ne na pro-

  past nama i drugima. Upozorio je na brojne

  prometne nesree na hrvatskim cestama. Oni

  koji su za volanom moraju biti svjesni da Bog

  od njih i svih nas oekuje ljubav, milosre, a ne

  da se urimo i mislimo samo na sebe. Ako pro-

 • 61

  TRKI VRH - KRAPINA

  lazimo naim cestama, na brojnim mjestima

  moemo vidjeti krieve, ak i spomenike koji

  govore o prometnim nesreama. Isus poziva

  na ivot, na milosre, na dostojanstvo, da bi-

  smo vozili tako da pazimo ivote drugih.

  Na kraju mise upnik Ban posebno je zahva-

  lio Glasu Koncila to organiziranjem i svojim

  pokroviteljstvom vozoaa promie promet-

  nu kulturu. Promicanjem vozoaa na Tr-

  kom Vrhu promie se i ljubav prema svetitu

  Majke Boje Jeruzalemske, kazao je upnik

  Ban.

  Poslije mise blagoslovljeni su vozai, sudio-

  nici vozoaa, s tristotinjak automobila i dru-

  gih prometnih sredstava. ()

  Blagoslov obitelji i njihovom limenom ljubimcu

 • 62

  VOZOAE

  2006. GK br. 25 str. 40

  S vie panje i ljubavi sjedati

  u auto

  Na svetkovinu Presvetoga Trojstva, u ne-

  djelju 11. lipnja odrano je 39. vozoae na

  Trkom Vrhu pokraj Krapine u organizaciji Gla-

  sa Koncila. U svetitu Majke Boje Jeruzalmske

  u nazonosti brojnih vozoasnika iz Hrvatskoga

  zagorja, Zagreba i drugih mjesta misnom slavlju

  predsjedao je generalni tajnik HBK mons. dr.

  Vjekoslav Huzjak uz mjesnog upnika Tomisla-

  va estaka i ravnatelja Glasa Koncila Nedjeljka

  Pintaria. Mons. Huzjak u propovijedi je kazao da

  se u svakom vjerniku koji slua rije i susretne

  trojedinoga Boga mora dogoditi barem mali po-

  mak da bi svijet postojao bolji. Bolji svijet se do-

  gaa u naim srcima, rekao je mons. Huzjak.

  Doli smo mnogi svojim automobilima, sred-

  stvima koje slui ovjeku da brzo prijee, da bi

  mogao bre negdje doi. To je sredstvo koje nam

  pomae da mi kao ljudi budemo povezaniji, blii,

  da budemo zajedno. Kakav svijet mi kao vozai

  svjedoimo. Kao i drugi vozai oituju ono to je

  u njima unutra. Mons. Huzjak posebno je upo-

  zorio na vonju mladih i onih koji srljaju u vonji.

 • 63

  TRKI VRH - KRAPINA

  Onaj tko ini nered izvana pokazuje nered iznut-

  ra. Podsjetio je kako ljudi nepanjom ginu na ce-

  sti, osobito kako nestaju ivoti mladih. Zato tre-

  ba odgojiti najprije sebe, a onda mlade da Bojom

  pomoi stvore red, puninu ivota, koji e teiti

  drugom ovjeku i dati neto plemenito. Danas

  odluimo da emo s vie panje i ljubavi sjedati u

  auto, paziti na sebe i one oko sebe. Tako emo po-

  kazati i initi bolji svijet koji Bog daje, rekao je

  mons. Huzjak.

  Zahvaljujui nazonima, upnik estak je ka-

  zao kako se vozoae odralo kroz 39 godina

  zahvaljujui organizatoru - Glasu Koncila. Rav-

  natelj Pintari uz pomo ministranata u sim-

  bolinoj tomboli nagradio je deset vozaa izda-

  njima Glasa Koncila. U ispomoi blagoslova

  vozaa i vozila te ispovijedi sudjelovali su fra-

  njevci iz Krapine. Poslije mise sveenici su poje-

  dinano blagoslovili vozae, putnike i vozila. ()

  Mons. Vjekoslav Huzjak blagoslivlje i budue vozae

 • 64

  VOZOAE

 • 65

  TRKI VRH - KRAPINA

  2007. GK br. 23 str. 13

  Izginuo grad od 40 tisua

  stanovnika

  Na 40. jubilarnom vozoau Majci Bojoj

  Jeruzalemskoj na Trkom Vrhu povrh

  Krapine, to ga organizira Glas Koncila, u ne-

  djelju 3. lipnja, na svetkovinu Presvetog Troj-

  stva, zagrebaki nadbiskup kardinal Josip Bo-

  zani na misnom slavlju u prijepodnevnim sa-

  tima pozvao je vozae da razboritim i odgovor-

  nim ponaanjem pridonesu sigurnosti putnika

  i smanjenju broja prometnih nezgoda na na-

  im cestama.

  Dovezli smo se ovamo svojim automobili-

  ma i drugim motornim vozilima da zamolimo

  Boji blagoslov za sebe i za naa prometna

  sredstva. Zahvalni smo Bogu za sva prometna

  sredstva koja u ljudskom ivotu predstavljaju

  znaajnu pomo. Ona skrauju udaljenosti te

  omoguuju susretanja i meusobno povezi-

  vanje ljudi, ustvrdio je kardinal dodavi kako

  je Krist, Sin Boji, doao na svijet da skupi ra-

  sprene. Ono to je razdvojeno planinama, raz-

  dijeljeno vodama ili odvojeno velikim udalje-

  nostima, spajaju novosagraene ceste i naa

 • 66

  VOZOAE

  vozila, zakljuio je kardinal izrazivi radost

  to se u naoj domovini otvaraju nove dionice

  autocesta. Okupljene, ali i sve ostale ljude do-

  bre volje, kardinal je pozvao da upotreblja-

  vajui prometna sredstava stalno usavravaju i

  svijest o uzajamnim dunostima sviju koji se

  tim sredstvima slue.

  U nagovoru prije blagoslova vozaa i vozila

  osvrnuo se kardinal Bozani na este vijesti o

  tekim nesreama i pogibeljima na naim cesta-

  ma i na injenicu da su samo u ovoj godini, do

  30. travnja, na hrvatskim cestama poginule 173

  osobe. K tome je 1207 osoba teko stradalo, a

  5736 osoba je lake ozlijeeno. Istiui da je pre-

  ma slubenim podacima Ministarstva unutar-

  njih poslova RH, od 1970. do 30. travnja ove go-

  Jubilarno 40. vozoae Gospi Jeruzalemskoj predvodio je

  zagrebaki nadbiskup kardinal Josip Bozani

 • 67

  TRKI VRH - KRAPINA

  dine na hrvatskim cestama poginulo 39.863 oso-

  ba, kardinal je prokomentirao da je u 37 godina

  (1970-2006) itav jedan grad od etrdesetak ti-

  sua ljudi nestao, bio pometen na hrvatskim

  cestama. Poruio je da bi ti podaci s visokim

  brojkama stradalih trebali pobuditi odgovor-

  nost svakoga graanina nae zemlje. Smrt na

  naim cestama poziva sve: i pojedince, i vlasti i

  nevladine organizacije na zajedniko odgovor-

  no djelovanje. Radi se o naem dobru, o naim

  ivotima, a posebno o ivotima naih mlaih

  narataja, rekao je kardinal Bozani. Poruio je

  da treba mijenjati mentalitet i promicati pro-

  metnu kulturu odgovornosti te da nae obitelji

  i druge odgojne ustanove, osobito kola i Crkva,

  imaju na tom podruju osobiti zadatak.

  S ovoga mjesta upuujem poseban poziv

  svima koji upravljaju vozilima da razboritim i

  odgovornim ponaanjem pridonesu sigurnosti

  putnika i smanjenju broja nesrea na naim

  cestama. U pitanju je naa ljudska i vjernika

  odgovornost, ustvrdio je kardinal Bozani

  posebice istaknuvi kako vonja automobilom

  nije samo stvar umijea ve je ona i vano mo-

  ralno pitanje. Ovdje nismo daleko od sloven-

  ske granice. Stoga se samo od sebe postavlja se

  pitanje: Kako to da nai sugraani u toj susjed-

  noj zemlji savjesnije potuju prometna pravila.

 • 68

  VOZOAE

  I to govori o funkcioniranju drave, njezine za-

  konodavne i izvrne vlasti. Premda posljednjih

  godina opaamo stanovite pomake kod nas,

  eljeli bismo da naa policija bude jo prisutnija

  i uinkovitija na naim cestama u slubi reda i

  sigurnosti naih graana, kazao je kardinal.

  Okupljene vjernike kardinal Bozani po-

  zvao je na molitvu za sve poginule, osobito za

  brojne mlade koji su se na naim cestama pre-

  rano susreli sa smru, kao i za one koji itavog

  ivota nose duevne i tjelesne posljedice pro-

  metnih nezgoda. Uoi samog misnog slavlja

  kratkim je pregledom kroz povijest podsjetio

  okupljene vjernike na proteklih 40 godina vo-

  zoaa na Trki Vrh ravnatelj Glasa Koncila

  Nedjeljko Pintari. Ove se godine na Trkom

  Vrhu, na vozoau Gospi Jeruzalemskoj, oku-

  pilo vie od 3000 vjernika, a blagoslovljeno je

  vie od 1000 automobila.

  Vozoae je bila i prigoda za blagoslov no-

  voga autobusa udruge Job za prijevoz inva-

  lidnih osoba koji je kupljen uz brojne donacije,

  a najvie uz potporu Zagrebake nadbiskupije,

  Glasa Koncila i Grada Zagreba. Prvo vozoae

  na Trki Vrh odrano je tono prije 40 godina,

  i to na poticaj urednitva Glasa Koncila, kako bi

  se oivilo i obnovilo drevno barokno svetite

  Majke Boje Jeruzalemske. Mihael Sokol

 • 69

  TRKI VRH - KRAPINA

  2008. GK br. 23. str. 4

  Odrano tradicionalno vozoae Glasa Koncila

  U prometu paziti i na druge

  Gotovo tisuu hodoasnika okupilo se u

  prijepodnevnim satima u svetitu Majke

  Boje Jeruzalemske na Trkome Vrhu povrh

  Krapine na svom 41. vozoau u nedjelju 1. lip-

  nja. Hodoae je zapoelo pobonou kri-

  noga puta koju je predvodio direktor Glasa

  Koncila Nedjeljko Pintari, a sveano misno

  slavlje predvodio je prebendar dr. Juraj Kolari

  koji je istaknuo kako su djelatnici Glasa Konci-

  la prije 41 godinu doli na zamisao da u svetitu

  Majke Boje Jeruzalemske na Trkome Vrhu

  dodaju Hrvatu putniku i hodoasniku jo jedan

  epitet: Hrvat vozoasnik. Potaknuti injeni-

  com da su nae ceste postale poprita, arene i

  mjesta na kojima svakoga dana, a posebice sva-

  koga vikenda smrt ubire svoje rtve, odluili su

  organizirati vozoae. Najvaniji razlog za

  poetak vozoaa bila je injenica da na Tr-

  kom Vrhu Majka eka svoju djecu, bdije nad

  njima i moli se za njih kod svoga Sina da se

  sretno vrate svojim domovima sa svojih mno-

  gobrojnih putovanja, rekao je dr. Kolari. Tako

 • 70

  VOZOAE

  je Trki Vrh postao pravi svjetionik i putokaz

  prema nebu svim putnicima, hodoasnicima i

  vozoasnicima eljnima svjetla, vjerske topli-

  ne, sigurne i sretnije vonje.

  Dr. Kolari pozvao je sve vozae da budu sa-

  vjesni i da paze na same sebe, ali i na sve ostale

  koji se u prometu nalaze oko njih, a posebice

  na one najslabije, na pjeake, a naroito na dje-

  cu. Mi krani trebali bismo posebno vredno-

  vati nae vozake sposobnosti i putovanja i

  kamo god idemo, moramo biti svjesni da u

  prometu imamo i priliku initi dobro drugima.

  Moramo u promet uvesti i pravilo molitve pri-

  je putovanja, a zatim i zahvalu za sretan ishod

  puta, rekao je dr. Kolari apelirajui na vozae

  da ne optuuju samo loe ceste i crne toke, ve

  da misle i na to kako krajnju opasnost na cesti

  predstavljaju i crni vozai.

  Na poetku misnoga slavlja vozoasnike je

  uime Glasa Koncila, organizatora vozoaa,

  pozdravio direktor Pintari, a Glas Koncila

  kroz prigodnu tombolu vozoasnicima je da-

  rovao majice priloga Prilika, koji mjeseno

  izlazi kao obogaenje Glasa Koncila.

  Ovogodinje vozoae bilo je posebno i po

  prinosu darova u kojem su djeca i ministranti

  prinijeli kljueve automobila, vozaku dozvo-

 • 71

  TRKI VRH - KRAPINA

  lu, maketu automobila, bicikl, zatitnu kacigu,

  a u molitvi vjernika posebno se molilo za sigur-

  nost u prometu, za sve vozae, ali i za ostale

  sudionike prometa.

  upnik krapinske upe sv. Nikole biskupa

  Tomica estak zahvalio je i Glasu Koncila i vo-

  zoasnicima to su i ove godine vozoastili na

  Trki Vrh. Ovogodinje vozoae, kao i sva

  prijanja, zakljueno je blagoslovom vozaa i

  vozila. (MS)

  Ovogodinje vozoae bilo je posebno i po prinosu darova u

  kojem su djeca i ministranti prinijeli kljueve automobila, vozaku

  dozvolu, maketu automobila, bicikl i zatitnu kacigu

 • 72

  VOZOAE

  2009. GK br. 24. str. 40

  Odrano vozoae Majci Bojoj Jeruzalemskoj na Trki Vrh

  uvati svoj ivot i ivote

  drugih

  I ove godine, i to po 42. put, na svetkovinu

  Presvetoga Trojstva brojni su hodoasnici,

  odnosno vozoasnici, u organizaciji Glasa

  Koncila hodoastili Majci Bojoj Jeruzalemskoj

  na Trki Vrh iznad Krapine. Hodoae je za-

  poelo od ranih jutarnjih sati kolonama auto-

 • 73

  TRKI VRH - KRAPINA

  mobila koji su se uspeli sve do samoga sveti-

  ta, a nastavljeno je prigodnim vozoasnikim

  krinim putem koji je napisan posebno za ovu

  zgodu. Euharistijsko slavlje u cintoru svetita,

  u zajednitvu sa upnikom Tomicom esta-

  kom i direktorom Glasa Koncila Nedjeljkom

  Pintariem, predvodio je profesor moralne te-

  ologije na Katolikom bogoslovnom fakultetu

  Sveuilita u Zagrebu dr. Toni Matuli.

  Ono to nas kranska vjera ui jest da je

  Bog neshvatljiva tajna. Tako i mi danas slavimo

  tajnu svih tajna, istaknuo je u prigodnoj ho-

  miliji dr. Matuli tumaei tajnu Presvetoga

  Trojstva. Bog je sam po sebi neshvatljiva tajna,

  objavljuje se kao vjeno zajednitvo triju bo-

  anskih osoba. Obiteljski smo srateni s onim

  to smo danas ve vie puta izrekli, a to su:

  Otac, Sin i Duh Sveti, rekao je propovjednik

  pozvavi vjernike da otvore svoje oi i naule

  ui te promiljaju tajnu ivoga Boga i prime

  Boje izobilje koje je neprocjenjivo.

  Molitva vjernika i prinos darova bili su u duhu

  hodoaa pa su izreene molitve za oprez u

  prometu, susretljivost i strpljivost te spremnost

  na pomo svakome tko je u nevolji, a na oltar su

  prineseni i vozaka dozvola, klju automobila,

  zatitna kaciga, djeja sjedalica te djeji bicikl.

 • 74

  VOZOAE

  Blagoslov vozila nosi sa sobom divan dar

  osvijetenosti da mi nismo gospodari ivota,

  ali smo stvorili jedan svijet kojemu ipak jesmo

  gospodari. Tako smo, kao krani koji ivimo

  otajstvo vjere, svjesni da smo ivot primili na

  dar i da emo ga vratiti onome od koga smo ga

  primili - Bogu, rekao je voditelj slavlja doda-

  vi kako ivljenje iskustva dara zahtijeva odgo-

  vornost. Bog od nas trai da se uvamo, pa e

  nas i on uvati. Znajte da va ivot nije vae vla-

  snitvo, nego smo ga primili na dar i s njim ne

  smijemo raspolagati neodgovorno, upozorio

  je dr. Matuli skrenuvi pozornost da se danas

  ivi u civilizaciji u kojoj je dar svijesti odsutan.

  Prava odgovornost za ivot moe se ukorije-

  niti samo u otajstvu ivoga Boga koje nam se

  daruje po vjeri. Zato se moemo i moramo bri-

  nuti za svoje ivote i zato uvajte svoje ivote i

  ivote drugih, poruio je dr. Matuli vozoa-

  snicima rekavi kako su brojni neodgovorni i

  brzi i zato stradavaju drugi ivoti koji nisu

  nai nego smo ih primili.

  Poslije euharistijskoga slavlja blagoslovljeni

  su svi okupljeni vozai i njihovi limeni ljubi-

  mci, kao i svi putnici, a s Trkoga Vrha pono-

  vno je odaslan poziv za oprez u vonji i brigu za

  vlastiti i tui ivot na svim prometnicama.

 • 75

  TRKI VRH - KRAPINA

  Vozoae Majci Bojoj Jeruzalemskoj

  odrava se od 1968. godine, kad su ga pokrenuli

  urednici Glasa Koncila sa eljom da oive i pri-

  donesu obnovi prekrasnoga sakralnog i umjet-

  nikog bisera na Trkom Vrhu. Tijekom de-

  setljea Trki Vrh je postao jedinstveno mjesto

  molitve za sigurnost u prometu i na cestama, a

  vozila na cestama koja su blagoslovljena na Tr-

  kome Vrhu oznaena su i prigodnom naljep-

  nicom s likom ribe, znakom kranstva, po

  kojem, kao i njihovi vozai, vozila na cesti po-

  staju prepoznatljiva. (MS)

 • 76

  VOZOAE

  2010. GK br. 24. str. 17

  TRKI VRH Odrano 43. vozoae Gospi Jeruzalemskoj

  Poziv na odgovornost

  u prometu

  U organizaciji Glasa Koncila odrano je

  43. put zaredom na prvu nedjelju lipnja

  tradicionalno hodoae vozaa - vozoae

  Gospi Jeruzalemskoj na Trki Vrh povrh Kra-

  pine. Ove godine okupio se povei broj vo-

  zoasnika, moda i najvie u posljednjih dese-

  tak godina, a sveano misno slavlje u cintoru

  svetita predvodio je vicerektor zagrebakoga

  Bogoslovskog sjemenita mr. Anelo Koak u

  zajednitvu s ravnateljem Glasa Koncila Ne-

  djeljkom Pintariem i krapinskim upnikom

  Tomicom estakom.

  Uoi euharistijskog slavlja vozoasnici su

  molili vozoasniki krini put, a u homiliji pre-

  dvoditelj slavlja pozvao je sve vozae da i dalje

  budu savjesni te da paze sami na sebe, na svoje

  suvozae, na ostale sudionike u prometu, po-

  sebice na one najmanje, na djecu, ali i na mate-

  rijalna dobra. Doli smo na Trki Vrh, na vo-

  ozoae, kako bismo blagoslovili nae auto-

 • 77

  TRKI VRH - KRAPINA

  mobile koji mogu biti posrednici spasenja lju-

  dskih ivota. Automobil nije ivo bie da pre-

  ma njemu gajimo neke osjeaje, da s njim raz-

  govaramo, ali kao da se s vremenom stvori i taj

  odnos, zakljuio je propovjednik iznijevi

  priu o doivljaju automobila koju je u spomen

  Josipu Turinoviu napisao Vjekoslav Bajsi.

  Pozvao je vozoasnike, ali i sve vozae, da budu

  paljivi pred ovjekom, osobito djetetom, te

  pred ivotinjama i travom. Potujmo one koji

  nas voze, pomolimo se na poetku vonje, za-

  zovimo Boji blagoslov i zagovor svetih, po-

  ruio je svima mr. Koak zamolivi Majku

  Boju Jeruzalemsku za zagovor na svim ivot-

  Sveano misno slavlje i blagoslov vozila predvodio je vicerektor

  zagrebakoga Bogoslovskog sjemenita mr. Anelo Koak

 • 78

  VOZOAE

  nim putovima, da svi stignu svakom cilju u ze-

  maljskom putovanju i da svi ti putovi budu oni

  koji vode u vjenost.

  I ove godine vjerne vozoasnike kroz igru

  tombole obdario je Glas Koncila, a za najmlae

  sudionike Glas Koncila osigurao je mali eko-

  kalendar, na povijest vozoaa podsjetio je

  ravnatelj Pintari, dok je hodoasnike pozdra-

  vio upnik estak. (ms)

 • 79

  TRKI VRH - KRAPINA

 • 80

  VOZOAE

  DODATAK

  Poticajne misli

  kardinala Josipa Bozania

  o ponaanju u prometu

 • 81

  TRKI VRH - KRAPINA

  Iz nagovora zagrebakoga nadbiskupa kardinala Josipa

  Bozania nakon pobonosti krinog puta na zagrebakom

  Ksaveru, na Cvjetnicu, 4. travnja 2004.

  Odgajati za odgovornost

  (...)

  Ljudski hod na zemlji neprestano je izvrg-

  nut opasnostima. Molei ovaj krini put

  imao sam u mislima i molitvama hrvatske

  ceste i putove. Mislio sam na vozae koji

  svakim ulaskom u automobile riskiraju i svoj

  i tui ivot. Budui da Hrvatska meu eu-

  ropskim zemljama zauzima visoko mjesto

  po broju prometnih nesrea na cestama,

  smrt na naim prometnicama poziva poje-

  dince i itavo drutvo na zajedniko odgo-

  vorno zauzimanje.

  Pozivam one koji upravljaju vozilima da od-

  govornim i razboritim ponaanjem pridonesu

  sigurnosti putnika i smanjenju broja nesrea

  koje naalost, unato svim mjerama, iz godine

  u godinu rastu. Pokaimo i u tome svoju kr-

  ansku svijest i odgovornost. Brojke koje su

  zaprepaujue trebale bi pobuditi odgovor-

  nost ne samo mjerodavnih za promet, ve i

  svakog graanina koji voli svoj ivot i odgovor-

  no se odnosi prema drugima.

 • 82

  VOZOAE

  Prole 2003. godine u prometnim nesreama

  u Hrvatskoj je smrtno stradala 701 osoba, a ve-

  liki broj, njih 4.878 teko ozlijeenih, cijelog e

  ivota nositi posljedice s moguom potpunom

  ili djelominom invalidnou. A kad se tome

  doda jo brojka od 21.275 lake ozlijeenih onda

  ne treba daljnjih upozorenja o pogubnosti,

  koja alarmantno poziva na budnost i odgovor-

  nost. I ove godine, samo u prva dva mjeseca, na

  naim je cestama 73 ljudi izgubilo ivot, dok ih

  je njih 546 teko, a 2.780 lake ozlijeenih.

  Samo prozivati i pozivati na odgovornost

  nita ne koristi. Potrebno je mijenjati mentali-

  tet, odgajati za odgovornost poevi od djece,

  te pjeaka i onih za volanom do institucija,

  osobito nae policije, koje mogu potrebnim

  mjerama i informacijama poboljati sadanje

  teko stanje.

  Mnogi mladi ljudi stradavaju u prometnim

  nesreama. I pitamo se, kamo to smjera obi-

  teljski i drutveni odgoj? Vodi li nae drutvo

  dostatnu brigu o mladei koja nakon neo-

  buzdanih nonih zabava esto zavrava u ju-

  tarnjim satima u vrtlogu prometnih nesrea?

  Unitavajui vlastite ivote esto, naalost,

  postaju prijetnja i drugima.

  Ovisnosti o alkoholu i drogama esti su

  uzroci smrti na naim cestama. A svi smo za to

 • 83

  TRKI VRH - KRAPINA

  odgovorni: drutvo, obitelji i Crkva. Dakako i

  Crkva, jer u njoj smo po krtenju pridrueni

  tajni otkupljenja, te zajedno s Kristom postali

  dionicima njegova krinog puta i njegove po-

  bjede, a time i suodgovorni jedni za druge.

  Moemo li biti ravnoduni gledajui Isusa koji

  pod silinom teinom kria gubi snagu, posre

  i pada u naoj brai i sestrama koji traei smi-

  sao posiu za lanim izvorima radosti. Koje im

  vrijednosti mi pruamo i smijemo li kao dioni-

  ci ovoga povijesnog trenutka prati ruke, poput

  Pilata, od odgovornosti na koju smo svi pozva-

  ni?

  Neka nam u tome, draga brao i sestre, bude

  pomo i zatita nebeska Majka Marija koja je

  pratila svoga Sina od roenja, pa do djetinje i

  mladenake dobi, te ostala vjerna njegovom

  javnom djelovanju do podno Kria gdje je po-

  stala Majkom ovjeanstva. Njoj izruimo na

  hrvatski narod, osobito nau mlade te moli-

  mo da nas na svim naim putovima prati njezi-

  na pomo i zatita.

 • 84

  VOZOAE

  Iz homilije zagrebakoga nadbiskupa kardinala Josipa

  Bozania na misi za domovinu u crkvi sv. Marka na Gornjem

  gradu u Zagrebu, na Dan dravnosti, 25. lipnja 2004.

  (...)

  Brojke stradalih u prometu

  su zastraujue

  Koliko smo u dravi kao graani odgovorni

  i ozbiljni ogleda se u mnogim segmentima.

  Danas bih se htio osvrnuti samo na jedan koji

  od svih nas zahtijeva da se zamislimo i ispita-

  mo. Ovih smo dana osobito radosni zbog i-

  njenice to se otvaraju nove dionice autocesta

  koje bolje povezuju pojedine dijelove nae

  drave i otvaraju nam nove mogunosti pove-

  zivanja s drugim zemljama. No, ujedno s nela-

  godom i tugom u srcu svakodnevno pratimo

  vijesti o tekim nesreama i pogibijama na na-

  im cestama. Brojke su zastraujue. Prema

  slubenim podacima od 1990. do mjeseca svib-

  nja ove godine na hrvatskim cestama poginu-

  lo je 11.434 osoba, a ozlijeeno ih je 275.017. Kao

  to vidite brojka se pribliava broju stradalih u

  Domovinskom ratu. Jesu li nae ceste doista

  nove crte bojinice? Smijemo li se s time pomi-

  riti? Ove zaprepaujue brojke trebale bi po-

 • 85

  TRKI VRH - KRAPINA

  buditi odgovornost ne samo mjerodavnih za

  promet, ve i svakog graanina koji voli svoj

  ivot i odgovorno se odnosi prema drugima.

  Smrt na naim prometnicama poziva pojedin-

  ce, vlasti, nevladine organizacije i itavo dru-

  tvo na zajedniko odgovorno djelovanje.

  Pozivam one koji upravljaju vozilima da od-

  govornim i razboritim ponaanjem pridonesu

  sigurnosti putnika i smanjenju broja nesrea.

  Pokaimo i u tome svoju ljudsku i kransku

  svijest i odgovornost, jer vonja automobila

  nije samo stvar umijea nego postaje i vano

  moralno pitanje.

  No, samo prozivati i pozivati na odgovornost

  nita ne koristi. Potrebno je mijenjati mentalitet,

  odgajati za odgovornost poevi od djece, te p-

  aka i onih za volanom do ustanova, koje mogu

  potrebnim mjerama i informacijama poboljati

  sadanje teko stanje. Tu posebno mislim na po-

  liciju, ali svjestan sam da je i policija u mnogim

  sluajevima nemona ako nema uinkovitih ov-

  lasti. U ovom je pitanju prevana uloga zakono-

  davnih vlasti koje bi trebale donijeti jasnu i

  uinkovitu zakonsku regulativu i stvoriti ozraje

  u kojem e se ti isti zakoni potivati. Iznimno je

  vano da i na tom podruju profunkcionira prav-

  na drava. Najbolji pokazatelj da je to mogue

  provesti jest ponaanje naih sugraana u ino-

 • 86

  VOZOAE

  zemstvu. Ondje se bez velikih potekoa potuju

  prometna pravila. Zato tu prometnu kulturu ne

  bismo pokazali i kod kue?

  Vano je uoiti da mnogi mladi ljudi strada-

  vaju u prometnim nesreama. I pitamo se,

  kamo to smjera obiteljski i drutveni odgoj?

  Vodi li nae drutvo dostatnu brigu o mladei

  koja nakon neobuzdanih nonih zabava esto

  zavrava u jutarnjim satima u vrtlogu promet-

  nih nesrea? Unitavajui vlastite ivote a e-

  sto, naalost, postaju prijetnja i drugima.

  Ovisnosti o alkoholu i drogama esti su uz-

  roci smrti na naim cestama. A svi smo za to od-

  govorni: drutvo, obitelji, drava i Crkva. Koje

  im vrijednosti mi pruamo i smijemo li kao dio-

  nici ovoga povijesnog trenutka prati ruke, poput

  Pilata, od odgovornosti na koju smo svi pozva-

  ni? Kakvu im poruku al