Booklet staze

 • View
  223

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Indonesia Taiwan Brazil

Text of Booklet staze

 • GLOBAL CITIZEN

  IN THIS BOOKLET YOU WILL FIND

  INFORMATIONS ABOUT SOME PROJECTS IN:

 • GLOBAL COMMUNITY DEVELOPMENT AND

  EDUCATION

  Dorozumie sa po anglicky? Tak tto st o dke 6 tdov je prve pre teba!

  Monos vycestovania na projekt je poas decembra a janura!

  - Spolupracuj s uitemi pri vube mladistvch vo veku 6 18 rokov.

  - Zskaj informcie o kultre a vzdelvacom systme domovskej krajiny.

  - Deliverovanie sessions o SVK kultre

  - Aktvne zastovanie sa na organizovanch aktivitch

  - Host family a jedlo poas pracovnch dn zabezpeen (obed a veera)

 • EDUCATION, CULTURE, AND COMMUNITY

  DEVELOPMENT

  Dorozumie sa po anglicky? Ovlda zklady PC a INTERNETU? Lka a strvi 6 12 tdov v magickej Indonzii?

  Monos vycestovania na projekt je poas decembra a janura!

  - Inpiruj tudentov vo veku 14 18 rokov aby sa uili po anglicky.

  - Plnuj spolu s uitemi aktivity ktor rozria kultrne obzory tudentov.

  - Zskaj informcie o kultre a vzdelvacom systme domovskej krajiny.

  - Deliverovanie sessions o SVK kultre

  - Host family a jedlo poas pracovnch dn zabezpeen (obed a veera)

 • PROJEKT LEAD

  Dorozumie sa po anglicky, m sksenosti s projektovm manamentom, ako i so zkladmi ekonmie a nerob Ti problm prezentova pred viacermi umi.

  Ak si sa v opise naiel, vycestuj u v decembri na tento jedinen projekt o dke 6 tdov!

  - Uk svoju proaktivitu pri nvteve kl kde predstav projekt LEAD tudentom vo veku 6 18 rokov.

  - Porozprvaj o leadershipe a dleitosti jeho implementcie do ivota.

  - Aktvne sa zastni na aktivitch organizovanch AIESEC akou je naprklad charitatvny de.

  - LEADERSHIP CAMP implementovanie lderstva do ivota formou hier a vonoasovch aktivt.

  - Prezentuj nau kultru na Slovensku.

  - Ubytovanie zabezpeen na ubytovni.

 • AIESEC BANDUNG

 • VZDELVANIE DET O KULTRE A GLOBLNYCH PROBLMOCH

  M sksenosti s projektovm manamentom a prcou s demi? Prezentan schopnosti m na dobrej rovni a vie vycestova u v januri? Tak nevhaj a zastni sa tohto 6 tdovho projektu!

  - Spolu s ostatnmi stistami si priprav interaktvnu hodinu na ktorej bude ui zklady anglickho jazyka cieov skupinu vo veku 6 18 rokov.

  - Zorganizuj charitatvny event pre tudentov.

  - Zastni sa na organizovan predstavenia ktor predved tudenti ku koncu Tvojej ste.

  - Prezentuj nau kultru na Slovensku.

  - Ubytovanie zabezpeen na ubytovni alebo v host family.

 • IESEC UGM: FACULTY PROJECT

  VYCESTOVANIE MON U V DECEMBRI !

  - Spolu s ostatnmi stistami si priprav interaktvnu hodinu na ktorej bude ui zklady anglickho jazyka cieov skupinu vo veku 6 18 rokov.

  - Nau sa kultrnemu umeniu zahraninch krajn a objav ich krsu.

  - Projekt zameran na kultrnu vmenu ako naprklad tanec, hranie na tradinch nstrojoch.

  - Nau sa tradinmu tancu Indonzie.

  - Zastni sa workshopu o dedistvu Indonzskej tradinej hudby.

  - Na konci projektu sa zorganizuje umeleck show.

  - Ubytovanie zabezpeen na ubytovni alebo v host family.

 • TAIWAN

 • DREAM BEYOND LANGUAGE -

  CONNECT THE WORLD

  Lka a exotick Taiwan? Okrem anglitiny zvlda aj zklady internetu a PC? Tak tento projekt je prve pre Teba ! Zaname vo februri a strvime tu nezabudnutench 6 tdov !

  - Predaj svoje sksenosti tudentom strednch kl.

  - Cieom projektu je ukza tudentom in kultry, naui ich proaktivite a pomc im vyjadri sa v anglickom jazyku.

  - Stretvaj sa so tudentmi a sprostredkuj im kreatvne sessions.

  - Zastni sa aktivt organizovanmi domcou pobokou AIESEC.

  - Prezentuj nau kultru na Slovensku.

  - Ubytovanie zabezpeen.

 • BRAZIL - MARINGA

 • X4 CHANGE !SOCILNA PRCA A VZDELVACIA OBLAS

  Okrem anglitiny ovlda aj spanielinu? M sksenos so socilnou prcou? Tak vyui monos vycestovania na 6 tdov do horcej Brazlie u v decembri! Rd by si sa zastnil projektu no m pocit e nestha? Nevad, alie kolo projektu zana vo februri! nalost panielskho jazyka nie je podmienkou, na anglitina je nevyhnutn :)

  - Spracuj vlastn materily ktor bude poas projektu vyuva.

  - Vyuuj zklady anglitiny alebo panieliny pre rzne skupiny vo veku od 6 - 18 rokov.

  - Oboznm tudentov so zkladmi fungovania balka MS OFFICE.

  - Nau sa viac o Brazlskej kultre a sta sa sasou ivota meniacich sksenost!

  - Ubytovanie zabezpeen ako aj strava poas pracovnch dn.

 • PROJEKT MILLENNIUM !VZDELVAC PROJEKT

  M sksenos vo vzdelvacej oblasti, komunikuje po anglicky a si ochotn strvi 6 tdov v Brazlii? V tom prpade nevhaj a prihls sa na tento jedinen projekt, ktor zana u v januri !

  - Pracuj v skupinch s inmi stistami aby ste vytvorili t naj session pre tudentov.

  - tudentom poskytne trningy na uvedomenie si dleitosti proaktivity a lderstva ktor me zmeni svet.

  - Zastnuje sa vetkch vzdelvacch aktivt organizovanch pobokou AIESEC.

  - Prezentuj nau domcu krajinu aby ju spoznali aj tudenti v Brazlii.

  - Ubytovanie zabezpeen.

 • RUSSIA - SAMARA

 • PROJEKT - LITERACY

  Si tudentom vo veku od 18 - 25 rokov, so znalosou anglickho jazyka a dobrmi prezentanmi schopnosami? M sksnos s leadershipom? Zaujma sa o IT a aj sa v om orientuje?

  V tom prpade nevhaj a vycestuj u v januri na nezabudnuten st kde spozn alch IT-krov !

  - Nrodn projekt ktorho cieom je zvi zujem o IT oblas.

  - Zvenie konkurencieschopnosti vo svete IT.

  - Analza IT oblasti v Rusku a vo svete.

  - Organizcia trningov pre tudentov aby porozumeli roli IT, jej budcnosti a relevancii.

  - Trningy so zameranm na znalosti potaovch programov a praktickch prkladov.

  - Ubytovanie zabezpeen, iastone aj strava.

 • TURKEY - GAZIENTEP

 • MY WORLD MY CHOICE

  Anglitinu ovlda. Turecko a lka. Si motivovan vycestova u v decembri.

  U teraz sa te na skvel projekt zameran na rozvoj myslenia tudentov v enviromentlnej oblasti, ktor im umon ma pozitvny vplyv na budcnos. :)

  - Prezentuj nae krsne Slovensko a nau kultru na strednch kolch.

  - Vytvor projekt so stredokolkmi na tmu ivotn prostredie.

  - Zameraj sa na niektor enviromentlne problmy na ktor sa poksi njs rieenie a nsledne ho prezentuj.

  - Stretni sa a spoznaj alch 7 stistov z rznych krajn sveta.

  - Ubytovanie zabezpeen ako aj strava - 1x denne.