of 11 /11
 Symulacja dynamiczna urządzenia do odkręcania śrub  ( Źródło: Up and Running with Autodesk Inventor 2011, Wasim Younis) 1. Otwórz  Bolt Removal.iam 2. Z panelu narzędzi wybierz Środowiska > Symulacja dynamiczna 3. Wybierz Ustawienia symulacji 4. Wybierz „Automatycznie przekształcaj wiązania w standardowe połączenia”  

Bolt Removal

 • Upload
  czoobs

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dynamic Simulation in Autodesk Inventor

Text of Bolt Removal

 • Symulacja dynamiczna urzdzenia do odkrcania rub

  ( rdo: Up and Running with Autodesk Inventor 2011, Wasim Younis)

  1. Otwrz Bolt Removal.iam

  2. Z panelu narzdzi wybierz rodowiska > Symulacja dynamiczna

  3. Wybierz Ustawienia symulacji

  4. Wybierz Automatycznie przeksztacaj wizania w standardowe poczenia

 • 5. Nacinij OK.

 • Program automatycznie przeksztaci ograniczenia narzucone w rodowisku zespou na

  poczenia standardowe. Niektre komponenty zostay zwizane ze sob w grupy (Grupa

  spojona), poniewa nie ma midzy nimi wzgldnego ruchu.

  6. Wybierz Ustawienia symulacji a nastpnie zaznacz Koloruj grupy ruchome i kliknij OK.

 • Po zaznaczeniu, wszystkie komponenty, ktre s uziemione, bd wywietlane jako przeroczyste. assembly.

  Interesujce nas narzdzie jest uziemione nie jest poczone z biaym koem zbatym dlatego ruch nie bdzie przekazywany. Konieczne jest przymocowanie narzdzia do koa zbatego. Zostanie to wykonane poprzez dodanie wiza zespou pomidzy tymi dwoma komponentami.

  7. Nacinij C aby aktywowa narzdzie Wstaw wizanie w rodowisku symulacji

  dynamicznej.

  8. Zastosuj wizanie zestawiajce pomidzy grnym koem zbatym (gear) a narzdziem

  (removal tool) > Kliknij OK. Upewnij si, e zaznaczona jest opcja Przewid

  odsunicia i orientacj. .

  Utworzona zostaa grupa spojona z dwch komponentw, jak rwnie nowe wizanie obrotowe pomidzy t grup a elementem z grupy nieruchomej.

 • Kolejnym krokiem jest stworzenie pocze tocznych dla wszystkich k zbatych. Wycz widoczno obudowy (gear box assembly) aby uzyska bardziej przejrzysty widok. W celu zdefiniowania pocze tocznych, wykorzystane zostan powierzchnie konstrukcyjne (utworzone wczeniej, nie trzeba wykonywa)

  9. Wybierz Wstaw poczenie > Toczne: Walec na Walcu. Zwr uwag, aby wybrana

  bya opcja Jedno wizanie: Toczne.

  10. Jako Komponent 1, wybierz powierzchnie konstrukcyjn Driven-Gear:1

 • 11. Jako Komponent 2, wybierz powierzchnie konstrukcyjn koa zbatego 2.

  12. Kliknij OK.

  13. Wybierz Wstaw poczenie > Toczne: Walec na Walcu

 • 14. Jako Komponent 1 wybierz powierzchnie konstrukcyjn Koa Stokowego 1.

  15. Jako Komponent 2, wybierz powierzchni konstrukcyjn duego koa stokowego.

  16. Kliknij Zastosuj aby kontynuowa z kolejnym wizaniem.

 • 17. Jako komponent 1, wybierz powierzchni konstrukcyjn maego koa stokowego

  (drugie wystpienie).

  18. Jako component drugi, wybierz powierzchni konstrukcyjn duego koa stokowego.

 • 19. Kliknij OK

  20. Przywr widoczno obudowy.

  Teraz naley zaaplikowa obcienie. Narzdzie bdzie obcione momentem o wartoci 95 Nm

  21. Z panelu symulacji dynamiczne, wybierz Moment

  22. Jako lokacj, wybierz krawd narzdzia, jak na rysunku.

  23. Jako Kierunek wybierz krawd wzdu narzdzia, jak na rysunku.

  24. Wprowad warto momentu - 95 Nm. Kliknij OK

  Na koniec okrelimy prdko obrotow korbki 360 deg/s. Mona wybra poczenie obrotowe 6 lub 7

  25. Kliknij dwukrotnie na poczenie obrotowe (6 lub 7)

 • 26. Wybierz dof 1 (R) [sss 1] w oknie dialogowym.

  27. Wybierz Edycja ruchu wymuszonego . Zaznacz Select Wcz wymuszenie ruchu. Zaapplikuj prdko obrotow 360 deg/s

  28. Kliknij OK. Uruchom symulacj. 29. Otwrz Grapher wyjciowy. Wybierz Si napdow poczenia obrotowego (6 lub 7)

  Moment obrotowy na rczce potrzebny do utrzymania staej prdkoci rwny jest 48 470 Nmm.