Click here to load reader

Borgå medborgarinstitut · PDF file 2018-07-04 · Borgå medborgarinstitut ALLMÄNT Intyg Intyg ges på begäran efter avslutad kurs (pris 6 €). Kontakta kansliet. Intyg över

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Borgå medborgarinstitut · PDF file 2018-07-04 · Borgå...

 • Borgå medborgarinstitut

  KURSPROGRAM 2018–2019 Kultur-, idrotts- och fritidstjänster i Borgå

  Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll.

 • Borgå medborgarinstitut

  INNEHÅLL

  SAMHÄLLE

  ALLMÄNT

  Projekt Kamoon ........................................8

  Händelsekalender .....................................8

  Öppen universitetsundervisning ..............10

  Fortbildning .............................................12

  Samhälle och kultur ................................13

  Släktfoskning ..........................................15

  Natur och uteliv ......................................15

  Ledare .......................................................3

  Kursavgifter ...............................................5

  Bra att veta ...............................................6

  Kontaktuppgifter .......................................7

  GYMNASTIK, HÄLSA OCH DANS

  Gymnastik ...............................................26

  Hälsa .......................................................26

  Dans ........................................................27

  SPRÅK

  Svenska ...................................................22

  Engelska..................................................22

  Tyska .......................................................23

  Franska ...................................................23

  Spanska ..................................................24

  Italienska ................................................25

  Övriga språk ............................................25

  Andersböle–Söderveckoski–Kullo ...........44

  Emsalö–Tolkis–Svartså ............................45

  Kråkö–Vessö ...........................................45

  Fagersta–Seitlax ......................................46

  Ebbo–Pellinge .........................................46

  Jackarby–Sannäs .....................................47

  DATATEKNIK

  Kurser i datateknik ..................................18

  Dataöppet ...............................................20

  MUSIK

  Gruppundervisning .................................30

  Individuell musikundervisning .................31

  Specialkurser i musik ..............................32

  KONST OCH FOTO

  Formgivning ............................................33

  Bildkonst .................................................34

  Fotografering ..........................................35

  Hobby och textilarbeten ..........................38

  Kroppsvård ..............................................40

  Hantverk och slöjd ..................................40

  PRAKTISKA ÄMNEN

  KURSER I BYARNA

  FÖR FÖRÄLDRAR OCH BARN

  Baby- och knatterytmik ...........................28

  Babyfärgbad ...........................................29

  NAVIGATION

  MAT OCH DRYCK

  FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

  Navigation ..............................................36

  Mat och dryck .........................................36

  För personer med funktionsnedsättning ..42

  2

 • Välkommen på kurs!

  LEDARE

  Man lär sig så länge man lever Samhället och världen omkring oss förändras snabbare än vi märker. Det gäller inte bara teknologisk utveckling utan också förändringar i gamla tankemönster. Det innebär en utmaning i vår vardag och i vårt arbetsliv. Detta väcker också en oro. Fördelas nyttan av utvecklingen jämlikt eller leder den snabba utvecklingen till ojämlikhet mellan olika befolkningsgrupper? Utmaningen att hänga med i den snabba utvecklingen berör oss alla, både unga och äldre, de som är med i arbetslivet och de arbetslösa.

  Utveckling borde alltid omvandlas till möjlighet. Allt flera av oss får uppleva saker och service som ingen ens kunde drömma om i början av Finlands tid som ett självständigt land. Trots att utvecklingen alltid har fört med sig stora utmaningar och förändringar är få av oss färdiga att gå tiotals år bakåt i tiden. Det är svårt att föreställa sig jordbruk utan maskiner, medicinsk vetenskap utan antibiotika och informationsförmedling utan datorer. Listan är ändlös. Det finländska samhällets styrka har alltid varit att vi har haft en stor respekt för utbildning och inlärning av nya kunskaper. Detta är fortfarande lika centralt nu när vi ska anta utmaningen att förändra samhället och tekniken. Utan vilja och förmåga att lära sig nytt är vägen till förändring svår för både individ och samhälle.

  Borgå vill fortfarande erbjuda sina invånare en utbildning som utgår ifrån deras livssituation och intressen. Borgå medborgarinstituts gedigna kursprogram är en central del av detta utbildningsutbud. Medborgarinstitutets kurser täcker allt från kultur till språk, kurser inom öppna universitetet och gymnastik. Det viktigaste är ändå att var och en har en egen vilja att lära sig nytt och förbättra sig själv. Medborgarinstitutet erbjuder dig ett lokalt och högklassigt alternativ som respekterar individuella önskemål.

  Jag önskar alla nya och gamla studerande intressanta stunder med det nya kursprogrammet

  Jukka-Pekka Ujula Stadsdirektör

  3

 • Borgå medborgarinstitut

  ALLMÄNT

  Välkommen till Borgå medborgarinstitut! Du kommer väl ihåg att anmäla dig senast 8 dagar i förväg! Det är det viktigaste sättet att påverka och säkerställa att kurserna kan genomföras som planerat.

  Anmälning till kurser Måndagen 13.8 kl. 13.00 öppnas internetanmälningen: www.borga.fi/medborgarinstitutet

  Fr.o.m. 13.8 kl. 13.00 kan du också anmäla dig till kurserna per telefon till kansliet 019 520 2660. Kansliet är i mån av möjlighet öppet måndagar-torsdagar kl. 10–16.

  Anmälningar tas inte emot per e-post.

  Ha följande uppgifter till hands vid anmälan: • namn, socialskyddssignum

  • adress, hemkommun

  • telefonnummer och e-postadress

  • utbildningsbakgrund (grundnivå / andra stadiet / högre utbildning)

  • huvudsaklig aktivitet (sysselsatt / arbetslös / studerande / pensionär / annan).

  För dig som för första gången anmäler dig via nätet rekommenderar vi: bekanta dig i förväg med anmälningssystemet genom att anmäla dig till både Övningskurs 999997M och Övningskurs 999998M.

  Anmälningssystemet bekräftar omedelbart om du ryms med. Om kursen redan är full- satt placerar programmet in dig på en reservplats i anmälningsordning. Du blir sedan kontaktad av kansliet om det blir en ledig plats.

  OBS! Vid anmälningsrusning kan systemet tillfälligt visa att kursen är fullbokad fastän det ännu finns plats. Ta emot en plats på väntelistan, kansliet meddelar när du ryms med.

  Information in English Please contact the office at 019 5202 660, for more information.

  4

 • Välkommen på kurs!

  ALLMÄNT

  Betalning av kursavgift När du anmäler dig förbinder du dig att också betala kursavgiften. Kursavgiften täcker un- dervisningen. Deltagarna skaffar i regel själv material och kursböcker. På vissa kurser, då detta nämns i kurstexten, finns det en skild materialavgift.

  Betala aldrig kursavgifter utan att använda det referensnummer som anmälningssyste- met ger dig! Om du anmäler dig via nätet, skriv själv ut din räkning eller anteckna konto- nummer och referensnummer. Betala kursav- giften senast 8 dagar före kursstart! Vi sänder inte räkning för kursavgifterna.

  Borgå medborgarinstituts IBAN-kontonummer är FI86 5358 0620 0362 74 och BIC-kod OKOYFIHH. Du kan betala kontant eller med kort endast i stadens servicepunkt Kompassen, Krämartor- get B. Öppet: må-fre kl. 9.00–16.00.

  Materialavgifter till kurser och till Kamratför- bundets utfärder kan inte betalas via bank eller med kort, endast med kontanter direkt till läraren/kamratförbundet.

  Avbokning av anmälning Avboka din anmälan med din egen kod via internet eller genom att kontakta kansliet må-to kl 10–16. tel. 019 520 2660.

  Man kan inte avboka genom att meddela kursledaren. Avbokningen bör ske senast 8 dagar före kursstart, i annat fall debiterar vi kursavgiften.

  Studiesedel för arbetslösa Om du är arbetslös och bor i Borgå eller Askola får du en studiesedelrabatt för ar- betslösa, värd 50 €/läsår genom att uppvisa ett intyg över arbetslösheten senast 8 dagar före kursstart. Gå in på TE-byråns nätsida www.te-toimisto.fi. Välj E-Tjänster. Log- ga in med dina bankkoder. Välj Intyg om att jobbsökningen är i kraft. Kolla upp- gifterna och skriv ut intyget. Om du har smarttelefon eller surfplatta kan du också uppvisa intyget med hjälp av dem. Inty-

  get bör uppvisas på KoMbi-kansliet, Man- nerheimgatan 15, öppet må-to kl. 10–16. Redan betalda kursavgifter kan inte senare bytas mot studiesedel.

  Smartum- och Virike-sedlar På gymnastik- och danskurser fungerar Smar- tum-idrottssedlar, Smartum idrotts- och kul- tursedlar samt Virike-sedlar. På övriga kurser fungerar Smartum idrotts- och kultursedlar samt Virike-sedlar.

  OBS! Sedlarna gäller inte Öppen universitets- undervisning.

  Sedlarna är personliga och tas emot av sta- dens servicepunkt Kompassen, Krämartorget B, inom två veckor från kursstarten. Sedlarna tas inte emot före kursstart och återbetalas inte. Kom ihåg att du behöver dit