of 308 /308
Godina XVII/IX Ponedjeljak, 8. 4. 2013. godine Broj/Broj 26 Godina XVII/IX Ponedjeqak, 8. 4. 2013. godine 1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 11 - JANAB Obavje{tenje o otvorenom postupku za nabavku roba 12 - JANAB Obavje{tenje o otvorenom postupku za obavljanje usluga 13 - JANAB Obavje{tenje o otvorenom postupku za izvr{enje radova 2 - JANAB OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b) UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 21 - JANAB Obavje{tenje o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 22 - JANAB Obavje{tenje o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 23 - JANAB Obavje{tenje o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enje radova 24 - JANAB Obavje{tenje o ograni~enom ubrzanom postupku 3 - JANAB PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVJE[TENJA O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 31 - JANAB Obavje{tenje o pregovara~kom postupku za nabavku roba 32 - JANAB Obavje{tenje o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 33 - JANAB Obavje{tenje o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 4 - JANAB KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 41 - JANAB Obavje{tenje o konkursu za izradu idejnog rje{enja 5 - JANAB OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 51 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli ugovora za nabavku roba 52 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 53 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 6 - JANAB DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.) - KONKURENTSKI ZAHTJEV 61 - JANAB Dodatna objava poziva za nabavku roba 62 - JANAB Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 63 - JANAB Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 7 - JANAB DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 71 - JANAB Objava obavje{tenja za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 72 - JANAB Objava obavje{tenja za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 73 - JANAB Objava obavje{tenja za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 8 - JANAB OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA (~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 81 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 82 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 83 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 84 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 9 - JANAB OBAVJE[TENJE O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 91 - JANAB Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 10 - JANAB OBAVJE[TENJE O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 101 - JANAB Obavje{tenje o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 102 - JANAB Obavje{tenje o poja{njenju tenderske dokumentacije

Broj/Broj 26

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Broj/Broj 26

Godina XVII/IXPonedjeljak, 8. 4. 2013. godine

Broj/Broj

26

Godina XVII/IX

Ponedjeqak, 8. 4. 2013. godine

1 - JANAB OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.)

11 - JANAB Obavje{tenje o otvorenom postupku za nabavku roba12 - JANAB Obavje{tenje o otvorenom postupku za obavljanje usluga13 - JANAB Obavje{tenje o otvorenom postupku za izvr{enje radova

2 - JANAB OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c)

21 - JANAB Obavje{tenje o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba22 - JANAB Obavje{tenje o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga23 - JANAB Obavje{tenje o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enje radova24 - JANAB Obavje{tenje o ograni~enom ubrzanom postupku

3 - JANAB PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVJE[TENJA O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i~lan 30. stav 1.)

31 - JANAB Obavje{tenje o pregovara~kom postupku za nabavku roba32 - JANAB Obavje{tenje o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga33 - JANAB Obavje{tenje o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova

4 - JANAB KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOGURE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA

41 - JANAB Obavje{tenje o konkursu za izradu idejnog rje{enja

5 - JANAB OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.)

51 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli ugovora za nabavku roba52 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli ugovora za obavljanje usluga53 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli ugovora za izvr{enje radova

6 - JANAB DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)- KONKURENTSKI ZAHTJEV

61 - JANAB Dodatna objava poziva za nabavku roba62 - JANAB Dodatna objava poziva za obavljanje usluga63 - JANAB Dodatna objava poziva za izvr{enje radova

7 - JANAB DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.)

71 - JANAB Objava obavje{tenja za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti

72 - JANAB Objava obavje{tenja za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti

73 - JANAB Objava obavje{tenja za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti

8 - JANAB OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.)

81 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe82 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju83 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju84 - JANAB Obavje{tenje o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine

9 - JANAB OBAVJE[TENJE O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.)

91 - JANAB Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora

10 - JANAB OBAVJE[TENJE O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.)

101 - JANAB Obavje{tenje o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije102 - JANAB Obavje{tenje o poja{njenju tenderske dokumentacije

Page 2: Broj/Broj 26

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je:

1. Dostavljanje obavje{tenja off-line (dostavljanje oglasa putem e-maila, faksa, po{te ili li~no):

– Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 KMOd toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,14 KM

– Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,00 KMOd toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,07 KM

– Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60 KMOd toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 KM

2. Dostavljanje obavje{tenja on-line (putem sistema GO procure):

– Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 KMOd toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,61 KM

– Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 KMOd toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,80 KM

– Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 KMOd toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 KM

U cijene je ura~unat PDV od 17% (prera~unata stopa 14,53%).Tarifa se primjenjuje od 1. 12. 2011. godine.Pla}anje se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 15 dana.Uplate se vr{e u KM.Uplate se vr{e u korist ra~una:VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO 160 200 00005746 51

UNICREDIT BANK DD 338 320 22000052 11

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO 161 000 00071700 57

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO 552 000 00000017 12

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III

Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III.Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; faks: +387 (33) 722-074E-mail: [email protected] - [email protected] - [email protected]

Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.bawww.glasila.ba - www.sllist.ba

– OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benogglasnika BiH" – Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIKsa PDV-om).

Tekstovi oglasa javnih nabavki, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobeugovornog organa, dostavljaju se li~no, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16,00 sati, na propisanim obrascima.

Obavje{tenja dostavljena on-line Slu`benom listu BiH do ~etvrtka u 12,00 sati, bit }e objavljena u ponedjeljak naredne sedmice.

Tako zaprimljeni oglasi bit }e objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki" u ponedjeljak.

Svi oglasi primljeni mimo propisanih rokova, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke".

Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od dana izdavanja fakture uz obavezni poziv na broj fakture.

OBAVJE[TENJE

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004.godine) da su od 1. 9. 2011. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva o na~inu objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnihnabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/11 od 31. 5. 2011. godine).

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda Parlamentarneskup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 -Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, Faks: 722-071 - Oglasno odjeljenje: 722-049, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo:722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED - [tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju:Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila."Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019.- PDV broj: 200226120002.Internet izdanje: http://www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM.

Page 3: Broj/Broj 26

OGLASNIK JAVNE NABAVKE

7 - JANAB

72 - JANAB

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVOPODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA"

TUZLA

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA

USLUGE

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANAOrganizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne iHercegovine d.d. SarajevoKontakt osoba: Amra Halilovi}Adresa: 21. aprila 4Po{tanski broj: 75203Grad: Bukinje-TuzlaIdentifikacioni broj: 200225150005Telefon: 035/305-131Fax: 035/305-007E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.2. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN)I.2.a upravni organI.2.b na dr`avnom nivouOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORAUslugeII.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNISPORAZUM? (~lan 32. ZJN)NeII.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETANUGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANAIspitivanje hemijskog sastava i mehani~kih osobina materijala za2013. godinuII.4. OPIS PREDMETA UGOVORAIspitivanje hemijskog sastava i mehani~kih osobina materijala za2013. godinu

II.5. PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bezPDV-a)10.000,00 KMOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. VRSTE POSTUPKAPregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenjaIII.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN)a) Samo najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponudeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORABroj ugovora 185-TETZ/13IV.1. NAZIV I ADRESA NAJUSPJE[NIJEG PONU\A^AOrganizacija: Univerzitet u Zenici Metalur{ki Institut "KemalKapetanovi}"Adresa: Travni~ka cesta 7Po{tanski broj: 72000Grad: ZenicaPDV broj: 218353660004Telefon: 032/247-999IV.2. INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJE[NIJEPONUDE I NAJNI@OJ/NAJVI[OJ CIJENI PRIMLJENIHPONUDACijena najuspje{nije ponude: 10.000,00 KMCijena najni`e ponude: 10.000,00 KMCijena najvi{e ponude: 10.000,00 KMIV.3. PODUGOVARANJENeOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. DATUM ZAKLJU^ENJA UGOVORA22. 3. 2013. godineV.2. BROJ PRIMLJENIH PONUDA1 (jedna)V.3. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILOOBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U "SLU@BENOMGLASNIKU BiH"?Ne

(7-72-4779-13)

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 3

Page 4: Broj/Broj 26

Dana 1.9.2011. godine na snagu je stupilo Uputstvo o na~inu objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnih nabavki

("Slu`beni glasnik BiH, broj 43/11 od 31.5.2011. godine).

Ovim Uputstvom se utvr|uje na~in objavljivanja obavje{tenja u postupcima javnih nabavki, koji su ugovorni organi iz

~lana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05,

8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), (u daljnjem tekstu: Zakon), obavezni primjenjivati u postupcima javnih nabavki, u

skladu sa odredbama Zakona.

Danom po~etka primjene ovog Uputstva prestaje va`iti Uputstvo o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli

ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05).

JP NIO Slu`beni list BiH nije odgovoran za eventualnu neusagla{enost elektronske i papirne forme objavljenih tekstova

javnih nabavki u sistemu GO-PROCURE i "Slu`benom glasniku BiH".

Molimo za sve informacije ili eventualne nejasno}e kontaktirajte Agenciju za javne nabavke BiH.

A.1. OBAVJE[TENJE O NABAVCI

A.1.1. OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO OTVORENOM POSTUPKUA.1.2. OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO OGRANI^ENOM POSTUPKUA.1.3. OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKUA.1.4. OBAVJE[TENJE O NABAVCI PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU

A.2. OBAVJE[TENJE ZA KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA

B. OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

B.1. OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA OTVORENI POSTUPAKB.2. OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA OGRANI^ENI POSTUPAKB.3. OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAKB.5. OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVOMB.4. OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK BEZ OBJAVE

C. OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA

C.1. OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO OTVORENOM POSTUPKU

C.2. OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO OGRANI^ENOM POSTUPKU

C.3. OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU

C.4. OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU SA OBJAVOM

C.5. OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU BEZ OBJAVE

D. DODATNO OBAVJE[TENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

E. OBAVJE[TENJE O NABAVCI - ME\UNARODNO OBJAVLJIVANJE

F. ISPRAVKA OBAVJE[TENJA

Page 5: Broj/Broj 26

A.1. - OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JAVNA USTANOVA STOMATOLO[KI FAKULTETSA KLINIKAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 9-1-1-1-17/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Javna ustanova Stomatolo{ki fakultet sa klinikamaUniverziteta u SarajevuKontakt osoba: Ida Ramadanovi}Adresa: Bolni~ka 4a, SarajevoPo{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200542470007Telefon: 033214249Faks: 033442727Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.sf.unsa.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,Kanton SarajevoI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: ObrazovanjeI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka 3D CTCB aparataII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka 3D CTCB aparataII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora250.000,00II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)250.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaCentralno skladi{te Ugovornog organaII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja2 mjesecaOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisePrema tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiPrema tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostPrema tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostPrema tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e:80,00 %2. Rok isporuke, u~e{}e:20,00 %IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 10:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 11:00Mjesto: Stomatolo{ki fakultet sa klinikama, Bolni~ka 4a, Sarajevo,Dekanat-sala za sastanke na 4. spratuOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEUgovorni organ }e dobavlja~ima dati tendersku dokumentaciju uskladu sa ~lanom 18. ZJN, a u slu~aju neposrednog preuzimanjadobavlja~i istu mogu preuzeti svaki radni dan od 09:00 do 14:00 naadresi kao pod I.1.

(M1-A-4775-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVOZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA

"BREZA" D.O.O. BREZA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 24-1-1-1-89/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvoRudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. - BrezaKontakt osoba: Nermin Frljak, Dinar Kenan, Hajdukovi} ZakirAdresa: Branilaca grada b.b.Po{tanski broj: 71370Op{tina/Grad: BrezaIDB/JIB: 4218303300007Telefon: 032781559Faks: 032781559Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.rmubreza.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja idrugih ~vrstih gorivaI.6. Zajedni~ka nabavkaNe

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 5

Page 6: Broj/Broj 26

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 2II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotoveII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora^eliciII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraLot A1- Okrugli ~elici, UNP ~elici, LNP ~elici, kvadratne cijevi iplosnati ~elikLot A2- LimoviOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisePonu|a~ prihvata da rok pla}anja iznosi 40 dana od dana ispostavefaktureIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostia. Ponu|a~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u

relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji ukojoj su osnovali poduze}e ili dostaviti posebnu izjavu ilireferencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalnobave odre|enom djelatno{}u a vezanu za predmetnu nabavku.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnosta. Da ponu|a~ ispunjava svoje financijske obveze prema

poslovnim partnerima i vjerovnicima, a kao dokaz za topotrebno je prilo`iti potvrdu/uvjerenje banke ponu|a~a datransakcijski ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6mjeseci ra~unaju}i od vremena izlaska Obavijesti o nabavi.

b. Poreski i identifikacioni broj.III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnosta. Ponu|a~ je obavezan uz ponudu dostaviti izjavu da }e uz robu

dostaviti propisanu tehni~ku dokumentaciju proizvo|a~a najednom od slu`benih jezika u upotrebi u BiH za proizvode odmetala dokaz o sadr`ini lakih metala: Al, Mg i Zr ~iji masenipostotak limitiran standardom i drugi uslovi iz odredbe 6.4.standarda BAS EN 13463-1:2009, sve radi izbjegavanja pojavemehani~ke iskre koja mo`e biti uzro~nik oaljenja eksplozivnesmjese u rudnicima.

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 8.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 10:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 10:30Mjesto: Sala za sastanke ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza, Branilacagrada bb, Breza.Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE10.1 Za tendersku dokumentaciju se pla}a iznos od 58,50 KM saura~unatim PDV po jednom Lotu. Ovaj iznos pokriva stvarnetro{kove izrade tenderske dokumentacije i tro{kove slanja

tenderske dokumentacije ponu|a~ima. Zainteresovani ponu|a~iimaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to jeotkupe.Uplata tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti na sljede}i na}in:1. Na blagajni RMU "Breza" sa naznakom za otkup tenderske

dokumentacije i navesti broj i naziv LOT-a.2. Na `irora~un: INTESA SANPAOLO BANKA dd Bosna i

Hercegovina 154-260-20011121-20 i navesti broj i nazivLOT-a.

3. Uplate iz inostranstva:INTESA SANPAOLO BANKA DD Bosna i HercegovinaSWIFT : UPBKBA22IBAN: BA39 154-260-20011121-20

10.2 Zainteresirani ponu|a~i mogu tra`iti poja{njenje tenderskedokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i toblagovremeno a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka zapodno{enje ponuda.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraLot A1- Okrugli ~elici, UNP ~elici, LNP ~elici, kvadratne cijevi iplosnati ~elikI.2. Kratak opis predmeta ugovoraLot A1- Okrugli ~elici, UNP ~elici, LNP ~elici, kvadratne cijevi iplosnati ~elikII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora257.594,85II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a257.594,85 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseci ili do ipunjenja koli~inaIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaJP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU "Breza" d.o.o. -Breza Branilaca grada b.b., 71370 Breza-Centralni magacin

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraLot A2- LimoviI.2. Kratak opis predmeta ugovoraLot A2- LimoviII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora670.200,00II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a670.200,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseci ili do ispunjenja koli~inaIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaJP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU "Breza" d.o.o. -Breza Branilaca grada b.b., 71370 Breza- Centralni magacin

(M1-A-5023-13)

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 6 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 7: Broj/Broj 26

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]EBOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 28-1-1-1-138/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i HercegovineKontakt osoba: Samra Avdi}Adresa: Kraljice Jelene 88Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi GradIDB/JIB: 4200947700000Telefon: 033707500Faks: 033707550Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.hjpc.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: OstaloI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka vozila za potrebe Projekta za unapre|enje efikasnostipravosu|aII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora1II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)50.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSjedi{te ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, 71000 SarajevoII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja30 dana od dana stupanja ugovora na snaguOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseFaktura se pla}a u roku od 30 dana od dana prijema iste.III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiUslov iz ~lana 24. ZJN.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostUslovi da njihova ekonomska i finansijska sposobnost garantujeuspje{nu realizaciju ugovora.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostUslovi da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost garantujeuspje{nu realizaciju ugovora.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 11:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 11:15Mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, SarajevoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEZainteresovani ponu|a~i su du`ni pisanim putem - li~no, po{tom,putem fax-a na broj 033/707550 ili putem mail-a na [email protected] - predati zahtjev za preuzimanjetenderske dokumentacije, sa posebnom naznakom na koji na~in }eugovorni organ ponu|a~u dostaviti tendersku dokumentaciju.Ugovorni organ }e na zahtjev ponu|a~a odgovoriti u roku od tridana od dana prijema zahtjeva.

(M1-A-5038-13)

OP[TINA LAKTA[I

OBAVJE[TEWE

O NABAVCI BROJ 34-1-2-1-32/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Op{tina Lakta{iKontakt osoba: Darija BalabanAdresa: Kara|or|eva 56Po{tanski broj: 78250Op{tina/Grad: Lakta{iIDB/JIB: 4401140250006Telefon: 051334248Faks: 051334248Elektronska po{ta (e mail): [email protected]

Internet adresa (web): www.laktasi.net

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),LAKTA[II.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Ostale usluge

II.2. Podjela na lotoveNe

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?Ne

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 7

Page 8: Broj/Broj 26

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Vr{enje usluga proljetne i jesenje sistematske deratizacije napodru~ju op{tine Lakta{i za 2013. godinu

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Proljetna i jesenja sistematska deratizacija na podru~ju op{tineLakta{i za 2013. godinu

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora41.025,00

II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bezPDV-a)41.025,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradova

podru~je op{tine Lakta{i

II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa

kraj 2013. godine

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe naodgovaraju}e propise

kao u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~ewe za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskojdokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 7.5.2013. godine

IV.3.b. Nov~ana naknada: Da

IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 13:00

Mjesto: Kara|or|eva 56, II sprat kancelarija broj 34

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

`iro ra~un:5550070203183053, vrsta prihoda 722 521, bud`etskaorganizacija 056150

(M1-A-5072-13)

SLU@BA ZA POSLOVE SA STRANCIMA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 41-1-1-1-40/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Slu`ba za poslove sa strancimaKontakt osoba: Danijela Ivelji}Adresa: Pijacna br.6Po{tanski broj: 71210Op{tina/Grad: Ilid`aIDB/JIB: 4200824880038Telefon: 033779905Faks: 033772982Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 2II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotoveII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraSlu`bena odje}a i obu}a za slu`benike obezbje|enja i odje}a iobu}a za korisnike Imigracionod centraII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraPredmet nabavke je: Slu`bena odje}a i obu}a za slu`benikeobezbje|enja i odje}a i obu}a za korisnike Imigracionog centraSlu`be.LOT-1. Slu`bena odje}a i obu}a za slu`benike obezbje|enjaLOT-2. Odje}a i obu}a za korisnike Imigracinog centraII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseDefinisano tenderskom dokumentacijomIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDefinisano tenderskom dokumentacijomIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostDefinisano tenderskom dokumentacijomIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostDefinisano tenderskom dokumentacijomOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 8 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 9: Broj/Broj 26

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 15.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 15.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 15.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: Slu`ba za poslove sa strancima, ul. Pija~na br.6, 71210Ilid`a, sala za sastanke, drugi spratOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEPonuda i kopije orginalne ponude sa pe~atom i potpisom trebaju bitizape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresomponu|a~a na kojoj }e pisati "Ponuda za nabavku odje}e i obu}e zaslu`benike obezbje|enja i odje}e i obu}e za korisnike Imigracionogcentra za LOT/ove-___, ne otvarati do 13,00 sati dana 15.05.2013.godine". Ponude se dostavljaju na protokol Slu`be do 12,00 satidana 15.05.2013. godine bez obzira na na~in dostave, li~no ilipo{tom preporu~eno.Zainteresovani ponu|a~i tenderskudokumentaciju mogu preuzeti na pismeni zahtjev na protokoluSlu`be, ul. Pija~na br.6, drugi sprat, svakogg radnog dana uvremenu od 11-15 sati. Izuzetno na pismeni zahtjev i odgovornostpotencijalnog ponu|a~a tenderska dokumentacija mo`e se dostavitipo{tom preporu~eno sa povratnicom.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraSlu`bena odje}a i obu}a za slu`benike obezbje|enjaI.2. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka odje}e i obu}e za slu`benike obezbje|enjaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovorakao u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a52.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumakao u tenderskoj dokumentacijiIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 95,00 %2. Rok isporuke roba (u danima), u~e{}e: 5,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovasjedi{te Imigracionog centra, ul. Dra`e Mihajlovi}a bb. Isto~noSarajevo - LukavicaV. Dodatne informacijePonuda i kopije orginalne ponude sa pe~atom i potpisom trebaju bitizape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresomponu|a~a na kojoj }e pisati : "Ponuda za nabavku slu`bene odje}e iobu}e za slu`benike obezbje|enja,, odje}e i obu}e za korisnikeImigracionog centra za LOT-___, ne otvarati do 13,00 sati dana15.05.2013. godine"

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraOdje}a i obu}a za korisnike Imigracionog centraI.2. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka odje}e i obu}e za korisnike Imigracionog centraII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovorakao u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a7.600,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumakao u tenderskoj dokuemntacijiIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 95,00 %2. Rok isporuke roba (u danima), u~e{}e: 5,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovasjedi{te Imigracionog centra, ul. Dra`e Mihajlovi}a bb, Isto~noSarajevo - LukavicaV. Dodatne informacijePonuda i kopije orginalne ponude trebaju biti zape~a}eni u jednojneprovidnoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }episati "Ponuda za nabavku slu`bene odje}e i obu}e za slu`benikeobezbje|enja i odje}e i obu}e za korisnike Imigracionog centra zaLOT-___, ne otvarati do 13,00 sati dana 15.05.2013. godine".

(M1-A-4738-13)

OP]INA ZENICA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 46-1-1-1-110/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: OP]INA ZENICAKontakt osoba: Emira Daji}Adresa: TRG BH BROJ 6Po{tanski broj: 72000Op{tina/Grad: ZenicaIDB/JIB: 4218237080009Telefon: 032208014Faks: 032208017Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),ZENICAI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 2II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotoveII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka putni~kih vozila za potrebe Op}ine ZenicaOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisepla}anje }e se izvr{iti u roku od 30 dana od dana dostave fakture

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 9

Page 10: Broj/Broj 26

III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostidokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostdokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 1.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 10:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 11:00Mjesto: Op}ina Zenica, Slu`ba za zajedni~ke poslove, Trg BiH 6,III sprat, kancelarija 317Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEUplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 10,00 KM,vr{i se na `irora~un broj: 134-010-0000042994 IK Banka Zenica,vrsta prihoda 722631, op}ina 103

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: OP]INA ZENICAKontakt osoba: Emira Daji}Adresa: TRG BH BROJ 6Po{tanski broj: 72000Op{tina/Grad: ZenicaIDB/JIB: 4218237080009Telefon: 032208013Faks: 032208017E-mail:[email protected]. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: OP]INA ZENICAKontakt osoba: Emira Daji}Adresa: TRG BH BROJ 6Po{tanski broj: 72000Op{tina/Grad: ZenicaIDB/JIB: 4218237080009Telefon: 032208013Faks: 032208017E-mail: [email protected]. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: OP]INA ZENICAKontakt osoba: Emira Daji}Adresa: TRG BH BROJ 6Po{tanski broj: 72000Op{tina/Grad: ZenicaIDB/JIB: 4218237080009Telefon: 032208013Faks: 032208017E-mail: [email protected]

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka dva putni~ka vozila oblik karoserije limuzina sedanII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoradva vozilaII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a50.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma15 danaIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaOp}ina Zenica

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka jednog manjeg gradskog vozilaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovorajedno voziloII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a13.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma15 danaIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaOp}ina Zenica

(M1-A-4828-13)

OP]INA ZENICA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 46-1-1-1-111/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: OP]INA ZENICAKontakt osoba: Emira Daji}Adresa: TRG BH BROJ 6Po{tanski broj: 72000Op{tina/Grad: ZenicaIDB/JIB: 4218237080009Telefon: 032208014Faks: 032208017Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),ZENICAI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseciII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka toplih i hladnih napitaka za potrebe bifea Op}ine ZenicaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovorau skladu sa tenderskom dokumentacijom

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 10 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 11: Broj/Broj 26

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaOp}ina ZenicaII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostidokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e:90,00 %2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 %3. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 %IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 2.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 10:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 11:00Mjesto: Op}ina Zenica, Slu`ba za zajedni~ke poslove, Trg BiH 6,III sprat, kancelarija 317Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEUplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 10,00 KM,vr{i se na `irora~un broj: 134-010-0000042994, IK Banka Zenica,vrsta prihoda: 722631, op}ina 103

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: OP]INA ZENICAKontakt osoba: Emira Daji}Adresa: TRG BH BROJ 6Po{tanski broj: 72000Op{tina/Grad: ZenicaIDB/JIB: 4218237080009Telefon: 032208013Faks: 032208017E-mail:[email protected]. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: OP]INA ZENICAKontakt osoba: Emira Daji}Adresa: TRG BH BROJ 6Po{tanski broj: 72000Op{tina/Grad: ZenicaIDB/JIB: 4218237080009Telefon: 032208013Faks: 032208017E-mail: [email protected]. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: OP]INA ZENICAKontakt osoba: Emira Daji}Adresa: TRG BH BROJ 6Po{tanski broj: 72000Op{tina/Grad: ZenicaIDB/JIB: 4218237080009Telefon: 032208013Faks: 032208017

E-mail: [email protected](M1-A-4829-13)

MINISTARSTVO PRAVDEBOSNE I HERCEGOVINE

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 60-1-2-1-92/13

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

I.1. Podaci o ugovornom tijeluNaziv: Ministarstvo pravde Bosne i HercegovineKontakt osoba: Zorica Koli}Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 1Po{tanski broj: 71000Op}ina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200793630003Telefon: 033281502Faks: 033201619Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.mpr.gov.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo upraveI.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Dr`avna razina,I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORAUsluge, Usluge servisiranja i popravkeII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godineII.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma(vrijednost bez PDV-a): 17.095,00II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraUsluge popravke i odr`avanja slu`benih vozila marke [KODAII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraKako je dato u tenderskoj dokumentacijiII.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaKako je dato u tenderskoj dokumentacijiII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.4. Ograni~enja za sudjelovanjeObavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnimnabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskojdokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. cijena, u~e{}e:45,00 %

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 11

Page 12: Broj/Broj 26

2. popust na rezervne dijelove, u~e{}e:45,00 %3. garancija na rezervne dijelove, u~e{}e:10,00 %IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanjeDatum:6.5.2013 Vrijeme:11:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Trg BiH 3, Sarajevo (kancelarija 1003/X)

ANEKS A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Ministarstvo pravde Bosne i HercegovineKontakt osoba: Protokol X spratAdresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 3Po{tanski broj: 71000Op}ina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200793630003Telefon: 033281502Faks: 033201619E-mail: [email protected] adresa: www.mpr.gov.ba

(M1-A-5043-13)

KJP "SARAJEVO-[UME" D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 66-1-2-1-153/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: KJP"Sarajevo-{ume"d.o.o.SarajevoKontakt osoba: Sulejman Aljovi}, dipl.ecc.Adresa: Mar{ala Tita 7/2Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200630090001Telefon: 033219173Faks: 033219172Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.sarajevo-sume.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,Kanton SarajevoI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: OstaloI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne iinvesticijske uslugeII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 2II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotovaII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraKolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika od posljedicanesretnog slu~aja-nezgode pri vr{enju i izvan vr{enja redovnogzanimanja (mjese~na premija po jednom zaposleniku), obavezno

osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za {tetepri~injene tre}im licima (automobilska odgovornost)

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

NeOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 6.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 5,00 KM sa ura~unatim pdv-ompo jednom lotu

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 6.5.2013. Vrijeme: 9:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 6.5.2013. Vrijeme: 11:00Mjesto: M.Tita 7/II, SarajevoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuda za javnu nabavku usluga broj:0103-708-5/13-ne otvaraj-sanaznakom lota-dostavljaju se na adresu:KJP "Sarajevo {ume" dooSarajevo, Ul. M.Tita 7/2.Tenderska dokumentacija se mo`e uplatitina `.r. broj:161-000-00367200-40 otvoren kod Raiffeisen bank ddSarajevo.Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije donijetina uvid uplatnicu o izvr{enoj uplati otkupa iste, odnosanopismenim zahtjevom ponu|a~a tenderska dokumentacija bi}eposlata po{tom.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika od posljedicanesretnog slu~aja-nezgode pri vr{enju i izvan vr{enja redovnogzanimanja (mjese~na premija po jednom zaposleniku)II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

40.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

predvi|a se zaklju~ivanje ugovora na period od 12 mjeseci od danazaklju~enja odnosno od 14.06.2013.g.

III. Podkriteriji

1. Cijena (osigurana suma), u~e{}e: 90,00 %2. Rok pla}anja, u~e{}e: 5,00 %3. Vremenski rok isplate {tete od momenta kompletiranjadokumentacije, u~e{}e: 5,00 %

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 12 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 13: Broj/Broj 26

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaNa prostoru kojim gospodari Preduze}e

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraObavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za{tete pri~injene tre}im licima (automobilska odgovornost)II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovorakako je navedeno u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a14.500,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumapredvi|a se zaklju~enje ugovora na period od 12 mjeseci od danazaklju~enja odnosno od 14.06.2013.g.III. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %2. Rok pla}anja, u~e{}e: 5,00 %3. Vremenski rok isplate {tete od momenta kompletiranjadokumentacije, u~e{}e: 5,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaProstor na kojem gospodari Preduze}e

(M1-A-5034-13)

KJP "SARAJEVO-[UME" D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 66-1-3-1-154/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: KJP"Sarajevo-{ume"d.o.o.SarajevoKontakt osoba: Maslan Ismet, dipl.ing.{um.Adresa: Mar{ala Tita 7/2Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200630090001Telefon: 033219173Faks: 033219172Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.sarajevo-sume.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,Kanton SarajevoI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: OstaloI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanateII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraSje~a,izrada,lifranje oblovine,animalna vu~a na traktorske vlake,traktorska vu~a sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganjecijepanog drvetaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora[U "Trnovo", [GP "Trnovsko", GJ "Crna Rijeka-@eljeznica", odjel51 (sje~a i izrada, vu~a na traktorske vlake, traktorska vu~a sapripremom i bez pripreme i iznos i slaganje cijepanog drveta), [U"Trnovo", [GP "Trnovsko" , GJ "Crna Rijeka-@eljeznica", odjel 52(sje~a i izrada, lifranje oblovine, animalna vu~a na traktorske vlake,traktorska vu~a sa pripremom i bez pripreme i iznos i slaganjecijepanog drveta), [U "Trnovo", [GP "Trnovsko", GJ "CrnaRijeka-@eljeznica", odjel 66 (sje~a i izrada, animalna vu~a natraktorske vlake, traktorska vu~a sa pripremom i bez pripreme iiznos i slaganje cijepanog drveta)II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)121.140,33II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaprostor na kojem gazduju KJP "Sarajevo {ume" doo SarajevoII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaod dana zaklju~enja do 31.12.2013.g.Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 6.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 5,00 KM sa ura~unatim pdv-omIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 9:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 11:30Mjesto: Titova br.7/II, SarajevoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEPonuda za javnu nabavku radova broj:0103-752-5/13-neotvaraj-dostavljaju se na adresu;KJP "Sarajevo {ume" dooSarajevo, Ul. M.Tita 7/II. Tenderska dokumentacija se mo`euplatiti na `iro ra~un broj:161-000-00367200-40 otvoren kodRaiffeisen bank dd Sarajevo. Prilikom preuzimanja tenderskedokumentacije donijeti na uvid uplatnicu o izvr{enoj uplati otkupaiste, odnosno pismenim zahtjevom ponu|a~a tenderskadokumentacija bi}e poslata po{tom.

(M1-A-5035-13)

KJP "SARAJEVO-[UME" D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 66-1-3-1-155/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: KJP"Sarajevo-{ume"d.o.o.SarajevoKontakt osoba: Maslan Ismet, dipl.ing.{um.Adresa: Mar{ala Tita 7/2Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200630090001

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 13

Page 14: Broj/Broj 26

Telefon: 033219173Faks: 033219172Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.sarajevo-sume.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,Kanton SarajevoI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: OstaloI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanateII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora[U "Srednje", [GP "Bistri~ko", GJ "Vogo{}a Bulozi", odjel 6(sje~a i izrada, lifranje oblovine, lifranje-direktno, animalna vu~a natraktorske vlake, traktorska vu~a sa pripremom i bez pripreme iiznos i slaganje cijepanog drveta)II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora[U "Srednje", [GP "Bistri~ko", BJ "Vogo{}a Bulozi", odjel 6(sje~a i izrada, lifranje oblovine, lifranje-direktno, animalna vu~a natraktorske vlake, traktorska vu~a sa pripremom i bez pripreme iiznos i slaganje cijepanog drveta)II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)127.958,02II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaProstor na kojem gazduju KJP "Sarajevo {ume" doo SarajevoII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaod dana zaklju~enja do 31.12.2013.g.Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 6.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 5,00 KM sa ura~unatim pdv-omIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 9:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 11:45Mjesto: Ul. M.tita 7/II, SarajevoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEPonuda za javnu nabavku radova broj:0103-3934-23/12-neotvaraj-dostavljaju se na adresu:KJP "Sarajevo {ume" doo

Sarajevo, Ul. M.Tita 7/II. Tenderska dokumentacija se mo`euplatiti na `iro ra~un broj:161-000-00367200-40 otvoren kodRaiffeisen bank dd Sarajevo.Prilikom preuzimanja tenderskedokumentacije donijeti na uvid uplatnicu o izvr{enoj uplati otkupaiste, odnosno pismenim zahtjevom ponu|a~a tenderskadokumentacija bi}e poslata po{tom.

(M1-A-5036-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKETELEKOMUNIKACIJE D.D.

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 73-1-1-1-636/13

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

I.1. Podaci o ugovornom tijeluNaziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d.Kontakt osoba: Zoran Bo`i}Adresa: Kneza Branimira bbPo{tanski broj: 88000Op}ina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227270100006Telefon: 036319999Faks: 036395249Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.hteronet.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}eI.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: TelekomunikacijeI.6. Zajedni~ka nabavaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORARobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a Broj lotova 7II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotovaII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabava alata, mjernih instrumenata i ure|aja za telekomunikacijskemre`eII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabava alata, mjernih instrumenata i ure|aja za telekomunikacijskemre`e:LOT 1: Mjerni komplet za mjerenje Ethernet i IP prometaLOT 2: Ure|aj za spajanje svjetlovodnih niti - splicerLOT 3: Oprema za ~i{}enje i inspekciju svjetlovodnih konektoraLOT 4: Alat i instrumenti za telekomunikacijske ure|ajeLOT 5: Alat i instrumenti za kabelsku mre`uLOT 6: Instrumenti za mjerenja na bakrenim paricamaLOT 7: Instrumenti za testiranje ADSL uslugaOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseSukladno dokumentaciji za nadmetanje

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 14 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 15: Broj/Broj 26

III.4. Ograni~enja za sudjelovanje

Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnimnabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskojdokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno ~lanku 6. dokumentacije za nadmetanje

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Sukladno dokumentaciji za nadmetanjeOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 7.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum:7.5.2013 Vrijeme:12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:10Mjesto: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, ul. KnezaBranimira bb MostarOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku mo`e sepreuzeti svakim radnim danom u prostorijama JP HT d.d. Mostar,Kneza Branimira b.b., Protokol (prizemlje), uz predo~enje dokaza ouplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje s naznakom"Dokumentacija za nadmetanje: Nabava alata, mjernihinstrumenata i ure|aja za telekomunikacijske mre`e".- za ponuditelje iz BiH u vrijednosti 20,00 KM na ra~un broj

3381002202842183 kod UniCredit banke d.d. u korist JP HTd.d. Mostar.

- za strane ponuditelje u iznosu od 10,50 EUR na ra~un IBANBA393380604816994046, SWIFT: UNCRBA 22XXX kodUniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar

Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanjemogu dostaviti svoje ponude. Na temelju pisanog zahtjevaponuditelja, otkupljena dokumentacija se mo`e poslati e-mailom ilipo{tom, ali u tom slu~aju Ugovorno tijelo ne preuzima odgovornostza gubitak ili ka{njenje u dostavljanju dokumentacije.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Mjerni komplet za mjerenje Ethernet i IP prometa

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Mjerni komplet za mjerenje Ethernet i IP prometaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Utvr|eno je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanje

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

50.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

Do isporuke Robe predvi|ene ugovorom

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaCentralno skladi{te JP HT d.d., Trn bb, [iroki Brijeg

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraUre|aj za spajanje svjetlovodnih niti - splicerI.2. Kratak opis predmeta ugovoraUre|aj za spajanje svjetlovodnih niti - splicerII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraUtvr|eno je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanjeII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a30.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaDo isporuke Robe predvi|ene ugovoromIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaCentralno skladi{te JP HT d.d., Trn bb, [iroki Brijeg

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraOprema za ~i{}enje i inspekciju svjetlovodnih konektoraI.2. Kratak opis predmeta ugovoraOprema za ~i{}enje i inspekciju svjetlovodnih konektoraII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraUtvr|eno je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanjeII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a40.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaDo isporuke Robe predvi|ene ugovoromIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaCentralno skladi{te JP HT d.d., Trn bb, [iroki Brijeg

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 4

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraAlat i instrumenti za telekomunikacijske ure|ajeI.2. Kratak opis predmeta ugovoraAlat i instrumenti za telekomunikacijske ure|ajeII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraUtvr|eno je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanjeII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a60.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaDo isporuke Robe predvi|ene ugovorom

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 15

Page 16: Broj/Broj 26

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaCentralno skladi{te JP HT d.d., Trn bb, [iroki Brijeg

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 5

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraAlat i instrumenti za kabelsku mre`uI.2. Kratak opis predmeta ugovoraAlat i instrumenti za kabelsku mre`uII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraUtvr|eno je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanjeII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a45.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaDo isporuke Robe predvi|ene ugovoromIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaCentralno skladi{te JP HT d.d., Trn bb, [iroki Brijeg

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 6

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraInstrumenti za mjerenja na bakrenim paricamaI.2. Kratak opis predmeta ugovoraInstrumenti za mjerenja na bakrenim paricamaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraUtvr|eno je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanjeII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a60.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaDo isporuke Robe predvi|ene ugovoromIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaCentralno skladi{te JP HT d.d., Trn bb, [iroki Brijeg

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 7

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraInstrumenti za testiranje ADSL uslugaI.2. Kratak opis predmeta ugovoraInstrumenti za testiranje ADSL uslugaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraUtvr|eno je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanjeII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a40.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaDo isporuke Robe predvi|ene ugovoromIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaCentralno skladi{te JP HT d.d., Trn bb, [iroki Brijeg

(M1-A-4863-13)

GRAD BIJEQINA

OBAVJE[TEWE

O NABAVCI BROJ 83-1-3-1-291/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: GRAD BIJEQINAKontakt osoba: Dragi{a Maksimovi}Adresa: Trg Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1Po{tanski broj: 76300Op{tina/Grad: BijeqinaIDB/JIB: 4400358930002Telefon: 055233100Faks: 055210162Elektronska po{ta (e mail): [email protected] adresa (web): www.sobijeljina.org

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,BIJEQINAI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Gradwa vodoprivrednih projekata

II.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 33II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mre`e u mjesnim zajednicama na podru~jugrada Bijeqina,{ifra:SKP-03(33 lota)/13

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mre`e u mjesnim zajednicama na podru~jugrada Bijeqina,{ifra:SKP-03(33 lota)/13

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe naodgovaraju}e propisePrema tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~ewe za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskojdokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnostiPrema tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostPrema tenderskoj dokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 16 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 17: Broj/Broj 26

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostPrema tenderskoj dokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 14.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 15,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}eDatum: 14.5.2013. Vrijeme: 13:30

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponudaDatum: 14.5.2013. Vrijeme: 14:00Mjesto: Administrativna slu`ba Grada Bijeqina

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJETenderska dokumentacija se dostavqa na zahtjev ponu|a~a-li~noponu|a~u, putem po{te ili elektronske po{te, a najkasnije uroku od tri dana od dana prijema zahtjeva. Zahtjev se podnosiusmeno ili pismeno na adresu ugovornog organa: GRADBIJEQINA, Trg Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a broj 1,76300 Bijeqina,Slu`ba za javne nabavke, investicije i nadzorili na faks: 055/210-162 ili putem elektronske po{te:[email protected] zahtjev je neophodno predati dokaz o prethodnoj uplati iznosaod 15,00 KM za tendersku dokumentaciju, na Ra~un javnih prihodagrada Bijeqina broj: 555-001-00002959-16 (kod Nove banke ADBawa Luka filijala Bijeqina) ili Ra~un javnih prihoda gradaBijeqina broj: 5520370002677584 (kod Hypo Alpe Adria bank),vrsta prihoda: 729124, Grad Bijeqina 005, buxetska organizacija9999999 sa nazivom javne nabavke.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "Galac",ulica Galac k.~.br. 4708/1, du`ina 146m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "Galac",ulica Galac k.~.br. 4708/1, du`ina 146m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a6.019,66 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana zakqu~ivawa Ugovora do 31.12.2013.godine.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Dvorovi", Slavi{a ]uski} i Peri} Dragoqub, du`ine 298 m

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Dvorovi", Slavi{a ]uski} i Peri} Dragoqub, du`ine 298 m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

12.283,76 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

Od dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradova

Grad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Koj~inovac", naseqe Glavi~or, du`ina 128m

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Koj~inovac", naseqe Glavi~or, du`ina 128m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

5.276,07 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

Od dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradova

Grad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 4

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Ledinci", ulica Vladimira Ga}inovi}a, du`ina 312m

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Ledinci", ulica Vladimira Ga}inovi}a, du`ina 312m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

12.860,68 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

Od dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 17

Page 18: Broj/Broj 26

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 5

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Da{nica", ulica R.Bawi~i}a, du`ina 55m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Da{nica", ulica R.Bawi~i}a, du`ina 55m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a2.267,52 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 6

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Qeskovac", Mila i @eqko Puhalac i dr., du`ina 156 m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Qeskovac", Mila i @eqko Puhalac i dr., du`ina 156 m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a3.247,01 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 7

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "VeqkoLuki}", ulica Stefana De~anskog, du`ina 75m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "VeqkoLuki}", ulica Stefana De~anskog, du`ina 75m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a3.092,31 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 8

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "Pu~ile"zaseok Vesi}, du`ina 69m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "Pu~ile"zaseok Vesi}, du`ina 69m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a2.844,44 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 9

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Pu~ile", kod Jove Wegovana, du`ina 49m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Pu~ile", kod Jove Wegovana, du`ina 49m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a2.019,66 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 10

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Ledinci", ulica Sve [umanovi}a, du`ina 263m

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 18 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 19: Broj/Broj 26

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Ledinci", ulica Sve [umanovi}a, du`ina 263m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

10.843,59 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

Od dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradova

Grad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 11

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Patkova~a", Popi} Milivoje, du`ina 72m

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Patkova~a", Popi} Milivoje, du`ina 72m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

2.968,38 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

Od dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradova

Grad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 12

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "NoviDvorovi"Gajevi kvart 5, du`ina 395m

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "NoviDvorovi"Gajevi kvart 5, du`ina 395m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

17.377,78 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

Od dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 13

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "Novonaseqe", ulica Ilije Gara{anina, du`ina 206 m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "Novonaseqe", ulica Ilije Gara{anina, du`ina 206 m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a8.493,16 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 14

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Ledinci", ulica Petrogradska bb, du`ina 212 m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Ledinci", ulica Petrogradska bb, du`ina 212 m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a8.740,17 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 15

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "Novonaseqe", ulica Slavonska, du`ina 113m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "Novonaseqe", ulica Slavonska, du`ina 113m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 19

Page 20: Broj/Broj 26

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a4.658,97 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 16

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Amajlije", Krqi} rosa i Borislav, du`ina 170m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Amajlije", Krqi} rosa i Borislav, du`ina 170m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a7.008,55 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 17

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"^arda~ine",Nedeqko Savi} i dr., du`ina 442

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"^arda~ine",Nedeqko Savi} i dr., du`ina 442

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a19.316,24 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 18

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Pu~ile", Juro{evi} Radan, du`ina 57m

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Pu~ile", Juro{evi} Radan, du`ina 57m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

2.349,57 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

Od dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradova

Grad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 19

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Dvorovi"Dijelovi, \ukino naseqe, du`ina 153 m

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Dvorovi"Dijelovi, \ukino naseqe, du`ina 153 m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

6.307,69 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

Od dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradova

Grad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 20

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "DoweCrwelovo", zaseok Lazi}i, du`ina 37m

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "DoweCrwelovo", zaseok Lazi}i, du`ina 37m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

1.524,79 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

Od dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 20 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 21: Broj/Broj 26

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 21

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "DoweCrwelovo", zaseok Stevi}i, du`ina 61m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "DoweCrwelovo", zaseok Stevi}i, du`ina 61m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a2.514,53 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 22

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Ledinci"ul. Semberskih ratara, du`ina 214m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Ledinci"ul. Semberskih ratara, du`ina 214m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a8.823,08 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 23

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Patkova~a" blok 2. Jovana Milo{evi}, du`ina 78m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Patkova~a" blok 2. Jovana Milo{evi}, du`ina 78m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a1.854,70 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 24

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Patkova~a"blok 9,Maslewak Gorana i Manojlo, du`ina 78m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Patkova~a"blok 9,Maslewak Gorana i Manojlo, du`ina 78m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a3.215,38 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 25

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "VeqkoLuki}", ulica D. Radovi}a, Vasi} Nikola, du`ina 56m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "VeqkoLuki}", ulica D. Radovi}a, Vasi} Nikola, du`ina 56m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a2.308,55 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 26

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "VeqkoLuki}", ulica D. Radovi}a, Rakanovi} Zdravko, du`ina 53m

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 21

Page 22: Broj/Broj 26

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "VeqkoLuki}", ulica D. Radovi}a, Rakanovi} Zdravko, du`ina 53m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

2.184,62 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

Od dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradova

Grad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 27

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Da{nica", ulica Petra Ko~i}a, du`ina 85m

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Da{nica", ulica Petra Ko~i}a, du`ina 85m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

3.504,27 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

Od dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradova

Grad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 28

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "15Majevi~ka", ul. Jurija Gagarina, du`ina 69 m

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "15Majevi~ka", ul. Jurija Gagarina, du`ina 69 m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

2.844,44 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

Od dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 29

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "15Majevi~ka",ul. Jurija Gagarina, du`ina 47 m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "15Majevi~ka",ul. Jurija Gagarina, du`ina 47 m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a1.937,61 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 30

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Galac",ul. Lozni~ka br. 89, du`ina 130 m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Galac",ul. Lozni~ka br. 89, du`ina 130 m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a5.359,83 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 31

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Koj~inovac" ^arda~ine, du`ina 325 m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice"Koj~inovac" ^arda~ine, du`ina 325 m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 22 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 23: Broj/Broj 26

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a13.400,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 32

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "VeqkoLuki}" ul. Ma~vanska bb, du`ina 14,50 m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "VeqkoLuki}" ul. Ma~vanska bb, du`ina 14,50 m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a597,44 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 33

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "DoweCrwelovo" zaseok Mitrovi}i, du`ina 597 m

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mr`e na podru~ju mjesne zajednice "DoweCrwelovo" zaseok Mitrovi}i, du`ina 597 m

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a25.647,01 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana potpisivawa ugovora do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

(M1-A-4923-13)

GRAD BIJEQINA

OBAVJE[TEWE

O NABAVCI BROJ 83-6-3-1-294/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: GRAD BIJEQINAKontakt osoba: Tomica Stojanovi}

Adresa: Trg Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1Po{tanski broj: 76300Op{tina/Grad: BijeqinaIDB/JIB: 4400358930002Telefon: 055233100Faks: 055210162Elektronska po{ta (e mail): [email protected] adresa (web): www.sobijeljina.org

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacijeKao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,BIJEQINAI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate

II.2. Podjela na lotoveNe

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraRekonstrukcija ~eli~ne konstrukcije starog mosta i prenos-transport i ugradwa istog na novu lokaciju (po projektu)-{ifraSKP-34-p3/12

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraRekonstrukcija ~eli~ne konstrukcije starog mosta i prenos-transport i ugradwa istog na novu lokaciju (po projektu)-{ifraSKP-34-p3/12

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bezPDV-a)213.675,21

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewaPredvi|eni rok za realizaciju je 90 kalendarskih dana od danauvo|ewa u posao, a najkasnije do 31.10.2013.godine

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe naodgovaraju}e propisePrema tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~ewe za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskojdokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnostiPrema tenderskoj dokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 23

Page 24: Broj/Broj 26

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostPrema tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostPrema tenderskoj dokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaPregovara~ki postupak s objavqivawem obavje{tewa o nabavci

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 19.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}eDatum: 19.4.2013. Vrijeme: 11:30

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponudaDatum: 19.4.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Administrativna slu`ba Grada Bijeqina

(M1-A-5033-13)

GRAD BIJEQINA

OBAVJE[TEWE

O NABAVCI BROJ 83-1-2-1-295/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: GRAD BIJEQINAKontakt osoba: Tomica Stojanovi}Adresa: Trg Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1Po{tanski broj: 76300Op{tina/Grad: BijeqinaIDB/JIB: 4400358930002Telefon: 055233100Faks: 055210162Elektronska po{ta (e mail): [email protected] adresa (web): www.sobijeljina.org

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacijeKao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,BIJEQINAI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Ostale usluge

II.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 5II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraOdr`avawe - po{qun~avawe nekategorisanih puteva na podru~juGrada Bijeqina,{ifra SKP-31(5 lotova)/13

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraOdr`avawe - po{qun~avawe nekategorisanih puteva na podru~juGrada Bijeqina,{ifra SKP-31(5 lotova)/13

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe naodgovaraju}e propisePrema tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~ewe za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskojdokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnostiPrema tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostPrema tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostPrema tenderskoj dokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 10.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 15,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}eDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 13:30

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponudaDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 14:00Mjesto: Administrativna slu`ba Grada Bijeqina

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJETenderska dokumentacija se dostavqa na zahtjev ponu|a~a-li~noponu|a~u, putem po{te ili elektronske po{te, a najkasnije uroku od tri dana od dana prijema zahtjeva. Zahtjev se podnosiusmeno ili pismeno na adresu ugovornog organa: GRADBIJEQINA, Trg Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a broj 1,76300 Bijeqina,Slu`ba za javne nabavke, investicije i nadzorili na faks: 055/210-162 ili putem elektronske po{te:[email protected] zahtjev je neophodno predati dokaz o prethodnoj uplati iznosaod 15,00 KM za tendersku dokumentaciju, na Ra~un javnih prihodagrada Bijeqina broj: 555-001-00002959-16 (kod Nove banke ADBawa Luka filijala Bijeqina) ili Ra~un javnih prihoda gradaBijeqina broj: 5520370002677584 (kod Hypo Alpe Adria bank),vrsta prihoda: 729124, Grad Bijeqina 005, buxetska organizacija9999999 sa nazivom javne nabavke.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraOdr`avawe - po{qun~avawe nekategorisanih puteva -ZAPADNI DIO GRADA BIJEQINA

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraOdr`avawe - po{qun~avawe nekategorisanih puteva -ZAPADNI DIO GRADA BIJEQINA

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 24 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 25: Broj/Broj 26

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

17.094,02 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

Od dana zakqu~ivawa Ugovora do 31.12. 2013.godine, a u skladu sapismenim nalozima o izvr{ewu pojedina~nih usluga u roku od 15dana od dana uru~ewa pismenog naloga

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradova

Graa Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Odr`avawe - po{qun~avawe nekategorisanih puteva -JUGOISTO^NI DIO 1 GRADA BIJEQINA

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Odr`avawe - po{qun~avawe nekategorisanih puteva -JUGOISTO^NI DIO 1 GRADA BIJEQINA

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

12.820,51 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

Od dana zakqu~ivawa Ugovora do 31.12. 2013.godine, a u skladu sapismenim nalozima o izvr{ewu pojedina~nih usluga u roku od 15dana od dana uru~ewa pismenog naloga.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradova

Grad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Odr`avawe - po{qun~avawe nekategorisanih puteva -SJEVEROISTO^NI DIO GRADA BIJEQINA

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Odr`avawe - po{qun~avawe nekategorisanih puteva -SJEVEROISTO^NI DIO GRADA BIJEQINA

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

12.820,51 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

Od dana zakqu~ivawa Ugovora do 31.12. 2013.godine, a u skladu sapismenim nalozima o izvr{ewu pojedina~nih usluga u roku od 15dana od dana uru~ewa pismenog naloga.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 4

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraOdr`avawe - po{qun~avawe nekategorisanih puteva -JUGOISTO^NI DIO 2 GRADA BIJEQINA

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraOdr`avawe - po{qun~avawe nekategorisanih puteva -JUGOISTO^NI DIO 2 GRADA BIJEQINA

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a13.504,27 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana zakqu~ivawa Ugovora do 31.12. 2013.godine, a u skladu sapismenim nalozima o izvr{ewu pojedina~nih usluga u roku od 15dana od dana uru~ewa pismenog naloga.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 5

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraOdr`avawe - po{qun~avawe nekategorisanih puteva -SJEVERNI DIO GRADA BIJEQINA

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraOdr`avawe - po{qun~avawe nekategorisanih puteva -SJEVERNI DIO GRADA BIJEQINA

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a12.136,75 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaOd dana zakqu~ivawa Ugovora do 31.12. 2013.godine, a u skladu sapismenim nalozima o izvr{ewu pojedina~nih usluga u roku od 15dana od dana uru~ewa pismenog naloga.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaGrad Bijeqina

(M1-A-5106-13)

OP]INA GRADA^AC

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 120-1-3-1-36/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Op}ina Grada~acKontakt osoba: Munevera Sokoljakovi}Adresa: H.K.Grada{~evi}a br.54Po{tanski broj: 76250Op{tina/Grad: Grada~ac

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 25

Page 26: Broj/Broj 26

IDB/JIB: 4209156840000Telefon: 035369750Faks: 035369751Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): gradacac.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),GRADA^ACI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Gradnja vodoprivrednih projekataII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIzvo|enje radova na rekonstrukciji sekundarne vodovodne mre`e unaseljenom mjestu Biberovo Polje, op}ina Grada~acII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraDato u tenderskoj dokumentacijiII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)300.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovapodru~je MZ Biberovo Polje, op}ina Grada~acII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja120 dana od dana uvo|enja u posaoOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseDato u tenderskoj dokumentacijiIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDato u tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostDato u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostDato u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM sa PDV-omIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:30Mjesto: Sala za sjednice Op}ine Grada~acOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEUplatu ta tendersku dokumentaciju izvr{iti na `iro ra~un op}ineGrada~ac br. 161-025-00298-600-42, vrsta prihoda 722-131, brojop}ine 036 ili blagajni op}ine Grada~ac

(M1-A-4989-13)

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-284/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.Kontakt osoba: Vi{nja Softi}, dipl.ecc.Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200151950004Telefon: 033237655Faks: 033534886Internet adresa (web): www.viksa.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,Kanton SarajevoI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: VodosnabdjevanjeI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseciII.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma(vrijednost bez PDV-a): 150.000,00II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora"Kablovi sa priborom"II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraDato u tenderskog dokumentacijiII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraDato u tenderskoj dokumentacijiII.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaFCO skladi{te ugovornog organa u SarajevuOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseDato u tenderskoj dokumentacijiIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 26 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 27: Broj/Broj 26

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDato u tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostDato u tenderskj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostDato u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 14:00Mjesto: Terezije br. 38, Sarajevo(sala za sastanke)Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEPonu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prijenego {to je otkupe. Uplatu za otkup TD izvr{iti u korist UniCreditbanke na `iro ra~un br. 338-900-22082747-53 uz naznaku "zaotkup tenderske dokumentacije" ili na glavnoj blagajni KJKP"ViK" d.o.o. Sarajevo u ul. J. ^ernija br. 8., Sarajevo.Za sve dodatne informacije vezane za stru~ni dio tendera,kontaktirati stru~no lice:Enver Filipovi}, dipl.el.ing.-tel: 033237-655

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.Kontakt osoba: Enver Filipovi}, dipl.el.ing.Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200151950004Telefon: 033237655Faks: 033534886E-mail:[email protected] adresa: www.viksa.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.Kontakt osoba: Zehra Tihi}, dipl.prav.Adresa: Terezije br. 38 (soba br. 38)Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200151950004Telefon: 033204575Faks: 033204575E-mail: [email protected] adresa: www.viksa.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.Kontakt osoba: Zehra Tihi}, dipl.prav.Adresa: Terezije br. 38 (soba 20)Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200151950004Telefon: 033204575Faks: 033204575E-mail: [email protected] adresa: www.viksa.ba

(M1-A-4776-13)

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 126-1-2-1-285/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.Kontakt osoba: Vi{nja Softi}, dipl.ecc.Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200151950004Telefon: 033237655Faks: 033534886Internet adresa (web): www.viksa.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,Kanton SarajevoI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: VodosnabdjevanjeI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Ostale uslugeII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 6II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotoveII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora"Dovo|enje saobra}ajnica u prvobitno stanje na podru~ju KantonaSarajevo"II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraDato u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseDato u tenderskoj dokumentacijiIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDato u tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostDato u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostDato u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2013. godine

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 27

Page 28: Broj/Broj 26

IV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 14:15Mjesto: Terezije br. 38, Sarajevo (sala za sastanke)Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEPonu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prijenego {to je otkupe. Uplatu za otkup TD izvr{iti u korist UniCreditbanke na `iro ra~un br. 338-900-22082747-53 uz naznaku "zaotkup tenderske dokumentacije" ili na glavnoj blagajni KJKP"ViK" d.o.o. Sarajevo u ul. J. ^ernija br. 8., Sarajevo.Za sve dodatne informacije vezane za stru~ni dio tendera,kontaktirati stru~no lice: Muzur Azra, dipl.ing.gra|. tel: 033203-059, ]amil Salihagi}, tel: 033649-932

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.Kontakt osoba: Muzur Azra, dipl.ing. gra|.Adresa: Terezije br. 38Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200151950004Telefon: 033203059Faks: 033534886E-mail:[email protected] adresa: www.viksa.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.Kontakt osoba: Zehra Tihi}, dipl.prav.Adresa: Terezije br. 38 (soba br. 38)Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200151950004Telefon: 033204575Faks: 033204575E-mail: [email protected] adresa: www.viksa.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.Kontakt osoba: Zehra Tihi}, dipl.prav.Adresa: Terezije br. 38, Sarajevo (soba br. 20)Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200151950004Telefon: 033203059Faks: 033234575E-mail: [email protected] adresa: www.viksa.ba

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora"Dovo|enje saobra}ajnica u prvobitno stanje na podru~ju Op}ineStari Grad"I.2. Kratak opis predmeta ugovoraDato u tenderskoj dokumentacijiII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora95.000,00II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a95.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseci

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaNa podru~ju Op}ine Stari Grad - Sarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora"Dovo|enje saobra}ajnica u prvobitno stanje na podru~ju Op}ineCentar"I.2. Kratak opis predmeta ugovoraDato u tenderskoj dokumentacijiII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora90.000,00II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a90.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseciIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaNa podru~ju Op}ine Centar- Sarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora"Dovo|enje saobra}ajnica u prvobitno stanje na podru~ju Op}ineNovo Sarajevo"I.2. Kratak opis predmeta ugovoraDato u tenderskoj dokumentacijiII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora90.000,00II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a90.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseciIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaNa podru~ju Op}ine Novo Sarajevo-Sarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora"Dovo|enje saobra}ajnica u prvobitno stanje na podru~ju Op}ineNovi Grad"I.2. Kratak opis predmeta ugovoraDato u tenderskoj dokumentacijiII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora100.000,00II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a100.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseci

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 28 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 29: Broj/Broj 26

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaNa podru~ju Op}ine Novi Grad-Sarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 5

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora"Dovo|enje saobra}ajnica u prvobitno stanje na podru~ju Op}ineIlid`a"I.2. Kratak opis predmeta ugovoraDato u tenderskoj dokumentacijiII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora55.000,00II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a55.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseciIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaNa podru~ju Op}ine Ilid`a

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 6

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora"Dovo|enje saobra}ajnica u prvobitno stanje na podru~ju Op}ineVogo{}a"I.2. Kratak opis predmeta ugovoraDato u tenderskoj dokumentacijiII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora35.000,00II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a35.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseciIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaNa podru~ju Op}ine Vogo{}a"

(M1-A-4816-13)

HRVATSKA PO[TA D.O.O. MOSTAR

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 127-1-1-1-69/13

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

I.1. Podaci o ugovornom tijeluNaziv: Hrvatska po{ta d.o.o. MostarKontakt osoba: Ivana BubaloAdresa: Tvrtka Milo{a b.bPo{tanski broj: 88000Op}ina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227270280004Telefon: 036445151Faks: 036445150Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.post.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}eI.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Po{tanske uslugeI.6. Zajedni~ka nabavaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORARobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Od 7. 7. 2013. godine do 7. 7.2015. godine.II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma(vrijednost bez PDV-a): 60.000,00II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabava i isporuka papira ( obrazaca) tip R1, R2, R3 i R4II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraSukladno TDII.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaDDP HP d.o.o. Mostar, Printing mailing centar, 88220 [irokiBrijegOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseSukladno TDIII.4. Ograni~enja za sudjelovanjeObavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnimnabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskojdokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiSukladno TDIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostSukladno TDIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostSukladno TDOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 29.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 15,00IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanjeDatum:7.5.2013 Vrijeme:10:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 10:05Mjesto: HP d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb, MostarOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJETenderska dokumentacija je dostupna radnim danom od 7.30 do16.00 sati na adresi ugovornog tijela, ured Protokola br.31 uzpredo~enje dokaza o uplati nov~ane naknade u iznosu od 15,00KM, na `iro ra~un br 3381002202006334 kod UniCredit Bank d.d.Mostar sa naznakom uplata na tro{kove tenderske dokumentacijeD-01-1260-2/13. Ponuditelji su uz uplatnicu du`ni dostaviti

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 29

Page 30: Broj/Broj 26

podatke: naziv tvrtke, adresa, broj tel, ID i PDV broj. Ponuditeljikoji nisu u mogu}nosti preuzeti dokumentaciju osobno du`ni su naadresu ugovornog tijela poslati pismeni zahtjev sa svim navedenimpodacima i kopiju dokaza o uplati naknade nakon ~ega }e imdokumentacija biti poslana po{tom.

(M1-A-4801-13)

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 137-1-1-1-71/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne iHercegovineKontakt osoba: Ersudina Osmanagic, mag.oec.Adresa: ^ekalu{a 86Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200671280001Telefon: 033567300Faks: 033567333Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.ztmfbih.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: ZdravstvoI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraPotro{ni laboratorijski materijal za potrebe osnovne djelatnostiZavoda za transfuzijsku medicinu FBiHII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraLot 1.Laboratorijski materijalII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema specifikaciji u tenderskoj dokumentacijiII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)110.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaFco skladi{te Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiHII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja12/dvanaest mjeseciOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseDokaz dobavlja~a da nema smetnji za sudjelovanje u javnomnadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23.stav 1.ta~ke a,b,c,d,e,f,gZakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine,kako jenavedeno u tenderskoj dokumentaciji.III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDokument o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantnedjelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostUslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako jeto navedeno u tenderskoj dokumentaciji.III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostUslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako jeto navedeno u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e:75,00 %2. Rok isporuke, u~e{}e:15,00 %3. Rok upotrebe materijala, u~e{}e:10,00 %IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 6.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 10:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH, ^ekalu{a 86/SalaKonzilija II sprat, SarajevoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJETenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u skladu sa ~lanom18.ZJN, svaki radni dan u periodu od 07.00-15.00 h.Naknada tro{kova na ime izdavanja TD iznosi 30,00 KM i upla}ujese u korist Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH narn.br.1820000000161492 otvoren kod Bor banke Sarajevo.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne iHercegovineKontakt osoba: Ersudina Osmanagi,mag.oec.Adresa: ^ekalu{a 86Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200671280001Telefon: 033567320Faks: 033567333E-mail:[email protected] adresa: www.ztmfbih.ba

(M1-A-4894-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVOPODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U

TUZLI

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-447/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u TuzliKontakt osoba: Mevludin Alati}

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 30 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 31: Broj/Broj 26

Adresa: 21. aprila br.4Po{tanski broj: 75203Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4200225150048Telefon: 035305000Faks: 035305009Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIsporuka alata i instrumenataII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraNavedeno u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacijeII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)184.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaTE "Tuzla", TuzlaII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja60 dana od datuma stupanja ugovora na snaguOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseZahtjevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30 danapo isporuciIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~komregistruOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 6.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 9:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 9:30Mjesto: Kao u koraku 1Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJENov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM saPDV-om, a pla}anje izvan BiH se vr{i preko vakufske banke d.d.Sarajevo broj 1601060000004629, IBAN: BA391601020000013652 BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom zaotkup tenderske dokumentacije tender broj 145-1-1-1-447/13.Pla}anje unutar BiH VR[I SE NA RA^UN BR.1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP BiHsa pozivom za otkup tenderske dokumentacije tender broj145-1-1-1-447/13.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u TuzliKontakt osoba: Mevludin Alati}Adresa: 21. aprila br.4Po{tanski broj: 75203Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4200225150048Telefon: 035305081Faks: 035305009E-mail:[email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4744-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVOPODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U

TUZLI

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 145-1-2-1-448/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u TuzliKontakt osoba: Mevludin Alati}Adresa: 21. aprila br.4Po{tanski broj: 75203Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4200225150048Telefon: 035305000Faks: 035305009Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Ostale uslugeII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraGeneralni remont 16 reduktora na HPV-u

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 31

Page 32: Broj/Broj 26

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraNavedeno u tehni~kom dijelu tenderaII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)135.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaTE "Tuzla", TuzlaII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja12 mjeseci od datuma stupanja ugovora na snaguOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseZahtijevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30dana po izvr{enju uslugeIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~komregistruIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostNavedeno u ta~ki 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacijeOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 6.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 9:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 9:30Mjesto: Kao u koraku 1Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJENov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM saPDV-om, a pla}anje izvan BiH se vr{i preko vakufske banke d.d.Sarajevo broj 1601060000004629, IBAN: BA391601020000013652 BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom zaotkup tenderske dokumentacije tender broj 145-1-2-1-448/13.Pla}anje unutar BiH VR[I SE NA RA^UN BR.1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP BiHsa pozivom za otkup tenderske dokumentacije tender broj145-1-2-1-448/13.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u TuzliKontakt osoba: Murat AsoliAdresa: 21. aprila br.4Po{tanski broj: 75203Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4200225150048Telefon: 035305133Faks: 035305009E-mail:[email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4760-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVOPODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U

TUZLI

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 145-1-2-1-450/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u TuzliKontakt osoba: Mevludin Alati}Adresa: 21. aprila br.4Po{tanski broj: 75203Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4200225150048Telefon: 035305000Faks: 035305009Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Ostale uslugeII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraLimarsko izolaterske uslugeII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraNavedeno u tehni~kom dijelu tenderaII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)88.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaTE "Tuzla", TuzlaII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja12 mjeseci od datuma uvo|enja u posaoOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseZahtijevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30dana po izvr{enju uslugeIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~komregistru

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 32 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 33: Broj/Broj 26

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostNavedeno u ta~ki 6.6 i 6.7 tenderske dokumentacijeOdjeljak IV: POSTUPAKIV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 10.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 14.5.2013. Vrijeme: 9:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 14.5.2013. Vrijeme: 9:30Mjesto: Kao u koraku 1Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJENov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM saPDV-om, a pla}anje izvan BiH se vr{i preko vakufske banke d.d.Sarajevo broj 1601060000004629, IBAN: BA391601020000013652 BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom zaotkup tenderske dokumentacije tender broj 145-1-2-1-450/13.Pla}anje unutar BiH VR[I SE NA RA^UN BR.1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP BiHsa pozivom za otkup tenderske dokumentacije tender broj145-1-2-1-450/13.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u TuzliKontakt osoba: Mevludin Alati}Adresa: 21. aprila br.4Po{tanski broj: 75203Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4200225150048Telefon: 035305081Faks: 035305009E-mail:[email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4761-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVOPODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U

TUZLI

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 145-1-2-1-457/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u TuzliKontakt osoba: Nedima MujkicAdresa: 21. aprila br.4Po{tanski broj: 75203Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4200225150048Telefon: 035305000Faks: 035305009Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORAII.1. Vrsta ugovoraUsluge, Ostale uslugeII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraRemont armature bl: 3, 4, 5 i zajedni~kih postrojenjaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraNavedeno u Tehni~kom opisuII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)235.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaTE "Tuzla" TuzlaII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja12 mjeseci od uvo|enja u posaoOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 13.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 15.5.2013. Vrijeme: 9:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 15.5.2013. Vrijeme: 9:30Mjesto: Kao pod I. 1Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJENov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM saPDV-om, a pla}anje - otkup tenderske dokumentacije izvan BiHvr{i se na ra~un kod vakufske banke d.d. Sarajevo broj1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderskedokumentacije.Pla}anje unutar BiH VR[I SE NA RA^UN BR.1549212004444661 (INTESA SanPaolo bank) u korist JP EP BiH-otkup tenderske dokumentacije.

ANEKS A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u TuzliKontakt osoba: Nedima Mujki}Adresa: 21. aprila br.4Po{tanski broj: 75203Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4200225150048Telefon: 035305132Faks: 035305009E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4898-13)

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 33

Page 34: Broj/Broj 26

KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O.

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 161-1-3-1-38/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o.Kontakt osoba: [emsa Ademovi}Adresa: Semira Fra{te br.22Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi GradIDB/JIB: 4200353740001Telefon: 033450030Faks: 033450527Internet adresa (web): www.toplane-sa.co.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,Kanton SarajevoI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Prijenos ili distribucija plina ilitoplotne energije

I.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Polaganje cijeviII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIzvo|enje gra|evinskih radova na sanaciji dijela postoje}egvrelovoda i izgradnji priklju~ka za poslovnu zgradu Energoinvest -JNRGR 02-01/2013II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)140.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaLokacija Pofali}i - Novo SarajevoII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja3 mjeseca od dana potpisivanja ugovoraOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantnedjelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostUslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako jenavedeno u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostUslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako jenavedeno u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM + PDVIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 10:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 11:00Mjesto: Topal Osman pa{e br.22a, SarajevoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJETendersku dokumentaciju za izradu ponude ponu|a~i mogu podi}iuz pismeno ovla{tenje firme i dokaz o uplati na ra~un KJKP"Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, broj: 338-900-22082827-07UniCredit bank d.d. Sarajevo (SWIFT: UNCRBA22, IBAN:BA393389002208282707 ) sa naznakom "Uplata tenderskedokumentacije za JNRGR 02-01/2013" ili direktno na blagajniPreduze}a, ulica Semira Fra{te br. 22 Sarajevo. Sve tro{kove bankedo krajnjeg korisnika KJKP"Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevosnosi uplatilac/nalogodavac sredstava.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o.Kontakt osoba: Za tehni~ka piatanja: Milada [imi}, za op{ta iekonomska pitanja: [emsa Ademovi}Adresa: Topal Osman pa{e br.22aPo{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Novo SarajevoIDB/JIB: 4200353740001Telefon: 033612338Faks: 033714570E-mail:[email protected] adresa: www.toplane-sa.co.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o.Kontakt osoba: [emsa ]emoAdresa: Topal Osman pa{e br.22aPo{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Novo SarajevoIDB/JIB: 4200353740001Telefon: 033612338Faks: 033714570E-mail: [email protected] adresa: www.toplane-sa.co.ba

(M1-A-4904-13)

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVEVLADE REPUBLIKE SRPSKE

OBAVJE[TEWE

O NABAVCI BROJ 177-1-2-1-48/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Republike SrpskeKontakt osoba: Dragana Aleksi}Adresa: Trg Republike Srpske broj 1Po{tanski broj: 78000Op{tina/Grad: Bawa LukaIDB/JIB: 4402752740009Telefon: 051338324

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 34 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 35: Broj/Broj 26

Faks: 051338550Elektronska po{ta (e mail): [email protected] adresa (web): vladars.net

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetskinivo,Republika SrpskaI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Usluge ~i{}ewa zgrada i upravqawa imovinom

II.2. Podjela na lotoveNe

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: dvije godine

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora^i{}ewe i impregnacija namje{taja od prirodne be` ko`e,hemijsko ~i{}ewe zavjesa, paravana, posteqine i radnihuniformi

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora^i{}ewe i impregnacija namje{taja od prirodne be` ko`e,hemijsko ~i{}ewe zavjesa, paravana, posteqine i radnihuniformi

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraNavedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaAdministrativni centar Vlade RS - Slu`ba za zajedni~keposlove Vlade RS, Trg Republika Srpske broj 1, Bawa Luka i uposlovnim objektima dobavqa~a

II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?Ne

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~ewe za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskojdokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnostiNavedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostNavedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostNavedeno u tenderskoj dokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoqnija ponuda

IV.2.1.a. Podkriteriji1. cijena, u~e{}e:60,00 %2. tehni~ka opremqenost, u~e{}e:40,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 13.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 5 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}eDatum: 13.5.2013. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponudaDatum: 13.5.2013. Vrijeme: 12:30Mjesto: Administrativni centar Vlade Republike Srpske, TrgRepublike Srpske broj 1, Bawa Luka, Lamela A, 9. sprat, sala 32

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJEBroj ra~una za uplatu za tendersku dokumentaciju je `iro-ra~unJavnih prihoda Republike Srpske 562-099-00000-556-87, sanaznakom vrste prihoda 722511, {ifra op{tine 002 i {ifrebuxetske organizacije 0420001.

ANEKS A

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}eNaziv: Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Republike SrpskeKontakt osoba: Jasna Savkovi}, Protokol Slu`be (Lamela A, 5sprat, kanc.23) ili Centralni protokol Vlade RS (Lamela A,prizemqe)Adresa: Trg Republike Srpske broj 1Po{tanski broj: 78000Op{tina/Grad: Bawa LukaIDB/JIB: 4402752740009Telefon: 051338324Faks: 051338550Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): vladars.net

(M1-A-5091-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVOZAVISNO DRU[TVO ELDIS TEHNIKA D.O.O.

SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 182-1-1-1-71/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP Elektroprivreda BiH dd SarajevoZavisno dru{tvo Eldis Tehnika d.o.o. SarajevoKontakt osoba: Sa{a NevesinjacAdresa: Bla`ujski drum bbPo{tanski broj: 71210Op{tina/Grad: Ilid`aIDB/JIB: 4200036180009Telefon: 033779620Faks: 033779622Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: OstaloI.6. Zajedni~ka nabavkaNe

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 35

Page 36: Broj/Broj 26

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraOprema za izgradnju elektrodistributivne mre`e i objekataII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNiskonaponski osigura~iII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokuemntacijiII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)75.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSkladi{te Ugovornog organa; Bla`ujski drum bb, 71210 Ilid`aII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaPrema tenderskoj dokumentacijiOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisePrema tenderskoj dokumentacijiIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiPrema tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostPrema tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostPrema tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 12:15Mjesto: Adresa kao pod Aneks A, velika sala na spratu objektaOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEZa preuzimanje tenderske dokumentacije, ponu|a~ je obavezandostaviti pismeni zahtjev na fax broj 033 779 622, sa dokazom oizvr{enoj uplati naknade tro{kova za tendersku dokumentaciju.Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti i li~no na protokolu -adresa navedena pod Aneks A, uz pismeni zahtjev za preuzimanjetenderske dokumentacije svakim radnim danom od 09-14 h, uzprethodnu najavu na telefon 033 779 620, a najkasnije do30.04.2013. godine, uz predo~enje dokaza o uplati nepovratnenaknade. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju sanaznakom "Tender broj 046-04-OTP/13" iznosi 30,00 KM iupla}uje se na ra~un broj 1994970099866658 kod Sparkasse Bankd.d. Sarajevo, ili za inostrane Ponu|a~e iznos od 25,56 EUR;SWIFT: RZBABA2S, IBAN CODE; 391611000001171139 ( saklauzulom sve tro{kove snosi nalogodavac ). Za tro{kove otkupa

tenderske dokumentacije, Ugovorni organ }e ponu|a~u ispostavitifakturu. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upitdostavljen do 03.05.2013. do 12:00 sati na fax broj 033 779 622.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: JP Elektroprivreda BiH dd SarajevoZavisno dru{tvo Eldis Tehnika d.o.o. SarajevoKontakt osoba: Sa{a NevesinjacAdresa: Bla`ujski drum bbPo{tanski broj: 71210Op{tina/Grad: Ilid`aIDB/JIB: 4200036180009Telefon: 033779620Faks: 033779622E-mail:[email protected]. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: JP Elektroprivreda BiH dd SarajevoZavisno dru{tvo Eldis Tehnika d.o.o. SarajevoKontakt osoba: Sa{a NevesinjacAdresa: Bla`ujski drum bbPo{tanski broj: 71210Op{tina/Grad: Ilid`aIDB/JIB: 4200036180009Telefon: 033779620Faks: 033779622E-mail: [email protected]. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: JP Elektroprivreda BiH dd SarajevoZavisno dru{tvo Eldis Tehnika d.o.o. SarajevoKontakt osoba: Sa{a NevesinjacAdresa: Bla`ujski drum bbPo{tanski broj: 71210Op{tina/Grad: Ilid`aIDB/JIB: 4200036180009Telefon: 033779620Faks: 033779622E-mail: [email protected]

(M1-A-4872-13)

OP]INA STARI GRAD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 183-1-3-1-14/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: OP]INA STARI GRAD SARAJEVOKontakt osoba: EDIB ^ENGI]Adresa: ZELENIH BERETKI 4Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari GradIDB/JIB: 4200738880009Telefon: 033282421Faks: 033220804Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.starigrad.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad, SarajevoI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 36 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 37: Broj/Broj 26

II.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIONE MRE@E MZMO[]ANICAII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraIZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIONE MRE@E POTEZ[1 DO [16, MZ MO[]ANISA OP]INA STARI GRADSARAJEVOII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJIII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)120.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaOP]INA STARI GRAD MZ MO[]ANICAII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaDO ZAVR[ETKA RADOVAOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseBUD@ET OP]INE I FONDA ZA ZA[TITU OKOLI[A FBIHIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiPREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJIIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostPREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJIIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostPREMA TENDESKOJ DOKUMENTACIJIOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. CIJENA, u~e{}e:90,00 %2. ROK ZA IZVO\ENJE RADOVA, u~e{}e:10,00 %IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 11:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Op}ina Stari Grad, Zelenih beretki 4, I sprat, sala 109,objekat "B"

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: OP]INA STARI GRAD SARAJEVOKontakt osoba: EDIB ^ENGI]Adresa: ZELENIH BERETKI 4Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari GradIDB/JIB: 4200738880009Telefon: 033282418

Faks: 033440670E-mail:[email protected] adresa: www.starigrad.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: OP]INA STARI GRAD SARAJEVOKontakt osoba: EDIB ^ENGI]Adresa: ZELENIH BERETKI 4Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari GradIDB/JIB: 4200738880009Telefon: 033282418Faks: 033440670E-mail: [email protected] adresa: www.starigrad.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: OP]INA STARI GRAD SARAJEVOKontakt osoba: VAIDA [KANDROAdresa: ZELENIH BERETKI 4Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari GradIDB/JIB: 4200738880009Telefon: 033282362Faks: 033220804E-mail: [email protected] adresa: www.starigrad.ba

(M1-A-4754-13)

VODOVOD, DRU[TVO ZA VODOVOD IKANALIZACIJU D.O.O.

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 184-1-1-1-27/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Vodovod, dru{tvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.Kontakt osoba: Duda Sal~in,dipl.ing.gra|.Adresa: Mile Budaka 106Po{tanski broj: 88000Op{tina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227094700000Telefon: 036314890Faks: 036315016Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad, MostarI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: VodosnabdjevanjeI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od dana potpisivanjaOkvirnog sporazuma do 31.12.2014.godineII.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma(vrijednost bez PDV-a): 10.000,00II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka hloraII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka gasnog i te~nog hlora

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 37

Page 38: Broj/Broj 26

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraprema tenderskoj dokumentacijiII.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaTrg Ivana Krndelja 40, MostarOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiprema tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostprema tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostprema tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 12:15Mjesto: Kao u Aneksu AOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEUplata za preuzimanje tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti na`iro ra~un "Vodovod" doo Dru{tvo za vodovod i kanalizacijuMostar kod SPARKASSE BANK D.D. filijala Mostar broj1990530009031715, ili na blagajni ugovornog organa na adresi TrgIvana Krndelja 40 sa naznakom "za otkup tenderske dokumenta-cije-nabavka hlora". Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tenderskudokumentaciju prije otkupa iste.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Vodovod, dru{tvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.Kontakt osoba: Duda Sal~in, dipl.ing.gra|Adresa: Trg Ivana Krndelja 40Po{tanski broj: 88000Op{tina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227094700000Telefon: 036502732Faks: 036502737E-mail:[email protected]. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Vodovod, dru{tvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.Kontakt osoba: Duda Sal~in, dipl.ing.gra|.Adresa: Trg Ivana Krndelja 40Po{tanski broj: 88000Op{tina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227094700000Telefon: 036502732Faks: 036502737E-mail: [email protected]. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Vodovod, dru{tvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.Kontakt osoba: Duda Sal~in.dipl.ing.gra|Adresa: Trg Ivana Krndelja 40-protokolPo{tanski broj: 88000Op{tina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227094700000

Telefon: 036502732Faks: 036502737E-mail: [email protected]

(M1-A-4959-13)

VODOVOD, DRU[TVO ZA VODOVOD IKANALIZACIJU D.O.O.

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 184-1-1-1-28/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Vodovod, dru{tvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.Kontakt osoba: Duda Sal~in,dipl.ing.gra|.Adresa: Mile Budaka 106Po{tanski broj: 88000Op{tina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227094700000Telefon: 036314890Faks: 036315016Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad, MostarI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: VodosnabdjevanjeI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 2II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotoveII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka kancelarijskog materijala i toneraII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka kancelarijskog materijala i tonera za potrebe preduze}aOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiprema tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostprema tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostprema tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 38 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 39: Broj/Broj 26

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM po LOT-uIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:15Mjesto: Kao u Aneksu AOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEUplata za preuzimanje tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti na`iro ra~un "Vodovod" doo Dru{tvo za vodovod i kanalizacijuMostar kod SPARKASSE BANK D.D. filijala Mostar broj1990530009031715, ili na blagajni ugovornog organa na adresi TrgIvana Krndelja 40 sa naznakom "za otkup tenderskedokumentacije-LOT _______________". Ponu|a~i imajumogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa iste.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Vodovod, dru{tvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.Kontakt osoba: Duda Sal~in, dipl.ing.gra|.Adresa: Trg Ivana Krndelja 40Po{tanski broj: 88000Op{tina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227094700000Telefon: 036502732Faks: 036502737E-mail:[email protected]. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Vodovod, dru{tvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.Kontakt osoba: Duda Sal~in,dipl.ing.gra|.Adresa: Trg Ivana Krndelja 40Po{tanski broj: 88000Op{tina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227094700000Telefon: 036502732Faks: 036502737E-mail: [email protected]. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Vodovod, dru{tvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.Kontakt osoba: Duda Sal~in, dipl.ing.gra|Adresa: Trg Ivana Krndelja 40-protokolPo{tanski broj: 88000Op{tina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227094700000Telefon: 036502732Faks: 036502737E-mail: [email protected]

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraKancelarijski materijal: Obrasci, pribor i papirI.2. Kratak opis predmeta ugovoraKancelarijski materijal: Obrasci, pribor i papirII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraDetaljan opis i koli~ina su dati u TDII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a7.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaod dana potpisivanja Okvirnog sporazuma do 31.12.2014.g.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaTrg Ivana Krndelja 40, Mostar

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraKancelarijski materijal: ToneriI.2. Kratak opis predmeta ugovoraKancelarijski materijal: ToneriII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraDetaljan opis i koli~ina su dati u TDII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a13.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaod datuma potpisivanja Okvirnog sporazuma do 31.12.2014.g.IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaTrg Ivana Krndelja 40,Mostar

(M1-A-4960-13)

VODOVOD, DRU[TVO ZA VODOVOD IKANALIZACIJU D.O.O.

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 184-1-1-1-29/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Vodovod, dru{tvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.Kontakt osoba: Duda Sal~in,dipl.ing.gra|.Adresa: Mile Budaka 106Po{tanski broj: 88000Op{tina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227094700000Telefon: 036314890Faks: 036315016Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad, MostarI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: VodosnabdjevanjeI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od datuma potpisivanjaOkvirnog sporazuma do 31.12.2014.gII.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma(vrijednost bez PDV-a): 60.000,00II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraJavna nabavka nafte i naftnih derivata

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 39

Page 40: Broj/Broj 26

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka nafte (EURO Dizel 4 BAS EN 590, EURO Dizel 5 BASEN 590, Premium BMB 95) i naftnih derivata.II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraDetaljan opis i koli~ine su date u TDII.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaNajbli`a benzinska pumpa dobavlja~a adresi sjedi{ta Ugovornogorgana-Trg Ivana Krndelja 40, MostarII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiprema tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostprema tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostprema tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e:90,00 %2. Maloprodajna mre`a, u~e{}e:10,00 %IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 12:15Mjesto: Kao u Aneksu AOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEUplata za preuzimanje tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti na`iro ra~un "Vodovod" doo Dru{tvo za vodovod i kanalizacijuMostar kod SPARKASSE BANK D.D. filijala Mostar broj1990530009031715, ili na blagajni ugovornog organa na adresi TrgIvana Krndelja 40 sa naznakom "za otkup tenderskedokumentacije-nabavka nafte i naftnih derivata". Ponu|a~i imajumogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa iste.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Vodovod, dru{tvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.Kontakt osoba: Duda Sal~in,dipl.ing.gra|.Adresa: Trg Ivana Krndelja 40Po{tanski broj: 88000Op{tina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227094700000Telefon: 036502732Faks: 036502737E-mail:[email protected]. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Vodovod, dru{tvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.Kontakt osoba: Duda Sal~in, dipl.ing.gra|.Adresa: Trg Ivana Krndelja 40Po{tanski broj: 88000Op{tina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227094700000Telefon: 036502732

Faks: 036502737E-mail: [email protected]. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Vodovod, dru{tvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o.Kontakt osoba: Duda Sal~in,dipl.ing.gra|Adresa: Trg Ivana Krndelja 40-protokolPo{tanski broj: 88000Op{tina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227094700000Telefon: 036502732Faks: 036502737E-mail: [email protected]

(M1-A-4961-13)

OP]INA KAKANJ

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 194-1-3-1-47/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: OP]INA KAKANJKontakt osoba: Kulovi} MirhaAdresa: Alije Izetbegovi}a br. 123Po{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4218305690007Telefon: 032771822Faks: 032771809Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.kakanj.com.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),KAKANJI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Polaganje cijeviII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIzvo|enje radova na izgradnji toplifikacije u Donjoj Papratnici I -faza izgradnja vrelovoda za Papratnicu u MZ PapratnicaII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraIzvo|enje radova na izgradnji toplifikacije u Donjoj Papratnici I -faza izgradnja vrelovoda za Papratnicu u MZ PapratnicaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema predmjeru uz tendersku dokumentacijuII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)280.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaOP]INA KAKANJ MZ PapratnicaII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja60 dana od dana uvo|enja u posao od strane nadzornog organa

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 40 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 41: Broj/Broj 26

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseNavedeno u tenderskoj dokumentacijiIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiNavedeno u tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostNavedeno u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostNavedeno u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 6.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa PDV-omIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: ul. Alije izetbegovica 123 KakanjOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJENov~ana naknada za TD mo`e se uplatiti na ra~un Op}ine Kakanjbr.1610550000100718, vrsta prihoda 722449, {ifra op}ine 043 ilina {alteru prijemne kancelarije

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: OP]INA KAKANJKontakt osoba: Mirha Kulovi}Adresa: Alije Izetbegovi}a br. 123Po{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4218305690007Telefon: 032771822Faks: 032771809E-mail:[email protected] adresa: www.kakanj.com.ba

(M1-A-4939-13)

OP]INA KAKANJ

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 194-1-2-1-48/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: OP]INA KAKANJKontakt osoba: Mirha Kulovi}Adresa: Alije Izetbegovi}a br. 123Po{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4218305690007Telefon: 032771822Faks: 032771809Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.kakanj.com.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),KAKANJI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Ostale uslugeII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 3II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotoveII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraPru`anje usluga izrade projektno-teheni~ke dokumentacije, izradarevizije projektno-tehni~ke dokumentacije i vr{enjestru~no-tehni~kom nadzora nad izvo|enjem radova za pro{irenjesistema daljinskog grijanja na podru~ju op}ine KakanjII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraIzrade projektno-teheni~ke dokumentacije, izrada revizijeprojektno-tehni~ke dokumentacije i vr{enje stru~no-tehni~komnadzora nad izvo|enjem radova za pro{irenje sistema daljinskoggrijanja na podru~ju op}ine KakanjOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseNavedeni u tenderskoj dokumentacijiIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiNavedeni u tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostNavedeni u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostNavedeni u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 6.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 15,00 KM sa PDV-omIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 14:00Mjesto: ul. Alije Izetbegovi}a br.123 zgrada Op}ine mala sala Isprat

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 41

Page 42: Broj/Broj 26

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJENov~ana naknda za TD iznosi 15,00 KM po lotu,a mo`e se uplatitina ra~un op}ine br. 1610550000100718, vrsta prihoda 722449,{ifra op}ine 043 ili na {alteru prijemne kancelarije op}ine Kakanj

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraPru`anje usluga izrade projektno-tehni~ke dokumentacije zapro{irenje sistema daljinskog grijanja na podru~ju op}ine KakanjII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema specifikaciju usluga uz tend.dokumentacijuII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma2 (dvije) godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaOp}ina Kakanj

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraPru`anje usluga izrade revizije projektno-tehni~ke dokumentacijeza pro{irenje sistema daljinskog grijanja na podru~ju op}ine KakanjII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema specifikaciji usluga uz tend.dokumentacijuII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma2 (dvije) godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaOp}ina Kakanj

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraPru`anje usluga nadzora nad izvo|enjem radova na pro{irenjusistema daljinskog grijanja na podru~ju op}ine KakanjII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema specifikaciji usluga uz tendersku dokumentacijuII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma2 (dvije) godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaOp}ina Kakanj

(M1-A-4938-13)

JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVOD.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 196-1-3-1-152/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. SarajevoKontakt osoba: Nenad ]ipovi}Adresa: Kurta Schorka 36Po{tanski broj: 71210

Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200068970001Telefon: 033289200Faks: 033289201Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.sarajevo-airport.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Djelatnosti zra~ne lukeI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radoviII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraRadovi na rekonstrukciji hangara A i B za smje{taj aerodromskeopreme i sredstavaII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraRadovi na rekonstrukciji hangara A i B za smje{taj aerodromskeopreme i sredstavaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraDefinisana projektom i tenderskom dokumentacijomII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)600.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaJP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo (airside - zonaograni~enog pristupa)II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja10 mjeseciOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseDefinisani tenderskom dokumentacijomIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDefinisana tenderskom dokumentacijomIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostDefinisana tenderskom dokumentacijomIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostDefinisana tenderskom dokumentacijomOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 42 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 43: Broj/Broj 26

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 13.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 13.5.2013. Vrijeme: 12:30Mjesto: Soba 054c

(M1-A-4810-13)

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONADOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU

PODATAKA BiH

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 197-1-1-1-166/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju irazmjenu podataka BiHKontakt osoba: Adnan Vukojevi}Adresa: Petra Ko~i}a 61 Banja LukaPo{tanski broj: 78000Op{tina/Grad: Banja LukaIDB/JIB: 4402889700004Telefon: 051340170Faks: 051340180Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.iddeea.gov.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka motornih vozilaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraDato u TDII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)200.854,70II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaBanja LukaII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaDato u TDOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseDato u TDIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDato u TDIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostDato u TDIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostDato u TDOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 10:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Banja Luka, Petra Ko~i}a 61.Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEInstrukcija za uplatu naknade za otkup TD data je na web straniciAgencije www.iddeea.gov.ba

(M1-A-4857-13)

SUDSKA POLICIJA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 198-1-1-1-58/13

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

I.1. Podaci o ugovornom tijeluNaziv: Sudska policija Federacije Bosne i HercegovineKontakt osoba: Marijan Bileti}Adresa: Valtera Peri}a broj 15Po{tanski broj: 71000Op}ina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200545900029Telefon: 033666239Faks: 033213586Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.vsfbih.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo upraveI.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORARobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a Broj lotova 6II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 43

Page 44: Broj/Broj 26

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabava uniformi i drugih djelova odje}e.II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabava uniformi, ko{ulja, majica, ka~keta i cipela.II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.4. Ograni~enja za sudjelovanjeObavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnimnabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskojdokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiNavedeno u tenderskoj dokumentaciji.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostNavedeno u tenderskoj dokumentaciji.III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostNavedeno u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 14.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanjeDatum:14.5.2013 Vrijeme:9:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 14.5.2013. Vrijeme: 10:00Mjesto: Valtera Peri}a 15 71000 Sarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabava policijskiih uniformi.I.2. Kratak opis predmeta ugovoraPolicijska uniforma (kratka jakna + dvoje hla~e).II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora185 kompletaII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a26.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumado 31.12.2013. godineIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e:80,00 %2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %3. Na~in i uvjeti pla}anja., u~e{}e:10,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevoV. Dodatne informacijeUkoliko se dobavlja~ javlja na vi{e LOT-ova, originalnudokumentaciju mo`e prilo`iti uz jedan LOT, a u ostalimLOT-ovima samo dokumentaciju i ponudu koja se odnosi na tajLOT sa elementima koji se boduju u skladu sa utvr|enim

podkriterijima. Potrebno je nazna~iti uz koji se LOT nalazioriginalna dokumentacija.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabava ko{ulja kratkih rukava.I.2. Kratak opis predmeta ugovoraKo{ulja kratkih rukava sa pripadaju}im amblemima.II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora450 komadaII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a8.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumado 31.12.2013. godineIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e:80,00 %2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %3. Na~in i uvjeti pla}anja., u~e{}e:10,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevoV. Dodatne informacijeUkoliko se ponu|a~ javlja na vi{e LOT-ova, originalnudokumantaciju mo`e prilo`iti uz jedan LOT, a u ostalimLOT-ovima samo dokumentaciju i ponudu koja se odnosi na tajLOT sa elementima koji se boduju u skladu sa utvr|enimpodkriterijima. Potrebno je nazna~iti uz koji se LOT nalazioriginalna dokumentacija.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabava ko{ulja dugih rukava.I.2. Kratak opis predmeta ugovoraKo{ulja dugih rukava.II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora490 komadaII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a8.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumado 31.12.2013. godineIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e:80,00 %2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %3. Na~in i uvjeti pla}anja., u~e{}e:10,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevoV. Dodatne informacijeUkoliko se ponu|a~ javlja na vi{e LOT-ova, originalnu dokumen-taciju mo`e prilo`iti uz jedan LOT, a u ostalim LOT-ovima samodokumentaciju i ponudu koja se odnosi na taj LOT sa elementima

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 44 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 45: Broj/Broj 26

koji se boduju u skladu sa utvr|enim podkriterijima. Potrebno jenazna~iti uz koji se LOT nalazi originalna dokumentacija.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 4

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabava bijelih pamu~nih majica.I.2. Kratak opis predmeta ugovoraBijela pamu~na majica.II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora500 komadaII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a2.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumado 31.12.2013. godineIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e:80,00 %2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %3. Na~in i uvjeti pla}anja., u~e{}e:10,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevoV. Dodatne informacijeUkoliko se ponu|a~ javlja na vi{e LOT-ova, originalnudokumantaciju mo`e prilo`iti uz jedan LOT, a u ostalimLOT-ovima samo dokumentaciju i ponudu koja se odnosi na tajLOT sa elementima koji se boduju u skladu sa utvr|enimpodkriterijima. Potrebno je nazna~iti uz koji se LOT nalazioriginalna dokumentacija.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 5

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabava cipela.I.2. Kratak opis predmeta ugovoraPlitka cipela - ljetna.II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora435 pariII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a15.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumado 31.12.2013. godineIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e:80,00 %2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %3. Na~in i uvjeti pla}anja., u~e{}e:10,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevoV. Dodatne informacijeUkoliko se ponu|a~ javlja na vi{e LOT-ova, originalnu dokumen-taciju mo`e prilo`iti uz jedan LOT, a u ostalim LOT-ovima samodokumentaciju i ponudu koja se odnosi na taj LOT sa elementima

koji se boduju u skladu sa utvr|enim podkriterijima. Potrebno jenazna~iti uz koji se LOT nalazi originalna dokumentacija.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 6

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabava ka~keta.I.2. Kratak opis predmeta ugovoraKa~ket sa vezenom oznakom Sudske policije.II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora500 komadaII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a3.500,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumado 31.12.2"13. godineIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e:80,00 %2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %3. Na~in i uvjeti pla}anja., u~e{}e:10,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevoV. Dodatne informacijeUkoliko se ponu|a~ javlja na vi{e LOT-ova, originalnudokumantaciju mo`e prilo`iti uz jedan LOT, a u ostalimLOT-ovima samo dokumentaciju i ponudu koja se odnosi na tajLOT sa elementima koji se boduju u skladu sa utvr|enimpodkriterijima. Potrebno je nazna~iti uz koji se LOT nalazioriginalna dokumentacija.

(M1-A-4873-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDAREPUBLIKE SRPSKE" - MATI^NO PREDUZE]E

A.D. TREBIWE - ZAVISNO PREDUZE]E"ELEKTROKRAJINA" AKCIONARSKO DRU[TVO

BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE

O NABAVCI BROJ 203-1-1-1-107/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda RepublikeSrpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e"Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa LukaKontakt osoba: Vesna JavoracAdresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95Po{tanski broj: 78000Op{tina/Grad: Bawa LukaIDB/JIB: 4400855640000Telefon: 051246300Faks: 051215610Elektronska po{ta (e mail): [email protected] adresa (web): elektrokrajina.com

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacijeKao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 45

Page 46: Broj/Broj 26

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, Kupovina

II.2. Podjela na lotoveNe

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka putni~kih vozila

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka putni~kih vozila

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora300.000,00

II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bezPDV-a)300.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaPodru~je Radnih jedinica Ugovornog organa

II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?Ne

II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa12 mjeseci

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe naodgovaraju}e propiseU skladu sa tenderskom dokumentacijom

III.4. Ograni~ewe za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskojdokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnostiU skladu sa tenderskom dokumentacijom

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostU skladu sa tenderskom dokumentacijom

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostU skladu sa tenderskom dokumentacijom

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoqnija ponuda

IV.2.1.a. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e:50,00 %2. Rok isporuke, u~e{}e:30,00 %3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:20,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}eDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponudaDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJEBroj `iro ra~una na koji svi zainteresovani ponu|a~i moguotkupiti TD je: 551001-00000105-05 - Uni Kredit Banka.Uz dokaz o uplati TD, otkupnici iste, obavezni su dostaviti ipotvrdu o registraciji.Postupak i rokovi po prigovoru po~iwu te}i od momentadostavqawa istog na Protok u zgradu Direkcije Ugovornogorgana, na navedenoj adresi kao u Aneksu A.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda RepublikeSrpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e"Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa LukaKontakt osoba: Dragan Berowa 051/246-335Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95Po{tanski broj: 78000Op{tina/Grad: Bawa LukaIDB/JIB: 4400855640000Telefon: 051246300Faks: 051215610Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): elektrokrajina.com

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda RepublikeSrpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e"Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa LukaKontakt osoba: Dragan Berowa 051/246-335Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95Po{tanski broj: 78000Op{tina/Grad: Bawa LukaIDB/JIB: 4400855640000Telefon: 051246300Faks: 051215610Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): elektrokrajina.com

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}eNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda RepublikeSrpske" - Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe - Zavisno preduze}e"Elektrokrajina" Akcionarsko dru{tvo Bawa LukaKontakt osoba: Dragan Berowa 051/246-335Adresa: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 95Po{tanski broj: 78000Op{tina/Grad: Bawa LukaIDB/JIB: 4400855640000Telefon: 051246300Faks: 051215610Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): elektrokrajina.com

(M1-A-4797-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDAREPUBLIKE SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E

A.D. TREBIWE ZAVISNO PREDUZE]E"ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBIWE

OBAVJE[TEWE

O NABAVCI BROJ 220-1-1-1-87/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Mje{oviti Holding "Elektroprivreda RepublikeSrpske" Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe Zavisno Preduze}e"Elektro-Hercegovina" a.d. TrebiweKontakt osoba: Marko LugowaAdresa: Jovana Ra{kovi}a br. 6Po{tanski broj: 89101Op{tina/Grad: Trebiwe

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 46 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 47: Broj/Broj 26

IDB/JIB: 4401354720000Telefon: 059279801Faks: 059260678Internet adresa (web): www.elektrohercegovina.com

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacijeKao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetskinivo,Republika SrpskaI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, Kupovina

II.2. Podjela na lotoveNe

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 1. godina

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka auto guma

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraKako je navedeno u tenderskom dokumentu

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaKako je navedeno u tenderskom dokumentu

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?Ne

III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe naodgovaraju}e propiseKako je navedeno u tenderskom dokumentu

III.4. Ograni~ewe za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskojdokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnostiKako je navedeno u tenderskom dokumentu

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostKako je navedeno u tenderskom dokumentu

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostKako je navedeno u tenderskom dokumentu

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 40,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}eDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponudaDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: Upravna zgrada preduze}a

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJEUplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un5620080000228732 kod Razvojne banke jugoisto~ne evrope,primalac "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe, svrha uplateuplata za tendersku dokumentaciju.Tako|e, potrebon je dostaviti ta~an naizi i ID broj firme.Sve ponude koje prispiju nakon krajweg roka za dostavu ponudane}e se razmatrati i otvarati.Ukoliko se podnese ponuda bez prilo`enog dokaza o uplati zatendersku dokumentaciju ista se ne}e otvarati nini uzimati urazmatrawe.Na koverti mora stajati NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJAZA NABAVKE PONUDA ZA NABAVKU 10/01-13.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Mje{oviti Holding "Elektroprivreda RepublikeSrpske" Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe Zavisno Preduze}e"Elektro-Hercegovina" a.d. TrebiweKontakt osoba: Marko LugowaAdresa: Jovana Ra{kovi}a br. 6Po{tanski broj: 89101Op{tina/Grad: TrebiweIDB/JIB: 4401354720000Telefon: 059279838Faks: 059260678Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.elektrohercegovina.com

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacijeNaziv: Mje{oviti Holding "Elektroprivreda RepublikeSrpske" Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe Zavisno Preduze}e"Elektro-Hercegovina" a.d. TrebiweKontakt osoba: Marko LugowaAdresa: Jovana Ra{kovi}a br. 6Po{tanski broj: 89101Op{tina/Grad: TrebiweIDB/JIB: 4401354720000Telefon: 059279838Faks: 059260678Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.elektrohercegovina.com

(M1-A-4914-13)

DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIHTIJELA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 222-1-1-1-73/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Direkcija za koordinaciju policijskih tijelaKontakt osoba: Nata{a [obotAdresa: Aleja Bosne Srebrene bbPo{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi GradIDB/JIB: 4201544380001Telefon: 033779000Faks: 033779010I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 47

Page 48: Broj/Broj 26

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 3II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotoveII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka kompjuterske opremeII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka kompjuterske opremeOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseKao u TDIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiKao u TDIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostKao u TDIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostKao u TDOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 1.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 13:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 13:30Mjesto: Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraRa~unari, {tampa~i, skenerI.2. Kratak opis predmeta ugovoraRa~unari, {tampa~i, skenerII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora15II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a15.128,20 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma30 dana od dana potpisivanja

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraServer za sistem za upravljanje dokumentimaI.2. Kratak opis predmeta ugovoraServer za sistem za upravljanje dokumentimaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora1II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a12.820,52 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma30 dana od dana potpisivanjaIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraUPS i KVM SwichI.2. Kratak opis predmeta ugovoraUPS i KVM SwichII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora11II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a43.589,75 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma30 dana od dana potpisivanjaIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevo

(M1-A-4962-13)

MINISTARSTVO ODBRANE BiH

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 237-1-2-1-188/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: MINISTARSTVO ODBRANE BiHKontakt osoba: Mario Andri}Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari GradIDB/JIB: 4200745400004Telefon: 033285500Faks: 033286697Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.mod.gov.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 48 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 49: Broj/Broj 26

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Ostale uslugeII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraPru`anje usluga atestiranja ii certifikacijeADR-certifikata zamotorna vozila OS BiH namjenjenih prijevozu opasnih materija za2013. godinuII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraPredmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbornajpovoljnijeg pru`aoca usluga za atestiranja, izdavanja iprodu`enja va`nosti ADR-certifikata za motorna vozila OS BiHnamjenjenih prijevozu opasnih materija za 2013. godinuII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora26.666,67II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)26.666,67II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaPru`anja usluga je jedinicama OS BiH, odnosno Sarajevu, Mostaru,^apljini, Tuzli, Doboju, Banja Luci i Biha}uII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja12 mjeseciOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseBud`et institucija Bosne i HercegovineIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti(Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskojdokumentaciji).III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost(~l.24 ZJN)- dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanjedjelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost(~l.25-ZJN)- uvjeti i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanjeuvjeta kako je to navedeno u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. Cijena usluga, u~e{}e:65,00 %2. Rok pru`anja usluge od dana izdavanja naru|benice,u~e{}e:25,00 %3. Rok pla}anja, u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 11:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Hamdije Kre{evljakovi}a br.98, SarajevoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEDobavlja~i snose sve tro{kove nastale na ime pripreme idostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakvetro{kove dobavlja~a u postupku nadmetanja.-Ponu|a~ je upoznat da }e ugovorni organ u slu~aju opravdanihpotreba postupiti u skladu sa ~lanom 11.(4) b) 2) Zakona o javnimnabavkama u BiH.-Za tendersku dokumentaciju se ne pla}a naknada a predstavnikponu|a~a za preuzimanje tenderske dokumentacije, potrebno je daimaju ovla{tenje osobe ponu|a~a (punomo}).-Ugovor po~inje te~i od dana 16.10.2013. godine, a isti }e seprimjenjivati za period od 12 (dvanaest) mjeseci ,

(M1-A-4772-13)

MX "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE"ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA

TREBI[WICI" AD TREBIWE

OBAVJE[TEWE

O NABAVCI BROJ 238-1-3-1-176/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: MX "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE"ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NATREBI[WICI" AD TREBIWEKontakt osoba: Gordan Mi{eqi}, dipl.ma{.in`., telefon:059/278-375, E-mail: [email protected]: Obala Luke Vukalovi}a br. 2Po{tanski broj: 89101Op{tina/Grad: TrebiweIDB/JIB: 4401355020001Telefon: 059260213Faks: 059260782Elektronska po{ta (e mail): [email protected]

Internet adresa (web): www.het.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacijeKao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Ostali radovi zavr{avawa gradwe

II.2. Podjela na lotoveNe

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?Ne

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 49

Page 50: Broj/Broj 26

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka i ugradwa ure|aja za mjerewe protoka kroz turbinu,temeqne ispuste, preqeve, ispuste Popovo poqe na HET 2

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraPotrebno je ugraditi mjera~e da bi se obezbijedilo mjereweprotoka kroz ispuste i prelivna poqa zbog pra}ewa ispu{tawavoda

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraNavedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bezPDV-a)185.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaTrebiwe/RS/BiH

II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?Ne

II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa60 ({ezdeset) dana

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?Ne

III.4. Ograni~ewe za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskojdokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnostiNavedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostNavedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostNavedeno u tenderskoj dokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoqnija ponuda

IV.2.1.a. Podkriteriji1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:85,00 %2. Du`ina garantnog perioda za izvedene radove i ugra|enematerijale, u~e{}e:10,00 %3. Rok izvo|ewa radova, u~e{}e:5,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 7.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: Trebiwe, Obala Luke Vukalovi}a br. 2, kancelarija br. 56

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJETenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti u roku od 3 (tri)dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacijepo~ev{i od 08.04.2013. godine.Za pla}awe iz BiH - Nov~ana naknada za tendersku dokumentacijuje 20,00 KM.@iro ra~un ZP Hidroelektrane na Trebi{wici AD TrebiweBroj 562-008-00000313-37 Razvojna Banka Jugoisto~ne Evrope,Filijala Trebiwe.

Za pla}awe iz inostranstva (Instrukcije za usmjeravawedeviznog priliva iz inostranstva):FIELD 32 (CURRENCY AND AMOUNT)EUR 10,23FIELD 56A (INTERMIDIARY)SWIFT: DEUTDEFFXXXDEUTSCHE BANK AGFRANKFURT AM MAINFIELD 57A (ACCOUNT WITH INST.)NOVA BANKA A.D. BANJALUKASWIFT: NOBIBA22FIELD 59 (BENEFICIARY)BA395551101000241362JP HET HIDROEL.NA TREB.ADL.VUKALOVI]A 2FIELD 70 (DETAILS OF PAYMENT)Zainteresovani dobavqa~i imaju pravo uvida u tenderskudokumentaciju prije nego {to je otkupe.

ANEKS A

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacijeNaziv: MX "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE"ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NATREBI[WICI" AD TREBIWEKontakt osoba: Trifko BulutAdresa: Obala Luke Vukalovi}a br. 2Po{tanski broj: 89101Op{tina/Grad: TrebiweIDB/JIB: 4401355020001Telefon: 059278306Faks: 059260782Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.het.ba

(M1-A-5000-13)

DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOMSARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 243-1-1-1-523/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOMSARAJEVOKontakt osoba: Adnan Lagumd`ijaAdresa: OBALA KULINA BANA 8Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200211100005Telefon: 033446774Faks: 033224536Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: TelekomunikacijeI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, Kupovina

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 50 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 51: Broj/Broj 26

II.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka pokretnih klima ure|ajaII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka,isporuka, transport, instalacija, pode{avanje, testiranje,pu{tanje u rad i izrdada porojekta izvedenog stanja za 4 (~etiri)pokretna klima ure|ajaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora4 klima ure|ajaII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)100.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaPrema tehni~koj specifikacijiII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja4 mjeseca od potpisa ugovoraOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseU skladu sa Tenderskom dokumentacijomIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiU skladu sa Tenderskom dokumentacijomIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostU skladu sa Tenderskom dokumentacijomIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostU skladu sa Tenderskom dokumentacijomOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 6.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM ili 10,50?IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 10:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 10:30Mjesto: Protokol BH Telecom-a, Obala Kulina bana 8, 71000Sarajevo , BiHOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEZa preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ jeobavezan dostaviti pismeni zahtjev na fax 033 / 224 -536 ili naProtokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, i predo~itidokaz o izvr{enoj uplati naknade tro{kova za tenderskudokumentaciju.Nov~ana naknada sa naznakom: "za tendersku dokumentaciju broj13667/13 A.L." za nabavku pokretnih klima ure|aja iznosi 20,00KM i upla}uje se na ra~un broj:1610000030950092 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (na nalogaza uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponu|a~a);ili za inostrane ponu|a~e iznos od 10,50 EUR: SWIFT:RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933.Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no na protokolu BHTelecoma uz pismeni zahtjev za preuzimanje tenderskedokumentacije - u skladu sa stavom 1 ove ta~ke ili }e ista na osnovu

pismenog zahtjeva biti poslana preporu~enom po{tom na adresuponu|a~a.Ponu|a~ tendersku dokumentaciju mo`e obezbjediti i na na~in daista bude poslana brzom po{tom na tro{ak ponu|a~a, uz obavezu daponu|a~ navede i dostavlja~a kojem }e dati nalog za preuzimanjetenderske dokumentacije na protokolu BH Telecom-a."Smatrat }e se da je ponu|a~ momentom pla}anja izvr{io ipreuzimanje tenderske dokumentacije , jer mu je ista u tom periodubila na rapolaganju . Za tro{kove otkupa tenderske dokumentacijeBH Telecom d.d. Sarajevo }e ponu|a}u ispostaviti fakturu".Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumentitreba da budu slo`eni i ~vrsto uvezani, te ozna~eni rednimbrojevima.Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~adostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo,Protokol, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo sa naznakom:"Ponuda broj 13667/13 A.L. " - NE OTVARAJ.Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.4. iponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bi}evra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosinikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnihrazja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eniponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~neodluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije uvezi sa ponudom. Sve dodatne informacije se mogu dobiti napismeni upit, a najkasnije do 26.04.2013. godine do 16:00 sati- nafax: 033 224 536. Kontakt osoba Adnan Lagumdzija 033/ 224 508 ;e-mail : [email protected]

(M1-A-5024-13)

KLINI^KA BOLNICA MOSTAR

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 245-1-1-1-75/13

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

I.1. Podaci o ugovornom tijeluNaziv: KLINI^KA BOLNICA MOSTARKontakt osoba: Anita PrskaloAdresa: KRALJA TVRTKA BBPo{tanski broj: 88000Op}ina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227224680006Telefon: 036336500Faks: 036322712Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.kb-mostar.org

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjektI.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: ZdravstvoI.6. Zajedni~ka nabavaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORARobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a Broj lotova 2II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotoveII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabava sredstava i pribora za odr`avanje higijene

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 51

Page 52: Broj/Broj 26

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.4. Ograni~enja za sudjelovanjeObavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnimnabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskojdokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 26.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanjeDatum:7.5.2013 Vrijeme:9:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 9:30Mjesto: Klini~ka bolnica Mostar, Kralja Tvrtka bb, 88 000 Mostar(Ravnateljstvo)Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE@irora~un broj: 3381002200717786 UniCredit bank dd Mostar

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabava sredstava za odr`avanje higijeneII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovorakao u natje~ajnoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a240.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumagodinu dana od dana potpisivanja ugovoraIII. Podkriteriji1. cijena, u~e{}e:90,00 %2. uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaKlini~ka bolnica Mostar

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabava sredstava za odr`avanje higijeneII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovorakao u natje~ajnoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a60.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumagodinu dana od dana potpisivanja ugovora

III. Podkriteriji1. cijena, u~e{}e:90,00 %2. uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaKlini~ka bolnica Mostar

(M1-A-4886-13)

KLINI^KA BOLNICA MOSTAR

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 245-1-1-1-76/13

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

I.1. Podaci o ugovornom tijeluNaziv: KLINI^KA BOLNICA MOSTARKontakt osoba: Anita PrskaloAdresa: KRALJA TVRTKA BBPo{tanski broj: 88000Op}ina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227224680006Telefon: 036336500Faks: 036322712Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.kb-mostar.org

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjektI.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: ZdravstvoI.6. Zajedni~ka nabavaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORARobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabava ribe, jaja, pile}eg mesa i konzerviranih mesnih proizvodaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovorakao u natje~ajon dokumentacijiII.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednostbez PDV-a)150.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSlu`ba za ishranu bolesnika KB MostarII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjagodinu dana od dana potpisivanja ugovoraOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.4. Ograni~enja za sudjelovanjeObavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnimnabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskojdokumentaciji.

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 52 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 53: Broj/Broj 26

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. cijena, u~e{}e:90,00 %2. uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 %IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 26.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanjeDatum:7.5.2013 Vrijeme:11:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 11:30Mjesto: Klini~ka bolnica Mostar, Kralja Tvrtka bb, 88 000 Mostar(Ravnateljstvo)Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE@irora~un broj: 3381002200717786 UniCredit bank dd Mostar

(M1-A-4916-13)

OP]INA [IROKI BRIJEG

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 248-1-3-1-24/13

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

I.1. Podaci o ugovornom tijeluNaziv: OP]INA [IROKI BRIJEGKontakt osoba: Predrag Naletili}Adresa: Fra Didaka Bunti}a 11Po{tanski broj: 88220Op}ina/Grad: [iroki BrijegIDB/JIB: 4272082230003Telefon: 039702801Faks: 039705915Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.sirokibrijeg.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo upraveI.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina(FBiH), [IROKI BRIJEGI.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORARadovi, Demoliranje i ru{enje zgrada; prebacivanje zemljeII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a Broj lotova 3II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotoveII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIzvo|enje radova na izvr{enju rje{enja urbanisti~ko-gra|evinskoginspektoraII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraPredmet nabave je izbor ponu|a~a za izvo|enje radova nauklanjanju objekata za koje je urbanisti~ko-gra|evinski inspektordonio rje{enje o uklanjanju

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJEIII.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.4. Ograni~enja za sudjelovanjeObavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnimnabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskojdokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiPrema tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostPrema tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostPrema tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAKIV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanjeDatum:8.5.2013 Vrijeme:10:45IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 11:00Mjesto: Ul. fra Didaka Bunti}a br. 11, I kat soba br. 17Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE- nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije upla}uje

se na transakcijski ra~un broj: 3382202200120303 kodUniCredit Bank d.d. Mostar

- svrha doznake: Javna nabava-izvr{enje rje{enja urbanisti~ko-gra|evinskog inspektora

- dokaz o uplati naknade za otkup tenderske dokumentacijedostaviti uz zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije

- predstavnik ponu|a~a koji prisustvuje otvaranju ponuda trebaimati pismeno ovla{tenje ponu|a~a za potpisivanje ipreuzimanje zapisnika sa javnog otvaranja ponuda

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: OP]INA [IROKI BRIJEGKontakt osoba: Predrag Naletili}Adresa: Fra Didaka Bunti}a 11Po{tanski broj: 88220Op}ina/Grad: [iroki BrijegIDB/JIB: 4272082230003Telefon: 039702806Faks: 039705915E-mail:[email protected] adresa: www.sirokibrijeg.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: OP]INA [IROKI BRIJEGKontakt osoba: Predrag Naletili}Adresa: Fra Didaka Bunti}a 11Po{tanski broj: 88220Op}ina/Grad: [iroki BrijegIDB/JIB: 4272082230003Telefon: 039702806Faks: 039705915E-mail: [email protected] adresa: www.sirokibrijeg.ba

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraRu{enje pogona za proizvodnju betona

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 53

Page 54: Broj/Broj 26

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraRu{enje pogona za proizvodnju betona i odvoz poru{enogmaterijala na deponijII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a4.255,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma30 danaIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaUzari}i-[iroki Brijeg

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraRu{enje ogradnog zidaI.2. Kratak opis predmeta ugovoraRu{enje ogradnog zida i odvoz poru{enog materijala na deponijII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a504,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma30 danaIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaPrivalj-[iroki Brijeg

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraIskop odvodnog kanalaI.2. Kratak opis predmeta ugovoraStrojni iskop odvodnog kanala s deponiranjem iskopanogmaterijala na parceliII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a400,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma30 danaIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaVagan-[iroki Brijeg

(M1-A-4864-13)

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 254-1-2-1-193/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiHKontakt osoba: ERVINA SAMARD@I] / ALDIN SEDICAdresa: BANA LAZAREVI]A BBPo{tanski broj: 78000

Op{tina/Grad: Banja LukaIDB/JIB: 4401711930000Telefon: 051335100Faks: 051335101I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Ostale uslugeII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godineII.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma(vrijednost bez PDV-a): 25.641,00II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraVr{enje usluge {tampanja zakonom predvi|enih obrazaca i drugihobrazaca koje koristi UIO BiHII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraKao u tenderskojII.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaKao u tenderskojOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseKao u tenderskojIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiKao u tenderskojIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostKao u tenderskojIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostKao u tenderskojOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 7.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:15Mjesto: Sredi{nji ured UIO BiH, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 54 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 55: Broj/Broj 26

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJETD dobavlja~i mogu preuzeti u UIO, na navedenoj adresi, ilipo{tom na zahtjev ponu|a~a ili e-mailom, uz prezentiranjeuplate nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM,svakim radnimdanom od 8,00-14,00 h.Uplatu naknade za otkup TD vr{iti u skladu sa Naredbom oizmjenama i dopunama Naredbe o uplatnim ra~unima zaadministrativne takse "Slu`beni glasnik BiH" broj 3/12, kakoslijedi: vrsta uplate za svaku uplatu treba biti 0Vrsta prihoda 722153Op{tina treba sadr`i {ifru op{tine prebivali{ta sjedi{ta uplatiocaBudd`etska organizacija 1601001Poziv na broj 0Nazivi i brojevi uplatnih ra~una za administrativne pristojbe su:JRT Trezor BiH Depozitni ra~un.Broj ra~una:3380002210018390 UniCredit Bank5520040002547572 Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka3060310000938769 Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar Mostar1610000010751006 Raiffaisen Bank.

(M1-A-4903-13)

BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 257-1-1-1-719/13

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

I.1. Podaci o ugovornom tijeluNaziv: Br~ko distrikt BiHKontakt osoba: Dragan Jokanovi}Adresa: Bulevar mira 1Po{tanski broj: 76000Op}ina/Grad: Br~ko distriktIDB/JIB: 4600082130006Telefon: 049240728Faks: 049240728Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo upraveI.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Br~ko distrikt, Br~kodistriktI.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORARobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a Broj lotova 19II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotoveII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabava ud`benika za osnovne {kole za potrebe Odjela zaobrazovanjeOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisenavedeno u tenderskoj dokumentacijiIII.4. Ograni~enja za sudjelovanjeObavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnimnabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskojdokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostinavedeno u tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostnavedeno u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostnavedeno u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 9.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanjeDatum:9.5.2013 Vrijeme:13:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 13:15Mjesto: Dom kulture Br~ko, Mladena Maglova 2Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJETenderska dokumentacija se preuzima bez naknade sa slu`beneweb stranice Vlade Br~ko distrikta www.nabavka.bdcentral.net.Tenderska dokumentacija }e na navedenoj web stranici bitidostupna za preuzimanje od 10.04.2013. do 09.05.2013. godine.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraud`benici za osnovne {koleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoranavedeno u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a59.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaod dana potpisa do momenta isporukeIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovanavedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraud`benici za osnovne {koleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoranavedeno u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a32.500,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaod dana potpisa do momenta isporuke

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 55

Page 56: Broj/Broj 26

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

ud`benici za osnovne {koleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

109.500,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od dana potpisa do momenta isporukeIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 4

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

ud`benici za osnovne {koleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

4.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od dana potpisa do momenta isporukeIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 5

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

ud`benici za osnovne {koleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

15.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od dana potpisa do momenta isporuke

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 6

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

ud`benici za osnovne {koleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

15.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od dana potpisa do momenta isporukeIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 7

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

ud`benici za osnovne {koleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

1.500,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od dana potpisa do momenta isporukeIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 8

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

ud`benici za osnovne {koleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

12.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od dana potpisa do momenta isporuke

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 56 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 57: Broj/Broj 26

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 9

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

ud`benici za osnovne {koleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

12.500,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od dana potpisa do momenta isporukeIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 10

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

ud`benici za osnovne {koleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

21.500,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od dana potpisa do momenta isporukeIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 11

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

ud`benici za osnovne {koleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

7.500,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od dana potpisa do momenta isporuke

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 12

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

ud`benici za osnovne {koleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

10.500,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od dana potpisa do momenta isporukeIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 13

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

ud`benici za osnovne {koleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

8.500,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od dana potpisa do momenta isporukeIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 14

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

ud`benici za osnovne {koleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

8.500,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od dana potpisa do momenta isporuke

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 57

Page 58: Broj/Broj 26

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 15

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

ud`benici za osnovne {koleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

5.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od dana potpisa do momenta isporukeIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 16

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

ud`benici za osnovne {koleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

2.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od dana potpisa do momenta isporukeIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 17

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

ud`benici za osnovne {koleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

1.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od dana potpisa do momenta isporuke

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovanavedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 18

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraud`benici za osnovne {koleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoranavedeno u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a1.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaod dana potpisa do momenta isporukeIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovanavedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 19

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraud`benici za osnovne {koleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoranavedeno u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a3.500,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaod dana potpisa do momenta isporukeIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovanavedeno u tenderskoj dokumentaciji

(M1-A-4813-13)

BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 257-1-1-1-722/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Br~ko distrikt BiHKontakt osoba: Aida [erifovi}Adresa: Bulevar mira 1Po{tanski broj: 76000Op{tina/Grad: Br~ko distriktIDB/JIB: 4600082130006Telefon: 049240728Faks: 049240728Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.nabavka.bdcentral.netI.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~kodistriktI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 58 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 59: Broj/Broj 26

I.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 25II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotoveII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka medicinskih dezinfekcionih sredstava i hemijskihsupstanci za potrebe Pododjeljenja za bolni~ku zdravstvenu za{tituza 2013. godinuOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisenavedeno u tenderskoj dokumentacijiIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostinavedeno u tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostnavedeno u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 9.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 12:15Mjesto: zgrada Vlade Br~ko distrikt BiH, sala 59,drugi spratOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEtenderska dokumentacija se mo`e preuzeti bez nov~ane naknade naweb stranici www.nabavka.bdcentral.net , predmetna tenderskadokumentacija }e biti dostupna za preuzimanje najkasnije u roku odtri dana od objave obavje{tenja u Slu`benom glasniku BiH,odnosno najkasnije od 10.04.2013.godine

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Br~ko distrikt BiHKontakt osoba: Aida [erifovi}Adresa: Bulevar mira 1Po{tanski broj: 76000Op{tina/Grad: Br~ko distriktIDB/JIB: 4600082130006Telefon: 049240728Faks: 049240728E-mail:[email protected] adresa: www.nabavka.bdcentral.netI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Br~ko distrikt BiHKontakt osoba: Aida [erifovi}Adresa: Bulevar mira 1Po{tanski broj: 76000Op{tina/Grad: Br~ko distrikt

IDB/JIB: 4600082130006Telefon: 049240728Faks: 049240728E-mail: [email protected] adresa: www.nabavka.bdcentral.netI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Br~ko distrikt BiHKontakt osoba: Aida [erifovi}Adresa: Bulevar mira 1Po{tanski broj: 76000Op{tina/Grad: Br~ko distriktIDB/JIB: 4600082130006Telefon: 049240728Faks: 049240728E-mail: [email protected] adresa: www.nabavka.bdcentral.net

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraAethanolum conc. 96%II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoranavedeno u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a24.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaod dana potpisivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovanavedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraDidecildimetilamonij hlorid 4,5% + isopropil alkohol 2%II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoranavedeno u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a2.300,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaod zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovanavedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraBezalkonij hlorid 5%II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoranavedeno u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a1.050,00 KM

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 59

Page 60: Broj/Broj 26

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Aethanol conc. 40% + izopropanol 30% rastvor u vodi,sprej a 1 litraII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

2.400,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 5

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Aethanol conc. 40 % + izopropanol 30 % rastvor u vodi, 5 litaraII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

11.167,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 6

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

2,2-2,7% Glutaraldehid+aktivator 5 litaraII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

3.420,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 7

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Laurildietildiaminoglicin Hcl 15%II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

1.400,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 8

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Dilaurildietildiaminoglicin Hcl 10%II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

290,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 9

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Formalin 35%II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

372,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godine

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 60 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 61: Broj/Broj 26

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 10

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Formalin tab. a"1 gr.II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

384,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 11

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Hidrogen 30% a"1 lit.II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

205,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 12

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Na-Dihloroizocijanurat - 2H2O (Troklozen- Na) granulatII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

678,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 13

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Medicinski benzinII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

252,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 14

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Lugolov rastvor 1% a 100 mlII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

115,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 15

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Laurildietilendiaminoglicin - Hcl 2,25%II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

365,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godine

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 61

Page 62: Broj/Broj 26

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 16

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Acidi borici pulvisII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

163,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 17

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Rivanol pulvisII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

275,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 18

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

6% Glutaraldehid + 8% glioksal + 5% Benzalkonij hlorid a 3 litraII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

450,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 19

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Scinsept mucosa a 500 ml ili potpuna paralelaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

525,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 20

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Incitine Foam pjena ili potpuna paralelaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

214,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 21

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Cidezyme enzimski detergent ili potpuna paralelaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

1.750,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godine

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 62 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 63: Broj/Broj 26

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 22

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Vaselinum albumII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

100,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 23

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Parafinum liqidumII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

1.100,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 24

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

TalkII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

400,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

od zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovanavedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 25

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraGlicerinumII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoranavedeno u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a25,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaod zaklju~ivanja okvirnog sporazuma do 31.12.2013.godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovanavedeno u tenderskoj dokumentaciji

(M1-A-4868-13)

BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TEWE

O NABAVCI BROJ 257-1-2-1-724/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Br~ko distrikt BiHKontakt osoba: Zoran [ibalijaAdresa: Bulevar mira 1Po{tanski broj: 76000Op{tina/Grad: Br~ko distriktIDB/JIB: 4600082130006Telefon: 049240728Faks: 049240728Elektronska po{ta (e mail): [email protected] adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacijeKao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt,Br~kodistriktI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Usluge izdava{tva i {tampawa na bazi tarife iliugovora

II.2. Podjela na lotoveNe

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 31.12.2014II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma(vrijednost bez PDV-a): 104.500,00

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 63

Page 64: Broj/Broj 26

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraUsluge {tampawa Slu`benog glasnika za potrebe Skup{tineBr~ko distrikta za 2013 i 2014.g.

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraDato u tenderskoj dokumentaciji

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraDato u tenderskoj dokumentaciji

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaBr~ko distrikt BiH

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe naodgovaraju}e propiseDato u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~ewe za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskojdokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnostiDato u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostDato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 10.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}eDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponudaDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 12:15Mjesto: Zgrada Vlade, sala 59, 2. sprat.

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJETenderska dokumentacije se mo`e podi}i na web straniciwww.nabavka.bdcentral.net / bez naknade i bi}e objavqenanajdaqe do 10.04.2013.g.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Br~ko distrikt BiHKontakt osoba: Zoran [ibalijaAdresa: Bulevar mira 1Po{tanski broj: 76000Op{tina/Grad: Br~ko distriktIDB/JIB: 4600082130006Telefon: 049216006Faks: 049216006Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacijeNaziv: Br~ko distrikt BiHKontakt osoba: Zoran [ibalijaAdresa: Bulevar mira 1Po{tanski broj: 76000Op{tina/Grad: Br~ko distrikt

IDB/JIB: 4600082130006Telefon: 049216006Faks: 049216006Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}eNaziv: Br~ko distrikt BiHKontakt osoba: Zoran [ibalijaAdresa: Bulevar mira 1Po{tanski broj: 76000Op{tina/Grad: Br~ko distriktIDB/JIB: 4600082130006Telefon: 049216006Faks: 049216006Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net

(M1-A-4949-13)

BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 257-1-1-1-725/13

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

I.1. Podaci o ugovornom tijeluNaziv: Br~ko distrikt BiHKontakt osoba: Dragan Jokanovi}Adresa: Bulevar mira 1Po{tanski broj: 76000Op}ina/Grad: Br~ko distriktIDB/JIB: 4600082130006Telefon: 049240728Faks: 049240728Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo upraveI.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Br~ko distrikt, Br~kodistriktI.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORARobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a Broj lotova 2II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotoveII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabava medicinske opreme za potrebe Pododjela za primarnuzdravstvenu za{tituII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoralot 1 - dijagnosti~ki ultrazvu~ni aparatlot 2 - hematolo{ki analajzer - broja~ krvnih elemenataOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 64 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 65: Broj/Broj 26

III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisenavedeno u tenderskoj dokumentacijiIII.4. Ograni~enja za sudjelovanjeObavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnimnabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskojdokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostinavedeno u tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostnavedeno u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostnavedeno u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 7.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanjeDatum:7.5.2013 Vrijeme:13:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 13:15Mjesto: Dom kulture Br~ko, Mladena Maglova 2Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJETenderska dokumentacija se preuzima bez naknade sa slu`beneweb stranice Vlade Br~ko distrikta www.nabavka.bdcentral.net.Tenderska dokumentacija }e biti dostupna za preuzimanje od10.04.2013. do 07.05.2013. godine.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoradijagnosti~ki ultrazvu~ni aparatII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoranavedeno u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a42.735,04 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaod dana potpisa do momenta isporukeIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovanavedeno u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovorahematolo{ki analajzer - broja~ krvnih elemenataII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoranavedeno u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a17.094,02 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaod dana potpisa do momenta isporuke

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovanavedeno u tenderskoj dokumentaciji

(M1-A-5070-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDABOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 258-1-2-1-678/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Mediha Oru~evi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751000Faks: 033751759Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Usluge servisiranja i popravkeII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraSanacija dvije linije procesa omek{anja vode za potrebe TE Tuzla uTuzliII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraPrema tehni~koj specifikacijiII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tehni~koj specifikacijaII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)180.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova31.august 2013.godineII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaTermoelektrana TUZLA u TuzliOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseodgo|eno pla}anje

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 65

Page 66: Broj/Broj 26

III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDa je dobavlja~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja jepredmet nabavke u skladu sa va`e~im propisima zemlje u kojoj jeregistrovanIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostNe zahtijeva seIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostDa dobavlja~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji minimalno jednogugovora u zadnje 3 (tri) godine ~iji su predmet izvo|enje usluga narekonstrukciji postrojenja za omek{anje dekarbonizirane vode iliusluge na rekonstrukciji ionskih filtera sa ugradnjom novih ionskihmasa za proto~ne kapacitete Q�50m3/h.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: Zgrada JPEPBiH d.d. Sarajevo (sala 145) ul.Vilsonovo{etali{te 15Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEZainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti zahtijev za dostavutenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzetili~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu na zahtijevu) naovla{teni fax +387 33 75 17 59.Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnimdanom od 08,00 do 15,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo,Vilsonovo{etali{te 15 (kancelarija br.325/IV).Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i sasjedi{tem u BiH su du`ni predo}iti zahtijev za u~e{}e i dokaz oizvr{enoj uplati na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacijena ra~un ugovornog organa broj: 1990490176075902 kodSparkasse bank d.d. Sarajevo, tender broj 2000003267 .Za firme izvan BiH na ra~un kod vakufske banke d.d. Sarajevo broj1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652BIC/SWIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderskedokumentacije tender broj 2000003267 .U skladu sa ~lanom 3 ta~ka 6.Uputstva o primjeni ZJN BiH,ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{itiisklju~ivo pismenim putem.Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no nanazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakonpredo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti zahtijev.

(M1-A-4741-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDABOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 258-1-2-1-679/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Ramiza Kuki}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751000

Faks: 033751759Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralnein`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a,sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kogispitivanja i analizeII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIzrada "Plana upravljanja" za odr`avanje Nacionalnog spomenikaStari grad VrandukII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraPredmet nabavke je Izrada "Plana upravljanja" za odr`avanjeNacionalnog spomenika Stari grad Vranduk prema Projektnomzadatku.Cilj izrade Plana upravljanja za odr`avanje Nacionalnogspomenika Stari grad Vranduk je stvaranje uslova za izgradnjuslo`ene hidroenergetske gra|evine HE Vranduk u neposrednojblizini spomenika, kroz izradu relevantne studijske, analiti~ke iplanske dokumentacije, kojom }e se integralno sagledati ianalizirati svi elementi namjene i organizacije kori{}enja prostora, aradi za{tite i podsticanja daljeg ukupnog razvoja ovog podru~ja.Plan upravljanja treba da afirmi{e principe odr`ivog kori{tenja itrajnog o~uvanja kulturne ba{tine, defini{e uslove pod kojima suodre|ene aktivnosti na izgradnji HE Vranduk prihvatljive saaspekta za{tite, utvrdi mogu}a ograni~enja, prioritete i potrebnemjere za{tite kulturne ba{tine. Da bi se obezbijedila realizacijainvesticionog projekta HE Vranduk Plan upravljanja treba usmjeriispunjavanje uslova vezanih za kulturno-historijsko naslije|epostavljenih rje{enjima o okolinskoj dozvoli i urbanisti~kojsaglasnosti za HE Vranduk.Potrebno je definisati tro{kove realizacije Plana u svim segmentima(Upravljanje, Akcioni planovi, i dr.) sa definisanjem izvorafinansiranja oslanjaju}i se na Ugovor o koncesiji i drugimrelevantnim pokazateljima. Tako|er je potrebno utvrditi da li jemogu}e posti}i zna~ajne razvojne efekte, posebno u turizmu, kao ina ukupan napredak u`eg i {ireg okru`enja.II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema zahtjevima iz tenderske dokumentacijeII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)150.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaJP Elektroprivreda BiH d.d.-SarajevoII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja7 (sedam) mjeseci od potpisa ugovoraOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 66 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 67: Broj/Broj 26

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisePrema uslovima iz nacrta ugovoraIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDa je ponu|a~ registrovan uz dokaz o registraciji u relevantnomprofesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovalifirmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazujenjihovo pravo da se profesionalno bave predmetnom djelatno{}u.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost"ne zahtjeva se"III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnosta) Uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 1 (jednog) ugovora

koji se odnosi na izradu Plana upravljanja u posljednje 3 (tri)godine.

b) Da ponu|a~ ima zaposlene u radnom odnosu ili na drugi na~inanga`ovano stru~na lica VSS sa radnim iskustvom od kojih }eimenovati Stru~ni tim za izradu Plana upravljanja koji se sastojiod:- Rukovodioca izrade Plana koji mo`e biti ujedno i

odgovorno lice za odre|enu oblast usluga, VSS sa 10godina radnog iskustva i

- Stru~nih lica VSS sa 5 godina radnog iskustva od kojih }ebiti formiran Stru~ni tim sa imenovanim odgovornimlicima za svaku od oblasti Plana upravljanja u skladu saAneksom 10, s tim da jedno stru~no lice mo`e bitiodgovorno i za vi{e oblasti uz uslov da ispunjava svezahtjeve iz Ta~ka IX, Tabele 1- Zahtjevi za Stru~ni tim zaizradu Plana upravljanja iz Projektnog zadatka.

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 6.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM ili 25,56 EURIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 13.5.2013. Vrijeme: 12:30IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 13.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te15, sala 145/IIOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEZainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev zadostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istupreuzeti li~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu nazahtjevu) na ovla{teni fax broj: 00387 33 75 17 59.Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnimdanom od 08,00 do 15,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo{etali{te 15, (kancelarija br.310/IV).U skladu sa ^lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{itiisklju~ivo pismenim putem.Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no nanazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakonpredo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banked.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:10015931, IBAN CODE : BA391601020000013652Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu"sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....)

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse bankdd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH -otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:10015931

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Ramiza Kuki}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751776Faks: 033751759E-mail:[email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Ramiza Kuki}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751776Faks: 033751759E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Ramiza Kuki}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751776Faks: 033751759E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4800-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDABOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-684/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751000Faks: 033751759Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNe

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 67

Page 68: Broj/Broj 26

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora?Nabavka materijala, opreme i izvo|enje radova za implementacijuprojekta SCADA/DMS/OMS sistema za potrebe ED Sarajevo?II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema Aneksu 5. - tehni~ki dio tenderske dokumentacije.II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)407.500,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaPodru`nica ED Sarajevo.II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaZahtijevani rok za realizaciju projekta je 6 ({est) mjeseci od datumauvo|enja u posao.Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 9:30IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 10:00Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, sala broj 145/IIOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEDostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sanavedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakttelefonom ili e- mail adresom, soba broj 305.U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{itiisklju~ivo pismenim putem.Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no nanazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakonpredo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banked.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:2000003712. IBAN CODE : BA391601020000013652Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu"sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....)Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse bankdd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH -otkup tenderske dokumentacije za Tender broj 2000003712.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751880Faks: 033751773E-mail:[email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751880Faks: 033751773E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751880Faks: 033751773E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4926-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDABOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-685/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751000Faks: 033751759Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?Ne

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 68 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 69: Broj/Broj 26

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora"Nabavka materijala, opreme i izvo|enje radova za implementacijuprojekta SCADA/DMS/OMS sistema za potrebe ED Mostar"II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema Aneksu 5. - tehni~ki dio tenderske dokumentacije.II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)203.500,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaPodru`nica ED Mostar.II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaZahtijevani rok za realizaciju projekta je 6 ({est) mjeseci od datumauvo|enja u posao.Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 9:30IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 10:30Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, sala broj 145/IIOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEDostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sanavedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakttelefonom ili e- mail adresom, soba broj 305.U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{itiisklju~ivo pismenim putem.Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no nanazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakonpredo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banked.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:2000003747. IBAN CODE : BA391601020000013652Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu"sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....)Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse bankdd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH -otkup tenderske dokumentacije za Tender broj 2000003747.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751880Faks: 033751773E-mail:[email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751880Faks: 033751773E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751880Faks: 033751773E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4927-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDABOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-686/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751000Faks: 033751759Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraUvo|enje ED objekata u sistem SDNiU za potrebe ED Biha}II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema Aneksu 5. - tehni~ki dio tenderske dokumentacije.II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)600.000,00

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 69

Page 70: Broj/Broj 26

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaPodru`nica ED Biha}II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaZahtijevani rok za realizaciju projekta je 6 ({est) mjeseci od datumauvo|enja u posao.Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 9:30IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 11:00Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, sala broj 145/IIOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEDostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sanavedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakttelefonom ili e- mail adresom, soba broj 305.U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{itiisklju~ivo pismenim putem.Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no nanazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakonpredo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banked.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:2000003820. IBAN CODE : BA391601020000013652Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu"sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....)Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse bankdd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH -otkup tenderske dokumentacije za Tender broj 2000003820.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751880Faks: 033751773E-mail:[email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751880Faks: 033751773

E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751880Faks: 033751773E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4928-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDABOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-687/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751000Faks: 033751759Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraUvo|enje SCADA sistema u TS 35/10 kV na podru~ju Podru`nice"Elekrodistibucija - Tuzla"II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema Aneksu 5. - tehni~ki dio tenderske dokumentacije.II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)379.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaPodru`nica ED TuzlaII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaZahtijevani rok za realizaciju projekta je 6 ({est) mjeseci od datumauvo|enja u posao.

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 70 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 71: Broj/Broj 26

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 9:30IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 12:30Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, sala broj 145/IIOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEDostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sanavedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakttelefonom ili e- mail adresom, soba broj 305.U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{itiisklju~ivo pismenim putem.Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no nanazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakonpredo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banked.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:2000003646. IBAN CODE : BA391601020000013652Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu"sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....)Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse bankdd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH -otkup tenderske dokumentacije za Tender broj 2000003646.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751880Faks: 033751773E-mail:[email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751880Faks: 033751777E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751880Faks: 033751773E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4929-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDABOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-688/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751000Faks: 033751759Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraUklju~ivanje TS 35/10 kV Maglaj 1, TS TS 35/10 Maglaj 2, TS35/10 Olovo, TS 35/10 Fojnica, RS 10(20) kV Tovari{te i RS10(20)20kV Majdan u SDNiU imlpementiran u Distributivnomcentru upravljanja Elektrodistribucije ZenicaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema Aneksu 5. - tehni~ki dio tenderske dokumentacije.II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)445.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaPodru`nica ED ZenicaII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaZahtijevani rok za realizaciju projekta je 6 ({est) mjeseci od datumauvo|enja u posao.Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 71

Page 72: Broj/Broj 26

III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 9:30IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, sala broj 145/IIOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEDostaviti zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sanavedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakttelefonom ili e- mail adresom, soba broj 305.U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{itiisklju~ivo pismenim putem.Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no nanazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakonpredo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banked.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:2000003770. IBAN CODE : BA391601020000013652Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu"sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....)Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse bankdd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH -otkup tenderske dokumentacije za Tender broj 2000003770.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751880Faks: 033751773E-mail:[email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751880Faks: 033751773E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Emina Turkovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751880Faks: 033751773

E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4930-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDABOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-689/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Alen KulenovicAdresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751000Faks: 033751759Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka transportnih traka za potrebe TE Tuzla i TE KakanjII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka transportnih traka za potrebe TE Tuzla i TE KakanjII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraU skladu sa tehni~kom specifikacijom koja je sastavni dio tenderskedokumentacijeII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)190.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaTE Tuzla odnosno TE KakanjII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja60 danaOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisePrema uslovima iz nacrta ugovoraIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 72 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 73: Broj/Broj 26

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDa je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezanaza predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj jeregistrovan.III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostDobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji urelevantnom profesionalnim registrima ili registrima u zemlji ukojoj su osnovali firmu (Rje{enje o upisu u sudski registar).Dobavlja~ je obavezan da dostavi Rje{enje o obavljanju relevantneprofesionale djelatnosti - sa naznakom {ifre djelatnosti.Ostali uslovi detaljno navedeni u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 9:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 9:15Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEZainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev zadostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istupreuzeti li~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu nazahtjevu) na ovla{teni fax broj:00387 33 751 756. Tenderskudokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od08,00 do 16,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te15, ( kancelarija br. 305/4).Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`nipredo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati na imenaknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornogorgana broj: Broj bankovnog ra~una za firme u BiH: SparkasseBank d.d. Sarajevo broj ra~una 1990490176075902; za firme izvanBiH: Vakufska banka d.d. Sarajevo broj ra~una1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652,BIC/SWIFT VAKUBA 22, sa pozivom za otkup tenderskedokumentacije-Tender br: 2000004358. U skladu sa ^lanom 3ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenuinformacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Alen Kulenovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751000Faks: 033751759E-mail:[email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: Alen Kulenovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751000Faks: 033751759E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -Sarajevo

Kontakt osoba: Alen Kulenovi}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751753Faks: 033751756E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4877-13)

JAVNO PREDUZE]E AUTOCESTE FBiH D.O.O.MOSTAR

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 272-1-2-1-111/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Javno preduze}e Autoceste FBiH d.o.o. MostarKontakt osoba: Lejla Hod`i}Adresa: Bra}e Feji}a bbPo{tanski broj: 88000Op{tina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227691540005Telefon: 036512300Faks: 036512301Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.jpautoceste.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: OstaloI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralnein`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a,sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kogispitivanja i analizeII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIzrada Glavnog projekta centra za odr`avanje i kontrolu prometa(COKP Sarajevo)II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraIzrada svih faza Glavnog projekta centra za odr`avanje i kontroluprometa (COKP Sarajevo)II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora1II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)200.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaJP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar , Operativni ured u Sarajevu, ul.Dubrova~ka 6, SarajevoII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja3 (tri) mjeseca

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 73

Page 74: Broj/Broj 26

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJEIII.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseprema tenderskoj dokumentacijiIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiprema tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostprema tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostprema tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAKIV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 13.5.2013. Vrijeme: 13:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 13.5.2013. Vrijeme: 13:15Mjesto: Dubrova~ka 6, SarajevoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEZa preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ jeobavezan dostaviti pismeni zahtjev po{tom, li~no ili fax-om. Uzpismeni zahtjev i obavezno predo~enje dokaza o izvr{enoj uplatinaknade za tro{kove tenderske dokumentacije, tenderskadokumentacija se mo`e preuzeti na adresama: Bra}e Feji}a bb -Mostar i Dubrova~ka 6 - Sarajevo svakim radnim danom od 9 do 16sati. Svim ponu|a~ima koji to budu zahtijevali tenderskadokumentacija }e biti poslana po{tom.Iznos nov~ane naknade: 20,00 KMRa~un za uplatu: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiHd.d.Svrha doznake: Otkup tenderske dokumentacije ref. JPAC441-A78-13Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Javno preduze}e Autoceste FBiH d.o.o. MostarKontakt osoba: Lejla Hod`i} i Aida Demir za proceduralna pitanja iArijana Ba{i} za tehni~ka pitanjaAdresa: Bra}e Feji}a bbPo{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4227691540005Telefon: 033277901E-mail:[email protected] adresa: www.jpautoceste.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Javno preduze}e Autoceste FBiH d.o.o. MostarKontakt osoba: Lejla Hod`i}Adresa: Bra}e Feji}a bbPo{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4227691540005Telefon: 033277901Faks: 033277922E-mail: [email protected] adresa: www.jpautoceste.ba

(M1-A-5031-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVOZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA

"KAKANJ" D.O.O. KAKANJ

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 280-1-1-1-308/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo,Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - KakanjKontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc.Adresa: Alije Izetbegovi}a 17Po{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4218055050007Telefon: 032552530Faks: 032552530Internet adresa (web): www.rmukakanj.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja idrugih ~vrstih gorivaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 6II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotoveII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka konusne navrtke, vezne plo~e, klobnja za JV@, set kva~ila,segment {ine za JV@ i hidrodinami~ke spojkeII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDefinisano u tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostDefinisano u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostDefinisano u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponuda

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 74 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 75: Broj/Broj 26

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 8.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM sa PDV-omIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 10:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: Rudarska bbOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJENa koverti obavezno navesti: "PONUDA ZA OTVORENIPOSTUPAK BROJ: OP-17/13 LOT BR:_____ - NE OTVARATI -OTVARA KOMISIJA"Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije se mo`euplatiti na `iro ra~un broj:- IK Banka d.d. Zenica 1340200000009427- Unikredit Bank d.d. Sarajevo 3389002208041953sa naznakom "ZA IZUZIMANJE TENDERSKEDOKUMENTACIJE".

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo,Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - KakanjKontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc.Adresa: Rudarska bbPo{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4218055050007Telefon: 032552530Faks: 032552530E-mail:[email protected] adresa: www.rmukakanj.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo,Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - KakanjKontakt osoba: Armin Berbi}, dipl.ecc.Adresa: Rudarska bb.Po{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4218055050007Telefon: 032552530Faks: 032552530E-mail: [email protected] adresa: www.rmukakanj.ba

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraKonusna navrtka M 24I.2. Kratak opis predmeta ugovoraKonusna navrtka M 24 sa rebrastom ~ahuromII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema specifikacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a34.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaSukcesivno, do realizacije isporuke, ali ne du`e od 12 mjeseci oddana potpisa ugovoraIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraVezna plo~aI.2. Kratak opis predmeta ugovoraVezna plo~aII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema specifikacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a6.500,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaSukcesivno, do realizacije isporuke, ali ne du`e od 12 mjeseci oddana potpisa ugovoraIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraKlobanj za [email protected]. Kratak opis predmeta ugovoraKlobanj za JV@II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema specifikacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a36.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaSukcesivno, do realizacije ugovora, ali ne du`e od 12 mjeseci oddana potpisa ugovoraIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraSet kva~ilaI.2. Kratak opis predmeta ugovoraSpojni pribor za jamska kolicaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema specifikacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a10.000,00 KM

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 75

Page 76: Broj/Broj 26

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaSukcesivno, do realizacije isporuke, ali ne du`e od 12 mjeseci oddana potpisa ugovora

III. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 5

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraSegment {ine za JV@

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraSegment {ine za JV@II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema specifikaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a44.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaSukcesivno, do realizacije isporuke, ali ne du`e od 12 mjeseci oddana potpisa ugovora

III. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 6

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraHidrodinami~ke spojke i dijelovi spojki

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraHidrodinami~ke spojke i dijelovi spojkiII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema specifikaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a27.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaSukcesivno, do realizacije isporuke, ali ne du`e od 12 mjeseci oddana potpisa ugovora

III. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 20,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj

(M1-A-5089-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVOZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA

"KAKANJ" D.O.O. KAKANJ

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 280-1-1-1-309/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisnodru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - KakanjKontakt osoba: Aida Alijagi}, dipl.ecc.Adresa: Alije Izetbegovi}a 17Po{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4218055050007Telefon: 032552530Faks: 032552530Internet adresa (web): www.rmukakanj.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja idrugih ~vrstih gorivaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka i to~enje nafte i naftnih derivata na benzinskoj pumpiII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka i to~enje nafte i naftnih derivata na benzinskoj pumpiII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraKoli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacijeII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)79.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaBenzinska pumpa izabranog ponu|a~aII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaDo realizacije ugovora, ali ne du`e od 12 mjeseci od danapotpisivanja ugovoraOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiKao u tenderskoj dokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 76 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 77: Broj/Broj 26

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostKao u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostKao u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 %2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e:10,00 %3. Operativni tro{kovi, u~e{}e:10,00 %IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 6.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM sa PDV-omIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 10:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: Ul. Rudarska b.b., KakanjOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJENa koverti obavezno navesti: TENDER BROJ: 18/13 -NABAVKA I TO^ENJE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA NABENZINSKOJ PUMPINE OTVARATI - OTVARA KOMISIJATenderska dokumentacija se izdaje uz pismeni zahtjev ponu|a~a uzpredo~enje dokaza o uplati za otkup iste. Nov~ana naknada zaotkup tenderske dokumentacije iznosi 35,10 KM sa PDV-om.Sredstva su nepovratna.Uplata se vr{i na `iro ra~un broj:- IK BANKA d.d. Zenica 1340200000009427- UNICREDIT BANK d.d. Sarajevo 3389002208041953sa naznakom "Za izuzimanje tenderske dokumentacije - Otvorenipostupak br. 18/13 - nabavka i to~enje nafte i naftnih derivata nabenzinskoj pumpi"Kontakt osoba za izdavanje tenderske dokumentacije je AidaAlijagi}, dipl.ecc., tel/fax: 032/552-530

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisnodru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - KakanjKontakt osoba: Aida Alijagi}, dipl.ecc.Adresa: Rudarska b.b.Po{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4218055050007Telefon: 032552530Faks: 032552530E-mail:[email protected] adresa: www.rmukakanj.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisnodru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - KakanjKontakt osoba: Aida Alijagi}, dipl.ecc.Adresa: Rudarska b.b.Po{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4218055050007Telefon: 032552530Faks: 032552530E-mail: [email protected] adresa: www.rmukakanj.ba

(M1-A-5114-13)

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVAUNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 284-1-2-1-77/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVAUNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLAKontakt osoba: Trkulja MiroslavAdresa: Trnovac bbPo{tanski broj: 75000Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4209390440007Telefon: 035303300Faks: 035250474Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.ukctuzla.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,Tuzlanski kantonI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: ZdravstvoI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Kanalizacione i usluge odlaganja otpadaka; sanitarne isli~ne uslugeII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka usluga zbrinjavanja patolo{kog otpadaII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka usluga zbrinjavanja patolo{kog otpada na godi{njemnivouII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraKoli~ina data u tenderskoj dokumentaciji (za jednu godinu)II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)71.200,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaJZU UKC TUZLAII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja3 godineOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisePrema tenderskoj dokumentacijiIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 77

Page 78: Broj/Broj 26

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiPrema tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostPrema tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostPrema tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. cijena, u~e{}e:90,00 %2. uslovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 6.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 23,40 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 10:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: JZU UKC Tuzla, zgrada Uprave sala za sastankeOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJETenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na pismeni zahtijevponu|a~a, putem po{te na adresu koju nazna~i ponu|a~, odnosnoExpeditu Javne zdravstvene ustanove univerzitetski klini~ki centarTuzla, ul, Trnovac b.b. svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 sati09.04.2013 god 06.05.2013., uz dokaz o uplati 23,40KMnerefundiraju}eg iznosa. Uplata se vr{i na `iro ra~un JZU UKCTUZLA na broj 1321000307930097 kod NLB Banke Tuzla u svrhuotkupa tenderske dokumentacije.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVAUNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLAKontakt osoba: Trkulja MiroslavAdresa: Trnovac bbPo{tanski broj: 75000Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4209390440007Telefon: 035303655Faks: 035272301E-mail:[email protected] adresa: www.ukctuzla.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVAUNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLAKontakt osoba: Trkulja MIroslavAdresa: Trnovac bbPo{tanski broj: 75000Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4209390440007Telefon: 035303655Faks: 035272301E-mail: [email protected] adresa: www.ukctuzla.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVAUNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLAKontakt osoba: Trkulja MiroslavAdresa: Trnovac bbPo{tanski broj: 75000Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4209390440007Telefon: 035303655Faks: 035272301E-mail: [email protected] adresa: www.ukctuzla.ba

(M1-A-4950-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVOPODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ"

KAKANJ

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-849/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nicaTermoelektrana "Kakanj" KakanjKontakt osoba: Naser SikiraAdresa: KakanjPo{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4200225150064Telefon: 032771153Faks: 032771025I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka rezervnih dijelova za sistem upravljanja TELEPERM XPna bloku 7 u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" KakanjII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraRezervni dijelovi, teleperm XP moduli FUM 360 i FUM 310,teleperm XP modul FUM 120 APF procesor, napojna jedinica zaSIMATIC S7-400, CPU foult tolerance za SIMATIC S7-400, CPza SIMATIC S7-400, CP pro{irenje za SIMATIC S7-400, karticaza komunikaciju za SPPA T3000, kartice digitalnih i analognihulaza i izlaza za SIMATIC S7, komunikacijska kartica i FS karticedigitalnih ulaza za SIMATIC S7teleperm XP moduli IM 614 imagnetno opti~ki diskovi, a sve prema tehni~koj specifikaciji kojaje sastavni dio tenderske dokumentacije.II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovorau skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacijeII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)60.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaPodru`nica Termoelektrana "Kakanj" KakanjII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja60 ({ezdeset) dana od dana stupanja ugovora na snaguOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 78 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 79: Broj/Broj 26

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisefakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje, odjednom uroku od 30 (trideset) dana od dana isporuke kompletne robe.III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostida je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnostikoja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisimazemlje u kojoj je registrovan.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostda ponu|a~ nijeblokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili ublokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje,da je ponu|a~ uveden u jedinstveni registar transakcijskih ra~una izkojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskihra~una.III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostda je ponu|a~ ovla{ten od strane proizvo|a~a ili od ovla{tenogdistributera za isporuku originalne opreme.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatimPDV-omIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 10:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 10:30Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br.42.Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEU skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{itiisklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~imogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se istamo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ilipredo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kovatenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tenderskudokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvanBiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenjai naznakom za otkup tenderske dokumentacije.Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupkudodjele ugovora.Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. moguprisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentacijupismenog ovla{tenja.Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: ZdenkoRavlija, tel. 00387 32 77 13 31.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nicaTermoelektrana "Kakanj" KakanjKontakt osoba: Naser SikiraAdresa: KakanjPo{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4200225150064Telefon: 032771153Faks: 032771025E-mail:[email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nicaTermoelektrana "Kakanj" KakanjKontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27)Adresa: KakanjPo{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4200225150064Telefon: 032771153Faks: 032771025E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nicaTermoelektrana "Kakanj" KakanjKontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol)Adresa: KakanjPo{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4200225150064Telefon: 032771155Faks: 032771025E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-5018-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVOPODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ"

KAKANJ

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-850/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nicaTermoelektrana "Kakanj" KakanjKontakt osoba: Naser SikiraAdresa: KakanjPo{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4200225150064Telefon: 032771153Faks: 032771025I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka mjerno-regulacione opreme u Podru`nicu Termoelektra-na "Kakanj" KakanjII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraKapacitivni signalizatori nivoa, hidrostati~ki mjera~i nivoa,digitalni transmiteri, elektromagnetni ventili, kontrolnici brojaobrtaja, termoelementi sa za{titom cijevi, automatski osigura~i s

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 79

Page 80: Broj/Broj 26

patronom, elektromagnetni ventili, lampe za monitore, kontrolnirelej, ru~ni zaporni ventili, ultrazvu~ni mjera~i nivoa vode.II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovorau skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacijeII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)60.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaPodru`nica Termoelektrana "Kakanj" KakanjII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja45 (~etrdesetpet) dana od dana stupanja ugovora na snaguOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisefakturisanje u skladu sa Zakonom o pdv-u,pla}anje, odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana isporukekompletne robe.III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostida je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnostikoja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisimazemlje u kojoj je registrovan.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostda ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili ublokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje,da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una izkojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskihra~una.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatimPDV-omIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 10:30IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 11:00Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br.42.Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEU skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{itiisklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~imogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se istamo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ilipredo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kovatenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tenderskudokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvanBiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenjai naznakom za otkup tenderske dokumentacije.Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupkudodjele ugovora.Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. moguprisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentacijupismenog ovla{tenja.

Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: ZdenkoRavlija, tel. 00387 32 77 13 31.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nicaTermoelektrana "Kakanj" KakanjKontakt osoba: Naser SikiraAdresa: KakanjPo{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4200225150064Telefon: 032771153Faks: 032771025E-mail:[email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nicaTermoelektrana "Kakanj" KakanjKontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27)Adresa: KakanjPo{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4200225150064Telefon: 032771153Faks: 032771025E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nicaTermoelektrana "Kakanj" KakanjKontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol)Adresa: KakanjPo{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4200225150064Telefon: 032771155Faks: 032771025E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-5019-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVOPODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ"

KAKANJ

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 289-1-2-1-851/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nicaTermoelektrana "Kakanj" KakanjKontakt osoba: Naser SikiraAdresa: KakanjPo{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4200225150064Telefon: 032771153Faks: 032771025I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNe

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 80 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 81: Broj/Broj 26

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanja imovinomII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora^i{}enje i ure|enje radnih povr{ina u Podru`nici Termoelektrana"Kakanj" KakanjII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraSvakodnevno a prema sedmi~nom rasporedu vr{iti ~i{}enje radnihpovr{ina u krugu Termoelektrane "Kakanj" Kakanj (kojepodrazumijeva usisavanje pra{ine, brisanje podova, ~i{}enje stolicai stolova, ormara, pranje prozora, pranje zavjesa i paravana,izno{enje sme}a iz prostorija do kontejnera a prema datimpovr{inama u tehni~koj specifikaciji koja je sastavni dio tenderskedokumentacije.II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovorau skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacijeII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)82.604,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaPodru`nica Termoelektrana "Kakanj" KakanjII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja8 (osam) mjeseci od dana uvo|enja u posao, odnosno do utro{kaugovorenog iznosaOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisefakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,pla}anje, sukcesivno u roku od 30 (trideset) dana od dana izvr{enjadijela usluga {to }e se zapisni~ki konstatovati.III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostida je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnostikoja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisimazemlje u kojoj je registrovan.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostda ponu|a~ nije blokiran, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili ublokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje,da je ponu|a~ uveden u jedinstven registar transakcijskih ra~una izkojeg se mo`e vidjeti naziv banaka, broj i status transakcijskihra~una.III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostda je ponu|a~ registrovan za djelatnost "~i{}enje svih vrstaobjekata", {ifra 74700,da je ponu|a~ vr{io usluge kakve su ove iz predmetnog nadmetanjau posljednje 3 (tri) godine.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatimPDV-om

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 11:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 11:30Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj,soba br. 42.Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEU skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{itiisklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~imogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se istamo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ilipredo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kovatenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tenderskudokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvanBiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenjai naznakom za otkup tenderske dokumentacije.Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupkudodjele ugovora.Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. moguprisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentacijupismenog ovla{tenja.Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Ha{imKova~, tel. 00387 32 77 11 68.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nicaTermoelektrana "Kakanj" KakanjKontakt osoba: Naser SikiraAdresa: KakanjPo{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4200225150064Telefon: 032771153Faks: 032771025E-mail:[email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nicaTermoelektrana "Kakanj" KakanjKontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27)Adresa: KakanjPo{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4200225150064Telefon: 032771153Faks: 032771025E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nicaTermoelektrana "Kakanj" KakanjKontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol)Adresa: KakanjPo{tanski broj: 72240Op{tina/Grad: KakanjIDB/JIB: 4200225150064Telefon: 032771155Faks: 032771025E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-5020-13)

RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 293-1-1-1-58/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINEKontakt osoba: Dino [ehi}

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 81

Page 82: Broj/Broj 26

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi GradIDB/JIB: 4200351290009Telefon: 033454805Faks: 033455148Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.bhrt.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: OstaloI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godinaII.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma(vrijednost bez PDV-a): 20.000,00II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka sijalica i potro{nog materijala za rasvjetuII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka sijalica za studijsku i ENG rasvjetu, te korekcionih filtera iostalog potro{nog materijalaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaRadiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12,71000 SarajevoII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisePrema tenderskoj dokumentacijiIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiPrema tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostPrema tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostPrema tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:75,00 %2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e:15,00 %

3. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 12:15Mjesto: Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{eSelimovi}a 12, 71000 SarajevoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE- Ponude se sa svim svojim elementima koji su sastavni dio ponude(na~in i uvjeti pla}anja, rok isporuke) dostavljaju u 3 (tri) primjerka,i to u originalu i dvije fotokopije; - Tenderska dokumentacija }e semo}i dobiti u kancelariji br. 107 (1. sprat) u zgradi RadiotelevizijeBosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, Sarajevo, i toisklju~ivo na pismeni zahtjev ponu|a~a dostavljen fax-om,elektronskom po{tom ili li~no. Za preuzimanje tenderskedokumentacije kontaktirati gospodina [ehi} Dinu, tel. br. 033 454805, fax br. 033 455 148, e-mail: [email protected]. Tako|er,tenderska dokumentacija }e se mo}i dobiti i putem elektronskepo{te; - Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punomadresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom "PONUDA ZAJAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU SIJALICA ZARASVJETU - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokolaRadiotelevizije Bosne i Hercegovine (prizemlje) najkasnije do rokanazna~enog u ta~ki IV.6;- Za eventualno potrebne dodatne tehni~ke informacije kontaktiratigospodina Jahi} Senada na mobitel broj 061 892 726.

(M1-A-5085-13)

RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 293-1-1-1-59/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINEKontakt osoba: Ergin Osmi}Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi GradIDB/JIB: 4200351290009Telefon: 033454805Faks: 033455148Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.bhrt.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: OstaloI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 3II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotoveII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?Da

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 82 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 83: Broj/Broj 26

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka elektromaterijalaII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka elektromaterijala za adaptaciju infrastrukture u procesudigitalizacije BHRT-aII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisePrema tenderskoj dokumentacijiIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiPrema tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostPrema tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostPrema tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 12:15Mjesto: Eadiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{eSelimovi}a 12, 71000 SarajevoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE- Ponude se sa svim svojim elementima koji su sastavni dio ponude(na~in i uvjeti pla}anja, rok isporuke) dostavljaju u 3 (tri) primjerka,i to u originalu i dvije fotokopije; - Tenderska dokumentacija }e semo}i dobiti u kancelariji br. 107 (1. sprat) u zgradi RadiotelevizijeBosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, Sarajevo, i toisklju~ivo na pismeni zahtjev ponu|a~a dostavljen fax-om,elektronskom po{tom ili li~no. Za preuzimanje tenderskedokumentacije kontaktirati Osmi} Ergina, tel. br. 033 454 805, faxbr. 033 455 148, e-mail: [email protected] ili Avdi} Samiru,e-mail: [email protected]. Tako|er, tenderska dokumentacija}e se mo}i dobiti i putem elektronske po{te; - Zatvorene izape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom primaoca i sajasno uo~ljivom naznakom "PONUDA ZA JAVNONADMETANJE ZA NABAVKU ELEKTROMATERIJALA ZALOT ______ - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokolaRadiotelevizije Bosne i Hercegovine (prizemlje) najkasnije do rokanazna~enog u ta~ki IV.6; - Za eventualno potrebne dodatnetehni~ke informacije kontaktirati gospodina Had`iahmetovi}Namika na mobitel broj 061 892 955.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka elektromaterijala za adaptaciju infrastrukture

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka alektromaterijala za adaptaciju infrastrukture u procesudigitalizacije BHRT-a za VIII/2 sprat RTV Doma i ispitivanjeinstalacijaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a1.700,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma1 godinaIII. Podkriteriji1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 70,00 %2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e: 20,00 %3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaRadiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12,71000 SarajevoV. Dodatne informacije- Ponude se sa svim svojim elementima koji su sastavni dio ponude(na~in i uvjeti pla}anja, rok isporuke) dostavljaju u 3 (tri) primjerka,i to u originalu i dvije fotokopije;- Tenderska dokumentacija }e se mo}i dobiti u kancelariji br. 107(1. sprat) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, BulevarMe{e Selimovi}a 12, Sarajevo, i to isklju~ivo na pismeni zahtjevponu|a~a dostavljen fax-om, elektronskom po{tom ili li~no. Zapreuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati Osmi} Ergina,tel. br. 033 454 805, fax br. 033 455 148, e-mail: [email protected] ili Avdi} Samiru, e-mail: [email protected]. Tako|er,tenderska dokumentacija }e se mo}i dobiti i putem elektronskepo{te;- Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresomprimaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom "PONUDA ZA JAVNONADMETANJE ZA NABAVKU ELEKTROMATERIJALA ZALOT 1 - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokolaRadiotelevizije Bosne i Hercegovine (prizemlje) najkasnije do rokanazna~enog u ta~ki IV.6;- Za eventualno potrebne dodatne tehni~ke informacije kontaktiratigospodina Had`iahmetovi} Namika na mobitel broj 061 892 955.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka elektromaterijala za adaptaciju infrastruktureI.2. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka elektromaterijala za adaptaciju infrastrukture u procesudigitalizacije BHRT-a za RS Hum i ispitivanje instalacijaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a2.600,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma1 godinaIII. Podkriteriji1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 70,00 %2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e: 20,00 %3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaRadiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12,71000 Sarajevo

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 83

Page 84: Broj/Broj 26

V. Dodatne informacije- Ponude se sa svim svojim elementima koji su sastavni dio ponude(na~in i uvjeti pla}anja, rok isporuke) dostavljaju u 3 (tri) primjerka,i to u originalu i dvije fotokopije;- Tenderska dokumentacija }e se mo}i dobiti u kancelariji br. 107(1. sprat) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, BulevarMe{e Selimovi}a 12, Sarajevo, i to isklju~ivo na pismeni zahtjevponu|a~a dostavljen fax-om, elektronskom po{tom ili li~no. Zapreuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati Osmi} Ergina,tel. br. 033 454 805, fax br. 033 455 148, e-mail: [email protected] ili Avdi} Samiru, e-mail: [email protected]. Tako|er,tenderska dokumentacija }e se mo}i dobiti i putem elektronskepo{te;- Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresomprimaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom "PONUDA ZA JAVNONADMETANJE ZA NABAVKU ELEKTROMATERIJALA ZALOT 2 - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokolaRadiotelevizije Bosne i Hercegovine (prizemlje) najkasnije do rokanazna~enog u ta~ki IV.6;- Za eventualno potrebne dodatne tehni~ke informacije kontaktiratigospodina Had`iahmetovi} Namika na mobitel broj 061 892 955.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka elektromaterijala za adaptaciju infratsruktureI.2. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka elektromaterijala za adaptaciju infrastrukture u procesudigitalizacije BHRT-a za RS Vla{i} i ispitivanje instalacijaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a3.700,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma1 godinaIII. Podkriteriji1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 70,00 %2. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e: 20,00 %3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaRadiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a 12,71000 SarajevoV. Dodatne informacije- Ponude se sa svim svojim elementima koji su sastavni dio ponude(na~in i uvjeti pla}anja, rok isporuke) dostavljaju u 3 (tri) primjerka,i to u originalu i dvije fotokopije;- Tenderska dokumentacija }e se mo}i dobiti u kancelariji br. 107(1. sprat) u zgradi Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, BulevarMe{e Selimovi}a 12, Sarajevo, i to isklju~ivo na pismeni zahtjevponu|a~a dostavljen fax-om, elektronskom po{tom ili li~no. Zapreuzimanje tenderske dokumentacije kontaktirati Osmi} Ergina,tel. br. 033 454 805, fax br. 033 455 148, e-mail: [email protected] ili Avdi} Samiru, e-mail: [email protected]. Tako|er,tenderska dokumentacija }e se mo}i dobiti i putem elektronskepo{te;- Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresomprimaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom "PONUDA ZA JAVNONADMETANJE ZA NABAVKU ELEKTROMATERIJALA ZALOT 3 - NE OTVARAJ" dostaviti u kancelariju protokolaRadiotelevizije Bosne i Hercegovine (prizemlje) najkasnije do rokanazna~enog u ta~ki IV.6;- Za eventualno potrebne dodatne tehni~ke informacije kontaktiratigospodina Had`iahmetovi} Namika na mobitel broj 061 892 955.

(M1-A-5083-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDAREPUBLIKE SRPSKE"

ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK ITERMOELEKTRANA UGLJEVIK"

AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-1020/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"akcionarsko dru{tvo UgljevikKontakt osoba: Zorica Manojlovi}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055771519Faks: 055774382Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.riteugljevik.com

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraT 43/13 Nabavka rezervnih dijelova za klima ure|aje na ma{inamarudarske mehanizacijeII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraDetalj. u TdII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraDetaljnije u TDII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)50.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaDDP -magacin kupca sukcesivno prema potrebama kupcaII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja12 mjeseciOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseOdlo`eno 15 dana, po isporuci robe

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 84 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 85: Broj/Broj 26

III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDetalj. u TDIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostDetalj. u TDIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostDetalj. u TDOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 11:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Upravna zgrada, kanc. 028-protokolOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEPonude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponudaza otvoreni postupak Broj: T 43/13 - "Nabavka rezervnih dijelovaza klima ure|aje na ma{inama rudarske emhanizacije". Na kovertiobavezno nazna~iti ime ponu|a~a.Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti nasljede}e ra~une:u KM 55500100000074-38Nova Banka BijeljinaNa devizni ra~unFIELD 32 EURFIELD 56a DEUTDEFF

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURTFRANKFURT/MAINFRANKFURT

FIELD 57a SWIFT:HAABBA2BHypo Alpe-Adria Bank AD Banja lukaAleja Svetog Save 1378000 Banja Luka, BiH

FIELD 59 /BA395520421271804775/ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"AD Ugljevik, Ugljevik 76330

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Zoran Toma{evi}, dipl.ing.el.tehn.Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774435Faks: 055774382E-mail:[email protected]. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774203Faks: 055774382E-mail: [email protected]. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Milka Peri}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330

Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774119E-mail: [email protected]

(M1-A-4956-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDAREPUBLIKE SRPSKE"

ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK ITERMOELEKTRANA UGLJEVIK"

AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-1024/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"akcionarsko dru{tvo UgljevikKontakt osoba: Zorica Manojlovi}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055771519Faks: 055774382Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.riteugljevik.com

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 2II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotoveII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraT 4/13 Nabavka armatureII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoradetalj. u tdOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisedetalj. u tdIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostidetalj. u td

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 85

Page 86: Broj/Broj 26

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostdetalj u tdIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostdetalj. u tdOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 11:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Upravna zgrada, sala br. 116Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEPonude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponudaza otvoreni postupak Broj: T 4/13 - "Nabavka armature". Na kovertiobavezno nazna~iti ime ponu|a~a.Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti nasljede}e ra~une:u KM 55500100000074-38Nova Banka BijeljinaNa devizni ra~unFIELD 32 EURFIELD 56a DEUTDEFF

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURTFRANKFURT/MAINFRANKFURT

FIELD 57a SWIFT:HAABBA2BHypo Alpe-Adria Bank AD Banja lukaAleja Svetog Save 1378000 Banja Luka, BiH

FIELD 59 /BA395520421271804775/ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"AD Ugljevik, Ugljevik 76330

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Milenko Radi{i}, dipl.eccAdresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774292Faks: 055774382E-mail:[email protected]. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774203Faks: 055774382E-mail: [email protected]. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Milka Peri}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774119

E-mail: [email protected] B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka armature za remontI.2. Kratak opis predmeta ugovoradetalj u tdII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoradetalj. u tdII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a80.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseciIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaMagacin TE

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka armature za teku}e odr`avanjeI.2. Kratak opis predmeta ugovoradetalj u tdII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoradetalj. u tdII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a80.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseciIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovamagacin TE

(M1-A-5094-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDAREPUBLIKE SRPSKE"

ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK ITERMOELEKTRANA UGLJEVIK"

AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-1025/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"akcionarsko dru{tvo UgljevikKontakt osoba: Zorica Manojlovi}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055771519Faks: 055774382Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.riteugljevik.com

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 86 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 87: Broj/Broj 26

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraT 46/13 Nabavka kamenih agragata za RJ Rudnik i RJ TEII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoradetalj. u tdII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoradetalj. u tdII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)620.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovadetalj. u tdII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja12 mjeseciOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisedetalj. u tdIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostidetalj. u tdIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostdetalj. u tdIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostdetalj u tdOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: Upravna zgrada, sala br. 116

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEPonude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponudaza otvoreni postupak Broj:T 46/13 - "Nabavka kamenih agregata zapotrebe RJ Rudnik i RJ TE". Na koverti obavezno nazna~iti imeponu|a~a.Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti nasljede}e ra~une:u KM 55500100000074-38Nova Banka BijeljinaNa devizni ra~unFIELD 32 EURFIELD 56a DEUTDEFF

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURTFRANKFURT/MAINFRANKFURT

FIELD 57a SWIFT:HAABBA2BHypo Alpe-Adria Bank AD Banja lukaAleja Svetog Save 1378000 Banja Luka, BiH

FIELD 59 /BA395520421271804775/ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"AD Ugljevik, Ugljevik 76330

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Vlado Gaji}, dipl. ing.rud.Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774428Faks: 055774382E-mail:[email protected]. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774203Faks: 055774382E-mail: [email protected]. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Milka Peri}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774119E-mail: [email protected]

(M1-A-5095-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDAREPUBLIKE SRPSKE"

ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK ITERMOELEKTRANA UGLJEVIK"

AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 297-1-3-1-1026/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"akcionarsko dru{tvo UgljevikKontakt osoba: Zorica Manojlovi}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 87

Page 88: Broj/Broj 26

Telefon: 055771519Faks: 055774382Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.riteugljevik.com

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radoviII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraT 45/13 Izgradnja hidrotehni~kog objekta - propusta na prelivnomkanalu RJ "Rudnik"II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoradetalj. u TDII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoradetalj. u tdII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)121.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaRJ RudnikII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja12 mjeseciOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisedetalj. u tdIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostidetalj. u tdIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostdetalj. u tdIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostdetalj. u tdOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: Upravna zgrada, sala br. 116Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEPonude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponudaza otvoreni postupak Broj: T 45/13 - "Izgradnja hidrotehni~kogobjekta- propusta na prelivnom kanalu RJ "Rudnik". Na kovertiobavezno nazna~iti ime ponu|a~a.Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti nasljede}e ra~une:u KM 55500100000074-38Nova Banka BijeljinaNa devizni ra~unFIELD 32 EURFIELD 56a DEUTDEFF

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURTFRANKFURT/MAINFRANKFURT

FIELD 57a SWIFT:HAABBA2BHypo Alpe-Adria Bank AD Banja lukaAleja Svetog Save 1378000 Banja Luka, BiH

FIELD 59 /BA395520421271804775/ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"AD Ugljevik, Ugljevik 76330

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Nedeljko Abad`i}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774434Faks: 055774382E-mail:[email protected]. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774203Faks: 055774382E-mail: [email protected]. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Milka Peri}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774119E-mail: [email protected]

(M1-A-5096-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDAREPUBLIKE SRPSKE"

ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK ITERMOELEKTRANA UGLJEVIK"

AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 297-1-2-1-1027/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"akcionarsko dru{tvo Ugljevik

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 88 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 89: Broj/Broj 26

Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055771519Faks: 055774382Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.riteugljevik.com

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Usluge servisiranja i popravkeII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 4II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotoveII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraT 144/12/P2 Remont elektri~nih ma{ina za postrojenja i rudarskumehanizaciju u RiTE UgljevikII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoradetalj. u tdOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propise15 dana odlo`enoIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostidetalj. u tdIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostdetalj. u tdIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostdetalj. u tdOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 9:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 10:00Mjesto: Upravna zgrada, sala br. 116

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEPonude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponudaza otvoreni postupak Broj: T 144/12/P2 - "Remont el. ma{ina ipostrojenja i rud. mehanizaciju u RiTE Ugljevik". Na kovertiobavezno nazna~iti ime ponu|a~a.Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti nasljede}e ra~une:u KM 55500100000074-38Nova Banka BijeljinaNa devizni ra~unFIELD 32 EURFIELD 56a DEUTDEFF

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURTFRANKFURT/MAINFRANKFURT

FIELD 57a SWIFT:HAABBA2BHypo Alpe-Adria Bank AD Banja lukaAleja Svetog Save 1378000 Banja Luka, BiH

FIELD 59 /BA395520421271804775/ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"AD Ugljevik, Ugljevik 76330

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Miroslav Vujadinovi}, dipl. el.ma{.Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774440Faks: 055774382E-mail:[email protected]. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774203Faks: 055774382E-mail: [email protected]. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Milka Peri}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774119E-mail: [email protected]

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraRemont niskonaponskih ansihronih motora snage do 15kWI.2. Kratak opis predmeta ugovoradetalj. u tdII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoradetalj. u tdII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a4.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseci

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 89

Page 90: Broj/Broj 26

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaMotori se preuzimaju u RJ Rudnik

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraServisiranje elektri~nih alata, aparata za zavarivanje i namotaventilaI.2. Kratak opis predmeta ugovoradetalj. u tdII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoradetalj. u tdII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a4.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseciIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaAlati i aparati se preuzimaju u RJ Rudnik

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraRemont visokonaponskih elektro motoraI.2. Kratak opis predmeta ugovoradetalj. u tdII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoradetalj. u tdII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a30.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseciIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovamotori se preuzimaju u RJ Rudnik

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraRemont vu~ne elektri~ne ma{ine dizel-elektri~nog dampera - BelazI.2. Kratak opis predmeta ugovoradetalj. u tdII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoradetalj. u tdII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a70.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseci

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovama{ine se preuzimaju u RJ Rudnik

(M1-A-5100-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDAREPUBLIKE SRPSKE"

ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK ITERMOELEKTRANA UGLJEVIK"

AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-1028/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"akcionarsko dru{tvo UgljevikKontakt osoba: Zorica Manojlovi}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055771519Faks: 055774382Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.riteugljevik.com

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraT 145/12/P Nabavka Cummins motora QSX-15II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoradetalj. u tdII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoradetalj. u tdII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)75.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaRJ RudnikII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja12 mjeseciOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 90 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 91: Broj/Broj 26

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisedetalj. u tdIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostidetalj. u tdIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostdetalj. u tdIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostdetalj. u tdOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 5.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 13.5.2013. Vrijeme: 11:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 13.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Upravna zgrada, sala br. 116Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEPonude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponudaza otvoreni postupak Broj: T 145/12/P - "Nabavka Cumminsmotora QSX-15". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a.Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti nasljede}e ra~une:u KM 55500100000074-38Nova Banka BijeljinaNa devizni ra~unFIELD 32 EURFIELD 56a DEUTDEFF

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURTFRANKFURT/MAINFRANKFURT

FIELD 57a SWIFT:HAABBA2BHypo Alpe-Adria Bank AD Banja lukaAleja Svetog Save 1378000 Banja Luka, BiH

FIELD 59 /BA395520421271804775/ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"AD Ugljevik, Ugljevik 76330

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Milan Tomi}, dipl.ing.ma{Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774422Faks: 055774382E-mail:[email protected]. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774203Faks: 055774382E-mail: [email protected]. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Milka Peri}

Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774119E-mail: [email protected]

(M1-A-5101-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDAREPUBLIKE SRPSKE"

ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK ITERMOELEKTRANA UGLJEVIK"

AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 297-1-2-1-1029/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"akcionarsko dru{tvo UgljevikKontakt osoba: Zorica Manojlovi}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055771519Faks: 055774382Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.riteugljevik.com

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Usluge servisiranja i popravkeII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseciII.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma(vrijednost bez PDV-a): 550.000,00II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraT 49/13 Nabavka usluga remonta dizel motora CumminsII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoradetalj. u tdII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoradetalj. u tdII.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovadetalj. u tdOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 91

Page 92: Broj/Broj 26

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisedetalj. u tdIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostidetalj. u tdIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostdetalj. u tdIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostdetalj. u tdOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 5.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 13.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 13.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: Upravna zgrada, sala br. 116Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEPonude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponudaza otvoreni postupak Broj: T 49/13 - "Nabavka usluge remontadizel motora Cummins". Na koverti obavezno nazna~iti imeponu|a~a.Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti nasljede}e ra~une:u KM 55500100000074-38Nova Banka BijeljinaNa devizni ra~unFIELD 32 EURFIELD 56a DEUTDEFF

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURTFRANKFURT/MAINFRANKFURT

FIELD 57a SWIFT:HAABBA2BHypo Alpe-Adria Bank AD Banja lukaAleja Svetog Save 1378000 Banja Luka, BiH

FIELD 59 /BA395520421271804775/ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"AD Ugljevik, Ugljevik 76330

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Milan Tomi}, dipl.ing.ma{Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774422Faks: 055774382E-mail:[email protected]. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774203Faks: 055774382E-mail: [email protected]. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"

Kontakt osoba: Milka Peri}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774119E-mail: [email protected]

(M1-A-5102-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDAREPUBLIKE SRPSKE"

ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK ITERMOELEKTRANA UGLJEVIK"

AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-1030/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"akcionarsko dru{tvo UgljevikKontakt osoba: Zorica Manojlovi}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055771519Faks: 055774382Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.riteugljevik.com

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseciII.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma(vrijednost bez PDV-a): 550.000,00II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraT 48/13 Nabavka rezervnih dijelova za dampere BelazII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoradetalj. u tdII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoradetalj. u tdII.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaRJ Rudnik - magacin kupcaOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 92 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 93: Broj/Broj 26

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisedetalj. u tdIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostidetalj. u tdIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostdetalj. u tdIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostdetalj. u tdOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 5.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 13.5.2013. Vrijeme: 9:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 13.5.2013. Vrijeme: 10:00Mjesto: Upravna zgrada, sala br. 116Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEPonude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponudaza otvoreni postupak Broj: T 48/13 - "Nabavka rezervnih dijelovaza dampere Belaz". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a.Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti nasljede}e ra~une:u KM 55500100000074-38Nova Banka BijeljinaNa devizni ra~unFIELD 32 EURFIELD 56a DEUTDEFF

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURTFRANKFURT/MAINFRANKFURT

FIELD 57a SWIFT:HAABBA2BHypo Alpe-Adria Bank AD Banja lukaAleja Svetog Save 1378000 Banja Luka, BiH

FIELD 59 /BA395520421271804775/ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"AD Ugljevik, Ugljevik 76330

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Milan Tomi}, dipl.ing.ma{Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774422Faks: 055774382E-mail:[email protected]. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774203Faks: 055774382E-mail: [email protected]. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Milka Peri}

Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774119E-mail: [email protected]

(M1-A-5103-13)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDAREPUBLIKE SRPSKE"

ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK ITERMOELEKTRANA UGLJEVIK"

AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-1031/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"akcionarsko dru{tvo UgljevikKontakt osoba: Zorica Manojlovi}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055771519Faks: 055774382Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.riteugljevik.com

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 365 danaII.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma(vrijednost bez PDV-a): 600.000,00II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraT 47/13 Nabavka rezervnih dijelova za opremu KOMATSUII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoradetalj. u tdII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoradetalj. u tdII.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovamagacin KupcaOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 93

Page 94: Broj/Broj 26

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisedetalj. u tdIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostidetalj. u tdIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostdetalj. u tdIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostdetalj. u tdOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 5.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 13.5.2013. Vrijeme: 13:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 13.5.2013. Vrijeme: 14:00Mjesto: Upravna zgrada, sala br. 116Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEPonude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponudaza otvoreni postupak Broj: T 47/13 - "Nabavka rezervnih dijelovaza opremu Komatsu". Na koverti obavezno nazna~iti imeponu|a~a.Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti nasljede}e ra~une:u KM 55500100000074-38Nova Banka BijeljinaNa devizni ra~unFIELD 32 EURFIELD 56a DEUTDEFF

DEUTSCHE BANK AG FRANKFURTFRANKFURT/MAINFRANKFURT

FIELD 57a SWIFT:HAABBA2BHypo Alpe-Adria Bank AD Banja lukaAleja Svetog Save 1378000 Banja Luka, BiH

FIELD 59 /BA395520421271804775/ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"AD Ugljevik, Ugljevik 76330

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Milan Tomi}, dipl.ing.ma{Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774422Faks: 055774382E-mail:[email protected]. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"Kontakt osoba: Svjetlna Stani{i}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774203Faks: 055774382E-mail: [email protected]. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"

Kontakt osoba: Milka Peri}Adresa: Ugljevik bbPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgljevikIDB/JIB: 4400449490005Telefon: 055774119E-mail: [email protected]

(M1-A-5104-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVOZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-638/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"d.o.o. - TuzlaKontakt osoba: Damir @uni} (za tehni~ka pitanja) 062/333-050;Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) 035/287-501Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1Po{tanski broj: 75000Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4209020780003Telefon: 035280083Faks: 035280083Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.kreka.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja idrugih ~vrstih gorivaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraElektrode i `ice za zavarivanjeII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraElektrode i `ice za zavarivanjeII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)168.928,70II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaJP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla,Rudnici i PogoniII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaDo 12 mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, uzavisnosti koji uslov prije nastupiOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 94 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 95: Broj/Broj 26

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseEliminatorni uslov:a) Rok pla}anja: odgo|eno - 60 dana od dana fakturisanja (koje ne

zahtijeva garanciju za odgo|eno pla}anje)b) Rok isporuke: maksimalno 10 dana od dana Narud`be -

sukcesivna isporukaIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti- Da je ponu|a~ sposoban za obavljanje profesionalne djelatnostiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnost- Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u

posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda.- Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora- Da ponu|a~ dostavi Izjavu da se obavezuje da }e prilikom

isporuke dostaviti EUR 1 obrazac (samo za ino ponu|a~e)III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost- Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu o prihvatanju

kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva iz tehni~kespecifikacije tenderske dokumentacije;

- Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji jepredmet bio isporuka istih ili sli~nih roba koje su predmetnabavke u posljednje dvije godine, uz osiguranje dokumenata uformi potvrde izdate od strane primaoca o izvr{enoj isporuci izadovoljavaju}em kvalitetu isporu~enih roba;

- Da ponu|a~ dostavi naziv i sjedi{te proizvo|a~a;- Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu izjavu o minimalnoj

vremenskoj garanciji od 12 mjeseci;- Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da }e prilikom

svake isporuke dostaviti potrebne certifikate o kvalitetu, a uskladu sa tehni~kom specifikacijom tenderske dokumentacije;

- Da ponu|a~ uz ponudu dostavi originalne katalo{ke listove zaponu|enu robu iz kojih se vidi da roba odgovara tra`enomkvalitetu (standard/oznaka)

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 7.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 TuzlaOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJETendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no nanazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakonpredo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba zapreuzimanje tenderske dokumentacije je Edin [ehanovi}([email protected]). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovinese vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 ukorist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla,sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba -Elektrode i `ice za zavarivanje". Kod davanja naloga za pla}anjeobavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac"(our...) IBAN CODE: BA391321010086083094. Ponu|a~i unutarBosne i Hercegovine putem NLB Banke d.d. Tuzla uplatu vr{e nara~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo,ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderskedokumentacije za nabavku roba - Elektrode i `ice za zavarivanje".Dobavlja~ }e dostaviti 1 ( jednu ) ponudu u originalu i 1 ( jednu )kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itkonapisati:"ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda injene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj

neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }episati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA -Elektrode i `ice za zavarivanje - ne otvarati do 7.5.2013. godine u12 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju bitistariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svidokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom odslu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za inoponu|a~e). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikacijudokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi upisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~.Stranice ponude ( s dodacima ) moraju biti numerisane, potpisane i~vrsto uvezane (ponuda osigurana jemstvenikom), a garancija zaosiguranje ponude mo`e biti neuvezana i bez numeracije. Bilokakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranjaponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinihelemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticatina predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu naostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukolikouvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki odtra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitogili nepotpunog sadr`aja.

(M1-A-4840-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVOZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-639/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"d.o.o. - TuzlaKontakt osoba: Midhat Fazli}, tel. 061/142-227; Edin Ibri~i}, tel.062/993-839 - za tehni~ka pitanja; Lejla Husejnovi}, tel.035/287-501 - za komercijalna pitanjaAdresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1Po{tanski broj: 75000Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4209020780003Telefon: 035280083Faks: 035280083Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.kreka.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja idrugih ~vrstih gorivaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 2II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotovaII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraRezervni dijelovi za ma{ine pomo}ne mehanizacije(LOT 1 - LOT 2)

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 95

Page 96: Broj/Broj 26

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraRezervni dijelovi za ma{ine pomo}ne mehanizacije (LOT 1 - LOT2)Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseEliminatorni uslov:a) Rok pla}anja: odgo|eno - 60 dana od dana fakturisanja (koje ne

zahtijeva garanciju za odgo|eno pla}anje)b) Rok isporuke - maksimalno 30 dana od dana potpisivanja

ugovoraIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti- Da je ponu|a~ sposoban za obavljanje profesionalne djelatnostiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnost- Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u

posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda.- Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora- Da ponu|a~ dostavi Izjavu da se obavezuje da }e prilikom

isporuke robe dostaviti EUR 1 obrazac (samo za ino ponu|a~e)III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost- Prihvatanje kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva

tehni~ke specifikacije- Uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio

isporuka istih ili sli~nih roba koje su predmet nabavke uposljednje dvije godine

- Da ponu|a~ dostavi Izjavu da }e prilikom isporuke robedostaviti original ili ovjerenu kopiju atesta proizvo|a~a okvalitetu robe u skladu sa odgovaraju}im standardima

- Da ponu|a~ dostavi Izjavu o nazivu i sjedi{tu proizvo|a~a robekoju nudi

- Vremenska garancija za ponu|ene robe od minimalno 12(dvanaest) mjeseci od dana ugradnje, a najvi{e 24 mjeseca oddana isporuke

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 8.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po LOT-uIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 TuzlaOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJETendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna-~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enjadokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za preuzimanje tenderskedokumentacije je Edin [ehanovi} ([email protected]).Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d.Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo,ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderskedokumentacije za nabavku roba - Rezervni dijelovi za ma{inepomo}ne mehanizacije LOT***. Kod davanja naloga za pla}anjeobavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac"(our...) IBAN CODE: BA391321010086083094. Ponu|a~i unutarBosne i Hercegovine putem NLB Banke d.d. Tuzla uplatu vr{e nara~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo,ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderskedokumentacije za nabavku roba - Rezervni dijelovi za ma{ine

pomo}ne mehanizacije LOT***". Dobavlja~ }e dostaviti 1 (jednu)ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnomdokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINALPONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerenei potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i saimenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst:"PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA - Rezervni dijelovi zama{ine pomo}ne mehanizacije LOT*** - ne otvarati do 8.5.2013.godine u 12 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja nesmiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanjaponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali iliovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljenana jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskogtuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su obavezni dostavitispecifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obaveznopodnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastioponu|a~. Stranice ponude (s dodacima ) moraju biti numerisane,potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda osigurana jemstvenikom), agarancija za osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i beznumeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. Upostupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunskoobja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a,a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvariprednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbacitiponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdida neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokumentneistinitog ili nepotpunog sadr`aja.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraRezervni dijelovi za buldozer CAT D6R ( int. br. 1, 4 i 6 )I.2. Kratak opis predmeta ugovoraRezervni dijelovi za buldozer CAT D6R ( int. br. 1, 4 i 6 )II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a40.017,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaDo 12 mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, uzavisnosti koji uslov prije nastupiIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaRudnici "Dubrave" i [ikulje"

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraRezervni dijelovi za buldozer "Liebherr" PR 752 ( int. br. 5 )I.2. Kratak opis predmeta ugovoraRezervni dijelovi za buldozer "Liebherr" PR 752 ( int. br. 5 )II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a70.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaDo 12 mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, uzavisnosti koji uslov prije nastupi

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 96 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 97: Broj/Broj 26

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaRudnik "Dubrave"

(M1-A-5073-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVOZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-640/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"d.o.o. - TuzlaKontakt osoba: Nihad D`aferovi} (za tehni~ka pitanja), tel. +387(0) 35 281 679 i Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja), tel.+387 (0) 35 287 501Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1Po{tanski broj: 75000Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4209020780003Telefon: 035280083Faks: 035280083Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.kreka.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja idrugih ~vrstih gorivaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraHidrauli~na crijeva, priklju~ci i armatureII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraHidrauli~na crijeva, priklju~ci i armature, prema tehni~kojspecifikaciji.II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraKoli~ine i specifikacije roba su date u tenderskoj dokumentacijiII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)250.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaJP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. -Tuzla, RudniciII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjado 12 (dvanaest) mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednostiugovora, zavisno od toga koji uslov prije nastupi.Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisea) Rok pla}anja: odgo|eno pla}anje - min. 60 ( {ezdeset ) dana od

dana fakturisanja (koje ne zahtjeva garanciju za odgo|enopla}anje);

b) Rok isporuke: max. 30 (trideset) dana od dana izdavanjaNarud`be - sukcesivna isporuka.

III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti- Da je ponu|a~ sposoban za obavljanje profesionalne djelatnostiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnost- Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u

posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavu ponuda;- Da ekonomsko-finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu

realizaciju ugovora;- Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja Ugovora;- Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da se

obavezuje da }e prilikom isporuke robe dostaviti EUR 1obrazac ( samo za ino ponu|a~e ).

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost- Da ponu|a~ dostavi potpisane i ovjerene Izjave o prihvatanju

kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehni~kespecifikacije;

- Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji jepredmet bio isporuka istih ili sli~nih roba koje su predmetnabavke u posljednje dvije godine;

- Da ponu|a~ dostavi naziv i sjedi{te proizvo|a~a;- Da ponu|a~ prilikom isporuke robe dostavi original ili ovjerenu

kopiju atesta proizvo|a~a o kvalitetu robe u skladu saodgovaraju}im standardima;

- Vremenska garancija kvaliteta za ponu|ene robe od najmanje 6({est) mjeseci od dana isporuke.

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 9.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br. 1, 75 000 TuzlaOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJETendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna-~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enjadokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za preuzimanje tenderskedokumentacije je Goran Mehmedovi} ([email protected]). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLBbanke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d.- Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom:"Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - Hidrauli~nacrijeva, priklju~ci i armature". Kod davanja naloga za pla}anjeobavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac"(our...) IBAN CODE: BA391321010086083094.Ponu|a~i unutarBosne i Hercegovine uplatu vr{e putem NLB Banke d.d. Tuzla nara~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo,ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderskedokumentacije za nabavku roba - Hidrauli~na crijeva, priklju~ci iarmature". Dobavlja~ }e dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i 1(jednu) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itkonapisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponudai njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednojneprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }episati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA -Hidrauli~na crijeva, priklju~ci i armature" - ne otvarati do09.05.2013. godine u 12:00 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4.

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 97

Page 98: Broj/Broj 26

Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i odtrenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju morajubiti originali ili ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija morabiti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena odstrane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su du`ni dadostave cijenu ponude na paritetu DDP Tuzla-isporu~eno naRudnike (doma}i ponu|a~i), odnosno na paritetu DAPTuzla-isporu~eno na Rudnike (ino ponu|a~i). Ponu|a~i suobavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi.Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati licekoje je ovlastio ponu|a~. Stranice ponude (s dodacima) moraju bitinumerisane, potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda osiguranajemstvenikom), a garancija za osiguranje ponude mo`e bitineuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisudopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`ezatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda odprijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enuponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostaleponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom uponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enihdokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ilinepotpunog sadr`aja.

(M1-A-4922-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVOZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-641/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"d.o.o. - TuzlaKontakt osoba: Midhat Fazli} (za tehni~ka pitanja), mob. +387 (0)61 142 227 i Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja), tel. +387(0) 35 287 501Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1Po{tanski broj: 75000Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4209020780003Telefon: 035280083Faks: 035280083Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.kreka.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja idrugih ~vrstih gorivaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraPlanetarni zup~anik za reduktor 500 kW ( pogon kopanja bageraSRs 402 )II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraPlanetarni zup~anik za reduktor 500 kW ( pogon kopanja bageraSRs 402 ), prema tehni~koj specifikaciji

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraKoli~ine i specifikacije roba su date u tenderskoj dokumentacijiII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)80.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaRudnik "Dubrave" u DubravamaII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjado 12 (dvanaest) mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednostiugovora, zavisno od toga koji uslov prije nastupi.Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisea) Rok pla}anja: odgo|eno pla}anje - min. 60 ( {ezdeset ) dana od

dana fakturisanja (koje ne zahtjeva garanciju za odgo|enopla}anje)

b) Rok isporuke: max. 90 (devedeset) dana od dana stupanjaUgovora na snagu.

III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti- Da je ponu|a~ sposoban za obavljanje profesionalne

djelatnosti.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost- Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u

posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavu ponuda;- Da ekonomsko-finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu

realizaciju ugovora;- Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja Ugovora;- Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da se

obavezuje da }e prilikom isporuke robe dostaviti EUR 1obrazac ( samo za ino ponu|a~e ).

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost- Da ponu|a~ dostavi potpisane i ovjerene Izjave o prihvatanju

kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehni~kespecifikacije;

- Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji jepredmet bio isporuka istih ili sli~nih roba koje su predmetnabavke u posljednje dvije godine;

- Da ponu|a~ dostavi naziv i sjedi{te proizvo|a~a;- Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da }e prilikom

isporuke robe dostaviti odgovaraju}e certifikate odnosno atesteproizvo|a~a na jednom od slu`benih jezika BiH;

- Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da jeminimalna vremenska garancija kvaliteta 6 ({est) mjeseci oddana isporuke.

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 10.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br. 1, 75 000 TuzlaOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJETendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna-~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enjadokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za preuzimanje tenderske

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 98 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 99: Broj/Broj 26

dokumentacije je Goran Mehmedovi} ([email protected]). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLBbanke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d.- Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom:"Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - Planetarnizup~anik za reduktor 500 kW ( pogon kopanja bagera SRs 402 )".Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "svetro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE:BA391321010086083094.Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovineuplatu vr{e putem NLB Banke d.d. Tuzla na ra~un broj 132 1000310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici"Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderskedokumentacije za nabavku roba -Planetarni zup~anik za reduktor500 kW ( pogon kopanja bagera SRs 402 )". Dobavlja~ }e dostaviti1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnomdokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINALPONUDA" i 'KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerenei potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i saimenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst:"PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA "Planetarni zup~anikza reduktor 500 kW ( pogon kopanja bagera SRs 402 )" - ne otvaratido 10.05.2013. godine u 12:00 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~keIII.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i odtrenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju morajubiti originali ili ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija morabiti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena odstrane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su du`ni dadostave cijenu ponude na paritetu DDP Tuzla-isporu~eno naRudnik "Dubrave" (doma}i ponu|a~i), odnosno na paritetu DAPTuzla-isporu~eno na Rudnik "Dubrave" (ino ponu|a~i). Ponu|a~isu obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih uponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba jepotpisati lice koje je ovlastio ponu|a~.Stranice ponude (sdodacima) moraju biti numerisane, potpisane i ~vrsto uvezane(ponuda osigurana jemstvenikom), a garancija za osiguranjeponude mo`e biti neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjeneu ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisijamo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponudaod prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enuponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostaleponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom uponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enihdokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ilinepotpunog sadr`aja.

(M1-A-4921-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVOZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-643/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka"d.o.o. - TuzlaKontakt osoba: Damir @uni} (za tehni~ka pitanja) 062/333-050;Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) 035/287-501Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1Po{tanski broj: 75000Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4209020780003Telefon: 035280083Faks: 035280083Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.kreka.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja idrugih ~vrstih gorivaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraVij~ana robaII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraVij~ana robaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)164.660,84II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaJP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. -TuzlaII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaDo 12 mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, uzavisnosti koji uslov prije nastupiOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseEliminatorni uslov:a) Rok pla}anja: odgo|eno - 60 dana od dana fakturisanja (koje ne

zahtijeva garanciju za odgo|eno pla}anje)b) Rok isporuke - sukcesivno - maksimalno 30 dana od dana

izdavanja Narud`beIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti- Da je ponu|a~ sposoban za obavljanje profesionalne djelatnostiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnost- Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u

posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda.- Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora- Da ponu|a~ dostavi Izjavu da se obavezuje da }e prilikom

isporuke robe dostaviti EUR 1 obrazac (samo za ino ponu|a~e)III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost- Prihvatanje kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva

tehni~ke specifikacije- Da ponu|a~ dostavi Izjavu da }e prilikom isporuke robe

dostaviti original ili ovjerenu kopiju atesta proizvo|a~a okvalitetu robe u skladu sa odgovaraju}im standardima

- Da ponu|a~ dostavi Izjavu o nazivu i sjedi{tu proizvo|a~a robekoju nudi

- Vremenska garancija kvaliteta za ponu|ene robe od minimalno12 (dvanaest) mjeseci

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 99

Page 100: Broj/Broj 26

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 7.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 13:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 TuzlaOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJETendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna-~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enjadokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za preuzimanje tenderskedokumentacije je Edin [ehanovi} ([email protected]).Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d.Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo,ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderskedokumentacije za nabavku roba - Vij~ana roba". Kod davanjanaloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove sno-si nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391321010086083094.Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem NLB Banke d.d.Tuzla uplatu vr{e na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EPBiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sanaznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba -Vij~ana roba". Dobavlja~ }e dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i1 (jednu) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE".Ponuda i njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}eneu jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, nakojoj }e pisati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKUROBA" Vij~ana roba - ne otvarati do 7.5.2013. godine u 13 sati.Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti starijiod 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svidokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom odslu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za inoponu|a~e). Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikacijudokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi upisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~.Stranice ponude ( s dodacima ) moraju biti numerisane, potpisane i~vrsto uvezane (ponuda osigurana jemstvenikom), a garancija zaosiguranje ponude mo`e biti neuvezana i bez numeracije. Bilokakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranjaponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinihelemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticatina predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu naostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukolikouvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki odtra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitogili nepotpunog sadr`aja.

(M1-A-5052-13)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICEHERCEG BOSNE D.D. MOSTAR

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 307-1-1-1-457/13

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

I.1. Podaci o ugovornom tijeluNaziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.MostarKontakt osoba: Mirela [utaloAdresa: Mile Budaka 106aPo{tanski broj: 88000Op}ina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227248350007Telefon: 036335736Faks: 036335787Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.ephzhb.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}eI.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORARobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabava nafte i naftnih derivata za Poslovnicu TomislavgradII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabava nafte i naftnih derivata za Poslovnicu TomislavgradII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraSukladno tenderskoj dokumentacijiII.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednostbez PDV-a)106.444,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSukladno tenderskoj dokumentacijiII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja2 (dvije) godineOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseSukladno tenderskoj dokumentacijiIII.4. Ograni~enja za sudjelovanjeObavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnimnabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskojdokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiSukladno tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostSukladno tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostSukladno tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. ukupna cijena, u~e{}e:70,00 %2. Operativni tro{kovi obra~unati po svakom prije|enom kilometruod sjedi{ta organizacijskih jedinica/dijelova odnosno poslovnica donajbli`e benzinske stanice ponu|a~a navedene u ponudi ponu|a~a,u~e{}e:30,00 %IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: Da

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 100 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 101: Broj/Broj 26

IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanjeDatum:8.5.2013 Vrijeme:11:30IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Mile Budaka 106A, MostarOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJENatje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon036/335-736 ili fax 036/335 787. Dobavlja~i mogu preuzetitendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije umogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu sena njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom na njegovuodgovornost i o njegovom tro{ku (tro{ku dobavlja~a).Prilikompreuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i sudu`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 20,00 KM saPDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za up-late u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima)BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kodUniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, snaznakom " Nabava nafte i naftnih derivata za PoslovnicuTomislavgrad".

ANEKS A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.MostarKontakt osoba: Mrio KljajoAdresa: Mile Budaka 106aPo{tanski broj: 88000Op}ina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227248350007Telefon: 036335736Faks: 036335787E-mail: [email protected] adresa: www.ephzhb.ba

(M1-A-5115-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVOPODRU@NICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI

JABLANICA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 336-1-2-1-159/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nicaHidroelektrane na Neretvi, JablanicaKontakt osoba: Rasim Idrizovi}Adresa: Jaroslava ^ernija br.1Po{tanski broj: 88420Op{tina/Grad: JablanicaIDB/JIB: 4200225150072Telefon: 036758145Faks: 036758107I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Usluge servisiranja i popravke

II.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraOdr`avanje putni~kih vozilaII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraOdr`avanje putni~kih vozilaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraKako je dato u tenderskoj dokumentacijiII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)38.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaDetaljni podaci i ostali uslovi ponude sadr`ani su u tenderskojdokumentacijiII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaGodinu danaOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseUslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako jenavedeno u tenderskoj dokumentaciji.III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiUslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako jenavedeno u tenderskoj dokumentaciji.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostUslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako jenavedeno u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 7.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa PDV-omIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 10:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Kao u koraku 1Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE1.Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovomobavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskojdokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskojdokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbogformalno pravnih ili su{tinskih nedostataka.2.Tenderska dokumentacija izdaje se na zahtjev ponu|a~a uz dokazo uplati 20 KM sa ura~unatim PDV-om, a mogu je preuzeti li~no nanazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti po{tom preporu~eno ilielektronski e-mailom. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i sepreko Vakufske banke d.d. - Sarajevo, ra~un broj1606060000008841, za JP Elektroprivreda BiH; Podru`nica"Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica, sa pozivom na otkuptenderske dokumentacije broj 10202-069/13, valuta KM. Pla}anjeizvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen bank, dd BiH,SWIFT RZBABA2S, IBAN CODE: BA391610600000043340, nara~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d -

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 101

Page 102: Broj/Broj 26

Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj10202-069/13, valuta EUR. Kod davanja naloga za pla}anjeobavezno nazna~iti klauzulu ?sve tro{kove snosi nalogodavac?(our...) Ponu|a~ je du`an uz kopiju uplatnice dostaviti kopijuuvjerenja o registraciji PDV obveznika.3.Ugovorni organ, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale poovom obavje{tenju o javnoj nabavci. Ugovorni organ, zadr`avapravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora izrazloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnimnabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju.

(M1-A-4941-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVOPODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA"

SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 365-1-3-1-156/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SarajevoPodru`nica "Elektrodistribucija" SarajevoKontakt osoba: ZLATAN SKORUPANAdresa: ZMAJA OD BOSNE 49Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200225150030Telefon: 033751000Faks: 033751575Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanateII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 (dvije) godineII.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma(vrijednost bez PDV-a): 444.800,00II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIzvo|enje gra|evinskih radova-iskopa i ostalih radova povezanihsa iskopima na podru~ju Op}ine Had`i}i, Ilid`a i TrnovoII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraIzvo|enje gra|evinskih radova-iskopa i ostalih radova povezanihsa iskopima na podru~ju Op}ine Had`i}i, Ilid`a i Trnovo pootvorenom postupku broj: 10304-OP-004/13II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tehni~koj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji.II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaMjesto djelovanja ugovornog organa - Kanton SarajevoOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseU skladu sa tenderskom dokumentacijomIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kakoje navedeno u tednerskoj dokumentaciji.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostUslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kakoje navedeno u tenderskoj dokumentaciji.III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostUslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kakoje navedeno u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 9:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 10:00Mjesto: Hifzi Bjelevca 15, Azi}i, zgrada EMR, soba 207, II sprat,71000 SarajevoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEUplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od20,00 KM se mo`e izvr{iti na ra~un broj: 1549212004441266Intesa Sanpaolo banka d.d. BiHZa pla}anja unutar BIH, uplata se vr{i na ra~un broj:1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiHZa pla}anja izvan BIH, uplata se vr{i preko Raiffeisen bank d.d.Sarajevo, swift RZBABA2S,na ra~un broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d.Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije.OP[TE INFORMACIJE:1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju bitiovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a.2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana,slo`ena i ozna~ena.3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokolUgovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i doroka nazna~enog u ta~ki IV.4.4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti:JAVNO NADMETANJE PO OTVORENOM POSTUPKUBROJ: 10304-OP-004/13 Izvo|enje gra|evinskih radova-iskopa iostalih radova povezanih sa iskopima na podru~ju Op}ine Had`i}i,Ilid`a i Trnovo PONUDA SA CIJENAMA NE OTVARATI DO10.05.2013. DO 10.00 SATI.5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati urazmatranje.6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima (Svi u~esnici u javnomnadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e bitiblagovremeno obavije{teni o rezultatimapostupka dodjele ugovorau skladu sa odredbama ~lana38. i ~lana 40. Zakona o javnimnabavkama Bosne i Hercegovine.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SarajevoKontakt osoba: za komercijalna pitanja: Zlatan Skorupan(033/751-595) ili Sa|ida Boji} (033/751-470) za tehni~ka pitanjaIrfan Hasani} (033/751-651)Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49Po{tanski broj: 71000

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 102 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 103: Broj/Broj 26

Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200225150030Telefon: 033751595Faks: 033751499E-mail:[email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SarajevoKontakt osoba: Zlatan Skorupan, tel. 033 751 595, ili Sa|ida Boji},tel.033 751 470, I sprat, soba 107, uz predo~enje originalneuplatnice o izvr{enoj uplatiAdresa: Hifzi Bjelevca 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200225150030Telefon: 033751595Faks: 033751499E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SarajevoKontakt osoba: za komercijalna pitanja: Zlatan Skorupan(033/751-595) ili Sa|ida Boji} (033/751-470) za tehni~ka pitanjaIrfan Hasani} (033/751-651)Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200225150030Telefon: 033751000Faks: 033751575E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4978-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVOPODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA"

SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 365-1-3-1-157/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo, Podru`nica"Elektrodistribucija" SarajevoKontakt osoba: ZLATAN SKORUPANAdresa: ZMAJA OD BOSNE 49Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200225150030Telefon: 033751000Faks: 033751575Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanateII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?Da

II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 (dvije) godineII.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma(vrijednost bez PDV-a): 525.746,50II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIzvo|enje gra|evinskih radova-iskopa i ostalih radova povezanihsa iskopima na podru~ju Op}ine Novi grad i Novo SarajevoII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraIzvo|enje gra|evinskih radova-iskopa i ostalih radova povezanihsa iskopima na podru~ju Op}ine Novi grad i Novo Sarajevo pootvorenom postupku broj: 10304-OP-005/13II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tehni~koj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji.II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaMjesto djelovanja ugovornog organa - Kanton SarajevoOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseU skladu sa tenderskom dokumentacijomIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kakoje navedeno u tednerskoj dokumentaciji.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostUslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kakoje navedeno u tenderskoj dokumentaciji.III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostUslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kakoje navedeno u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 9:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 10:00Mjesto: Hifzi Bjelevca 15, Azi}i, zgrada EMR, soba 207, II sprat,71000 SarajevoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEUplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od20,00 KM se mo`e izvr{iti na ra~un broj: 1549212004441266Intesa Sanpaolo banka d.d. BiHZa pla}anja unutar BIH, uplata se vr{i na ra~un broj:1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiHZa pla}anja izvan BIH, uplata se vr{i preko Raiffeisen bank d.d.Sarajevo, swift RZBABA2S,na ra~un broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d.Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije.OP[TE INFORMACIJE:1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju bitiovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a.2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana,slo`ena i ozna~ena.3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokolUgovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i doroka nazna~enog u ta~ki IV.4.

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 103

Page 104: Broj/Broj 26

4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti:JAVNO NADMETANJE PO OTVORENOM POSTUPKUBROJ: 10304-OP-005/13 Izvo|enje gra|evinskih radova-iskopa iostalih radova povezanih sa iskopima na podru~ju Op}ine Novigrad i Novo Sarajevo PONUDA SA CIJENAMA NE OTVARATIDO 10.05.2013. DO 10.00 SATI.5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati urazmatranje.6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima (Svi u~esnici u javnomnadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e bitiblagovremeno obavije{teni o rezultatimapostupka dodjele ugovorau skladu sa odredbama ~lana38. i ~lana 40. Zakona o javnimnabavkama Bosne i Hercegovine.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SarajevoKontakt osoba: za komercijalna pitanja: Zlatan Skorupan(033/751-595) ili Sa|ida Boji} (033/751-470) za tehni~ka pitanjaIrfan Hasani} (033/751-651)Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200225150030Telefon: 033751595Faks: 033751499E-mail:[email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SarajevoKontakt osoba: Zlatan Skorupan, tel. 033 751 595, ili Sa|ida Boji},tel.033 751 470, I sprat, soba 107, uz predo~enje originalneuplatnice o izvr{enoj uplatiAdresa: Hifzi Bjelevca 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200225150030Telefon: 033751595Faks: 033751499E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SarajevoKontakt osoba: za komercijalna pitanja: Zlatan Skorupan(033/751-595) ili Sa|ida Boji} (033/751-470) za tehni~ka pitanjaIrfan Hasani} (033/751-651)Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200225150030Telefon: 033751000Faks: 033751575E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4979-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVOPODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA"

SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 365-1-3-1-158/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SarajevoPodru`nica "Elektrodistribucija" SarajevoKontakt osoba: ZLATAN SKORUPANAdresa: ZMAJA OD BOSNE 49Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200225150030Telefon: 033751000Faks: 033751575Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanateII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 (dvije) godineII.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma(vrijednost bez PDV-a): 511.247,00II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIzvo|enje gra|evinskih radova-iskopa i ostalih radova povezanihsa iskopima na podru~ju Op}ine Centar i Stari gradII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraIzvo|enje gra|evinskih radova-iskopa i ostalih radova povezanihsa iskopima na podru~ju Op}ine Centar i Stari grad po otvorenompostupku broj: 10304-OP-006/13II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tehni~koj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji.II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaMjesto djelovanja ugovornog organa - Kanton SarajevoOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseU skladu sa tenderskom dokumentacijomIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kakoje navedeno u tednerskoj dokumentaciji.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostUslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kakoje navedeno u tenderskoj dokumentaciji.III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostUslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kakoje navedeno u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAKIV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 9:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 10:00

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 104 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 105: Broj/Broj 26

Mjesto: Hifzi Bjelevca 15, Azi}i, zgrada EMR, soba 207, II sprat,71000 SarajevoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEUplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od20,00 KM se mo`e izvr{iti na ra~un broj: 1549212004441266Intesa Sanpaolo banka d.d. BiHZa pla}anja unutar BIH, uplata se vr{i na ra~un broj:1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiHZa pla}anja izvan BIH, uplata se vr{i preko Raiffeisen bank d.d.Sarajevo, swift RZBABA2S,na ra~un broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d.Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije.OP[TE INFORMACIJE:1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju bitiovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a.2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana,slo`ena i ozna~ena.3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokolUgovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i doroka nazna~enog u ta~ki IV.4.4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti:JAVNO NADMETANJE PO OTVORENOM POSTUPKUBROJ: 10304-OP-006/13 Izvo|enje gra|evinskih radova-iskopa iostalih radova povezanih sa iskopima na podru~ju Op}ine Centar iStari grad PONUDA SA CIJENAMA NE OTVARATI DO10.05.2013. DO 10.00 SATI.5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati urazmatranje.6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima (Svi u~esnici u javnomnadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e bitiblagovremeno obavije{teni o rezultatimapostupka dodjele ugovorau skladu sa odredbama ~lana38. i ~lana 40. Zakona o javnimnabavkama Bosne i Hercegovine.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SarajevoKontakt osoba: za komercijalna pitanja: Zlatan Skorupan(033/751-595) ili Sa|ida Boji} (033/751-470) za tehni~ka pitanjaIrfan Hasani} (033/751-651)Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200225150030Telefon: 033751595Faks: 033751499E-mail:[email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SarajevoKontakt osoba: Zlatan Skorupan, tel. 033 751 595, ili Sa|ida Boji},tel.033 751 470, I sprat, soba 107, uz predo~enje originalneuplatnice o izvr{enoj uplatiAdresa: Hifzi Bjelevca 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200225150030Telefon: 033751595Faks: 033751499E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SarajevoKontakt osoba: za komercijalna pitanja: Zlatan Skorupan(033/751-595) ili Sa|ida Boji} (033/751-470) za tehni~ka pitanjaIrfan Hasani} (033/751-651)Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200225150030Telefon: 033751000Faks: 033751575E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4980-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVOPODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA"

SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 365-1-3-1-159/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. Sarajevo, Podru`nica"Elektrodistribucija" SarajevoKontakt osoba: ZLATAN SKORUPANAdresa: ZMAJA OD BOSNE 49Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200225150030Telefon: 033751000Faks: 033751575Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanateII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 (dvije) godineII.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma(vrijednost bez PDV-a): 439.693,00II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIzvo|enje gra|evinskih radova-iskopa i ostalih radova povezanihsa iskopima na podru~ju Op}ine Vogo{}a i Ilija{II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraIzvo|enje gra|evinskih radova-iskopa i ostalih radova povezanihsa iskopima na podru~ju Op}ine Op}ine Vogo{}a i Ilija{ pootvorenom postupku broj: 10304-OP-007/13II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tehni~koj specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji.II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaMjesto djelovanja ugovornog organa - Kanton SarajevoOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseU skladu sa tenderskom dokumentacijomIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje djelatnosti, kakoje navedeno u tednerskoj dokumentaciji.

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 105

Page 106: Broj/Broj 26

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostUslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kakoje navedeno u tenderskoj dokumentaciji.III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostUslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova, kakoje navedeno u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 9:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 10:00Mjesto: Hifzi Bjelevca 15, Azi}i, zgrada EMR, soba 207, II sprat,71000 SarajevoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEUplata nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od20,00 KM se mo`e izvr{iti na ra~un broj: 1549212004441266Intesa Sanpaolo banka d.d. BiHZa pla}anja unutar BIH, uplata se vr{i na ra~un broj:1549212004441266 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiHZa pla}anja izvan BIH, uplata se vr{i preko Raiffeisen bank d.d.Sarajevo, swift RZBABA2S,na ra~un broj: 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH d.d.Sarajevo - otkup tenderske dokumentacije.OP[TE INFORMACIJE:1. Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponu|a~ moraju bitiovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica ponu|a~a.2. Prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba biti specificirana,slo`ena i ozna~ena.3. Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokolUgovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i doroka nazna~enog u ta~ki IV.4.4. Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti:JAVNO NADMETANJE PO OTVORENOM POSTUPKUBROJ: 10304-OP-007/13 Izvo|enje gra|evinskih radova-iskopa iostalih radova povezanih sa iskopima na podru~ju Op}ine Vogo{}ai Ilija{ PONUDA SA CIJENAMA NE OTVARATI DO10.05.2013. DO 10.00 SATI.5. Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati urazmatranje.6. Obavje{tenje ponu|a~a o rezultatima (Svi u~esnici u javnomnadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu }e bitiblagovremeno obavije{teni o rezultatimapostupka dodjele ugovorau skladu sa odredbama ~lana38. i ~lana 40. Zakona o javnimnabavkama Bosne i Hercegovine.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SarajevoKontakt osoba: za komercijalna pitanja: Zlatan Skorupan(033/751-595) ili Sa|ida Boji} (033/751-470) za tehni~ka pitanjaIrfan Hasani} (033/751-651)Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200225150030Telefon: 033751595Faks: 033751499E-mail:[email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SarajevoKontakt osoba: Zlatan Skorupan, tel. 033 751 595, ili Sa|ida Boji},tel.033 751 470, I sprat, soba 107, uz predo~enje originalneuplatnice o izvr{enoj uplatiAdresa: Hifzi Bjelevca 15Po{tanski broj: 71000

Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200225150030Telefon: 033751595Faks: 033751499E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: JP ELEKTROPRIVREDA BIH d.d. SarajevoKontakt osoba: za komercijalna pitanja: Zlatan Skorupan(033/751-595) ili Sa|ida Boji} (033/751-470) za tehni~ka pitanjaIrfan Hasani} (033/751-651)Adresa: ZMAJA OD BOSNE 49Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200225150030Telefon: 033751000Faks: 033751575E-mail: [email protected] adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4981-13)

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D.SOKOLAC

OBAVJE[TEWE

O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-685/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. SokolacKontakt osoba: Radomir Rebi}Adresa: Romanijska 1Po{tanski broj: 71350Op{tina/Grad: SokolacIDB/JIB: 4400632340004Telefon: 057405300Faks: 057405341Elektronska po{ta (e mail): [email protected] adresa (web): www.sumers.org

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: OstaloI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanateII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraRadovi u {umarstvu [G " Viso~nik" Han PijesakII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraSje~a,izrada i izvoz [DS animalom i traktorom u odjelu 49 PJ"Javor"II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraIskazana u TD

II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bezPDV-a)59.759,46

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 106 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 107: Broj/Broj 26

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradova[G "Viso~nik" Han Pijesak

II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?Ne

II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa45 radnih dana

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~ewe za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskojdokumentaciji.

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoqnija ponuda

IV.2.1.a. Podkriteriji1. Ukupna cijena, u~e{}e:80,00 %2. Dinamika i rok isporuke, u~e{}e:10,00 %3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 6.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30 KM+PDV

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}eDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponudaDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 11:00Mjesto: [G "Viso~nik" Han Pijesak

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJEUkupna vrijednost ugovora u qetnoj sezoni iznosi 58.098,03 KM

ANEKS A

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacijeNaziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. SokolacKontakt osoba: Radomir Rebi}Adresa: Solunskih dobrovoqaca br.3.Po{tanski broj: 71360Op{tina/Grad: Han PijesakIDB/JIB: 4400632340004Telefon: 057557214Faks: 057557020Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

Internet adresa (web): www.sumers.org

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}eNaziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. SokolacKontakt osoba: Radomir Rebi}Adresa: Solunskih dobrovoqaca br.3.Po{tanski broj: 71360Op{tina/Grad: Han PijesakIDB/JIB: 4400632340004Telefon: 057557214Faks: 057557020Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

Internet adresa (web): www.sumers.org

(M1-A-5117-13)

BH TELECOM D.D. SARAJEVOTELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 401-1-2-1-352/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: BH Telecom d.d. SarajevoTelecom In`enjering SarajevoKontakt osoba: D`enana Omerbegovi}Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi GradIDB/JIB: 4200211100102Telefon: 033464733Faks: 033460974Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.bhtelecom.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: TelekomunikacijeI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Ostale uslugeII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjesecaII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraOpravka o{te}enih asfaltnih povr{ina na podru~ju Hercegova~ko-neretvanskog kantonaII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraOpravka o{te}enih asfaltnih povr{ina na podru~ju Hercegova~ko-neretvanskog kantonaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaMikrolokacije na podru~ju Hercegova~ko-neretvanski kantonaOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisePrema tenderskoj dokumentacijiIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiPrema tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostPrema tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostPrema tenderskoj dokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 107

Page 108: Broj/Broj 26

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 12:15Mjesto: Bulevar Me{e Selimovi}a 18, Sarajevo, I sprat, Sala 100Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEU modelu standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnojnabavci usluga putem otvorenog postupka OP 18-13/13 su date sveneophodne informacije za sa~injavanje ponude. Tenderskudokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti na zahtjev, naPROTOKOLU, na navedenoj adresi, uz prezentiranje uplatenepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakim radnim danomod 8:00-15:30 h ili dobiti po{tom na zahtjev dobavlja~a. Ugovorniorgan }e dobavlja~ima otpremiti tendersku dokumetaciju u roku od3 (tri) dana nakon prijema zahtjeva za dostavu tenderskedokumentacije. Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacijedobavlja~i {alju na broj faksa 033/460-974. Uplatu izvr{iti na brojra~una 3389002208635108, Unicredit bank d.d., uz naznaku "Ten-der broj OP 18-13/13".

(M1-A-4918-13)

BH TELECOM D.D. SARAJEVOTELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 401-1-2-1-356/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`enjering SarajevoKontakt osoba: Lejla Pamuk, 033 464 733Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi GradIDB/JIB: 4200211100102Telefon: 033464733Faks: 033460974Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.bhtelecom.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: TelekomunikacijeI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Ostale uslugeII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraUsluge iskopa radnim ma{inama (bageri-rovokopa~i) sarukovaocem, mase 2,5-4,0 tII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraUsluge iskopa radnim ma{inama (bageri-rovokopa~i) sarukovaocem, mase 2,5-4,0 t sa hidrauli~nim ~eki}em i ka{ikom zaiskop na podru~ju Federacije BiHII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentaciji.II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaPrema tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisePrema tenderskoj dokumentaciji.III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiPrema tenderskoj dokumentaciji.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostPrema tenderskoj dokumentaciji.III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostPrema tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 11:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 11:15Mjesto: Bulevar Me{e Selimovi}a 18, Sarajevo, I sprat, Sala 100Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEU modelu standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnojnabavci usluga putem otvorenog postupka OP 18-15/13 su date sveneophodne informacije za sa~injavanje ponude.Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti na zahtjev, uzprikaz uplate nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakimradnim danom od 8:00 - 15:30 h. Ugovorni organ }e dobavlja~imaotpremiti tendersku dokumentaciju u roku od 3 (tri) dana nakonprijema zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije.Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije dobavlja~i {alju nabroj faksa 033/460 974.Uplatu izvr{iti na broj ra~una 3389002208635108, UNICREDITBANK D.D. uz naznaku "Tender broj OP 18-15/13"

(M1-A-4996-13)

BH TELECOM D.D. SARAJEVOTELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 401-1-2-1-357/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`enjering SarajevoKontakt osoba: Kemal Kadi}

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 108 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 109: Broj/Broj 26

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi GradIDB/JIB: 4200211100102Telefon: 033464733Faks: 033460974Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.bhtelecom.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: TelekomunikacijeI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Ostale uslugeII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjesecaII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraUsluge iskopa radnim ma{inama (bageri-rovokopa~i sarukovaocem) na podru~ju Zeni~ko-dobojskog i Srednjo-bosanskogkantonaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaPodru~je Zeni~ko-dobojskog i Srednjo-bosanskog kantonaOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisePla}anje u roku od 30 dana od uredno izvr{ene usluge i dostavljeneporezno ispravne fakture.III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiPrema tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostPrema tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostPrema tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 11:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 11:15Mjesto: Zgrada Telecom In`enjeringa u Sarajevu, ul. Bulevar Me{eSelimovi}a br. 18, sala br. 100 na prvom spratuOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEU modelu standardne tenderske dokumentacije za ugovore o javnojnabavci usluga putem otvorenog postupka OP 18-14/13 su date sveneophodne informacije za sa~injavanje ponude.Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti na zahtjev, uzprikaz uplate nepovratnog nov~anog iznosa od 10,00 KM, svakimradnim danom od 8:00 - 15:30 ili }e ugovorni organ dobavlja~imaotpremiti tendersku dokumentaciju u roku od 3 (tri) dana nakonprijema zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije.Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije dobavlja~i {alju nabroj faksa 033/460 974.Uplatu izvr{iti na broj ra~una 3389002208635108, UNICREDITBANK D.D. uz naznaku "Tender broj OP 18-10/13"

(M1-A-4995-13)

PREDSJEDNI[TVO BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 402-1-1-1-26/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Predsjedni{tvo Bosne i HercegovineKontakt osoba: Adisa Rustempa{i}Adresa: Mar{ala Tita 16Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200770770002Telefon: 033567587Faks: 033567587Elektronska po{ta (e-mail):[email protected] adresa (web): www.predsjednistvobih.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: dvadeset i ~etiri (24) mjesecaII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraOdluka o pokretanju postupka za isporuku i monta`u autogumabr.05-16-1165/13II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraOdluka o pokretanju postupka za isporuku i monta`u autogumazaklju~ivanjem okvirnog sporazuma na 2 (dvije) godineII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraKako je dato u tenderskoj dokumentacijiII.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaKako je dato u tenderskoj dokumentacijiII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?Ne

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 109

Page 110: Broj/Broj 26

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiKako je dato u tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostKako je dato u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostKako je dato u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e:85,00 %2. Rok isporuke, u~e{}e:15,00 %IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 12:30IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 12:30Mjesto: M. Tita 16, 71000 Sarajevo

(M1-A-4861-13)

BH TELECOM DD SARAJEVODIREKCIJA TRAVNIK

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 406-1-1-1-61/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: BH TELECOM DD SARAJEVODIREKCIJA TRAVNIKKontakt osoba: Alina BakaranAdresa: Prnjavor 11Po{tanski broj: 72270Op{tina/Grad: TravnikIDB/JIB: 4200211100064Telefon: 030519800Faks: 030509820Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.bhtelecom.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: TelekomunikacijeI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, Kupovina

II.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 2II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotoveII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora006-O/13 Nabavka kancelarijskog materijala LOT1 i LOT2.II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora006-O/13 LOT1 - Nabavka tonera ketrid`a i ink jet, LOT2 -Nabavka kancelarijskog materijala (registratori, papir copy itd).Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisePla~anje bez avansa, po izvr{enoj isporuci (sukcesivno) iispostavljenoj ispravnoj fakturi u roku od 30 dana.III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDokaz o registraciji preduze}a za predmetnu djelatnost (navedeno uTD).III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostDokaz o solventnosti (navedeno u TD).III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostNavedeno detaljno u TD (referenc lista sa potvrdama za oba LOT-ai ovla{tenje za orginale-izjava za ekvivalent za LOT1).Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 7.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 9.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: Direkcija Travnik, Prnjavor 11 Travnik, glavna zgradaDirekcijeOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJETD se mo`e preuzeti, tako {to }e se uputiti zahtjev za preuzimanjeputem faksa (030 509 813) i ista }e biti dostavljena putem po{te naadresu navedenu u zahtjevu ili mogu}e je li~no preuzimanje uzprilaganje zahtjeva na adresi aneks A-adresa za preuzimanjetenderske dokumentacije.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: BH TELECOM DD SARAJEVOKontakt osoba: Direkcija Travnik, osoba za tehni~ka pitanjaIsakovi} AlmadinAdresa: Prnjavor 11Po{tanski broj: 72270Op{tina/Grad: TravnikIDB/JIB: 4200211100064Telefon: 030509845Faks: 030509813E-mail:[email protected] adresa: www.bhtelecom.baI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: BH TELECOM DD SARAJEVOKontakt osoba: Direkcija Travnik, Bakaran Alina i Begovi} Hidajet

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 110 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 111: Broj/Broj 26

Adresa: Prnjavor 11Po{tanski broj: 72270Op{tina/Grad: TravnikIDB/JIB: 4200211100064Telefon: 030509817Faks: 030509813E-mail: [email protected] adresa: www.bhtelecom.ba

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraLOT1 - Nabavka tonera, ketrid`a i ink jet.I.2. Kratak opis predmeta ugovoraLOT1 - Nabavka tonera, ketrid`a i ink jet.II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora81 stavka navedena u tehni~koj specifikacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a55.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaugovor traje do utro{ka ugovorenih sredstava (sukcesivno-pozahtjevu naru~ioca), a najdu`e 18 mjeseci od momenta obostranogpotpisa ugovoraIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaisporuka fco. Direkcija Travnik, Prnjavor 11 Travnik

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraLOT2 - Nabavka kancelarijskog materijala (registratori, papir copyitd.)I.2. Kratak opis predmeta ugovoraLOT2 - Nabavka kancelarijskog materijala (registratori, papir copyitd.)II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora98 stavki navedenih u tehni~koj specifikacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a45.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaugovor traje do utro{ka ugovorenih sredstava (sukcesivno-pozahtjevu naru~ioca), a najdu`e 18 mjeseci od momenta obostranogpotpisa ugovoraIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaisporuka fco. Direkcija Travnik, Prnjavor 11 Travnik

(M1-A-4767-13)

KANCELARIJA KOORDINATORA ZA REFORMUJAVNE UPRAVE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 423-2-2-1-14/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Kancelarija koordinatora za reformu javne upraveKontakt osoba: Mirnesa Hod`i} i Kenan Avdagi}Adresa: Vrazova 9Po{tanski broj: 71000

Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200334950020Telefon: 033565760Faks: 033565761Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.parco.gov.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Ostale uslugeII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraJavna nabavka konsultantskih usluga za implementacijuprojekta"Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije ustrukturama dr`avne slu`be u BiH"II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraJavna nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta"Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturamadr`avne slu`be u BiH"II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraa) Izrada metodologije i strukture istra`ivanja javnog mnijenja o

percepciji korupcije u javnoj upravi, analiza postoje}egnormativnog i proceduralnog okvira za pitanja korupcije ujavnoj upravi i sukobu interesa u dr`avnoj slu`bi;

b) Realizacija tematskog istra`ivanja javnog mnijenja uz razvojkapaciteta centralnih jedinica za informisanje/OSJ za njegovoprovo|enje;

c) Dizajn i priprema programa obuke za borbu protiv korupcije,utvr|ivanje sadr`aja i materijala za obuku (na bazi tematskogistra`ivanja) - op{ti program i program za "trenere";

d) Realizacija obuke za ciljne grupe dr`avnih slu`benika.Razvijanje dva programa obuke - jedan zamenad`ere/rukovode}e dr`avne slu`benike i drugi za "trenere"(uklju~uju}i i slu`benike za informisanje i odnose s javno{}u);

e) Priprema priru~nika u saradnji sa radnom grupom projekta;f) Izdavanje priru~nika, distribucija i promocija;g) Priprema plana promotivnih aktivnosti, uklju~uju}i i javnu

kampanju za borbu protiv korupcije; h) Implementacija planapromocije i antikorupcione kampanje; i) Evaluacija i analizaispunjenja plana promocije i odr`avanje zavr{ne konferencijeprojekta.

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)427.350,43II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevo, Banja Luka, Br~koII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja12 mjeseci od dana zaklju~enja ugovora o javnoj nabavciOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 111

Page 112: Broj/Broj 26

III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiKandidati trebaju uz zahtjev za u~e{}e dostaviti dokaz o registracijiu relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji ukojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencukojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno baveodre|enom djelatno{}u.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnosta) Ostvaren promet u iznosu od najmanje 300.000,00 KM u

segmentu poslovanja koji je predmet ugovora (pru`anjekonsultantskih usluga) u posljednje dvije godine.NAPOMENA: prethodni iznos prometa odnosi se na ukupniiznos prometa ostvaren u dvije finansijske godine zajedno,odnosno od po~etka poslovanja, ako je kandidat registrovan,odnosno po~eo sa radom prije manje od dvije godine

b) ostvaruje pozitivne rezultate poslovanja u posljednje dvijegodine

c) ra~uni kod poslovnih banaka ne smiju biti blokirani uposljednjih 6 ({est) mjeseci

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnosta) Iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora odnosno

projekta ~iji su predmet i obim (minimalno 150.000,00 KMvrijednosti po projektu) isti ili sli~ni onima koji se odnose naugovor o realizaciji projekta koji je predmet nabavke, uprethodne 3 (tri) godine.NAPOMENA: u smislu sli~nosti predmeta ugovora odnosnoprojekta uze}e se u obzir ugovori koji su vezani za realizacijuprojekata osiguranja tehni~ke pomo}i ili usluga koje supredmet nabavke; u smislu sli~nosti obima ugovora odnosnoprojekta uze}e se u obzir ugovori od minimalno 150.000,00KM vrijednosti po projektu i/ili uslugama sa periodomrealizacije od najmanje 3 mjeseci.

b) Kandidat treba osigurati sve potrebne tehni~ke resurse isredstva potrebna za izvr{enje ugovora u skladu sa zahtjevimaiz projektnog zadatka iz Aneksa 4 ove TD (posebno premazahtjevima navedenim u ta~kama 4.3.2, 6.4, 6.5 i 6.6projektnog zadatka)

c) Posjedovati iskustvo u realizaciji obuke i izgradnji kapacitetaza zaposlene u dr`avnoj slu`bi/upravi ili javnom sektoru

d) Imati anga`ovano najmanje dvoje uposlenih u protekle 2(dvije) godine koji su bili zadu`eni za realizaciju sli~nihugovora (osiguranje tehni~ke pomo}i i pru`anje konsultantskihusluga ).

e) Da anga`ovani eksperti nisu u sukobu interesa u skladu sava`e}im propisima BiH

f) Kandidati trebaju osigurati tra`eno osoblje za izvr{enjeugovora i pru`anje usluga koje su predmet javne nabavke(klju~ne i druge eksperte) sa kvalifikacijama i iskustvom kojiodgovaraju zahtjevima koji su navedeni u projektnom zadatkuu sekciji 6.1 Osoblje projektnog zadatka

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOgrani~eni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 12:00Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJETenderska dokumentacija na pisani zahtjev mo`e se preuzeti li~no uprostorijama Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave iliputem e-maila na adresu [email protected] ponu|a~i mogu tra`iti poja{njenje tenderskedokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i toblagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka zadostavljanje zahtjeva za u~e{}e/ponuda tj.26.04.2013. godinepisanim putem, faksom ili e-mailom.

- Ugovorni organ {alje poziv za dostavljanje ponuda kandidatimakoji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove ugovornog organa.

(M1-A-4982-13)

GRAD DOBOJ

OBAVJE[TEWE

O NABAVCI BROJ 431-1-2-1-56/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: GRAD DOBOJKontakt osoba: Sne`ana Sofreni}Adresa: HILANDARSKA 1Po{tanski broj: 74000Op{tina/Grad: DobojIDB/JIB: 4400016460004Telefon: 053242002Faks: 053236194Elektronska po{ta (e mail): [email protected]

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacijeKao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,DOBOJI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Ostale usluge

II.2. Podjela na lotoveNe

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraSistematska proqetna i jesewa deratizacija na podru~ju gradaDoboja u 2013.

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraUsluge sistematske proqetwe i jesewe deratizacije na podru~jugrada Doboja u 2013.

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraprema tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bezPDV-a)25.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovagrad Doboj

II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewado 30.11.2013.

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?Ne

III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe naodgovaraju}e propisePrema tenderskoj dokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 112 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 113: Broj/Broj 26

III.4. Ograni~ewe za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskojdokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnostiPrema tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostPrema tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostPrema tenderskoj dokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 8.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}eDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 11:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponudaDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Grad Doboj Hilandarska br.1 sala br.28

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJEkontakt telefon:053 2260435053 242 002

(M1-A-4911-13)

"JP BH PO[TA" D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 440-1-1-1-169/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: "JP BH PO[TA" d.o.o. SarajevoKontakt osoba: Ismet Fazli} , tel: 033 252 787.Adresa: Obala Kulina bana br. 8Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200682210005Telefon: 033252613Faks: 033252743Internet adresa (web): www.posta.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Po{tanske uslugeI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka potro{nog materijala i sitnog inventara za higijenu

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka potro{nog materijala i sitnog inventara za higijenu zapotrebe "JP BH PO[TA" d.o.o. SarajevoII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraDato u tenderskoj dokumentacijiII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)155.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaKako je navedeno u tenderskoj dokumentacijiII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja1(jedna) godinaOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseKako je dato u tenderskoj dokumentacijiIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiKako je dato u tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostKako je dato u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostKako je dato u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 12:15Mjesto: Obala Kulina bana 8, III sprat Velika salaOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJETenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti i shodno ~l. 8. stav 1i 2 ZJN BiH nakon izvr{ene i prezentovane uplate za otkuptenderske dokumentacije.iznos od 30,00 KM potrebno je uplatiti na slijede}i ra~un: 33890022 0828 5423 UniCredit bank d.d. u korist "JP BH PO[TA"d.o.o. Sarajevo, uz naznaku: " Tenderska dokumentacija zanabavku potro{nog materijala i sitnog inventara za higijenu".Kontakt osoba Ismet fazli} 033 252 787, fax 033 252 749, mail:[email protected].

(M1-A-5079-13)

DOM ZDRAVLJA MOSTAR

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 448-1-1-1-13/13

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

I.1. Podaci o ugovornom tijeluNaziv: DOM ZDRAVLJA MOSTARKontakt osoba: JADRANKA BOGDANAdresa: HRVATSKIH BRANITELJA BBPo{tanski broj: 88000Op}ina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227220420000

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 113

Page 114: Broj/Broj 26

Telefon: 036321890Faks: 036335531Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjektI.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Grad, MostarI.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: ZdravstvoI.6. Zajedni~ka nabavaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORARobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNABAVA SANITETSKOG MATERIJALAII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNABAVA SANITETSKOG MATERIJALAII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora50.000,00II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednostbez PDV-a)50.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaDOM ZDRAVLJA MOSTARII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja12 mjeseciOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseSUKLADNO TENDER DOKUMENTACIJIIII.4. Ograni~enja za sudjelovanjeObavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnimnabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskojdokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDOKAZI KOJIM PONUDITELJ DOKAZUJE DA ISPUNJAVAUVIJETE IZ ^L 24 ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA BIHNA NA^IN I U FORMI KAKO JE NAZNA^ENO U TENDERDOKUMENTACIJIIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostDOKAZI PONUDITELJA KAKO JE NAZNA^ENO U TENDERDOKUMENTACIJIIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostDOKAZI PONUDITELJA KAKO JE NAZNA^ENO U TENDERDOKUMENTACIJIOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji1. CIJENA, u~e{}e:70,00 %2. ROK ISPORUKE, u~e{}e:15,00 %3. UVIJETI I NA^IN PLA]ANJA, u~e{}e:15,00 %IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanjeDatum:6.5.2013 Vrijeme:9:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 11:00Mjesto: HRVATSKIH BRANITELJA BB DOM ZDRAVLJAMOSTAROdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEUPLATU IZVR[ITI : UniCredit Zagreba~ka bankaRa~un : 3381002200835447

(M1-A-5119-13)

F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 459-1-1-1-60/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJEKontakt osoba: Ljiljana Savi}Adresa: Mehmeda Spahe 7Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200742210034Telefon: 033280020Faks: 033590220Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.fup.gov.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoranabavka kancelarijskog potro{nog materijala i sitnog inventaraII.4.b. Kratak opis predmeta ugovorasukcesivna isporuka kancelarijskog potro{nog materijala i sitnoginventara u toku 2013. godineII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora230.000,00II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)230.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovakao u koraku 1

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 114 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 115: Broj/Broj 26

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja12 mjeseciOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisekao u TDIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostikao u TDIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostkao u TDIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostkao u TDOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 %2. rok isporuke, u~e{}e:10,00 %3. rok pla}anja, u~e{}e:10,00 %IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 11:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Mehmeda Spahe 7, SarajevoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE1. Za u~e{}e u otvorenom postupku, potrebno je izvr{iti uplatu u

iznosu od 20,00 KM (dokaz o uplati dostaviti prilikompreuzimanja tenderske dokumentacije).Uplatu izvr{iti:- UNI CREDIT BANK Sarajevo- Svrha doznake: uplata za tendersku dokumentaciju za

FMUP-Federalna uprava policije,- Nabavka kancelarijskog potro{nog materijala za 2013.

godinu- Primalac: Bud`et Federacije - Federalno ministarstvo

finansija- Ra~un: 3389002211529491- Vrsta prihoda: 722791- Bud`etska organizacija: 1403101- Op}ina: Centar - 077

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "PONU-DA ZA PONOVNI OTVORENI POSTUPAK NABAVKEKANCELARIJSKOG POTRO[NOG MATERIJALA I SITNOGINVENTARA ZA 2013. god." "NE OTVARAJ", na adresu:FMUP-Federalna uprava policije, ul. Mehmeda Spahe br. 7, 71 000Sarajevo.Na koverti OBAVEZNO nazna~iti naziv ponu|a~a.Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e bitiprihva}ene i bi}e vra}ene ponu|a~ima neotvorene.Prije preuzimanja - otkupa tenderske dokumentacije ponu|a~iimaju mogu}nost uvida u istu.Svi listovi ponude trebaju biti numerisani, uvezani i parafirani ilipotpisani od strane lica koja su ovla{tena da zastupaju ponu|a~e.

(M1-A-5050-13)

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA HN@/K

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 461-1-3-1-25/13

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

I.1. Podaci o ugovornom tijeluNaziv: MINISTARSTVO PROMETA I VEZA HN@/KKontakt osoba: BORO BUKVI]Adresa: M. TITA 91Po{tanski broj: 88000Op}ina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227286280004Telefon: 036514811Faks: 036514810Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo upraveI.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: @upanijska razina,Hercegova~ko-neretvanska `upanija/Hercegova~ko-neretvanskikantonI.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORARadovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekataII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIzvo|enje radova rekonstrukcije raskri`ja "Trome|a" (kri`anjeregionalnih cesta R-424, R-425 i R425a)II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraIzvo|enje radova rekonstrukcije raskri`ja "Trome|a" (kri`anjeregionalnih cesta R-424, R425 i R425a).II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovorabiti }e zaklju~en jedan (1) ugoorII.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednostbez PDV-a)500.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaraskri`je "Trome|a"II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjamaximalno devedeset (90) kalendarskih danaOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseProra~un HN@/K i va`e}i Financijski plan i program Ministarstvaprometa i veza - Uprave za cesteIII.4. Ograni~enja za sudjelovanjeObavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnimnabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskojdokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDetaljnije u tenderskoj dokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 115

Page 116: Broj/Broj 26

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostDetaljnije u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostDetaljnije u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 9.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanjeDatum:10.5.2013 Vrijeme:10:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 10:30Mjesto: ulica Mar{ala Tita 91, 88104 MostarOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJETenderska dokumentacija se daje isklju~ivo na zahtjev ponuditelja idokaz o uplati naknade za istu,a mo`e se preuzeti u prostorijamaMinistarstva prometa i veza - Upravi za ceste HN@/K u uliciMar{ala Tita 91 u Mostaru, svakim radnim danom od 10.30 do13.30 sati, zaklju~no s danom 09.05.2013. do 10.00 sati ili na bilokoji drugi na~in predvi|en ~lankom 18. ZJN BiHPonude se zaprimaju na protokol Ministarstva prometa i vezazaklju~no s danom 10.05.2013. do 10.00 sati.Javno otvaranje ponuda biti }e odr`ano dana 10.05.2013. godine u10.30 sati.Sva prilo`ena dokumentacija treba biti numerirana i slo`enasukladno opisu u tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje ne budunumerirane i slo`ene sukladno tenderskoj dokumentaciji biti }eodba~ene kao nepotpune.Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM i upla}uje sena `iro ra~un Prora~una HN@/K broj: 338 22 0000 5953, vrstaprihoda 722 631, prora~unska organizacija: 24 01 002, s naznakom"optkup tendera - rekonstrukcija raskri`ja Trome|a".Ponuditelji su obvezni da svoje ponude podnesu u vremenu i mjestuutvr|enom u obavijesti i tenderskoj dokumentaciji i postupatisukladno ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 49/04, 19/05,50/05, 52/05, 08/06) i u tom smislu preuzimaju sve obveze iodgovornosti koje iz njega proizlaze.Zahtijevani dokumenti koje je izradio ponuditelj moraju bitiovjereni i potpisani od strane ovla{tene osobe. Naknadno pristigleponude, kao i nepotpune ponude ne}e se uzeti u razmatranje.Kontakt osoba je Boro Bukvi}, dipl. ing., tel: 036/514-823.

(M1-A-4794-13)

AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 467-1-1-1-39/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVEKontakt osoba: Danijela Sedi}Adresa: Hamdije ]emerli}a 39 aPo{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4201295900008Telefon: 033726400Faks: 033726423Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.voda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: OstaloI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 4II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotovaII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraTRO[KOVI POSLOVANJA - Nabavka hemikalija, potro{nogmaterijala za laboratoriju, specijalnih plinova za laboratoriju ianaliti~ke instrumentacijaII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka hemikalija, potro{nog materijala za laboratoriju,specijalnih plinova za laboratoriju i analiti~ke instrumentacijaOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiKao u tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostKao u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostKao u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 6.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 14.5.2013. Vrijeme: 11:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 14.5.2013. Vrijeme: 11:15Mjesto: Agencija za vodno podru~je rijeke Save, Hamdije^emerli}a 39a, 71 000 SarajevoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEPonude se predaju na protokol (9 sprat) Agencije za vodno podru~jerijeke Save, Hamdije ^emerli}a 39a, SarajevoUplatu za tendersku dokumentaciju izvr{iti na `iro ra~unUgovornog organa broj 182-00000001339-44, BOR BANKA d.d.Sarajevo ili na blagajni Agencije sa naznakom; Uplata za tender"Tro{kovi poslovanaj" LOT 1 - Hemikalije; LOT-2 Potro{ni

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 116 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 117: Broj/Broj 26

materijal za laboratoriju; LOT 3 - Specijalni plinovi za laboratoriju;LOT 4 - Analiti~ka instrumentacija.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraHemikalijeI.2. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka hemikalijaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora73 stavkeII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a25.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaSukcesivna isporuka do kraja 2013. godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaLaboratorija za vode Butile, SarajevoV. Dodatne informacijeKontakt osobe:Nezafeta Sejdi}, dipl.biolog mr. sci.Danijela Sedi}, dipl. in`. hemijeBroj telefona: 033/590-863e-mail: [email protected]

[email protected] B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraPotro{ni materijal za laboratorijuI.2. Kratak opis predmeta ugovoraPotro{ni materijal za laboratorijuII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora28 stavkiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a15.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma60 dana od dana potpisivanja ugovoraIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaLaboratorija za vode, Butile, SarajevoV. Dodatne informacijeKontakt osobe:Nezafeta Sejdi}, dipl. biolog mr. sci.Danijela Sedi}, dipl. in`. hemijeBroj telefona. 033/590-863e-mail: [email protected]

[email protected] B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraSpecijalni plinovi za laboratorijuI.2. Kratak opis predmeta ugovoraSpecijalni plinovi za laboratoriju

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora7 stavkiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a8.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaSukcesivna isporuka do kraja 2013. godineIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaLaboratorija za vode Butile, SarajevoV. Dodatne informacijeKontakt osobe:Nezafeta Sejdi}, dipl. biolog mr. sci.Danijela Sedi}, dipl. in`. hemijeBroj telefona. 033/590-863e-mail: [email protected]

[email protected] B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraAnaliti~ka instrumentacijaI.2. Kratak opis predmeta ugovoraAnaliti~ka instrumentacijaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora4 stavkeII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a20.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma60 dana od dana potpisivanja ugovoraIV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaLaboratorija za vode Butile, SarajevoV. Dodatne informacijeKontakt osobe:Nezafeta Sejdi}, dipl. biolog mr. sci.Danijela Sedi}, dipl. in`. hemijeBroj telefona. 033/590-863e-mail: [email protected]

[email protected](M1-A-4992-13)

OP]INA SAPNA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 476-1-3-1-4/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Op}ina SapnaKontakt osoba: Fehrudin Selimovi}, dipl. ing. ma{.Adresa: 206. vite{ke brigadePo{tanski broj: 75411Op{tina/Grad: SapnaIDB/JIB: 4209487440001Telefon: 035599530Faks: 035599555Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.opcinasapna.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 117

Page 118: Broj/Broj 26

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),SAPNAI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Gradnja vodoprivrednih projekataII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIzvo|enje radova na izgradnji primarnog kanalizacionog kolektorasanitarno-fekalnih otpadnih voda za centralni dio op}ine SapnaII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraIzvo|enje radova na izgradnji primarnog kanalizacionog kolektorasanitarno-fekalnih otpadnih voda za centralni dio op}ine Sapna, odstaciona`e ST 0+771,01 do ST 0+982,20 na dionici 5II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)148.381,73II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSapnaII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja60 dana od uvo|enja u posaoOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiKao u tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostKao u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostKao u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 11:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 11:30Mjesto: 206. vite{ke brigade bb, SapnaOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJENov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti natransakcijski ra~un Op}ine broj 132 290 0309208559 kod NLBBanke, vrsta prihoda 722 611, {ifra Op}ine 138.

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", web straniciAgencije za javne nabavke BiH (www.javnenabavke.ba), webstranici op}ine Sapna (www.opcinasapna.ba)

(M1-A-4937-13)

OP[TINA MILI]I

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 487-1-3-1-10/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: OP[TINA MILI]IKontakt osoba: ALEKSANDRA LALOVI]Adresa: JOVANA DU^I]A 2Po{tanski broj: 75446Op{tina/Grad: Mili}iIDB/JIB: 4400288460003Telefon: 056740195Faks: 056745431Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.opstinamilici.org

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),MILI]II.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekataII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIzgradnja asfaltnog putaII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraIzgradnja lokalnog puta Sjenokos - Babi}i. Obuhvata radove nanadogradnji podloge za asfaltiranje nasipanjem drobljenogmaterijala, izradu kanala rigola i propusta za odvodnjavanje namjestima predvi|enim projektnom dokumentacijom te asfaltiranjeasfaltnim slojem. Lokalni put koji je predvi|en za asfaltiranje jepostoje}i makadamski put ukupne du`ine 2920 m.II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora360.502.00II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)308.121,06II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaMili}iII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja80Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 118 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 119: Broj/Broj 26

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseDetaljnije u tenderskoj dokumentaciji.III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDetaljnije u tenderskoj dokumentaciji.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostDetaljnije u tenderskoj dokumentaciji.III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostDetaljnije u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e:90,00 %2. Rok za izvo|enje radova, u~e{}e:10,00 %IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 13.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 13.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: Op{tina Mili}i ul. Jovana Du~i}a br.2

(M1-A-4771-13)

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA USARAJEVU

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 506-1-1-1-387/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Klini~ki centar Univerziteta u SarajevuKontakt osoba: Hasanbegovi} Ismet, dipl.oec.Adresa: Bolni~ka 25Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200089110002Telefon: 033268491Faks: 033226134Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.kcus.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: ZdravstvoI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIzvor Ir 192 po Tenderu broj: 022-13II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraLot. 1 - Radioaktivni iridijum - Izvor Ir 192 za HDR brahiterapijskiaparat - Gama Med Plus - 3 komII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraprem tenderskoj dokumentacijiII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)60.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaprema tenderskoj dokumentacijiII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaprema tenderskoj dokumentacijiOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:50IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: KCUS Bolni~ka 25 zgrada TEB soba 2Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJETenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama KCUS-TEB, soba br.7, Ul Bolni~ka br.25, u vremenu od 09 - 14 h uz dokazo uplate naknade od 20 (dvadeset) KM na ra~un broj3389002207951937 kod UniCredit Bank Sarajevo, u svrhu otkupatenderske dokumentacije za Tender broj: 022-13Zainteresovani ponu|a~i imaju pravo uvida u tenderskudokumentaciju prije otkupa. Ponude se dostavljaju na originalnojtenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene,zapela}ene, putem po{te ili li~no na Protokol KCUS-a, objekatTEB-a, Bolni~ka 25, Sarajevo. Na koverti obavezno nazna~iti:Naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim brojem i brojem fax-a"Javno nadmetanje za tender br 022-13 NE OTVARAJ - OTVARAKOMISIJA.

(M1-A-4994-13)

OP[TINA ZVORNIK

OBAVJE[TEWE

O NABAVCI BROJ 508-1-2-1-22/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Op{tina ZvornikKontakt osoba: Branko Ja{i}Adresa: Svetog Save 124Po{tanski broj: 75400Op{tina/Grad: ZvornikIDB/JIB: 4400247350007Telefon: 056232200Faks: 056232221

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 119

Page 120: Broj/Broj 26

Elektronska po{ta (e mail): [email protected] adresa (web): www.opstina-zvornik.org

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacijeKao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo(RS),ZVORNIKI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Kanalizacione i usluge odlagawa otpadaka; sanitarne isli~ne usluge

II.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 2II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?Da

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraOdr`avawe javne higijene u gradu Zvorniku i prigradskimnaseqima u 2013. godini - ponovqeni postupak

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraOdr`avawe javne higijene u gradu Zvorniku i prigradskimnaseqima Karakaj i Divi~ - lot1 i odr`avawe javne higijene unasequ Kozluk i odvoz sme}a na putnim pravcima Pilica, Sapna,Crni vrh i Ku{lat - Lot2

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~ewe za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskojdokumentaciji.

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 8.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20KM

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}eDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 11:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponudaDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Op{tina Zvornik, Mala sala SO-e

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJETenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danomu Op{tini Zvornik, [alter sala u vremenu od 08:00 do 14:30

~asova ili }e biti dostavqena na zahtjev dobavqa~a uzprezentaciju potvrde o uplati nov~ane nadoknade od 20,00KM na`iro ra~un: 555-006-02001655-29, vrsta prihoda: 729124,bud`etska organizacija: 9999999, op{tina 119, svrha doznake:Uplata za tendersku dokumentaciju za odr`avawe javne higijene ugradu Zvorniku i prigradskim naseqima

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraOdr`avawe javne higijene u gradu Zvorniku i prigradskimnaseqima Karakaj i Divi~

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora12 mjeseci

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma3 godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaZvornik

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraOdr`avawe javne higijene u nasequ Kozluk i odvoz sme}a naputnim pravcima Pilica, Sapna, Crni vrh i Ku{lat

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora12 mjeseci

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma3 godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaZvornik

(M1-A-4909-13)

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONASARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 545-1-1-1-19/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona SarajevoKontakt osoba: Azra HendaAdresa: Vrazova 11Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200174570004Telefon: 033292607Faks: 033292612Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.judzks.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 120 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 121: Broj/Broj 26

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,Kanton SarajevoI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: ZdravstvoI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 5II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotovaII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka i isporuka stomatolo{kog potro{nog materijala za potrebestomatolo{ke slu`be JU Dom zdravlja KSII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka i isporuka stomatolo{kog potro{nog materijala za potrebestomatolo{ke slu`be JU Dom zdravlja KSII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseKao u tenderskoj dokumentacijiIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiKao u tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostKao u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostKao u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 20.5.2013. Vrijeme: 10:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 20.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Vrazova 11, SarajevoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE- Ponude se dostavljaju isklju~ivo li~no na adresu kao u Aneksu A,sa naznakom "NE OTVARAJ", sa naznakom tendera na koji seponuda odnosi.- Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedanpredstavnik ponu|a~a po prezentaciji pismenog ovla{tenja.- Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene utenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskojdokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbofformalno - pravnihuslova.- Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od90 dana.- Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnostidokumentacije, odnosno analizom ponuda, primjenom ~lana 14,

Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama, a u ciljuolak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda nakndanopismeno zatra`iti dodatne informacije koje ne smiju predstavljatiizmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno ne mo`eprihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke, propuste koji se moguispraviti, a time se ne mijenja bitni aspekt ponude.- JU Dom zdravlja KS ne snosi niakve tro{kove ponu|a~a upostupku, zadr`ava pravo da prekine - otka`epostupak dodjeleugovora iz razloga koji su navedeni u Zakonu o javnim nabavkama.- JU Dom zdravlaj KS }e vrednovati samo ponude ponu|a~a kojiponude sve stavke u tenderskoj dokumentaciji.- Dokumentaciju specifiranu u tenderskoj dokumentaciji ponu|a~isu obavezni slo`iti po redosljedu.- Sve ponude koje pristignu nakon nazna~enog roka ne}e bitiprihva}ene.

ANEKS A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona SarajevoKontakt osoba: Vedad Jusufovi}Adresa: Vrazova 11Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200174570004Telefon: 033292607Faks: 033292612E-mail: [email protected] adresa: www.judzks.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona SarajevoKontakt osoba: Vedad Jusufovi}Adresa: Vrazova 11Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200174570004Telefon: 033292607Faks: 033292612E-mail: [email protected] adresa: www.judzks.ba

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraMaterijal za konzervativuI.2. Kratak opis predmeta ugovoraMaterijal za konzervativu za potrebe JU Dom zdravlja KSII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora1II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a110.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseciIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 85,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraMaterijal za bolesti zuba

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 121

Page 122: Broj/Broj 26

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraMaterijal za bolesti zuba za potrebe JU Dom zdravlja KSII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora1II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a50.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseciIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 85,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraMaterijal za endodoncijuI.2. Kratak opis predmeta ugovoraMaterijal za endodonciju za potrebe JU Dom zdravlja KSII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora1II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a68.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseciIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 85,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraMaterijal za protetikuI.2. Kratak opis predmeta ugovoraMaterijal za protetiku za potrebe JU Dom zdravlja KSII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora12 mjeseciII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a20.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseciIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 85,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 5

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraOstali potro{ni materijal za zubotehni~ki laboratorijI.2. Kratak opis predmeta ugovoraOstali potro{ni materijal za zubotehni~ki laboratorij za potrebe JUDom zdravlja KSII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora1II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a20.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseciIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 85,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevo

(M1-A-5039-13)

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONASARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 545-1-1-1-20/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona SarajevoKontakt osoba: Azra HendaAdresa: Vrazova 11Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200174570004Telefon: 033292607Faks: 033292612Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.judzks.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,Kanton SarajevoI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: ZdravstvoI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?Ne

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 122 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 123: Broj/Broj 26

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka i isporuka tiskanica (obrazaca) za potrebe JU Domzdravlja KSII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka i isporuka tiskanica (obrazaca) za potrebe JU Domzdravlja KSII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora1II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)75.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevoII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja12 mjeseciOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseKao u tenderskoj dokumentacijiIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiKao u tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostKao u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostKao u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e:85,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %3. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 %IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 21.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 21.5.2013. Vrijeme: 10:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 21.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Vrazova 11, SarajevoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE- Ponude se dostavljaju isklju~ivo li~no na adresu kao u Aneksu A,sa naznakom "NE OTVARAJ", sa naznakom tendera na koji seponuda odnosi.- Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedanpredstavnik ponu|a~a po prezentaciji pismenog ovla{tenja.- Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene utenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskojdokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbofformalno - pravnihuslova.- Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od90 dana.- Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnostidokumentacije, odnosno analizom ponuda, primjenom ~lana 14,Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama, a u cilju

olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda nakndanopismeno zatra`iti dodatne informacije koje ne smiju predstavljatiizmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno ne mo`eprihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke, propuste koji se moguispraviti, a time se ne mijenja bitni aspekt ponude.- JU Dom zdravlja KS ne snosi niakve tro{kove ponu|a~a upostupku, zadr`ava pravo da prekine - otka`epostupak dodjeleugovora iz razloga koji su navedeni u Zakonu o javnim nabavkama.- JU Dom zdravlaj KS }e vrednovati samo ponude ponu|a~a kojiponude sve stavke u tenderskoj dokumentaciji.- Dokumentaciju specifiranu u tenderskoj dokumentaciji ponu|a~isu obavezni slo`iti po redosljedu.- Sve ponude koje pristignu nakon nazna~enog roka ne}e bitiprihva}ene.

ANEKS A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona SarajevoKontakt osoba: Vedad Jusufovi}Adresa: Vrazova 11Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200174570004Telefon: 033292607Faks: 033292612E-mail: [email protected] adresa: www.judzks.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona SarajevoKontakt osoba: Vedad Jusufovi}Adresa: Vrazova 11Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200174570004Telefon: 033292607Faks: 033292612E-mail: [email protected] adresa: www.judzks.ba

(M1-A-5040-13)

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONASARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 545-1-1-1-21/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona SarajevoKontakt osoba: Azra HendaAdresa: Vrazova 11Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200174570004Telefon: 033292607Faks: 033292612Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.judzks.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,Kanton SarajevoI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: ZdravstvoI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, Kupovina

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 123

Page 124: Broj/Broj 26

II.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 8II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotovaII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraStomatolo{kog potro{nog materijala za potrebe stomatolo{keslu`be, sa dostavljenim uzorcima, za potrebe JU Dom zdravlja KSII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraStomatolo{kog potro{nog materijala za potrebe stomatolo{keslu`be, sa dostavljenim uzorcima, za potrebe JU Dom zdravlja KSII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseKao u tenderskoj dokumentacijiIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiKao u tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostKao u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostKao u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 22.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 22.5.2013. Vrijeme: 10:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 22.5.2013. Vrijeme: 12:00Mjesto: Vrazova 11, SarajevoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE- Ponude se dostavljaju isklju~ivo li~no na adresu kao u Aneksu A,sa naznakom "NE OTVARAJ", sa naznakom tendera na koji seponuda odnosi.- Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedanpredstavnik ponu|a~a po prezentaciji pismenog ovla{tenja.- Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene utenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskojdokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbofformalno - pravnihuslova.- Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od90 dana.- Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnostidokumentacije, odnosno analizom ponuda, primjenom ~lana 14,Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama, a u ciljuolak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda nakndanopismeno zatra`iti dodatne informacije koje ne smiju predstavljatiizmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno ne mo`eprihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke, propuste koji se moguispraviti, a time se ne mijenja bitni aspekt ponude.- JU Dom zdravlja KS ne snosi niakve tro{kove ponu|a~a upostupku, zadr`ava pravo da prekine - otka`epostupak dodjeleugovora iz razloga koji su navedeni u Zakonu o javnim nabavkama.

- JU Dom zdravlaj KS }e vrednovati samo ponude ponu|a~a kojiponude sve stavke u tenderskoj dokumentaciji.- Dokumentaciju specifiranu u tenderskoj dokumentaciji ponu|a~isu obavezni slo`iti po redosljedu.- Sve ponude koje pristignu nakon nazna~enog roka ne}e bitiprihva}ene.

ANEKS A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona SarajevoKontakt osoba: Vedad Jusufovi}Adresa: Vrazova 11Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200174570004Telefon: 033292607Faks: 033292612E-mail: [email protected] adresa: www.judzks.baI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona SarajevoKontakt osoba: Vedad Jusufovi}Adresa: Vrazova 11Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200174570004Telefon: 033292607Faks: 033292612E-mail: [email protected] adresa: www.judzks.ba

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraMaterijal za konzervativuI.2. Kratak opis predmeta ugovoraMaterijal za konzervativu za potrebe JU Dom zdravlja KSII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora1II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a65.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseciIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 65,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 %4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraMaterijal za bolesti zubaI.2. Kratak opis predmeta ugovoraMaterijal za bolesti zuba za potrebe JU Dom zdravlja KSII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora1II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a170.000,00 KM

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 124 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 125: Broj/Broj 26

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 65,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 %4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

Sarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Materijal za endodonciju

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Materijal za endodonciju za potrebe JU Dom zdravlja KSII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

1

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

45.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 65,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 %4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradova

Sarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

[rafovi

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

[rafovi za potrebe JU Dom zdravlja KSII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

1

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a

30.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 65,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 %4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 5

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraBoreriI.2. Kratak opis predmeta ugovoraBoreri za potrebe JU Dom zdravlja KSII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora1II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a35.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjseseciIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 65,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 %4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 6

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraMaterijal za protetikuI.2. Kratak opis predmeta ugovoraMaterijal za protetiku za potrebe JU Dom zdravlja KSII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora1II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a20.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseciIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 65,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 %4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 7

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraOstali potro{ni materijal za zubotehni~ki laboratorijI.2. Kratak opis predmeta ugovoraOstali potro{ni materijal za zubotehni~ki laboratorij za potrebe JUDom zdravlja KSII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora1

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 125

Page 126: Broj/Broj 26

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a16.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjeseciIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 65,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 %4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 8

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraZubiI.2. Kratak opis predmeta ugovoraZubi za potrebe JU Dom zdravlja KSII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora1II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a45.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma12 mjsesciIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 65,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 %4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevo

(M1-A-5041-13)

UNIVERZITET U SARAJEVUMEDICINSKI FAKULTET SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 573-1-1-1-28/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet SarajevoKontakt osoba: Remzija Pehlivanovi}Adresa: ^ekalu{a 90Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200109670000Telefon: 033443874Faks: 033443874I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,Kanton SarajevoI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: ObrazovanjeI.6. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraKupovina interaktivnog platna sa prate~om opremomII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraKupovina interaktivnog platna sa prate~om opremomII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema TDII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)10.500,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaMedicinski fakultet SarajevoII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaDo isoruke robe i spunjenja obaveza iz ugovoraOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisePla~anje fakture u zakonskom rokuIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostUslovi da njihova ekonomska i finansiska sposobnost garantujeuspje{nu realizaciju ugovoraIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostUslovi da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost garantujeuspje{nu realizaciju ugovoraOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e:90,00 %2. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 %3. Garantni uslovi i uslovi servisiranja, u~e{}e:5,00 %IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 7.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 14:30IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 14:45Mjesto: Medicinski fakultet, Velika sala DekanataOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJETD mo`e se dobiti slanjem zahtjeva na fax 033/ 443 874.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Univerzitet u Sarajevu

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 126 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 127: Broj/Broj 26

Kontakt osoba: Vedad Halilba{i}Adresa: ^ekalu{a 90Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200109670000Telefon: 033665949Faks: 033443874E-mail:[email protected]. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Univerzitet u SarajevuKontakt osoba: Remzija Pehlivanovi}Adresa: ^ekalu{a 90Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200109670000Telefon: 033443874Faks: 033443874E-mail: [email protected]. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Univerzitet u SarajevuKontakt osoba: ProkolAdresa: ^ekalu{a 90Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200109670000Telefon: 033443874Faks: 033443874E-mail: [email protected]

(M1-A-4936-13)

JAVNA USTANOVA SREDWO[KOLSKI DOMBAWA LUKA

OBAVJE[TEWE

O NABAVCI BROJ 594-1-1-1-6/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Javna ustanova Sredwo{kolski dom Bawa lukaKontakt osoba: Qiqana Dedi}, sekretarAdresa: Stepe Stepanovi}a 44Po{tanski broj: 78000Op{tina/Grad: Bawa LukaIDB/JIB: 4401610580008Telefon: 051465161Faks: 051465161Elektronska po{ta (e mail): [email protected] adresa (web): www.srednjoskolskidom.org

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacijeKao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo

I.6. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, Kupovina

II.2. Podjela na lotoveNe

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraPrehrambeno-kolonijalna roba (pekarski proizvodi, hqeb, pite,bra{no, uqe, {e}er, so, tjestenine, za~ini, konzerve, pa{tete,smrznuta riba, mlijeko i mlije~ni proizvodi)

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraPrehrambeno-kolonijalna roba

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraDato u tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bezPDV-a)141.087,04

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaJU Sredwo{kolski dom Bawa Luka

II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?Ne

II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa12 mjeseci od dana zakqu~ewa ugovora

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~ewe za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskojdokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnostiDato u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostDato u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostDato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni ponovqeni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoqnija ponuda

IV.2.1.a. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e:70,00 %2. Kvalitet, u~e{}e:10,00 %3. Rok pla}awa, u~e{}e:10,00 %4. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}eDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponudaDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: JU Sredwo{kolski dom Bawa Luka, Vojvode StepeStepanovi}a 44, kancelarija sekretara

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJEPonude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom ponuda zaotvoreni postupak, ponuda za Lot 1: Prehrambeno-kolonijalnaroba. Na koverti obavezno navesti ime ponu|a~a. Nepotpune ineblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatrawe. Ugovorni or-gan ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku zadostavqawe ponuda. Otkup tenderske dokumentacije se vr{i naosnovu pismenog zahtjeva dostavqenog ugovornom organu uz dokaz

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 127

Page 128: Broj/Broj 26

o uplati za otkup tenderske dokumentacije koja se mo`e izvr{itina `iro ra~un broj: 562-09900000552-02 kod NLB Razvojne bankeBawa Luka.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Javna ustanova Sredwo{kolski dom Bawa lukaKontakt osoba: Qiqana Dedi}, sekretarAdresa: Vojvode Stepe Stepanovi}a 44Po{tanski broj: 78000Op{tina/Grad: Bawa LukaIDB/JIB: 4401610580008Telefon: 051466224Faks: 051465161Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.srednjoskolskidom.org

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacijeNaziv: Javna ustanova Sredwo{kolski dom Bawa lukaKontakt osoba: Qiqana Dedi}, sekretarAdresa: Vojvode Stepe Stepanovi}a 44Po{tanski broj: 78000Op{tina/Grad: Bawa LukaIDB/JIB: 4401610580008Telefon: 051466224Faks: 051465161Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.srednjoskolskidom.org

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}eNaziv: Javna ustanova Sredwo{kolski dom Bawa lukaKontakt osoba: JU Sredwo{kolski dom Bawa LukaAdresa: Stepe Stepanovi}a 44Po{tanski broj: 78000Op{tina/Grad: Bawa LukaIDB/JIB: 4401610580008Telefon: 051466224Faks: 051465161Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.sredwoskolskidom.org

(M2-A-4803-13)

OP[TINA BOSANSKI PETROVAC/PETROVAC

OBAVJE[TEWE

O NABAVCI BROJ 783-1-3-1-6/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: OP[TINA BOSANSKI PETROVAC/PETROVACKontakt osoba: Bojan ]ulibrkAdresa: 79290 Drini} , Centar bbPo{tanski broj: 79290Op{tina/Grad: Bosanski Petrovac/PetrovacIDB/JIB: 4401327750002Telefon: 050465002Faks: 050465001Elektronska po{ta (e mail): [email protected] adresa (web): www.drinic.rs.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo(RS),BOSANSKI PETROVAC/PETROVACI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate

II.2. Podjela na lotoveNe

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraAutomatska kotlarnica na biomasu

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraProjektovawe, isporuka, izgradwa i pu{tawe u rad kotlarnicena sje~ku drveta, sa automatskim dozirawem drveta

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora180.000,00 KM

II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bezPDV-a)180.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaDrini}

II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa90 dana

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?Ne

III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe naodgovaraju}e propiseDetaqne informacije date u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~ewe za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskojdokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnostiDetaqne informacije date u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostDetaqne informacije date u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostDetaqne informacije date u tenderskoj dokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 13.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50, 00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}eDatum: 14.5.2013. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponudaDatum: 14.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: Op{tina Petrovac Drini} Centar bb 79290 Drini}

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJEZa tendersku dokumentaciju se pla}a iznos od 50, 00 KM. Uplatevr{iti na `irora~un op{tine Petrovac broj 552012-00010539-62kod HIPO ALPE ADRIA BANKE, svrha doznake Uplata zatendersku dokumentaciju, vrsta prihoda 729124, buxetska

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 128 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 129: Broj/Broj 26

organizacija 9999999, op{tina 012. Ovaj iznos pokriva stvarnetro{kove i tro{kove slawa tenderske dokumentacijedobavqa~ima.

(M1-A-4783-13)

OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 842-1-1-1-21/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Op{ta bolnica "Sveti Vra~evi" BijeljinaKontakt osoba: Sne`ana \uki}Adresa: Srpske Vojske br. 53Po{tanski broj: 76300Op{tina/Grad: BijeljinaIDB/JIB: 4400425470003Telefon: 055202642Faks: 055212529Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.bolnicabijeljina.com

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao u Aneksu AI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao u Aneksu AI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao u Aneksu AI.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: ZdravstvoI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 8II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotoveII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNamirnice i sredstva za odr`avanje higijeneOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM (@iro ra~un:571-030-00000302-21)IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 8.5.2013. Vrijeme: 13:00

Mjesto: Kneza Milo{a br. 15 Bijeljina, zgrada Uprave bolniceANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacijeNaziv: Op{ta bolnica "Sveti Vra~evi" BijeljinaKontakt osoba: Sne`ana \uki}Adresa: Kneza Milo{a br. 15Po{tanski broj: 76300Op{tina/Grad: BijeljinaIDB/JIB: 4400425470003Telefon: 055202642Faks: 055212529E-mail:[email protected] adresa: www.bolnicabijeljina.comI.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeNaziv: Op{ta bolnica "Sveti Vra~evi" BijeljinaKontakt osoba: Sne`ana \uki}Adresa: Kneza Milo{a br. 15Po{tanski broj: 76300Op{tina/Grad: BijeljinaIDB/JIB: 4400425470003Telefon: 055202642Faks: 055212529E-mail: [email protected] adresa: www.bolnicabijeljina.comI.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eNaziv: Op{ta bolnica "Sveti Vra~evi" BijeljinaKontakt osoba: Sne`ana \uki}Adresa: Kneza Milo{a br. 15Po{tanski broj: 76300Op{tina/Grad: BijeljinaIDB/JIB: 4400425470003Telefon: 055202642Faks: 055212529E-mail: [email protected] adresa: www.bolnicabijeljina.com

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka hljeba i bra{naII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraDato u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a35.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma1 godinaIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaOp{ta bolnica "Sveti Vra~evi" Bijeljina (bolni~ki magacin)

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka jaja, pile}eg mesa, ribe i prera|evina od mesaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraDato u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a35.000,00 KM

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 129

Page 130: Broj/Broj 26

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma1 godinaIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaOp{ta bolnica "Sveti Vra~evi" Bijeljina (bolni~ki magacin)

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka mesaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraDato u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a35.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma1 godinaIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaOp{ta bolnica "Sveti Vra~evi" Bijeljina (bolni~ki magacin)

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka konzerviranog vo}a i povr}aII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraDato u tendrskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a11.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma1 godinaIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaOp{ta bolnica "Sveti Vra~evi" Bijeljina (bolni~ki magacin)

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 5

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka mlijeka i mlije~nih proizvodaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraDato u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a22.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma1 godinaIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaOp{ta bolnica "Sveti Vra~evi" Bijeljina (bolni~ki magacin)

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 6

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka namirnicaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraDato u tenderskoj dokumetacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a28.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma1 godinaIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaOp{ta bolnica "Sveti Vra~evi" Bijeljina

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 7

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka sredstava za pranje ve{aII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraDato u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a15.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma1 godinaIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaOp{ta bolnica "Sveti Vra~evi" Bijeljina (bolni~ki magacin)

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA

NABAVKE

Lot broj 8

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka sredstava za odr`avanje higijeneII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraDato u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a22.000,00 KM

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 130 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 131: Broj/Broj 26

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma1 godinaIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 %IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaOp{ta bolnica "Sveti Vra~evi" Bijeljina (bolni~ki magacin)

(M1-A-4966-13)

JP ZAVOD ZA UXENIKE I NASTAVNA SREDSTVAA.D.

OBAVJE[TEWE

O NABAVCI BROJ 867-1-1-1-12/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP ZAVOD ZA UXBENIKE I NASTAVNA SREDSTVAa.d.Kontakt osoba: SAWA TOPALOVI]Adresa: Nikole Tesle 58Po{tanski broj: 71123Op{tina/Grad: Isto~no SarajevoIDB/JIB: 4400540060005Telefon: 057340084Faks: 057340056Elektronska po{ta (e mail): [email protected] adresa (web): www.zunsrs.com

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacijeKao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovawe

I.6. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, Kupovina

II.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 11II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum?Da

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka robeII.4.b. Kratak opis predmeta ugovora- Pribor za bijenje (flomasteri, drvene boje i vo{tane boje)- Pribor za bojenje (tempere i vodene boje, kistovi)- Pribor za modeliranje (glina, plastelin)- Geometrijski pribor (trouglovi, linijari {estari)- Rezbarski pribor (oto plo~a, rezbarski alat)- Hamer papir (bijeli i u boji A3, A4, B1)- Selotejp- Ading i faks role- Fascikle

- Kancelarijski materijal- Toneri i ketrid`i

II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?Ne

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora?Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~ewe za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnimnabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskojdokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnostiPrecizirano u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostPrecizirano u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostPrecizirano u tenderskoj dokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoqnija ponuda

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 29.4.2013. godine

IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 13:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 14:00Mjesto: Nikole Tesle 58, Isto~no Sarajevo 71123

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Pribor za bojenje (flomasteri, drvene i vo{tane boje)

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Pribor za bojenje (flomasteri, drvene i vo{tane boje)

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

8300 komada

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a8.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

1 godina

III Podkriteriji1. Cijena,u~e{}e: 95,00 %2. Rok pla}awa,u~e{}e: 5,00 %

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 131

Page 132: Broj/Broj 26

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaSkladi{ta Zavoda prema dispoziciji naru~ioca.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraPribor za bojenje (tempere i vodene boje, kistovi)I.2. Kratak opis predmeta ugovoraPribor za bojenje (tempere i vodene boje i kistovi)II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora13.000 komadaII.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a16.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma1 godinaIII Podkriteriji1. Cijena,u~e{}e: 95,00 %2. Rok pla}awa,u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaSkladi{ta Zavoda prema dispoziciji naru~ioca

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 3

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraPribor za modeliranje (glina, plastelin)

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraPribor za modeliranje (glina, plastelin)

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora3600 komadaII.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a4.500,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma1 godinaIII Podkriteriji1. Cijena,u~e{}e: 95,00 %2. Rok pla}awa,u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaSkladi{ta Zavoda prema dispoziciji naru~ioca)

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 4

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraGeometrijski priborI.2. Kratak opis predmeta ugovoraGeometrijski pribor ( trouglovi, linijari, sestari )

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

6100 komada

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a12.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

1 godina

III Podkriteriji1. Cijena,u~e{}e: 95,00 %2. Rok pla}awa,u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradova

Skladista Zavoda prema dispoziciji naruciocaANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 5

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Rezbarski alat

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Rexbarski alat( oto ploce, rezbarski alati)

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

8200 komada

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a15.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

1 godina

III Podkriteriji1. Cijena,u~e{}e: 95,00 %2. Rok pla}awa,u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradova

Skladista Zavoda prema dispoziciji naruciocaANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 6

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Hamer papir

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Hamer papir ( papir bijeli i u boji A3, A4, B1, )

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

18500 listova

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a12.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

1 godina

III Podkriteriji1. Cijena,u~e{}e: 95,00 %2. Rok pla}awa,u~e{}e: 5,00 %

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 132 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 133: Broj/Broj 26

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaSkladista Zavoda prema dispoziciji narucioca

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 7

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraSelotejpI.2. Kratak opis predmeta ugovoraSelotejp raznih dimenzijaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora23900 komadaII.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a15.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma1 godinaIII Podkriteriji1. Cijena,u~e{}e: 95,00 %2. Rok pla}awa,u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaSkladista Zavoda prema dispoziciji narucioca

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 8

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraAding i faks roleI.2. Kratak opis predmeta ugovoraAding i faks roleII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora96000 komadaII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a21.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma1 godinaIII Podkriteriji1. Cijena,u~e{}e: 95,00 %2. Rok pla}awa,u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaSkladista Zavoda prema dispoziciji narucioca

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 9

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraFascikleI.2. Kratak opis predmeta ugovoraFascikle vise vrsta

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora94800 komadaII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a35.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma1 godinaIII Podkriteriji1. Cijena,u~e{}e: 95,00 %2. Rok pla}awa,u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaSkladista Zavoda prema dispoziciji narucioca

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 10

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka kancelarijskog materijala

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka kancelarijskog materijala

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora31.500 komada

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a25.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma1 godina

III Podkriteriji1. Cijena,u~e{}e: 95,00 %2. Rok pla}awa,u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaSkladi{ta Zavoda prema dispoziciji naru~ioca

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETANABAVKE

Broj lota: 11

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabvvka tonera i ketrid`a

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraNABAVKA TONERA I KETRID@A

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora695 komada

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnogsporazuma bez PDV-a30.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma1 godina

III Podkriteriji1. Cijena,u~e{}e: 95,00 %2. Rok pla}awa,u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|eweradovaSkladi{ta Zavoda prema dispoziciji naru~ioca

(M1-A-4935-13)

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 133

Page 134: Broj/Broj 26

JKP "PANNONICA" DOO TUZLA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 920-1-1-1-6/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JKP "PANNONICA" DOO TUZLAKontakt osoba: Maid Porobi}Adresa: [etali{te Slana banja bbPo{tanski broj: 75000Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4209598600008Telefon: 035246711Faks: 035246710Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.panonika.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),TUZLAI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Slobodno vrijeme, kultura ireligijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: jedna godinaII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka hemikalija i sredstava za tertman jezerske vode nakompleksu Panonskih jezerau Tuzli za ljetnu sezonu 2013.II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka hemikalija i sredstava za tertman jezerske vode nakompleksu Panonskih jezerau Tuzli za ljetnu sezonu 2013.II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraNavedeno u tenderskoj dokumentacijiII.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaNavedeno u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDefinisano u tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostDefinisano u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostDefinisano u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 10:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 11:00Mjesto: JKP PANNONICA DOO, [etali{te Slana banja bb, 75000Tuzla

(M1-A-4999-13)

JKP "PANNONICA" DOO TUZLA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 920-1-2-1-7/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JKP "PANNONICA" DOO TUZLAKontakt osoba: Maid Porobi}Adresa: [etali{te Slana banja bbPo{tanski broj: 75000Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4209598600008Telefon: 035246711Faks: 035246710Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.panonika.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),TUZLAI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Slobodno vrijeme, kultura ireligijaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Ostale uslugeII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: jedna godinaII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka usluga spasila~ko-redarske slu`be na kompleksuPanonskih jezera u Tuzli za ljetnu sezonu 2013.II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka usluga spasila~ko-redarske slu`be na kompleksuPanonskih jezera u Tuzli za ljetnu sezonu 2013.II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraNavedeno u tenderskoj dokumentacijiII.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaNavedeno u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Ne

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 134 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 135: Broj/Broj 26

III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDefinisano u tenderskoj dokumentacijiIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostDefinisano u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostDefinisano u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: JKP PANNONICA DOO TUZLA, [etali{te Slana banjabb, 75000 Tuzla

(M1-A-4998-13)

OP]INA GORNJI VAKUF - USKOPLJE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 924-1-3-1-4/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: OP]INA GORNJI VAKUF - USKOPLJEKontakt osoba: OSMAN SOFI]Adresa: FRA AN\ELA ZVIZDOVI]A BBPo{tanski broj: 70240Op{tina/Grad: Gornji Vakuf-UskopljeIDB/JIB: 4236147660004Telefon: 030494068Faks: 030494101Internet adresa (web): www.opcinagornjivakuf-uskoplje.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),GORNJI VAKUF-USKOPLJEI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekataII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 (tri) godineII.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma(vrijednost bez PDV-a): 1.280.000,00II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraRekonstrukcija (asfaltiranje) puteva i ulica na podru~ju op}ineGornji Vakuf - Uskoplje

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraOvim Ugovorom }e se vr{iti rekonstrukcija (asfaltiranje) puteva iulica na podru~ju op}ine Gornji Vakuf - Uskoplje sa zaklju~enjemokvirnog sporazuma na period od 3 godine. Op}ina Gornji Vakuf -Uskoplje }e u toku svake godine vr{iti rekonstrukciju puteva napodru~ju op}ine u iznosu do 500.000,00 KM zavisno od prilivasredstava i ukazanih potreba.II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora1.500 000,00 KM sa PDV-omII.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaPodru~je op}ine Gornji Vakuf - UskopljeOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseDefinirano u tenderskom dokumentu.III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDefinirano u tenderskom dokumentu.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostDefinirano u tenderskom dokumentu.III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostDefinirano u tenderskom dokumentu.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:30IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: Fra An|ela Zvizdovi}a bb - kancelarija na~elnika op}ineOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEOp}ina Gornji Vakuf - Uskoplje ne snosi nikakve tro{kove upostupku. Sve ponude koje prispiju nakon krajnjeg roka za dostavuponuda bit }e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. Nakoverti treba stajati upozorenje "NE OTVARAJ - OTVARAKOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE".Za tenderskudokumentaciju se pla}a iznos od 20,00 KM. Uplata se vr{i na `irora~un broj 3380002200024674 kod UniCredit bank d.d, vrstaprihoda 722439 sa naznakom "Za otkup tenderske dokumentacije".

(M1-A-4793-13)

CENTRALNO GRIJANJE D.D.

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 939-1-3-1-4/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Centralno grijanje d.d.Kontakt osoba: Mirnes Halil~evi}Adresa: Kre~anska 1Po{tanski broj: 75000Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4209012500000Telefon: 035281443Faks: 035281391Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 135

Page 136: Broj/Broj 26

Internet adresa (web): www.grijanjetuzla.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),TUZLAI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Prijenos ili distribucija plina ilitoplotne energijeI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Polaganje cijeviII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraGRA\EVINSKI RADOVI NA VRELOVODNOJ ITOPLOVODNOJ MREZI SISTEMA DALJINSKOG GRIJANJA(SDG) GRADA TUZLEII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema predmjeru radova.II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)800.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaTuzla (SDG grada Tuzle)II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja12 mjeseciOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDa je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezanaza predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj jeregistrovan.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnosta) Izvje{taj o ra~unima pravne osobe - ponu|a~a iz jedinstvenogregistra transakcijskih ra~una Centralne banke BiH, potvrduposlovne Banke kod koje je ra~un otvoren, a koji je na Izvje{tajuCentralne banke aktivan manje od 3 mjesecab) bilans stanja za poslijednje 3 godine za koje se raspola`epodacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja upredmetnom segmentu, ako je po~eo sa radom prije manje od 3godine;c) bilans uspjeha za poslijednje 3 godine za koje se raspola`epodacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja upredmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan, odnosnopo~eo sa radom prije manje od 3 godine - da ponu|a~ nije poslovaos gubitkom u posljednje 3 godine ili od datuma registracije;d) da je ponu|a~ ostvar ukupan godi{nji promet u najmanjemiznosu od 1.500.000,00 KM u predmetnom segmentu, po godini, au posljednje 3 godine (ukupno 4.500.00,00KM), ili manje ukolikoje po~eo sa radom prije manje od 3 godine.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnosta) Da dobavlja~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 5ugovora u zadnje 3 godine, ~ija su karakter i kompleksnost isti ilisli~ni radovima koji su predmet nabavke, od kojih najmanje 1ugovor mora biti na sanaciji i rekonstrukciji vrelovoda-toplovoda uukupnoj vrijednosti od minimalno 100.000,00 KM;b) [to se ti~e obrazovne i profesionalne sposobnosti:- voditelj gra|enja - 1 izvr{ilac, dipl.ing.gra|., sa polo`enimstru~nim ispitom, najmanje 5 godina radnog iskustva i u~e{}e uvo|enju minimalni 1 sli~nog projekta koji se odnose na gradnju,rekonstrukciju ili sanaciju vrelovoda-toplovoda u predhodnih 5godina;- rukovodilac gradili{ta - 1 izvr{ilac, dipl.ing.gra|./ma{. ili in`enjergra|./ma{it. ili gra|evinski tehni~ar, sa polo`enim stru~nimispitom, najmanje 5 godina radnog iskustva i u~e{}e u vo|enjuminimalni 1 sli~nog projekta koji se odnose na gradnju,rekonstrukciju ili sanaciju vrelovoda-toplovoda u predhodnih 5godina;- ing. za{tite na radu, 1 izvr{ilac, VSS, sa polo`enim stru~nimispitom;- rukovaoce gra|evinskih strojeva - min 4 izvr{ioca, sa minimalno 5godina radnog iskustva, i da su isti u~estvovali u realizacijiprojekata koji su zahtjevali iskope za podzemne instalacije ugradskoj zoni;- voza~i teretnih vozila - min 4 izvr{ioca;- gra|evinskih radnika - min 20 izvr{ioca;- bravar-KV radnik - min 2 izvr{ioca.c) [to se ti~e tehni~ke opremljenosti, ponu|a~ mora da ima naraspolaganju:-bager-rovokopa~ sa okretanjem radnog dijela za 360?(bar jednapreko 12t) - min 2 kom;-kombinovani stroj rovokopa~, utovariva~ i vilju{kar (kao JCB) -min 2 kom;-kiper kamion nosivosti do 5t (prevoz preko pje{a~kih zona izelenih povr{ina) - min 2 kom;-kiper kamion nosivosti do 14 t - min 4 kom;-putarsko vozilo sa utovarnim sandukom za alat interventnih ekipa -min 2 kom;-prikolica za prevoz gra|evinskih strojeva i cijevi - 1 kom;-kompresor za ru{enje sa potrebnim alatima - min 2 kom;-ma{ina za sje~enje asfalta i betona - min 3 komada;-vibOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e:70,00 %2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 %3. Sposobnost odziva po pozivu / intervenciji, u~e{}e:10,00 %IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 10.5.2013. Vrijeme: 12:30Mjesto: CENTRALNO GRIJANJE d.d. Kre~anska 1, 75 000Tuzla, Kancelarija broj 19Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEZainteresovani ponu|a~i mogu izvr{iti uvid u tendersku dokumen-taciju i istu preuzeti svakim radnim danom od 08:00 do 15:30 naadresi Kre~anska 1, 75 000 Tuzla ili istu mogu tra`iti putemelektronske poste na e-mail: [email protected];[email protected], koja }e im biti dostavljena u {tokra}em roku.Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti putem pismenogzahtjeva ponu|a~a do roka utvr|enog u ta~ki IV.3 uz dostavudokaza o upla}enoj nakanadi za otkup TD, a ugovorni organ }eodmah po prijemu zahtjeva dostaviti ponu|a~u orginalnu,ovjerenu, tendersku dokumentaciju.

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 136 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 137: Broj/Broj 26

Nov~ana naknada za TD u iznosu od 50,00 KM upla}uje se na `irora~un Centralnog grijanja d.d. Tuzla broj 154400-2000141565 kodINTESA SANPAOLO BANKA BiH a.d Tuzla, adresa: INTESASANPAOLO BANKA BiH, Obala Kulina Bana 9A 71 000 Saraje-vo, IBAN: BA-39-15440020001415650 za Centralno grijanje-Tuzla, SWIFT: UPBKBA22, konto: 0101200-508432-Centralnogrijanje-Tuzla, sa napomenom : za tender broj 06-04-2013.

(M1-A-5078-13)

REPULI^KA UPRAVA ZA IGRE NA SRE]U

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 942-1-1-1-2/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Repuli~ka uprava za igre na sre}uKontakt osoba: Tatjana Stoj~inovi}Adresa: Vladike Platona 3Po{tanski broj: 78000Op{tina/Grad: Banja LukaIDB/JIB: 4402978470004Telefon: 051340770Faks: 051340774Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.vladars.net

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godineII.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma(vrijednost bez PDV-a): 30.000,00II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka pogonskog motornog gorivaII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka pogonskog motornog goriva za slu`bena vozilaRepubli~ke uprave za igre na sre}uII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraNavedeno u tenderskoj dokumentacijiII.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaLokacija benzinskih pumpi izabranog dobavlja~aOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiNavedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostNavedeno u tenderskoj dokumentacijiIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostNavedeno u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 15.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 15.4.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 15.4.2013. Vrijeme: 12:30Mjesto: Vladike Platona 3, Banja Luka

(M1-A-4756-13)

JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA"NOVI [EHER" NOVI [EHER

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 1012-1-2-1-4/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Javna ustanova Osnovna {kola "Novi [eher" Novi [eherKontakt osoba: Begi} ElmedinaAdresa: Novi [eher bbPo{tanski broj: 74254Op{tina/Grad: MaglajIDB/JIB: 4218545220008Telefon: 032611010Faks: 032611010Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,Zeni~ko dobojski kantonI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: ObrazovanjeI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Usluge kopnenog transportaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraUsluge prijevoza u~enikaII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraUsluge prijevoza u~enika osnovnih {kola podrazumijevaju redovani uredan prijevoz na relaciji mjesto stanovanja u~enika-{kola-mjesto stanovanja u~enika, a isti mora biti uskla|en sa po~etkom izavr{etkom nastave, a sve u cilju blagovremenog dolaska i odlaskau~enika u/iz {kole.II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora810,00 KMII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)810,00

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 137

Page 138: Broj/Broj 26

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaOp}ina MaglajII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaOd potpisivanja ugovora do kraja nastavne 2012/2013.godine.Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseDetaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiKao u tenderskoj dokumentaciji.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostKao u tenderskoj dokumentaciji.III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostKao u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e:80,00 %2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 %IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 6.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 6.5.2013. Vrijeme: 12:30Mjesto: Novi [eher bb 74254 Novi [eherOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJENa koverti obavezno napisati OTVORENI POSTUPAK br. 2/13-PRIJEVOZ U^ENIKA LOT: 1 - NE OTVARATI, OTVARAKOMISIJA.Informacije o uplati za preuzimanje tenderske dokumentacije moguse dobiti kod kontakt osobe Begi} Elmedine na broj 032/ 611-907.

(M1-A-4753-13)

KOMUNALNO PREDUZE]E "USLUGA" A.D.RUDO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 1268-1-1-1-3/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: KOMUNALNO PREDUZE]E "USLUGA" A.D. RUDOKontakt osoba: Jovan Savi}Adresa: Milo{a Obili}a 4aPo{tanski broj: 73260Op{tina/Grad: RudoIDB/JIB: 4401463930006Telefon: 058711129Faks: 058711129Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),RUDOI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: VodosnabdjevanjeI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: OD DANA POTPISIVANJADO 31.12.2013II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma(vrijednost bez PDV-a): 51.000,00II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka materijala i rezervnih dijelova za odr`avanje ViKII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraRepromaterijal i rezervni dijelovi za vodovod i kanalizacijuII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora277 razli~itih stavkiII.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSukcesivna isporuka na adresu ugovornog organaII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propisePla}anje maksimum 90 dana od isporuke robe i ispostavljanjafakture.III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiDa imaju pravo obavljanja profesionalne djelatnosti ili da suregistrovani u relevantnim profesionalnim ili trgova~kim registrija.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostDokaz da je ispunio obavezu u vezi pla}anja poreza i doprinosa.III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostReferentna lista realizovanih ugovora.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. Najni`a cijena, u~e{}e:85,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %3. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 %IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 8.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 3.5.2013. Vrijeme: 12:00

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 138 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 139: Broj/Broj 26

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 3.5.2013. Vrijeme: 13:00Mjesto: KP USLUGA RUDO, Ul. Milo{a Obili}a br. 4a, RudoOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJEOtvaranje ponuda }e se obaviti u kancelariji direktora preduze}a.

(M1-A-4905-13)

AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITABOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 1270-1-1-1-1/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Agencija za osiguranje depozita Bosne i HercegovineKontakt osoba: Branko SalaticAdresa: Vase Pelagi}a 11aPo{tanski broj: 78000Op{tina/Grad: Banja LukaIDB/JIB: 4401650960008Telefon: 051223440Faks: 051223452Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.aod.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraugovor o nabavci putni~kog motornog vozilaII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoranabavka putni~kog motornog vozilaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovorajedan automobilII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)90.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaBanja LukaII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja~etiri mjesecaOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostidaIII.6. Ekonomska i finansijska sposobnostdaIII.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostdaOdjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. cijena vozila, u~e{}e:70,00 %2. rok isporuke, u~e{}e:10,00 %3. garantni rok, u~e{}e:10,00 %4. ovla{teni srevis u Banja Luci, u~e{}e:10,00 %IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 9:30IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 10:00Mjesto: Vase Pelagi}a 11a/III, Banja Luka

(M1-A-4820-13)

INSTITUT ZA NESTALE OSOBEBOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 1293-1-1-1-1/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: INSTITUT ZA NESTALE OSOBEBOSNE I HERCEGOVINEKontakt osoba: MIRKO MI[KOVI]Adresa: HAMDIJE ^EMERLI]A 2/15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Novo SarajevoIDB/JIB: 4201255860003Telefon: 033703286Faks: 033703685Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka i isporuka goriva i maziva za 2013.god.II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraKao u tenderskoj dokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 139

Page 140: Broj/Broj 26

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora50 000 litaraII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)92.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaPrema lokacijama iz tenderske dokumentacijeII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja31.12.2013.godOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?NeIII.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?NeIII.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseZa doma}e i strane ponu|a~e dokaz da nema smetnji za njegovou~e{}e u postupku u smislu odredbi iz ~lana 23.stav 1. to~ke a), b),c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama BiH (Slu`beni glasnikBiH broj: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09,60/10) i to:- Naziv i puna adresa ponu|a~a, broj telefona i fax-a;- Ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj i PDV-e registracije,

ne starije od 3 mjeseca;- Ovjerena fotokopija uvjerenja o identifikacijskom broju, ne

starije od tri mjeseca,- Cijena bez poreza na dodanu vrijednost sa ura~unatim

popustima;- Rok pla}anja od momenta isporuke;- Certifikat kvaliteta goriva;- Izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena, roka isporuke, roka

pla}anja i kvaliteta tijekom ugovornog organa, izuzevvanrednih doga|anja;

- Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju bitidostavljeni u originalima ili ovjerenim kopijama.

III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiPonu|a~ je du`an dostaviti ovjerenu fotokopiju Izvoda rje{enja oupisu u sudski registar, ne starije od 3 mjeseca.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostPonu|a~ je du`an dostaviti dokaz banke o solventnosti, ne starije od3 mjeseca.III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostPonu|a~ je du`an dostaviti referenc listu za 2012. god.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIV.2.a. Podkriteriji1. Cijena bez pdv-a, u~e{}e:95,00 %2. Rok pla}anja od momenta isporuke robe, u~e{}e:5,00 %IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 16.5.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: NeIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 16.5.2013. Vrijeme: 11:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 16.5.2013. Vrijeme: 11:00Mjesto: Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Hamdije^emerli}a 2/15, Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEMogu se dobiti na adresi ugovornog organa pisanim upitima.

(M1-A-4889-13)

OP]INA BOSANSKO GRAHOVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 1295-1-3-1-1/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: OP]INA BOSANSKO GRAHOVOKontakt osoba: Stevan Luka~Adresa: Vojislava Iveti}a 2Po{tanski broj: 80270Op{tina/Grad: Bosansko GrahovoIDB/JIB: 4281104990006Telefon: 034850216Faks: 034850191Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.bosanskograhovo.ba

I.2. Adresa za dodatne informacijeKao pod I.1I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacijeKao pod I.1I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}eKao pod I.1I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),BOSANSKO GRAHOVOI.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.6. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radoviII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraRekonstrukcija dalekovoda i niskonaponske mre`e sela PreodacII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraIsporuka opreme i materijala i izvo|enje zemljanih,gra|evinskih ielektromonta`nih radova na rekonstrukciji dijela magistralnogdalekovoda, priklju~nih dalekovoda i niskonaponske mre`e selaPreodac i STS10 (20)/0.4kV-160kVA "Preodac 4" premapredmjerima i predra~unima radova i materijala koji ~ine sastavnidio tenderske dokumentacijeII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema predmjerima i predra~unima radova koji ~ine sastavni diotenderske dokumentacijeII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bezPDV-a)202.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaOp{tina Bosansko Grahovo,selo PreodacII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja120 kalendarskih dana od uvo|enja izvo|a~a u posaoOdjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KEINFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?Ne

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 140 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 141: Broj/Broj 26

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje naodgovaraju}e propiseRadovi se finsnsiraju sredstvima doniranim od strane AmbasadeJapana u BiH koja su upla}ena na izdvojeni namjenski ra~unOp{tinskog vije}a Bosansko Grahovo. Pla}anje bi se vr{ilo u rokuod 15 dana od dana ispostavljanja ovjerene privremene, odnosnookon~ane situacije.III.4. Ograni~enja za u~e{}eObavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkamaBiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnostiPotrebno dostaviti dokaz o registraciji u relevantnimprofesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je ponu|a~registrovan.III.6. Ekonomska i finansijska sposobnostUkupan promet u poslednje dvije godine, odnosno od po~etkaposlovanja ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radomprije manje od dvije godine, mora biti ve}i od 1.000.000,00 KM nagodi{njem nivou, {to se dokazuje bilansima uspjeha za 2011. i2012.godinu. Dobavlja~ mora ispunjavati svoje obaveze premaposlovnim partnerima i povjeriocima {to se dokazuje potvrdom osolventnosti izdatom od mati~ne poslovne banke.III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnostUspje{no iskustvo u realizaciji najmanje tri ugovora ~iji karakter ikompleksnost su isti ili sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni

ugovor u prethodne tri godine, koje se dokazuju kopijama ugovora.Da je kod dobavlja~a prosje~an broj radnika na bazi sata rada u2012.godini bio najmanje 20, {to se dokazuje bilansom uspjeha zatu godinu. Ostali uslovi kao u tenderskoj dokumentaciji.Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIV.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeIV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderskedokumentacijeIV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2013. godineIV.3.b. Nov~ana naknada: DaIV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KMIV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}eDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:00IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponudaDatum: 7.5.2013. Vrijeme: 12:30Mjesto: Vojislava Iveti}a br.2Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJEDodatne informacije vezane za preuzimanje tenderskedokumentacije mogu se dobiti na broj telefona 034/206-017

(M1-A-4882-13)

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 141

Page 142: Broj/Broj 26

B - OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

OP[TINA ISTO^NO NOVO SARAJEVO

OBAVJE[TEWE

O DODJELI UGOVORA BROJ 10-1-3-2-31/13

Broj obavje{tewa o nabavci: 10-1-3-1-27/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: OP[TINA ISTO^NO NOVO SARAJEVOKontakt osoba: Nada Ateqevi}Adresa: STEFANA NEMAWE 2Po{tanski broj: 71123Op{tina/Grad: Novo Sarajevo/Isto~no Novo SarajevoIDB/JIB: 4400546420003Telefon: 057342336Faks: 057340710Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.opstinains.net

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),NOVO SARAJEVO/ISTO^NO N.SARAJEVOI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.3. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskihobjekata

II.2. Podjela na lotoveNe

II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa parking prostora sa pristupnom saobra}ajnicom ubloku 1 ( Hilandarska )

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraKao u TD

II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a128.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaIsto~no Novo Sarajevo

II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa45 dana od dana uvo|ewa u posao

Odjeqak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

III.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "Radis" d.o.o. Isto~no Novo SarajevoIDB/JIB: 4400548800008Op{tina/Grad: Isto~no Sarajevo

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a110.264,16 KMIV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 1.4.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 7

IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 6IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a110.264,16 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a167.919,17 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Da

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-5105-13)

OP]INA ZENICA

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 46-1-1-2-113/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: OP]INA ZENICAKontakt osoba: Almir Sarajli}Adresa: TRG BH BROJ 6Po{tanski broj: 72000Op{tina/Grad: ZenicaIDB/JIB: 4218237080009Telefon: 032208014Faks: 032208017Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),ZENICAI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 4II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotovaII.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,4II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka vatrogasne, ronila~ke, planinarske i medicinske opremeOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1

Broj obavje{tenja o nabavci: 46-1-1-1-92/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka vatrogasne opremeI.2. Kratak opis predmeta ugovoraKao u tenderskoj dokumentacijiII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraKao u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 142 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 143: Broj/Broj 26

25.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaKao u tenderskoj dokumentacijiII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radovaOp}ina Zenica, Slu`ba civilne za{titeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: FINANC d.o.o. MostarIDB/JIB: 4227140660000Op}ina/Grad: MostarIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a34.287,00IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a34.287,00 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a77.699,14 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2

Broj obavje{tenja o nabavci: 46-1-1-1-92/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka ronila~ke opremeI.2. Kratak opis predmeta ugovoraKao u tenderskoj dokumentacijiII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraKao u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a24.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaKao u tenderskoj dokumentacijiII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radovaOp}ina Zenica, Slu`ba civilne za{titeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: FINANC d.o.o. MostarIDB/JIB: 4227140660000Op}ina/Grad: MostarIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a19.759,40IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a19.759,40 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a23.969,23 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 4

Broj obavje{tenja o nabavci: 46-1-1-1-92/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka medicinske opremeI.2. Kratak opis predmeta ugovoraKao u tenderskoj dokumentacijiII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraKao u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a30.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaKao u tenderskoj dokumentacijiII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radovaOp}ina Zenica, Slu`ba civilne za{titeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: SANAM STYRKA D.O.O.IDB/JIB: 4200253360007Op}ina/Grad: Sarajevo - CentarIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a17.948,79IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 14.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 6IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a17.948,79 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a25.849,00 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-5120-13)

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO A.D.GACKO

OBAVJE[TEWE

O DODJELI UGOVORA BROJ 52-1-2-2-510/13

Broj obavje{tewa o nabavci: 52-1-2-1-425/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.GACKOKontakt osoba: Damirka HrwezAdresa: GRA^ANICA BBPo{tanski broj: 89240Op{tina/Grad: GackoIDB/JIB: 4401387900003Telefon: 059472413Faks: 059472085Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 143

Page 144: Broj/Broj 26

I.3. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Ostale usluge

II.2. Podjela na lotoveNe

II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraTender br.06/13

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraRukovawe DTD sistemima ("B" i "C" poqe)

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora36 720 radnih sati

II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a370.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaLokalitet RJ Rudnik

II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewaOd datuma stupawa Ugovora na snagu do 31.12.2013 godine.

Odjeqak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

III.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: TERMOGRADING D.O.O.IDB/JIB: 4401383820005Op{tina/Grad: Gacko

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a348.840,00 KMIV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 25.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a348.840,00 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a348.840,00 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Da

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-4750-13)

JAVNO PREDUZE]E "VODOVOD IKANALIZACIJA" D.O.O. ZENICA

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 57-4-2-2-147/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Javno preduze}e "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. ZenicaKontakt osoba: Kemal Husakovi}Adresa: BISTUA NUOVA 17Po{tanski broj: 72000Op{tina/Grad: Zenica

IDB/JIB: 4218001040006Telefon: 032209334Faks: 032209359Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.vikze.ba

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),ZENICAI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: VodosnabdjevanjeI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Reklamne uslugeII.2. Podjela na lotoveNeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraPru`anje reklamno-propagandnih uslugaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovorajednokratno izvr{enjeII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a1.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaZenicaII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjajednokratno izvr{enjeOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaPregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavciIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: Udru`enje Sportsko-rekreativni klub "Bosna? ZenicaIDB/JIB: 4218627890001Op}ina/Grad: ZenicaIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a800,00 KMIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 20.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a800,00IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a800,00 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS C

c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupkabez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3)d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bezobjavljivanja obavje{tenja o nabavci"Pru`anje reklamno-propagandnih usluga u svrhu pove}anjastepena naplate Naru~ioca i podizanja svijesti o racionalnojpotro{nji vodee) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano1

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 144 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 145: Broj/Broj 26

f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovaranoUdru`enje Sportsko-rekreativni klub "Bosna" Zenica

(M1-B-4823-13)

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 63-1-1-2-87/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. SarajevoKontakt osoba: Nihad Fo~oAdresa: Mehmeda Spahe 11Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200496180007Telefon: 033568606Faks: 033223001Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.lutrijabih.ba

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: OstaloI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 3 godineII.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a 500.000,00II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka termo rolaII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraSukcesivna isporuka termo rola za potrebe Lutrije BiHII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora60.000 kom.II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevoII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIII.2.a. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 80,00%2. Rok isporuke od momenta narud`be, u~e{}e: 10,00%3. Na~in i uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00%Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: R&S d.o.o. SarajevoIDB/JIB: 4200056290005Op}ina/Grad: Vogo{}aIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a445.800,00 KMIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 28.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 6IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4

IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a409.200,00IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a528.000,00 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?DaV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-4836-13)

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O.SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 63-4-2-2-88/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. SarajevoKontakt osoba: Nihad Fo~oAdresa: Mehmeda Spahe 11Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200496180007Telefon: 033568606Faks: 033223001Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.lutrijabih.ba

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: OstaloI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Reklamne uslugeII.2. Podjela na lotoveNeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraPregovara~ki postupak broj 030/13II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraReklamiranje Lutrije BiH putem city light-a instaliranim naprodajnim mjestima OpreseII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a14.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSarajevoII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaGodinu danaOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaPregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavciIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIII.2.a. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 90,00%2. Rok pla}anja, u~e{}e: 10,00%Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 145

Page 146: Broj/Broj 26

Naziv: OPRESA d.d. SarajevoIDB/JIB: 4200222640001Op}ina/Grad: Ilid`aIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a14.000,00 KMIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 26.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a14.000,00IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a14.000,00 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS C

c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupkabez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3)d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bezobjavljivanja obavje{tenja o nabavci"Ekskluzivna pravae) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano1f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovaranoOPRESA d.d. Sarajevo

(M1-B-4835-13)

JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 71-1-2-2-24/13

Broj obavje{tenja o nabavci 71-1-2-1-22/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RADKontakt osoba: EMIR D@AFEROVI]Adresa: GATA^KA 80Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi GradIDB/JIB: 4200115210002Telefon: 033723640Faks: 033723641Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): kcsr.ba

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,Kanton SarajevoI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Socijalna skrbI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozilaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraUSLUGE ZA[TITE IMOVINE I LICAII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraUSLUGE ZA[TITE IMOVINE I LICA

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora9 ZASTITARA ZA 9 OBJEKATA ZA 12 MJESECIII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a120.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaORGANIZACIONE JEDINICE UGOVORNOG ORGANA NAPODRU^JU KANTONA SARAJEVOII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja12 MJESECIOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: SWORD SECURITY d.o.o SarajevoIDB/JIB: 4200445860003Op}ina/Grad: Sarajevo - CentarIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a83.304,00 KMIV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~nonavesti bez PDV-a83.304,00 KM godi{njeIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 29.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a83.304,00IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a120.000,00 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-4780-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKETELEKOMUNIKACIJE D.D.

OBAVIJEST

O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-2-2-637/13

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

I.1. Podaci o ugovornom tijeluNaziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d.Kontakt osoba: Branimir Lasi}Adresa: Kneza Branimira bbPo{tanski broj: 88000Op}ina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227270100006Telefon: 039707015Faks: 036395249Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.hteronet.ba

I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}eI.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,Federacija Bosne i HercegovineI.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: TelekomunikacijeI.3. Zajedni~ka nabavaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORAUsluge, Ostale uslugeII.2. Podjela na lotoveNe

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 146 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 147: Broj/Broj 26

II.4. Opis

II.4.a Naziv predmeta ugovoraNabava odr`avanja isporu~ene programske i sklopovske opremeII.4.b Kratak opis predmeta ugovoraNabava odr`avanja isporu~ene programske i sklopovske opremeII.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraSukladno specifikacijiII.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a500.000,00II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaJP HT d.d.MostarII.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja12(dvanaest)mjeseci od potpisa obje StrankeOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaPregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabaviIII.2. Kriteriji za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uStrani ponu|a~Naziv: KRON d.o.o.SplitIDB/JIB: 77179075285Dr`ava : HrvatskaIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a:488.409,87 KMIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 26.3.2013IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a488.409,87IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a488.409,87Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS C

c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupkabez objavljivanja obavijesti o nabavi"^lan 11. Stav (4) To~ka a) Alineja (3)d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bezobjavljivanja obavijesti o nabavi"KRON d.o.o.Split je jedini dobavlja~ Billing sustava i INkomponenti u fiksnoj mre`i JP HT d.d.Mostar i jedini ima pravoizvoditi zahvate prilagodbe na navedenim sustavimae) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali1f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovaraliKRON d.o.o. Split

(M1-B-4888-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKETELEKOMUNIKACIJE D.D.

OBAVIJEST

O DODJELI UGOVORA BROJ 73-4-3-2-640/13

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

I.1. Podaci o ugovornom tijeluNaziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d.Kontakt osoba: Renato Prli}Adresa: Kneza Branimira bbPo{tanski broj: 88000Op}ina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227270100006

Telefon: 063446093Faks: 036395248Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.hteronet.ba

I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}eI.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,Federacija Bosne i HercegovineI.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: TelekomunikacijeI.3. Zajedni~ka nabavaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORARadovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanateII.2. Podjela na lotoveNeII.4. Opis

II.4.a Naziv predmeta ugovoraNabava gra|evinsko zanatskih radova Arhiv GrudeII.4.b Kratak opis predmeta ugovoraNabava gra|evinsko zanatskih radova Arhiv GrudeII.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraSukladno specifikaciji iz upitaII.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a25.000,00II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaArhiv GrudeII.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja30 radnih dana od dana potpisivanja ugovoraOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaPregovara~ki postupak bez objavljivanja obavijesti o nabaviIII.2. Kriteriji za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: MINA d.o.o.GrudeIDB/JIB: 4272182530004Op}ina/Grad : GrudeIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a:24.352,00 KMIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 29.3.2013IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a24.352,00IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a24.352,00Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS C

c) Uvjet iz Zakona za primjenu "Pregovara~kog postupkabez objavljivanja obavijesti o nabavi"^lan 11. Stav (4) To~ka a) Alineja (3)d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bezobjavljivanja obavijesti o nabavi"Nnakon dva poni{tena konkurentska zahtjeva s objavom obavijestipokrenut postupak nabave po pregovara~kom postupkue) Broj ponu|a~a sa kojima ste pregovarali1

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 147

Page 148: Broj/Broj 26

f) Nazivi ponu|a~a sa kojima ste pregovaraliMINA d.o.o. Grude

(M1-B-4968-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKETELEKOMUNIKACIJE D.D.

OBAVIJEST

O DODJELI UGOVORA BROJ 73-1-1-2-641/13

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

I.1. Podaci o ugovornom tijeluNaziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d.Kontakt osoba: Damir Or{oli}Adresa: Kneza Branimira bbPo{tanski broj: 88000Op}ina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227270100006Telefon: 036336670Faks: 036395249Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.hteronet.ba

I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}eI.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,Federacija Bosne i HercegovineI.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: TelekomunikacijeI.3. Zajedni~ka nabavaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORARobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a Naziv predmeta ugovoraRazvojno i testno OTT okru`enjeII.4.b Kratak opis predmeta ugovoraRazvojno i testno OTT okru`enjeII.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraSukladno tenderskoj dokumentacijiII.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a690.000,00II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaDDP JP HT d.d. Mostar, Lokacije u BiH sukladno dokumentaciji zanadmetanjeII.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaSukladno tenderskoj dokumentacijiOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIII.2. Kriteriji za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: MORE SCREENS d.o.o.MostarIDB/JIB: 4227486700008Op}ina/Grad : MostarIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a:638.735,00 KMIV.2.b Ako je vrijednost izra`ena godi{nje ili mjese~nonavesti bez PDV-a638.735,00 KM godi{njeIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 2.4.2013IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4

IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a638.735,00IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a689.500,00Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?DaV.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-4986-13)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKETELEKOMUNIKACIJE D.D.

OBAVIJEST

O DODJELI UGOVORA BROJ 73-1-2-2-642/13

Broj obavje{tenja o nabavci 73-1-2-1-549/13

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO

I.1. Podaci o ugovornom tijeluNaziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d.Kontakt osoba: Vesna ButiganAdresa: Kneza Branimira bbPo{tanski broj: 88000Op}ina/Grad: MostarIDB/JIB: 4227270100006Telefon: 036336837Faks: 036395249Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.hteronet.ba

I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}eI.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,Federacija Bosne i HercegovineI.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: TelekomunikacijeI.3. Zajedni~ka nabavaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORAUsluge, Ostale uslugeII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a Naziv predmeta ugovoraNabava usluge - Revizija financijskih izvje{}a JP Hrvatsketelekomunikacije d.d. Mostar za godinu koja zavr{ava na dan31.12.2012.II.4.b Kratak opis predmeta ugovoraPredmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabirnajpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge Revizija financijskihizvje{}a JP HT d.d. Mostar za godinu koja zavr{ava na dan 31.12.2012.II.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraSukladno tenderskoj dokumentaciji.II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a60.000,00II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaJP HT d.d.. Mostar, Kneza Branimira bb MostarII.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja21 dan od potpisa ugovoraOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIII.2. Kriteriji za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 148 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 149: Broj/Broj 26

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: Confida dru{tvo za reviziju d.o.o. SarajevoIDB/JIB: 4200982010008Op}ina/Grad : SarajevoIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a:23.000,00 KMIV.2.b Ako je vrijednost izra`ena godi{nje ili mjese~nonavesti bez PDV-a23.000,00 KM godi{njeIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 28.3.2013IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a23.000,00IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a28.900,00Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-5022-13)

OP[TINA UGQEVIK

OBAVJE[TEWE

O DODJELI UGOVORA BROJ 81-4-3-2-48/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Op{tina UgqevikKontakt osoba: Cvjetana Dragowi}Adresa: Ugqevik, Trg Dra`e Mihailovi}aPo{tanski broj: 76330Op{tina/Grad: UgqevikIDB/JIB: 4400458050000Telefon: 055773021Faks: 055773021Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

Internet adresa (web): www.opstinaugljevik.net

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),UGQEVIKI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.3. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Gradwa vodoprivrednih projekata

II.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 2II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Sve lotoveII.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovora

dodatni radovi na izgradnji vodovoda u Tutnjevcu i staromUgljeviku

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

dodatni radovi na izgradnji vodovoda

Odjeqak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaPregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci

III.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

ANEKS C

c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kogpostupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci"^lan 11. Stav (4) Ta~ka d) Alineja (1)d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bezobjavqivawa obavje{tewa o nabavci"

po prijedlogu nadzornog organa pojavili su se tehni~ki razlozi zadodatne radovee) Broj ponu|a~a sa kojima je pregovarano1f) Nazivi ponu|a~a sa kojima je pregovarano

d.o.o. Joki} Invest, Zvornik

ANEKS D

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

dodatni radovi na vodovodu u tutnjevcuI.2. Kratak opis predmeta ugovora

dodatni radovi na izgradnji vodovoda u tutnjevcu

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora10

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a16.200,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

15 danaII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradova

tutnjevac

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: joki} Invest d.o.o.IDB/JIB: 4402720030000Op{tina/Grad: Zvornik

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora

IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a15.435,21

IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{we ili mjese~nonavesti15.435,21 KM godi{we

IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 19.3.2013.

IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1

IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1

IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)15.435,21 KM

IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude15.435,21 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 149

Page 150: Broj/Broj 26

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS C

c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kogpostupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci"^lan 11. Stav (4) Ta~ka d) Alineja (1)d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bezobjavqivawa obavje{tewa o nabavci"

iz tehni~kih razloga a po prijedlogu nadzornog organa pojavili su sedodatni radovie) Broj ponu|a~a sa kojima je pregovarano1f) Nazivi ponu|a~a sa kojima je pregovarano

Joki} Invest Zvornik

ANEKS D

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

dodatni radovi na vodovodu u Starom UgljevikuI.2. Kratak opis predmeta ugovora

dodatni radovi na vodovodu u Starom Ugljeviku

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora5

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a7.000,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma

15 danaII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradova

Stari Ugljevik

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: joki} Invest d.o.o.IDB/JIB: 4402720030000Op{tina/Grad: Zvornik

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora

IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a6.707,15

IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{we ili mjese~nonavesti6.707,15 KM godi{we

IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 19.3.2013.

IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1

IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1

IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)6.707,15 KM

IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude6.707,15 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-5005-13)

GRAD BIJEQINA

OBAVJE[TEWE

O DODJELI UGOVORA BROJ 83-1-2-2-292/13

Broj obavje{tewa o nabavci: 83-1-2-1-239/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: GRAD BIJEQINAKontakt osoba: Mitar [kori}Adresa: Trg Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1Po{tanski broj: 76300Op{tina/Grad: BijeqinaIDB/JIB: 4400358930002Telefon: 055233100Faks: 055210162Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.sobijeljina.org

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad, BIJEQINAI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.3. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Hotelske i restoranske usluge

II.2. Podjela na lotoveNe

II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: Do 31.12.2013. godine

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraPru`awe usluga ru~ka/ve~ere i preno}i{ta tokom 2013. godineiz fonda reprezentacije, za goste, zvani~nike institucija iorganizacija i drugim licima kojima se ukazuje gostoprimstvo urestoranima na podru~ju Grada Bijeqina, {ifra OP-21-p1/12

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraPru`awe usluga ru~ka/ve~ere i preno}i{ta tokom 2013. godineiz fonda reprezentacije, za goste, zvani~nike institucija iorganizacija i drugim licima kojima se ukazuje gostoprimstvo urestoranima na podru~ju Grada Bijeqina, {ifra OP-21-p1/12

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema TD

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaPodru~je Grada Bijeqine

Odjeqak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

III.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: DOO"Globus"DvoroviIDB/JIB: 4401802900006Op{tina/Grad: Bijeqina

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a92.307,69 KMIV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 19.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 6IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 150 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 151: Broj/Broj 26

IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a73.383,14 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a89.775,79 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Da

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-4952-13)

OP]INA NOVO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 87-4-3-2-172/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: OP]INA NOVO SARAJEVOKontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Novo SarajevoIDB/JIB: 4200558710008Telefon: 033492100Faks: 033492381Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): [email protected]

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),NOVO SARAJEVOI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanateII.2. Podjela na lotoveNeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIzvo|enje nepredvi|enih radova na sanaciji "Pasarele"nadvo`njaka iznad ulice DrinskaII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraIzvo|enje nepredvi|enih radova na sanaciji "Pasarele"nadvo`njaka iznad ulice DrinskaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoradata u tenderskoj dokumentacijiII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a32.478,63II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaUl. Drinska - na podru~ju Op}ine Novo SarajevoII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja30 dana od dana zaklju~enja UgovoraOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaPregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavciIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: IN DRU[TVO ZA PROJEKTOVANJE, IN@INJERING IGRA\EVINARSTVO D.O.OIDB/JIB: 4200652570007Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a32.324,77 KMIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 26.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a32.324,77IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a32.324,77 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS C

c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupkabez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"^lan 11. Stav (4) Ta~ka d) Alineja (1)d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bezobjavljivanja obavje{tenja o nabavci"Za dodatne radove koji nisu uklju~eni u prvobitno zaklju~eniugovor ali koji usljed nepredvi|enihokolnosti postanu neophodni za izvr{enje radova i kada se dodatniradovi ne mogu tehni~ki i ekonomskiodvojiti od glavnog ugovora bez ve}i nepogodnosti za ugovorni or-gan projekta.e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano1f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovaranoIN d.o.o. Sarajevo

(M1-B-4762-13)

OP]INA NOVO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 87-1-1-2-173/13

Broj obavje{tenja o nabavci 87-1-1-1-130/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: OP]INA NOVO SARAJEVOKontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Novo SarajevoIDB/JIB: 4200558710008Telefon: 033492100Faks: 033492381Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): [email protected]

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),NOVO SARAJEVOI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka i instaliranje sistema video nadzora javnih povr{ina napodru~ju Op}ine Novo Sarajevo

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 151

Page 152: Broj/Broj 26

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraPredmet ugovora je nabavka i instaliranje pet nadzornih kamera i tona lokacijama: Most Ars Aevi dvije fiksne kamere, Elektrotehni~ka{kola za elektroenergetiku jedna fiksna kamera i Raskrsnica ^engi}Vila-Okretaljka dvije fiksne kamere.Korisni~ka aplikacija mora biti podr`ana Windows operativnimsistemom i kompatibilna sa postoje}om aplikacijom u nadzornomcentru.Ponu|ena oprema treba da zadovolji slijede}e kriterije:-Detekcija kretanja osoba u {ti}enom prostoru-Prepoznavanje (poznate) osobe u {ti}enom prostoru-Odvra}anje potencijalnog po~initelja kaznenog djela-Identifikacija detalja sa vozila koja su napravila prekr{aj ili zakojima se traga.Kamera treba da je kolor, visoke rezolucije i osjetljivosti saprenosom slike preko IP protokola. Ponu|ene kamere treba dazadovolje industrijski standard za ugradnju u klimatizirana vanjskaku}i{ta, kao i da ima ugra|en Web i FTP server. Napajanje kameretreba da bude PoE opoziciono i kamera mora da zadovoljavaminimalno slijede}e karakteristike:-Pra}enje video zapisa u realnom vremenu-Slika visoke rezolucije (1,3-2 Megapixel)-Mogu}nost detekcije pokreta-Mogu}nost kvalitetnog no}nog nadgledanja.Napominjemo da se u Drugoj policijskoj upravi nalazi nadzornicentar koji prati rad kamera na javnim povr{inama. Planiranekamere su nadogradnja postoje}eg sistema.II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoradato u tenderskoj dokumentacijiII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a50.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovadato u tenderskoj dokumentacijiII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjadato u tenderskoj dokumentacijiOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "NOVA GAMA" d.o.o. Agencija za za{tituIDB/JIB: 4201580000002Op}ina/Grad: Novo SarajevoIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a43.819,00 KMIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a43.819,00IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a47.144,00 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-4942-13)

OP]INA NOVO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 87-1-1-2-174/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: OP]INA NOVO SARAJEVO

Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI]Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Novo SarajevoIDB/JIB: 4200558710008Telefon: 033492100Faks: 033492381Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): [email protected]

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),NOVO SARAJEVOI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraJednokratna nabavka lo` ulja za potrebe Op}ine Novo SarajevoII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraJednokratna isporuka lo` ulja EL-BAS -1002II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoradato u tenderskoj dokumentacijiII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a59.829,06II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaOp}ina Novo Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 55, 71000Sarajevo,prostorije kupacaII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja15 dana od zaklju~ivanja ugovoraOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "HIFA-PETROL" d.o.o. SarajevoIDB/JIB: 4200999090005Op}ina/Grad: SarajevoIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a58.587,17 KMIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 20.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a58.587,17IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a60.000,00 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-4947-13)

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 152 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 153: Broj/Broj 26

FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNUAVIJACIJU-FEDERALNA DIREKCIJA ZA

CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 92-1-2-2-94/13

Broj obavje{tenja o nabavci 92-1-2-1-78/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU-FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVOKontakt osoba: Mirela IdrizovicAdresa: Dr. Ante Star~evi}a bbPo{tanski broj: 88000Op{tina/Grad: Mostar - Centralna zonaIDB/JIB: 4227318400023Telefon: 036449230Faks: 036327811Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.fedcad.gov.ba

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transportapo{teII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka avio karata za potrebe Federalne direkcije za civilnuavijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvoII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka avio karata za potrebe Federalne direkcije za civilnuavijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvoII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a100.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaadresa krajnjeg korisnikaII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja12 mjeseci od dana zaklju~enja ugovoraOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIII.2.a. Podkriteriji1. Iznos tro{kova izdavanja karte sa ura~unatim popustom, u~e{}e:70,00%2. Rok pla}anja, u~e{}e: 30,00%Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: MRKULI] COMPANY d.o.o.IDB/JIB: 4200673570007Op}ina/Grad: Ilid`a

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a0,01 KMIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a0,01IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a0,30 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-4764-13)

OP[TINA PRWAVOR

OBAVJE[TEWE

O DODJELI UGOVORA BROJ 134-4-2-2-37/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: OP[TINA PRWAVORKontakt osoba: PAULINA JEVRI]Adresa: KARA\OR\EVA 2Po{tanski broj: 78430Op{tina/Grad: PrwavorIDB/JIB: 4401227610009Telefon: 051663286Faks: 051663286Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): opstinaprnjavor.net

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),PRWAVORI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.3. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Zdravstvene i socijalne usluge

II.2. Podjela na lotoveNe

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovorapreventivna zdravstvena za{tita

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovorapreventivna zdravstvena za{tita stanovni{tva od zaraznihbolesti

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovorau skladu sa tenderskom dokumentacijom

II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a10.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaop{tina Prwavor

II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewado 31.12.2013.

Odjeqak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaPregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci

III.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 153

Page 154: Broj/Broj 26

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: JZU Dom zdravqa PrwavorIDB/JIB: 4401234070001Op{tina/Grad: Prwavor

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a10.000,00 KMIV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{we ili mjese{nonavesti bez PDV-a:10.000,00IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 20.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a10.000,00 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a10.000,00 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS C

c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kogpostupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci"^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3)d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bezobjavqivawa obavje{tewa o nabavci"eskluzivno pravo ponu|a~a da vr{i predmetne uslugee) Broj ponu|a~a sa kojima je pregovarano1f) Nazivi ponu|a~a sa kojima je pregovaranoJZU "Dom zdravqa" Prwavor

(M1-B-4770-13)

[PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 136-1-1-2-160/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.oKontakt osoba: Enes SuljicAdresa: Radni~ka bbPo{tanski broj: 77240Op{tina/Grad: Bosanska KrupaIDB/JIB: 4263074140004Telefon: 037473670Faks: 037473671Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): ussume.ba

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,Unsko-sanski kantonI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: OstaloI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 2II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove

II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka novih motornih vozilaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponuda

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1

Broj obavje{tenja o nabavci: 136-1-1-1-129/13

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka dva nova teretna motorna vozilaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora2 komII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a400.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumado kona~ne isporukeII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radovafco Kupac, stovari{te u Biha}uIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 75,00 %2. Garantni rok, u~e{}e: 20,00 %3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: EUROMODUS d.o.o.IDB/JIB: 4401693930005Op}ina/Grad: Lakta{iIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a358.087,84IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 3.4.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a343.000,01 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a404.200,02 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2

Broj obavje{tenja o nabavci: 136-1-1-1-129/13

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka jednog novog putni~kog motornog vozilaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora1 komII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a90.000,00 KM

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 154 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 155: Broj/Broj 26

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumado kona~ne isporukeII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radovafco Kupac, stovari{te u Biha}uIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 75,00 %2. Garantni rok, u~e{}e: 20,00 %3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: INTER AUTO d.o.o.IDB/JIB: 4209406030009Op}ina/Grad: TuzlaIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a93.735,04IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 20.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a93.735,04 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a94.017,09 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-5028-13)

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVOPODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" U

TUZLI

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 145-1-1-2-455/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" u TuzliKontakt osoba: Murat AsoliAdresa: 21. aprila br.4Po{tanski broj: 75203Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4200225150048Telefon: 035305000Faks: 035305009Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraMaterijal za zavarivanje i lemljenje

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tehni~koj dokumentaciji.II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a60.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaTE "Tuzla", TuzlaII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaPrema tehni~koj dokumentaciji.Odjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: AOP-MI[ d.o.o. TuzlaIDB/JIB: 4209153150002Op}ina/Grad: TuzlaIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a45.734,50 KMIV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~nonavesti bez PDV-a45.734,50 KM godi{njeIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 25.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a45.734,50IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a61.421,00 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-4765-13)

KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 152-4-1-2-86/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: KJKP "Sarajevogas" d.o.o. SarajevoKontakt osoba: Mirsada Husi}Adresa: Muhameda Ef. Pand`e br. 4Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Novo SarajevoIDB/JIB: 4200158020002Telefon: 033445120Faks: 033445525Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.sarajevogas.ba

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,Kanton SarajevoI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Prijenos ili distribucija plina ilitoplotne energijeI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNe

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 155

Page 156: Broj/Broj 26

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraTrake za izolaciju ~eli~nih cijevi i prajmeraII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraTrake za izolaciju ~eli~nih cijevi i prajmeraII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora40.617,23II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a40.617,23II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaKanton SarajevoII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja12 mjeseciOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaPregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavciIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: IKT d.o.o. SarajevoIDB/JIB: 4200541150009Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi GradIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a40.617,23 KMIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 1.4.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a40.617,23IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a40.617,23 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS C

c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupkabez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3)d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bezobjavljivanja obavje{tenja o nabavci"Izabrani ponu|a~ je jedini autorizovani diler za prodaju predmetnerobee) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano1f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovaranoIKT d.o.o.

(M1-B-4924-13)

JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 167-1-2-2-129/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLIKontakt osoba: Enida Omerhod`i}, dipl.oec. 035 300-534Adresa: UL. DR. TIHOMILA MARKOVI]A BR. 1 TUZLAPo{tanski broj: 75000Op{tina/Grad: TuzlaIDB/JIB: 4209444710005Telefon: 035300500Faks: 035300544Internet adresa (web): www.untz.ba

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,Tuzlanski kantonI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: ObrazovanjeI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Usluge servisiranja i popravkeII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 6II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotovaII.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,6II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?DaII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraServisiranje vozila u 2013. godiniII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraUsluge servisiranja vozila Univerziteta u Tuzli u 2013. godiniOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1

Broj obavje{tenja o nabavci: 167-1-2-1-109/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraServisiranje vozila marke AUDIII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraNavedeno u TDII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a3.420,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaod zaklju~enja ugovora do 31.12.2013. godineII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radovaObjekat servisa izvr{ioca uslugeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: INTER AUTO d.o.o.IDB/JIB: 4209406030009Op}ina/Grad: TuzlaIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a3.418,80IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~nonavesti3.418,80 KM godi{njeIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 27.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a256,40 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a256,40 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 156 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 157: Broj/Broj 26

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2

Broj obavje{tenja o nabavci: 167-1-2-1-109/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraServisiranje vozila marke VWII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraNavedeno u TDII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a1.710,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaod zaklju~enja ugovora do 31.12.2013. godineII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radovaObjekat servisa izvr{ioca uslugeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "REMEX" d.o.o. TuzlaIDB/JIB: 4209074100008Op}ina/Grad: TuzlaIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a1.709,40IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~nonavesti1.709,40 KM godi{njeIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 20.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a158,10 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a272,00 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3

Broj obavje{tenja o nabavci: 167-1-2-1-109/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraServisiranje vozila marke CITROENII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraNavedeno u TDII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a1.710,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaod zaklju~enja ugovora do 31.12.2013. godineII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radovaObjekat servisa izvr{ioca uslugeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "REMEX" d.o.o. TuzlaIDB/JIB: 4209074100008Op}ina/Grad: TuzlaIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a1.709,40

IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~nonavesti1.709,40 KM godi{njeIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 20.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a119,00 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a150,00 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 4

Broj obavje{tenja o nabavci: 167-1-2-1-109/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraServisiranje vozila marke OPELII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraNavedeno u TDII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a1.710,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaod zaklju~enja ugovora do 31.12.2013. godineII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radovaObjekat servisa izvr{ioca uslugeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "REMEX" d.o.o. TuzlaIDB/JIB: 4209074100008Op}ina/Grad: TuzlaIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a1.709,40IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~nonavesti1.709,40 KM godi{njeIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 20.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a108,20 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a191,60 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 6

Broj obavje{tenja o nabavci: 167-1-2-1-109/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraServisiranje vozila marke [KODAII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraNavedeno u TDII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a2.560,00 KM

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 157

Page 158: Broj/Broj 26

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaod zaklju~enja ugovora do 31.12.2013. godineII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radovaObjekat servisa izvr{ioca uslugeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "REMEX" d.o.o. TuzlaIDB/JIB: 4209074100008Op}ina/Grad: TuzlaIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a2.564,00IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~nonavesti2.564,00 KM godi{njeIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 20.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a196,90 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a247,40 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-4773-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH dd SARAJEVOZAVISNO DRU[TVO ELDIS TEHNIKA D.O.O.

SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 182-4-1-2-70/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP Elektroprivreda BiH dd SarajevoZavisno dru{tvo Eldis Tehnika d.o.o. SarajevoKontakt osoba: Sa{a NevesinjacAdresa: Bla`ujski drum bbPo{tanski broj: 71210Op{tina/Grad: Ilid`aIDB/JIB: 4200036180009Telefon: 033779620Faks: 033779622Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: OstaloI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraDodatna nabavka NN osigura~aII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka dodatne koli~ine NN osigura~a, za proizvodne potrebeUgovornog organaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora34.225,00

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a34.225,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaskladi{te Ugovornog organa; Bla`ujski drum bb, 71210 Ilid`aII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaRegulisano predvi|enim uslovima iz Aneksa 1 na osnovni UgovorOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaPregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavciIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: ETI d.o.o. SarajevoIDB/JIB: 4200074780001Op}ina/Grad: SarajevoIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a34.225,00 KMIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 27.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a34.225,00IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a34.225,00 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS C

c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupkabez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"^lan 11. Stav (4) Ta~ka b) Alineja (2)d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bezobjavljivanja obavje{tenja o nabavci"Pro{irenje postoje}ih isporuka, jer je prethodni ugovor sa istimdobavlja~em jo{ uvijek na snazi.e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano1f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovaranoETI Sarajevo d.o.o. Sarajevo

(M1-B-4838-13)

ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ

OBAVJE[TEWE

O DODJELI UGOVORA BROJ 189-1-2-2-70/13

Broj obavje{tewa o nabavci: 189-1-2-1-61/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. DOBOJKontakt osoba: DRAGICA RISTI]Adresa: Nikole Pa{i}a 77.Po{tanski broj: 74000Op{tina/Grad: DobojIDB/JIB: 4400014500009Telefon: 053209700Faks: 053241344Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.elektrodoboj.net

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 158 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 159: Broj/Broj 26

I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.3. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Arhitektonske usluge: in`iwerske usluge i integralnein`iwerske usluge, usluge urbanog planirawa i ure|ewapejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, uslugetehni~kog ispitivawa i analize

II.2. Podjela na lotoveNe

II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od dana zakqu~ewa

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka geodetskih usluga

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraRazne geodetske usluge na podru~ju svih radnih jedinicapreduze}a - detaqno u TD.

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoranavedeno u TD.

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovapodru~je RJ Doboj, Tesli}, Modri~a, Derventa, [amac i Brod

Odjeqak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

III.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: GEOKING d.o.o. za geodetske poslove i in`iweringIDB/JIB: 4400121840009Op{tina/Grad: Doboj

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a150.000,00 KMIV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{we ili mjese{nonavesti bez PDV-a:150.000,00IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 29.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 5IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 5IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a69.855,00 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a136.968,00 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-4832-13)

ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ

OBAVJE[TEWE

O DODJELI UGOVORA BROJ 189-1-1-2-71/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. DOBOJ

Kontakt osoba: DRAGICA RISTI]Adresa: Nikole Pa{i}a 77.Po{tanski broj: 74000Op{tina/Grad: DobojIDB/JIB: 4400014500009Telefon: 053209700Faks: 053241344Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

Internet adresa (web): www.elektrodoboj.net

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.3. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, Kupovina

II.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 4II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Jedan lotII.2.b-1 Redni brojevi lotova 4

II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?Da

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka kancelarijskog materijala, papira, blokovske robe itonera

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraRazne vrste kancelarijskog materijala, papira, blokovske robe itonera - detaqno u TD.

II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?Ne

Odjeqak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

III.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoqnija ponuda

ANEKS D

Lot broj 4

Broj obavje{tewa o nabavci: 189-1-1-1-21/12

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraNabavka toneraI.2. Kratak opis predmeta ugovoraRazne vrste tonera - detaqno u TD.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoradetaqno u TD.II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a45.000,00 KMII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma12 mjeseci od dana zakqu~ewaII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaskladi{te naru~ioca u Doboju na adresi upravne zgrade.

III. Podkriterijumi1. Cijena, u~e{}e: 98,002. Rok isporuke, u~e{}e: 2,00

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 159

Page 160: Broj/Broj 26

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "Primaprom" d.o.o. Bawa LukaIDB/JIB: 4400938000002Op{tina/Grad: Bawa Luka

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a45.000,00IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{we ili mjese~nonavesti45.000,00 KM godi{weIV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 26.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 6IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)40.746,60 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude43.998,92 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Da

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-4831-13)

JP ME\UNARODNI AERODROM SARAJEVOD.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 196-1-1-2-151/13

Broj obavje{tenja o nabavci 196-1-1-1-109/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. SarajevoKontakt osoba: Nenad ]ipovi}Adresa: Kurta Schorka 36Po{tanski broj: 71210Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200068970001Telefon: 033289200Faks: 033289201Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.sarajevo-airport.ba

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Djelatnosti zra~ne lukeI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraDetektor eksploziva i narkotika IONSCAN 500 DT ili ekvivalentII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraDetektor eksploziva i narkotika IONSCAN 500 DT ili ekvivalentII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora1 kom

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a120.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaJP Me|unarodni aerodrom SarajevoII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja90 danaOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIII.2.a. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 40,00%2. Osjetljivost detekcije, u~e{}e: 40,00%3. Rok odziva na interventni servis, u~e{}e: 10,00%4. Garantni rok, u~e{}e: 10,00%Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: Middle point electronics d.o.o.IDB/JIB: 4200148570004Op}ina/Grad: SarajevoIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a116.180,00 KMIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 28.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a96.640,00IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a116.180,00 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-4811-13)

OBAVJE[TAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNAAGENCIJA BiH

OBAVJE[TEWE

O DODJELI UGOVORA BROJ 204-1-2-2-123/13

Broj obavje{tewa o nabavci: 204-1-2-1-78/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Obavje{tajno-bezbjednosna/sigurnosna agencija BiHKontakt osoba: Momir Popovi}Adresa: Mehmeda Spahe 7Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: SarajevoIDB/JIB: 4200936090005Telefon: 033210126Faks: 033210126

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.3. Zajedni~ka nabavkaNe

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 160 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 161: Broj/Broj 26

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne iinvesticijske usluge

II.2. Podjela na lotoveNe

II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?DaII.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: do 31.12.2013.II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost bez PDV-a: 25.641,03

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraOsiguranje zaposlenihII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka usluga kolektivnog osiguranja zaposlenihII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovorado 30.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaSarajevoOdjeqak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

III.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: D.D. ZA OSIGURAWE VGT-FILIJALA SARAJEVOIDB/JIB: 4218241600068Op{tina/Grad: Sarajevo

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a30.000,00 KMIV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 21.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 8IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 6IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a24,62 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a64,77 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Da

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-4759-13)

MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA

OBAVJE[TEWE

O DODJELI UGOVORA BROJ 231-1-1-2-10/13

Broj obavje{tewa o nabavci: 231-1-1-1-7/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Ministarstvo trgovine i turizmaKontakt osoba: Dragan Gazdi}Adresa: Trg Republike Srpske br. 1Po{tanski broj: 78000Op{tina/Grad: Bawa LukaIDB/JIB: 4401625420007Telefon: 051338769

Faks: 051338864

Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

Internet adresa (web): www.vladars.net

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave

I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska

I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.3. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, Kupovina

II.2. Podjela na lotoveNe

II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?Da

II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: DVIJE GODINE

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNABAVKA POGONSKOG GORIVA ZA POTREBEMINISTARSTVA TROGOVINE I TURIZMA VLADAREPUBLIKE SRPSKE

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

EURO DIZEL 5 - 19.000 l I BMB 95 38.000 l

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaBENZINSKE PUMPNE STANICE U GRADOVIMA : BAWALUKA, GRADI[KA, DOBOJ, BIJEQINA I TREBIWE

Odjeqak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

III.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: Nestro Petrol A.D.IDB/JIB: 4400595260004Op{tina/Grad: Bawa Luka

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora

IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a12.844.049,00 KM

IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 31.12.2012.

IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1

IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1

IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a12.844.049,00 KM

IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a12.844.049,00 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-5080-13)

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 161

Page 162: Broj/Broj 26

MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA

OBAVJE[TEWE

O DODJELI UGOVORA BROJ 231-1-1-2-11/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Ministarstvo trgovine i turizmaKontakt osoba: Dragan Gazdi}Adresa: Trg Republike Srpske br. 1Po{tanski broj: 78000Op{tina/Grad: Bawa LukaIDB/JIB: 4401625420007Telefon: 051338769Faks: 051338864Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.vladars.net

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.3. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, Kupovina

II.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 3II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Vi{e lotovaII.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,3

II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?Da

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka prehrambene robe

II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?Ne

Odjeqak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

III.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoqnija ponuda

ANEKS D

Lot broj 1

Broj obavje{tewa o nabavci: 231-1-1-1-8/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraSvje`e meso, ro{tiqski proizvodi, suhomesnati polutrajni itrajni proizvodi

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraNavedeno u tenderskoj dokumentacijiII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumagodinu danaII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaUgostiteqstvo u Administrativnom centru Vlade RS, Restoran uzgradi Narodne skup{tine RS, Bife u staroj zgradi Vlade RS,Ugostiteqstvo u Palati Predsjednika Republike Srpske

III. Podkriterijumi1. Cijena, u~e{}e: 70,002. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e: 10,003. Rok isporuke robe, u~e{}e: 10,00

4. Ekolo{ke karakteristike, u~e{}e: 10,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "K-1" vl. Savo Kesi} PREDUZETNI^KA RADWAIDB/JIB: 4503095090008Op{tina/Grad: Lakta{i

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora

IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a4.503.095.090.008,00IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 14.2.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)157.136,48 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude157.136,48 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Lot broj 3

Broj obavje{tewa o nabavci: 231-1-1-1-8/12

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraAlkoholna i bezalkoholna pi}a, vina, instant kafa i ~ajevi

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraNavedeno u tenderskoj dokumentacijiII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumagodinu danaII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaUgostiteqstvo u Administrativnom centru Vlade RS, Restoran uzgradi Narodne skup{tine RS, Bife u staroj zgradi Vlade RS,Ugostiteqstvo u Palati Predsjednika Republike Srpske

III. Podkriterijumi1. Cijena, u~e{}e: 60,002. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e: 10,003. Rok isporuke robe, u~e{}e: 10,004. Kvalitet, u~e{}e: 20,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "FRUTELA" d.o.o.IDB/JIB: 4400855300004Op{tina/Grad: Bawa Luka

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora

IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a111.806,04IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 14.2.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)111.806,04 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude111.806,04 KM

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 162 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 163: Broj/Broj 26

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-5081-13)

MX "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE"ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NA

TREBI[WICI" AD TREBIWE

OBAVJE[TEWE

O DODJELI UGOVORA BROJ 238-1-3-2-222/13

Broj obavje{tewa o nabavci: 238-1-3-1-124/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: MX "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE"ZAVISNO PREDUZE]E "HIDROELEKTRANE NATREBI[WICI" AD TREBIWEKontakt osoba: Ilija Igwati}, dipl. pravnik, telefon:059/278-210, E-mail: [email protected]: Obala Luke Vukalovi}a br. 2Po{tanski broj: 89101Op{tina/Grad: TrebiweIDB/JIB: 4401355020001Telefon: 059260213Faks: 059260782Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

Internet adresa (web): www.het.ba

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.3. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Ostali radovi zavr{avawa gradwe

II.2. Podjela na lotoveNe

II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraPro{irewe sistema za elektri~no o~itavawe sila u ankerima

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraInstalacija opreme za elektri~no o~itavawe sila na ankerimakoji se mehani~ki o~itavaju.

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraNavedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a150.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovabrana Gran~arevo, Trebiwe/RS/BiH

II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?Ne

II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa90 (devedeset) dana

Odjeqak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

III.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoqnija ponuda

III.2.a. Podkriteriji1. ponu|ena cijena, u~e{}e: 80,00%2. du`ina garantnog perioda za izvedene radove i ugra|enematerijale, u~e{}e: 10,00%3. rok izvo|ewa radova, u~e{}e: 10,00%

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uStrani ponu|a~Naziv: TRC PRO D.o.o. PetrovaradinIDB/JIB: 100804074Dr`ava: Srbija

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a143.938,00 KMIV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 18.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a143.938,00 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a158.272,00 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-4747-13)

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWAREPUBLIKE SRPSKE

OBAVJE[TEWE

O DODJELI UGOVORA BROJ 240-1-1-2-121/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Fond zdravstvenog osigurawa Republike SrpskeKontakt osoba: Brankica Babi}Adresa: Zdrave Korde 8Po{tanski broj: 78000Op{tina/Grad: Bawa LukaIDB/JIB: 4400965150008Telefon: 051249100Faks: 051216595Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.zdravstvo-srpske.org

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo

I.3. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, Kupovina

II.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 9II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Sve lotove

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 163

Page 164: Broj/Broj 26

II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,5,6,7,8,9

II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka citostatika

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraCitostatici

II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?Ne

Odjeqak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

III.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoqnija ponuda

ANEKS D

Lot broj 1

Broj obavje{tewa o nabavci: 240-1-1-1-97/12

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Ifosfamid amp. a 1 gr

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora100

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a3.950,00 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma12 mjeseci

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaNavedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III. Podkriterijumi1. Cijena, u~e{}e: 80,002. Rok pla}awa izra`en u broju dana, u~e{}e: 10,003. Rok isporuke izra`en u broju dana, u~e{}e: 10,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: CO MEDPROM d.o.o. Bawa LukaIDB/JIB: 4400878930005Op{tina/Grad: Bawa Luka

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora

IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a4.800,00

IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 25.3.2013.

IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 2

IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1

IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)4.800,00 KM

IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude4.800,00 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Lot broj 2

Broj obavje{tewa o nabavci: 240-1-1-1-97/12

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraVinblastin amp. a 10 mgII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora120II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a3.810,00 KMII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma12 mjeseciII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaNavedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III. Podkriterijumi1. Cijena, u~e{}e: 80,002. Rok pla}awa izra`en u broju dana, u~e{}e: 10,003. Rok isporuke izra`en u broju dana, u~e{}e: 10,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: INTERPROMET d.o.o.IDB/JIB: 4400757980005Op{tina/Grad: Bosanski Novi/Novi Grad

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora

IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a2.682,82IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 4.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 2IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 2IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)2.682,82 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude3.138,10 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Lot broj 3

Broj obavje{tewa o nabavci: 240-1-1-1-97/12

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraDocetaksel amp. a 80 mgII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora200II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a48.000,00 KMII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma12 mjeseciII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaNavedeno u Tenderskoj dokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 164 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 165: Broj/Broj 26

III. Podkriterijumi1. Cijena, u~e{}e: 80,002. Rok pla}awa izra`en u broju dana, u~e{}e: 10,003. Rok isporuke izra`en u broju dana, u~e{}e: 10,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: CO MEDPROM d.o.o. Bawa LukaIDB/JIB: 4400878930005Op{tina/Grad: Bawa Luka

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a22.600,00IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 25.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 2IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 2IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)22.600,00 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude31.982,00 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Lot broj 4

Broj obavje{tewa o nabavci: 240-1-1-1-97/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraCisplatina amp. a 10 mgII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora1.000II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a5.805,00 KMII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma12 mjeseciII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaNavedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III. Podkriterijumi1. Cijena, u~e{}e: 80,002. Rok pla}awa izra`en u broju dana, u~e{}e: 10,003. Rok isporuke izra`en u broju dana, u~e{}e: 10,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: CO MEDPROM d.o.o. Bawa LukaIDB/JIB: 4400878930005Op{tina/Grad: Bawa Luka

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a5.800,00IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 25.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)5.800,00 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude11.919,30 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Lot broj 5

Broj obavje{tewa o nabavci: 240-1-1-1-97/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraImatinib mesilat caps. a 100 mgII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora18.000II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a827.450,00 KMII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma12 mjeseciII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaNavedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III. Podkriterijumi1. Cijena, u~e{}e: 80,002. Rok pla}awa izra`en u broju dana, u~e{}e: 10,003. Rok isporuke izra`en u broju dana, u~e{}e: 10,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: INTERPROMET d.o.o.IDB/JIB: 4400757980005Op{tina/Grad: Bosanski Novi/Novi Grad

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a550.956,60IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 4.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)550.956,60 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude768.348,00 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Lot broj 6

Broj obavje{tewa o nabavci: 240-1-1-1-97/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraIrinotekan amp. a 100 mgII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora200II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a10.885,00 KMII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma12 mjeseci

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 165

Page 166: Broj/Broj 26

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaNavedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III. Podkriterijumi1. Cijena, u~e{}e: 80,002. Rok pla}awa izra`en u broju dana, u~e{}e: 10,003. Rok isporuke izra`en u broju dana, u~e{}e: 10,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: INTERPROMET d.o.o.IDB/JIB: 4400757980005Op{tina/Grad: Bosanski Novi/Novi Grad

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a7.040,98IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 4.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)7.040,98 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude16.644,44 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Lot broj 7

Broj obavje{tewa o nabavci: 240-1-1-1-97/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraLeuprorelin amp. a 7,5 mg; Leuprorelin amp. a 22,5 mgII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora165II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a50.000,00 KMII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma12 mjeseciII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaNavedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III. Podkriterijumi1. Cijena, u~e{}e: 80,002. Rok pla}awa izra`en u broju dana, u~e{}e: 10,003. Rok isporuke izra`en u broju dana, u~e{}e: 10,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "Phoenix" d.o.o. BijeqinaIDB/JIB: 4400375940003Op{tina/Grad: Bijeqina

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a49.820,00IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 16.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)

49.820,00 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude49.820,00 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Da

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Lot broj 8

Broj obavje{tewa o nabavci: 240-1-1-1-97/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraGoserelin amp. a 10,8 mgII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora50II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a31.200,00 KMII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma12 mjeseciII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaNavedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III. Podkriterijumi1. Cijena, u~e{}e: 80,002. Rok pla}awa izra`en u broju dana, u~e{}e: 10,003. Rok isporuke izra`en u broju dana, u~e{}e: 10,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "Phoenix" d.o.o. BijeqinaIDB/JIB: 4400375940003Op{tina/Grad: Bijeqina

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a31.199,50IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 16.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)31.199,50 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude31.199,50 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Da

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Lot broj 9

Broj obavje{tewa o nabavci: 240-1-1-1-97/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraLenograstim amp. a 33,6 M.i.j.II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora200II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a28.900,00 KM

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 166 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 167: Broj/Broj 26

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazuma12 mjeseciII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaNavedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III. Podkriterijumi1. Cijena, u~e{}e: 80,002. Rok pla}awa izra`en u broju dana, u~e{}e: 10,003. Rok isporuke izra`en u broju dana, u~e{}e: 10,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "Phoenix" d.o.o. BijeqinaIDB/JIB: 4400375940003Op{tina/Grad: Bijeqina

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a28.832,00IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 16.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)28.832,00 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude28.832,00 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Da

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-4912-13)

DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOMSARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 243-1-1-2-527/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOMSARAJEVOKontakt osoba: Azra Softi}Adresa: OBALA KULINA BANA 8Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200211100005Telefon: 033446774Faks: 033224536Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: TelekomunikacijeI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 6II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotovaII.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,5

II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka motornih vozilaII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka motornih vozila Lot 1-6Odjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1

Broj obavje{tenja o nabavci: 243-1-1-1-327/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraPutni~ka motorna vozilaI.2. Kratak opis predmeta ugovoraPutni~ka motorna vozilaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora55II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a1.500.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma90 danaII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radovaSkladi{te Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo, Bulevar Me{eSelimovi}a bb, SarajevoOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: ASA PSS d.o.o. SarajevoIDB/JIB: 4200108430005Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi GradIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a1.383.277,85IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 18.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a1.383.277,85 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a1.666.037,83 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2

Broj obavje{tenja o nabavci: 243-1-1-1-327/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraPutni~ka - terenska motorna vozilaI.2. Kratak opis predmeta ugovoraPutni~ka - terenska motorna vozilaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora10II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a200.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma90 dana

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 167

Page 168: Broj/Broj 26

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radovaSkladi{te Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo,Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "Lada auto"d.o.o.IDB/JIB: 4400991820003Op}ina/Grad: Banja LukaIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a183.717,70IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 18.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a183.717,90 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a188.900,00 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3

Broj obavje{tenja o nabavci: 243-1-1-1-327/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraPutni~ka - SUV terenska motorna vozilaI.2. Kratak opis predmeta ugovoraPutni~ka - SUV terenska motorna vozilaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora2II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a110.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma90II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radovaSkladi{te dioni~kog dru{tva BH Telecoma Sarajevo, Bulevar Me{eSelimovi}a bbOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: F-AUTOCENTAR d.o.o. SarajevoIDB/JIB: 4200613160004Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi GradIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a109.800,00IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 13.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a109.800,00 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a109.900,00 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 4

Broj obavje{tenja o nabavci: 243-1-1-1-327/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraPutni~ka - laka dostavna kombi motorna vozilaI.2. Kratak opis predmeta ugovoraPutni~ka - laka dostavna kombi motorna vozilaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora11II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a770.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma90 danaII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radovaSkladi{te Dioni~kog dru{tva BH Telecoma Sarajevo, Bulevar Me{eSelimovi}a bbOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: F-AUTOCENTAR d.o.o. SarajevoIDB/JIB: 4200613160004Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi GradIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a768.900,00IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 12.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a768.900,00 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a769.450,00 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 5

Broj obavje{tenja o nabavci: 243-1-1-1-327/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraLaka i srednja teretna motorna vozilaI.2. Kratak opis predmeta ugovoraLaka i srednja teretna motorna vozilaII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora5II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a320.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazuma90 danaII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radovaSkladi{te Dioni~kog dru{tva BH Telecoma Sarajevo, Bulevar Me{eSelimovi}a bbOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: F-AUTOCENTAR d.o.o. SarajevoIDB/JIB: 4200613160004Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi Grad

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 168 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 169: Broj/Broj 26

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a319.900,00IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 12.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a319.900,00 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a320.150,00 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-5026-13)

BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TEWE

O DODJELI UGOVORA BROJ 257-1-3-2-716/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Br~ko distrikt BiHKontakt osoba: Miroslav Ristanovi}Adresa: Bulevar mira 1Po{tanski broj: 76000Op{tina/Grad: Br~ko distriktIDB/JIB: 4600082130006Telefon: 049240728Faks: 049240728

Elektronska po{ta (e-mail): [email protected]

Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave

I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~kodistrikt

I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.3. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Polagawe cijevi

II.2. Podjela na lotoveDa

II.2.a. Broj lotova: 5

II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Sve lotove

II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,5

II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa objekata vodosnabdjevawa po lotovima od lota 1. dolota 5.

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraDat u tenderskoj dokumentaciji

Odjeqak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

III.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude

ANEKS D

Lot broj 1

Broj obavje{tewa o nabavci: 257-1-3-1-509/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa sekundarne vodovodne mre`e u MZ PrijedorI.2. Kratak opis predmeta ugovoraDat u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraData u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a15.000,00 KMII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaDato u tenderskoj dokumentacijiII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaBr~ko distrikt BiH

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "Hidromont" dooIDB/JIB: 4209097810002Op{tina/Grad: Srebrenik

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a10.516,50IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 19.2.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 5IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 4IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)10.516,50 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude14.455,00 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Lot broj 2

Broj obavje{tewa o nabavci: 257-1-3-1-509/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraNastavak izgradwe vodovodne mre`e u MZ Dizdaru{a, stranaprema Gr~iciI.2. Kratak opis predmeta ugovoraDat u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraData u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a25.000,00 KMII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaDato u tenderskoj dokumentacijiII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovabr~ko distrikt BiH

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 169

Page 170: Broj/Broj 26

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: GRADWA-COP d.o.o. za proizvodwu, promet, trgovinu iuslugeIDB/JIB: 4600236620001Op{tina/Grad: Br~ko distrikt

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora

IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a14.196,70IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 19.2.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 5IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 4IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)14.196,70 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude18.188,03 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Lot broj 3

Broj obavje{tewa o nabavci: 257-1-3-1-509/12

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraizgradwa vodovodne mre`e u MZ BrodI.2. Kratak opis predmeta ugovoraDat u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraData u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a130.000,00 KMII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaDat u tenderskoj dokumentacijiII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaBr~ko distrikta BiH

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "HIDROMONT" d.o.o. Isto~na IlixaIDB/JIB: 4400509570003Op{tina/Grad: Isto~no Sarajevo

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora

IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a107.056,41IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 7.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 5IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 4IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)107.056,41 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude125.271,86 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Lot broj 4

Broj obavje{tewa o nabavci: 257-1-3-1-509/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa vodovodne mre`e u MZ Gorwi Brezik - pored crkveI.2. Kratak opis predmeta ugovoraDat u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraData u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a70.000,00 KMII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaDato u tenderskoj dokumentacijiII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaBr~ko distrikt BiH

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "HIDROMONT" d.o.o. Isto~na IlixaIDB/JIB: 4400509570003Op{tina/Grad: Isto~no Sarajevo

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a44.838,46IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 7.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 5IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 4IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)44.838,46 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude54.417,87 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Lot broj 5

Broj obavje{tewa o nabavci: 257-1-3-1-509/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa dijela vodovodne mre`e u ulici Leji}a Sokak, MZGluhakovacI.2. Kratak opis predmeta ugovoraDat u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraData u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a75.000,00 KMII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaDato u tenderskoj dokumentacijiII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaBr~ko distrikt BiH

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 170 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 171: Broj/Broj 26

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "Hidromont" dooIDB/JIB: 4209097810002Op{tina/Grad: Srebrenik

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a82.561,92IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 19.2.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 5IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 4IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)82.561,92 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude752.960,33 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-4782-13)

BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TEWE

O DODJELI UGOVORA BROJ 257-1-3-2-721/13

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Br~ko distrikt BiHKontakt osoba: Miroslav Ristanovi}Adresa: Bulevar mira 1Po{tanski broj: 76000Op{tina/Grad: Br~ko distriktIDB/JIB: 4600082130006Telefon: 049240728Faks: 049240728Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~kodistriktI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.3. Zajedni~ka nabavkaNe

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRadovi, Op}a gradwa zgrada i gra|evinski radovi

II.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 6II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Sve lotoveII.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3,4,5,6

II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum?Ne

II.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNabavka radova za potrebe Odjeqewa za privredni razvoj,sport ikulturu

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraDat u tenderskoj dokumentaciji

II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda?Ne

Odjeqak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupak

III.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoqnija ponuda

ANEKS D

Lot broj 1

Broj obavje{tewa o nabavci: 257-1-3-1-321/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraNastavak izgradwe svla~ionice u MZ Brka, Br~ko distrikt BiHI.2. Kratak opis predmeta ugovoraDat u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraData u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a38.461,53 KMII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaDato u tenderskoj dokumentacijiII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaBr~ko distrikt BiH

III. Podkriterijumi1. cijena, u~e{}e: 90,002. rok za izvo|ewe radova, u~e{}e: 10,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: Pikaso d.o.o.IDB/JIB: 4600110010003Op{tina/Grad: Br~ko distrikt

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a32.642,00IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 19.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 5IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 5IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)32.642,00 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude52.291,06 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Lot broj 2

Broj obavje{tewa o nabavci: 257-1-3-1-321/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraIzgradwa svla~ionica i ograda na sportskom terenu u MZKrep{i}, Br~ko distrikt BiHI.2. Kratak opis predmeta ugovoraDat u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraData u tenderskoj dokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 171

Page 172: Broj/Broj 26

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a20.940,17 KMII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaDato u tenderskoj dokumentacijiII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaBr~ko distrikt BiH

III. Podkriterijumi1. cijena, u~e{}e: 90,002. rok za izvo|ewe radova, u~e{}e: 10,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: D.o.o. "VK-KOM" Br~ko distrikt BiHIDB/JIB: 4600177940005Op{tina/Grad: Br~ko distrikt

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a17.310,09IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 19.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 7IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 6IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)17.310,09 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude25.049,90 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Lot broj 3

Broj obavje{tewa o nabavci: 257-1-3-1-321/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraPostavqawe mre`aste ograde na nogometnom igrali{tu u MZGorwi Zovik, Br~ko distrikt BiH

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraData u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a8.547,00 KMII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaDato u tenderskoj dokumentacijiII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaBr~ko distrikt BiH

III. Podkriterijumi1. cijena, u~e{}e: 90,002. rok za izvo|ewe radova, u~e{}e: 10,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: GRADWA-COP d.o.o. za proizvodwu, promet, trgovinu iuslugeIDB/JIB: 4600236620001Op{tina/Grad: Br~ko distrikt

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a5.270,00

IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 19.3.2013.

IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 8

IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 7

IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)5.270,00 KM

IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude8.137,50 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Lot broj 4

Broj obavje{tewa o nabavci: 257-1-3-1-321/12

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovoraPostavqawe ko{a na igrali{tu u MZ Lani{ta, Br~ko distriktBiH

I.2. Kratak opis predmeta ugovoraDat u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraData u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a1.709,40 KM

II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaDato u tenderskoj dokumentaciji

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaBr~ko distrikt BiH

III. Podkriterijumi1. cijena, u~e{}e: 90,002. rok za izvo|ewe radova, u~e{}e: 10,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "RENOVIR" DOOIDB/JIB: 4600206470005Op{tina/Grad: Br~ko distrikt

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora

IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a1.092,50

IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 19.3.2013.

IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 7

IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 6

IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)1.092,50 KM

IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude1.865,00 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 172 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 173: Broj/Broj 26

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Lot broj 5

Broj obavje{tewa o nabavci: 257-1-3-1-321/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraNastavak izgradwe fudbalskog igrali{ta u MZ Bijela, Br~kodistrikt BiHI.2. Kratak opis predmeta ugovoraDat u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraData u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a29.059,83 KMII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaDat u tenderskoj dokumentacijiII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaBr~ko distrikt BiH

III. Podkriterijumi1. cijena, u~e{}e: 90,002. rok za izvo|ewe radova, u~e{}e: 10,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: D.o.o. "VK-KOM" Br~ko distrikt BiHIDB/JIB: 4600177940005Op{tina/Grad: Br~ko distrikt

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a21.883,50IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 19.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 5IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 5IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)21.883,50 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude29.391,80 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Lot broj 6

Broj obavje{tewa o nabavci: 257-1-3-1-321/12

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraRekonstrukcija terena malih sportova u MZ Brod, Br~kodistrikt BiHI.2. Kratak opis predmeta ugovoraDat u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraData u tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a8.547,00 KMII.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnogsporazumaDato u tenderskoj dokumentaciji

II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewaradovaBr~ko distrikt BiH

III. Podkriterijumi1. cijena, u~e{}e: 90,002. rok za izvo|ewe radova, u~e{}e: 10,00

Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "MILANIS" s.p.IDB/JIB: 4700577190000Op{tina/Grad: Br~ko distrikt

IV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a5.598,79IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 19.3.2013.IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 7IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 6IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bezPDV-a)5.598,79 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude8.410,24 KM

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-4901-13)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDABOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 258-1-1-2-683/13

Broj obavje{tenja o nabavci 258-1-1-1-529/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -SarajevoKontakt osoba: D`enita Bori}Adresa: Vilsonovo {etali{te 15Po{tanski broj: 71000Op{tina/Grad: Sarajevo - CentarIDB/JIB: 4200225150005Telefon: 033751000Faks: 033751759Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energijaI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraNadogradnja sistema za prikupljanje i obradu hidrometereolo{kihpodataka na slivu rijeke Neretve

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 173

Page 174: Broj/Broj 26

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNadogradnja sistema za prikupljanje i obradu hidrometereolo{kihpodataka na slivu rijeke NeretveII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema Aneksu 5 - tehni~ki dio tenderske dokumentacijeII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a159.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaHE na NeretviII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja6 mjeseci od datuma uvo|enja u posaoOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: ALEM SISTEM dooIDB/JIB: 4200396550001Op}ina/Grad: Sarajevo - CentarIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a159.000,00 KMIV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~nonavesti bez PDV-a159.000,00 KM godi{njeIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 28.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a154.994,00IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a158.097,00 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M1-B-4913-13)

OP]INA LUKAVAC

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 269-4-2-2-65/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: OP]INA LUKAVACKontakt osoba: Nermina Selimovi}Adresa: Trg Slobode 1Po{tanski broj: 75300Op{tina/Grad: LukavacIDB/JIB: 4209451920007Telefon: 035553554Faks: 035553554Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.lukavac.ba

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ upraveI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),LUKAVACI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna upravaI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Kompjuterske i druge sli~ne usluge

II.2. Podjela na lotoveNeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraUsluge odr`avanja, nadogradnje i razvoja programa finansijskogknjigovodstva op}ine LukavacII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora3.710,00II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a3.800,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaSjedi{te ugovornog organaII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaod potpisivanja do 31.12.2013.Odjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaPregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavciIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: IMEL d.o.o. za projektovanje, proizvodnju, promet i servisIDB/JIB: 4209310270009Op}ina/Grad: LukavacIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a3.710,00 KMIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 2.4.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a3.710,00IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a3.710,00 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS C

c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupkabez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3)d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bezobjavljivanja obavje{tenja o nabavci"Op}ina Lukavac nije vlasnik izvornih kodovae) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano1f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovaranoImel doo Lukavac

(M1-B-4870-13)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVOZD RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK"

D.O.O. \UR\EVIK

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 270-4-2-2-222/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkoguglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evikKontakt osoba: Almir Br~aninovi}Adresa: \ur|evik bbPo{tanski broj: 75272Op{tina/Grad: @ivinice

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 174 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 175: Broj/Broj 26

IDB/JIB: 4209284170009Telefon: 035774970Faks: 035772667Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.rudnikdjurdjevik.ba

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}eI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Federacija Bosne i HercegovineI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja idrugih ~vrstih gorivaI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Kompjuterske i druge sli~ne uslugeII.2. Podjela na lotoveNeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraOdr`avanje softveraII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraOdr`avanje softvera "Spin"II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraUgovor se zaklju~uje na period 12 mjeseciII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a15.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaJP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, ZD Rudnik mrkog uglja"\ur|evik" d.o.o. - \ur|evikII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja12 mjeseciOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaPregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavciIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "SPIN" d.o.o. TuzlaIDB/JIB: 4209311240006Op}ina/Grad: TuzlaIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a10.992,00 KMIV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~nonavesti bez PDV-a10.992,00 KM godi{njeIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 25.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a10.992,00IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a10.992,00 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS C

c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupkabez objavljivanja obavje{tenja o nabavci"^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3)

d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bezobjavljivanja obavje{tenja o nabavci"Razlog za primjenu pregovara~kog postupka je taj {to samonavedeni Dobavlja~ mo`e izvr{iti predmetnu uslugu.e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano1f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano"Spin" d.o.o. Tuzla

(M1-B-4991-13)

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 274-1-1-2-237/13

Broj obavje{tenja o nabavci 274-1-1-1-201/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKAKontakt osoba: Du{an Majki}, dipl. pravnikAdresa: Dvanaest beba bbPo{tanski broj: 78000Op{tina/Grad: Banja LukaIDB/JIB: 4400928890000Telefon: 051342806Faks: 051342618Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.kc-bl.com

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: ZdravstvoI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveDaII.2.a. Broj lotova: 8II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotovaII.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,8II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraTender broj 01-11061-1/12 od 01.10.2012. godine, radi nabavkepotro{nog materijala za potrebe Slu`be tehni~kih djelatnostiII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka potro{nog materijala za potrebe Slu`be tehni~kihdjelatnostiII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni me|unarodni postupakIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponuda

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1

Broj obavje{tenja o nabavci: 274-1-1-1-201/13

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraTender broj 01-11061-1/12 od 01.10.2012. godine, radi nabavkepotro{nog materijala za potrebe Slu`be tehni~kih djelatnostiI.2. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka molerskog materijala, pribora i materijala

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 175

Page 176: Broj/Broj 26

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a52.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaDo ispunjenja obaveza iz predmeta ugovoraII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radovaFCO magacin Klini~kog centra Banja Luka, istovarenoIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 %Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "Centrum trade"IDB/JIB: 4401150640007Op}ina/Grad: Banja LukaIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a28.864,83IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 1.4.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a28.864,83 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a64.540,09 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2

Broj obavje{tenja o nabavci: 274-1-1-1-201/13

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraTender broj 01-11061-1/12 od 01.10.2012. godine, radi nabavkepotro{nog materijala za potrebe Slu`be tehni~kih djelatnostiI.2. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka zidarskog i kerami~kog materijala, pribora i alataII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a57.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaDo ispunjenja obaveza iz predmeta ugovoraII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radovaFCO magacin Klini~kog centra Banja Luka, istovarenoIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 %Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "Centrum trade"IDB/JIB: 4401150640007Op}ina/Grad: Banja LukaIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a17.620,26IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 1.4.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3

IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a17.620,26 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a27.927,35 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

ANEKS D

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 8

Broj obavje{tenja o nabavci: 274-1-1-1-201/13

I. OpisI.1. Naziv predmeta ugovoraTender broj 01-11061-1/12 od 01.10.2012. godine, radi nabavkepotro{nog materijala za potrebe Slu`be tehni~kih djelatnostiI.2. Kratak opis predmeta ugovoraNabavka materijala, opreme i alata za odr`avanje medicinskeopremeII. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazumabez PDV-a50.000,00 KMII.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnogsporazumaDo ispunjenja obaveza iz predmeta ugovoraII.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radovaFCO magacin Klini~kog centra Banja Luka, istovarenoIII. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 20,00 %Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "Centrum trade"IDB/JIB: 4401150640007Op}ina/Grad: Banja LukaIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a1.385,47IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 1.4.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a1.385,47 KMIV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a1.385,47 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M2-B-4768-13)

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 274-1-1-2-238/13

Broj obavje{tenja o nabavci 274-1-1-1-216/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKAKontakt osoba: Du{an Majki}, dipl. pravnikAdresa: Dvanaest beba bbPo{tanski broj: 78000Op{tina/Grad: Banja Luka

SLU@BENI GLASNIK BiHBroj 26 - Strana 176 – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Ponedjeljak, 8. 4. 2013.

Page 177: Broj/Broj 26

IDB/JIB: 4400928890000Telefon: 051342806Faks: 051342618Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.kc-bl.com

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: ZdravstvoI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraRobe, KupovinaII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraTender br. 01-907-1/13 od 30.01.2013. godine radi nabavkematerijala za plazmaferezu za potrebe Odjeljenja za nefrologiju naKlinici za unutra{nje bolesti.II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora1. 90 setova za aparat Multifiltrat Kit 6 MPS - 2 2. 90 kesa zaotapanje rastvora za supstituciju od 5lII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraKao u tenderskoj dokumentaciji.II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a48.376,58II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaFco apoteka Klini~kog centra Banja Luka istovarenoII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaUgovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje doispunjenja obaveza iz predmeta ugovora.Odjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraNajni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponudeOdjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: Fresenius Medical Care BH d.o.o. SarajevoIDB/JIB: 4201262990001Op}ina/Grad: SarajevoIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a48.253,50 KMIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 28.3.2013.IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a48.253,50IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a48.253,50 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjeluovog ugovora?NeV.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?Ne

(M2-B-4743-13)

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE

O DODJELI UGOVORA BROJ 274-1-2-2-239/13

Broj obavje{tenja o nabavci 274-1-2-1-213/13

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organuNaziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKAKontakt osoba: Du{an Majki}, dipl. pravnikAdresa: Dvanaest beba bbPo{tanski broj: 78000Op{tina/Grad: Banja LukaIDB/JIB: 4400928890000Telefon: 051342806Faks: 051342618Elektronska po{ta (e-mail): [email protected] adresa (web): www.kc-bl.com

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnostI.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjektI.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika SrpskaI.2.c. Djelatnost ugovornog organa: ZdravstvoI.3. Zajedni~ka nabavkaNeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. Vrsta ugovoraUsluge, Ostale uslugeII.2. Podjela na lotoveNeII.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum?NeII.4. Opis

II.4.a. Naziv predmeta ugovoraTender br: 01-14694-1-1/12 od 24.12.2012. godine radi davanja nakori{tenje i mjese~no o~itavanje li~nih i prsten-dozimetara zapotrebe KC-a Banja LukaII.4.b. Kratak opis predmeta ugovoraDavanje na kori{tenje i mjese~no o~itavanje li~nih iprsten-dozimetara za potrebe KC-a Banja LukaII.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovoraPrema tenderskoj dokumentacijiII.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a80.000,00II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enjaradovaFCO objekat Klini~kog centra Banja LukaII.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?NeII.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enjaUgovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje 12mjeseci od dana potpisivanja istogOdjeljak III: POSTUPAK

III.1. Vrsta postupkaOtvoreni postupakIII.2. Kriterij za dodjelu ugovoraEkonomski najpovoljnija ponudaIII.2.a. Podkriteriji1. Cijena, u~e{}e: 70,00%2. Rok pla}anja, u~e{}e: 30,00%Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~uDoma}i ponu|a~Naziv: "JZU-Institut za javno zdravstvo" Banja LukaIDB/JIB: 4400963610001Op}ina/Grad: Banja LukaIV.2. Informacije o dodjeli ugovoraIV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a8.189,10 KMIV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 29.3.2013.

SLU@BENI GLASNIK BiHPonedjeljak, 8. 4. 2013. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v k e – Broj 26 - Strana 177

Page 178: Broj/Broj 26

IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a8.189,10IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a8.189,10 KMOdjeljak V: DODATNE INFORMACIJE