of 13 /13
Základní škola a M ateřská škola M írová 81, M im oň, příspěvková organizace Oblastpodpory 1.4 -Zlepšení podm ínek pro vzdělávání na základních školách OP VK Bratři Grimmové - němečtí pohádkáři Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Novotnou Jaroslavou

Bratři Grimmové - němečtí pohádkáři

  • Upload
    davina

  • View
    89

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bratři Grimmové - němečtí pohádkáři. Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Není – li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Novotnou Jaroslavou. BRATŘI GRIMMOVÉ. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Bratři Grimmové - němečtí pohádkáři

Page 1: Bratři Grimmové - němečtí pohádkáři

Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace

Oblast podpory 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP VK

Bratři Grimmové - němečtí pohádkáři

Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Novotnou Jaroslavou

Page 2: Bratři Grimmové - němečtí pohádkáři

BRATŘI GRIMMOVÉ

http://cs.wikipedia.org/wiki/Brat%C5%99i_Grimmov%C3%A9

Page 3: Bratři Grimmové - němečtí pohádkáři

- Sběratelé klasických německých pohádek - Představitelé mytologických příběhů

Jacob Grimm – (1785- 1863) – byl slavnější, jeden ze slavných německých jazykovědců.

Wilhelm Grimm – (1786 -1859) byl mladším bratrem a spolupracoval se starším. Jsou světově známé v německé i světové literatuře – pohádkami, sbírkami pověstí i legendou.

Page 4: Bratři Grimmové - němečtí pohádkáři

Položili základy novému vědeckému oboru – F o l k l o r i s t i c e. Jistě je známe prostřednictvím pohádek, neboť napsali jako první: - Sněhurku - Šípkovou Růženku

Page 5: Bratři Grimmové - němečtí pohádkáři

Sněhurka a sedm trpaslíků

Page 6: Bratři Grimmové - němečtí pohádkáři

Šípková Růženka

http://www.ceskeskolstvi.cz/produkt/o-sipkove-ruzence-a-jine-pohadky-10557805/

Page 7: Bratři Grimmové - němečtí pohádkáři

• Oba autoři pohádky sbírali a upravovali, pracovali jako tým.

• Jejich pohádky se staly předmětem zkoumání.

• Pohádky si nechávali vyprávět od lidí, měli kolem sebe asi 4O vypravěčů a vypravěček, z rodiny i cizí lidé.

• Pečlivě je zaznamenávali přesně a věrně, ale později je další autoři obměnili nebo jim dodali jiný literární nádech.

• Motivy pohádek vycházely z lidové tradice a německého romantismu.

Page 8: Bratři Grimmové - němečtí pohádkáři

- Jacob pracoval později jako knihovník- později se oba stali profesory na univerzitě v Berlíně- vypracovali také německý výkladový slovník- Pohádky bratří Grimmů byly publikované ve dvou svazcích, celkem jich bylo 239

Page 9: Bratři Grimmové - němečtí pohádkáři

Další pohádky, které známe:

- Jeníček a Mařenka- Popelka- O červené Karkulce- Bělinka- Král Modrovous- O protančených střevíčkách

Page 10: Bratři Grimmové - němečtí pohádkáři

Jaké jsou tedy jejich pohádky?• Kouzelné• Promlouvají k člověku a ke zvířatům• Vítězí v nich dobro nad zlem• Jsou světové a světově proslulé• Jejich motivy jsou originální• Často obsahují poetický nádech

Page 11: Bratři Grimmové - němečtí pohádkáři

Co možná nevíte:

• V původní pohádce o Sněhurce byl změněn závěr pohádky, kdy měla zlá královna tančit v rozžhavených botách, až se utancovala k smrti.

• V pohádce o Jeníčkovi a Mařence v původní verzi pohádky musela zlá čarodějnice zemřít ve velkých mukách, když jí zaživa upekly děti v peci.

Page 12: Bratři Grimmové - němečtí pohádkáři

• V době druhé světové války považovali němečtí nacisté pohádku O červené Karkulce jako symbol Němců, kdy Karkulka byla zachráněna před „židovským „vlkem.

Židovský národ Němci nenáviděli a chtěli ho vymýtit ze světa.

Zpracováno dle časopisu Třetí věk 12/O8, Promoveo, s.r.o. Liberechttp://cs.wikipedia.org/wiki/Brat%C5%99i_Grimmov%C3%A9

Page 13: Bratři Grimmové - němečtí pohádkáři

Kterou pohádku znáš ty, vyprávěj o ní: