32
zeker weten = zeker kopen Met een NVM-aankoopmakelaar weet je het zeker! NVMZHZ.NL www.brielschecourant.nl Woensdag 4 november 2015 WWW.CORRECT.NL ANIMATIE EN TEKENFILM DVD GO BACK TO THE BEGINNING BRIELLE - Gregor Rensen werd in de St. Catharijnekerk officieel beëdigd als Kroonbenoemd burgemeester van Brielle. “Ik ben enorm blij dat ik in de komende jaren burgemeester van Brielle mag zijn. Ik koester de warmte die ik al van diverse Briellenaren heb ervaren. U kunt er dan ook van op aan dat ik mij volledig zal inzetten om de hoge verwachtingen waar te maken”, speechte de kersverse burgervader. Foto: John Biert En nu is het officieel... Ook strooigoedpieten weer aan boord BRIELLE - De intocht in Briel- le is niet alleen voor alle kinderen een feest, het mo- gen gebruiken van het Geu- zenschip in Brielle is voor Sinterklaas ook een feestje. De Sint wordt rond 12.30 uur verwacht op het Maar- land Nz. Vanaf 12.00 uur zal Libertatis op de kade al de nodige Sinterklaasliedjes spelen (meezingen is ver- standig!). De Sint zal naar verwachting ook de pak- jespieten, strooigoedpieten en verlanglijstjespieten en meebrengen uit Spanje. Na een welkomstwoord door de burgemeester, gaan Sint en Pieten, Libertatis en de Pietenband in optocht door de stad. Vanaf het Maar- land richting de Voorstraat, Markt, Nobelstraat, terug door de Nobelstraat, Var- kensstraat, Turfkade, Visch- straat en de Markt. De recep- tie is van 15.00 tot 16.30 uur in de hal van het stadhuis op de Markt. Kinderen kun- nen hier een bezoekje bren- gen aan de Sint, tekeningen afgeven aan Sinterklaas of Piet en hun verlanglijstje inleveren. Tijdens het ver- blijf in Nederland logeren Sint en Pieten in het Brielse Sinterklaashuis dat van 16 november tot 3 december te bezoeken is. Meer informa- tie op www.hetbrielsesin- terklaashuis.nl Brielle begint al weer behoorlijk in de ban van Sinterklaas te raken. Op zondag 15 november is het namelijk al weer zo ver. Dan staat de Intocht van Sint Nicolaas op de agenda en is er een receptie als welkom en een pepernotenmarkt in Brielle. Door de redactie Sinterklaas is al op weg HET AFTELLEN IS BEGONNEN De sfeer bleef gemoedelijk tijdens de Geuzen en Span- jaardenborrel in Brielle... 10 » JUBILEUMFEEST WAS GRANDIOOS Kine Mode kijkt terug op een gezellig feest ter ere van het 35-jarig bestaan van de winkel 27 » Classicale Acta gepresenteerd BRIELLE - Het Historisch Mu- seum presenteert op 6 no- vember deel X van de clas- sicale acte van Brielle. Dit deel heeft gediend voor de promotie van Wim Visser aan de Universiteit van Lei- den en is daarmee voorzien van een uitvoerige inleiding over het gebied en over alle aspecten van het kerk-zijn. Deze middag spreken ver- schillende onderzoekers die betrokken zijn geweest bij het project Classicale Acta van het Huygens Insti- tuut voor Nederlandse Ge- schiedenis in Den Haag, of het deel over Brielle in het bijzonder. De classis, een kerkelijke vergadering, was in de late 16e en in de 17e eeuw de spil van het gere- formeerde leven. Alle zaken van enig belang kwamen daar aan de orde, van orga- nisatie, overheid en theolo- gie tot armoede, onderwijs, huwelijksleven, bijgeloof en toverij. In de uitgavereeks ‘Classicale acta’ in de Rijks- geschiedkundige Publicati- en wordt per classis de tekst van de notulen uitgegeven, vanaf de reformatie tot om- streeks 1620. De presenta- tie vindt plaats in het oude stadhuis. KLIK & WIN ACTIE Win 50 jaar Golden Earring op 4 cd’s + 1 dvd Ga nu snel naar brielschecourant.nl Maerlant helpt vergeten kind BRIELLE - Leerlingen van het VMBO BB/KB van Maerlant Brielle hebben zich vorig jaar ingezet voor De Stich- ting Het Vergeten Kind. De rector A. Vink heeft het ver- diende geld onlangs tot een mooi bedrag afgerond waar- door een cheque ter waarde van 750 euro kon worden overhandigd aan één van de projectmanagers, Chablis Platenburg, van de Stich- ting. Tijdens de projectweek ‘De maatschappij dat ben jij...’ maakten de leerlingen ken- nis met de term Microkre- diet. Na de nodige voorlich- ting gingen de leerlingen aan de slag. Met een klein krediet van 10 euro start- ten ze in groepjes hun eigen ‘fictieve’ bedrijfje. Zo wer- den er cupcakes gebakken, snoepzakjes gemaakt, auto’s gewassen, eieren verkocht, heitje voor een karweitje gedaan en nog vele andere activiteiten. Na de lening te- rug te hebben betaald werd de winst geteld. Het bedrag was uiteindelijk voor Het Vergeten Kind. Deze Stich- ting zet zich in voor verge- ten kinderen tussen de 0 en 18 jaar die zijn mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht. Maerlant College overhandigde onlangs de cheque met mooie bedrag van 750 euro aan Stichting Vergeten Kind. Poorter van 2015 BRIELLE - Welke man of vrouw uit Brielle krijgt de titel Poorter of Poorteres van het afgelopen jaar? Dat is een vraag die weer be- gint te dringen. Iedereen die zich inzet voor Brielle in het algemeen en voor de 1 Aprilvereniging in het bij- zonder kan voor deze titel in aanmerking komen. “Wij roepen leden van de vereni- ging op hun keuze aan ons te zenden”, meldt de 1 April- vereniging. Vanuit de voor- gedragen personen kiest een jury of de betrokken per- soon aan de criteria voldoet en beslist wie de Poorter of Poorteres van 2015 wordt. De nieuwe Poorter wordt tijdens de Nieuwjaarsre- ceptie van de vereniging op 10 januari 2016 bekend gemaakt. Voordragen via bestuur1aprilvereniging@ gmail.com Werkstraf voor crosser BRIELLE - Voor flinke ergernis en onrust bij kampeerders zorgde de 25-jarige Brielle- naar Ricardo L. in juli toen hij met een snelheid van zo’n 80 km/uur over de plaatse- lijke Camping De Meeuw scheurde. En voor de rechter lijkt hij er nu goed vanaf te komen. Bij de slagboom bij de ingang, die omlaag was gedaan om ervoor te zorgen dat de Briellenaar niet weg kon rijden, kwam het tot een handgemeen. Nadat van twee kanten klappen vielen, klom de Briellenaar uit het autoraam en sloeg een 64- jarige campinggast tot bloe- dens in zijn gezicht, buik en zij. Een wond bij zijn oog liep hij op en een kras op zijn buik. Sommigen zeg- gen dat hij een steekwapen gebruikte, dat niet is aan- getroffen. “Het was hooguit het scherpe randje van mijn ring. Maar ik erken dat ik helemaal fout zat, ook met dat rijden. Maar ik wou ge- woon die slagboom open”, aldus de Briellenaar, die zou zijn ‘getriggerd’ door de consumptie van twee gla- zen wodka. Welkom op de camping is hij niet meer. Eerste dreun Omdat voor de rechter on- duidelijk is, wie is begon- nen en de eerste dreun uit- deelde, beperkte hij de straf voor de Briellenaar tot een werkstraf van 60 uur. Daar- naast werd een celstraf van 14 dagen opgelegd, waarvan 13 voorwaardelijk, zodat hij niet terug de cel in hoeft, omdat hij het onvoorwaar- delijke strafdeel al uitzat in voorarrest. Het slachtoffer, waarvan de bril sneuvelde, moet hij 270 euro schade- vergoeding betalen.

Brielsche Courant week45

  • Upload
    wegener

  • View
    234

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brielsche Courant

Citation preview

zeker weten = zeker kopen

Met een NVM-aankoopmakelaar weet je het zeker! NVMZHZ.NL

  ‹www.brielschecourant.nlWoensdag 4 november 2015 WWW.CORRECT.NLANIMATIE EN TEKENFILM DVD

GO BACK TO THE BEGINNING

BRIELLE - Gregor Rensen werd in de St. Catharijnekerk offi cieel beëdigd als Kroonbenoemd burgemeester van Brielle. “Ik ben enorm blij dat ik in de komende jaren burgemeester van Brielle mag zijn. Ik koester de warmte die ik al van diverse Briellenaren heb ervaren. U kunt er dan ook van op aan dat ik mij volledig zal inzetten om de hoge verwachtingen waar te maken”, speechte de kersverse burgervader. Foto: John Biert

En nu is het offi cieel...

Ook strooigoedpieten weer aan boord

BRIELLE - De intocht in Briel-le is niet alleen voor alle kinderen een feest, het mo-gen gebruiken van het Geu-zenschip in Brielle is voor Sinterklaas ook een feestje. De Sint wordt rond 12.30 uur verwacht op het Maar-land Nz. Vanaf 12.00 uur zal Libertatis op de kade al de nodige Sinterklaasliedjes spelen (meezingen is ver-standig!). De Sint zal naar verwachting ook de pak-jespieten, strooigoedpieten en verlanglijstjespieten en meebrengen uit Spanje. Na een welkomstwoord door de burgemeester, gaan Sint en Pieten, Libertatis en de Pietenband in optocht door

de stad. Vanaf het Maar-land richting de Voorstraat, Markt, Nobelstraat, terug door de Nobelstraat, Var-kensstraat, Turfkade, Visch-straat en de Markt. De recep-tie is van 15.00 tot 16.30 uur in de hal van het stadhuis op de Markt. Kinderen kun-nen hier een bezoekje bren-gen aan de Sint, tekeningen afgeven aan Sinterklaas of Piet en hun verlanglijstje inleveren. Tijdens het ver-blijf in Nederland logeren Sint en Pieten in het Brielse Sinterklaashuis dat van 16 november tot 3 december te bezoeken is. Meer informa-tie op www.hetbrielsesin-terklaashuis.nl

Brielle begint al weer behoorlijk in de ban van Sinterklaas te raken. Op zondag 15 november is het namelijk al weer zo ver. Dan staat de Intocht van Sint Nicolaas op de agenda en is er een receptie als welkom en een pepernotenmarkt in Brielle. Door de redactie

Sinterklaas is al op weg

HET AFTELLEN IS BEGONNENDe sfeer bleef gemoedelijk tijdens de Geuzen en Span-jaardenborrel in Brielle...

10»

JUBILEUMFEEST WAS GRANDIOOSKine Mode kijkt terug op een gezellig feest ter ere van het 35-jarig bestaan van de winkel

27»

Classicale Acta gepresenteerdBRIELLE - Het Historisch Mu-seum presenteert op 6 no-vember deel X van de clas-sicale acte van Brielle. Dit deel heeft gediend voor de promotie van Wim Visser aan de Universiteit van Lei-den en is daarmee voorzien van een uitvoerige inleiding over het gebied en over alle aspecten van het kerk-zijn. Deze middag spreken ver-schillende onderzoekers die betrokken zijn geweest bij het project Classicale Acta van het Huygens Insti-tuut voor Nederlandse Ge-schiedenis in Den Haag, of het deel over Brielle in het bijzonder. De classis, een kerkelijke vergadering, was in de late 16e en in de 17e eeuw de spil van het gere-formeerde leven. Alle zaken van enig belang kwamen daar aan de orde, van orga-nisatie, overheid en theolo-gie tot armoede, onderwijs, huwelijksleven, bijgeloof en toverij. In de uitgavereeks ‘Classicale acta’ in de Rijks-geschiedkundige Publicati-en wordt per classis de tekst van de notulen uitgegeven, vanaf de reformatie tot om-streeks 1620. De presenta-tie vindt plaats in het oude stadhuis.

KLIK & WIN ACTIE

Win 50 jaar Golden Earring op 4 cd’s + 1 dvd

KLIK & WIN ACTIE

Ga nu snel naar brielschecourant.nl

Maerlant helpt vergeten kindBrielle - Leerlingen van het VMBO BB/KB van Maerlant Brielle hebben zich vorig jaar ingezet voor De Stich-ting Het Vergeten Kind. De rector A. Vink heeft het ver-diende geld onlangs tot een mooi bedrag afgerond waar-door een cheque ter waarde van 750 euro kon worden overhandigd aan één van de projectmanagers, Chablis Platenburg, van de Stich-ting.Tijdens de projectweek ‘De maatschappij dat ben jij...’ maakten de leerlingen ken-nis met de term Microkre-diet. Na de nodige voorlich-ting gingen de leerlingen aan de slag. Met een klein krediet van 10 euro start-ten ze in groepjes hun eigen ‘fictieve’ bedrijfje. Zo wer-den er cupcakes gebakken,

snoepzakjes gemaakt, auto’s gewassen, eieren verkocht, heitje voor een karweitje gedaan en nog vele andere activiteiten. Na de lening te-rug te hebben betaald werd de winst geteld. Het bedrag

was uiteindelijk voor Het Vergeten Kind. Deze Stich-ting zet zich in voor verge-ten kinderen tussen de 0 en 18 jaar die zijn mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht.

Maerlant College overhandigde onlangs de cheque met mooie bedrag van 750 euro aan Stichting Vergeten Kind.

Poorter van 2015Brielle - Welke man of vrouw uit Brielle krijgt de titel Poorter of Poorteres van het afgelopen jaar? Dat is een vraag die weer be-gint te dringen. Iedereen die zich inzet voor Brielle in het algemeen en voor de 1 Aprilvereniging in het bij-zonder kan voor deze titel in aanmerking komen. “Wij roepen leden van de vereni-ging op hun keuze aan ons te zenden”, meldt de 1 April-vereniging. Vanuit de voor-gedragen personen kiest een jury of de betrokken per-soon aan de criteria voldoet en beslist wie de Poorter of Poorteres van 2015 wordt. De nieuwe Poorter wordt tijdens de Nieuwjaarsre-ceptie van de vereniging op 10 januari 2016 bekend gemaakt. Voordragen via [email protected]

Werkstraf voor crosserBrielle - Voor flinke ergernis en onrust bij kampeerders zorgde de 25-jarige Brielle-naar Ricardo L. in juli toen hij met een snelheid van zo’n 80 km/uur over de plaatse-lijke Camping De Meeuw scheurde. En voor de rechter lijkt hij er nu goed vanaf te komen. Bij de slagboom bij de ingang, die omlaag was gedaan om ervoor te zorgen dat de Briellenaar niet weg kon rijden, kwam het tot een handgemeen. Nadat van twee kanten klappen vielen, klom de Briellenaar uit het autoraam en sloeg een 64-jarige campinggast tot bloe-dens in zijn gezicht, buik en zij. Een wond bij zijn oog liep hij op en een kras op zijn buik. Sommigen zeg-gen dat hij een steekwapen gebruikte, dat niet is aan-getroffen. “Het was hooguit het scherpe randje van mijn

ring. Maar ik erken dat ik helemaal fout zat, ook met dat rijden. Maar ik wou ge-woon die slagboom open”, aldus de Briellenaar, die zou zijn ‘getriggerd’ door de consumptie van twee gla-zen wodka. Welkom op de camping is hij niet meer.

Eerste dreunOmdat voor de rechter on-duidelijk is, wie is begon-nen en de eerste dreun uit-deelde, beperkte hij de straf voor de Briellenaar tot een werkstraf van 60 uur. Daar-naast werd een celstraf van 14 dagen opgelegd, waarvan 13 voorwaardelijk, zodat hij niet terug de cel in hoeft, omdat hij het onvoorwaar-delijke strafdeel al uitzat in voorarrest. Het slachtoffer, waarvan de bril sneuvelde, moet hij 270 euro schade-vergoeding betalen.

‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 2

Info en boekingen: Rederij Fortuna BV. Tel. 0181 - 62 61 26 of 06 - 53 36 79 13

WWW.PARTYSCHEPEN.ORG

HEEFT U IETS TE VIEREN? GA GEZELLIG VAREN!

VERTREK VANUITSPIJKENISSE

Moonlight Dinner

Cruises All-in € 59,50 p.p.Za. 7 nov. (70 jaren party, € 69,50), 21 nov.

za. 12 en vr. 18 dec., 23 jan., 13 feb., 12, 19 mrt (Aprés ski Gebroeders Ko € 69,50) - Incl. 2x koffie met gebak, koud/warm buffet, dessert, live music en entertainment. Incl. alle drankjes

(excl. buitenl. gedist.). Inschepen 19.00 uur, vertrek 19.30 uur. Terugkomst plm. 24.00 uur.

Brunch Cruises

All-in € 42,75 p.p. Zo. 8, 22 nov., 6 dec., 10 (nieuwjaarsbrunch), 24 jan.,

7 feb., 13, 27 mrt. (paasbrunch 47,50) 10, 24 apr. en 8 mei (Moederdag € 47,50).Incl. welkomstdrankje, soepje, koud/warm buffet, dessert, live music en entertainment. Incl. alle drankjes

(excl. buitenl. gedist.). Inschepen 11.30 uur, vertrek 12.00 uur. Terugkomst plm. 16.00 uur.

€ 52,50 p.p. All-inZondag 15 november - Ontvangst schippersbittertje, vispalet,

Captainsdinner: koud/warm buffet met ijsdessert, live music en shantykoor. Incl. alle drankjes (excl. buitenl.gedist.). Inschepen 17.00 uur, vertrek 17.30 uur. Terugkomst ca. 21.00 uur.

SAIlOR’S

CRuISe

Afhuren van de partyschepen is

uiteraard ook mogelijk

€ 55,00 p.p.Zo. 13 dec. - Grote kerstmarkt met ca. 250 kraampjes Incl. 2 x koffie met apfelstrudel,

erwtensoepmaaltijd op de heenreis en een koud/warm buffet en een ijsdessert op de terugreis, live music, excl. overige drankjes. Inschepen 10:00 uur, vertrek 10:30 uur.Terugkomst ca. 19:00 uur.

KeRSTMARKT

DORDReChT

€ 51,50 p.p.Zo. 20 dec. - Gezellige Brunch Cruise in kerstsfeer. Incl. 2 x koffie met gebak,

soepje vooraf, koud/warm buffet, dessert,live music en entertainment. Incl. alle drankjes (excl. buitenl. gedist.). Inschepen 11:30 uur, vertrek 12:00 uur. Terugkomst ca. 16:00 uur.

BRunCh CRuISe

All-In

- CORDAAD -STARTMOTOREN EN DYNAMO’S BV

Uw specialist in:• Startmotoren

• Dynamo’s• Accu’s• Banden

• Automaterialen

In onze eigen, goed uigeruste werkplaats kunnen wij reparaties uitvoeren, storingen verhelpen en

onderdelen vervangen.

Tevens het adres voor het repareren van de batterij van uw elektrisch

handgereedschap!

Oudelandseweg 11-133194 AR Hoogvliet

010-416 74 76www.cordaad.com

Te huur in Oude-Tonge kantoorruimte tegen

aantrekkelijke huurprijs.

Kom naar de open dageniedere zaterdag van 9-12 uur.

De beschikbare kantoorruimte:2x275 m2 en 1x145 m2 is zelf in te delen.

Neem voor informatie contact op met Peter Ruts, tel.: 06-83709610 of e-mail: [email protected]

NIEUWE SIERBESTRATING?De grootste keus, meer dan 150 voorbeeldtuinen!

Kijk voor aanleg sierbestrating en tuinhout bij u in de regio op:

www.modeltuinenzwanenburg.nl

AANBIEDING

Inclusief:• Verwijderen/afvoeren oude bestrating• Nieuwe stenen/tegels/zand• Aanleg nieuwe bestrating• 1 jaar garantie

Neem uw tuinmaten mee voor een gratis ontwerp en vrijblijvend prijsopgave. Ook bij u thuis.

€ 65,-per m2

all-in

Modeltuinen ZwanenburgIJweg 411, Zwanenburg T: 023-5552475 / 06-58931561

Openingstijden: ma. t/m za. van 8.00 - 17.00 uur

€ 69,-per m2

all-in

KennisgevingWaterwet en Activiteitenbesluit milieubeheerDeminister van Infrastructuur en Milieu heeft het voornemen om eenwatervergunning te verlenen aan Caldic Chemie B.V. te Europoort Rotterdam.De vergunning betreft het toestaan van het waswater afkomstig van degaswasinstallatie tijdens onderhoud of storing aan de incinerator naar de eigenAfvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) mag worden afgevoerd. Daarnaast bestaathet voornemen om eenmaatwerkvoorschrift te verlenen voor het in beperktemate toestaan van chemicaliën aan het koelwater.

TerinzageleggingHet ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 5 november 2015 tot enmet 16 december 2015 ter inzage bij:• Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200, Rotterdam. Op werkdagenvan 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en buiten deze uren na eenvooraf gemaakte afspraak (telefoon: 06 11 04 04 79 of 06 27 85 64 44, fax:010 402 70 81);

• het gemeentehuis van de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6, Rockanje.Op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en woensdagmiddag/avond van 13.30tot 18.30 uur en buiten deze uren na een vooraf gemaakte afspraak (telefoon:0181 40 80 00, fax: 0181 40 80 99, e-mail: [email protected]).

Zienswijze(n)Een ieder kan zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen inbrengen gedurendede periode van terinzagelegging. Schriftelijk aan Rijkswaterstaat West-NederlandZuid, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam en/of mondeling via telefoonnummers:06 11 04 04 79 of 06 27 85 64 44.

InlichtingenVoor nadere informatie kunt u contact opnemenmet de afdelingVergunningverlening van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, telefonischbereikbaar onder de hierboven vermelde telefoonnummers.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR ENMILIEU,namens deze,hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

mevrouw A.H. Bos-Massop

www.tandvitaal.nl

LAST VAN UW KUNSTGEBIT?Heeft u problemen met eten, praten of lachen? Dan is een klikgebit dé oplossing. Ons ervaren team laat u weer stralend lachen. Neem contact met ons op voor een gratis intakegesprek.

Onderdeel van:

Implantologie

Tandprothetiek

Klikgebit

Kroon- en brugwerk

Reparaties prothese

Aanmeten en reparaties van protheses

Elke Nederlandse basisverzekering dekt de kosten voor de gehele behandeling!M.u.v. de wettelijke bijdrage en uw eigen risico.

Levident Brielle

Amer 21 - Brielle

T 0181 - 48 89 00

E [email protected]

‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 3

DEHEERENVANMAERLANT.NL

START VERKOOP GEMIST?

Verkoopinformatie:

Tel: 0181 487 120

Een project van:

Was u verhinderd tijdens de start verkoop op

29 oktober jongstleden? Geen probleem. Neem snel

contact op met Van Ravens Makelaardij of ga langs

bij het kantoor aan de Turfkade 12. De brochure en

prijslijst liggen voor u klaar. Hierin leest u alles over de

vier verschillende woningtypes. Wilt u de woningen

van binnen bekijken? Maak een afspraak om met

een virtual reality bril rond te lopen in de woningen.

Beleef de Heeren van Maerlant alsof het al gebouwd is.

Inschrijven kan tot en met 9 november a.s. 17.00 uur.

BEKIJK DE NIEUWBOUW VAN BINNEN ALSOF HET AL GEBOUWD IS!

Type Stadsvilla’s XLPrijzen vanaf € 329.950,- v.o.n.

Prijzen vanaf € 199.950,- v.o.n.Type Stadswoningen

Contactgegevens redactiePrins Hendrikkade 16a Postbus 19803000 BZ RotterdamE [email protected] 088-0130982M 0622617248I www.brielschecourant.nl www.hellevoetsepost.nl

Commercieel DirecteurBas [email protected]

EindredactieBart van Zessen

Chef regioredactieAnnemieke Anneveldt, [email protected]

Contactgegevens media-adviesen advertentieverkoopVoor informatie over de advertentiemogelijkheden kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088-0139985. Of stuur een mail naar [email protected]

BezorgklachtenT 0900-424 57 26I www.brielschecourant.nl/service of www.hellevoetsepost.nl/service

FamilieberichtenE [email protected] 088-013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] 0900-674 38 36

DrukWegener NieuwsdrukAlgemene voorwaarden en informatie (advertentietarieven en oplage)I www.wegenermedia.nl

Brielsche Courant/Hellevoetse Post is een uitgave van Wegener Media BV.Aangeboden kopij kan wordengeplaatst in gedrukte en digitaleuitgaven van Wegener Media BV.

© Wegener Media BV

KORT NIEUWS

Veel rookschadeHEllEVOETSlUIS – Een kleine brand heeft af-gelopen week gewoed bij verzorgingstehuis Voornesteyn aan De Eik in Hellevoetsluis. Het verzorgingstehuis is hele-maal leeg, maar er zitten in hetzelfde gebouw ook huurwoningen voor ouderen. Daar brak brand uit nadat een bewoner vergeten was het gas on-der een pan uit te draaien en zelf elders in het pand naar een vergadering was gegaan. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de gehele gang kwam vol met rook te staan waardoor er flink gelucht moest worden.

ladiesnightNIEUWENHOORN - vv Nieu-wenhoorn organiseert vrijdag voor alle moe-ders, zusjes, tantes en alle andere geïnteresseerde vrouwen een Ladiesnight in de kantine. Deze gratis avond staat in het teken van Pink Ribbon en de jeugd van vv Nieuwen-hoorn. Dertien bekende ondernemers zullen zich presenteren, waaronder Zibba, de Theebloem, Oriflame en Sjokohome. Er is een glaasje met bubbels, een loterij, hele leuke workshops en de eerste vijftig bezoeksters krijgen een goodybag. De avond is van 19.30 tot 22.30 uur aan de Rijks-straatweg 230.

SchoenendozenVOORNE-PUTTEN - Voor al weer het twaalfde jaar op rij kunnen schoenendo-zen ingeleverd worden voor ‘Actie4Kids’ in een hal bij de familie Pols aan de Stationsweg in Zuidland. Inleveren kan onder meer op woens-dag 11 november van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag 14 november van 9.30 tot 13.00 uur. De dozen gaan naar Roeme-nië en Sierra Leone en Moldavië. Per schoenen-doos wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd voor transport- en organisatie-kosten. Meer informatie via, tel. 0181-452061.

Basisschool De Kring: ‘Juf Lenie bedankt voor alles en geniet van het pensioen!’

Dag vol verrassingen voor de jufJuf Lenie Stougje van basisschool De Kring is na precies 40 jaar onderwijs met pensioen gegaan. En dat bijzondere moment liet de Hellevoetse school natuurlijk niet zo maar voorbij gaan. De juf kreeg een dag vol verrassingen.

Door de redactie

HEllEVOETSlUIS - “Ze kon haar ogen niet droog hou-den die ochtend”, meldt De Kring. De ochtend begon al zo bijzonder, juf Lenie mocht uitslapen en wat later naar school komen. “Wat bleek? Er werd een champagne ontbijt aan huis bezorgd en na het ontbijt werd zij opge-haald in een Porsche.”Toeterend kwam de Porsche bij school aan, daar werd juf Lenie opgewacht door de kinderen van de midden- en bovenbouw. Er lag een rode loper uit en alle kinderen hadden een bloem in hun handen voor haar. Huilend en lachend liep de juf over de loper met haar handen vol bloemen.Daarna was er koffie en een afscheidsreceptie in de aula van de school. “Ouders, kin-deren en collega’s kwamen juf Lenie bedanken, felici-teren en natuurlijk kwamen

zij afscheid nemen. Juf Le-nie was omringd door haar man, kinderen- en klein-kinderen en genoot zeer! Het hele gezelschap kreeg nog een rondleiding door de school”, laat de school

weten. ’s Avonds was er een afscheidsetentje met haar collega’s en familie waarbij juf Lenie nog eens volop in het zonnetje werd gezet en te horen kreeg dat er een varkentje op de kinderboer-

derij de Kerkestee naar haar is genoemd.

Vlinders“Naast alle cadeaus, een be-dankwoord en envelop van het bestuur van Primo kreeg

juf Lenie nog een mooi werk-stuk van alle kinderen van de Kring – een prachtig hart van vlinders die uitvliegen! Juf Lenie bedankt voor alles en nu genieten van een wel-verdiend pensioen!”

Er lag een rode loper uit en alle kinderen hadden een bloem in hun handen voor juf Lenie die haar ogen niet droog kon houden. Eerder kreeg ze al een ontbijt met champagne nadat ze mocht uitslapen en ze werd ook nog eens door een Porsche naar school gebracht.

ColofonTuinieren voor een goed doelBRIEllE - “Dit is leuk, dit is voor een goed doel”, zegt Elles Olthuis, leerlinge van Wellantcollege Anna Hoe-ve. “Hier knappen we de tuin op, terwijl we op school altijd op dezelfde plek moe-ten werken.” Vijfentwintig leerlingen van het Wellant-college uit Brielle knapten vorige week woensdag de tuin en plein rond de voor-malige Koelmanschool in Hoogvliet op. In deze school huizen nu de EHBO, de Se-niorenvereniging Hoogvliet en Stichting Ankh. Ria van der Veer van de stichting had gevraagd of het Wellant-college iets voor de stichting kon doen. Dat de stichting

een ontmoetingscentrum is voor hen die geraakt zijn door kanker maakte indruk

op de leerlingen. “Dan is het fijn dat wij hier een mooie tuin aan kunnen leggen.”

“Het is fijn dat wij hier een mooie tuin aan kunnen leggen”, stelt Elles Olthuis van het Brielse Wellantcollege.

WERKZAAMHEDEN OP SHELL PERNIS

Dit najaar zal een aantal installaties uit bedrijf gaan voor gepland onderhoud. Na de werkzaamheden worden de fabrieken weer opgestart en kunnen deze weer een aantal jaren veilig produceren. Bedrijven zoals Shell Pernis zijn wettelijk verplicht om volgens een vast tijdschema de installaties voor onderhoud uit bedrijf te nemen.

We doen ons uiterste best om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Toch bestaat altijd de kans dat we uit veiligheidsoverwegingen moeten fakkelen of dat we meer geluid produceren dan gewoonlijk. Fakkelen is onderdeel van het veiligheidssysteem dat ervoor zorgt dat fabrieken veilig druk kunnen verminderen en later weer in gebruik kunnen worden genomen.

Heeft u vragen? Met vragen kunt u terecht bij [email protected] bij onze gratis burenlijn: 0800 - 0238044.

Wilt u meer weten over Shell?Voor meer informatie of kosteloos abonneren op de digitale nieuwsbriefvan Shell Pernis ga naar www.shell.nl/pernis.

Wij zijn voortdurend op zoek naar personeel. Kijk op www.shell.nl/werkenbijpernis voor onze actuele vacatures.

Shell Pernis

Goed om te weten• Gratis bezorgen • Gratis parkeren • Geen vervoer? Geen probleem! Vraag naar onze gratis ophaaldienst

7500 m2 KLASSIEKE EN MODERNE MEUBELEN EN VERLICHTING

Zeemanstraat 17 • 2991 XR Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard) Tel. 010-292 10 26 Meubelen • Tel. 010-292 10 22 VerlichtingRing Rotterdam-Zuid A15 afslag 20 Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde

OPENINGSTIJDENMAANDAG van 11.00 tot 17.30 uur DINSDAG T/M DONDERDAG van 9.00 tot 17.30 uur VRIJDAG van 9.00 tot 21.00 uur ZATERDAG van 9.30 tot 17.00 uurZONDAG van 12.00 tot 17.00 uur

BEZOEK ONZE WEBSITE WWW.STRALUMA.NL

25% korting op het complete

Pontovechio programma

75jaarStraluma viert feest!Straluma viert feest!Grote collectie stijlmeubelen

voor feestelijke prijzen!

Lederen bankstel 3+1+1Strak klassiek lederen bankstel met houten afwerking. Leder en hout in verschillend kleuren leverbaar. Uitstekende zitkwaliteit.

Bankstel Isa 3 +1+1Klassiek bankstel met een uitstekende zitkwaliteit.

Bankstel Kira 2 1/2 +1+1Strak lederen bankstel in twee kleuren leder met houten pootjes. Uitstekende zitkwaliteit.

van 2995.- nu voor

van 3998.- nu voor

2395.-feestprijsfeestprijs

feestprijsfeestprijs

feestprijsfeestprijs

2498.-van 3498.- nu voor

2998.-

€ 600.-korting

€ 1000.-korting

€ 1000.-korting

• Wij vieren van 1 tot en met 30 november feest met heel veel acties en scherpe aanbiedingen• De kortingen gelden niet op reeds gedane aankopen.• Elke zaterdag- en zondagmiddag een hapje en drankje.• Voor meer informatie www.straluma.nl

Brielsche CourantHellevoetse Post

WIJHIERVAN

Brielsche Courant & Hellevoetse Post

maken we samen!

Brielsche Courant & Hellevoetse Post staan midden in de samenleving en zijn 24 uur per dag betrokken

www.brielschecourant.nl & www.hellevoetsepost.nl

‹ Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 4

‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 5

OBS Het Overbos is aan zet

ROckanje - Basisschool Het Overbos is weer begonnen met schaakles. Al jarenlang zetten vier opa’s van leerlin-gen van de school zich in om de kinderen een zinvolle

naschoolse activiteit aan te bieden. Alhoewel het spel al eeuwenoud is, gebruiken opa Klaas, Rob, Harry en Hans bij het aanleren van dit spel eigentijdse midde-

len zoals het digibord. Ook nu er zoveel keuze aan ac-tiviteiten buiten school zijn, blijft schaken een geliefde bezigheid met dit jaar maar-liefs 37 deelnemers!

De kinderen werken uit een werkboek, en leren stapsgewijs door oefeningen de strategie aan.

Nieuw boek over historie van RTM-busdienstenVOORne - Het vierde deel in de reeks over de geschiede-nis van de RTM is versche-nen. Ditmaal besteedt de sa-mensteller, schrijver Bas van der Heiden aandacht aan de autobusdiensten van de n.v. Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM) die ook op Voorne reden. In het fotoboek wordt een beknopte geschiedenis van de RTM autobusdiensten vanaf 1923, in volgorde van tijd, weergegeven aan de hand van meer dan 225 il-lustraties te weten fotoma-teriaal, dienstregelingen, mededelingen, plaatsbewij-zen, advertenties en kran-tenknipsels. Vanaf medio 1922 rezen par-ticuliere autobusdiensten als paddenstoelen uit de grond, die de ver van spoor of tram gelegen plaatsen uit haar isolement trachten te verlossen. Het succes, dat

deze autobusdiensten had-den, dankte men in de eerste plaats daaraan dat het goed-koop was en in de tweede plaats dat het zich gemak-kelijk aan de behoeften van de klant kon aanpassen. Het was buiten twijfel dat deze autobusdiensten een ernsti-ge concurrent van de spoor- en tramwegen werd. Met lede ogen zagen de directies van de Spoor- en Tramweg-ondernemingen het aan hoe velen van haar geregelde klanten gebruik ging ma-ken van deze particuliere autobusdiensten, die tegen veelal lager tarief passagiers vervoerden. Daartoe opende de RTM op 18 juli 1923 haar eerste autobusdienst, van Goidschalxoord en Heinen-oord naar het tramstation aan de Blaaksedijk. Het boek is tegen 29,95 euro te verkrij-gen via de webshop van uit-geverij www.deboektant.nl.

Vanaf medio 1922 rezen particuliere autobusdiensten als paddenstoelen uit de grond.

Groene vingers gezochtHelleVOetSluiS - Natuur-speeltuin in Hellevoetsluis zoekt vrijwilligers die het team Groen willen verster-ken. Zij zijn op zoek naar vrijwilligers die op de don-derdagmorgen van 9.30-12.00 uur kunnen komen helpen en op andere tijden om iets te doen aan het on-derhoud. Meer informatie

is te verkrijgen bij de balie van het Centrum Vrijwilli-gerswerk op de 1e etage van de Bibliotheek, geopend van maandag t/m vrijdag tussen 14.00-16.00 uur, zaterdag tussen 10.00-12.00 uur en op afspraak ’s avonds. Telefoon tijdens balietijden: 390607 of mail naar: [email protected].

De gezelligste winkel?WeStVOORne - Alle inwoners van de gemeente Westvoor-ne kunnen vanaf nu hun favoriete winkel nomineren via www.gezelligstewinkel.nl. Op alle winkels die wor-den voorgedragen door de inwoners van Westvoorne kan vanaf 12 november ge-stemd worden. Deelname is voor alle winkels gratis en

onder de stemmers worden mooie prijzen verloot. De winkels die in de gemeente Westvoorne tot winnaar worden verkozen, maken ook kans op de provinciale en de landelijke titel. Via de verkiezing wordt geld inge-zameld voor stichting KiKa die zich inzet voor de strijd tegen kinderkanker.

Brocante aan de Ring komt eraanHelleVOetSluiS - Na het succes van vorig jaar orga-niseert Het Brocante Dijk-huisje op 14 en 15 november opnieuw ‘Brocante aan de Ring’. Een gezellige, knusse markt met twaalf deelne-mers. Van romantisch tot stoer industrieel, voor elke brocante liefhebber is er ze-ker iets te vinden.Vrijwilligers van de stich-ting Kerk aan de Ring zor-gen, tegen betaling, voor een hapje en een drankje. Aan de grote koffietafel kun je op je gemak alle kramen en het prachtige kerkje bewon-deren. Brocante aan de Ring is in Kerk aan de Ring, Ring 2 in Hellevoetsluis en wordt zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 16.00 uur gehouden. Entree en parkeren zijn gratis. Kijk voor de deelnemers aan deze editie van Brocante aan de Ring op de Facebook-pagina van ‘Het Brocante Dijkhuisje’ onder het kopje evenementen.

‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 6

Huwelijk

In Memoriam

Dankbetuiging

Overlijden

Geboren

Jubileum

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

Een familiebericht plaatsen is een gevoelige zaak. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Het gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familie, vriend of kennis. Wat wel verandert is de manier waarop dat kan gebeuren.

Met familieberichtenonline.nlkunt u op een eenvoudige, snelle en zekere manier uw familiebericht samenstellen en plaatsen in de door u gewenste huis-aan-huiskrant. Eenvoudig, want stap voor stap wordt u geleid door de opmaak van het bericht, snel, u ziet direct hoe het bericht eruit komt te zien, zeker (en veilig) is de manier van betalen. Op het door u gewenste moment en in uw eigen tempo kunt u uw familiebericht maken. Want wat er ook verandert, het opgeven van een familiebericht blijft een zaak van emotie…

Graag staan wij u ook telefonisch te woord voor informatie over de opgave van uw familiebericht. Hiervoor kunt u contact opnemen met (088) 013 72 68.

Col

ofon F

amilieberichten

Overlijden

Met veel verdriet geven wij kennis van hetoverlijden van mijn dierbare echtgenoot, onzelieve vader en trotse opa

F.A.H. Laurman- Frans -

huisarts in ruste

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Palembang, Spijkenisse,2 maart 1938 25 oktober 2015

Spijkenisse: N.L. Laurman-Marck

Gouda: Hugo Laurman enTosca van RheeLouisa, Mart, Jonora

Den Haag: Ineke en MarkMcLean-LaurmanLuca, Oscar, Casper, Victor

Capelle a/d IJssel: Marianne Laurman enGérard FrankenBram, Jeroen

Oranjelaan 13201 CN Spijkenisse

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevondenop zaterdag 31 oktober 2015 te Rotterdam.

Trijntje PieternellaSjouw-Vermeer

~ Truus ~sinds 13 juli 2009 weduwe van

Jan Jacob Sjouw

* 25 juli 1926† 30 oktober 2015

De crematie heeft plaatsgevonden op woens-dag 4 november 2015 in het crematorium “DeOmmering”, Oprelseweg 3 te Spijkenisse.

KinderenKleinkinderenAchterkleinkind

Correspondentieadres:Marijke en Ben Pietjouw-SjouwGrondweg 3a3238 LJ Zwartewaal

Bedroefd, maar in dankbare herinnering aanhetgeen zij voor ons heeft betekend, geven wiju kennis dat, na een liefdevolle verzorging in“De Bollaarshoeve”, van ons is heengegaan onzelieve moeder, schoonmoeder, oma en mijn over-grootmoeder

Met veel verdriet geven wij kennis van hetoverlijden van mijn dierbare echtgenoot, onzelieve vader en trotse opa

F.A.H. Laurman- Frans -

huisarts in rusteLid in de Orde van Oranje-Nassau

Palembang, Spijkenisse,2 maart 1938 25 oktober 2015

Spijkenisse: N.L. Laurman-Marck

Gouda: Hugo Laurman enTosca van RheeLouisa, Mart, Jonora

Den Haag: Ineke en Mark McLean-LaurmanLuca, Oscar, Casper, Victor

Capellea/d IJssel: Marianne Laurman en

Gérard FrankenBram, Jeroen

Oranjelaan 13201 CN Spijkenisse

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevondenop zaterdag 31 oktober 2015 te Rotterdam.

Meidoorn 43248 XE MelissantTel. 0187-601166

Burg. Letteweg 363233 AG OostvoorneTel. 0181-488088

Uitvaartcentrum KievitStoofweg 2, Hellevoetsluis

0181-488088Dag en nacht bereikbaar

Uw laatste wensenin goede handen

www.kievit-uitvaart.nl

Z-H. Budget uitvaartverzorgingUitvaartverzorging vanWijngaarden

Een goed verzorgde uitvaart vanaf€ 3.195,00

Voor de inhoud van het pakket zie onzewebsite, of vraag een folder aan

Tel: 0181-675145 / 620115http://www.budget-uitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar

0181-697882Beukenlaan 70, 3203 AC Spijkenisse

www.spanjersbergh.nl

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERZORGING

P. A. VAN DERWAAL en ZN.Uitvaartverzekeringen - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf f 2.900.-Dorpsweg 152c, 3083 LK RotterdamTel.: (010) 480 34 71 (dag en nacht)www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

Het hemelsche gerecht heeft zich ten lange lestenerbarremt over my en mijn benaeuwde vesten

Joost van den Vondel

Jan Dirk de Lange voormalig huisarts te Zuidland

Utrecht Rotterdam13 december 1929 30 oktober 2015

Oostvoorne: Frieda de Lange-van der Schee

Odijk: Margreet de Lange en Ralph Hallo Bram Daan Emile

Lunteren: Corine de Lange en Casper van Leusden Anne en Elian Fe

Breda: Coen de Lange en Melanie Ann Anderson Jinx Sting

Molendijk 18 3233 LN Oostvoorne De afscheidsbijeenkomst vindt in besloten kring plaats.

Een sterke vrouw

is heen gegaan....

In een stille herfstnacht is onze lieve, opgewekte

en flinke tante Mimi uit ons leven gegleden

Maria Hendrika Vosmeijer

sinds 24 december 2005

weduwe van Maarten Goedendorp

* Enschede, 27 april 1925

† Dirksland, 26 oktober 2015

Dankzij de liefdevolle en toegewijde zorg van

Janna, Joke en Yvonne kon zij blijven wonen,

in het huis, waar zij het gelukkigst was.

Franeker:

Eduard en Baukje Boersma-Wijmenga

Fudge

Correspondentieadres:

Familie Boersma

Severander 12

8802 DJ Franeker

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden

op zaterdag 31 oktober 2015 in crematorium

“De Ommering”.

Natuurlijke oplossing bijprostaat- en plasproblemen

Goedaardige prostaatvergrotingis een normaal ouderdoms-verschijnsel dat door een artswordt vastgesteld. Maar liefst50% van de mannen van 50+heeft ermee te maken. Hoewelde aandoening meestal goed-aardig is, kan prostaatvergrotinghet dagelijks functioneren welbeïnvloeden.Typische verschijnselen zijnnamelijk het meerdere malenper nacht moeten plassen, het

ADVERTORIAL

ProstaattestHeeft u plasproblemen enwilt u weten of die mogelijkveroorzaakt worden doorgoedaardige prostaatvergro-ting? Doe dan de prostaattestop www.avogel.nl/prostaattest

moeilijk op gang komen vanhet plassen, een zwakke uri-nestraal, de blaas niet goedkunnen legen, binnen tweeuur opnieuw moeten plassenen moeilijk kunnen ophoudenvan de urine. Ook kunnen dezeproblemen consequenties heb-ben voor de bedprestaties.

*Kwalitatief onderzoek uitgevoerdi.o.v. Biohorma.**Traditioneel kruidengeneesmiddel.De toepassing is uitsluitend geba-seerd op reeds lang bestaand gebruik.Lees voor gebruik de bijsluiter. Ver-krijgbaar bij de meeste apotheken.

Vaak ’s nachts plassen?Nadruppelen? Veel mannenmet plasproblemen dooreen goedaardige prostaat-vergroting hebben baat bijeen natuurlijke behandelingmet extracten van de zaag-bladpalmvrucht. In Duitslanden Zwitserland wordendeze extracten al veelvuldigtoegepast bij goedaardigeprostaatvergroting. Hetvet- en olierijke vruchtvleesvan de zaagbladpalm bevatnamelijk stoffen die plas-problemen bij goedaardigeprostaatvergrotingverminderen.

Natuurlijke oplossing bijplasproblemenA.Vogel ProstaforceMed** is een100% natuurlijke oplossing opbasis van extracten van de zaag-bladpalmvrucht.Het kanwordengebruikt bij plasproblemen alsgevolg van een prostaatvergroting.De capsules bevatten 320 mgsterk geconcentreerd extractvan de zaagbladpalmvrucht.88%van de gebruikers is tevredenover het product.ProstaforceMed is verkrijbaarin een verpakking van 30 en 90capsules en heeft een advies-prijs vanaf €13,99.

‘Nachtelijk plassenmeest genoemdeklacht*’

1 KG 1 KG

1 L

1 KG

250 G 200 G

300 G

500 G 425-680 G

750 G PER STUK

PER STUK

0.99 WEEKEND

3.49 WEEKEND

0.89WEEKEND

4.49WEEKEND

1.49 WEEKEND

0.79 WEEKEND

1.29 WEEKEND

2 STUKS

1.69v van 1.89

0.49v van 0.55

0.95v van 1.19

1.89v van 1.99

1.65v van 1.79

0.49v van 0.55

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

6 T/M 8 NOVEMBER6 T/M 8 NOVEMBER6 T/M 8 NOVEMBERVOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling **Uit de diepvries.

KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN OP WWW.ALDI.NL

2x 150 g

Zuid-Amerikaanse kogelbiefstuk*

Oriëntaalse scharrelkipdelen*

400 g

Ambachtelijk vloerbrood

Bloemkool Conference peren

Zoete aardappelen Persimmon

Gezeefde tomaten Bamischijven, bitterballen of Mexican Gringo’s.

Snacks**

Chocolade vlokkenVanille, stracciatella, walnoot, of kaneel.

Roomijs**

Goudse kaas 48+ gesneden* Verse kaas

14.97/kg

EXECUTIE VERKOOP!

Ca. 3000 VLOERKLEDEN tot 90% KORTING!(De verkoophal moet leeg in 2 weken!)

Levertijd 5 min. Parkeren voor de deur! (gratis)

Ca. 1000 stuks hoogpolige karpetten v.a. € 50,-!Ca. 1000 stuks moderne dessins nu al v.a. € 100,-!Ca. 1000 schitterende Perzische tapijten v.a. € 300,-!

Design, Vintage, Kelim, Berbers en Chinese tapijten

10% bij contante betaling en geen reserveringen! (geen handelaren)

Woonboulevard Capelle XLLylantse Baan 3 (t.o. Beter Bed)

Ma. 13.00 tot 17.30 di. t/m vr. 10.00 tot 17.30 vrijdagavond tot 21.00Zaterdag 10.00 tot 17.00 Zondag 12.00 tot 17.00

Plaats zelf berichtenschrijf mee!

Brielsche CourantHellevoetse Post

WIJHIERVAN

Brielsche Courant & Hellevoetse Post staan midden in de samenleving en zijn 24 uur per dag betrokken

www.brielschecourant.nl www.hellevoetsepost.nl

‹ Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 7

Rataplan geeft niet - netals Sint Maarten - de helftvan de spullen gratis weg,

alhoewel als je naar deprijsjes kijkt....

Kennisgeving aanvraagReguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrechtGedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

Bedrijf : Kees in ‘t Veen Beheer B.V.Locatie : Moezelweg 151, 3198 LS Rotterdam-EuropoortActiviteit : BouwenVoor : Het formeren van funderingen ten behoeve van opstomen en reinigen van containers. Er worden ook enkele bedrijfsgebouwen opgericht die deze activiteit ondersteunenAanvraagdatum : 21 oktober 2015Zaaknummer : 98490696

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

Alle kennisgevingen van de provincie Zuid-Holland vindt u ook digitaal via www.overheid.nl.DMS-nummer: 22042967.

Wat ga jij doendit weekend?

Kijk eens in onze agenda!

Brielsche CourantHellevoetse Post

WIJHIERVAN

Brielsche Courant & Hellevoetse Post staan midden in de samenleving en zijn 24 uur per dag betrokken

www.brielschecourant.nl & www.hellevoetsepost.nl

1 JANUARI 2016: MILIEUZONEMAG JOUW AUTO ER NOG IN?Rotterdam werkt aan gezondere lucht. Daarom breiden we de milieuzone uit. Vanaf 1 januari 2016 mogen oude, vervuilende auto’s in een groot deel van de stad niet meer rijden. Weten of jouw auto er nog in mag? En wat je kunt doen als dat niet zo is? Kijk op gezonderelucht.nl.

MAG MIJNAUTOE NOG IN?

MILIEUZONE

Kennisgeving ontwerpbeschikking

Uitgebreide voorbereidingsprocedureWet algemene bepalingen omgevingsrecht

ONDERWERP

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam hebben het voornemen de op 9 juli 2014 aan Falck Nutec B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Beerweg 101, 3199 LM Rotterdam, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

Het betreft een inrichting voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken. De wijziging betreft het wijzigen van de voorschriften ten behoeve van de 600 liter propaantanks.

INZAGE

U kunt de ontwerpbeschikking tijdens kantooruren van 5 november 2015 tot en met 16 december 2015 op de volgende plaatsen inzien:• de Stadswinkel XL Centrum, Coolsingel 40 (ingang Doelwater tegenover

hoofdbureau politie) te Rotterdam (na telefonische afspraak tel nr.: 14 010);• de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje;• de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag

van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

ZienswijzeTijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen De heer R. van Eden van de DCMR, telefoon: 010 - 246 85 57.Zaaknummer: 98488311, DMS-nummer: 22040930.

‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 8

CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM 010-4.618.618 WWW.CORRECT.NLPrijzen en zetfouten voorbehouden

Maandag t/m zaterdag van 9.30-18.00 uur. Vrijdag van 9.30-21.00 uur. Zondag van 12.00 -17.00 uur.

7 DAGEN PER WEEK OPEN

KOM GEZELLIG WINKELEN

399*549.-

Jan Pieter v. Kooten Michael Khelawan John v. Assendelft

*GRATIS BROTHERWij trakteren deze week

al onze klanten *bijaankopen van meer dan 200

euro per aankoop op een Brother PT-H101

draagbaar beletterings-systeem.

CORRECT WITGOED

74.99

295

285

Correct Witgoed is superspecialist met eenzeer groot assortiment wassen, drogen,

koken, stoffen, strijken apparatuur.

SENCOR SFH7010 VENTILATOR KACHEL 2 standen, 1000/2000 wattindicatie lampje enoververhittingsbeveiliging. CORRECTPRIJSArt.nr. 552443

57.99

19.99

PHILIPS HR1646STAAFMIXER Met 700 W motorvermogen, Promix-mengtechnologie enSpeedTouch-knop • hakmolen• mengbeker• dubbele garde74.95 CORRECTPRIJSArt.nr. 534492

SHARP R961INW COMBIMAGNETRON METHETELUCHTOVENMet een oveninhoud van 40 liter en een keramisch

draaiplateau met eendiameter van 36.2 cm. • Tiptoetsbediening• LCD display • In zilver.• Afm. 36.8x55x53.7 cm449.-CORRECTPRIJSArt.nr. 528521

SHARP SJ-B1297MOWCOMBI KOELKAST • Energieklasse A+• 186 cm hoog• 225 liter koelen• 72 liter vriezen• No Frost systeem*ALLEEN ZATERDAG 7 NOVEMBER 2015VAN 17.00-18.00 UURArt.nr. 553006

PHILIPS HD7825SENSEO 2 KOPSKOFFIEZETTER• Compact elegant ontwerp• Altijd een heerlijke kop koffie met het SENSEO koffiezetsysteem

99.-CORRECTPRIJSArt.nr 436847

DE MEDISANA MC 810VIBRATIEMASSAGEKUSSEN Aangenamevibratiemassage in rug enzitvlak. Intensievewarmtefunctie met ofzonder massage mogelijk.• 3 massagesterktes • Ook perfect voor gebruik op kantoor of in de auto

• 9 massageprogramma's • 6 vibratiemotoren• Auto.uitschakeling 59.95CORRECTPRIJSArt.nr. 543109

MIELE COMPLETE C2PARQUET STOFZUIGER • Actieradius 10 meter• Stofopvang van 4.5 liter. • Zuigkrachtregeling • Stofzakvol indicatie. • Brede parketborstel • Kierenzuigmond • Air Clean hygiënefiltering259.-CORRECTPRIJSArt.nr. 552635

KÄRCHER SC1 PREMIUMHANDSTOOMREINIGERMET FLOOR KIT Zonder reinigingsmiddelmaakt u eenvoudig vloeren,kranen, baden,wandtegels, ramen,spiegels, afzuigkappen en

kookplaten schoon. Metverlengslang om inmoeilijke hoekjes te komen.109.95CORRECTPRIJSArt.nr. 541829

DE LG FH4B8TDAWASMACHINEWast stil en zuinig 8 KGwasgoed schoon. • DirectDrive-motor • Energieklasse A+++• Centrifuge 1400 toeren• Uitgestelde start timer• Kinderslot549.-CORRECTPRIJSArt.nr. 553075

PELGRIM PF6239RVS FORNUIS• Energieklasse A++

• Gas elektra• Heteluchtoven• 4 gasbranders, • Wokbrander. • Elektrische grill. • 9 programma's • Led display• Opberglade onder ovenruimte

• Timer kan worden gebruikt als wekker

569.-CORRECTPRIJSArt.nr. 520759

WHIRLPOOL ADP750IX VRIJSTAANDE 45 CMVAATWASSER• Energieklasse A• 9 Couverts• 7 Programma’s• Startuitstel• Resttijdindicatie• Bestekmand469.-CORRECTPRIJSArt.nr. 419535

PHILIPS GC332STRIJKSTOOMSYSTEEMDeze handheldkledingstomer is ideaal omkledingstukken nog evensnel bij te werken en voorlastig te strijken kleding. Destomer is snel en

eenvoudig te gebruiken enonmisbaar voor uwstrijkwerk. Dit model heefteen verwarmingsplaat en2-in-1-functie voorhorizontaal stomen.79.95CORRECTPRIJSArt.nr. 546442

Het laatste uurtje op zaterdag is bij Correct een super-uurtje. Op deCeintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur iedere zaterdag profiterenvan een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt geen telefonische

reservering of bestelling mogelijk en op=op.

229

385

49943.99

69.99

67.99

‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 10

HerfstconcertROZENBURG - Op 15 novem-ber organiseert C.G.K. Can-ticum Novum uit Rozen-burg een mooi concert met thema: Herfst-Winter. Voor dit Herfst-Winter Concert heeft het koor een aantal mooie muziekstukken uit-gekozen die het stilvallen van de natuur en de voor-bereiding op de winter ver-beelden. Mooie composities van Duitse, Russische en Scandinavische componis-ten. Het koor bezingt onder meer een verstild nachtelijk meer, een stervende zwaan, een koppel verliefde ganzen met trouwplannen. Maar ook: Northern Lights, ge-componeerd door de Noorse pianist en componist Ola Gjeilo en Morningstar, een compositie van Arvo Pärt, afkomstig uit Estland. Deze middag wordt ook een loterij gehouden met mooie prijzen. Het concert vindt plaats op zondagmiddag om 15.00 uur in Muziektheater De Ont-moeting, Koninginnelaan 9 in Rozenburg. De toegang is gratis. Meer informatie op www.canticumnovum.nl.

Crea-caféROCKANJE – Bij Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta wordt iedere eerste vrijdagmorgen van de maand een Crea-café in De Merel gehouden. Elkaar ontmoeten, nieuwe ideeën opdoen en lekker

aan de slag: dat is het prin-cipe van het Crea-café. Het Crea-café is open van 10.00 tot 11.30 uur. Deelnemers dienen hun eigen materia-len mee te nemen. Voor ex-tra inspiratie wordt er door de Bibliotheek gezorgd voor een aantal nieuwe boeken op creatief gebied. Toegang gratis. Het eerste rondje kof-fi e/thee wordt betaald door de Bibliotheek. Eventuele andere consumpties zijn voor eigen rekening.

Alles over zorgWESTVOORNE - Het CDA West-voorne houdt op maandag 9 november een thema-avond over zorg in Westvoorne. Net als andere gemeenten in ons land is de gemeente Westvoorne sinds 1 janu-ari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg, de Wmo 2015 en de Participatiewet. Een deel van die taken is nieuw. Hoe daarmee om te gaan, bleek een hele uitdaging. Tegelij-kertijd moesten gemeenten ook fl ink bezuinigen. Meer doen met minder geld zoge-zegd. Hoe pakte dat in West-voorne uit? De bijeenkomst is in het Verenigingsgebouw in Tinte, aanvang 19.30 uur.

Mandala’s tekenen HELLEVOETSLUIS - Tekenen en kleuren voor volwassenen is

dé nieuwe trend op hobby-gebied! Op woensdagmid-dag 11 november (14.00 uur) wordt er door docent Yvon-ne Groenendijk, in de Bi-bliotheek in Hellevoetsluis, een introductieworkshop Mandala tekenen gegeven. Bij deze workshop maken deelnemers kennis met het tekenen van een mandala en het proces om deze in te kleuren: creatief en bete-kenisvol. Aanmelden voor deze workshop kan aan de balie in de Bibliotheek of via

www.leerenbeleef.nl. Zelf meebrengen: passer, lineaal en kleurpotloden. Meedoen kost 16 euro.

Mantelzorgdag in de Infi rmerieBRIELLE - De gemeente Brielle organiseert samen met Wel-zijn Ouderen op woensdag 11 november van 13.00 tot 16.00 uur de jaarlijkse man-telzorgdag in de Infi rmerie. Op deze jaarlijkse Dag van

de Mantelzorg staan de mantelzorgers centraal. Tij-dens deze middag staat de Infi rmerie bol van beauty, verwennerij en workshops. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. Aanmelden kan tot vrijdag 6 november bij de Gemeente Brielle, t.a.v. mevrouw P. van Munster, Antwoord-nummer 15, 3220 VE Brielle (postzegel niet nodig) of via [email protected] of tel. 471157.

Leeskring over ‘Kenau’HELLEVOETSLUIS – De biblio-theek in Hellevoetsluis or-ganiseert op zondagmiddag 15 november onder leiding van Paul Hoff, docent Ne-derlands, het boek Kenau van Tessa de Loo besproken. Kenau vertelt het verhaal van Kenau Simonsdochter Hasselaer, die tijdens het Beleg van Haarlem (1572) een vrouwenleger mobili-seert tegen de Spanjaarden. Een exemplaar van het boek is te lenen in de bibliotheek. Tevens wordt maandag 16 november de fi lm naar het boek ‘Kenau’ vertoond in de bibliotheek. De middag start om 13.30 uur. Toegang bedraagt 5 euro (3 euro voor leden). Aanmelden via www.leerenbeleef.nl.

SjoelenHELLEVOETSLUIS - Buurthuis de Kooistee organiseert op zondag 8 november een spelletjesmiddag. Liefheb-bers kunnen er een potje komen sjoelen of een ander spel doen zoals kaarten en yahtzee. “Het wordt vast weer heel gezellig.” Bingo is er op 13 december weer. Dan komt Bep Kroos haar muziekbingo houden er zijn dan ook prijsjes te win-nen en er worden gezellige liedjes gespeeld. De spelle-tjesmiddga is van10.30 tot 15.00 uur. De middag kost 7 euro, koffi e, drankje, hapje en lunch is inbegrepen. Meer informatie bij Clazien Bruinsma. tel. 313071.

Wat is er te doen in de buurt

Jannie Groenendaal exposeert van woensdag 11 november tot en met vrijdag 18 december in het Gemeentehuis in Hellevoetsluis met Encaustic Art. Het gaat om een zeer oude schilderkunst die niet meer zo veel meer wordt gebruikt maar volgens Groenendaal de moeite waard is om opnieuw te worden ontdekt. Verrassend is het kleurgebruik en de manier waarop de bijenwas is aangebracht met een speciaal verwarmd ijzer op daarvoor bestemd papier.

Verrassende expositie

Sfeer nog gemoedelijk tijdens Geuzen en Spanjaarden borrelZe weten dat ze elkaar over een half jaar finaal ‘de hersens inslaan’. Vandaar dat de Geuzen en de Spanjaarden afgelopen zaterdag een verbroederingsborrel hielden bij De Hoofdwacht. De tijd die hen nog rest tot 1 april schrijdt immers ras naderbij. Voor ze het weten barst het gevecht om de vestingstad weer los en staan ze oog om oog, tand om tand tegenover elkaar.

Mirjam van der Boom

BRIELLE – Het initiatief voor de borrel komt van de Geu-zen, die deze alweer voor het vierde jaar organiseren. “Dan kunnen wij niet achter blijven”, meent Spanjaard Robert Jansen. “De stad is van ons, totdat de Geuzen komen. Nu kunnen we het ons nog veroorloven om el-kaar aardig te vinden. Hoe dichterbij 1 april, hoe meer vijandschap we voelen.”Het fanatisme druipt er bij beide partijen vanaf, zowel Geuzen als Spanjaarden

gáán ervoor. Zelfs zo dat een deel van de Geuzen vanuit Rijswijk afreist naar Brielle om de bevrijdingsrol op zich te nemen. En ook de beken-de Brielse kunstenaar Rens van Adrighem, die na der-tig jaar afwezigheid sinds 2014 weer als Spanjaard van de partij is, komt tijdens de

viering speciaal naar Brielle vanuit zijn huidige woon-plaats in Spanje. Bepaalde rollen staan van tevoren vast, onder andere die van Spaanse comman-dant. Komende 1 april ver-vult Mowgli van der Loo, sinds 1994 lid van de ver-eniging, die rol. “Het is een beleving om Spanjaard te zijn”, vertelt Leonard Stokla, die al 21 jaar meedraait. “Op 31 maart gaan we in de flow, waar we op 2 april uitko-men. En het is erg apart om nu met elkaar een biertje te drinken.”Dat is volgens Geus Mark van der Wanti, die tijdens de borrel met de andere Geuzen hun tactiek tegen de Spanjaarden bespreekt, eigenlijk hun eer te na. “Die

Spanjaarden zijn het hele jaar aan het feesten en lopen er een beetje opgedirkt bij in hun mooie kleding volgens de laatste mode. Terwijl zij druk bezig zijn met of hun pakje wel goed zit, winnen wij gewoon in één keer.” Toch gaan ook de Spanjaar-den niet over één nacht ijs. In aanloop naar het 1 april-feest en de voorafgaande Kalknacht, worden de Geu-zen regelmatig opgeschrikt door ludieke acties van de

Spanjaarden. Zo ontvreemdden de Span-jaarden een keer de schroef van het Geuzenschip en belaagden op een ander moment het schip met ‘drij-

vende zeemijnen’. “Het kat-en-muisspel is leuk”, besluit Robert. “We weten dat we er aan gaan, dus manifesteren we ons nu zo veel moge-lijk.”

Het fanatisme druipt er vanaf, zowel Geuzen als Spanjaarden gáán ervoor. Zelfs zo dat een deel van de Geuzen vanuit Rijswijk afreist om de bevrijdingsrol op zich te nemen.

We Weten dat We er aan gaan, dus manifesteren We ons nu zo veel mogelijk

GedaantewisselingBest opvallend in de strijd tussen de Spanjaarden en de Geuzen is dat de meesten - zeker de rasechte Briel-lenaren - van hen als Geus begonnen zijn, na verloop van tijd als Spanjaard door het leven gaan en soms toch weer besluiten om Geus te worden, zoals Tom Valk. “Het is uiteindelijk een dominantieverhaal: wie is de baas?”

Verdi’s Macbeth BRIELLE - Op woensdag 4 no-vember wordt in de Infirme-rie de opera ‘MacBeth’ van Guieppe Verdi vertoond. De voorstelling start om 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 3,50 euro (1,50 euro met bo-nuspas). De Infirmerie be-vindt zich aan de Rozema-rijnstraat 42 in Brielle. Voor meer inlichtingen kan contact worden opgenomen met Welzijn Ouderen, tel. 416863 (ma t/m vrij tussen 10.00 en 13.30 uur) of neem een kijkje op de website www.catharinastichting.nl.

BurgerpanelBRIELLE - De gemeente Brielle heeft sinds een aantal jaren een Burgerpanel. Een Bur-gerpanel is één van de ma-nieren om de betrokkenheid van inwoners te vergroten en hun mening te betrekken bij gemeentelijke ontwikke-lingen. Het Burgerpanel van de gemeente Brielle heeft nu ruim 800 deelnemers. De leden van het Burgerpa-nel worden een aantal keer per jaar via e-mail bevraagd over onderwerpen die voor de gemeente van belang zijn, bijvoorbeeld over vei-ligheid, afvalinzameling of uw woonwensen. Een aantal inwoners krijgt een brief thuisgestuurd met het verzoek lid te worden van het panel. Meedoen kan ook door een een gebruikers-naam en wachtwoord aan te vragen via [email protected].

CEINTUURBAAN 125 ROTTERDAM 010-4.618.618 WWW.CORRECT.NL

CORRECT BIKE ROTTERDAM

Prijzen en zetfouten voorbehouden

Maandag t/m zaterdag van 9.30-18.00 uur. Vrijdag van 9.30-21.00 uur.

Zondag van 12.00 -17.00 uur.

7 DAGEN PER WEEK OPEN

MET EEN LUXEDIGITAAL DISPLAY

GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR

Anton de JongArie Brand Raoul Ellis Dennis Braun

SPECIALIST IN FIETSEN EN FIETSSPORT PRODUCTENEen prachtige collectie mountainbikes, racefietsen, kinderfietsen, elektrische fietsen en natuurlijk de gewone stadsfiets. Grote collectie fietskleding,fietsschoenen, accessoires, gereedschapen onderhouds-producten. Alles uit voorraadleverbaar.

ZEER LAGEINSTAP

THORBIKE TOURPREMIUM NEXUS 749 INCH DAMESELECTRISCHE FIETSDe Tour Premium iseen zeer krachtigeelektrische fiets. Defiets heeft natuurlijk allestandaard luxeonderdelen erop zitten.De naam Premium, zithem vooral in de

toegevoegde waarde van de digitale display. Gewicht:28 kgActieradius ca.90KM.1799.-CORRECTPRIJS Art.nr.543963

DRAGON MARINEVOUWFIETSGeheel geproduceerdvan aluminium en RVS met 20 inch wielen en 6 versnellingen.Inclusief draagtas.In wit of zwart

499.-CORRECTPRIJSArt.nr. 478568 zwartArt.nr. 546486 wit

PEGASUS LUCCADAMES EN HERENSTADSFIETS Comfortabel fietsenUniek design in eenmooie mat gespotenkleur. Duitsekwaliteitsfiets dieuiterst vriendelijk isafgeprijsd.• 28 inch wielen• 3 versnellingen Nexus• Gewicht 19 kg

• In de Framematen dames 40 en 50 cmen heren 48 en 53 cm

549.-CORRECTPRIJSArt.nr.539134 damesArt.nr.539131 heren799

999

139

399

379

299

345

14.99

9.99

34.99

24.99

7.99

TACX BLUE MOTIONT2600 FIETSTRAINERMET MAGNEETREM & STUURSCHAKELAAR

Weerstand in 10verschillende standen in te stellen.209.-CORRECTPRIJSArt.nr. 487310

BIORACER DELUXE ARMWARMERS100% waterafstotend In div. maten.27.50CORRECTPRIJSArt.nr. 544089

BIORACER DELUXE BEENWARMERSUitstekende pasvorm.In div. maten.35.-CORRECTPRIJSArt.nr. 544099

BIORACER HURRICANE WATER& WINDPROOF HANDSCHOENEN Met reflectoren mt.XL47.50CORRECTPRIJSArt.nr. 543941

GIRO REVEL MTBFIETSHELM• Volledig dekkendeschaal54.95CORRECTPRIJS Art.nr. 535287

AGU SECCOREGENJASTRANSPARANTWaterdicht, winddichten ademend 79.95CORRECTPRIJS Art.nr. 535785

THORBIKECOMPACT 20" 3 VERSNELLINGENDeze compacteelektrische fiets issuper handig voorwoon werk verkeer inde stad en school

gaande kinderen. De fiets is slechts154cm lang en 64cmhoog. Het gewicht isslechts 18kg. De lange stuurstang enzadelpen zorgenervoor dat de

geometrie van dezefiets hetzelfde is alsvan een normale fiets.Actieradius van deoplaadbare accu is ca.90 KM.In zilverkleur

1499.-CORRECTPRIJSArt.nr.543959

149

115

GARMIN EDGE 810BUNDEL Met Fietssteun,Hartslagband,Cardanssensor,snelheid en oplader. Het aanraakschermvoor navigatie en

geavanceerdetrainingsmogelijkhedenallemaal in 1 toestel. 529.-CORRECTPRIJS Art.nr. 502205

CSW CRUISER KINDERFIETSBOY EN GIRLLeuke 20 inchkinderfiets in zoweljongens als meisjesmodel. Voorzien van 3 versnellingen.

299.-CORRECTPRIJSArt..nr. 528090 boyArt..nr. 528091 girl

GARMIN FENIX 3 GPS-HORLOGE Robuust en veelzijdigGPS-horloge metfunctiesets voor fitness-training en outdoor-navigatie. Via hetConnect IQ platformkunt u wijzerplaten engegevens aanpassen• USB kabel• Netspanningsadapter449.-CORRECTPRIJSArt.nr. 550577

GARMIN VIVOSMARTACTIVITEITSTRACKERMET SMART-FUNCTIEGeeft stappen, calorieën,afstand en de tijd weer.Trilsignalen vooroproepen, SMS-berichtenen e-mails vanaf uwsmartphone.Gemakkelijk te bedienen. 149.-CORRECTPRIJSArt.nr. 535075 zwartArt.nr. 535076 paarsArt.nr. 535077 rood

De persoon op de foto is een model en wordt alleen gebruikt voor illustratieve doeleinden. Foto: Bowie15 © Dreamstime.

ONDERDEEL VAN PARNASSIA GROEP

‘ Ik zie het soms echt niet meer zitten’

Test jezelf:www.psyq.nl/selfie

Houd jezelf niet voor de gek! GELOOF JE HET SELFIE?

Houd jezelf niet voor de gek! GELOOF JE HET SELFIE?

Omdat wij begrijpen dat de blessure van Bryan Philips ook een tegenvaller is voor zijn team.

Top zorg, dicht bij huis. Dat is wat Franciscus Gasthuis & Vlietland u biedt.

Nu en in de toekomst. De naam van ons ziekenhuis is nieuw, onze

historie gaat meer dan 100 jaar terug. Al generaties lang verlenen wij

vol passie onze zorg en dat geven wij door aan de generaties na ons.

Wij staan dicht bij mensen. Dicht bij onze patiënten en hun dierbaren.

Omdat wij begrijpen dat de blessure van Bryan Philips ook een tegen-

valler is voor zijn team. www.franciscus.nl

‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 12

ROZENBURG - Veertien turnsters van Rozenburg deden afgelopen weekend mee aan de turncompetitie in Hellevoetsluis. “Voor sommige is de extra spanning een boost en gaat het beter maar voor een ander is de spanning soms te veel en gaat het niet zoals het in de zaal lukt. Maar het ging best goed en de komende weken kan er weer veel geoefend en verbeterd worden. Om bij de tweede competitie nog betere cijfers te halen dan afgelopen weekend.”

Nog betere cijfers...

Oratoriumkoor bijna 50 jaarVOORNE-PUTTEN - De Chris-telijke Oratoriumvereniging Te Deum Laudamus (zingt voor de Heer) uit Spijkenis-se bestaat al ruim 49 jaar en gaat langzaam maar zeker haar 50-jarig Jubileum tege-moet. Een oratorium is een vaak groot opgezet muziek-stuk voor koor, orkest en vocale solisten en dit altijd met een verhaal uit de bijbel als basis. Op het program-ma stond al Requiem van Mozart, Weihnachtsorato-rium van Bach, Petit Messe

Solenelle van Rossini, ver-schillende Bachcantates, Gloria van Vivaldi, diverse Missen, The Crucifi ction van Stainer, The Bethlehem van Maunder, gedeeltes uit Johannes Passion en de Messiah en ook talloze kor-tere werken zoal carols en andere geestelijke liederen. “Nieuwe leden zijn bij ons van harte welkom, om ons koor te versterken. Dames die de tenor kunnen/willen zingen zijn ook welkom bij ons koor. Wilt u liever pro-

jectlid worden? Die moge-lijkheid is ook aanwezig te-gen een kleine vergoeding. Ons eerst volgende concert is op zaterdag 12 decem-ber in de Ontmoetingskerk. Waar we onder meer de Bethlehem van Maunder hopen uit te voeren en an-dere mooie kerstliederen. We repeteren elke woens-dagavond van 20.00 -22.00 uur in de Ontmoetingskerk, Kon. Wilhelminalaan 1 in Spijkenisse. Meer informa-tie via, tel. 0181-631704.

Tinstraat 10 C t/m F - 2984 AN Ridderkerk - (Industrieterrein Donkersloot zuid) Tel: 0180-442322 • na openingstijden zijn wij bereikbaar op 0800-4030200 (zie tijden op onze website)

Kijk voor meer aanbiedingen op www. budgetplan.nl

Geopend maandag t/m donderdag van 10.00 - 17.30 uur. Vrijdag van 10.00 - 21.00 uur (koopavond). Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

SN68M045EU 60 cm brede volledig integreerbare vaatwasser voorzien van energielabel A+, uitgestelde starttijd en Aquastop beveiliging

€499,00Van €789,- nu voor

Wij hebben al een inbouwvaatwasser vanaf €349,00

WIJ MAKEN PLAATS IN ONS MAGAZIJN, PROFITEER VAN EXTRA VOORDEEL OP ONZE COLLECTIE AFZUIGKAPPEN!AFZUIGKAPPENal vanaf €75,00

€299,00Van €599,- nu voor

70 cm brede gaskookplaat voorzien van wokbrander enbandstalen pannendragers

€399,00Van €1.089,- nu voor

Wij hebben al een inductiekookplaat vanaf €299,00

ACM806/LX 58 cm brede inbouw inductiekook-plaat voorzien van tiptoets-bediening met slidercontrole, 4 kookzones en roesvtrijstalen randafwerking

OP=OP

HOEKKEUKEN IN GLANZEND WIT OF MAGNOLIADeze zeer prettig geprijsde hoekkeu-ken is in 2 kleuren leverbaar, zowel in glanzend wit of magnolia. De ruime afmetingen van 345 x 278 cm zorgen voor veel opbergruimte, zo zijn er o.a. 2 ladenkasten die voor ruimte en overzicht zorgen. Alle deuren en laden zijn voorzien van het softclose systeem waardoor ze zacht en zelf sluitend zijn. De keuken wordt geleverd met werkblad, roestvrijstalen spoelbak en mengkraan. Compleet met inbouwapparatuur inclusief 5 jaar garantie;* Energiezuinige koel-vriescombinatie* Multifuntionele inbouw-oven* Volledig intergeerbare vaatwasser* Roestvrijstalen gaskookplaat* Roestvrijstalen afzuigkapnu voor

€3.950,-(zonder afgebeelde accessoires)

Deze keuken is geheel naar uw eigen wens en maatvoering samen te stellen

‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 13

Spannend: muzikanten en publiek over de vloerBrielle - Leo en Cora Ar-kenbout hebben zondag muzikanten en heel wat publiek over de vloer. Hun woning is een van de plek-ken die in een podium zal veranderen tijdens ‘Muziek in de kamer’, het intieme muziekfestival dat Stichting Kunst en Cultuur Brielle weer organiseert.Krijn van Driel, de drijvende motor achter dit bijzondere muziekevenement, heeft ook nu weer vier opvallende acts kunnen contracteren en verschillende locaties waar de muzikanten het publiek op een concert zullen trak-teren. Leo en Cora hebben zondag Esmay Usmany ‘op het par-ket’. Zij is de cabaretière die het Utrechtse cabaret festi-val won. Andere muzikan-ten die bezoekers van het festival kunnen verwach-ten zijn de ook van Voorne afkomstige Clementine met drie kwartier pittige we-reldmuziek en is afkomstig van Voorne. Katelijne van Otterloo is jazzzangeres en getrouwd met de zoon van Rogier van Otterloo. Ten-slotte zorgt Vadim Tsibu-levski met zijn trio voor het internationale karakter. Het zal weer een mooie en geva-rieerde muziekdag worden, waarbij de toeschouwers binnen de Vesting van op-treden naar optreden zullen

wandelen. “En dat wordt bijzonder voor ons, want het is de eerste keer dat wij onze woning voor een concert be-schikbaar stellen”, zegt Leo. Krijn van Driel is elk jaar op zoek naar weer andere ge-schikte woningen. Hij loopt nogal eens over de Kaats-baan en zijn oog viel op de woning van Leo en Cora. Op een zeker moment heeft hij het echtpaar gevraagd of ze mee wilden doen aan ‘Mu-ziek in de kamer’.

SchuifdeurenLeo en Cora zijn trots op hun huis. Het pand is bijzonder door alleen al de unieke lig-ging en uitzicht op het Asyl-plein en haar tuinen. “Die schuifdeuren gaan zondag wagenwijd open”, zegt Leo, “want er worden zo’n 35

toehoorders per voorstelling verwacht.” Esmay zal met een tussenpauze van een uur, twee maal optreden. Door een ingenieus schema kunnen daardoor twee groe-pen van ruim dertig perso-nen vier voorstellingen bij-wonen. “Spannend wordt het allemaal wel”, zegt Cora. Het echtpaar heeft geen idee wat het beschikbaar stellen van hun woning aanstaan-de zondag allemaal gaat betekenen. Ze zetten hier en daar wat meubels aan de kant, maar zullen niet alles zo maar tijdelijk in de schuur opbergen om zo veel mogelijk de huiselijke sfeer te bewaren. De toehoorders zullen een goeie indruk van dit stukje Kaatsbaan krijgen. Een woonplek waar Leo en Cora terecht trots op zijn.

Leo en Cora Arkenbout stellen hun woning beschikbaar tijdens ‘Muziek in de kamer’ in Brielle. Foto en tekst: Martin van Gurp

Sportweek Brielle was weer een groot succesBrielle – In de herfstvakan-tie stond de sportweek op het programma. De sport-week die sinds 1980 een begrip is in Brielle werd dit keer georganiseerd door Stichting PUSH en was mede door het groot aantal sportaanbieders en vrijwil-ligers een groot succes. Het doel van de sportweek was kinderen en volwassenen kennis laten maken met an-dere sporten en ze dat ze de herfstvakantie zinvol kon-den besteden.De sportweek begon met de legowedstrijden in de Dukdalf. Bij deze activiteit deden ruim veertig kinde-ren mee en er werden de meest prachtige kunstwer-ken gemaakt! Daarna werd de zaal vrijgemaakt voor het zaalvoetbaltoernooi. Drie dagen lang was de Dukdalf het strijdtoneel tussen de scholen waar de sfeer en het

vertoonde spel zeer sportief was. Onder leiding van vv Brielle is ook dit toernooi goed verlopen.

Jong en oudHet leuke van de sport-week was dat het voor jong en oud was, dat werd goed zichtbaar tijdens de koers-balactiviteit waar de jongste deelnemer 11 jaar was en de oudste 83 jaar. In totaal wa-ren er twintig activiteiten die over het algemeen goed bezocht werden door jong en oud. “Stichting PUSH kijkt terug op een zeer geslaagde sportweek en kijkt uit naar volgend jaar!” De sportweek werd jaren-lang georganiseerd door Stichting Recreatiesport Brielle (SRB) en zij vonden het tijd om het stokje door te geven aan Stichting PUSH. “Iedereen bedankt voor de inzet.”

Het leuke van de sportweek was dat het voor jong en oud was, dat werd goed zichtbaar tijdens de koersbalactiviteit.

Alzheimer CaféBrielle - Is iemand gewoon vergeetachtig of is er moge-lijk meer aan de hand? Dit is op woensdagavond 11 november onder de noemer ‘Het niet-pluis-gevoel’ het thema van het Alzheimer Café Brielle. Iets vergeten (op oudere leeftijd) is nor-maal, maar wat als er meer aan de hand is dan normale vergeetachtigheid? Het Alz-heimer Café Brielle is iedere tweede woensdagavond van de maand en is een laag-drempelige ontmoetings-plaats voor mensen met een (beginnende) dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden. Het café is vanaf 19.00 uur geopend. Aanvang om 19.30 uur in de Infirmerie, Roze-marijnstraat 42 te Brielle. Deelname is gratis.

Boekpresentatie bij KoffiePLUSBrielle - De Infirmerie Briel-le houdt op woensdagmid-dag 11 november een Kof-fiePLUS-middag. Auteur Rutger Booy vertelt over zijn boek ‘Van blik naar pomp’ over klassieke auto’s, trans-port en logistiek. Er was een tijd dat een auto nog zeldzaam was en de benzi-nepomp nog moest worden uitgevonden Hoe kwamen de eerste automobilisten aan benzine? De boekpre-sentatie begint om 14.00 uur, toegang 5 euro. Aanmelden voor deze middag kan via www.leerenbeleef.nl of aan de balie in de bibliotheek.

DOLDWAZENOVEMBER ACTIE

NU COMPLEET GELEVERD INCL. POEREN – METEN – MONTAGELed-verlichting met afstandsbediening: van € 199,- voor € 99,-

NU OOK MET GLAS LEVERBAAR!Meerprijs € 49,50 p/m2 (op meerprijs glas geen korting)

Geen tussenkomst meer van fabrikanten, dus super lage prijzen. Geen standaardmaten maar altijd op maat gemaakt. Vervaardigd van OerHollandse materialen. Uitgevoerd met zware aluminium profielen. Gemoffeld met een zware gladde of structuurlak coating. Ons veranda-dak is zwaarder uitgevoerd dan de meeste terrasoverkappingen op de Nederlandse markt. Voorzien van polycarbonaat platen van het Duit-se merk Bayer, Keuze Helder of Opaal. Deze platen zijn UV bestendig en voorzien van een extra raster waardoor de draagkracht hoger is.Voorzien van dakgoot met geïntegreerde hemelwaterafvoer. Tevens voorzien van speciaal kantelprofiel waardoor iedere schuinte gemaaktkan worden. Keuze uit Roomwit of antraciet afwerking. En geen standaardmaten maar altijd zonder meerprijs voor u op maat gemaakt!

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF VAN DE KWALITEIT VAN ONS VERANDADAK!

MILAAN SEMI CASSETTEDe Milaan Semi Cassetteis een half gesloten systeem.Mooi en degelijk scherm voorvele jaren schaduw ple-zier. De bak kan geleverd wordenin Roomwit/ grijs/antractiet. Doeken effen of streep. Handbediend ofelektrisch leverbaar. Eventueel met afstandsbediening.

5 jaar garantie.

BARCELONACASSETTESCHERM

Het Barcelona cassettescherm behoort tot de kwali-tatieve toppers. Zwaar uitgevoerde geheel geslotencassette voorzien van SOMFY-motor. Leverbaar in

roomwit, star grey en antraciet.

BINNEN ZONWERING35% KORTING

OP VERANORAAMDECORATIE

Markies geheel van Meranti, hardhout of aluminium

25% KORTINGVoor deze prijs nooit meer een vuren of grenen markies

maar TOPKWALITEIT BIJ WULLEMS!

TOPKWALITEITMARKIEZEN

ROLLUIKEN35% KORTING

MET GRATISSOMFY-MOTOR

WULLEMSVERANDADAK

Nu alleen in november bieden we u op alleacties van 2015 eenmalig extra korting aan. Indeze maand de kans de door u gewenste pro-ducten alsnog voor de actieprijzen aan te kopen

MAAR NU MET EEN EXTRA 10% KORTING

OP ALLE ACTIES UIT 2015EENMALIG IN NOVEMBER NOGEENS 10% EXTRA KORTING*.U ONTVANGT DE EXTRA KORTING MET INMETEN.

IN NOVEMBER 10% KORTING*OP ALLE PRIJZEN OP ONZE SITE(UITGEZONDERD VERANDADAKEN = 5% KORTING)

DEZE ACTIE LOOPT VAN 4 NOVEMBER T/M 4 DECEMBER 2015

WWW.WULLEMS.COM

November

10% EXTRA

KORTING

bovenopde

35% actiekorting 201

5

November

10% EXTRA

KORTING

bovenopde

25% actiekorting 201

5

November

10% EXTRA

KORTING

bovenopde

35% actiekorting 201

5

NU

van € 1959,- voo

r

€ 1199,-

(500x250, iedere

maat leverbaar)

November10% EXTRA KORTINGop actieprijs 2015 (nu dus € 1079,-)

INCLUSIEF

ELECTROMOTOR

€ 942,-(500x25

0, iedere

maat leverbaar)

November10% EXTRA KORTING

bovenop de actieprijs 2015 (nu dus € 847,-)

ACTIEPRIJS

€ 1999,-

(500x300, iedere

maat leverbaar)

November5% EXTRA KORTING

op de actieprijs 2015 (nu dus € 1899,-)

Wonderland SL3 ContinentalComplete set van

€ 4.500,- voor € 2.999,-

Uitverkoop BoxspringsNú 15% extra korting op

de sale-prijs!

€ 500 korting op een elektrisch verstelbare

Pullman boxspring

Gratis HR-topper bij aanschaf van een

Ultima boxspringcombinatie

Slaapboulevard Kwakernaat

Boonsweg 73274 LH Blaaksedijk Industrieterrein Heinenoord (Rotterdam)

Tel. 0186 - 60 13 55www.slaapboulevard.nl

Rotterdamse Boxspringweken

bij Slaapboulevard Kwakernaat

Kom nu langs en profi teer van Boxspring aanbiedingen!

Actie geldig zolang de voorraad strekt

€ 500 korting op een vlakke en€ 700 korting op een verstelbare

Boxspringcombinatie City

ZO EENVOUDIG BOEKTUVOORSTELLINGEN*:

1 2 3

4 5Veel plezier!

Kies vooruw favorietevoorstelling(en)

Betaal envoudigen veilig via iDeal

Permailontvangt u debestelde tickets

Print de ticketsuit en toon dezebij de kassa

VANAF€10PER KAART

LEZERSAANBIEDING: SPECIAALVOORUGESELECTEERD

THEATERWEKEN

PROFITEERDIRECT✔ Klassiek, musical, concert, dans enmeer✔ Ook in het theater bij u in de buurt✔ Snel en eenvoudig online te bestellen

MEERDAN20VOORSTELLINGEN

*Boekenkan t/m 15november 2015

Ga naardeweekkrant.nl/theaterweken

BESTELSNELOP: DEWEEKKRANT.NL/THEATERWEKEN

BOSCH zakloze stofzuigerBGS4SIL73B; Stille en krachtige zakloze stofzuiger • 10 meter actieradius • 1,9 liter stofreservoir • In lengte verstelbare telescopische buis. *Na 30.- retour via Bosch.

199.-*

Energieklasse A

Inclusief kieren- en meubelmondstuk

HAREN

TILBURGBOULEVARD

ROSMALEN

NUENEN

NIJMEGEN

VENRAY

SITTARD

GOES

ZIERIKZEE

HELLEVOETSLUIS

TERNEUZENOOSTBURG

HULST

MIDDELBURG

EINDHOVENWOENSEL

BENEDENLEEUWEN

CUIJK

SLIEDRECHT

Harense Smid, Mikro Electro en It’s

zijn nu BCC!BCC Hellevoetsluis Struytse Hoeck 62 3224 HB Hellevoetsluis

Met de overname van een elektronica-winkel bij jou in de buurt, kan ook jij nu bij BCC terecht

voor het beste advies.

Gel

dig

van

2 t/

m 1

5 no

vem

ber 2

015

. Prij

swijz

igin

gen

en z

etfo

uten

voo

rbeh

oude

n. G

een

verk

oop

aan

hand

elar

en. M

ax. 2

per

kla

nt. O

p=op

en

alle

en g

eldi

g in

filia

al B

CC H

elle

voet

slui

s, S

truy

tse

Hoe

ck 6

2.

‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 18

Guard Academy: Stap in de wereld van de beveiligingHet succes van Guard Academy is de unieke combinatie van theorie en praktijk. Een uitdagende opleiding en een goede stap naar een nieuwe toe-komst, in de wereld van de beveiliging.

Guard Academy houdt op zaterdag 21 november een speciale selectie- en advies-dag voor de opleiding MBO beveiliger 2 op haar vestigin-gen te Amsterdam, Deven-ter, Nijmegen en Dordrecht. Wie de opleiding met succes afrondt, is vrijwel zeker van een toekomstrijke job. Ruim 80% van onze cursisten heeft na het behalen van het bevei-ligingsdiploma binnen 2 à 3 maanden een even aantrek-kelijk als uitdagende baan.

Beveiligingsbedrijven zoeken continu naar goed opgeleid personeel. Steeds vaker wor-den zij ingeschakeld. Mede door de strenger wordende veiligheidseisen bij evene-menten, op scholen, luchtha-vens, ziekenhuizen, banken, overheidsgebouwen, en industrieterreinen en de nog steeds toenemende crimina-liteit.

Guard heeft in de loop der jaren honderden beveiligers opgeleid. De opleiding is in-tensief en duurt een half jaar. Vaak wordt bij beveiligers gedacht aan grote sterke mannen. Niets is minder waar. Ook aan vrouwen in de beveiliging is een groei-ende behoefte. Evenals aan 45-plussers. Zij kunnen aan de slag in allerlei functies: telefoniste, receptioniste en conciërge-functies op scholen , baliewerkzaamheden in overheidsgebouwen, maar ook front- en backstage activiteiten bij vele soorten evenementen, gebouw-, ter-rein ,luchthaven, en winkel-beveiliging.

Om te mogen werken in de beveiliging is een MBO niveau 2 diploma vereist. Uniek is dat Guard de theorieopleiding combineert met een zeer gevarieerd praktijkgedeelte. Zo kunnen cursisten ruime werkervaring opdoen en in de volle breedte kennismaken met het vakgebied. Tevens kan op veel momenten in de week stage worden gelo-pen. Ook in de weekenden. De stages zijn maatwerk, maximaal toegesneden op de

persoonlijke situatie van de cursist en gegarandeerd.

Als resultaat van onze uitge-breide selectie en screening kent Guard vrijwel geen uitvallers.

EEN TOEKOMST IN DE BEVEILIGING WERKT EN LOONT

Studeren kost helaas wel geld. Ook bij Guard. As-pirant-cursisten willen en kunnen vaak niet wachten op een bijdrage van bijvoorbeeld het UWV of de Gemeente en investeren zelf in hun eigen toekomst. Dat kan via ons eigen Guard-studiefinancie-ringsfonds, een handreiking die de opleiding voor gemoti-veerde kandidaten toeganke-lijk en betaalbaar maakt. Voor inschrijving aan de opleiding is deelname aan de selectie- en adviesdag ver-plicht. Vanzelfsprekend mag een cursist geen strafblad hebben. Inschrijven voor de selectie- en adviesdag voor zaterdag 21 november 2015 kan via de website van Guard Academy, www.guardacademy.nl.

DONDERDAG 12 NOVEMBER 201514.00 - 20.00 UUR, ROSESTRAAT, ROTTERDAM

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDEN OP ONZE WEBSITE:

INFODAG ALBEDA COLLEGE

WWW.ALBEDA.NL/INFODAG

‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 19

6 4 3 2 7 9 1 8 51 7 9 5 6 8 3 2 42 8 5 1 3 4 6 9 75 3 2 6 8 1 7 4 99 1 7 3 4 2 5 6 88 6 4 9 5 7 2 3 14 5 6 8 1 3 9 7 27 2 1 4 9 6 8 5 33 9 8 7 2 5 4 1 6

6 4 7 1 89 8 3 2

2 55 6 9

1 7 44 9 5 7 2

8 1 97 2 33 1 6

Opgave

Oplossing

sudoku 46_sudoku 46.qxd 22-03-12 13:13 Pagina 1

SudokuBrielle - Henri Leenders (69) schreef een boekje over zijn belevenissen al taxi-chauffeur. Jaren lang was de Briellenaar zelfstandig taxi-chauffeur. Onder de titel ‘Harry Tax op de weg’ bun-delde hij zijn belangrijkste avonturen.Een echt Briellenaar voelt Leenders zich. “Ik ben al-leen in Den Haag geboren.” Zo’n acht jaar later verhuisde hij naar de Vestingstad. Als taxichauffeur heeft hij, ook in Brielle, van alles meege-maakt. “En toen dacht ik, ik ga wat toen met al mijn belevenissen, ik maak een boek.” Zo maakte hij bij-voorbeeld drie overvallen mee. “De eerste keer waren het twee Russen. De tweede keer ging het om zes hippies en de laatste keer ging het om drie Antillianen die niet ouder waren dan een jaar of zeventien”, vertelt Leenders. “Maar toch zou ik zo weer in de taxi stappen als ik jon-ger zou zijn”, zegt hij zonder er over na te denken. Taxichauffeur is het leuk-ste vak dat hij kent. Het staat hoger op zijn lijst dan bijvoorbeeld de grote vaart want zeeman is hij ook ge-weest. Hij voer onder andere bij de Oranjelijn in Canada en later nog voor de Holland Amerika Lijn. “Als taxi-chauffeur zat ik altijd tussen

de mensen en dat was wel het aardigste van het vak. Ik kreeg veel buitenlanders in mijn auto met soms de mooiste verhalen.” Het leek ‘Taxi’ wel, het tv-program-ma waarbij een taxichauf-feur gesprekken begint met zijn passagiers.

KalknachtDat deed ik veel: praten met mijn passagiers”, zegt Leen-ders lachend en ook wel een beetje weemoedig. Hij vindt het jammer dat het allemaal voorbij is. De kalknacht van 1 april van dit jaar vormde zijn laatste uren als taxi-chauffeur. “Ooit moet je stoppen en ik vond het met mijn leeftijd zo langzamer-hand wel welletjes”. Maar

achteraf gezien had hij nog wel willen doorwerken. De omslag van het boek is een tekening van het hoofd van Henri van, zo’n twintig jaar geleden, door Leender szelf getekend, want teke-nen doet hij ook. “Een kwes-tie van een spiegel, een vel papier en een potlood.” Leenders kan dus naast smeuïg vertellen en schrij-ven ook nog tekenen. Naast de omslag verzorgde hij ook zelf de illustraties in het boek. Het boek is te bestel-len op internet: boekscouts.nl en dan even zoeken naar ‘Harry Tax op de weg’. “Ook de Bruna in Brielle heeft meestal wel exemplaren op voorraad”, zegt Henri Leen-ders tot slot.

Eigen avonturen gebundeld in boek

Leenders kan smeuïg vertellen en ook nog tekenen. Hij verzorgde zelf de illustraties van zijn beok. Foto en tekst: Martin van Gurp

WIN-actie: Twee Klassiekers op één dag!

ONS FEYENOORDGeniet van de weekspecials in vernieuwde Brasserie De Kuip

Feyenoord gaat voor tweede Klassieker-zege op rij

In de afgelopen weken is er hard gewerkt om de brasserie in het Maasgebouw in een nieuw jasje te steken. Nu deze restyling is afgerond, is de eetgelegenheid ook toe aan een nieuwe naam. Restaurant De Kuip Eten en Drinken heet daarom vanaf heden Brasserie De Kuip. Met de restyling die de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden ademt de brasserie veel meer het Feyenoord-gevoel uit. Zo zijn de oranje elementen vervangen door rode elementen, heeft de beeltenis van het Feyenoord-logo zijn plek gekregen en zijn er afbeeldingen van Feyenoord en De Kuip te zien. De industriële ‘Rotterdamse’ look is behouden gebleven, evenals de informele sfeer, waarin zowel de zakelijke gast als de Feyenoord-supporter zich thuis voelt. Wilt

u ook kennismaken met de vernieuwde brasserie en de uitgebreide kaart met heerlijke gerechten van goede kwaliteit? Maak dan een reservering via www.brasseriedekuip.nl. Ter gelegenheid van de afgeronde restyling van Brasserie De Kuip heeft de selectie van Feyenoord onlangs genoten van een heerlijke lunch in de vernieuwde brasserie. Op basis van de gezonde gerechten die zij kregen voorgeschoteld, zijn door Brasserie De Kuip vier openingsspecials gemaakt die de komende weken op de specialkaart te vinden zijn. Kom genieten van deze heerlijke gerechten en maak meteen kans om weekwinnaar te worden van de door de Feyenoord-selectie gesigneerde placemat. Kijk voor alle weekspecials op www.brasseriedekuip.nl.

De Kuip trilde van opwinding, nadat scheidsrechter Pol van Boekel het laatste fluitsignaal had laten klinken tijdens debekerwedstrijd tegen Ajax van vorige week. Nog geen minuut eerder was dat duel beslist door een eigen doelpunt van Joël Veltman. De verdediger zag de bal uit een vrije trap van Karim El Ahmadi via zijn standbeen in eigen doel belanden: 1-0. Daarmee boekte Feyenoord voor het eerst sinds januari 2012 een overwinning op de Amsterdammers en bereikte de ploeg de volgende ronde van de KNVB

beker. Aanstaande zondag hoopt Feyenoord dat kunstje te herhalen als Ajax opnieuw op bezoek komt in De Kuip, dit keer in competitieverband. Feyenoord heeft dan bovendien iets goed te maken, want de ploeg van Giovanni van Bronckhorst leed afgelopen zondag een dure 1-0 nederlaag op bezoek bij ADO Den Haag. In aanloop naar de Klassieker van zondag heeft Feyenoord daardoor drie punten achterstand op de koploper. In de uitverkochte Kuip is winst dus benodigd om weer op gelijke hoogte te komen.

Beleef jij zondag twee Klassiekers op één dag? Doe mee met de actie via www.feyenoord.nl/tweeklassiekers en wie weet bezoek jij de wedstrij d Feyenoord- Ajax én de nieuwste James Bond fi lm ‘Spectre’!

Wanneer u veel print kan dat behoorlijk in

de papieren lopen. Ook als de kinderen voor

school een werkstuk moeten printen kan het

gebeuren dat u ineens zonder inkt zit. Juist

wanneer u het hard nodig heeft. Met deze

voordelige inktcartridge pakketten zit u niet

meer onverwacht zonder inkt. Printen hoeft

niet duur te zijn!

Bestel nu en ontvang gratis papier!Bij uw bestelling van inktcartridges ontvangt u

gratis drie pakketten print- en fotopapier. Zo

print u nog voordeliger belangrijke papieren

en mooie foto’s!

Complete set cartridges:Zwart en kleurGeschikt voor: Canon, Epson, Brother en HP printersBij Canon, Epson en Brothereen 2e set cadeau!*Met chiptechnologie voor probleemloos cartridges wisselen

*Met uitzondering van HP cartridges.

Complete set cartridges, kleur en zwart,nu met gratis print- én fotopapier!

elders 69,95

29,95per set

probleemloos cartridges wisselen

69,95

29,9529,9529,per setper set

Bestel nu op weekkrant.nl/webwinkel

Gratis per bestelling:1x A4 papier 500 vel2x 10x15 foto papier 100 vel

ONTVANG EEN

2e set cadeau*‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 20

‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 21

Hellevoetsluis geeft met ruime zege duidelijk visitekaartje afNa een moeizame start in de tweede klasse E lijkt Hellevoetsluis de smaak te pakken te hebben. Afgelopen zaterdag won het elftal van trainer Edwin de Koning met liefst 8-1 van Nieuwdorp. Door de winst is de rood-witte formatie gestegen naar de achtste plek.

Door Cris Rolandus

Hellevoetsluis - De Hel-levoeters kijken nu om-hoog, willen meer zijn dan een middenmoter in deze Zeeuwse afdeling. Komend weekend moet Oostkapelle, nummer zeven in de rang-schikking, het volgende slachtoffer worden.De Konings ploeg heeft twee zeges op rij geboekt. “Dit zijn voor ons de 4-12 weken. Met Oostkapelle als volgen-de tegenstander en vervol-gens Terneuzense Boys. Uit deze serie, met de zeges te-gen VVC ’68 en Nieuwdorp al op zak, willen wij twaalf punten pakken. In het begin van de competitie kregen wij de complimenten voor ons spel, maar nu winnen we ook wedstrijden. Ik vind niet eens dat wij beter zijn

gaan spelen, dat zag er na-melijk al goed uit”, looft de oefenmeester zijn selectie.Wel heeft De Koning veel spelers zien terugkeren van blessures, waardoor hij een zo goed als fitte selectie tot zijn beschikking heeft. Te-gen Nieuwdorp betaalde dat zich direct uit. “We

kwamen halverwege de eerste helft nog wel op ach-terstand, maar die schade hadden we bij rust al ruim-schoots gerepareerd (4-1). In de tweede helft wilden we doorgaan, het doelsaldo opvijzelen, dat is gelukt”, zegt hij tevreden. Armin de Rooij (2x), Ken Luyendijk (2x), Vincent Mast, Serkan Yavuzyigitoglu, Charlo Has-sell en Joey Salij maakten de goals voor Hellevoetsluis, door de monsterzege direct de meest productieve ploeg van de afdeling.Na het kampioenschap van vorig seizoen in de derde klasse wil Hellevoetsluis een niveau hoger echt mee-doen. “Een stabiele factor worden in de tweede klasse, dat willen wij graag. Dat kan

ook. Ik denk dat wij berucht zijn in deze afdeling, zeker na deze 8-1 overwinning. We staan nu op tien pun-ten na acht wedstrijden, dat moeten er meer worden, dat gaan er meer worden. “Wij azen op een plek in de top-6. We hebben de be-schikking over een fitte se-lectie, alleen David Pieters ontbreekt nog, dus de con-currentie is groter dan ooit. Ik vind het echt zonde dat ik sommige jongens op de

bank moet zetten, omdat ze daar eigenlijk te goed voor zijn. Maar ja, ik moet keuzes maken, op gevoel vaak”, be-sluit trainer De Koning, die uitkijkt naar het thuisduel

van zaterdag met Oostkapel-le. “Een goed voetballende ploeg, fysiek sterk, maar ook een gehavend team. Ze heb-ben best al wat rode kaarten gepakt.”

“Wij azen op een plek in de top-6. We hebben de beschikking over een fitte selectie, alleen David Pieters ontbreekt nog, dus de concurrentie is groter dan ooit. Foto: John de Pater

Ik denk dat wIj berucht zIjn In de afdelIng, zeker na deze 8-1 zege

Hellevoetsluis staat achtste in de zaterdag tweede klasse E met tien punten. Oostkapelle, de komende opponent, heeft één punt meer en bezet plek zeven. FC Axel is lijstaanvoerder in de afdeling met twintig pun-ten na acht wedstrijden. MZC ’11 volgt op vier punten van de koploper. VVC ’68 is hekkensluiter met slechts vier punten.

Periodetitel is voor vv BrielleBrielle - vv Brielle is er in geslaagd om de eerste peri-odetitel in de eerste klasse C binnen te slepen. Na een 0-0 ruststand opende Bri-an Smits de score voor de Briellenaren met een fraai afstandschot. Kort daarna was de centrale verdediger van Brielle zijn man kwijt en was het weer gelijk. Jef-frey Duijnstee werd deze middag uiteindelijk de ge-vierde man. De invaller was, kort na de gelijkmaker van Nieuw-Lekkerland, ver-antwoordelijk voor zowel de tweede als de derde Brielse treffer, 3-1.

Erik Meerkerk weer kampioenvoorne-Putten - PRC Delta/Lindeloof renner Erik Meer-kerk is voor de 3e keer op rij district kampioen in het veld geworden van Noord- en Zuid Holland. Bij de 50+ stonden naast Erik ook Wout Delwel en Ton Kleinjan aan het vertrek, bij de 40+ Ben-nie van den Heuvel en bij de Amateurs/Sportklasse Leon Hokke en Kasper Schotte. Erik nam vanaf de start de kop voor zijn rekening. Een mooi, zwaar parkoers met een paar flinke klimmetjes was voor Erik op zijn lijf ge-schreven. Favoriet Bert van der Klooster zat lange tijd kort achter Erik, met Frank Nijssen in zijn wiel. Toch kon Erik doortrekken en zijn voorsprong uitbouwen.

Vierpolders - Vierpolders heeft Egelantier Boys uit Rotterdam met 0-1 versla-gen. Vierpolders wist Ege-lantier Boys goed onder druk te zetten. Op slag van rust maakt de keeper van Egelantier Boys hands bui-ten de 16 meter door net te ver uit te lopen met de bal en een attente scheidsrech-ter. De vrije bal wordt goed in de benedenhoek gescho-ten door Paul Santra en de

0 – 1 ruststand is een feit. De tweede helft kenmerkt zich door een hard werkend Vierpolders dat na 20 mi-nuten verder moet met tien man als doelman Jamie de Jong een misverstand in de verdediging buiten het zes-tienmetergebied in een alles of niets situatie moet her-stellen. Na de rode kaart is het vooral tegenhouden. Dat lukt al valt een verdwaalde voorzet, ver in blessure tijd,

toch nog met enig fortuin bo-ven op de lat van invallend doelman Friso Klok waar-door Vierpolders overeind bleef. De 1e periodetitel ging naar Charlois dat eerder op de middag Transvalia met 4 – 1 versloeg. Charlois en Vierpolders staan gezamen-lijk aan kop met 17 punten uit 8 wedstrijden gevolgd door LMO met 16 uit 8. Za-terdag speelt Vierpolders thuis tegen WCR.

Vierpolders wint moeizaam

sporT

HelleVoeTsluis - KDO Sport heeft tien keer goud, vijf keer zilver en vier keer brons ge-wonnen tijdens de jaarlijkse turncompetitie in de Fazant die afgelopen weekend van start ging. In de turnhal streden de selectie en de recreanten dames (keuze oefenstof) om een plaats op het podium. Alle jongens en heren en de recreanten meisjes die verplichte oe-fenstof turnen zullen op 7 november in Spijkenisse hun start hebben van de turncompetitie. “Bij de re-creanten keuze oefenstof dames was het turnpeil erg hoog. Bij de selectie dames was het turnpeil nog hoger. De onderlinge verschillen waren bij alle dames erg klein. Na elke wedstrijd-

dag is er een prijsuitreiking en dat was voor KDO Sport een waar prijzen festijn. De tweede wedstrijd van deze

dames is op 21 november in de turnhal de Fazant. Dan zal bekend worden wie Ei-landen Kampioene wordt.

Prijzenfestijn voor KDO

Een ware medailleregen daalde neer op KDO. Tien keer goud, vijf keer zilver en vier keer brons!

Het jaarlijkse Stoppunttoernooi werd gehouden bij Trefpunt.

Brielse schermers scoren goed op StoppunttoernoeiV o o r n e / V l a a r d i n g e n - Schermers Jules Glou-demans en Jesse Slaats, beiden uit Brielle, hebben goed gepresteerd tijdens het Stoppunttoernooi van Schermvereniging Trefpunt in Vlaardingen. In de groep voor gevorderden wisten zij respectievelijk de derde en tweede plaats te bemachti-gen. Zij hadden alleen de er-varen Amy Nowé voor zich te dulden.In de jongste groep wist Mi-chelle van Bommel, die nog maar een aantal maanden schermt, de derde plaats te veroveren en de eerste plaats voor een meisje. Loek Klaas-sen en Job van den Berg hielden elkaar fraai in even-wicht met allebei slechts

één verliespartij. Het saldo van gegeven en ontvangen treffers was van Loek echter hoger dan van Job. Einduit-slag dus: Michelle drie, Job twee en Loek één.Daarna waren de senioren aan de beurt op sabel of op degen. Het Stoppunttoernooi van Schermvereniging Trefpunt wordt eenmaal per jaar ge-organiseerd ter ere van de ereleden Hans en Susan Stoppelenburg. De jeugd schermt in dit toernooi al-tijd in twee groepen op basis van leeftijd, op elektrisch floret. Veel schermers zijn afkomstig uit Brielle en Hel-levoetsluis omdat het één van de weinig schermver-enigingen is in de regio.

PeriodetitelHelleVoeTsluis - Nieuwen-hoorn heeft de derby tegen Rockanje met ruime cijfers gewonnen, 1-5 en pakte zo ook de periode titel. De koploper kwam nog wel achter, maar stelde daarna snel orde op zaken. De doel-punten kwamen van Danny Kraijema voor rust en Corly Bazoer (2x), Shih-Fa Stee-houder en Sevket Kasaroglu in de tweede helft. Het (periode)kampioensfeestje werd in de eigen kantine aan de Rijksstraatweg in Nieuwen-hoorn gevierd. Aanstaande zaterdag staat de derby te-gen FC Vlotbrug op het pro-gramma.

Goede prestatieVoorne - Turnsters van Holle Mare hebben goed ge-presteerd tijdens de eerste Turncompetitie voor Voor-ne-Putten en Rozenburg in Hellevoetsluis waar zij in actie kwamen op de onder-delen balk, vloer en sprong. Bij deze wedstrijd deden vier recreatieturnsters en dertien selectieturnsters mee. Zilver was er bijvoor-beeld voor Linette en Elisah had een superdag en kreeg een mooie gouden medaille om haar nek. Een knappe 4e plek was er voor Saskia, meldt Holle Mare. “In deze categorie waren 4 medailles en Myrna was 5e, Tess 6e en Jill was 7e geworden. Dit be-looft wat voor de volgende Turncompetiewedstrijd.”

WWW.WILGENTUINEN.NL

Start verkoop!Donderdag 12 november 18:30 – 20:00 uurDans- en partycentrum Double FeetMarijkeplein 12 te Rozenburg

0184 - 495 495 0181 - 219 339 0181 - 321 849

Ontwikkelingen verkoop

Verkoop eninformatie

Te huurIn het centrum van Middelharnis, Diekmeesters (boven Blokker)

per direct:Gestoffeerd appartement inclusief verwarmde garage en berging. De woning is per lift of trap te bereiken en ligt op minder dan 100 meter van het winkelcentrum en supermarkt.Prijs: € 850,- exclusief servicekosten, gas, water en elektriciteit.Voor inlichtingen of bezichtiging:0187 - 663 888 of 06 - 128 64 227

Herkent u deze klachten?

● Problemen met eten/praten/lachen

● Pijnlijk tandvlees

● Loszittend kunstgebit

GRATISintake-gesprek

Wacht niet langer en kijk voor een passende oplossing op

www.lastvanmijnkunstgebit.nl

Last van uw kunstgebit?

1.2 TSI 90pkVW Polo R-Line Unieke Comfortline R-Line Edition!

35% getint glas achterclimatronicmiddenarmsteun voor multifunct. lederen stuurwielnavigatie ‘discover media’parc distance controlRR-Line exterieur pakkettelefoonvoorbereiding usb aansluiting incl. aux-in

Inclusief onder andere:

€19.450,-€19.450,-€22.073,- voor

Faradayweg 1, 3208 KS Spijkenisse - 0181 65 00 88Driemanssteeweg 694, 8034 CD Rotterdam - 010 410 56 00Hoogstad 401, 3131 KX Vlaardingen - 010 445 44 55

*Voorkom €750,- BPM verhoging. Model direct uit voorraad leverbaar. OP = OP! Prijzen exclusief kosten rijklaar maken. Inruilpremie reeds verrekend!

www.autohoogenboom.nl

‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 22

DE FIAT PANDA EDIZIONE COOL

Gem. brandstofverbruik: 3,8 – 4,9 l/100 km (1 op 20,4 – 26,3). CO2: 85 – 114 g/km.Dit aanbod is geldig t/m 31 december of zolang de voorraad strekt. Prijs is incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op fi at.nl. De afgebeelde auto kan afwijken van de daadwerkelijke uitvoering. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de offi ciële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden. Zie ook hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden. Vraag uw dealer naar de voorwaarden of kijk op fi at.nl.

Stel je voor, je krijgt nu een Fiat Panda Edizione Cool met een comfortabele 4 cilinder motor, 5 deuren en airco voor de speciale actieprijs van € 9.995,-. Dat betekent een voordeel van maar liefst € 1.500,-. Dus is nu het moment om langs te komen in onze showroom voor een kennismaking. Je bent van harte welkom.

‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 23

Brielle - Na het grote suc-ces van de winterwande-lingen van vorig jaar gaan de gidsen dit jaar wéér op pad. “Weet u waar in Brielle schuilkerken stonden? Bent u ooit wel eens in een Wa-terstaatskerk geweest? Of in de vroegere Geuzenkerk?” vragen de gidsen.Deze wandeling gaat langs zeven religieuze gebouwen van vroeger en nu in de Brielse binnenstad. Voor

deze gelegenheid gaan de deuren speciaal voor u open. De wandeling vindt plaats op vrijdag 27 november en begint om 17.00 uur bij het standbeeld van Wilhelmina op de Markt. Halverwege is er een erwtensoep-arrange-ment in hotel De Nymph.

Muzikale verrassingAls afsluiting (rond 20.00 uur) volgt in de Sint Ca-tharijnekerk een muzikale

verrassing onder het genot van koffie of thee. Kosten: 12,50 euro. Aanmelden: te-lefonisch of per e-mail bij Akke Luik (0181 418421 / [email protected]) vóór vrijdag 20 november. Een aanmelding is definitief als het bedrag van 12,50 euro ontvangen is op NL92RABO 0365408166 t.n.v. Stichting Gidsengroep Brielle. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

Winterwandelingen door Brielle

Schrijf Mee!

hellevoetSluiS - De leer-lingen van het Penta col-lege hebben de afgelopen zes weken kickbokslessen gekregen van de instruc-teurs van Budosport Hel-levoetsluis. Tijdens deze kickbokslessen werd er veel aandacht besteed aan de trap- en stootcombinaties, die zo kenmerkend zijn voor deze dynamische sport. Ter afsluiting van deze periode kregen de leerlingen een leuke en vooral leerzame gastles van de Hellevoetse kickbokstopper Mac Rak-kong. Met flitsende trap- en stootcombinaties liet hij de leerlingen zien, wat een topvechter allemaal in huis moet hebben. “Na een an-derhalf uur van intensief trainen kon je duidelijk aan

alle rode hoofdjes zien dat de leerlingen zich uitste-kend hadden ingezet. Com-plimenten voor de geweldi-

ge inzet van de leerlingen en het Penta college bedanken voor een fijne samenwer-king”, stelt Budosport.

Rode hoofdjes op Penta

Ter afsluiting kregen de leerlingen een leuke en vooral leerzame gastles van de Hellevoetse kickbokstopper Mac Rakkong.

Aan de Unicef Talent Battle doen 57 bandjes mee, van pop tot rock tot dance.

Scholieren doen mee aan Talent Battle van UnicefhellevoetSluiS - De band Time’s up uit Hellevoetsluis doet mee aan de Unicef Talent Battle: een talenten-jacht voor muziekformaties en bands van middelbare scholen. De voorronde is op 9 november in het poppodi-um Paard van Troje in Den Haag. Een jury bestaande uit onder andere DJ Snelle Jelle en zanger Ed Struij-laart kiest de beste bandjes die door mogen naar de fi-nale op 28 november in pop-podium Paard van Troje in Den Haag. Door mee te doen aan de talentenjacht steu-nen de scholieren het werk van Unicef voor vluchtelin-genkinderen en maken ze kans op een muzikaal prij-zenpakket.

Aan de Unicef Talent Bat-tle doen 57 bandjes mee, van pop tot rock tot dance. Sommige bandjes bestaan uit twee personen, andere big bands tot wel acht. Jury-lid Willie Wartaal roemde vorig jaar de kwaliteit van de optredens. “Mooie num-mers en de bands zijn goed op elkaar ingespeeld.” De winnende band ontvangt de Unicef Talent Battle Award en een prijzenpakket, waar-onder twee opnamedagen in een professionele studio en een masterclass van de Her-man Brood Academie. De opbrengst van de finale op 28 november gaat volledig naar UNICEF, specifiek naar de campagne voor vluchte-lingenkinderen.

ZwemdiscohellevoetSluiS - Op zaterdag 7 november zal zwembad de Eendraght weer worden omgetoverd tot zwemdisco-theek. Van 19.00 tot 21.30 zullen DJ Axel en DJ Bas de laatste hits uit de boxen la-ten komen. Alle kinderen tot en met vijftien jaar uit Helle-voetsluis en omstreken zijn uitgenodigd om er een groot feest van te komen maken. De entree voor de zwem-disco is 7,50 euro inclusief een hapje en drankje. Tij-dens de avond kan je boven en onderwater op de foto bij de fotograaf, deze foto’s zijn terug te vinden op www.zwemdisco.com.

Spiritueel Caférockanje - De Welkomkerk houdt op vrijdag 13 novem-ber een Spiritueel Café geor-ganiseerd met als thema ‘70 jaar Bevrijding’. De inleiding wordt verzorgd door Nico Eland, hij is afgevaardigde van het Comité Herdenking ’40 – ’45. Hierna krijgt Mar-janne Haitsma het woord. Ze heeft een boekje geschre-ven over haar moeder Jaapje, haar broer en vader zijn ge-fusilleerd aan de Blindeweg in Rockanje. Na de pauze gaat Piet van den Berg ons het een en ander vertellen over bunkers in het alge-meen en de Biberbunker in het bijzonder. De toegang is gratis op Hoogvietlaan 23. Aanvang 20.00 uur.

‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 25

agendagitaarvirtuoos en cabaretierBrielle - ’s Lands bekendste gitarist: Harry Sacksioni treedt op vrijdag 6 novem-ber op in BREStheater. Hij schreef twee instructieboe-ken voor de gitarist die zijn manier van spelen (als one-man-band) ook wil leren. De voorstelling begint om 20.30 uur. Op zaterdag 7 no-vember is er een fijne caba-retvoorstelling van aanstor-mend talent Rayen Panday. Hij speelde onder meer bij Raymann. In de voorstel-ling ‘Vrijspraak’ wil Rayen vrij zijn maar zich vooral ook vrij voelen. Want wat doe je als je eindelijk vrij-gesproken bent van al je verplichtingen? Alles wat je leuk vind natuurlijk! Al-thans… dat zou je denken. Aanvang 20.30. Kaarten zijn te reserveren via www.bres-theater.nl of tel. 413 308.

Mama MonologenHellevoetsluis - Toneel-groep Helvetia speelt op 7 november de ‘Mama Mo-nologen’ in theater Twee Hondjes. De ‘Mama Mono-logen’ is in Amerika een groot succes, en voor Neder-land is de vertaling gemaakt door Daphne Deckers. ‘De Mama Monologen’ gaat over ochtendmisselijkheid, over inknippen en uitscheuren, over pijnlijke tepels en blub-berbuiken en nachten die wreed worden verstoord door babygehuil. Maar ook

over improvisatietalent en verliefd zijn op je eigen kind. Een kaartje kost 10 euro en is te reserveren via [email protected] of telefonisch op nummer 06 4812510.

Muziek in de kamer Brielle - Muziek in de ka-mer is dit jaar op zondag 8 november. Kaarten zijn te koop bij Boekhandel Hoofd-stuk Een in Brielle. Een van de artiesten die zal optre-den is Katelijne van Otter-loo met haar band. Katelijne is uitgegroeid tot een van de betere jazz zangeressen van Nederland met een bijzon-dere en eigenwijze perfor-mance en vele succesvolle optredens. Door niemand minder dan Europe’s First lady of Jazz, Rita Reys, is Katelijne aangeprezen als jazz zangeres die haar vak verstaat. Met talenten als Wolf Martini op gitaar, Bas van Otterloo op bas en Arno van Nieuwenhuize op drums en Michiel Buursen op piano, is zij te zien op de meest uiteenlopende podia. Meer informatie op www.cultuurwebbrielle.nl.

een klassiek trioBrielle/rozenBurg - Het Fer-rero Trio speelt op zondag 8 november in Muziektheater De Ontmoeting in Rozen-burg. Het trio bestaat uit Javier Fernandez (clarinet), Mikaela Grönberg (cello) en Carlos Ferrero (piano),

drie Master-studenten van Codarts Hogeschool voor de Kunsten. Ze behoorden tot de beste leerlingen in kamermuziek aan het Royal College of Music in Londen en de conservatoria van Mallorca en Zaragoza. “Een echte aanrader”, meldt het muziektheater, Koningin-nelaan 9. Aanvang 15.00 uur, kaartje 7,50 euro.

de FamilieBandBrielle - De FamilieBand speelt op zondag 8 novem-ber in ’t Kont van het Paard in Brielle. De FamilieBand is een ensemble met een sterke familieband. Ze zijn elkaars broer, neef, oom,

partner. Op familiefeesten spelen ze al jaren samen. Nu neemt het publiek plaats in hun keuken en geniet van de intieme en hilarische verha-len, omlijst met fantastische muziek en ontroerende ei-gen liedjes.Rens van der Zalm (Andy Ir-vine, Frank Boeijen en Youp van ‘t Hek), Marjolein Me-ijers (Berini’s), Walter Kui-pers (Berini’s, Peter Blanker) en Onno Kuipers (Louisiana Radio) spelen Iers, Neder-lands, Cajun, Americana, afwisselend, ontroerend en goede verhalen begeleid door viool, accordeon, bas of doedelzak. Het optreden be-gint om 15.00 uur. Kaarten bij boekhandel ‘Hoofdstuk

EEN, Nobelstraat 16 of tel. 06-30369348. Een kaartje kost 15 euro.

Woorden en akkoordenBrielle - Op woensdag 11 november wordt de voor-stelling ‘Woorden & Ak-koorden’ gespeeld in BRES-theater. Een mooie, luchtige theateravond met schrijvers en muziek in het kader van Nederland Leest. Tijdens deze avond zullen niemand minder dan de bevriende auteurs Ronald Giphart en Bert Natter vertellen en voorlezen uit eigen en el-kaars werk. Het ensemble ‘Bachfreunde’ brengt de

mooiste muziekstukken van Bach ten gehore. Na de pauze organiseren de schrij-vers zelf nog een verrassend en actief onderdeel met het publiek. “Een avond die u niet mag missen!” Aanvang om 20.00 uur in het BREStheater. Entree: 15 euro. Meer informatie op www.leerenbeleef.nl.

aantrekkelijke heer zoekt damezWarteWaal - De Komedi-anten spelen op 13 en 14 no-vember in dorpshuis de Gaf-felaar in Zwartewaal hun nieuwe voorstelling ‘Fami-lie Bruinsma in de Bocht - Aantrekkelijke heer zoekt dame’. Vader Sjef Bruinsma heeft genoeg van de aanwe-zigheid van zijn zoon Boris en dringt er bij hem op aan om op zichzelf te gaan wo-nen. Deze heeft het echter prima naar zijn zin thuis en piekert er niet over om weg te gaan. Hij wordt immers prima verzorgd door moeder Truus. De zuster van Truus komt logeren met haar man en zoon. Samen met Truus stelt ze een contactadver-tentie op om Boris aan een vrouw te koppelen. Sjef, die een oud motorblok heeft en daar vanaf wil, plaatst ook een advertentie. Wanneer er dan reflectanten komen, wordt de verwarring wel erg groot. Aanvang 20.00 uur. Kaartjes te koop in dorpshuis de Gaf-felaar of te reserveren bij C. de Roover, tel. 0181-661790.

Vorig jaar speelden De Komendianten ‘Een schat van een buste’ (foto). Dit jaar staat ‘Familie Bruinsma in de Bocht - Aantrekkelijke heer zoekt dame’ op het programma.

Volvo breidt 60-serie uitVolvo levert de 60-serie met de Drive-E T6-benzinemo-tor nu met vierwielaandrij-ving AWD, zodat het hoge prestatiepotentieel van de 2.0 liter supercharged turbo viercilinder motor nog beter tot zijn recht komt. In Ne-derland betekent dit de toe-voeging van onder meer de XC60 T6 AWD aan het Vol-vo-programma. Voor de V60

en XC60 met deze aandrijf-lijn is de uitstoot gedaald met bijna dertig procent. Het vermogen bedraagt 306 pk en maximumkoppel is 400 Nm. Het aanbod van de S60 en V60 wordt met ingang van modeljaar 2016 uitgebreid met een nieuwe instap-benzineversie: de T2 Automaat met 122 pk en 220 Nm.

Focus 1.5 TDCi en PowerShiftFord voegt met de geavan-ceerde 1.5 TDCi Euro6-motor in combinatie met PowerShift-automaat een nieuwe motor/transmis-siecombinatie toe aan het Focus-modelprogramma. De Focus 1.5 TDCi met Po-wershift komt in aanmer-king voor het 20 procent-bij-tellingsniveau. De Focus 1.5 TDCi met Powershift wordt geleverd in ‘Titanium Edi-tion’ uitvoering: vijfdeurs 28.395 euro en wagon 29.395 euro.

Audi presenteert ‘Performance’Audi zet de RS 6 Avant en de RS 7 Sportback in de markt met een Performance-label. Het zijn de eerste wapenfei-ten die ontspringen aan een nieuwe fi losofi e. De achtci-linder 4.0 TFSI-motor met 605 pk en tot 750 Newton-meter aan trekkracht plaatst de modellen met een acce-leratie van 3,7 seconden op een niveau van supercars.

HR-V in fi nale ‘Best Buy Car’Honda heeft met de HR-V een fi naleplaats in de verkie-zing ‘Best Buy Car of Europe 2016’. Het is de eerste keer dat de Japanse autobouwer in de fi nale van die verkie-zing staat.

Geslaagde BedrijfsautoRAIDe belangstelling voor de onlangs gehouden Bedrijfs-autoRAI heeft aangetoond dat het wegtransport en de logistieke dienstverlening zich in beter weer bevindt. Maar liefst 55.268 profes-sionals brachten een bezoek aan de beurs. Een stijging van ruim achttien procent ten opzichte van de vorige

editie, die in 2012 plaats-vond. Behalve veel nieuwe pro-ducten was er voor bezoe-kers ook veel praktische kennis te halen in het In-novationLAB, het EVO The-ater en het TLN Theater. De BedrijfsautoRAI kwam volgens velen op een prima tijdstip. Het consumenten-

vertrouwen in de economie stijgt en ondernemers in de transportsector willen weer investeren. Ook de trailerbouwers en aanbieders van onderdelen en accessoires toonden zich zeer tevreden. BedrijfsautoRAI 2017 vindt plaats van 17 tot en met 21 oktober in RAI Amsterdam.

Land Rover presenteert de zeer exclusieve en gelimiteerde Range Rover Evoque by Studio Job. Exterieur en interieur zijn in samenwerking met het ontwerperscollectief ingekleurd. Uiterlijke kenmerken zijn onder meer de afwerking met door Studio Job bedachte designelementen voor de motorkap en de portieren. De ‘By Studio Job’ is voorzien van een Si4-benzinemotor (240 pk), negentraps automaat en is leverbaar vanaf 92.250 euro.

Evoque by Studio Job

A4 Avant met aandrijfl ijn op aardgas en groengasOp basis van de nieuwe A4 Avant introduceert Audi eind volgend jaar de g-tron. Na de A3 Sportback g-tron is het het tweede model van Audi dat voor de aandrij-ving vertrouwt op aardgas of groengas. De motor is ge-

baseerd op de 2.0 TFSI die zich onderscheidt door een geavanceerd, zeer effi ciënt en door Audi ontwikkeld verbrandingsproces, dat op aardgas (methaan) nog beter tot zijn recht komt. De tur-bomotor levert 170 pk.

De A4 Avant g-tron verbruikt minder dan vier kilogram CNG per 100 km, wat overeenkomt met vier euro aan verbruikskosten.

Regio Dating Vrouw zoekt Man

VROUWEN: BEL GRATIS!Bel naar 0800-4122 en spreek een advertentie inof kom direct live in gesprek met leuke mannenof kom direct live in gesprek met leuke mannen

Hallo ik ben een goed uit-ziende en spontane vrouwvan 40 jaar. Ik hou vanwandelen, reizen en spiri-tualiteit. Heb je interesse?Laat dan wat van je horenen bel me snel. Groetjes.0906-10.10.162 Box:799977

Dag mannen ik ben eenleuke spontane vrouw van59 jaar uit Hengelo Overijs-sel. Welke man wil er eenserieuze relatie? Reageer.0906-10.10.162 Box:232121

BRABANT. Ik ben een leukevrouw 64 jaar uit Brabanten ben op zoek naar eenleuk contact. Welke manwil er een afspraak maken?0906-10.10.162 Box:617609

Ik ben Christiane, een stu-dente van 22 jaar en ik wileen gezellig contact. Ik benheel lief! Welke man wil?Omgeving Den Bosch. Kus0906-10.10.162 Box:136022

Lieve vrouw woonachtigin de provincie Gelderlandzoekt een eerlijke lieveman tussen de 65 en 75jaar. Interesse in mij? Bel.0906-10.10.162 Box:967905

Hallo ik ben Katrina 58 jaar.Ik ben op zoek naar eenweduwnaar om een serieu-ze relatie mee te beginnen.0906-10.10.162 Box:117752

Mijn naam is Ilse. Ik beneen leuke meid van 36 jaar.Ik ben op zoek naar eenleuke man voor vriend-schap en als het klikt mis-schien wel meer. Bel je? X0906-10.10.162 Box:806862

Hallo met Gerry uit Box-meer. Ik ben op zoek naareen maatje. Iemand waar-mee ik leuke dingen kanondernemen. Interesse?0906-10.10.162 Box:138325

NIJMEGEN EN OMGE-VING. Ik ben een leuke en

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Mededelingen

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

FOEKJE Box: 3624Spirituele raadsvrouw, ik helpje graag verder met je vragenof moeilijke situaties. Ik werkmet tarotkaarten en de pendel.

Bel 0909-1447 Box: 3624

ESTHER Box: 3681Ik ben heldervoelend en helder-wetend en werk met gidsen. Ubent welkom met al uw vragen.Samen komen we eruit!

Bel 0909-1447 Box: 3681

YVONNE Box: 3694Mijn naam is Moon ik werkals medium/paragnost. En opaards niveau ben ik lifecoachen voedingscoach.

Bel 0909-1447 Box: 3694

Uiterlijk & Innerlijk

Therapieën & WelzijnMr. Santa, Med.35 j.erv. kanalle probl oplos. liefde, za-ken, impotentie, sexueleprobl. ziekte, etc, res. bin. 24u. Bet. na res. 06-14233179

Nani, Med. Kan alle probl.oplos.; relatie, liefde, zaken,exam., ziekte T. 06-43125596

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Huis & Tuin

Woninginrichting &Meubelen

Nwe en occasion gashaar-den v.a. € 199,- met 3jr gar.Onderhoud gashaarden, gei-sers.Volop keus uit nwe was-machines v.a € 289,- Dro-gers vaatwassers koelkastenetc. Keukeninbouwapp.kookplaat tot vaatwasserBergselaan 317-319. 010-2439087 www.petersbv.com

Trappen BEKLEDEN incl. ta-pijt v.a. € 150,-. Ook voor vi-nyl. Tel. 0181-403298.

Inboedels

WONINGONTRUIMING Naoverlijden uw woning zorg-zaam, vakkundig en goed-koop ontruimd, tel. 06-46396866 www.woningontruimingmetspoed.nl

WONINGONTRUIMING enseniorenhulp 06-24197514www.rebwo.nl

In en Om de Tuin

TUINMAN voor al uw tuin-werk voor kleine klusjestot complete aanleg. O.a.schoonmaken, snoeien enfatsoeneren. Gazons, vij-vers en beplanting. Ookvoor al uw (sier)bestra-ting. R. de Graaf. Info:

06 - 17 04 65 13.

Auto & Vervoer

Te koop gevraagd

OCCASIONINKOOP.NL Wijgeven een goede prijs vooruw auto, contant geld + RDWvrijw. Stolwijkstr 41 3079 DNRotterdam, 010-4822236.

AUTOSLOPERIJ De Zaagvraagt loop-, sloop- en scha-deauto's. Vanaf € 100,-. Dir.RDW vrijwaring. Gratis op-haaldienst. Tel. 010-4201897

SLOOP auto's t.k.g. HoogstePrijs. APK afkeur geen bezw.RDW-erkend 06-46015152.

AUTO'S t.k.g. Hoogste Prijs.RDW Erkend. U belt en wijkomen, tel. 06-46015152.

Werk & Inkomen

Industrie & BouwVakmensen gezocht!

Succesvol eigen bedrijfwww.devakman.info

www.opmaatbouwen.nl

(Para) Medisch

Mr.Diakite helpt bij liefde,geluk in het spel, succes inexamens. tel: 06-44409187

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Personeel AangebodenWitten, verven, behangenenz. Bel voor vrijblijvende in-formatie 06 - 41 70 71 80

Zakelijk &Financieel

Belasting

BETAALBARE hulp voor uwbelasting en/of boekhoudingInl.: 06 - 26 01 62 27

Familie & Relatie

Relatiebemiddeling

RELATIEBASISPersoonlijke begeleiding,

groot landelijk leden-bestand, intakegesprek biju thuis, leden 29 - 89 jaar088-0542400 (lokaal tarief)

www.relatiebasis.nlBVSK-lid

Feestdagen & EvenementenFeestdagen & Evenementen

Braderieën & Markten**** VLOOIENMARKT ****Za. 7 Nov. WC Ambachts-

land, Zevenkamp.06-83036368

www. bb-evenementen.nl

====VLOOIENMARKT====Zo 15 nov. Middenbaan Nrd.R'dam Hoogvliet. Auto ach-ter de kraam 06- 50583127beukers-evenementen.nl

SNUFFELMARKT Zo 8 Nov.Middenbaan-N Hoogvliet kr.€ 25,- Willy's 06-53752741

==== VLOOIENMARKT ====Zo. 8 nov. 1ste Heulbrugstr.De Markt te Spijkenisse, autobij plaats.grondpl. va € 10.-Beukers 06- 50583127.

8 nov. / 250 kr.mega rommelmarkt

Margriethal Schiedam9-17 u. MDV 06 - 41 01 09 00

**** VLOOIENMARKT ****Zo. 15 Nov. Silverdome Zoe-

termeer 06-83036368www. bb-evenementen.nl

**** VLOOIENMARKT ****Zo. 8 Nov. Sph Schutters-

veld, R'dam 06-83036368www. bb-evenementen.nl

VLOOIENMARKT Zo. 8 Nov.Barendrecht, Sph de DeDriesprong (13-17 u.) Voorinfo: 06 - 53.777.967

===== Vlooienmarkt =====Zo. 8 Nov. Maasboulevard,LET OP!!!!!!! VlaardingenBeukers. 06-50583127

====VLOOIENMARKT====Wo 4 & 18 Nov MiddenbaanNrd, Rotterdam HoogvlietBeukers 06 - 50583127

====VLOOIENMARKT====Zat. 7 Nov. MaasboulevardSchiedam. Auto bij de kraamBeukers. 06-50583127

Zondag 8 nov.oldtimer bromfiets- &

onderdelenbeursOlympiahal Maassluis

10-16 u. MDV 06-41 01 09 00

**** VLOOIENMARKT ****Za 14 Nov. Raadhuisplein,

Nieuwerkerk a/d/ Ijssel06-83036368

www. bb-evenementen.nl

**** VLOOIENMARKT ****Zo. 8 Nov. Loyd-

plein,Schiehaven R'dam.06-83036368

www. bb-evenementen.nl

Rommelmarkt zo. 29 nov.Spijkenisse SPC. Halfweg9:00- 15:00 www.hall6.nlT: 0181-618095.

VLOOIENMARKT Zo. 15 Nov.Ridderkerk SPH de Beverbol(13-17 u.) 06 - 53.777.967

Mega Snuffelmarkt 15 nov.Visserijplein Rotterdam Wil-ly's. 06-53752741

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krant. ga naar Kleintjesmarkt.nl

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krant.ga naar Kleintjesmarkt.nl

de

krac

ht

van

du

bb

el

‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 26

‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 27

SumeriërsWESTVOORNE - Volksuniver-siteit Westvoorne organi-seert tijdens de koude win-teravonden verschillende cursussen. Op 6 november start de cursus Oude Cul-turen van het Nabije Oosten en Anatolië. Diana de Wild weet op boeiende wijze haar kennis over de Sumeriërs en Hettieten over te brengen. Op 9 november gaat de cur-sus Geschiedenis van het Rusland in de 20e eeuw van start. Ook verzorgt de Volks-universiteit een aantal lezin-gen over oude kunst. Giotto di Bondone en van Bosch tot Bruegel worden behandeld tijdens deze lezingen. Voor de creatievelingen biedt de Volksuniversiteit een begin-nerscursus edelsmeden aan. Deze cursus start op 19 no-vember. Kijk ook op www.volksuniversiteit.nl/west-voorne.

Vorkje prikkenABBENBROEK - Op vrijdag 6 november is het weer ‘Vorkje Prikken’ in de foyer van het Dorpshuis van Ab-benbroek. Dit keer staan er stamppotten op het menu. De kosten zijn 3,50 euro per persoon, consumptie voor eigen rekening. Opgeven kan bij Wilma Schout op tel. 0181 663212 tot uiterlijk 4 november. De avond start om 18.00 uur en na het eten komen de gezelschapsspel-

letjes en speelkaarten weer op tafel voor een ouderwets gezellige avond! “Opgeven voor de spelletjesavond is niet nodig.”

Hoe blijf je zelfredzaam?OOSTVOORNE - Hoe kun je zelfredzaam blijven? Op die vraag wordt op 4 november in de bibliotheek in Oost-voorne ingegaan tijdens een bijeenkomst georgani-seerd door de wijkverpleeg-kundige en de bibliotheek. “Maak gebruik van deze mogelijkheid om, onder het genot van een kop koffi e, bij te leren en hierdoor zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven.” Senioren, mantel-zorgers en belangstellenden zijn van 10.30 tot 11.30 uur in bibliotheek De Man, Bur-gemeester Letteweg 30 in Oostvoorne.

Expositie in ’t DijckhuisVIERPOLDERS - In de maanden november en december 2015 exposeren Kunstkring Voor-ne-leden Joke Keulemans en Ad van der Ree (zwart-wit etsen, pentekeningen en schilderijen) samen met Toos de Bruyn (keramiek) in ’t Dijckhuis in Vierpol-ders, Dijckpotingen 10. De expositie is doordeweeks te bezoeken op maandag,

dinsdag en donderdag tus-sen 12.00 uur tot 23.00 uur, op woensdag van 9.00 tot 23.00 uur. In het weekend alleen bij bijzondere activi-teiten. Meer informatie is in te winnen bij ’t Dijckhuis, tel. 0181 471 328 mail naar [email protected] en www.kunstkringvoorne.nl.

VogelexcursieVOORNE - Op zaterdag 7 november organiseert de

KNNV afdeling Voorne een vogelexcursie. “We gaan naar de vogelrijke gebieden Strypse Wetering, omge-ving Stellendam en Brou-wersdam. In het najaar en de winter zijn er vele soor-ten steltlopers, ganzen en meeuwen in grote getale in deze gebieden aanwezig. Ze overwinteren hier, of pro-beren zoveel mogelijk op te vetten, om zo verder de reis naar het zuiden te kun-nen voltooien. De excursie zal ongeveer driekwart dag

duren. Warme kleding en iets te eten en drinken en een verrekijker dienen deel-nemers zelf mee te nemen. Verzameld wordt er om 8.30 uur bij Carpoolplaats aan de Zwartedijk t.h.v. de N57/Rockanje. Aanmelden kan via [email protected]. Deelname is gratis.

VlooienmarktHELLEVOETSLUIS - Op zater-dag 7 november wordt in het sportcentrum De Eendraght

aan de Sportlaan in Helle-voetsluis de maandelijkse vlooienmarkt gehouden. Particulieren die vanuit hun hobby dingen vervaar-digen of een verzameling op willen ruimen, kunnen ook inschrijven voor een plaats op de vlooienmarkt. De vlooienmarkt in Hellevoet-sluis is voor het publiek ge-opend van 8.00 tot ongeveer 14.00 uur en de toegangs-prijs bedraagt 2,50 euro per persoon. Meer informatie bij Kwekel Evenementen, tel 0181 – 313742 of www.vlooi-enmarkt-hellevoetsluis.nl. De volgende vlooienmarkt wordt gehouden op zaterdag 5 december.

Zelfgemaakte armbanden HELLEVOETSLUIS - In Careyn Verpleeghuis Grootenhoek zijn in de vitrines tot half november prachtige siera-den te zien die gemaakt zijn door Cobie Wolthuis. Wat ooit begon met een eerste armband is door Cobies en-thousiasme uitgegroeid tot een grote hobby. Ze maakt gebruik van diverse mate-rialen zoals kralen, bandjes van leer en kurk, bedels. Al-les is te koop tegen een re-delijke prijs. De expositie is dagelijks te bezichtigen van 9.00 tot 17.00 uur in aan de Hellevoetse Achterweg nr. 4 te Hellevoetsluis. Ook een hobby of verzameling die een expositie waard is, neem dan contact op met Ellen Rutjens, tel. 321355 of stuur een mail naar [email protected].

Wat is er te doen in de buurt?

De Oudheidkamer aan de Molenweg in Rozenburg opent zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur weer. Te zien zijn foto’s en verhalen van en over de middenstand op Blankenburg. “We kunnen het ons nu bijna niet voorstellen dat er in dit kleine dorp wel 25 winkeltjes waren waaronder bakkers, fi etsenmakers, kruideniers, een manufacturenwinkel en het schrijfwarenwinkeltje van de familie Robbemond (foto), een winkel in schrijfwaren en feestartikelen.

Blankenburgse winkeliers

Een grandioos jubileum voor Kine Mode in BrielleKine Men en Women Store vierde zondag het 35-jarig bestaan met onder andere een modeshow en een spetterend optreden van zanger Ger Vos.

BRIELLE - In de bomvolle zaak aan de Nobelstraat 25/27 stond niet alleen eigenares-se Jacqueline Paulussen die 35 jaar geleden met wijlen haar broer Ralph de zaak startte, in het middelpunt van de belangstelling. Ook Tiny van Buiten die nu 30 jaar bij Kine werkzaam is, werd door de vele klanten uitgebreid in het zonnetje gezet. Voor de zaak was een drietal tenten geplaatst en dat was maar goed ook, want de be-langstelling voor het jubile-um met bubbles & bites was overweldigend. Ook vanuit Den Haag waar Kine Mode in het verleden drie zaken telde, waren veel vroegere klanten naar Brielle geko-men. Eregaste op 1 novem-ber was Rose Kattanek-van Gorcom van wie Jacqueline en Ralph in 1980 de zaak in droogbloemen overnamen. Het actieve duo zag echter meer in mode en zo ont-stond spontaan Kine Mode,

al decennia een begrip in de wijde regio. Tijdens de feestelijke party werd ui-teraard ook een modeshow gehouden van de herfst- en wintercollectie. De man-nequins Roos en Marjolein en dressman Jack showden vooral sportieve kleding van de bekende merken Marccain, Boss, Blue Indus-try, Van Gils, Gardeur en La-coste. De slotronde bestond uit feestelijke kleding voor de decembermaand. En

ook daarin heeft Kine Men & Women Store heel veel te bieden. Parfumerie Blush en Kapsalon Rombout, eveneens gevestigd aan de Nobelstraat, verzorgden de make-up en kapsels van de mannequins.En toen moest de apotheose nog komen: een spetterend optreden van Ger Vos. Hij zong de sterren van de he-mel en wist vooral de aan-wezige dames tot dansen te bewegen. Met tot besluit

zijn vertolking van ‘I did it my way’ kon de in alle op-zichten feestelijke middag niet meer stuk. Jacqueline Paulussen deelde na afloop mee getroffen te zijn door de grote belang-stelling, de vele cadeaus en bloemen. Zij is van plan om nog minstens tien jaar door te gaan met Kine Men en Women Store. “In de zaak ligt mijn ziel en zaligheid”, zo wilde Paulussen nog even kwijt.

Jacqueline Paulussen en Tiny van Buiten werden uitgebreid in het zonnetje gezet.

Prinsenbal in De GaffelaarZwaRtEwaaL - Het nieuwe carnavalsseizoen van C.V. De Hobbelende Bierviltjes gaat zaterdag 7 november weer beginnen. Dat gaat van start met het Prinsenbal in Dorpscentrum De Gaffelaar te Zwartewaal. Eerste acti-viteit is een 55-plusmiddag die om 13.30 uur zal begin-nen. Alle 55-plussers uit de gehele regio en ook daar bui-ten zijn van harte welkom. Hun Seniorenprinses Ria, Prins Jacob I, Prinses Catha-rina, Grootvorst Jacobus, Se-nator Aad en de gehele Raad van Elf van C.V. De Hobbe-lende Bierviltjes zullen ie-dereen hartelijk ontvangen. De middag is gratis. Met vragen of voor vervoer kan contact worden opgenomen met Arja Severin, tel: 0181-662672 of 06-11862978. ’s Avonds is er vanaf 20.00 uur een spetterend Prinsenbal in De Gaffelaar.

PianolesBRIELLE - De nieuwe Pia-noschool L.N.P. in ‘de Sjoel’ en de pianoschool Antoinette Lammers gaan op dinsdag- donderdag- en vrijdagmiddag ook lessen aan huis geven voor diege-nen die slecht ter been zijn of niet in staat zijn om op de school aan deTurfkade te komen. Belangstellenden kunnen contact opnemen via, tel. 079-3413817 / 06 38630606 of stuur een mail naar [email protected].

Excursie naar de Kwade HoekVooRnE - De IVN afdeling Voorne-Putten-Rozenburg organiseert op zaterdag 7 november een excursie naar de Kwade Hoek en de dui-nen van Goeree. De Kwade Hoek is een uniek natuurge-bied, gelegen op de kop van Goeree. In de binnenduinen vinden we diverse natte en droge duinvalleien met een diversiteit aan bloemen, planten en vogels. Verza-meld wordt er om 09.30 uur op de carpoolparkeerplaats N57/ Zwarte dijk (bij de ro-tonde Hellevoetsluis/Roc-kanje). Denk aan waterdicht schoeisel (laarzen) en wind-dichte kleding! De excursie duurt ca. 2 uur.

Lezing over ziekte van LymeHELLEVoEtsLuIs - Op zondag 8 november van 13.30 tot 16.30 uur opent het Akaija Café weer haar deuren in buurthuis ‘De Klinker’ te Hellevoetsluis. Therapeute Cora Broere zal een lezing geven over de ziekte van Lyme. Een tekenbeet heeft bijna iedereen wel eens ge-had. Wij wonen in een ge-bied met zeer veel besmette teken die de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken. Waarom wordt de een er ziek van en de ander niet? Welke symptomen heeft de ziekte van Lyme en welke onderzoeksmethoden zijn er? Er is voldoende ruimte voor vragen. Entree 5 euro.

DICHTERBIJDAN DIT

KOMTHETNIEUWSNIET.

DE BEST BEKEKEN MEDIA VAN NEDERLAND

Nieuws krijgt altijd aandacht. Vooral als het zich afspeelt in de buurt en ons direct raakt. Deregionale nieuwsmerken en huis-aan-huiskranten van de Persgroep, zoals deze krant die u nuleest, zitten letterlijk enfiguurlijk op dehuid vanhun lezers. Bij dePersgroep krijgen adverteerderselke dag contact met maar liefst 6,3 miljoen unieke mensen. Ook met u dus. Op welk niveau zij ookaandacht voor hun merk willen – nationaal, regionaal of lokaal – bij de Persgroep zijn zij aan hetjuiste adres. Al onze nieuwsmerken hebben namelijk één ding gemeen: advertenties krijgen deaandacht die ze verdienen.

Luxe fauteuilStel zelf uw fauteuil samen50 mogelijkheden

RelaxfauteuilBasalt

ruime keuze instof en leder

van 1075,- voor

895,-

1495,-

Fauteuil ApplausIn vele stof- en houtkleuren mogelijkvan 895,- voor

Handige sta-op fauteuilsin meer dan 50 kleuren

2-motoren, met opstahulp vanaf

In vele stof- en houtkleuren mogelijkvan 895,- voorvan 895,- voor

FauteuilKeuze uit 1, 2 of 3 motorenVele maten zoals: XS, S, M, L, XLMet of zonder opstahulp

RelaxfauteuilRug- en voeten verstelbaarVeel kleur- en maat-mogelijkhedenvan 1495,- nu

FauteuilSenator

Gepatenteerdetopklasse van

Zitwel

695,-

leverbaar met 5 motoren

Deensekwaliteit...10 jaarframegarantie

www.zitwel.nl gratis parkeren entree: via Mooi&More/Burchthuys

1150,-

1495,-

995,-

EScuDoStRaat 7 BarendrechtWoonboulevard Barendrecht 010-456 72 80

BON

snelleverbaar

ShowmodelRelaxfauteuil Twice3 motoren, met accu van 2695,- nu

*geldt niet voor aanbiedingenen reeds gekochte fauteuils

Royaal genieten in deze comfortabele relaxfauteuil In hoogte verstelbaar. Rug en voet verstelbaar Vele leer en stof mogelijkheden.

tegeninlevering van dezeWAARDEBONontvangt ubij aankoopvan eenFAUTEUILeenaantrekkelijkeINRUILvoor uwoude fauteuil*

FEESTELIJKINRUILVOOrdeeL

Iedere week presenteert Hart voor Uw stad de leukste winkels bij u in de buurt. Deze ondernemers zijn de smaakmakers in uw omgeving.

hart voor uw stad

Interieurarchitecten Robert Jan Zoon en Erik Ruttgers van Gulden Interieur gaan net even een stapje verder bij woninginrichting. Dat doen ze met duizend vierkante meter wooninspiratie in hun showroom, bekende Italiaanse merken, persoonlijk advies en veelbeleving. “Stoffen zijn kunst-werkjes, die moet je ervaren.”

GULDEN INTERIEURRobert Jan Zoon, Rotterdam

AD Rotterdams Dagblad presenteert

de leukste winkels bij u in de buurt

TEX-TOTAAL CENTRUMBotlek Rotterdamheeft een vacature voor een

TEChNisChCOMMERCiEEL vERkOpERbinnendienst

De taken zullen bestaan uit:• In-en verkoop van technische producten vanuit ons kantoor en showroom.

Wij vragen:• Opleiding HBO / MBO handelsopleiding, inzicht in technische artikelen is

een vereiste.• Goede communicatieve vaardigheden.

Wij bieden een leuke afwisselde baan en een interne opleiding voor ons handels programma unit4. Reactie per mail: [email protected]

Mechanisatie Centrum Flakkee te Stad aan ’t Haringvliet bedient in het werkgebiedGoeree Overflakkee, Voorne en Putten en de Hoeksche Waard een grote groep agrarische bedrijven op het gebied van landbouwmechanisatie. De belangrijkste gevoerde merken zijn New Holland, Miedema/de Wulf en Kverneland, tevens zijn wij importeur van Irrifrance beregeningsinstallaties.

Voor ons bedrijf in Stad aan ’t Haringvliet zijn wij op zoek naar een

VERTEGENWOORDIGER

Die zelfstandig de verkoopactiviteiten van New Holland tractoren, landbouwmachines en toebehoren een blijvende extra impuls kan geven. Bent u in het bezit van een opleiding aan de HAS en een rijbewijs en is uw interesse gewekt naar deze functie stuur dan uw schriftelijke sollicitatie en C.V. naar: Mechanisatie Centrum Flakkee

T.a.v.: Hans van der Hoek Postbus 40 3240 AA Middelharnis

Tel: 0187-611888 Of per e-mail: [email protected]

In verband met toename van het aantal studenten zoekenwij per direct voor vestigingen Rotterdam en Amsterdam

Docenten avondopleiding(2 avonden p.w.)

Voor een uitgebreide beschrijving kijk op onze siteWWW.KAPPERSAKADEMIE.NL

‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 29

‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 30

Puzzel mee!Dieren speuren OOstvOOrne - Op zaterdag-middag 7 november orga-niseert het Zuid-Hollands Landschap samen met het IVN een kindermiddag in de Duinen van Oostvoorne. Het thema is deze keer dieren in de winter. Hoe overleven dieren de koude en gebrek aan eten? Deze kindermid-dag gaan we eens kijken hoe dieren de barre winter overleven en kijken we ook of wij de dieren een handje kunnen helpen. De middag is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar en start bij bezoekerscentrum Tenellaplas. De middag is van 13.30 tot 15.30 uur. Meedoen kost 4 euro. Ook worden er insectenhotel-letjes gemaakt. Aanmelden is verplicht en kan op [email protected].

High tea WestvOOrne - De afdeling Mantelzorg- en vrijwil-ligersondersteuning van MEE Zuid-Hollandse Eilan-den organiseert op zaterdag 14 november samen met de gemeente Westvoorne een high tea voor mantelzorgers. Dit in het kader van De Dag van de Mantelzorg. Het the-ma is dit jaar ‘Laat je zien!’ Alle mantelzorgers zijn van harte welkom om 13.00 uur in restaurant Paviljoen De Meidoorn, Duinstraat 16a in Rockanje. Om 15.00 uur is de high tea afgelopen. De high tea is bedoeld als een

moment van ontspanning, een verwenmoment om de mantelzorgers in het zon-netje te zetten. Voorafgaand aan de high tea is er een groepswandeling van 11.45 tot en met 12.45 uur. Deze gaat alleen door als er vol-doende aanmeldingen zijn. Aanmelden voor de high tea of voor de groepswandeling kan tot 8 november door te mailen naar miranda.loij-ens@meezhe. Meer infor-matie is te verkrijgen via, tel. 0181 33 35 07.

Kandinsky rOckanje - Truus de Kanter heeft momenteel een ver-rassende expositie in de galerie van de Zeewegpot-tenbakkers, Zeeweg 11-13 te Rockanje. De tentoonge-stelde mode, ontworpen en gemaakt door De Kanter, is geïnspireerd door het werk van kunstenaar Wassily Kadinsky (1866-1944) en was eerder te zien tijdens de textiel 10-daagse, afgelo-pen september in Tilburg. Naar aanleiding van het Kandinsky thema in het tentoongestelde werk van Truus de Kanter, is ook Hen-nie Waalwijk één van de Zeewegpottenbakkers, hier-mee aan de slag gegaan en heeft werk van deze kunste-naar vertaald in keramiek. Ook dit werk is nu te zien in de galerie. Zondagmiddag 8 november om 14.00 uur is er weer een cultuurmid-dag bij de pottenbakkers. Truus de Kanter komt dan

vertellen over haar werk, in het bijzonder over deze ex-positie. Ruud Bergkotte zal deze middag muzikaal om-lijsten op de piano, met o.a. muziek uit de periode dat Kandinsky leefde. De entree is vrij. Traditioneel wordt u bij de Zeewegpottenbakkers verwelkomt met koffie, thee of warme chocolademelk. De galerie aan de Zeeweg 11 is geopend: wo, do, vr en zo van 13.30 tot 18.00 en op za-terdag van 10.00 tot 17.00.

Stilte-ochtendHellevOetsluis - Op 8 no-vember is er weer een Stilte-ochtend in de kerk aan de Ring te Hellevoetsluis. Ben als een toeschouwer, en verwonder je gewoon, van alles om je heen. Zie alles als nieuw en voor de eerste keer. Oordeel er niet over, ervaar alleen. De ochtend is van 11.00 tot 12.30 uur. De kosten bestaan uit een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van de kerk en wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor de koffie.

MannenkoorrOckanje - Tijdens de vie-ring op zondag 8 november in de Welkomkerk in Roc-kanje zal het Rozenburgs mannenkoor optreden. De bijeenkomst begint om 9.30 uur. Jan van Elst zal het orgel bespelen en ds. W. van der Kooij uit Arnhem leidt de viering. “Weet u welkom”, meldt de Welkomkerk.

kOrt nieuWs

Er liepen hele enge clowns rond.

Rockanje - De jaarlijkse spooktocht van toneelvereniging ZieZo uit Rockanje was een succes. 120 deelnemers lieten zich in de duinen weer lekker bang maken door de enthou-siaste ‘griezels’, bijvoorbeeld een stel vreselijke enge clowns. Grootste verrassing was het spookhuis aan het einde van de tocht. Dhr. Ultee en makelaar Knook & Verbaas hadden het pand ‘het Golfie’ belangeloos ter beschikking gesteld aan de toneelvereniging.En natuurlijk was het omgetoverd tot een heus spookhuis. Toneelvereniging ZieZo kijkt terug op een wederom zeer ge-slaagde tocht, en wil dan ook alle deelnemers en medewer-kers heel hartelijk bedanken voor hun enthousiasme. “Tot volgend jaar!”

Spooktocht een succes

Kinderen werden heel eng geschminkt. F

abbenbRoek - Zaterdag 31 oktober was het maar een enge boel in Abbenbroek. Mummies, zombies, tovenaars, hek-sen, spinnen, van alles kwamen de kinderen tegen die gin-gen Trick or Treaten door het dorp. Ook de tuinen en zelfs halve straten waren versierd voor dit steeds populairder wordende feest. Net zoals vorig jaar konden kinderen zich komen laten schminken, dit werd ook volop gedaan en ’s middags kon-den pompoenen worden uitgehold en mochten de kleinere kinderen een Halloween-emmer komen knutselen. Na de Halloween optocht werden er nog prijzen uitgereikt aan de best (engst) verkleedde kinderen. Nieuw dit jaar was de prijs voor de mooist versierde tuin.

Enge boel in Abbenbroek

Zelfs kinderen uit Brielle en Rozenburg liepen mee.

ZwaRtewaal - Vorige week donderdag 29 oktober was het griezelen geblazen in Zwartewaal. Stichting Jeugdwerk Zwartewaal (SJZ) organiseerde een geslaagde Halloween-avond voor alle kinderen van de Knutselclub. Een aantal adressen hadden groots aangepakt met griezeltunnels, spo-ken en enge lichten, waardoor een aantal kinderen toch best wel bang waren. Niet alleen kinderen van de knutselclub konden meedoen, maar ook kinderen die niet op de knutsel-club zitten. Berichten waren via sociale media zo verspreid dat zelfs kinderen uit Brielle en Rozenburg meeliepen. “Via deze weg willen we alle vrijwilligers en griezeladressen be-danken voor hun medewerking aan deze geslaagde avond”, stelt Jeugdwerk.

Geslaagde griezelavond

Mooie grote pompoenen werden uitgesneden.

oostvooRne - Afgelopen vrijdag stond op OBS Mildenburg in het teken van Halloween. Overdag mochten de groepen 5 t/m 8 pompoen snijden. De pompoenen werden vorig jaar gezaaid en nu konden ze bewerkt worden. Met mes en le-pel op zak vertrokken de leerlingen naar de Bollaarsdijk. Daar aangekomen kregen zij een mooie grote pompoen die zij mochten uitsnijden. ’s Avonds werd voor de 4e keer de Halloweenoptocht gelopen. De leerlingen mochten bij zes-tien adressen langs voor het welbekende ‘trick or treat’. Ook dit jaar was er onderweg weer veel te beleven. Zo vlogen er plotseling heksen voorbij en zweefden er spoken door het dorp. Ook de tuinen waren prachtig versierd. Met zakken volgeladen keerden de leerlingen uiteindelijk huiswaarts.

Met mes en lepel op zakHeb je zelf een goed verhaal of net iets meegemaakt waar iedereen meer van moet weten? Schrijf dan zelf mee met de krant via de websites Hellevoetsepost.nl of Brielschecourant.nl. Op de nieuwe website kan iedereen makkelijk een bericht plaatsen én...: berich-ten van meeschrijvers krijgen voorrang in de papie-ren krant. Schrijf een korte tekst en voeg een leuke liggende (horizontale) foto van voldoende resolutie toe en zeer waarschijnlijk staat jouw bericht dan in de eerstvolgende krant op de pagina ‘Voorne doet verslag’.

Voorne doet verslag

Ga snel naar de Klik&Winop de site van je lokale krant

50 jaarGolden Earring!

Win het50 Years

AnniversaryAlbum

20x4CD +DVD

Klik&Win

Antislipcursus nu met50 procent kortingDit is uw kans. Een vet gaveantislipcursus. Nu voor halfgeld. Wilt u een veilige enbetere chauffeur worden?Wat doet u bij een slippar-tij?Om dit te leren heeft déWeekkrant speciaal vooralle lezers met een rijbewijseen interessante actie: Eenspectaculaireantislipcursusin een BMW op het mooisterijvaardigheidscentrum vanNederland; het Safety Expe-rience Center in Rosmalen(bij Den Bosch).Normaal is het tarief 129euro per persoon. Voor le-zers van deze krant geldt:50% korting, twee voor deprijs van één! Deze prijs isinclusief auto en btw!

De cursus bestaat uit:• Korte theoriesessie• Algemene voertuigbeheer-

sing

• Rem- en uitwijkoefenin-gen

• Over- en onderstuurtrai-ning

• Noodstopoefening• IJsbaan• Gripcirkel• Y-oefeningU wordt begeleid door debeste instructeurs van Ne-derland. Ook leuk voorbedrijfsuitjes en perso-neelsfeesten of zakelijkemeetings.Ganaardespecialeactieweb-site: www.sec-rosmalen.nl/weekkrant en sla uw slag.U kunt op deze website eenoverzicht vinden van dedata die beschikbaar zijn,u kunt ook kiezen voor eenvoucher/cadeaubon (datumnader te bepalen).Voor meer informatie, belmet nummer 0900-5060000(30 cpm) of kijk op www.sec-rosmalen.nl/weekkrant

SAFETY EXPERIENCE CENTER

Uw kostbaarheden zijn goud waard!Goudwisselkantooris eigendom van familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar

expertise!

Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust

van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar

grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat

uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van

Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het

willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs.

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

www.goudwisselkantoor.nl

Meer dan 50

locaties door heel

Nederland!

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden (goud en zilver) ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

Locatie Brielle Winkelcentrum RuggepleinRuggeplein3232 AH [email protected]

OpeningstijdenElke zaterdag van 10.00 - 16.30 uur

Locaties bij u in de buurtHellevoetsluis, P.A. Genestetlaan 2 (elke vrijdag)Maassluis, Uiverlaan 18 (elke donderdag)Rotterdam, Dorpsweg 74a (di. t/m za.)

‹ www.brielschecourant.nl · www.hellevoetsepost.nl Brielsche Courant/Hellevoetse Post · woensdag 4 november 2015 · 31

Escudostraat 11 - 2991 XV Barendrecht 010 438 41 63

Ingang Auping Plaza

w w w . s l a a p w e l . n l

• Persoonlijk contact

• Advies op maat

• Altijd de beste prijs

• Oude bed retour in overleg

• GRATIS parkeren voor de deur

enorme VerBoUWInGsUITVerKooP

Binnenkort krijgen wij

een aantal nieuwe concepten.

Om ruimte te maken starten wij

een verbouwingsuitverkoop

met hoge kortingen op onze

hele collectie!

Kom en profiteer!

NU tot 70% KorTInG!

op showmodellen

Nederlands vakmanschap, dat is waar Auping al meer dan 125 jaar voor staat. Dé garantie voor goede kwaliteit. En datblijkt want de Auping Vivo matras is door de Consumentenbond wederom bekroond met het predikaat ‘beste uit de test’. Laat je in onze winkel adviseren welke matras de beste keuze is voor jou! .026-''0 4+ -$"('7$"! )14 %*3 )220(''7

op álle Auping (top)matrassen.

Kijk voor meer informatie op auping.nl/matrasvoordeel

*In de actieperiode van 3 oktober -,5 %% 42)'5/'0 %*&#

Nieuwe matras?Nu 20% voordeel*

op alle Auping matrassen!

Escudostraat 9BarendrechtT. 010 - 820 09 44

www.aupingplaza-barendrecht.nl • www.aupingplaza-spijkenisse.nl • www.aupingplaza-sliedrecht.nl

Lucebertstraat 34SpijkenisseT. 0181 - 89 53 30

Parallelweg 4SliedrechtT. 0184 - 49 34 99