borang permohonan skim khidmat pembantu pengawas peperiksaan

Embed Size (px)

Text of borang permohonan skim khidmat pembantu pengawas peperiksaan

 • Borang Permohonan UiTM- CFS/PPP/01/04-3

  BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

  PUSAT ASASI, UiTM KAMPUS DENGKIL

  BORANG PERMOHONAN SKIM KHIDMAT PEMBANTU PENGAWAS PEPERIKSAAN

  (PEPERIKSAAN PROGRAM ASASI OKTOBER 2016)

  i) Pemohon mestilah berumur 17 tahun ke atas tetapi tidak melebihi 30 tahun pada tarikh permohonan dibuat. Pemohon yang belum mencapai umur 18 tahun hendaklah mendapat

  kebenaran ibu/bapa/penjaga.

  ii) Sila isikan semua maklumat di Bahagian A hingga E sahaja.

  iii) Sila lampirkan salinan Kad Pengenalan, salinan Sijil SPM dan salinan Sijil Berhenti Sekolah.

  iv) Dua (2) keping gambar terbaru berukuran passport (Kemeja-T tidak dibenarkan).

  A. MAKLUMAT PEMOHON

  Nama Penuh : _____________________________________________

  Tarikh Lahir : _____________________________________________

  Alamat Rumah : _____________________________________________

  _____________________________________________

  No. K/P : ________________ No. Telefon : _______________

  Tahun Menduduki SPM : _____________________________________________

  Nama Sekolah : _____________________________________________

  B. MAKLUMAT IBU/BAPA/PENJAGA

  Nama Ibu/Bapa/Penjaga : _____________________________________________

  Pekerjaan : _____________________________________________

  Alamat Majikan : _____________________________________________

  _____________________________________________

  C. MAKLUMAT STAF UiTM YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP

  PERWATAKAN PEMOHON

  Nama : _____________________________________________

  Hubungan Dengan Pemohon : _____________________________________________

  Jawatan : ________________ No. Pekerja UiTM : ___________

  Pejabat di UiTM : _____________________________________________

  No. Telefon Pejabat : _____________________________________________

  1

  Sila lekatkan

  gambar terbaru

  berukuran pasport

  (Kemeja-T tidak

  dibenarkan)

 • D. PENGAKUAN OLEH PEMOHON

  Saya mengaku maklumat yang diberikan adalah benar

  ____________________________ ____________________________

  Tandatangan Pemohon Tarikh

  E. KEBENARAN IBU/BAPA/PENJAGA (bagi pemohon bawah umur 18 tahun sahaja)

  Saya ____________________________________ No. K/P _________________

  adalah ibu/bapa/penjaga* kepada _______________________________________

  No. K/P ___________________________ dengan ini memberi kebenaran kepada

  ___________________________ untuk menyertai Skim Pembantu Pengawas Peperiksaan

  Universiti Teknologi MARA.

  ____________________________ ____________________________

  Tandatangan Pemohon Tarikh

  Peringatan :

  Sila kembalikan borang yang telah diisi kepada Bahagian Hal Ehwal Akademik, Pusat

  Asasi, UiTM Kampus Dengkil sebelum atau pada 14/9//2016.

  F. UNTUK DIISI OLEH BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK PUSAT ASASI

  UiTM KAMPUS DENGKIL

  Permohonan ini DISOKONG/TIDAK DISOKONG*

  [ Nota: Borang yang tidak lengkap atau ditandatangani tidak akan diproses ]

  2