of 16 /16
INFO HERFST Art.nr. Taal Prijs 120.061.7 Nederlands € 12,95 120.062.5 Frans € 7,99 Bierhydrometer Brewferm 2 schalen Speciaal voor hobbybrouwers : eindelijk een bierhydrometer met 2 schalen: zowel Dichtheid (SG) als Plato (Gewichtsprocenten)! makkelijk afleesbaar. bereik: 0-28 °Plato; 1.000 - 1.120 dichtheid. aflezing: 0,5 °Plato; 0.02 dichtheid. lengte 275 mm, diameter 17 mm, benodigt een 250 ml maat- glas. 4-talige gebruiksaanwijzing met temperatuurscorrectietabel meegeleverd. ‘Drogen als bewaarmethode’ Roos Van Hoof Duidelijke en overzichtelijke brochure met veel tips over het zelf drogen van groen- ten, fruit en kruiden. Onmisbaar voor de ‘droog’-liefhebber. Hernieuwde Neder- landstalige versie (96 blz)! Ook verkrijg- baar in het Frans (40 blz). Plaats vandaag nog uw bestelling en ontvang uw GRATIS Brouwland schort! Voortaan maakt u uw eigen bier, wijn, likeur,… in stijl! Zie schutblad voor al de nodige info en voorwaarden. Modelwijzigingen schort voorbehouden. Korspelsesteenweg 86, B-3581 Beverlo-Belgium • Tel. +32(0)11-40.14.08 • Fax +32(0)11-34.73.59 [email protected] • www.brouwland.com 2012 059.007.5 € 7,95 price DROP

Brouwland Info magazine Herfst 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brouwland Info magazine Herfst 2012

Text of Brouwland Info magazine Herfst 2012

Page 1: Brouwland Info magazine Herfst 2012

INFO HERFST

Art.nr. Taal Prijs

120.061.7 Nederlands € 12,95120.062.5 Frans € 7,99

Bierhydrometer Brewferm 2 schalenSpeciaal voor hobbybrouwers : eindelijk een bierhydrometer met 2 schalen: zowel Dichtheid (SG) als Plato (Gewichtsprocenten)! • makkelijkafleesbaar.• bereik:0-28°Plato;1.000-1.120dichtheid.• aflezing:0,5°Plato;0.02dichtheid.• lengte275mm,diameter17mm,benodigteen250mlmaat-glas.

• 4-taligegebruiksaanwijzingmettemperatuurscorrectietabelmeegeleverd.

‘Drogen als bewaarmethode’Roos Van HoofDuidelijke en overzichtelijke brochure met veeltipsoverhetzelfdrogenvangroen-ten,fruitenkruiden.Onmisbaarvoorde‘droog’-liefhebber.HernieuwdeNeder-landstaligeversie(96blz)!Ookverkrijg-baarinhetFrans(40blz).

Plaats vandaag nog uw bestelling en ontvang uw GRATIS Brouwland schort!

Voortaan maakt u uw eigen bier, wijn, likeur,… in stijl!

Zieschutbladvooraldenodigeinfoenvoorwaarden.Modelwijzigingenschortvoorbehouden.

2 0 1 2

Korspelsesteenweg86,B-3581Beverlo-Belgium•Tel.+32(0)11-40.14.08•Fax+32(0)[email protected]•www.brouwland.com

2 0 1 2

059.007.5 € 7,95

priceDROP

Page 2: Brouwland Info magazine Herfst 2012

Zelf witte wijn maken, stap voor stap

Fruitbehandeling (spoelen) met 1 g/l sulfiet + 0,5 g/l citroenzuur (wegens ± 2 % botrytis).

Fruit kneuzen op koude temperatuur: <10 °C.

Enzymen toevoegen aan most 120 ml Zymex (12u op T° van 20 °C, liefst met kortwerkende enzymen).

vb 15 ml Trenolin Frio DF 1 à 2 uur (werkt al vanaf 5 °C). Dit voor meer sapopbrengst en breken celwanden.

Sulfiet toevoegen aan most 7,5 g sulfiet (=0,5 g/10 l) gedurende 12 uur bij T° <10 °C (controleren!) Dit geeft 15 mg vrij SO2/l.

Pelmaceratie + controle T°<10 °C tijdens 3 dagen (=Macération pellacullaire).

Persen van fruit We houden 105 liter over.

Zuurmeting met de Vinoferm® Acidometer.

Hoe gaan we te werk?1) We vullen het maatglaasje tot de nul-streep.2) We voegen blauwloog toe tot kleuromslag donkergroen

naar blauw. De kleuromslag bij 8.7. Ideaal, we dienen geen correctie te doen.

Voorklaring met bentoniet en mostgelatine (24 u).

Volgorde van voorklaring1) 210 g bentoniet oplossen in 2,10 liter water + 24 uur op

voorhand klaarmaken, toevoegen en 4 uur laten staan.2) 105 ml Gelamost Vinoferm® of mostogel (Erbslöh) na 4 uur

toevoegen + 1 nacht laten staan. De gelamost zal zich bin-den met bentoniet en gravitair neerslaan. Dan overhevelen.

Toevoegen van suiker SG 1.070 = 9 % vol. Alc. 12 % vol. Alc. is het doel.

Dus toevoegen: 13 (12 + 1 (verlies)) - 9 = 4 x 18 g x 105 = 7,5 kg suiker.

Toevoegen voedingszout50 g Nutrivit of Vitaferm Ultra (oplossen in wat water en gelijk-matig verdelen).

Gist toevoegen30 g Bioferm Aromatic oplossen in 300 ml water van 25 °C, laten hydrateren gedurende 15 min en toevoegen.

Alcoholische gisting op 17 °C.

Regelmatige controle en metingen (vooral Oë) met densiteitsmeter.

Extra toevoeging van voedingszout 50 g bij SG 1.020 (= extra handeling ter voorkoming van H2S).

Overhevelen bij dichtheid van 0.995.

Toevoeging van sulfiet 10 g/100 l wijn.

Onthoud vooral dit.1) 1 g/10 l wijn levert 50 mg Vrij SO2/l waarvan ¹⁄³ meteen

gebonden wordt. Dus er blijft 35 mg vrij SO2/l over. In ons geval dus ook 35 mg vrij SO2/l.2) Bij elke handeling daalt het vrij SO2.3) Eerste sulfietgift na de gisting is de belangrijkste! (vandaar min. 1 g/10 l).4) Eventuele sulfiet toegevoegd voor de gisting is gebonden.

Rustperiode (CO2 afgifte) = vaten nokvol vullen!Eventueel anti-kaam tabletten voorzien indien niet volledig vol.

Controle smaak en vooral SO2 (meting) 2 à 3 weken na de toevoeging van sulfiet. De meting gebeurt met de vinoferm acidometer en joodoplossing.

Afhevelen en sulfiet toevoegen 9 g sulfiet/100 l.

Rustperiode min. 3 maanden maar met T° onder controle (12 °C= ideaal).

Koude stabilisatie bij temperatuur van < 5 °C.

Klaring met KLARVIT (eerst 25 ml kieselsol oplossen in de wijn, toevoe-gen daarna 25 ml gelatine oplossen en toevoegen).

Afhevelen na klaring en toevoeging sulfiet na meting en berekening.

Aanpassingen eventuele aanpassingen doen in geval van afwijkingen. vb. Sensovin (Erbslöh).

Vrij SO2 metenregelmatig vrij SO2 meten en aanpassingen doen indien nodig.

Filteren indien gewenst.

Bottelen bij stabiel SO2 gedurende min 3 weken. Voor witte wijn be-draagt dit 40-50 mg vrij SO2/l.

Onze interne wijnspecialist Toon Balis maakte onlangs een witte wijn van Trebbiano-druiven (SG 1.070 - zuurgraad 8,7) en noteerde speciaal voor u stapsgewijs de verschillende stadia die zijn wijn doorliep om tot een afgewerkt product te komen. Zo krijgt u alvast een beter idee van hoe het wijnproces precies in elkaar zit. Niets houdt u nu nog tegen om zelf aan de slag te gaan !

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2

Page 3: Brouwland Info magazine Herfst 2012

Campden sulfietPoedervorm.Bevatkaliummetabisulfiet(kaliumpyrosulfiet).Wordtgebruiktvoorhetbelettenvanoxida-tievansap/wijn/bier,het doden van wilde gistcellenopfruitenvoor het stopzetten vaneengisting. Citrol citroenzuur

Poedervorm.

Zymex vloeibaarPecto-enzym.Wordtgebruiktbijwijn of sap van pectinerijke vruch-ten.Breektdepec-tine in de vruchten af,geeftzomeersap en voorkomt troebels.

Trenolin Frio DFHooggeconcentreerdenuiterstactiefvloeibaarpectinase,speciaalontwik-keldvoordekoud-maceratievanvruchtensappen/mosten. Inhoud: 100 ml.

Benton bentonietBentonietkorrelsvanspeciale kwaliteit voor wijn.Meteengrootopslorpend vermo-gen.

Gelamost(=mostgelatineErbslöh)Vloeibaargelatine/caseïne-derivaat voor de voorkla-ringvandruivenmostterverminderingvanpoly-phenolen en catechines. Inhoud: 250 ml.

Art.nr. Inhoud Prijs

004.010.5 100g € 2,73004.011.3 250g € 3,98

Art.nr. Inhoud Prijs

003.010.6 100g € 1,98003.011.4 250g € 3,01

Art.nr. Inhoud Prijs

003.051.0 100 ml € 3,34003.052.8 250 ml € 5,43

Art.nr. Inhoud Prijs

005.015.3 100g € 1,91005.016.1 250g € 2,35

NutrivitSpeciaalmengselvangistvoedings-zouten,vitaminen(o.a.B1),mineralenensporen-elemen-ten,ineenidealeverhouding.Inhoud:100g.

Bioferm AromaticSaccharomyces cerevisiae var. cere-visiae.Korrelgistvoorhetbekomenvanwijnenmetmeeraroma,doordeproductievanmeeresters,aroma-componentenenglycerinedananderegiststammen.

KlarvitHet universele en bliksemsnelle kla-ringsmiddelmet2componenten (kie-selsolengelatine).Inhoud:2x50ml.

SensovinSamengesteldpoe-der op basis van kaliumcaseïnaat,PVPP en silicaten voor de harmoni-satie van wijnen en de correctie van smaakafwijkingen.Inhoud:1kg.

Antikaam-tablettenDrijvende tabletten die de lucht boven de wijn ontsmetten. Inhoud: 12 tabletten.

Art.nr. Inhoud Prijs

001.228.6 7g € 1,35001.110.6 100g € 5,99

Voor uitgebreide informatie en doseringen van deze producten kan u terecht op onze website:

3

003.212.9 € 22,82

006.020.2 € 2,61

002.015.6 € 6,15

005.056.7 € 6,95 006.125.9 € 37,92

005.101.1 € 4,63

1 4 16 18 19 23 13

883

10 11 17

22

24

WWW.BROUWLAND.COM

Page 4: Brouwland Info magazine Herfst 2012

Fruitpers 20 liter met kantelbare brugStevigeconstructiemetkantelbarebrugvoormakke-lijkvullenenledigenvandefruitkorf.Inhoudkorf:20l.BxDxH:55x40x80cm.Verkrijgbaarin2versies:•MetbeukenhoutenkorfenRVSbodemplaat.•MetvolledigRVSvruchtenkorf.

Art.nr. Inhoud Prijs

015.065.6 2 liter € 129,00015.066.4 5 liter € 169,00

Fruitpers tafelmodelDubbele RVS fruitkorf met opvangbakje.Zeerdegelijkeconstructie. Ideaal voor het persen van kleinere hoe-veelhedenfruit,groentenenkruiden.

Fruitpersen 10 l / 20 lDeidealefruitpersvoorbegin-ners.VollediginhoutmetRVS onderplaat! Geleverd met perszak.Degelijkeconstruc-tie.Heeftgeenratelmecha-nisme.

WaterdrukpersenFruitpers die functioneert met een opblaasbarecentralebalg.Aantesluiten aan een waterkraan. Door de normale waterdruk zet de rubberen balgsneluitenwordthetsapnaardegeperforeerdebuitenkantgeduwd.Snelleendegelijkewerking,zelfsalbij 2 bar. Compleet met roestvrijsta-lenkorfmantel,manometer,veilig-heidsventiel,snelkoppeling,perszaken‘anti-spatmantel’.

Zie ook de professionele infofol-der voor persen van 80-300 l.

Perszak voor waterdrukpers

Art.nr. Inhoud vruchtenkorf B x H Prijs

015.300.7 20 liter 41x82cm € 713,74015.301.5 40liter 48x90cm € 877,17015.301.5-INOX 40lvoll.RVS 65x98cm € 1.349,00015.302.3-INOX 80lvoll.RVS 70x115cm € 1.795,00015.302.3 90liter 94,5x131,5cm € 1.165,00

Art.nr. Inhoud Prijs

015.306.20 20 liter € 34,45015.306.40 40liter € 38,18015.306.80 80liter € 51,91015.306.90 90liter € 62,54

Art.nr. Beschrijving Prijs

015.262.9 Beukenhoutenkorf € 415,01015.263.7 RVS korf € 699,00

Art.nr. L x B x H Inh. Prijs015.050.8 43x40x57cm 10 l € 358,99015.045.8 50x44x68cm 20 l € 495,00

Trommelrasp Vinoferm®

voetmodel RVSVoorhetmalenvanappelen,kolen,bieten,knollen…Degetandetrommellijktopeengrotekaasraspdieuwappeleninkleinestukjesmaaltzodatzegemakkelijktepersenzijn.Geenappel-offruitkneuzermeernodig!• Voetingelaktstaal.• Trommel en trechter in RVS.• Trommel:200x240mm.• Hoogtevanhetapparaat:780mm.• Gemiddeldrendement:40kg/u.

Makkelijk gaat ook!

4

015.145.6 € 199,00

Page 5: Brouwland Info magazine Herfst 2012

A

B

C

Fruit-/druivenmolen met RVS kuipHorizontale fruitmolen met RVS kuip. Met verstelbare rollen en messen in specialelegering(wordtnietdoorzurenaangetast).Hetmodel015.100.1isgeschiktvoorzoweldruivenalsanderfruitdankzijdeafneembaremessen.

Art.nr. Inhoud Afm. trechter Totale afm. ( L x B x H) Prijs

A 015.095.3 10 liter 45x36cm 100x45x30cm € 295,00B 015.096.1 10 liter 45x40cm 120x56x40cm € 169,00C 015.100.1 20 liter 63x50cm 121x53x36cm € 369,00

VOOR FRUITVOOR DRUIVEN

VOOR DRUIVEN EN FRUIT

Appelvreter SPEIDELDeze appelvreter van Speidel raspt perfect uw fruit en garandeerteenmaximaalsaprendement.Dankzijdegrotevultrechter kan u de appelvreter makkelijk per kist vullen. Eenvoudigtereinigen:verwijderdevultrechterenspuitdezeevenalsdemachineschoon.AllerasponderdelenzijnvervaardigduithoogwaardigRVS.Dezeheeftgeenbijkomendebehandelingofzorgnodig(demessenmoetenafentoewelgeslepenworden).DetrechterisgemaaktuitzwarePEkunststof.OvereenkomstigallevantoepassingzijndeEuropeseVeiligheidsbepalingen.Levensmiddelengeschikt.Motor:230V,50Hz,2,2kW.2800tpm.Tot1000kg/uur.LxBxH:350x765x1250mm.Hoogteafvoer:380mm.Gewicht:25kg.

Druivenkneuzer /-ontsteler ELEKTRISCHVoorhetontstelenenkneuzenvandedruivenin1arbeidsgang.Dedruivenwordeneerstgekneusdendaarnaontsteeld.Dekneuzerkanopeenpulpbakofopeenspecialestaandergeplaatstworden(nietmeegeleverd).Metzwareelektromotorenkettingaandrijving.Capaciteit:tot1500kg/uur.Plastiekenofrvsveiligheidsboxinbegrepen.

Art.nr. Type Afm. trechter Totale afm. (L x B x H) Prijs

015.133.8 Gelakt ijzer 84x53cm 118x64x63cm € 755,00015.135.7 Trechter en zeef in RVS 90x46cm 133x55x60cm € 859,00015.140.7 VolledigRVSuitvoering 90x46cm 117x54x61cm € 1.139,00

015.138.1 Afzonderlijkestaander - 116x64x78cm € 158,99

GRATIS veiligheidsbox bij alle

elektrische druivenkneuzers/-ontstelers!

Voor het volledige assortiment fruitpersen en fruitmolens zie:

Voorvolgendeartikelen:015.133.8,015.135.7en015.140.7

Voorartikel:015.139.9

5

015.165.4 € 774,09

WWW.BROUWLAND.COM

015.140.7

Page 6: Brouwland Info magazine Herfst 2012

Kunststof drankvaten rondDankzijdeopeninginvollebreedtezeermakkelijktereinigen.Hermetischsluitenddeksel,voorzienvaneengatvoorhetwa-terslot.Aftapkraan,stop,watersloten1hermetischsluitendeschroefdopinbegrepen...aaneenonovertroffenprijs!

MostbakkenInzeersteviglevensmiddelengeschiktkunststof.Geschiktalsmostkuip,voorpulpgisting,voorhetwassenenlatenwekenvanflessen,…Geleverdzonderdekselenzonderaccessoi-res.

Kraan mostbak

Deksel mostbakVoorpulpbakken350-500liter.

Kunststof drankvaten met deksel en kraanKwalitatiefhoogstaandevatenvoorgistingofrijpingvanwijnofbier,compleetmetaftapkraanenverwijderbaarschroefdek-sel.Extragladdebinnenwandvoormakkelijkreinigen.Water-slotnietinbegrepen.Max.draagcapaciteitperhandvat:30kg. Ø deksel ronde vaten: 12 cm.Ødekselrechthoekigevaten:20cm.

Art.nr. Inhoud Ø x H Prijs

017.750.1 30liter 40x36cm € 34,45017.751.9 60 liter 40x61cm € 41,50017.752.7 120 liter 50x78cm € 74,50017.753.5 210 liter 56x97cm € 97,50017.755.1 Waterslot € 3,09017.756.8 Aftapkraanwit € 5,26017.758.4 Rubberenringvooraftapkraan € 1,11017.759.2.M Rodeschroefdopmetgat € 1,17017.759.2.Z Rodeschroefdopzondergat € 1,03

Art.nr. Inhoud/vorm

Afm. (L x B x H) Prijs

017.740.2 10 liter rond (BxH)24x32cm € 35,61017.741.0 15 liter rond (BxH)28x36cm € 41,85017.760.0 60literhoekig 55,5x35x50cm € 82,50017.761.8 100literhoekig 65x41x58cm € 118,30017.763.4 200literhoekig 85,5x50x73cm € 195,00017.764.2 300literhoekig 87x60x79cm € 248,99017.765.9 500literhoekig 100x70x98cm € 469,00

Art.nr. Inhoud Ø x H Prijs

017.632.1 80liter 65x32cm € 46,83017.640.4 150 liter 88x32cm € 68,95017.641.2 230liter 85x55cm € 83,25017.643.8 350liter 96x73cm € 115,85017.644.6 500 liter 104x82cm € 163,50017.650.3 150literrechthoekig 80x63x38cm € 68,50

Gisten en rijpen...

6

017.656.0 € 38,44 018.045.5 € 13,96

Page 7: Brouwland Info magazine Herfst 2012

RefractometersRefractometersgeveneenonmiddellijkeaflezingvanhetsuikergehaltemetslechtsenkeledruppelssap.Geschiktvoorsappen,wort,honing,…Ookvoorgebruikindewijngaard.Eenvoudigingebruik.Enkeledrup-pelsophetprismaleggen,naarhetlichthoudenendewaardeinhetoculairaflezen.Zewordengeleverdmetkistje,schroevendraaiervoormakkelijkeijkingendruppelpipetje.

Vinotest acidometerComplete set met 5 reactieven van 100 ml en een spe-ciaalmaatglas,geleverdmetdraagkorf.Met3gekleur-deschalenvoorhetbepalenvantotaalzuurgehalte,vrijsulfietgehalteentotaalsulfietgehalte.OPGELET:ditproductisenkelgeschiktvoorhetmetenvan het SO2-gehalteinwijnenzonderascorbinezuur.

Beste

l u

w p

rof-

fold

er!

DeBrouwlandProfessionalinfofolderisbeschikbaarin4talen:Nederlands,Frans,Engels&Duits.

De Brouwland Professional infofolder thuis ontvangen?

Inonzeinfofolderprofessional,kanualleinformatievindenoverhetprofessionelegammavanBrouwlandvoorbierbrouwersenwijngaardeniers.

3xperjaarstellenwijuviaonzeprofessionalinfofolderdenieuwigheden,trends,ontwikkelingenvoorindewereldvanBierenWijn.

Wil u de Brouwland Professional infofolder ook thuis ontvangen? Vraag hem vandaag nog aan.

Surf naar www.brouwland.com en klik op de button in

het rechter menu.

Art.nr. Bereik Grad. Gebruik ATC* Prijs

013.042.7 0-18°plato 0,1% Bier x € 49,95013.033.6 0-170°Oe

0-25%vol0.2%1° Wijn x € 49,95

013.041.9 0-32%brix 0,2% Universeel x € 49,95013.035.2 28-62%brix 0,2% Sappen x € 49,95013.044.3 45-82%brix 0,2% Siropen € 49,95013.032.8 12-27%water

58-90%brix 0,2% Honing € 49,95013.047.6 0-80vol.% 1,0% Alcohol** € 49,95

Vinotest reagentiaArt.nr. 100 ml Prijs

Blauwloog 013.063.3 € 5,82Loogreagens 013.064.1 € 5,60Zetmeel-zuur 013.065.8 € 6,56Jodit-jodat 013.066.6 € 5,88Zuurreagens 013.067.4 € 4,66

Vinotest acidometerArt.nr. Beschrijving Prijs

013.060.9 Complete set € 89,89013.061.7 Maatglas € 43,43

*ATC=automatictemperaturecorrection.**enkelvoorhetmetenvanalcohol-/watermengsels.

1, 2, 3... test!

7

priceDROP

Page 8: Brouwland Info magazine Herfst 2012

Bioferm wijngistenBIOFERMheeftdankzijvelejarenervaringeenuitstekendgammareingistensamengestelddievooriederewijnmakereenoplossingbiedt.Houdtumeervanzoetewijnen?Heeftueengistnodigvoorlagetemperaturen?Houdtumeervankrachtige,rodewijnen?Vooriedertypeisereenspecialegistbeschikbaar.DeBIOFERM-korrelgistenzijndeenigegistendie,naastdeverpakkingvan7g,ookineenvacuümverpakkingvan100gverkrijgbaarzijn.Ditgarandeerteenmaximalehoudbaarheid.

Bioferm BLANC 7 gSaccharomyces cerevisiae var. cerevisiae. Korrelgistspeciaalgeschiktvoordevergis-tingvanwittetafelwijnenmetbehoudvanhunnatuurlijkearoma’s(produceertweinigsecundaire aroma’s). Alcoholtolerantie tot14% vol. Temperatuurbereik: 18-30 °C.Dosis:2-3g/10liter.

Oenoferm TIPICOSpecialekorrelgistvoorhetvergistenvanvoornamelijk witte wijnen met behoud vanzoveelmogelijkvariëteitaroma’svandedruiven.Alcoholbereiktot15%vol.SpeciaalaangeradenbijRieslingenMüller-Thurgau.Dosis:15g/100litermostbij+15°C.

Kitzinger PORT

Oenoferm wijngistenDeERBSLOHkorrelgistenvoorprofessionelewijngaardenierszijnvandeallerhoogstekwaliteitenaljareneenvastewaardeindewijnindustrie.Dezekorrelgistenzijnenkelteverkrijgeninvacuumverpakkingenvan500g(voldoendevoor±1500-3500literalnaar-gelangdedosering).

Kitzinger wijngistenKorrelvorm,inzakjesvan5g,voldoendevoormax.50liter.

7 g vanaf

€ 1,35

100 g vanaf

€ 5,99

500 g vanaf

€ 24,06

5 g

€ 1,52

Wijngisten: voor elk wat wils!

8

001.212.0 € 1,35

001.341.7 € 25,01

001.075.1 € 1,52

Page 9: Brouwland Info magazine Herfst 2012

Maurivin EP2Gewaardeerdvoorzijnlageschuimvor-mingencapaciteitomdevergistingondercontroletehoudendooraanpassingvandetemperatuur.Aanbevolenvoordeproductievanfruitige,aromatischewijnenmetniet-vergistesuikerszoalsroséenwittezinfandel.Alcoholtolerantiedieop-loopttot13-14%vol.

Wyeast 4244 ChiantiVoorgrote,rijke,rodewijnenmeteenfruitigkarakter,afgerondenmeteendrogeaf-dronk.ZeergeschiktvoorItaliaansedrui-venvariëteiten:Barolo,Barbera,Barbaresco,Nebbiolo,Chianti,Valpolicella,Sangiovese,…Temperatuurbereik:12-25°C.Restsuiker:0-0.75%.

Maurivin wijngistenHetassortimentwijngistenvanMaurivin™staatbekendomzijnhogekwaliteit,zuiverheidenkracht,engenietdevoorkeurvanwijnmakersoverdehelewereldomkwaliteitswijnenteproduceren.Dezestammenwerdengeselecteerdopbasisvanstrengecriteriavoordevergistingendegeschiktheidvoordehuidigestijlen indewijnproductie.Elkestambezitzijneigenspecifiekegistingseigenschappen,watdegistkanbijbrengenaandewijnenvoorwelkevariëteitendegisthetmeestgeschiktis.Verpaktper500gram.

Wyeast wijngistenDeunieke‘smack-pack’-verpakkinglaattoeomopeenvoudigewijze(gistopstarten=ver-pakkingsamendrukkenenlatenopzwellen)op12-24uureensterielegistcultuuroptezet-ten.Iedereverpakkingisvoldoendevoorhetopstartenvanmaximum20litermost.Voorgroterehoeveelhedenkanereengiststarteraangemaaktworden.Dankzijde‘smack-pack’iseenlangebewaringindekoelkastmogelijk:6-12maandennafabricatiedatum.

500 g

€ 39,01

Wijngisten: voor elk wat wils!

Voor een lijst van ons volledig assortiment wijngisten zie:

Vitamon B tabletten ZuiverevitamineB1intabletvorm.Vooralbelangrijkbijvergistingvandruiven/fruitdatgedeeltelijkaan-getastisdoorBotrytis(deBotrytis–schimmelconsu-meertdevitamineB1dieophetfruitaanwezigis!).Dosis: 1 tablet/500 liter most. Oplossen in een wei-nigwaterendaarnagoedvermengenmetdemost(overpompen).Inhoud: 2 tabletten.

Gistvoedingscomplex (Wyeast nutrient blend)Eenzorgvuldigsamengesteldmengselvanvitaminen,mineralen,aminozuren,stikstofcomponenten,fosfatenenzink.Verhoogtdelevensvatbaarheidvangistcellen,helpteengezondegistgroei,ver-mindertde'lagtime'(opstarttijd)vandegist,verbetertdevergistingenbevorderteenhogereeindvergistingsgraad(duslagereeindden-siteit).Bruikbaarbijwijn-enbierbereiding.Dosis:1g/10lworten2g/10lsap.Oplossenineenweinigheetwaterentoevoegenaanhetwort of het sap.

Art.nr. Inhoud Prijs

002.010.7 100g € 7,50002.011.5 250g € 15,27

9

001.466.2 € 39,01

002.100.6 € 2,31

001.257.5 € 10,75

WWW.BROUWLAND.COM

€ 10,75

Page 10: Brouwland Info magazine Herfst 2012

Inhoud Ø opening binnen/buiten Met mand Prijs Zonder mand Prijs

5 liter 28/43mm 017.007.6 € 8,47 017.305.4 € 6,7910 liter 40/55mm 017.010.0 € 17,18 017.310.4 € 15,3315 liter 40/55mm 017.015.9 € 23,47 017.315.3 € 20,4220 liter 40/55mm 017.020.9 € 28,70 017.320.3 € 25,9425 liter 40/55mm 017.025.8 € 32,48 017.325.2 € 29,7834liter 40/55mm 017.034.0 € 38,03 017.334.4 € 33,4654liter 51/74mm 017.054.8 € 47,37 017.354.2 € 40,18

Inhoud Met mand Prijs Zonder mand Prijs

5 liter 017.105.8 € 17,53 017.405.2 € 16,8910 liter 017.110.8 € 26,09 017.410.2 € 22,1815 liter 017.115.7 € 34,19 017.415.1 € 29,0020 liter 017.120.7 € 38,28 017.420.1 € 32,3725 liter 017.125.6 € 42,75 017.425.0 € 36,20

Art.nr. Beschrijving Prijs

023.007.8 CabernetSauvignon € 11,95023.008.6 Chardonnay € 11,95

DruivenconcentratenVoegwater,suikerengisttoeennaenkelewekenhebtu4,5literwijn!Kanookgebruiktwordenomzelfgemaaktewijnmeerbodytegeven(doortoevoegingenhergisting).Korrelgistengistvoedingssupplementmeegeleverd.Inhoud:900g.Cabernet SauvignonKruidig,meteenrijkenkrachtig,geroosterdaroma.Wijnmeteenwarme,rodekleur.ChardonnayFrisse,wittewijnmeteenmediumbodyenaccentenvancitrus en tropisch fruit.

Franse eikenhouten tonnenTonnenvanprofessionelekwaliteit.Vervaardigddoor‘swerelds3egrootstetonnenfabrikant!Rijpingopdezehoutenvatengeeftuwwijneneenonnavolgbaararomavanvanillenotenenzorgtvooreenfijnereafronding(rondeurenfindebouche).Topkwaliteitmetgegarandeerdetoasting(MEDIUM+)!Duigdikte:27mm.Prachtigafgewerkt!

Gistings-/mandflessen normale openingFlesseninballonvorm,metofzonderplastiekenmand.De34en54literflessenwordennietpercolli-dienstgeleverd!

Gistings-/mandflessen brede openingFlessenmeteenbredeopening(12cm)zijnookbruikbaarvoorpulpgisting,komboechabereidingofalsgroterumpot.

Smaakvol vullen...

Afzonderlijke accessoires voor mandflessen

Art.nr. Inhoud Ø (buik) x H Ø opening Specificaties Prijs

017.921.8 20 liter 34x43cm 37mm Met bok en kraan € 209,00017.931.7 30liter 38x52cm 37mm Met bok en kraan € 248,99017.951.5 55 liter 44x61cm 37mm Zonder accessoires € 397,97017.954.9 90liter 51x76cm 40mm Zonder accessoires € 525,82017.955.6 112 liter 56x76cm 40mm Zonder accessoires € 549,00

10

WWW.BROUWLAND.COM

Page 11: Brouwland Info magazine Herfst 2012

Art.nr. Inhoud Ø x H Prijs

017.779.35 35liter 325x485mm € 111,05017.779.55 55 liter 405x545mm € 138,18017.779.80 75 liter 405x685mm € 151,54017.779.100 110 liter 465x740mm € 177,59017.779.150 150 liter 465x980mm € 206,08017.779.200 200 liter 540x840mm € 231,23017.779.300 300liter 650x985mm € 331,95

Art.nr. Inhoud Ø x H Prijs

017.780.55 55 liter 405x545mm € 256,41017.780.100 110 liter 465x740mm € 299,74017.780.150 150 liter 465x980mm € 340,76017.780.200 200 liter 540x840mm € 357,72017.780.300 300liter 650x985mm € 476,10

Art.nr. Inhoud Ø x H Prijs

017.781.100 100 liter 540x1000mm € 440,61017.781.200 200 liter 540x1430mm € 487,80017.781.300 300liter 650x1430mm € 821,71017.781.400 400liter 760x1430mm € 987,63017.781.500 500 liter 760x1660mm € 1.075,54

Vaten met deksel, kraan en vlakke bodemRoestvrijstalen(AISI304)vatenmetvlakkebodem.Compleetmetstofdekselenbolkraan.Universeelinzetbaar.Kaneventueelookalsbrouwketelgebruiktworden.Wanddikte:0,6-0,8mm.Voorafzonderlijkevoeten(017.787.xx)envaten400-1000liter,zie www.brouwland.com.

Vaten met vlottend deksel en conische bodemDezevatenmetconischebodemhebben,bovenopdevoordelenvandebovenstaandevaten,ooknogdevolgendeeigenschappen:met2aftapkranenvoorgedeeltelijkeenvolledigeledi-ging.Gemonteerdop3gelastevoeten.Optioneel:mangatzijkant.RVSAISI304.Wanddikte:0,6-0,8mm.

Vaten met vlottend deksel en vlakke bodemRoestvrijstalen vaten met een vlottend deksel hebben vele voordelen en zijn universeel inzetbaar:alsgistingstank(dankzijhetmeegeleverdeventiel),alsrijpingsvat,alsopslag-vat,…Dooreenspecialeluchtbandsluithetdekselhermetischafenverhindertopdiemanieroxidatie.Hetniveauvanhetdekselkanopelkmomentaangepastwordenaanhetvloeistof-niveau!Ideaalomwijn/biertelatenrijpen.Doordevolledigeopeningzijndevatenboven-dienmakkelijktereinigen.Aldevatenzijninhamerslaguitvoering!Compleetgeleverdmetluchtband,pompmetmanometerenventiel.Vervaardigduitroestvrijstaalendusonverslijt-baarenperfecthygiënisch!RVSAISI304.Wanddikte:0,6-0,8mm.Kraaningechromeerdmetaal.Voorafzonderlijkevoeten(017.787.xx),ziewww.brouwland.com.

Stofdekselnietinbegrepen.

Stofdekselnietinbegrepen.

11

Page 12: Brouwland Info magazine Herfst 2012

3789-PC Trap Blend Biertypes: BelgianSpecialtyAle,BelgianPaleAle,FlandersRed,OudBruin.EenuniekecombinatievanBelgischeSaccharomycesenBrettanomycesvoorhetreproduce-renvanTrappistachtigebierenvandeFlorenvilleregioinBelgië.Fenolen,mildefruitigheidencomplexekruidigetoetsenwordenontwikkeldbijtoenemendevergistingstemperaturen.EenvaagmaarklassiekBrett-karakter.Alcoholtolerantie:12%ABV.Vergistingsgraad:75-80%.Uitvlokking:medium.Vergistingstemperatuur:20-30°C.

3191-PC Berliner-Weisse Blend Biertypes:Lambic,Geuze,Fruitlambic,OudBruin.DezegistmengelingisvoorzienvaneenDuitseale-stammeteenlageestervormingeneendroge,verfrissendeafdronk.DeLactobacillusproduceertmatigezuurgehaltes.DeuniekeBrettanomycesstamzorgtvooreenkritische,aardsesmaakdiekenmerkendisvooreenechteBerlinerWeisse.Verwachteenlangzamestartvandevergisting,aangeziendegistenbacteriëninditmengselinevenwichtzijn,enhierdooriseengoedezuurproductiemogelijk.Overhetalgemeeniseenrijpingvan3tot6maandenvereistomalzodesmaakkenmerkenvolledigtelatenontwikkelen.Gebruikdezemengelingvoorwortmeteenextreemlagehop-toevoeging.Alcoholtolerantie:6%ABV.Uitvlokking:laag.Vergistingsgraad:73-77%.Vergistingstemperatuur:20-22°C.

3726-PC Farmhouse AleBiertypes: Saison,BieredeGarde,BelgianBlondeAle,BelgianPaleAle,BelgianGoldenStrongAle.Dezestamproduceertcomplexeestersinharmoniemetaardachtige/kruidigetoetsen.Licht-jeszuurendroogmeteenpeperachtigmondgevoel.Eenperfectegistvoorhoevebierenenseizoensbieren.Alcoholtolerantie:12%ABV.Uitvlokking:gemiddeld.Vergistingsgraad:74-79%.Vergistingstemperatuur:21-29°C.

Schlotfegerla (voor 20 liter)Een donker rauchbier met een volle body.Eenverfijndetoetsvanbeuken-houteneenspecialemoutigheidgevendit bier een harmonieus karakter. Past zeergoedbijtraditioneleBeiersege-rechten. Begindichtheid:1.054.Alc.5,2%vol.

Wheat wine (voor 20 liter)Dekleurenhetmondgevoelvanditbierdoensterkdenkenaanhoning.Fruitigetoetsenvanbanaan,ananasencitroenmeteenzachtezurigheid.Demoutzoetigebody(vanwegedevloer-mouten)harmoniërenperfectmetdeuitgekiendehoppen.Hetverwarmendekaraktervandenasmaakgeefteenzeeraangenaamgevoel.Begindichtheid:1.074.Alc.7,1%vol.

Bohemian Dunkel (voor 20 liter)Dit Tsjechisch biertype heeft een prachtigekanstanjebruinekleureneenbeigeschuimkraag.Zowelgeuralssmaak verraden sterke karamel en een ingehoudenhopboeket,denkendaancitrusvruchten,geraniumsenserin-gen.Eenharmonischenasmaakvanmoutzoetigkarameleneenaangenamebitterheid.Begindichtheid:1.050.Alc.5,0%vol.

Brouw je eigen bier met Weyermann® moutpakketten!Weyermann® staat bekend voor zijn groot assortiment en hoge kwaliteit aan speciaalmouten, waarvan u als hobbybrouwer nu ook gebruik kan maken. Hiervoor stelde Brouwland een aantal recepten samen, gebaseerd op een reeks gekende speciaalbieren die wereldwijd een referentie zijn.

Nieuwe Wyeast seizoensbiergisten

DEZE GISTEN ZIJN LEVERBAAR ZOLANG

DE VOORRAAD STREKT.

12

050.192.4 € 10,75

050.200.5 € 10,75

050.208.8 € 10,75

056.400.5 € 26,50 056.401.3 € 25,50 056.402.1 € 27,50

Page 13: Brouwland Info magazine Herfst 2012

Moutpakket Weizen Doppelbock (voor 20 liter) Donkereweizenmeteenvolle,com-plexesmaakdoorhetgebruikvan7moutsoorten.Dankzijhethogerealco-holgehalteisditbierrijkaanesters.Begindichtheid:1.082.Alc:8,5%vol.

Moutpakket Koningsbok (voor 20 liter)Diep donker bockbier met een karamel-zoetesmaakenlichtjesgeroosterdemout in het aroma. Het bier heeft een zacht,rondenvolkaraktereneenlagebitterheid.Begindichtheid:1.070.Alc:7,1%vol.

Bierpakket Oranje Bock(voor 12 liter) EindelijkkanjenuookjeeigenbockbierbrouwenmeteenBrewferm® bierpak-ket!Donkerbruinmeteenaangenamemilde bitterheid. Een ideaal herfstbier. Probeer het nu! Fris schenken! Begindichtheid1.054;Alc.6,0%vol.

Brewferm® herfstbieren

Bier en kaas combinerenKaasenwijncombinerenkanlastigzijn,maareenbijpassendebiersoortkiezeniseenmakkelijkeretaak.Omdatbierkoolzuurbevat,reinigtdedrankhetverhemelte.Bierbiedteenbreedscalaaansmaken,vanfruitigtotkoppig,waardoorerallerleicombinatiesmogelijkzijn.Netalsbijwijnzijnerenkelealgemenerichtlijnendieuingedachtenmoethouden.

• Versekaaspastgoedbijzachtebiersoorten,zoalsAmerikaanstarwebierenAmerikaanseenDuitselager.

• Zachtgerijptekaasvankoemelk,zoalsneufchâtel,brieencamembert,isgekniptvoorpils,porterenale.

• Gewassenkorstkaas,zoalsmunster,pastbijdonkerEngelsbier,amberkleurigbierenlichtBelgischbier.

• Halfhardekaassoorten,zoalscheddar,EdammerenGoudsekaas,plusemmenta-lerengruyère,passenbijpils,IPA,DoppelbockenBelgischeale.

• Parmezaansekaasenromanohebbenzwaarderbiernodig,bijvoorbeeldkoppigeale,stoutofporter.

• Vanwegezijnintensesmaakheeftblauwschimmelkaasbiernodigdatzijnman-netjestaat.Probeerzwareporter,stoutenzwaredonkerebiersoortenalsBarleyWine.

• Geitenkaasheeftmeestaleensterkaroma,duskoppelhemaanIPA,ESB,bruineale en porter.

• Pastafilata-kazen,vooralprovolone,passenuitstekendbijBeierswitbierenzwaarBeierstarwebier(Doppelweizen).

Dezeinformatievetekstiseenex-tractuithetboek‘Zelfkaasmaken’van Tim Smith.

Art.nr. Taal Prijs

094.013.0 Nederlands € 12,95094.006.4 Engels € 27,30

Startset mini drukvatenBentuhetbeuomflesjestevullenofhebtubinnenkorteenfeestje?Kiesdanvoor een mini drukvat! Doe uw bier in hetvat,voeg3gramsuikerperlitertoeen laat het bier op een warme plaats nagisten.Zethetvatdaarnakoud.Alnaenkeledagenkanuhetbiertappen.Dehoudbaarheid van uw bier is voor enkele weken verzekerd.Inhoud:• 3handige5lminidrukvaatjesmetspecialegummidop.

• BEERKING2000biertap:eenspeci-ale CO2-tapkopmetregelbaarbierde-bietenregelbarekoolzuurtoevoer.

• 10koolzuurpatronen16g.

Voor een volledige lijst mout- en bierpakketten:

13

056.054.0 € 14,15056.038.3 € 24,95

058.022.4 € 75,55

056.034.2 € 28,95

WWW.BREWFERM.COM

Page 14: Brouwland Info magazine Herfst 2012

Melkzuurgisting als bewaarmethode

Startpakket zuurkool 10 literUweigengemaakteheerlijkezachtezuurkool,hetkanmakkelijkeneenvoudigmetdezeergcompletezuurkool startset. Deze kit bevat allematerialenengrondstoffen(behalve de kool natuurlijk) om snel te starten. Inhoud:• Zuurkoolpot10lmetverzwa-ringsstenenenspeciaalwater-slot-deksel.

• Stevigezuurkoolstamper 60 cm.• Handigezuurkoolrasp 40x15cmmetschuif.• 1zakjezuurkoolkruiden.• 1zakjezuurkoolferment.• 4-taligegebruiksaanwijzingmet

recepten.

‘Melkzuurgisting’Roos Van HoofEenzeerpraktischNederlandstaligboekmettal-rijkereceptenwaarinduidelijkwordtuitgelegdopwelkemanierukolenenanderegroentenzuurt.Ookhetmakenvanplattekaas,yoghurt,kefir,komboechaenzuurdesembroodkomenuitgebreidaanbod.80blz.

Azijnvaatjes in keramiekMaakuweigenwijn-enkruidenazijnin deze mooie keramische azijnvaat-jes!Metdegelijkeaftapkraaninhardbuxushout.Metgroteopeningvoorgemakkelijkereiniging.Inhoud:5liter.

‘Faites votre vinaigre’GenevièveFournilMariettaNo-nonsenseFranstaligboekjedatopeenvoudigewijzedeverschil-lendemethodesomazijntemaken,beschrijft. Met informatie over de origineenvoordelenvanazijn.Metmeerdererecepten.40blz.

Azijn-reincultuurVoorhetopstartenvanwijnazijn,appelazijn,...Inhoud:100ml.

GevriesdroogdemelkzuurbacteriënOmdemelkzuurgistingopgangtebrengen.Verzekerteenvlotteensnelleverzuringvandegroenten.Voldoendevoor40l.

ZuurkoolkruidenGeven een authentieke smaak aan uw zuurkool.

JeneverbesArt.nr. Inhoud Prijs

150.265.1 100g € 3,25150.265.2 250g € 5,45150.265.3 1kg € 16,43KomijnArt.nr. Inhoud Prijs

150.320.1 100g € 3,58150.320.2 250g € 6,28150.320.3 1kg € 19,53

14

102.050.2 € 89,95

102.190.6 € 2,95

122.005.0 € 95,95

122.001.1 € 6,17122.003.7 € 8,45

102.153.4 € 12,95

Page 15: Brouwland Info magazine Herfst 2012

Melkzuurgisting als bewaarmethode

ZuurkoolpottenBruingeëmailleerdepotten,metspeciaalwaterranddeksel(waterslot)en2verzwaringsste-neninhalvemaanvorm.Voormelkzuurgistingvanallerleigroenten.Ookgeschiktvoordeopslagvangraan,zaden,honing,...Dezuurkoolpotten15-30literwordenNIETpercollidienstverzonden!

ZuurkoolraspDegelijkeraspenomsneluwkoolteversnijden.Inbeukenhoutmet3scherpe stalen messen en speciale slede.

ZuurkoolstamperVoorhet‘stampen’vandekoolom het sap vrij te maken. In beukenhout.

Workshop: Zelf zuurkool maken

RoosVanHoofleertuindeBrouwlandAcademytijdenseen2uurdurendeworkshopallegeheimenvoordebereidingvaneenlekkerezuurkoolenandereinzuurbaregroenten.

Stapvoorstapleerjetijdensdezeworkshop:welkematerialeneningrediëntenjenodighebt.Krijgjemeeruitlegovermelkzuurgistingenhoeditprocesver-loopt.MaakjesamenmetRoosVanHoofeenpotwittekoolin,…

Aanheteindvandezeworkshopzaljezelfinstaatzijnomeenheerlijkezuur-kooltemakenvanzelfgekweekteofgekochtegroenten.

Inschrijven: [email protected] of op het nummer +32(0)11-40.14.08.

Snel reageren is de boodschap want het aantal plaatsen is beperkt!

BROUWLAND ACADEMY

Zaterdag 13 oktober 2012•Sessie 1: van 10u tot 12u.•Sessie2:van14utot16u.

Art.nr. Inhoud Prijs

102.005.6 5 liter € 41,95102.010.6 10 liter € 51,95102.015.5 15 liter € 74,95102.020.5 20 liter € 91,95102.025.4 25 liter € 108,95102.030.4 30liter € 131,95

Set stenen (2 halve maanvormen)Art.nr. Beschrijving Prijs

102.006.4 Voor 5 liter pot € 9,80102.011.4 Voor10-15literpot € 12,97102.016.3 Voor20-25literpot € 12,52

Art.nr. Type Prijs

102.135.1 Beuk60cm € 6,00102.136.9 Mini30cm € 2,52

Art.nr. Afmetingen Prijs

102.105.4 40x15cm € 29,23102.110.4 60x23cm € 56,60102.111.2 80x30cm € 67,93

15

Page 16: Brouwland Info magazine Herfst 2012

AllevermeldeprijzenenpromotieszijninclusiefBTW,tenzijandersvermeld,enzijngeldigtotenmet31/10/2012 ofzolangdevoorraadstrekt.Behoudensdrukfouten.Modelwijzigingenvoorbehouden.

UW VERDELER:

Brouweenheid Braumeister 20 & 50 liter Completebrouwinstallatieinéén.Brouwuweigenbiermetgranenineenzeerdege-lijkedocheenvoudigeRVSbrouwinstallatie.Wiltueenkwaliteitsbierbrouwen,maarhebtunietzoveelplaatsofgeenzininhetgebruikvaneenhelehoopketelsenslangen?DanisdeBraumeisterdeidealeoplos-singvooru.Zowelhetmaïschproces,hetfilterenalsookhetkokengebeurtin1ketel!DeverscheidenetemperaturenwordendigitaalgeregelddooreenRIMS(recirculatinginfusionmashsystem).Metdeprogrammeereenheidkanuhetvolledigemaisch-verloopbepalen.Zelfsalhebtunoggeenenkeleervaringmetbierbrouwen,metditeenvoudigetoestelzaluopamper5uurtijdeenlekkerbiertjetevoorschijntoveren.Gewoondestekkerinstekenenstartenmaar.Wordtnietpercolli-dienstverstuurd.

Hebtunietdadelijkeengranenreceptbijdehand?DankanuéénvanonzeBREWFERM®-moutpakkettenproberen.

Isoleermantel Door deze verwijderbare en afwasbare manteleenvoudigronddeketeltebevestigenenvasttemaken(d.m.v.velcro) verminder je het warmteverlies tijdens het brouwen en bescherm je jezelftegenverbranden.

Koperen hoed-dekselGeefjeBraumeistereenprofessionelelook!Kanverderookgebruiktwordenalstrechterbijdemoutstorting.

Filtergaas RVS

Technische gegevens 057.052.2 057.051.4Beschrijving Braumeister20liter Braumeister50literCapaciteit Max.25literwort Max.55literwortThermostaat Digitaal+programmeerbaar Digitaal+programmeerbaarVerwarmingselement 2000 watt 3200wattPomp 23watt 2x23wattVoeding 230volt 230voltAfmetingen(HxØ) 60x40cm 72x50cmGewicht 15kg 24kg

50 liter

€ 2.199,99

20 liter

€ 1.499,00

BEKIJK OOK HET FILMPJE OP ONZE WEBSITE

www.brouwland.com

Art.nr. Filtergaas Prijs

140.250.2 Voor 20 l € 15,66140.251.2 Voor 50 l € 19,66

Art.nr. Hoed Prijs

057.055.20 Voor 20 l € 209,00057.055.50 Voor 50 l € 269,00

Art.nr. Mantel Prijs

057.054.20 Voor 20 l € 75,00057.054.50 Voor 50 l € 99,00

Accessoires Braumeister

priceDROP