BORANG TUNTUTAN BAYARAN / PENOLAKAN .BORANG TUNTUTAN BAYARAN / PENOLAKAN YURAN Nama : ... YURAN ASRAMA

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BORANG TUNTUTAN BAYARAN / PENOLAKAN .BORANG TUNTUTAN BAYARAN / PENOLAKAN YURAN Nama : ... YURAN...

BEN/UBAP/004

borang warna hijau UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

Hang Tuah jaya

76100 Durian, Tunggal, Melaka

Tel : 06-331 6117/6118/6120 Faks : 03-331 6296

Email : pejabatbendahari@utem.edu.my

BORANG TUNTUTAN BAYARAN / PENOLAKAN YURAN

Nama : ____________________________________________________

No. K/P : ____________________________________________________

No. Matrik : __________________ No. Telefon : ________________

Kursus : __________________ Fakulti : ________________

Tahun Pengajian (Semasa) : __________________ Semester (Semasa) : ________________

Emel : __________________

Tujuan Tuntutan (sila tandakan (/) di petak yang berkenaan) :

MUET (Sila kemukakan resit asal bayaran MUET)

YURAN ASRAMA (Sila kemukakan surat permohonan tinggal luar jika ada)

TERLEBIH BAYAR YURAN (Sila kemukakan resit asal bayaran yuran)

TAMAT PENGAJIAN/EXTEND/TANGGUH/TARIK DIRI (sila nyatakan) _________________

LAIN- LAIN (sila nyatakan) __________________________________________________

Maklumat Akaun Bank (sila pastikan maklumat yang diberikan adalah tepat):

Nama Bank : _____________________________

No. Akaun : _____________________________

Tandatangan : Tarikh :

------------------------- ----------------------------

mailto:pejabatbendahari@utem.edu.my