Broszura Nylofor

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

systemy supw

Transcript

 • 26 www.betafence.pl

  2 | Systemy supw Nylofor

  EL

  Supy stalowe o przekroju prostoktnym: 60 x 40 mm z kapturkiem. Monta paneli na rubach hakowych.

  Bekafix Super

  Supy stalowe z profilu w ksztacie litery H: 100 x 54 mm z kapturkiem.Monta paneli na zczkach.

  Bekafix

  Supy stalowe z profilu w ksztacie litery H: 70 x 44 mm z kapturkiem.Monta paneli na zczkach.

  Kwadratowe

  Supy o przekroju kwadratowym: 60 x 60 mm z kapturkiem.Monta paneli na zczkach.

  Wytrzymao i trwao ogrodzenia nie zaley wycznie od paneli, ale w duym stopniu rwnie od systemw supw i akce-soriw. Wybrany system supw determinuje take sposb montau ogrodzenia.

 • Typ supa

  EL BekafixBekafix

  SuperKwadratowe Bekafast

  Nylofor

  CityBekasport D/DL

  Nylofor 3D

  Typ

  pane

  lu

  Nylofor Medium

  Nylofor 3D Pro

  Nylofor 3-M

  Nylofor 3D Super

  Nylofor F

  Nylofor City

  Nylofor 2D

  Nylofor 2D Super

  27N y l o f o r

  Nylofor City

  Supy stalowe o przekroju kwadratowym: 60 x 60 mm z kapturkiem.Monta paneli na zczkach.

  D/DL

  Supy stalowe o przekroju prostoktnym: 60 x 40 mm z kapturkiem. Monta paneli na zczkach lub listwach.

  Bekafast

  Supy stalowe z profilu w ksztacie litery H: 62 x 54 mm z kapturkiem.Monta bez uycia akcesoriw.

  Bekasport

  Supy stalowe o przekroju prostoktnym: wymiary zalene od wysokoci supa.Monta paneli na zczkach.

  Kompatybilno supw i paneli

 • Wysoko ogrodzenia [mm]

  Wysoko supa [mm]

  Liczba zczek Liczba rub hakowych

  630 1000 2 3

  1030 1500 3 4

  1230 1700 3 5

  1530 2000 4 5

  1730 2400 4 6

  2030 2600 5 6

  2430 3200 6 8

  Asortyment supw EL

  28 www.betafence.pl

  Profil Przekrj prostoktny Z otworami i akcesoriami montaowymi Plastikowy kapturek Profil supa: 60 x 40 x 1,50 mm (supy powlekane) Wx: 4,80 cm 3 Profil supa: 60 x 40 x 2,00 mm (supy ocynkowane ogniowo) Wx: 6,14 cm 3

  Technologia powlekania Ocynkowane wewntrz i na zewntrz, a nastpnie powlekane proszkiem poliestrowym. Grubo powoki minimum 60 mikrometrw.

  KoloryZielony RAL 6005, ocynk ogniowy. Inne kolory na zamwienie. Wicej o kolorach na str. 44-45.

  1,5

  40

  60

  M8

  2 | Systemy supw:

  2.1 EL

  Kompatybilne z systemami paneli:Nylofor 3DNylofor MediumNylofor 3D ProNylofor 3-MNylofor 3D SuperNylofor F

  mm

 • 29N y l o f o r

  1. MONTA

  1.1. MONTA W LINII PROSTEJ

  Na pocztku ogrodzenia odstp midzy supami powinien wynosi 230 cm. Panel wystaje wtedy 20 cm poza sup. Odstp ten potrzebny jest, aby poczy trwale panele ze sob zczk stalow. Wszystkie nastpne odstpy midzy supami wynosz 251 cm (mierzc od rodka do rodka supa).

  Panele mona montowa kolcami do gry lub na d.

  1.2. PRZYMOCOWANIE DO SUPA

  Wszystkie supy posiadaj nawiercone otwory (pod konkretn wysoko paneli) dla rub hakowych. Panel przykada si do przodu supa i czy z nim przy pomocy ruby hakowej. Specjalna nakrtka samozrywalna skutecznie zapobiega demontaowi elementw ogrodzenia.Do czenia paneli ze sob su stalowe zczki zaciskowe. Jako pomoc do szybkiego spinania paneli stosowane s specjalne kleszcze.

  1.3. MONTA W NARONIKACH

  System EL nie wymaga adnych specjalnych supw naronych. Kt tworzy si czc panele zczkami stalowymi. Ostatni sup przed naronikiem powinien by od niego oddalony o ok. 20 40 cm, tak aby panele wystaway na odpowiednie dugoci poza sup. W przypadku rnych dugoci elementw naley odpowiednio skrci panele, tak aby pasoway do siebie pod ktem prostym.

  1.4. MONTA NA ZBOCZU

  W przypadku terenu wznoszcego lub obniajcego si panele dostosowuje si do rnicy wysokoci, a nastpnie czy stalowymi zczkami. Zaleca si rozpoczcie montau od najwyszego punktu.

  2. OPCJE I AKCESORIA

  cznik pyty betonowej1. Rami zagite2.

  2

  12

  34

  5

  76

  2 | Systemy supw:

  2.1 EL

 • Asortyment supw Bekafix

  30 www.betafence.pl

  2 | Systemy supw:

  2.2 Bekafix

  44

  70

  Profil Supek o profilu rurowym, w ksztacie litery H Z wgbieniem na caej dugoci supa (po lewej i prawej stronie) Z trzema nawierconymi otworami do montau specjalnych klipsw zabezpieczajcych ze rub. Z wybijanymi otworami do ustawienia i zamocowania paneli za pomoc zczek Profil supa: 70 x 44 mm Wymiar we wgbieniu: 43 mm Wx: 6,48 cm 3 Grubo cianki:

  2000 mm: 1,25 mm 2000 mm: 1,50 mm

  Technologia powlekania Ocynkowane wewntrz i na zewntrz, a nastpnie powlekane proszkiem poliestrowym. Grubo powoki minimum 60 mikrometrw.

  KoloryZielony RAL 6005 i biay RAL 9010. Inne kolory na zamwienie. Wicej o kolorach na str. 44-45.

  * W przypadku uycia ruby mocujcej: 2 dodatkowe zaciski

  Kompatybilne z systemami paneli:Nylofor 3DNylofor MediumNylofor 3D ProNylofor 3-MNylofor 3D SuperNylofor FNylofor 2DNylofor 2D Super

  Wysoko ogrodzenia [mm]

  Wysoko supa[mm]

  Liczba mocowa na sup poredni i narony

  Liczba mocowa na sup kocowy*

  630 1075 2 x 2 1 x 2

  1030 1475 2 x 2 1 x 2

  1230 1675 2 x 2 1 x 2

  1430/1530 1975 2 x 3 1 x 3

  1630/1730 2175 2 x 3 1 x 3

  1830/1930 2475 2 x 4 1 x 4

  2030 2575 2 x 4 1 x 4

  2430 3175 2 x 4 1 x 4

  mm

 • 31N y l o f o r

  2 | Systemy supw:

  2.2 Bekafix1. MONTA

  1.1. MONTA W LINII PROSTEJ

  Ogrodzenie montowane jest sekwencyjnie: sup panel sup panel. Do zabetonowania supw naley wykona otwory co 252 cm.Panele mona montowa kolcami do gry lub w d.Na pocztku panel jest mocowany do supw z obu stron przy pomocy zczek. Potem supy s umieszczane w otworach i betonowane. Nastpne panele doczane s sekwencyjnie: panel sup betonowanie.

  1.2. PRZYMOCOWANIE DO SUPA

  Panele mocowane s do supa przy uyciu zczek wciskanych w karby supa. Zczki wystpuj w wersji stalowej i poliamidowej (z tworzywa sztucznego), w wielu kolorach dopasowanych do systemw panelowych Nylofor.Dla wikszego bezpieczestwa zczk mona przykrci do supa rub z samozrywaln nakrtk.

  1.3. MONTA W NARONIKACH

  Wikszo naronikw mona utworzy przy uyciu jednego supa.Naley tak umieci ostatni sup liniowy, by tworzy ten sam kt z dwoma panelami naronymi. Panele tworzce naronik mocowane s do tego samego supa. Przykadowo, dla kta 90 naley umieci sup pod ktem 45 w stosunku do kadego panelu.Jedynie kty ostre tworzy si za pomoc dwch supw osadzonych w tym samym otworze i ustawionych pod odpowiednim ktem.

  1.4. MONTA NA ZBOCZU

  W przypadku terenu wznoszcego lub obniajcego si panele dostosowuje si do rnicy wysokoci, mocujc je wyej lub niej na supie. Rnica wysokoci pomidzy dwoma panelami na tym samym supie musi wynosi co najmniej 5 cm. Zaleca si rozpoczcie montau od najwyszego punktu.

  2. OPCJE I AKCESORIA

  Pyty betonowe 1. Pyta podstawy2. Rami zagite podwjne (na max 10 drutw kolczastych) 3. Rami zagite pojedyncze, z elementem regulujcym 4. Kleszcze Bekafix5. do mocowania zczek

  1 2 3 4

  1

  2

  35

  7

  46

  5

 • Wysoko ogrodzenia [mm]

  Wysoko supa[mm]

  Liczba mocowa na sup poredni i narony

  Liczba mocowa na sup kocowy*

  2030 2600 2 x 4 1 x 4

  2430 3200 2 x 4 1 x 4

  3100 3800 2 x 6 1 x 6

  3600 4300 2 x 7 1 x 7

  4100 4800 2 x 8 1 x 8

  32 www.betafence.pl

  2 | Systemy supw:

  2.3 Bekafix Super

  * W przypadku uycia ruby mocujcej: 2 dodatkowe zaciski

  ProfilSup profilowany w ksztacie litery HRozmieszczone centralnie co 15 cm otwory do mocowania metalowych zczek ze rubamiOtwory boczne do pozycjonowania i mocowania paneli Przekrj supa: 100 x 54 mmGrubo cianki: 2 mmWx: 14,75 cm 3

  Technologia powlekania Ocynkowane wewntrz i na zewntrz, a nastpnie powlekane proszkiem poliestrowym. Grubo powoki minimum 60 mikrometrw.

  KoloryZielony RAL 6005 i biay RAL 9010. Inne kolory na zamwienie. Wicej o kolorach na str. 44-45.

  54

  100

  Kompatybilne z systemami paneli:Nylofor 3DNylofor MediumNylofor 3D ProNylofor 3-MNylofor 3D SuperNylofor FNylofor 2DNylofor 2D Super

  Asortyment supw Bekafix Super

  mm

 • 33N y l o f o r

  2 | Systemy supw:

  2.3 Bekafix Super1. MONTA

  1.1. MONTA W LINII PROSTEJ

  Ogrodzenie montowane jest sekwencyjnie: sup panel sup panel. Do zabetonowania supw naley wykona otwory co 252 cm.Panele mona montowa kolcami do gry lub w d.Na pocztku panel jest mocowany do supw z obu stron przy pomocy zczek. Potem supy s umieszczane w otworach i betonowane. Nastpne panele doczane s sekwencyjnie: panel sup betonowanie.

  1.2. PRZYMOCOWANIE DO SUPA

  Panele mocowane s do supa przy uyciu zczek wciskanych w karby supa. Zczki wystpuj w wersji stalowej i poliamidowej (z tworzywa sztucznego), w wielu kolorach dopasowanych do systemw panelowych Nylofor.Dla wikszego bezpieczestwa zczk mona przykrci do supa rub z samozmywaln nakrtk.

  1.3. MONTA W NARONIKACH

  Wikszo naronikw mona utworzy przy uyciu jednego supa.Naley tak umieci ostatni sup liniowy, by tworzy ten sam kt z dwoma panelami naronymi. Panele tworzce naronik mocowane s do tego samego supa. Przykadowo, dla kta 90 naley umieci sup pod ktem 45 w stosunku do kadego panelu.Jedynie kty ostre tworzy si za pomoc dwch supw osadzonych w tym samym otworze i ustawionych pod odpowiednim ktem.

  1.4. MONTA NA ZBOCZU

  W przypadku terenu wznoszcego lub obniajcego si panele dostosowuje si do rnicy wysokoci, mocujc je wyej lub niej na supie. Rnica wysokoci pomidzy dwoma panelami na tym samym supie musi wynosi co najmniej 5 cm. Zaleca si rozpoczcie montau od najwyszego punktu.

  2. OPCJE I AKCESORIA

  1. Pyty betonowe2. Pyta podstawy 3. Rami zagite pojedyncze (na 3 do 5 drutw kolczastych) 4. Kleszcze Bekafix do mocowania zczek

  1 2 3

  1

  2