of 4/4
Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF DISPLACED PERSONS AND REFUGEES SARAJEVO; ALIPAŠINA 41. Tel/Fax: + 387 33 20 17 56 Broj: 03-36-2-41-719/12 Sarajevo, 18.04.2012. godine Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ( „Službene novine Federacije BiH“ broj : 35/05 ), člana 20. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica broj: 01-34-1354/05 od 24. novembra 2005. godine, broj: 01-02-1463/06 od 29.juna 2006. godine, broj:01-34- 2698-3/08 od 23.12.2008. godine i broj: 01-34-53-6/11 od 21.02.2011.godine, a u vezi sa objavljenim Javnim oglasom za podnošenje prijava/zahtijeva/projekata za program pomoći održivog povratka – izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povrtaka na prostoru Federacije BiH broj: 03-36-2-41/12 od 24.01.2012.godine i u skladu sa Procedurama za izbor korisnika iz programa pomoći izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Federacije BiH, broj: 03-36-2-41-1-2/12 od 06.02.2012.godine, na prijedlog Komisije za razmatranje prijava-zahtjeva-projekata po Javnom oglasu za podnošenje prijava/zahtijeva/projekata za izgradnju i sanaciju infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka u Federacije BiH imenovane rješenjem ministra broj: 03-36-2-41-1/12 od 24.01.2012. godine, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, d o n o s i O D L U K U O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA za Pograme pomoći održivog povratka – izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Federacije BiH KANTON SARAJEVO I Ovom odlukom vrši se rangiranje potencijalnih korisnika pomoći sa područja općina u okviru Kantona Sarajevo po osnovu ispunjavanja/neispunjavanja općih i posebnih kriterija odnosno ukupnog broja bodova. II Lista potencijalnih korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa raspoređeni prema općinama i programima pomoći kako slijedi: OPĆINA CENTAR Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA ADRESA OPĆINA OPIS PROJEKTA Ukupan broj bodova 1 Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo ObalaMaka Dizdara 10 Sarajevo-Centar Dovršenje i opremanje prostora čitaonice i knjižnice studenstkog doma 6 UKUPAN BROJ PROJEKATA 1 OPĆINA HADŽIĆI Putna infrastruktura R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA ADRESA OPĆINA OPIS PROJEKTA Ukupan broj bodova 1 MZ Donji Hadžići Hadželi 67 Hadžići Asfaltiranje puta 5 2 MZ Hadžići Hadžići bb Hadžići Asfaltiranje puta Garovci 0 3 MZ Žunovnica Žunovnica bb Hadžići Asfaltiranje puta u naselju Gračanovići 0 4 MZ Žunovnica Žunovnica bb Hadžići Asfaltiranje puta u selu Kasatići 0 UKUPAN BROJ PROJEKATA 3 e-mail: [email protected]

Broj: 03-36-2-41-719/12 Sarajevo, 18.04.2012. godinefmroi.gov.ba/bosanski/info/rangliste/Rang lista KS infrastruktura.pdf · Grad Župna crkva, kuća i pučka kuhinja 24 3 Župa Sv.Luke

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Broj: 03-36-2-41-719/12 Sarajevo, 18.04.2012. godinefmroi.gov.ba/bosanski/info/rangliste/Rang lista...

 • Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

  Bosnia and Herzegovina

  FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

  FEDERAL MINISTRY OF DISPLACED PERSONS AND REFUGEES

  SARAJEVO; ALIPAINA 41. Tel/Fax: + 387 33 20 17 56

  Broj: 03-36-2-41-719/12 Sarajevo, 18.04.2012. godine

  Na osnovu lana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ( Slubene novine Federacije BiH broj : 35/05 ), lana 20. Pravilnika o unutranjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica broj: 01-34-1354/05 od 24. novembra 2005. godine, broj: 01-02-1463/06 od 29.juna 2006. godine, broj:01-34-2698-3/08 od 23.12.2008. godine i broj: 01-34-53-6/11 od 21.02.2011.godine, a u vezi sa objavljenim Javnim oglasom za podnoenje prijava/zahtijeva/projekata za program pomoi odrivog povratka izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od znaaja za iru drutvenu zajednicu u mjestima povrtaka na prostoru Federacije BiH broj: 03-36-2-41/12 od 24.01.2012.godine i u skladu sa Procedurama za izbor korisnika iz programa pomoi izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od znaaja za iru drutvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Federacije BiH, broj: 03-36-2-41-1-2/12 od 06.02.2012.godine, na prijedlog Komisije za razmatranje prijava-zahtjeva-projekata po Javnom oglasu za podnoenje prijava/zahtijeva/projekata za izgradnju i sanaciju infrastrukturnih i drugih objekata od znaaja za iru drutvenu zajednicu u mjestima povratka u Federacije BiH imenovane rjeenjem ministra broj: 03-36-2-41-1/12 od 24.01.2012. godine, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, d o n o s i

  O D L U K U

  O UTVRIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA

  za Pograme pomoi odrivog povratka izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od znaaja za iru drutvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Federacije BiH

  KANTON SARAJEVO I

  Ovom odlukom vri se rangiranje potencijalnih korisnika pomoi sa podruja opina u okviru Kantona Sarajevo po osnovu ispunjavanja/neispunjavanja opih i posebnih kriterija odnosno ukupnog broja bodova.

  II

  Lista potencijalnih korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa rasporeeni prema opinama i programima pomoi kako slijedi:

  OPINA CENTAR Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA ADRESA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1 Hrvatsko katoliko dobrotvorno drutvo

  ObalaMaka Dizdara 10 Sarajevo-Centar

  Dovrenje i opremanje prostora itaonice i knjinice studenstkog doma 6

  UKUPAN BROJ PROJEKATA 1 OPINA HADII

  Putna infrastruktura

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA ADRESA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1 MZ Donji Hadii Hadeli 67 Hadii Asfaltiranje puta 5

  2 MZ Hadii Hadii bb Hadii Asfaltiranje puta Garovci 0

  3 MZ unovnica unovnica bb Hadii Asfaltiranje puta u naselju Graanovii 0

  4 MZ unovnica unovnica bb Hadii Asfaltiranje puta u selu Kasatii 0 UKUPAN BROJ PROJEKATA 3

  e-mail: [email protected]

 • Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA ADRESA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1 Opina Hadii Hadeli 114 Hadii Izgradnja kanalizacije na dijelu ul.

  Brezovka 47 UKUPAN BROJ PROJEKATA 1

  Vjerski i sakralni objekti

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA ADRESA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1 Demat Kasatii Kasatii Hadii Izgradnja munare 23

  2 MZ unovnica unovnica bb Hadii Izgradnja munare 8 UKUPAN BROJ PROJEKATA 2

  OPINA ILIDA Vjerski i sakralni objekti

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA ADRESA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1 upa Uznesenja BDM-Stup Nikole opa 50 Ilida Obnova upne kue 28

  2 upa Uznesenja BDM-Stup Nikole opa 51 Ilida Ureenje upne crkve 26 UKUPAN BROJ PROJEKATA 2

  Elektro mree

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA OPINA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1 Opina Ilida Butmirska cesta

  12 Ilida Elektrifikacija sela Zoranovii 15 UKUPAN BROJ PROJEKATA 1

  OPINA ILIJA Putna infrastruktura

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA OPINA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1 MZ Ljubina Ljubina bb Ilija Rekonstrukcija puta Ljubina-Tarin i

  rasvjeta u MZ Ljubina 0 UKUPAN BROJ PROJEKATA 1

  Vjerski i sakralni objekti

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA ADRESA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1 upa Sv.Ilije Paroha emerno Ljujbina bbb Ilija upna kua sa uredom i dvoranom 39

  UKUPAN BROJ PROJEKATA 1

  OPINA NOVI GRAD Putna infrastruktura

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA ADRESA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1 MZ Naselje Heroja Sokolje Numan Pae uprilia 17

  Sarajevo-Novi Grad

  Asfaltiranje puta u ul.Brae Gluhi-Zabre 7

  UKUPAN BROJ PROJEKATA 1

  Vjerski i sakralni objekti

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA ADRESA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1

  Nadbiskupski centar za pastoral podnosioca mladih "Ivan PavaoII" Gataka 18

  Sarajevo-Novi Grad Izgradnja nadbijskupijskog centra 42

  2 upa Sv.Franje Asikog - Dobrinja

  Trg Djece Dobrinje 1

  Sarajevo-Novi Grad upna crkva, kua i puka kuhinja 24

  3 upa Sv.Luke Evaneliste Bosanska bb Sarajevo-Novi

  Grad Izrada interijera crkve Sv.Luke

  Evaneliste 6 UKUPAN BROJ PROJEKATA 3

  Elektro mree

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA ADRESA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1 Udruenje povratnika u Kamenica Viteka do 58

  Sarajevo-Novi Grad Rekonstrukcija niskonaponske mree 11

  UKUPAN BROJ PROJEKATA 1

  2

 • Ostali objekti od znaaja za iru drutvenu zajednicu

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA ADRESA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1 Udruenje za dobroinstvo "PrijateljI"

  Demala Bijedia 72

  Sarajevo-Novi Grad

  Centar za razvoj civilnog drutva Ravno 60

  UKUPAN BROJ PROJEKATA 1

  OPINA NOVO SARAJEVO Vjerski i sakralni objekti

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA ADRESA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1 upa presvetog trojstva Novo Sarajevo

  Zmaja od Bosne 86

  Sarajevo-Novo Sarajevo Sanacija krova upnog ureda 12

  UKUPAN BROJ PROJEKATA 1

  Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA ADRESA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1 JU Trea gimnazija Vilsonovo

  etalite 16 Sarajevo-Novo

  Sarajevo Adaptacija podne obloge u fiskulturnoj

  sali 7 UKUPAN BROJ PROJEKATA 1

  OPINA STARI GRAD

  Vjerski i sakralni objekti

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA ADRESA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1 Medlis IZ Stari Grad Bistrik do br 8 Sarajevo-Stari

  Grad Izgradnja damije u G.Kotorcu 54

  2 Medlis IZ Stari Grad Bistrik do br 8 Sarajevo-Stari

  Grad Obnova damije u Trnovu 34

  3

  Srpska Pravosalvna crkvena optina, Saborna crkva Zelenih beretki 3

  Sarajevo-Stari Grad Projekat poda saborne crkve 30

  UKUPAN BROJ PROJEKATA 3

  Ostali objekti od znaaja za iru drutvenu zajednicu

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA ADRESA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1 Udruenje graana "Kultura sjeanja"

  Trg fra Grge Martia 2/III

  Sarajevo-Stari Grad Memorijalna galerija 11/07/95 37

  2 Unija za odrivi povratak i integraciju u BiH

  Mihrivode 29, Sarajevo

  Sarajevo-Stari Grad

  Monitoring javnih sredstava za odrivi povratak 6

  UKUPAN BROJ PROJEKATA 2

  OPINA TRNOVO Putna infrastruktura

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA OPINA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1 Opina Trnovo Trnovo bb, Delija Trnovo Asfaltiranje puta Pomenovii-

  Sjeverovii 29 UKUPAN BROJ PROJEKATA 1

  Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA OPINA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1 Opina Trnovo Trnovo bb, Delija Trnovo Izgradnja kanalizacija abii-Lukavac 25 UKUPAN BROJ PROJEKATA 1

  Objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA OPINA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1 Opina Trnovo Trnovo bb, Delija Trnovo Izgradnja doma kulture Dejii-zanatski

  radovi 27 UKUPAN BROJ PROJEKATA 1

  Elektro mree

  R.b. PODNOSIOC ZAHTJEVA OPINA OPINA OPIS PROJEKTA

  Ukupan broj

  bodova

  1 Opina Trnovo Trnovo bb, Delija Trnovo Izgradnja niskonaponske mree za

  naselje Lisovii 11 UKUPAN BROJ PROJEKATA 1

  3