Bm Thn2 Kssr Rph 2012

  • View
    2.822

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Bm Thn2 Kssr Rph 2012

PERKARABAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0320-0420 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 04 JANUARI 2012UNIT : 1 TEMA : KELUARGA HARMONI TAJUK : HARI KELUARGA MARI DENGAR DAN SEBUT STANDARD KANDUNGAN :1.2.6 STANDARD PEMBELAJARAN :2.2.1

HARI : RABU

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Menyebut dengan sebutan yang betul. 2. Membaca dan mengenal pasti perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding. AKTIVITI : 1. murid mendengar frasa dan ayat tunggal. Kemudian mengujarkannya dengan sebutan yang betul dan tepat. 2. Murid membaca dan mengenal pasti perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding. 3.Latihan (I) Sebut, padankan perkataan dan tulis frasa. ayat (2) Susun perkataan menjadi ayat tunggal (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral, KBT: KB -Mengenal pasti BCB-Mendengar dengan berkesan. Media: Buku teks MS 1 / BA MS 1 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am,ayat tunggal Kosa Kata: gulai, rambai REFLEKSI : Murid dapat dapat menyebut 5 sebutan frasa dengan betul

PERKARABAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0130-0200 (1/2 JAM/1 WAKTU) MASA : 0320-0420 (1/2 JAM/1 WAKTU)

TARIKH : 05 JANUARI 2012UNIT : 1 TEMA : KELUARGA HARMONI TAJUK : HARI KELUARGA MARI BACA STANDARD KANDUNGAN : 2.2.1 STANDARD PEMBELAJARAN : 3.2.4

HARI : KHAMIS

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Membaca perkataan yang mengandubgi diftong dan vokal berganding. 2. Menyenaraikan dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vocal berganding dalam buku tulis. AKTIVITI : 1. Murid membaca perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding. 2 . Murid menyenaraikan dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding dalam buku tulis. 3. Latihan (I) Membaca dan melengkapkan ayat. ayat penyata(BA MS 2) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB -Mengumpulkan dan mengelaskan BCB-Bacaan Intensif Media: Buku teks MS 2 / BA MS 2 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata:salai,selesai,limau,rambai,ceria REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi membaca perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding.

PERKARABAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0130-0300 (1 1/2 JAM/1 WAKTU)

TARIKH : 06 JANUARI 2012UNIT : 1 TEMA : KELUARGA HARMONI TAJUK : HARI KELUARGA MARI TULIS STANDARD KANDUNGAN : 3.2.4 STANDARD PEMBELAJARAN : 2.2.2

HARI : JUMAAT

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Membaca frasa dan ayat tunggal. 2. Membaca dan mengenal pasti perkataan yang mengandungi diftong dan vocal berganding. AKTIVITI : 1. Murid mendengar frasa dan ayat tunggal . Kemudian, murid mengujarkan dengan sebutan yang betul dan tepat. 2. Murid membaca dan mengenal pasti perkataan yang mengandugi 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARABAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0420 (1 JAM/2 WAKTU)

TARIKH : 09 JANUARI 2012UNIT : 1 TEMA : KELUARGA HARMONI TAJUK : HARI KELUARGA - MARI BACA STANDARD KANDUNGAN : 2.2.1 STANDARD PEMBELAJARAN : 3.2.4

HARI : ISNIN

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Membaca perkataan yang mengandubgi diftong dan vokal berganding. 2. Menyenaraikan dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding. AKTIVITI : 1. Murid membaca perkataan yang mengandubgi diftong dan vokal berganding. 2. Murid menyenaraikan dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding 3.Latihan (I) Baca dan lengkapkan ayat. (BA MS 2) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Mengumpul dan mengelaskan), BCB- Bacaan Intensif KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 3 / BA MS 2 Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am - ikan Kosa Kata: salai, rambai,selesai,limau,ceria

REFLEKSI : Murid dapat menyenaraikan perkataan yang dipelajari.

PERKARABAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0320-0420 (1/2 JAM/1 WAKTU)

TARIKH : 10 JANUARI 2012UNIT : 1 TEMA : KELUARGA HARMONI TAJUK : HARI KELUARGA - MARI TULIS STANDARD KANDUNGAN : 3.2.4 STANDARD PEMBELAJARAN : 2.2.2

HARI : SELASA

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Membaca frasa dan ayat. 2. Mengenal pasti dan menyenaraikan perkataan dan frasa yang mengandungi digraph dan konsonan bergabung dalam ayat. 3. Menulis perkataan tersebut dengan kemas dalam buku tulis. AKTIVITI : 1. Murid membaca frasa dan ayat. 2. Murid Mengenal pasti dan menyenaraikan perkataan dan frasa yang mengandungi digraph dan konsonan bergabung dalam ayat. 3. Murid perkataan tersebut dengan kemas dalam buku tulis. 4.Latihan (i) Menulis perkataan dan membina ayat dengan tulisan yang kemas. (BA MS 3) (ii) Tulis frasa dan bina ayat dengan tulisan yang kemas.(BA- MS 4) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang,kekeluargaan Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Mengumpulkan dan mengelaskan) BCB- Bacaan Intensif KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 4 / BA MS 3 & 4, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: surat khabar, kusyen REFLEKSI : Murid dapat menyenaraikan perkataan dan frasa yang menmgandungi digraph dan konsonan bergabung.

PERKARABAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0320-0420 (1 JAM/2 WAKTU)

TARIKH : 11 JANUARI 2012UNIT : 1 TEMA : KELUARGA HARMONI TAJUK : HARI KELUARGA KATA NAMA AM

HARI : RABU

STANDARD KANDUNGAN : 5.1.1 STANDARD PEMBELAJARAN : 2.3.1

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) 1. Membaca teks. 2. Mengenal pasti kata nama am hidup manusia 3. Membaca ayat penyata dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4. Membina ayat menggunakan kata nama am hidup manusia. AKTIVITI : 1. Murid membaca teks. 2. Murid mengenal pasti kata nama am hidup manusia 3. Murid membaca ayat penyata dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4. Murid membina ayat menggunakan kata nama am hidup manusia. 5.Latihan (I) Mengisi tempat kosong dengan kata nama am hidup manusia. (ii) Melengkapkan ayat dengan kata nama am hidup manusia.(BA MS 5) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, kekeluargaan. Ilmu: Pendidikan Moral KBT: KB (Menjanakan idea , mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: menjinjing, mengangkat REFLEKSI : Murid dapat membina ayat menggunakan kata nama am hidup manusia.

PERKARABAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0320-0420 (1 JAM/2 WAKTU)

TARIKH : 12 JANUARI 2012UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : KHAMIS

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARABAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0130-0300 (1 JAM/3 WAKTU)

TARIKH : 13 JANUARI 2012UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : JUMAAT

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARABAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 16 JANUARI 2012UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : ISNIN

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dalam persekitaran.

PERKARABAHASA MALAYSIA TAHUN 2B MASA : 0420-0520 (1 JAM/ 2 WAKTU)

TARIKH : 17 JANUARI 2012UNIT : 1 TEMA : TAJUK : FOKUS UTAMA : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN : FOKUS SAMPINGAN : STANDARD KANDUNGAN : STANDARD PEMBELAJARAN :

HARI : SELASA

OBJEKTIF : (Pd akhir p/p murid-murid dapat ) AKTIVITI : 4.Latihan (I) Melakarkan bentuk dan corak dalam buku tulis. (BA MS 1) EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK Pengisian Kurikulum: Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral,Sains KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), KP (kinestetik). Media: Buku teks MS 2 / BA MS 1, komputer Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: Loceng,wisel REFLEKSI : Murid dapat dapat memberi beberapa contoh bunyi dala