Bosna i Hercegovina - poreza na dohodak . ulaganja kapitala, dobitke nagradnih z po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  Federalno ministarstvo financija/finansija

  POREZNA UPRAVA

  Obrazac PDN-1033 Prijava poreza na dohodak

  ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreu i porez po

  odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne

  djelatnosti

  Stranica od

  Dio 1 Podatci o isplatiocu 1) JIB/JMB

  4) Vrsta prijave (oznaiti odgovarajue polje) a) Porez na dohodak od samostalne djelatnosti za nerezidente b) Porez na dohodak od ulaganja kapitala c) Porez na dohodak od nagradnih igara i igara na sreu

  2) Naziv

  3) Adresa

  5) Razdoblje mjesec / godina /20 6) Nadnevak isplate) / /20

  Dio 2 Podatci o prihodima i porezu

  Dio 3 Izjava isplatitelja

  7) JMB poreznog obveznika 8) Prezime i ime 9) Isplaeni iznos (osnovica za porez)

  10) Iznos poreza (stupac 9 x 0,1)

  12) Ukupno za sve stranice prijenos (Ukoliko su potrebni dodatni redovi koristi se dodatni primjerak ovog obrasca)

  Upoznat sam sa sankcijama propisanim Zakonom o Poreznoj upravi FBiH i izjavljujem da su podatci navedeni u ovoj prijavi, ukljuujui sve priloge, toni, potpuni i jasni.

  Potpis poreznog obveznika Nadnevak

Recommended

View more >