of 14 /14
Presentatie BRIO Toekomstforum Themawerkgroep Integratie & Inburgering 26/11/2020

BRIO ToekomstForum 261120DK2...Presentatie BRIO Toekomstforum Themawerkgroep Integratie & Inburgering 26/11/2020 Inhoud presentatie: 1. Inleiding 2. Onderzoek BRIO 3. BRIO Onderzoek

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BRIO ToekomstForum 261120DK2...Presentatie BRIO Toekomstforum Themawerkgroep Integratie &...

BRIO ToekomstForum 261120DK21977 Centrum voor Interdisciplinaire studie van de Brusselse Taaltoestanden (BRUT)
1993 Centrum voor Interdisciplinaire studie van Brussel
2005 BRIO
1. Inleiding
Hemmerechts Onderwijs
+ Ellen Huyge Polarisatie (UGent – Schoolmakers)
+ Juliette Renard Polarisatie (visiting fellow U Liège)
+ Mathis Saeys Jongeren (VUB stagestudent)
Joost Vaesen BSI Leraren- opleidingKaren Chaltin
Website 2019
Rik Schrauwen Website 2020
Jean-Luc Rwogera Ideniteit moslimjongeren
Marcella Vitarelli Onderwijs
§ Kernopdrachten van BRIO: § Onderzoek § Studiedagen § Disseminatie - Brio-website (online sinds 2007 – herwerkt in 2018)
§ Focusthema’s: § FT 2016: Taal en (sociale) integratie § FT 2017: In de ban van de Rand § FT 2018-2019: Financiering Brussel en Vlaamse Rand § FT 2020-2021: Jong in Brussel en de Rand
2. Onderzoek BRIO
§Langdurig/fundamenteel onderzoek: § BRUXODUS (2017-2020) § DEBEST (2016-2021) § MIME (2014-2018) § TALIS (2017-2020) § Besturen in Brussel (2018) § SECUR (2019-2020)
Onderzoek
2002 Taalgebruik in de
Rijksregister § 1 effectieve 3 reserves op basis van
geslacht/leeftijd/woonplaats (cluster) § Taalkennis/gebruik/attitudes § Face-to-face
taalgedrag
Enkele conclusies uit de TB R (1)
§ Belang van mobiliteit van bewoners: inwoners in de Rand komen en gaan
§ Kennis Nederlands stabiel tussen 2014 en 2019 § Taalgebruik: stijging combinatie Nl/Fr, hierdoor blijft
de kennis van het Nederlands stabiel maar stijgt tegelijk ook de tweetaligheid
§ Diversiteit: suburbanisatie en internationalisering als basis
Onderzoek in de Rand
Enkele conclusies (2)
§ Taalkennis niet-EU burgers: bij hen stijgt de kennis van het Nederlands, in tegenstelling tot bij de EU- burgers
§ Taalkeuze: belang groeiende groep met als thuistaal NL in combinatie met een andere taal
§ Welke integratie? (wie wel/niet – verplichte integratie voor erg beperkte populatie, taalcursus meestal uit vrije wil, meer integratie via buurt dan verenigingsleven …)
§ Diversiteit van de Rand zelf è diversiteit in beleid (er is niet één ideaal beleid voor gans de Rand)
Onderzoek in de Rand
Semirurale gemeenten - Asse - Grimbergen - Meise - Merchtem
Faciliteitengemeenten
W
§ Taalgebruik in en taalnoden van het bedrijfsleven
§ Inburgering en sociale inclusie in Brussel en de Rand
Samenleven in diversiteit § Omgaan met taaldiversiteit en taalbeleidsplannen in de scholen
§ Capaciteit, inschrijvingen en voorrangsregels
§ Identiteitsvorming & burgerschap bij jongeren van diverse origine
Onderzoeksplannen 21-25 - Rand
Politiek en beleid
meertalige grootstad § Analysekader voor samenwerking tussen Brussel en de Rand § Burgerparticipatie in Brussel en in de Rand
Onderzoeksplannen 21-25
of >>> https://www.docu.vlaamserand.be/