bratislavsko 13-13

 • View
  225

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bratislavsko 13-13

Transcript

 • slo 318. janura 2008slo 1329. marca 2013

  Loklne vydanie vchod

  Distribcia v lokalitch:Raa, Trnvka, Slovnaft, Vrakua, Doln Hony,

  Podunajsk Biskupice, Nov Mesto, Ruinov, Nivy, Star Mesto, Vajnory

  52-0

  123

  02-0

  095

  JUVA SK s. r. o.Stavebna f rmai

  hrub stavby mont plotov a zmkovej dlaby vstavba rodinnch domov na k mont krovov

  +421 903 259 437 | juvask@gmail.com

  KVALITA ! SPOAHLIVOS ! ROZUMN CENA !

  02-0

  034

  Dodvka, monta servis:garovch brnplotovch brnpohony pre brnyposuvn systmy

  GAROV A PLOTOV BRNY,BRNOV SYSTMY

  ... PRTE SI VYBRA SVOJU BRNU

  Naa vzorkov predaja: Gbelsk 19, Zhorsk Bystrica02 / 65 45 81 31 - 5 | brany@menton.sk | www.menton.sk

  52-0

  096

  Pnske Europeaenky

  56 %V cene s 2 europeaenky poda Vho vberu.

  Teraz za

  7,90 Tovar si mete zakpi nawww.megazlava.sk

  Pvodn cena

  17,80

  Acai Berry - sila z Brazlie

  61%Je silnm zdrojom antioxidantov v boji proti predasnmu starnutiu. Napomha trveniu a podporuje kardiovaskulrne zdravie.

  Teraz za

  9,99 Tovar si mete zakpi nawww.megazlava.sk

  Pvodn cena

  25

  Svietiaci LED obojok

  60%Monos vberu z 3 vekost. 4 svietiace reimy

  Teraz za

  7,99 Tovar si mete zakpi nawww.megazlava.sk

  Pvodn cena

  19,90

  V Prievoze sa stratila 4-ron

  hnedobiela kavalierka Molly, je vemi plach,

  drobnho vzrastu, vyzer ako tea. Vemi nm chba,

  ponkame tedr odmenu!!!

  Kontakt: 0917 115 661

  PROSME O POMOC!!!

  Prijmeme zamestnanca na dokladanie tovaru

  v Bratislave.Podmienka zdravotn preukaz.

  Prax v potravinch.

  23-008

  9

  ivotopis polite na: personalne@mahax.sk

  19-0

  035

  19-0

  02

  VOLAJTEBEZPLATNE 0800 185 244

  www.RENOVUM.skrenovum@renovum.sk

  02/ 4552 76170903 430 4430918 179 590

  KPEKY REKONTRUKCIE ELEKTROINTALCIE

  Komplet do 5 dn

  Med priamo od velra donka do domu

  0907 738 932www.vcelarstvoadonis.sk

  02-0

  047

  94-0

  00302-49 10 30 40 Tomakova 35, BA

  S nami uetrte 2x

  37-001

  2

 • ba 13-13 STRANA - 02

  REKONTRUKCIE BYTOV

  A KPELNKOMPLETN PRCE

  0908 570 594www.vrablic.sk

  52-0

  077

  16-012

  2

  PALIVOVDREVO

  0917 649 213

  BUK,1. tr., klan s dovozomPOZOR! AKCIOV CENY!DREVO JE CERTIFIKOVAN!

  NIE JE Z NELEGLNEJ ABY!

  31%

  Pobyt mete zakpi na

  www.megazlava.sk

  VLET NA FRANCZSKU RIVIRUNICE, MONACO, CANES, SAINTTROPEZ

  Program zjazdu:1. de: Odchod zo Slovenska2. de: Prchod do Monaka, prehliadka tadina Ludvka II. Nvteva Exotickej zhrady, knieac palc; katedrla; oceanografick mzeum.3. de: Nice - katedrla SaintNicolas. Nvteva a prehliadka Cannes.4.de: Saint-Tropez, vo veernch hodinch odchod na Slovensko.Cena zaha (pre jednu osobu):- 2 x hotelov ubytovanie - 2 x franczske raajky - dopravu klimatizovanm autobusom- sprievodcu - prehliadky poda programu bez vstupov- poistenie proti padku CKTermny zjazdu: 27.04.2013 - 01.05.2013 alebo 29.05.2013 - 02.06.2013

  Pvodn cena 259 teraz len za 179Informcie na 0917 78 78 78Len v pracovn dni od 9.00 - 17.00

  OPRAVA a TESNENIEokien a dver

  www.opravaokien.eu0903 791 159 24-

  0066

  94-0

  075

  RENOVCIA DVERVSTAVAN SKRINE

  PARKETYTel.: 0905 241 789

  www.renovacieps.skBEZPLATN PORADENSTVO,

  VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY U VS DOMA.

  16-000

  9

  IB Rein, Lie Nivy 23,821 08 Bratislava

  02 44 00 99 11, 0903 864 181

  Kde?

  istiare kobercov istenie interirov ut

  94-0

  083

  Kupn zava 10%

  35%

  NAVTVTE NAJKRAJIE ZMKY A MEST JUNCH IECH

  Pvodn cena 105 teraz len za 69Informcie na 0917 78 78 78Len v pracovn dni od 9.00 - 17.00

  Program zjazdu: 1. de: Lednice nvteva zmku. Tel prehliadka mesta. Presun na ubytovanie. 2.de: Navteva zmku Hlubok. Prehliadka mesta esk Krumlov. Prehliadka mesta esk Budejovice.Cena zaha:- 1 x hotelov ubytovanie s raajkami - autobusov dopravu , sprievodcu - prehliadka so sprievodcom bez vstupov - poistenie insolventnosti CKTermn zjazdu: 27.04 - 28. 04. 2013

  Pobyt mete zakpi na

  www.megazlava.sk

  kategria A kategria B

  0,90 0,60

  1,80 1,20

  2,70 1,80

  3,60 2,40

  4,50 3,00

  5,40 3,60

  6,30 4,20

  7,20 4,80

  8,10 5,40

  9,00 6,00

  Kupn na uverejnenie obianskej inzercie do novn BRATISLAVSKO1. Oznate rubriku kam mmezaradi v inzert:

  R1 Auto-moto predaj A R2 Auto-moto kpa A R3 Auto-moto rzne A R4 Byty-kpa A R5 Byty-predaj A R6 Byty-vmena A R7 Byty-prenjom A R8 Domy, chaty-kpa A R9 Domy,chaty-predaj A R10 Domy, chaty-prenjom A R11 Pozemky, zhrady-predaj A R12 Pozemky, zhrady-kpa A R13 Vzdelvanie A R14 Hadm prcu B R15 Elektro-technika B R16 Mda B R17 Drobnochov B R18 Hobby-zuby B R19 portov potreby B R20 Rzne kpa B R21 Rzne predaj B R22 Vetko pre deti B R23 Stavba B R24 Bvanie B R25 Diela zhrada B R26 Darujem B R27 Zoznmenia B

  kd: nzov rubriky: cenov kat.:

  4. Vypotajte si celkov vsledn cenu:3. Zakrtnite sla tdov, v ktorch chcete, aby bol v inzert uverejnen:

  Spotajte zakrtnut polka a poznate si poet uverejnen ...............

  Ako objedna uverejnenie obianskej inzercie cez ZBERN MIESTO: Vyplte kupn hore poda bodov 1.-4. S tmto kupnom navtvte niektor nae zbern miesto : - Redakcia BRATISLAVSKO, Blastncka 3, Bratislava - FUXO, Malokarpatsk nm. 7 Lama - BB REAL servis spol s.r.o., ustekova 29/31, Bratislava - CELESTNA, dmske - pnske odevy, Karpatsk nm. 9, Raa - Komisrky (konen elektriiek . 3, 5, 11) - Second hand LUXUS, Budatnska 27, Bratislava Inzert, vrtane poadovanch opakovan, si mete objedna a zaplati aj dopredu na vybran tdne.

  Ceny uvdzame v eurch s 20% DPH poda zvolenej redakcie a rubriky a tujeme ich za kadch, aj zaatch, 30 znakov. Cena inzertu je rovnak, bez ohadu na to, i podvate inzert cez SMS, alebo zbern miesto. Platte len za text vho inzertu vrtane medzier. iadne in poplatky netujeme. Podnikatesk inzerciu riadkovou formou neuverejujeme. Kontaktujte prosm redakciu: 02 / 446 37 644. Redakcia m prvo odmietnu inzerciu, ktor nerepektuje dobr mravy, alebo je v rozpore so zkonom. Reklamcie a poiadavky na daov doklad si uplatujte prostrednctvom e-mailu na adrese: riadkova@regionpress.sk.Slubu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpeuje spolonos ELET, s.r.o. (www.PlatbaMobilom.sk)

  t

  Riadkov inzercia inakVen itatelia, ven inzerenti.

  U niekoko rokov mte monos vyuva v naich novinch bezplatn obiansku inzerciu. Nie vdy sa nm ju vak podarilo aj naas uverejni, niekedy sme dokonca museli z priestorovch dvodov inzerciu neuverejni vbec. Tento stav bol spsoben faktom, e nae noviny existuj iba z prjmov platenej inzercie firiem, ktor dostvala prednos pred vami podanou riadkovou inzerciu. Kad v podan riadkov inzert bol doteraz asovou zaou pre obidve strany. Vy ste museli prs na nae zbern miesta s napsanm textom, prpadne si njs as na napsanie mailu. V redakcii sme nsledne vae inzerty museli prepisova, graficky zalomi, vies evidenciu o ich zaraden do vydania, o zaberie vemi vea drahocennho redaknho asu. Nie kad inzert bol na druhej strane obiansky. Mono ste sa aj vy sami stretli s tm, e za predajom bytu, alebo auta sa na-koniec skrval podnikate (realitn kancelria alebo autobazr, in), m poruoval zauvan pravidl obianskej, riadkovej inzercie. Chceme nae sluby skvalitni. Chceme uverejova vami podan riadkov inzerty naas a vytvori aj v rmci redakcie vzah k tejto dleitej agende, ktor sa tka riadkovej inzercie. Chceme udra zamestnanos v rmci firmy v tchto neahkch ekonomickch asoch. Chceme, aby nebola riadkov inzercia zneuvan podnikatemi, ktor z nej doteraz profitovali bez po-skytnutia protihodnoty. Preto ak nechceme, aby sa obianska inzercia z naich novn vytratila plne, sme nten pristpi k rieeniu, ktorm je spoplatnenie riadkovej inzercie s innosou od 1. marca 2013.

  Ak si od marca objednte riadkov inzerciu zskate niekoko nasledujcich vhod:

  Budete etri as - u nemuste chodi na zbern miesta, nakoko na podanie riadkovej inzercie vm bude stai poslanie SMS sprvy z pohodlia vaej obvaky. Uetren as s behanm na zbern miesto v pomere k cene SMS sa vm tak niekoko-nsobne vrti. Na v inzert bude vdy priestor - spoplatnenm sluby sa stvate zadvateom inzertu, ktor sme povinn uverejni. Seriznos - slubu poskytujeme v spoluprci s mobilnmi opertormi na trhu. Vami podan inzert bude vytovan na faktre od mobilnho opertora. Nzke ceny - cena za 30 znakov riadkovho inzertu zana u od 0,20 s DPH. V rubrikch Reality a Auto moto bude cena len o 10 centov vyia, konkrtne 0,30 .

  U v budcom sle uverejnme kupn s podrobnm nvodom ako postupova pri uverejovan obianskej inzercie prostred-nctvom SMS.

  akujeme za pochopenie. Vaa redakcia.

  Riadkov inzercia inakVen itatelia, ven inzerenti.

  U niekoko rokov mte monos vyuva v naich novinch bezplatn obiansku inzerciu. Nie vdy sa nm ju vak podarilo aj naas uverejni, niekedy sme dokonca museli z priestorovch dvodov inzerciu neuverejni vbec. Tento stav bol spsoben faktom, e nae noviny existuj iba z prjmov platenej inzercie firiem, ktor dostvala prednos pred vami podanou riadkovou inzerciu. Kad v podan riadkov inzert bol doteraz asovou zaou pre obidve strany. Vy ste museli prs na nae zbern miesta s napsanm textom, prpadne si njs as na napsanie mailu. V redakcii sme nsledne vae inzerty museli prepisova, graficky zalomi, vies evidenciu o ich zaraden do vydania, o zaberie vemi vea drahocennho redaknho asu. Nie kad inzert bol na druhej strane obiansky. Mono ste sa aj vy sami stretli s tm, e za predajom bytu, alebo auta sa na-koniec skrval podnikate (realitn kancelria alebo autobazr, in), m poruoval zauvan pravidl obianskej, ri