Click here to load reader

Bomiljöprotokoll - Hyresgästföreningen Tangenten · PDF file Bomiljöprotokoll - Hyresgästföreningen Tangenten Västra Frölunda Sid: 2 / 8 Träd/buskar (forts.) På baksidan

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bomiljöprotokoll - Hyresgästföreningen Tangenten · PDF file...

 • Bomiljöprotokoll - Hyresgästföreningen Tangenten Västra Frölunda Sid: 1 / 8 Medverkande:

  Anders Bäck Gunnar Lindberg Fehret Kendic´ Kerstin Setterberg Raza Kendic´

  LH Tangenten LH Tangenten LH Tangenten LH Tangenten LH Tangenten

  1.Yttre miljön

  Behöver åtgärdas

  1.A Trädgården

  Sittgrupper

  Papperskorgar

  Gräsytor

  Städning runt husen behövs på några ställen.

  X

  Rabatter

  Rabatten utanför Norra Dragspelsgatan 4 har ”hål”.

  X

  Träd/buskar

  Vid parkeringsplatserna kan stora växter skymma sikten vid utfart från parkeringen. (Gräset är mycket dekorativt på rätt ställe)

  X

 • Bomiljöprotokoll - Hyresgästföreningen Tangenten Västra Frölunda Sid: 2 / 8 Träd/buskar (forts.)

  På baksidan finns träd nära huset som gör at det blir mörkt inne i lägenheterna.

  Gångvägar

  Staket och murar

  Staketet vid lekplatsen framför Norra Dragspelsgatan 16 kan vara farligt om vuxna personer lutar sig mot det eller sitter på det.

  X

  Lock/brunnar

  Däxel till brunn ligger delvis ovan mark.

  X

  Belysning

  Belysningen på parkerinsplatserna kan förbättras.

  X

  1.B Lekplatser för äldre och yngre barn

  Sandlådor

  Lekplats för yngre barn är något gräsbeväxt (se bild ovan).

  X

  Lekredskap

  Papperskorgar Tömning

 • Bomiljöprotokoll - Hyresgästföreningen Tangenten Västra Frölunda Sid: 3 / 8 1.C Trafik Angränsande gator

  Bommar/portar/ grindar

  Vid 4:an kör Bostadsbolagets entreprenörer och även polisen över gräsmattan för att slippa öppna grinden. Ny port behövs på gångvägen mot spårvagnshållplatsen och stenar läggs mot gräsmattan och parkeringsplatsen.

  Vid 16 saknas grinden för vägen bilar kan köra ända fram till huset och fortsätta i hela området.

  X

  Cykelställ/MC- platser

  MC-platser finns ej.

  X

  Trafiksäkerhet

  Hur fungerar trafiken med MC, EU-mopeder Person- /lastbilar,cyklar

  Tillgänglighet för människor med funktionshinder

  Buller

  Det finns bilar som tutar när de är där för att hämta folk, även på kvällar.

  Luft-föroreningar

  Det kan bli problem när trafiken öppnas mellan Södra och Norra Dragspelsgatan.

 • Bomiljöprotokoll - Hyresgästföreningen Tangenten Västra Frölunda Sid: 4 / 8 1.D Övrig yttre miljö Fasader

  Nät eller luckor för ventilationsrör är öppna på några ställen.

  X

  Fönster

  Tak

  Snöröjning/istappar

  Socklar

  Hängrännor och stuprör

  Infästningen för några stuprör är dåliga. Detta är 8:an.

  X

  Trappor och stegar

  Piskställningar

  2. Gemensamma utrymmen

  2.A Tvättstugor

  Alla tvättstugor har olika information. Detta bör samordnas så att alla tvättstugor har samma information angående funktion och anvisningar, se bilagor.

  X

  Städning

  Tvättmaskiner/ Torktumlare

  Torkskåp/torkrum/mangelrum

  Ytskikt på golv, väggar m.m.

  Tvättschema/ Anslagstavla

 • Bomiljöprotokoll - Hyresgästföreningen Tangenten Västra Frölunda Sid: 5 / 8 Avlopp Varmvatten

  Vattentemperaur

  2.B Entrépartier

  Portlås/kodlås/ porttelefon

  Tidlås/dörrstängare

  Namnskyltar

  Trapphus

  Det förekommer att folk röker i trapphuset detta behöver skyltas.

  X

  Ev. städning

  Städning fungerar ej bra.

  Hiss

  2.C Övriga utrymmen

  Källare

  Vindar

  Gemensamma anslagstavlor

  Vi är lovade gemensamma anslagstavlor med Bostadsbolaget. Dessa skulle placeras utomhus. Vi har lämnat förslag på placering men har ej fått svar.

  X

  Vinterstädning inne och ute

  Barnvagnsrum

  Cykelrum

  Soprum/källsortering

  Sopsorteringen fungerar dåligt, folk slänger fel saker i soprummen.

  X

 • Bomiljöprotokoll - Hyresgästföreningen Tangenten Västra Frölunda Sid: 6 / 8 Skadedjur

  Råttgift är utplacerat i området. Behållarna har trillat ned från husfasaden, och husdjur kan komma åt giftet.

  Grovsopor

  3. Drift och underhåll

  3.A 10-årsreparationer

  Vilka regler gäller

  Bovärdarnas instruktioner

  Hur åtgärdas felanmälningar

  Hur fungerar samråden med fastighetsägaren

  Besiktning före avflyttning

  3.B Skador

  Sprickor

  4:an Väggen mellan soprum och gången utanför tvättstugorna är ej tät mot tak så det luktar sopor in i tvättsrugan.

  Det är även sprickor i väggen.

  X

  Läckor

  Fuktskador

 • Bomiljöprotokoll - Hyresgästföreningen Tangenten Västra Frölunda Sid: 7 / 8 4. Övrigt

  Vad är viktigast att åtgärda i övrigt

  Vad bör göras för att förbättra tryggheten

  Säkerhet på P-platser

  Anvisningar i tvättstugor:

 • Bomiljöprotokoll - Hyresgästföreningen Tangenten Västra Frölunda Sid: 8 / 8

Search related