Click here to load reader

BRUGSVEJLEDNING USER GUIDE BETRIEBSANLEITUNG GUIDE … · guide. Wire drive rolls The welding machine is supplied with turnable wire drive rolls with ... welding wire, in particular

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of BRUGSVEJLEDNING USER GUIDE BETRIEBSANLEITUNG GUIDE … · guide. Wire drive rolls The welding...

 • BRUGSVEJLEDNING

  USER GUIDE

  BETRIEBSANLEITUNG

  GUIDE DE LUTILISATEUR

  BRUKSANVISNING

  GUIDA PER LUTILIZZATORE

  GEBRUIKERSHANDLEIDING

  KYTTOHJE

  GUA DE USUARIO

  KEZELSI TMUTAT

  PODRCZNIK UYTKOWNIKA

  NVOD K OBSLUZE

  RALLY MIG 161i

  50115018 A Valid from 2016 week 43

 • 2

  Dansk ..................................................................3

  English ................................................................7

  Deutsch .............................................................11

  Franais .............................................................15

  Svenska .............................................................19

  Italiano .............................................................23

  Nederlands .......................................................27

  Suomi ................................................................31

  Espaol .............................................................35

  Magyar ..............................................................39

  Polski .................................................................43

  esky .................................................................47

  ...........................................................51

 • 3

  Tilslutning og ibrugtagning

  AdvarselLs advarsel og brugsanvisning omhyggeligt igennem inden installation og ibrugtagning og gem til senere brug.

  InstallationNettilslutning Tilslut maskinen til den netspnding den er konstrueret til. Se typeskiltet (U1) bag p maskinen.

  0

  l

  1 2

  N L

  N

  LL

  L

  N L L L

  Max. 13A sikring

  Min. 16A sikring

  Bl

  Rd

  Vigtigt!Nr stelkabel og svejseslange tilsluttes maskinen, er god elektrisk kontakt nd-vendig, for at undg at stik og kabler delgges.

  1. Nettilslutning

  2. Tnd sluk knap

  3. Tilslutning beskyttelsesgas

  4. Stelklemme eller elektrodeholder/TIG-slangetilslutning

  5. Tilslutning - svejseslange

  6. Stelklemme eller elektrodeholdertilslutning

  Tilslutning af beskyttelsesgasGasslangen p bagsiden af maskinen (3), tilsluttes en gas-forsyning med en trykreduktion til max. 8bar.

  Tilslutning af elektrodeholder for MMAElektrodeholder og stelkabel tilsluttes plusudtag (6) og minusudtag (4). Polariteten vlges efter elektrodeleverandrens anvisning.

  Brnderregulering (Dialog brnder)Hvis en svejseslange med Dialog brnder anvendes, kan strmstyrken justeres bde p maskinen og p Dialog brnderen. Brnderreguleringen er passiv uden Dialog brnder.

  Montering af TIG-brnder

  F

  N

  Power

  123

  4

  GAS

  max. 8 Bar

  65

 • 4

  Tilslutning og ibrugtagning

  1 2

  ndring af polaritet

  RangerfunktionFunktionen bruges til at rangere/fremfre trd evt. efter trdskift. Trden fres frem, nr den grnne tast holdes nede, mens der tastes p brndertasten. Trdfrslen fortstter, selvom den grnne tast slippes og stopper frst, nr brndertasten slippes.

  Skift af trdlinerVed aluminiumssvejsning og MIG-lodning skal anvendes srlig teflonliner.

  Kit til aluminium og MIG-lodning i 1,0mm med trdliner og trdindlb kan bestilles p varenr. 81100137.

  TrdtrisserRALLY MIG leveres med vendbare trisser med V-spor.

  Til aluminiums-svejsning og MIG-lodning anbefales U-spor varenr. 82046232.

  Valg af svejsepolaritet For visse svejsetrdstyper anbefales det, at man skifter svejsepolaritet. Det glder isr for Innershield svejsetrd. Kontroller den anbefalede polaritet p svejsetrdens emballage.

  ndring af polaritet:

  1. Afbryd maskinen fra lysnettet.

  2. Afmonter polernes fingerskruer (fig.1).

  3. Byt om p kablerne (fig.1).

  4. Monter fingerskruerne (fig.1)

  5. Flyt stelkabel fra minus til plus (fig. 2).

  6. Slut maskinen til lysnettet.

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

  43

  Tnd, tryk, svejs

  Indstilling af svejseprogram.

  Tnd svejsemaskinen p hovedafbryderen (2)

  Vlg proces

  Vlg materialetype og trddiameter

  Indstil n af flgende parametre; svejsestrm, trdhastighed eller materialetykkelse

  Trim evt. lysbuelngden

  Indstil sekundre parametre.

  Se Quickguide

  Maskinen er nu klar til at svejse

  Software indlsning

  Indst SD-kortet i slidsen i maskinens hjre side.

  Tnd maskinen.

  Displayet blinker kortvarigt med tre streger.

  Vent indtil maskinens display viser den indstillede strm.

  Sluk maskinen og tag SD-kortet ud

  Maskinen er nu klar til brug.

  Hvis kontrolboksen udskiftes, er det ndvendigt at lgge software ind i den nye boks igen ved hjlp af et SD kort. Softwaren kan downloades fra http://migatronic.com/login

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

  ADVARSELNr der trykkes p svejseslangens kontakt/tast er der spnding p svejsetrden

  Justering af trdbremseBremsen justeres s stramt, at trdrullen standser, inden svejsetrden krer ud over kanten p rullen. Bremsekraften er afhngig af vgten p trdrullen og trdhastigheden.

  Justering:

  Juster trdbremsen ved at spnde eller lsne lsemtrikken p trdnavets aksel.

 • 5

  Fejlsymboler RALLY MIG har et avanceret selvbeskyttelsessystem indbygget. Ved fejl lukker maskinen automatisk for gastilfrslen, afbryder svejsestrmmen og stopper trdfremfrslen.Fejltilstande i maskinen vises med symboler og fejlkoder.

  TemperaturfejlOverophedningsindikatoren lyser, hvis svejsningen er blev afbrudt

  p grund af overophedning af maskinen. Lad maskinen vre tndt, indtil den er afklet af den indbyggede blser.

  Fejlfinding og udbedring

  Fejlkode rsag og udbedring

  E20-00E20-02E21-00E21-06E21-08

  Der er ingen software i kontrolboksenDownload software til SD kortet, st SD kortet i boksen og tnd maskinen. Udskift evt. SD kortet.

  E20-01E21-01

  SD kortet er ikke formateretFormater SD kortet i en PC som FAT og download software til SD kortet. Udskift evt. SD kortet.

  E20-03E21-02

  SD kortet har flere filer med samme navn Slet SD kortet og download soft-ware igen.

  E20-04 Kontrolboksen har forsgt at ind-lse flere data end den kan have i hukommelsenIndls SD kortet igen eller udskift SD kortet. Tilkald MIGATRONIC Service, hvis problemet ikke lses.

  E20-05E20-06E21-03

  Software p SD kortet er lst til en anden type kontrolboksAnvend et SD kort med software som passer til din type kontrolboks.

  E20-07 Den interne kopibeskyttelse tillader ikke adgang til mikroprocessorenIndls SD kortet i maskinen igen eller tilkald MIGATRONIC Service.

  E20-08E20-09E21-05

  Kontrolboksen er defektTilkald MIGATRONIC Service.

  E20-10E21-07

  Den indlste fil er fejlbehftetIndls SD kortet igen eller udskift SD kortet.

  E21-04 Den indlste svejseprogrampakke passer ikke til kontrolboksenAnvend et SD kort med software som passer til din kontrolboks.

  Udvalgte fejlkoder

  StrmmlingsfejlStrmsensoren er mske defekt og skal udskiftes, eller

  stikket har ingen forbindelse.

  TemperaturfejlPowermodulet er overophedet. Lad maskinen kle af og

  tjek, at kleprofiler er rene. Tjek at blseren fungerer korrekt.

 • 6

  Tekniske data

  STRMKILDE RALLYMIG 161i

  Netspnding 15% (50Hz-60Hz), V 1x230

  Minimum generatorstrrelse, kVA 6,5

  Netsikring, A 16

  Netstrm, effektiv, A 13,0

  Netstrm, max., A 22,9

  Effekt, (100%), kVA 2,4

  Effekt max., kVA 4,4

  Effekt tomgang, W 30

  Virkningsgrad 0,8

  Power faktor 0,99

  Strmomrde, A 20-160

  Intermittens, 100% 20C, A 135

  Intermittens, 60% 20C, A 145

  Intermittens, 40% 20C, A 160

  Intermittens, 100% 40C, A/V 100/24,0

  Intermittens, 60% 40C, A/V 115/24,6

  Intermittens, maks. 40C, A/%/V 160/25/26,4

  Tomgangsspnding, V 90

  1)Anvendelsesklasse S/CE/CCC

  2)Beskyttelsesklasse IP23S

  Normer EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

  Dimensioner (HxBxL), mm 370x230x450

  Vgt, kg 13

  1) S Maskiner opfylder de krav der stilles under anvendelse i omrder med forget risiko for elektrisk chok

  2) Maskinen m anvendes udendrs, idet den opfylder kravene til beskyttelsesklasse IP23S

  EU-OVERENSSTEMMELSESERKLRING

  MIGATRONIC A/S Aggersundvej 33 9690 Fjerritslev Danmark

  erklrer, at nedennvnte maskine

  Type: RALLYMIG 161ifra uge 32, 2013

  er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiverne 2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU

  Europiske EN/IEC60974-1 standarder: EN/IEC60974-5 EN/IEC60974-10 (Class A)

  Udfrdiget i Fjerritslev 20.04.2016

  Mads PrebensenCEO

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  0 40 80 120 160

  I2 [A]

  Static Characteristic

  RallyMig 161i

  MIG Load line

  MMA Load line

 • 7

  Connection and operation

  WarningRead warning notice and instruction manual carefully prior to initial operation and save the information for later use.

  Permissible installationMains connection Connect the machine to the correct mains supply. Please read the type plate (U1) on the rear side of the machine.

  0

  l

  1 2

  Connection of shielding gasThe shielding gas hose on the rear side of the machine (3) is connected to a gas supply with a pressure reduction to max. 8 bar.

  Important!In order to avoid destruction of plugs and cables, good electric contact is required when connecting earth cables and welding hoses to the machine.

  Connection of electrode holder for MMAThe electrode holder and earth cable are connected to plus connection (6) and minus connection (4). Observe the instructions from the electrode supplier when selecting polarity.

  Adjustment of wire brakeThe wire brake must ensure that the wire reel brakes sufficiently before the welding wire runs over the edge of the reel. The brake force is dependent on the weight of the wire reel and wire feed speed.

  Adjustment:

  Adjust the wire brake by fastening or loosening the self-locking nut on the axle of the wire hub.

  1. Mains connection

  2. Power switch

  3. Connection of shielding gas

  4. Connection of earth clamp or electrode holder/TIG torch

  5. Connection of welding hose

  6. Connection of earth clamp or electrode holder

  Torch adjustment (Dialog torch)The current size can be adjusted both from the machine and the welding torch if a welding hose with Dialog torch is in use. The torch adjustment is passive without Dialog torch.

  Installing the TIG torch

  F

  N

  Power

  123

  4

  GAS

  max. 8 Bar

  65

 • 8

  Connection and operation

  Change of polarity

  WARNINGVoltage is present on the welding wire when pressing the welding hose trigger.

  1 2

  Change of wire linerWelding in aluminium and MIG brazing requires a special teflon liner.

  Use article no. 81100137 to order kit for aluminium and MIG brazing in 1.0 mm wire with wire liner and inlet guide.

  Wire drive rollsThe welding machine is supplied with turnable wire drive rolls with V-groove.

  For aluminium welding and MIG brazing, we recommend U-groove/article no. 82046232.

  Selecting welding polarity Polarity reversal is recommended for certain types of welding wire, in particular Innershield welding wire. For recommended polarity, please refer to the welding wire packaging.

  Change of polarity:

  1. Disconnect the machine from the mains supply.

  2. Dismount the milled nuts at the poles (fig. 1).

  3. Reverse the cables (fig. 1).

  4. Mount the milled nuts (fig. 1).

  5. Exchange earth cable from minus to plus (fig. 2).

  6. Connect the machine to the mains supply.

  43

  InchingThe function is used for wire inching e.g. after change of wire. Wire inching starts by pressing the green key pad and simultaneously triggering the torch trigger. Wire inching continues even though the green key pad has been released. It does not stop until the torch trigger has been released again.

  Switch on, press, weld

  Welding program setting

  Switch on the welding machine on the main switch (2)

  Select process

  Select type of material and wire diameter

  Set one of the following parameters: welding current, wire feed speed or thickness of material

  Trim the arc length, if required

  Adjust secondary parameters.

  Please read your quickguide

  The machine is now ready to weld

  Software reading

  Insert the SD-card in the slide in the right side of the machine.

  Turn on the machine.

  The display flashes shortly with three lines.

  Wait until the set current is dis-played.

  Turn off the machine and remove the SD card.

  The machine is now ready for use.

  It is necessary to read software inside the new control unit by means of a SD card, if the control unit has been exchanged. The software can be downloaded from http://migatronic.com/login

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

 • 9

  Fault symbols RALLY MIG has a sophisticated built-in self-protection system. The machine automatically stops the gas supply, interrupts the welding current and stops the wire feeding in case of an error.Errors are indicated by symbols and error codes.

  Temperature errorThe indicator flashes, when the power source is overheated.

  Leave the machine on until the built-in fan has cooled it down.

  Troubleshooting and solution

  Selected error codes

  Current measurement errorThe current sensor may be defective and need replacing,

  or the plug is unconnected.

  Temperature errorThe power module is overheated. Allow the machine to

  cool and check that cooling profiles are clean. Check that the fan is functional.

  Error code Cause and solution

  E20-00E20-02E21-00E21-06E21-08

  There is no software present in the control unitDownload software to the SD card, insert the SD card in the control unit and turn on the machine. Replace the SD card if necessary.

  E20-01E21-01

  The SD card is not formattedThe SD card must be formatted in a PC as FAT and download software to the SD card. Replace the SD card if necessary.

  E20-03E21-02

  The SD card has more files of the same nameDelete files on the SD card and reload software.

  E20-04 The control unit has tried to read more data than is accessible in the memoryInsert the SD card again or replace the SD card.Contact MIGATRONIC Service if this does not solve the problem.

  E20-05E20-06E21-03

  Software on the SD card is locked for another type of control unitUse a SD card with software that matches your control unit

  E20-07 The internal copy protection does not allow access to the micro-processorInsert the SD card in the machine again or contact MIGATRONIC Service

  E20-08E20-09E21-05

  The control unit is defectiveContact MIGATRONIC Service

  E20-10E21-07

  The loaded file has an errorInsert the SD card in the machine again or replace the SD card

  E21-04 The welding program package does not match this control unitUse a SD card with software that matches your control unit.

 • 10

  Technical data

  Power source RALLYMIG 161i

  Mains voltage 15% (50Hz-60Hz), V 1x230

  Minimum generator size, kVA 6.5

  Fuse, A 16

  Mains current effective, A 13.0

  Mains current max., A 22.9

  Power (100%), kVA 2.4

  Power max., kVA 4.4

  Open circuit power, W 30

  Efficiency 0.8

  Power faktor 0.99

  Current range, A 20-160

  Duty cycle, 100% at 20C, A 135

  Duty cycle, 60% at 20C, A 145

  Duty cycle, 40% at 20C, A 160

  Duty cycle, 100% at 40C, A/V 100/24.0

  Duty cycle, 60% at 40C, A/V 115/24.6

  Duty cycle, max. at 40C, A/%/V 160/25/26.4

  Open circuit voltage, V 90

  1)Sphere of application S/CE/CCC

  2)Protection class IP23S

  Norm EN/IEC60974-1. EN/IEC60974-5. EN/IEC60974-10

  Dimensions (HxWxL), mm 370x230x450

  Weight, kg 13

  1) S This machine meets the demand made for machines which are to operate in areas with increased hazard of electric chocks

  2) Equipment marked IP23S is designed for indoor and outdoor applications

  EC DECLARATION OF CONFORMITY

  MIGATRONIC A/S Aggersundvej 33 9690 Fjerritslev Denmark

  hereby declare that our machine as stated below

  Type: RALLYMIG 161iAs of week 32, 2013

  conforms to directives 2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU

  European standards: EN/IEC60974-1 EN/IEC60974-5 EN/IEC60974-10 (Class A)

  Issued in Fjerritslev 20.04.2016

  Mads PrebensenCEO

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  0 40 80 120 160

  I2 [A]

  Static Characteristic

  RallyMig 161i

  MIG Load line

  MMA Load line

 • 11

  Anschluss und Inbetriebnahme

  WarnungLesen Sie die Warnhinweise und Betriebsanleitung sorgfltig vor der Inbetrieb-nahme und speichern Sie die Information fr den spteren Gebrauch.

  InstallationNetzanschluss Die Maschine soll an eine Netzspannung angekuppelt werden, die mit den Angaben auf dem Typenschild (U1) hinter die Maschine bereinstimmt.

  0

  l

  1 2

  SchutzgasanschlussDer Gasschlauch an der Rckseite der Maschine (Pos.3) wird an eine Gasversorgung mit Druckregler (max. 8bar) angeschlossen.

  Wichtig!Achten Sie auf festen Sitz der Anschlsse von Massekabel und Schweischlauch. Die Stecker und Kabel knnen sonst beschdigt werden.

  Anschluss des Elektrodenhalters fr MMAElektrodenhalter und Massekabel werden an Pluspol (6) und Minuspol (4) angeschlossen. Die zu whlende Polaritt ist von den zu verwendenden Elektroden abhngig und wird gem den Herstellerangaben (siehe Elektrodeverpackung) gewhlt.

  Justierung der DrahtbremseDie Bremse wird so fest eingestellt, da die Drahtrolle stoppt, ehe der Schweidraht ber den Rand luft. Die Bremsekraft ist vom Gewicht der Drahtrolle und der Drahtfrdergeschwindigkeit abhngig.

  Justierung:

  Die Drahtbremse kann durch Festspannen oder Lockern der Gegenmutter auf die Achse der Draht-nabe justiert werden.

  1. Netzanschluss

  2. Ein- und Ausschalter

  3. Schutzgasanschluss

  4. Anschlu fr Masseklemme oder Elektrodenhalter/WIG Schweibrenner

  5. Anschlu - Schweischlauch

  6. Anschlu fr Masseklemme oder Elektrodenhalter

  Brennerregulierung (Dialog brenner)Wenn ein Schweischlauch mit Dialog Brenner angewendet wird, kann die Stromstrke sowohl von der Maschine als auch dem Dialog Brenner eingestellt werden. Die Brennerregulierung ist passiv ohne Dialog Brenner

  Montage des WIG-Brenners

  F

  N

  Power

  123

  4

  GAS

  max. 8 Bar

  65

 • 12

  Anschluss und Inbetriebnahme

  nderung der Polaritt

  1 2

  Wechsel des DrahtfhrersBeim Aluminium-schweien und MIG-Lten muss eine besondere Teflon-Drahtfhrungsspirale eingesetzt werden.

  Kit fr Aluminium und MIG-Lten in 1,0mm Draht mit Drahtfhrungs-spirale und Drahteinlauf ist unter Artikel-Nr. 81100137 bestellbar.

  DrahtrollenDie Schweimaschine wird mit drehbaren Drahtrollen mit V-Spur geliefert.

  Zum Aluminiumschweien und MIG-Lten empfiehlt sich U-Spur/Artikel-Nr. 82046232.

  Wahl der Schweipolaritt Fr eigenen Schweidrahttypen empfehlen wir, da Sie Schweipolaritt wechseln. Dies gilt insbesondere fr Innershield Schweidraht. Bitte kontrollieren sie die empfehlende Polaritt auf die Schweidrahtpackung.

  nderung der Polaritt:

  1. Die Maschine mu von der Netzversorgung unterbrochen werden.

  2. Die Rndelschrauben mssen abmontiert werden. (Fig. 1)

  3. Die Kabel mssen umgewechselt werden (Fig. 1)

  4. Die Rndelschrauben mssen montiert werden (Fig.1)

  5. Das Massekabel von Minus bis Plus wechseln (Fig. 2)

  6. Die Maschine wird an der Netzversorgung angeschlossen.

  43

  Stromloser DrahteinlaufDie Funktion wird zum stromlosen Einfdeln des Drahtes ins Schlauchpaket aktiviert. Wenn die grne Taste festgehalten wird whrend der Brennertaste gedrckt wird, wird Draht gefrdert. Die Drahtvorfhrung setzt fort, obwohl die grne Taste los-gelassen wird und stopt erst, wenn die Brennertaste losgelassen wird.

  Einschalten, Drcken, Schweien

  Einstellung des Schweiprograms

  Die Schweimaschine auf den Hauptschalter (2) einschalten

  Schweiverfahren whlen

  Materialart und Drahtdurchmesser whlen

  Einen der folgenden Parameter einstellen: Schweistrom, Drahtfrdergeschwindigkeit oder Materialdicke

  Lichtbogenlnge trimmen, falls erforderlich

  Sekundre Parameter einstellen. Bitte Ihre Quickguide durchlesen

  Die Maschine ist jetzt schweibereit

  Software Einlesen

  Die SD-Karte wird in die Schlitze in der rechten Seite der Maschine ein-gesetzt.

  Die Maschine ist dann eingeschaltet.

  Das Display blinkt kurz mit 3 Strichen.

  Bitte warten bis das Display den eingestellten Strom zeigt.

  Die maschine muss wieder aufgeschaltet und die SD Karte entfernt werden.

  Die Maschine ist jetzt gebrauchsfertig.

  Wenn die Kontrolleinheit ausgewechselt wird, ist es notwendig Software in der neuen Einheit durch Anwendung einer SD Karte einzulegen Software kann auf http://migatronic.com/login eingelest werden.

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

  WARNUNGSpannung ist auf dem Schweidraht vorhanden, wenn die Taste des Schweischlauchs gedrckt wird.

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

 • 13

  Fehlersymbole RALLY MIG hat ein fortschrittliches Selbstschutzsystem. Die Maschine automatisch stoppt die Gaszufuhr, unterbricht den Schweistrom und stoppt die Drahtzufhrung, wenn ein Fehler entsteht.Fehlerzustnde in der Maschine werden mit Symbolen und Fehlerkodes gezeigt.

  TemperaturfehlerDie berhitzungsanzeige leuchtet auf, wenn der Schweibetrieb

  wegen einer berhitzung der Anlage unterbrochen wurde.Lassen Sie bitte die Maschine eingeschaltet, bis der eingebaute Lfter sie genug abgekhlt hat.

  Fehlersuche und Ausbesserung

  Ausgewhlte Fehlerkodes

  StrommessfehlerDer Stromsensor ist vielleicht fehlerhaft und muss aus-

  getauscht werden, oder der Stecker ist nicht angeschlossen.

  TemperaturfehlerDas Powermodul ist berhitzt. Die Maschine khlen

  lassen und sicherstellen, dass die Khlprofile sauber sind. berprfen dass der Lfter funktionsfhig ist.

  Fehler-kodes

  Ursache und Ausbesserung

  E20-00E20-02E21-00E21-06E21-08

  Es gibt keine Software in der KontrolleinheitSoftware auf die SD-Karte herunter-laden, die SD-Karte in die Kontroll-einheit einsetzten und die Maschine einschalten. Die SD-Karte eventuell austauschen.

  E20-01E21-01

  Die SD-Karte ist nicht formatiertDie SD-Karte in einem PC als FAT formatieren und die Software auf die SD-Karte herunterladen. Die SD-Karte eventuell austauschen.

  E20-03E21-02

  Die SD-Karte hat mehrere Dateien mit demselben NamenDie SD-Karte leeren und die Software wieder herunterladen.

  E20-04 Die Kontrolleinheit hat versucht mehr Daten einzulesen als gespeichert werden knnenDie SD-Karte wieder einlesen oder austauschen. Migatronic Kunden-service anrufen, wenn das Problem weiterhin besteht.

  E20-05E20-06E21-03

  Die Software auf der SD-Karte ist fr einen anderen Typ Kontrolleinheit geschlossenEine SD-Karte anwenden, deren Soft-ware zu Ihrer Kontrolleinheit passt.

  E20-07 Der interne Kopieschutz erlaubt keinen Zutritt zum MikroprozessorDie SD-Karte wieder einlesen oder Migatronic Kundenservice anrufen.

  E20-08E20-09E21-05

  Die Kontrolleinheit ist defektMigatronic Kundenservice anrufen.

  E20-10E21-07

  Die eingelesene Datei ist fehlerhaftDie SD-Karte wieder einlesen oder austauschen.

  E21-04 Das eingelesene Schweiprogram-paket passt nicht zur KontrolleinheitEine SD-Karte anwenden, deren Soft-ware zu Ihrer Kontrolleinheit passt.

 • 14

  Technische Daten

  STROMQUELLE RALLYMIG 161i

  Netzspannung 15% (50Hz-60Hz), V 1x230

  Mindestgre des Generators, kVA 6,5

  Sicherung, A 16

  Effektiver Netzstrom, A 13,0

  Max. Netzstrom, A 22,9

  Leistung (100%), kVA 2,4

  Leistung max., kVA 4,4

  Leerlaufleistung, W 30

  Wirkungsgrad 0,8

  Leistungsfaktor 0,99

  Strombereich, A 20-160

  Zulssige ED, 100% bei 20C, A 135

  Zulssige ED, 60% bei 20C, A 145

  Zulssige ED, 40% bei 20C, A 160

  Zulssige ED, 100% bei 40C, A/V 100/24,0

  Zulssige ED, 60% bei 40C, A/V 115/24,6

  Zulssige ED, max. bei 40C, A/%/V 160/25/26,4

  Leerlaufspannung, V 90

  1)Anwendungsklasse S/CE/CCC

  2)Schutzklasse IP23S

  Norm EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

  Masse (HxBxL), mm 370x230x450

  Gewicht, kg 13

  1) S Erfllt die Anforderungen an Gerte zur Anwendung unter erhther elektrischer Gefhrdung

  2) Gerte, die der Schutzklasse IP23S entsprechen, sind fr den Innen und Ausseneinsatz ausgelegt.

  EU-KONFORMITTSERKLRUNG

  MIGATRONIC A/S Aggersundvej 33 9690 Fjerritslev Dnemark

  erklrt, dass das unten erwhnte Gert

  Typ: RALLYMIG 161iab Woche 32, 2013

  den Bestimmungen der EU-Richtlinien 2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU entspricht

  Europische EN/IEC60974-1 Normen: EN/IEC60974-5 EN/IEC60974-10 (Class A)

  Ausgestellt in Fjerritslev am 20.04.2016

  Mads PrebensenCEO

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  0 40 80 120 160

  I2 [A]

  Static Characteristic

  RallyMig 161i

  MIG Load line

  MMA Load line

 • 15

  Branchement et fonctionnement

  AttentionLisez attentivement la fiche de mise en garde/le mode demploi avant la premire utilisation et conservez ces informations en vue de leur utilisation ultrieure.

  Installation autoriseRaccordement lectriqueBranchez la machine une prise secteur adapte. Veuillez lire la plaque signaltique (U1) larrire de la machine.

  0

  l

  1 2

  Raccordement au gaz de protectionLe tuyau de gaz de protection larrire de la machine (3) est reli une alimentation en gaz selon une rduction de la pression allant jusqu max. 8bar.

  Important !Afin dviter la destruction des prises et cbles, assurez-vous que le contact lectrique est bien tabli lors du branchement des cbles de mise la terre et des torches de soudage la machine.

  Branchement du porte-lectrode pour le soudage MMALe porte-lectrode et le cble de masse sont branchs sur la borne plus (6) et la borne moins (4). Respectez les instructions relatives la polarit indiques par le fournisseur des lectrodes.

  Rglage du frein ddi au filLe frein du dvidoir ralentit la bobine en fonction de lavancement du fil de soudage.La force du frein dpend du poids de la bobine et de la vitesse de dvidage.

  Rglage :

  Rglez le frein en serrant ou desserrant lcrou autobloquant au niveau de laxe du moyeu.

  1. Raccordement lectrique

  2. Interrupteur dalimentation

  3. Raccordement au gaz de protection

  4. Raccordement de la pince de mise la terre ou du porte-lectrode/de la torche TIG

  5. Raccordement de la torche de soudage

  6. Raccordement de la pince de mise la terre ou du porte-lectrode

  Rglage la torche (Torche Dialog)Le courant de soudage peut tre ajust la fois sur la torche, ou sur la machine. Le rglage de la torche est passif sans torche Dialog.

  Installation de la torche TIG

  F

  N

  Power

  123

  4

  GAS

  max. 8 Bar

  65

 • 16

  Branchement et fonctionnement

  Changement de polarit

  1 2

  Changement de revtement de filLe soudage de laluminium et le brasage MIG ncessitent une gaine Teflon spciale.

  Indiquez la rfrence 81100137 pour commander le kit aluminium et brasage MIG au diamtre 1,0 mm avec gaine et guide-fil.

  GaletsLe poste souder est fourni avec des galets orientables gorge en V.

  Pour le soudage de laluminium et le brasage MIG, nous conseillons larticle 82046232 gorge en U.

  Changement de polarit de soudagePour certaines applications spcifique, le fabricant de file, recommande de changer la polarit.(Voire les caractristiques technique indiqu sur lemballage des bobines de files). Voici ci-dessous la mthode pour changer la polarit interne de la machine.

  Changement de polarit :

  1. Couper lalimentation de la machine

  2. Dmonter les crous molets aux ples (figure 1)

  3. Intervertir les cbles (figure 1)

  4. Remonter les crous molets (figure 1)

  5. Inverser le branchement du cble de masse, de moins plus (figure 2)

  6. Brancher la machine au rseau lectrique

  43

  Dvidage du fil froid (chargement de la torche)Cette fonction est utilise pour faire dvider le fil froid (pour charger le fil dans la torche lors du changement de bobine). Presser le bouton vert en faade puis sur la gchette de la torche en mme temps. Il est ensuite possible de relcher le bouton vert pour continuer le dvidage du fil dans la torche. Le dvidage de fil sarrte lorsque la gchette de la torche est relch.

  Connecter, dmarrer, souder

  Rglage du programme de soudage

  Dmarrer la machine laide de linterrupteur (2)

  slectionner le procd

  Slectionner le type de fil et le diamtre utilis

  Rgler un des paramtres suivants : Courant de soudage, vitesse fil ou paisseur de tle souder

  Ajuster la hauteur darc, si ncessaire

  Ajuster les paramtres secondaires. Veuillez consulter votre guide rapide

  La machine est dsormais prte pour le soudage.

  Lecture Software

  Insrer la carte SD dans le lecteur situ lintrieur du dvidoir (ct droit)

  Dmarrer la machine

  Les afficheurs clignotent brivement avec trois

  Attendre jusqu ce que le courant de soudage soit affich

  Eteindre la machine et enlever la carte SD

  La machine est maintenant disponible avec ses nouveaux softwares

  Si lunit de commande a t change, le logiciel doit tre lu dans la nouvelle unit au moyen dune carte SD. Vous pouvez tlcharger le logiciel ladresse suivante : http://migatronic.com/login

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

  ATTENTION !Lactivation de la gchette de la torche gnre une tension au niveau du fil de soudage.

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

 • 17

  Symboles derreurRALLY MIG dispose dun systme dautoprotection intgr sophistiqu. La machine coupe automatiquement lalimentation gaz, le courant de soudage et le dvidage de fil froid en cas derreur. Les erreurs sont indiques laide de symboles et de codes erreurs.

  Dfaut tempratureLe voyant de surchauffe sallume si le soudage est interrompu en

  raison dune surchauffe de la machine.Laissez la machine allume jusqu ce que le ventilateur intgr a refroidi cette dernire.

  Recherche des pannes et solution

  Codes erreurs

  Erreur de mesure de courantLe capteur de courant peut tre dfectueux et doit tre

  remplac, ou la prise nest pas connecte.

  Erreur de tempratureLe module dalimentation est en surchauffe. Vrifier que

  les oues daration ne sont pas obstrues et laisser la machine refroidir sous tension.

  Code Problme et solution

  E20-00E20-02E21-00E21-06E21-08

  Il ny a pas de software dans la machineTlcharger le logiciel sur la carte SD. Insrer la carte SD avec le bon Software dans son lecteur et allumer la machine. Remplacer la carte SD si ncessaire.

  E20-01E21-01

  La carte SD nest pas formateLa carte doit tre formate en tant que FAT et le logiciel doit tre tlcharg sur la carte SD. Remplacer la carte SD si ncessaire.

  E20-03E21-02

  La carte SD a plusieurs fichier du mme nomSupprimer les fichiers de la carte SD et recharger le logiciel

  E20-04 La machine a lu plus de fichiers que ceux accessibles sur la carte SDInsrer la carte SD de nouveau ou remplacer la carte SD. Contacter le SAV de MIGATRONIC si le problme persiste.

  E20-05E20-06E21-03

  Les Softwares sur la carte SD ne correspondent pas la machine utiliseUtiliser la carte SD avec les bons fichiers, compatibles avec la machine utilise.

  E20-07 La protection de copie interne ne permet pas laccs au microprocesseurInsrer la carte SD de nouveau ou contacter le SAV de MIGATRONIC si le problme persiste.

  E20-08E20-09E21-05

  La faade de contrle est dfectueuseContact SAV MIGATRONIC.

  E20-10E21-07

  Le fichier a une erreurInsrer la carte SD de nouveau ou remplacer la carte SD.

  E21-04 Les Softwares soudage sur la carte SD ne correspondent pas la machine utiliseUtiliser la carte SD avec les bons fichiers, compatibles avec la machine utilise.

 • 18

  Caracteristiques techniques

  Module dalimentation RALLYMIG 161i

  Tension de secteur 15% (50Hz-60Hz), V 1x230

  Taille minimale du gnrateur, kVA 6,5

  Fusible, A 16

  Courant du secteur efficace, A 13,0

  Courant du secteur max., A 22,9

  Puissance nominale, kVA 2,4

  Puissance, max., kVA 4,4

  Consommation vide, W 30

  Rendement 0,8

  Facteur de puissance 0,99

  Plage du courant, A 20-160

  Fact. de travail 100% 20C, A 135

  Fact. de travail 60% 20C, A 145

  Fact. de travail 40% 20C, A 160

  Fact. de travail 100% 40C, A/V 100/24,0

  Fact. de travail 60% 40C, A/V 115/24,6

  Fact. de travail max. 40C, A/%/V 160/25/26,4

  Tension vide, V 90

  1)Classe dutilisation S/CE/CCC

  2)Classe de protection IP23S

  Norme EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

  Dimensions (hxlaxlo), mm 370x230x450

  Poids, kg 13

  1) S Cette machine est conforme aux normes exiges pour les machines fonctionnant dans des zones risque lev de choc lectrique

  2) Tout quipement portant la marque IP23S est conu pour un usage en intrieur et extrieur

  CERTIFICAT DE CONFORMITE CE

  MIGATRONIC A/S Aggersundvej 33 9690 Fjerritslev Danemark

  dclarons par la prsente que notre machine portant les rfrences ci-dessous

  Type : RALLYMIG 161iA compter de la semaine 32, 2013

  respecte les directives : 2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU

  Normes EN/IEC60974-1 europennes : EN/IEC60974-5 EN/IEC60974-10 (Class A)

  Fait Fjerritslev 20.04.2016

  Mads PrebensenCEO

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  0 40 80 120 160

  I2 [A]

  Static Characteristic

  RallyMig 161i

  MIG Load line

  MMA Load line

 • 19

  Anslutning och igngsttning

  VarningLs varning och bruksanvisning noggrant innan installation och igngsttning och spara till senare bruk.

  InstallationNtanslutning Anslut maskinen till den ntspnning den r konstruerad till. Se typskylt (U1) bak p maskinen.

  0

  l

  1 2

  Anslutning av skyddsgasGasslangen p baksidan av maskinen (3), anslutes till en gasfrsrjning med en tryckreduktion p max. 8 bar.

  Viktigt!Nr terledarkabel och slangpaket ansluts maskinen, r god elektrisk kontakt ndvndig, fr att undg att kontakter och kablar delggs.

  Anslutning av elektrodhllare fr MMAElektrodhllare och terledarkabel ansluts plusuttag (6) och minusuttag (4). Polariteten vljes efter elek-trodleverantrens anvisning.

  Justering av trdbromsBromsen justeras s stramt at trdrullen stannar innan svetstrden kr ut ver kanten p rullen.Bromskraften beror p trdrullens vikt och den trd-hastigheten som anvnds.

  Justering:

  Justera trdbromsen genom att spnna eller lossa lsskruven p trd-navets axel.

  1. Ntanslutning

  2. P av knapp

  3. Anslutning skyddsgas

  4. terledarklmma eller elektrodhllar/TIG-brnnare anslutning

  5. Anslutning slangpaket

  6. terledarklmma eller elektrodhllar-anslutning

  Brnnarreglering (Dialog brnnare)Om ett slangpaket med Dialog brnnare anvnds, kan strmstyrkan justeras bde p maskinen och p Dialog brnnaren. Brnnarregleringen r passiv utan Dialog brnnare.

  Montering av TIG-brnnare

  F

  N

  Power

  123

  4

  GAS

  max. 8 Bar

  65

 • 20

  Anslutning och igngsttning

  ndring av polaritet

  VARNINGNr man trycker p slangpaketets kontakt/avtryckare r det spnning p svetstrden.

  1 2

  Byte av trdledareVid aluminiumssvetsning och MIG-ldning skall man anvndda en srskild teflonliner.

  Kit till aluminium och MIG-ldning i 1,0 mm med trdliner och trd-inlopp kan bestllas p art.nr. 81100137.

  MatarjulRALLY MIG levereras med vndbara matarhjul med V-spr.

  Till aluminium-svetsning och MIG-ldning rekommenderas U-spr art,nr 82046232.

  Val av svetspolaritet Fr vissa svetstrdstyper rekommenderas att man skiftar svetspolaritet. Det gller srskilt fr Innershield svetstrd. Kontrollera den rekommenderade polariteten p svetstrdens emballage.

  ndring av polaritet:

  1. Koppla bort maskinen frn ntet.

  2. Avmontera polernas fingerskruvar (fig.1).

  3. Skifta kablarna (fig.1).

  4. Montera fingerskruvarna (fig.1)

  5. Flytta terledarkabel frn minus till plus (fig. 2).

  6. Anslut maskinen till ntet.

  43

  RangerfunktionFunktionen anvnds till att rangera/fram-fra trd ev. efter trdskifte. Trden matas fram, nr den grna knappen hlls nere, medan man trycker p brnnaravtryckaren. Trdmatningen fortstter, ven om den grna knappen slpps och stoppar frst nr brnnaravtryckaren slpps.

  Tnd, tryck, svetsa

  Instllning av svetsprogram

  Stt p svetsmaskinen p huvudbrytaren (2)

  val av process

  Vlj materialtyp och trddiameter

  Stll in en av fljande parametrar; svetsstrm, trdhastighet eller materialtjocklek

  Trimma ev. ljusbgelngden

  Stll in sekundra parametrar. Se Quickguide

  Maskinen r nu klar fr att svetsa med

  Software inlsning

  Stt i SD-kortet i springan p maski-nens hgra sida.

  Tnd maskinen.

  Displayen blinkar kortvarigt med 3 streck.

  Vnta tills maskinens display visar den instllda strmmen.

  Slck maskinen och ta ut SD-kortet.

  Maskinen r nu klar fr anvndning.

  Om kontrollboxen byts ut r det ndvndigt att lgga in software i den nya boxen igen, med hjlp av ett SD kort. Softwaren kan downloadas frn http://migatronic.com/login

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

 • 21

  Felsymboler

  RALLY MIG har ett avancerat skyddssystem inbyggt. Vid fel stnger maskinen automatisk fr gastillfrseln, avbryter svetsstrmmen och stoppar trdmatningen.Feltillstnd i maskinen visas med symboler och felkoder.

  Temperaturfelverhettningsindikatorn lyser, om svetsningen blir avbruten p

  grund av verhettning av maskinen.Lt maskinen vara p tills den r avkyld av den inbyggda flkten.

  Felskning och tgrd

  Utvalda felkoder

  StrmmtningsfelStrmsensorn r kanske defekt och br utbytas, eller att

  kontakten ej har ngon frbindelse.

  TemperaturfelPowermodulen r verhettad. Lt maskinen kylas av och

  kontrollera att kylprofilerna r rena. Kontrollera att flkten fungerar korrekt.

  Felkod Orsak och tgrd

  E20-00E20-02E21-00E21-06E21-08

  Det finns ingen software i kontroll-boxenDownload software till SD kortet, stt SD kortet i boxen och tnd maskinen. Byt evt. ut SD kortet.

  E20-01E21-01

  SD kortet r ej formateratFormatera SD kortet i en PC, som FAT och download software till SD kortet. Byt evt. ut SD kortet.

  E20-03E21-02

  SD kortet har flera filer med samme namn Ta bort SD kortet och download software igen.

  E20-04 Kontroll boxen har frskt lsa in mer data n den kan ha i minnetLs in SD kortet igen eller Byt ut SD kortet. Tillkalla MIGATRONIC Service, om problemet ej kan lsas.

  E20-05E20-06E21-03

  Software p SD kortet r lst till en annan typ av kontrollboxAnvnd ett SD kort med software som passar till din typ av kontroll-box.

  E20-07 Det interna kopieringsskyddet til-lter ej tgng till mikroprocessornLs in SD kortet i maskinen igen eller tillkalla MIGATRONIC Service.

  E20-08E20-09E21-05

  Kontrollboxen r defektTillkalla MIGATRONIC Service.

  E20-10E21-07

  Den inlsta filen r felaktigLs in SD kortet igen eller byt ut SD kortet.

  E21-04 Det svetsprogrampaket du frsker att lsa in passar ej till denna kontrollboxAnvnd ett SD kort med software som passar till din kontrollbox.

 • 22

  Teknisk data

  STRMKLLA RALLYMIG 161i

  Ntspnning 15% (50Hz-60Hz), V 1x230

  Minimum generatorstorlek, kVA 6,5

  Skring, A 16

  Ntstrm effektiv, A 13,0

  Ntstrm max., A 22,9

  Effekt (100%), kVA 2,4

  Effekt max., kVA 4,4

  Effekt tomgng, W 30

  Verkningsgrad 0,8

  Power faktor 0,99

  Strmomrde, A 20-160

  Intermittens, 100% vid 20C, A 135

  Intermittens, 60% vid 20C, A 145

  Intermittens, 40% vid 20C, A 160

  Intermittens, 100% vid 40C, A/V 100/24,0

  Intermittens, 60% vid 40C, A/V 115/24,6

  Intermittens, max. vid 40C, A/%/V 160/25/26,4

  Tomgngsspnning, V 90

  1) Anvndarklass S/CE/CCC

  2) Skyddsklasse IP23S

  Normer EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

  Dimensioner (HxBxL), mm 370x230x450

  Vikt, kg 13

  1) S Maskiner uppfyller de krav som stlls fr anvndning i omrden med kad risk fr elektrisk chock

  2) Anger att maskinen r berknad fr svl innomhus som utomhus anvndning

  EU FRSKRAN OM VERENSSTMMELSE

  MIGATRONIC A/S Aggersundvej 33 9690 Fjerritslev Danmark

  Hrmed frskrar vi att vra maskiner enligt nedan

  Typ: RALLYMIG 161ifr.o.m.: vecka 32, 2013

  verensstmmer med riktlinjerna i direktiven 2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU

  Europeiska EN/IEC60974-1 standarder: EN/IEC60974-5 EN/IEC60974-10 (Class A)

  Utfrdad i Fjerritslev 20.04.2016

  Mads PrebensenCEO

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  0 40 80 120 160

  I2 [A]

  Static Characteristic

  RallyMig 161i

  MIG Load line

  MMA Load line

 • 23

  Collegamenti ed uso

  AttenzioneLeggere attentamente le avvertenze e il manuale prima della messa in funzione e salvare le informazioni per un uso futuro.

  InstallazioneCollegamento elettricoCollegare la macchina alla corretta alimentazione elettrica. Verificare il valore (U1) sulla targa dati situata sul retro della macchina.

  0

  l

  1 2

  Collegamento del gas di protezioneIl tubo gas posizionato sul pannello posteriore (3) deve essere collegato ad unalimentazione gas con pressione ridotta max: 8 bar.

  Importante !Per evitare danni alle prese e ai cavi importante verificare che ci sia un buon contatto elletrico quando si collegano I cavi di saldatura.

  Collegamento della pinza portaelettrodo per MMAIl cavo portaelettrodo e quello di massa vanno collegati al polo positivo (6) e negativo (4). Osservare le istruzioni del fornitore dellelettrodo nello scegliere la polarit.

  Regolazione del freno del filoIl freno nellaspo portabobina assicura che la bobina non continui a srotolarsi alla fine della saldatura. La forza del freno dipende dal peso della bobina di filo e dalla velocit del trainafilo.

  Regolazione :

  Regolate il freno del filo stringendo o allentando il dado sullalbero dellaspo

  1. Collegamento elettrico

  2. Interruttore

  3. Collegamento del gas di protezione

  4. Collegamento cavo di massa o cavo portaelettrodo/torcia TIG

  5. Collegamento della torcia

  6. Collegamento cavo di massa o cavo portaelettrodo

  Regolazione da torcia (Torce Dialog)La corrente pu essere regolata dalla macchina e dallimpugnatura nel caso si usi una torcia Migatronic Dialog. Senza torcia Dialog la regolazione da macchina.

  Installazione della torcia TIG

  F

  N

  Power

  123

  4

  GAS

  max. 8 Bar

  65

 • 24

  Collegamenti ed uso

  Cambio di polarit

  ATTENZIONEQuando si schiaccia il grilletto torcia c presenza di tensione elettrica sul filo di saldatura.

  1 2

  Cambio della guaina filoLa saldatura con filo di alluminio e brasatura Mig necessitano di una speciale guaina in teflon.

  Usare larticolo no. 81100137 per ordinare il Kit allumino e brasatura Mig per filo da 1.0 mm, il kit contiene una guaina torcia e guida ingresso filo e rulli con cava U.

  Rulli traina filoLa saldatrice ha di serie montati rulli a V per il trascinamento del filo.

  Per la saldatura con filo di allumino e brasatura Mig si consiglia luso di rulli con cava a U / articolo no. 82046232.

  Selezione della polarit Si raccomanda di cambiare la polarit per la saldatura di alcuni fili, in particolare per quelli senza protezione gassosa. Controllare sullimballaggio la polarit richiesta.

  Cambio di polarit :

  1. Scollegare la macchina dalla rete elettrica

  2. Svitare i dadi (figura 1).

  3. Invertire i cavi (figura 1)

  4. Riavvitare i dadi (figura 1)

  5. Cambiare il cavo massa da a + (figura 2)

  6. Collegare la macchina alla rete elettrica.

  43

  Avanzamento filoQuesta funzione usata per lavanzamento manuale del filo, es. al cambio della bobina. E necessario schiacciare il pulsante verde e contemporaneamente premere il pulsante torcia. Lavanzamento del filo continua anche dopo aver rilasciato il pulsante verde e finch il pulsante torcia resta premuto.

  Accendi, schiaccia, saldaImpostazione del programma di saldatura

  Accendere la macchina tramite linterruttore (2)

  selezionare il processo

  Selezionare tipo di materiale e diametro filo

  Regolare uno dei parametri seguenti : corrente di saldatura, velocit filo o spessore materiale

  Regolare la lunghezza arco, se necessario

  Regolare I parametri secondari Vedi Guida Rapida

  La macchina ora pronta per saldare

  Caricamento software

  Inserire la Carta SD nella fessura sul lato destro della macchina.

  Accendere la macchina.

  Sul display lampeggiano rapidamente 3 linee.

  Aspettare fino allapparire della corrente impostata.

  Spegnere la macchina e rimuovere la carta SD.

  La macchina ora pronta alluso.

  Se lunit di controllo stata cambiata, e necessario caricare il software per mezzo della Carta SD. Il software si pu scaricare da : http://migatronic.com/login

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

 • 25

  Simboli di allarme

  RALLY MIG ha un sofisticato sistema di autoprotezione. In caso di allarme la macchina interrompe automaticamente il gas il filo e la corrente. Gli allarmi sono indicati tramite simboli e codici di errore.

  Allarme surriscaldamentoIl LED si illumina in caso di surriscaldamento della macchina.

  Lasciate la macchina in funzione finch il ventilatore non abbia abbassato la temperatura.

  Ricerca guasti e soluzione

  Esempi di codici di errore

  Errore corrente misurataIl sensore di corrente potrebbe essere difettoso e va

  sostituito, o il cavo scollegato.

  Errore di temperaturaIl modulo di potenza si surriscaldato. Lasciare

  raffreddare la saldatrice e che le griglie di ventilazione siano pulite. Verificare che la ventola funzioni correttamente.

  Codice derrore

  Causa e soluzione

  E20-00E20-02E21-00E21-06E21-08

  Non c presenza di software nellunit di controlloScaricare il software sulla carta SD, inserire la Carta SD con software e accendere la macchina. Sosituire la carta SD se necessario.

  E20-01E21-01

  La carta SD non formattataLa carta SD deve essere formattata in un PC come FAT prima di scaricare il software. Sosituire la carta SD se necessario.

  E20-03E21-02

  La carta SD contiene pi files con lo stesso nomeCancellare i files sulla carta SD e ricaricare il software.

  E20-04 Lunit di controllo cerca di leggere pi dati di quanti accessibili nella memoriaInserire nuovamente la carta SD o sostituire la carta SD. Contattare il Servizio Assistenza Migatronic se il problema non viene risolto.

  E20-05E20-06E21-03

  Il software sulla carta SD relativo ad un altro tipo di unit di controlloUsare una carta SD con il software corretto per lunit di controllo disponibile.

  E20-07 La protezione copia interna non permette laccesso al microprocessoreInserire nuovamente la carta SD nella macchina o contattare il Servizio Assistenza Migatronic.

  E20-08E20-09E21-05

  Lunit di controllo difettosaContattare il Servizio Assistenza Migatronic.

  E20-10E21-07

  Il file caricato ha un erroreInserire nuovamente la carta SD nella macchina o cambiare la carta SD.

  E21-04 Il pacchetto programmi non relative allunit di controlloUsare una carta SD con software corretto per lunit di controllo in uso.

 • 26

  Dati tecnici

  GENERATORE RALLYMIG 161i

  Tensione alimentazione 15% (50Hz-60Hz), V 1x230

  Dimensione minima generatore, kVA 6,5

  Fusibile, A 16

  Corrente primaria effettiva, A 13,0

  Corrente primaria max., A 22,9

  Assorbimento 100%, kVA 2,4

  Assorbimento max., kVA 4,4

  Assorbimento a vuoto, W 30

  Rendimento 0,8

  Fattore di potenza 0,99

  Gamma di corrente, A 20-160

  Intermittenza, 100% a 20C, A 135

  Intermittenza, 60% a 20C, A 145

  Intermittenza, 40% a 20C, A 160

  Intermittenza, 100% a 40C, A/V 100/24,0

  Intermittenza, 60% a 40C, A/V 115/24,6

  Intermittenza, max. a 40C, A/%/V 160/25/26,4

  Tensione a vuoto, V 90

  1) Classe di applicazione S/CE/CCC

  2) Classe protezione IP23S

  Norme EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

  Dimensioni (AxLxP), mm 370x230x450

  Peso, kg 13

  1) S La macchina conforme agli standard per impianti destinati a lavorare in ambienti ad alto rischio elettrico

  2) Le macchine marcate IP23S sono progettate per operare anche allaperto

  DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

  MIGATRONIC A/S Aggersundvej 33 9690 Fjerritslev Denmark

  Con la presente si dichiara che la nostra macchina

  Tipo: RALLYMIG 161ida settimana 32, 2013

  conforme alle direttive 2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU

  Standard Europei : EN/IEC60974-1 EN/IEC60974-5 EN/IEC60974-10 (Class A)

  Emesso in Fjerritslev 20.04.2016

  Mads PrebensenCEO

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  0 40 80 120 160

  I2 [A]

  Static Characteristic

  RallyMig 161i

  MIG Load line

  MMA Load line

 • 27

  Aansluiting en bediening

  WaarschuwingLees de waarschuwingen en deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de apparatuur aansluit en in gebruik neemt en bewaar de informatie eventueel voor gebruik later.

  Toegestane installatieNetaansluitingSluit de machine op de juiste netvoeding aan. Lees ook het typeplaatje (U1) aan de achterkant van de machine.

  0

  l

  1 2

  Aansluiting van het beschermgasDe slang voor beschermgas aan de achterkant van de machine (3) is aangesloten op een gastoevoer met drukreductie tot max. 8 bar.

  Belangrijk!Om, wanneer aardkabels en lastoortsen aan de machine worden aangesloten, schade aan pluggen en kabels te voorkomen, is een goed elektrisch contact vereist. (zie tekening).

  Aansluiting laskabel bij MMADe las- en aardkabel moeten worden aangesloten op resp. de zitting + (6) en - (4). Raadpleeg de instructies van de electrodenleverancier bij het selecteren van polariteit.

  Afstellen van draadhaspelremDe draadrem moet ervoor zorgen dat de draadhaspel voldoende afremt om te voorkomen dat de draad van de haspel afloopt. De remkracht is afhankelijk van het gewicht van de haspel en de draadsnelheid.

  Afstellen:

  Stel de draadrem af door de zelfborgende moer op de as van de haspelhouder vaster of losser te draaien.

  1. Netaansluiting

  2. Hoofdschakelaar

  3. Aansluiting van het beschermgas

  4. Aansluiting van de aardklem of de elektrodenhouder/TIG toorts

  5. Aansluiting van de lastoorts

  6. Aansluiting van de aardklem of de elektrodenhouder

  Toortsregeling (Dialoog toorts)Het stroombereik kan worden ingesteld op de stroombron, en wanneer er een lastoorts aangesloten is, via deze lastoorts. De toortsregeling is passief zonder Dialoog toorts.

  Aansluiten van de TIG toorts

  F

  N

  Power

  123

  4

  GAS

  max. 8 Bar

  65

 • 28

  Aansluiting en bediening

  Veranderen van polariteit

  WAARSCHUWINGAls de schakelaar van de lastoorts wordt ingedrukt, komt de lasdraad onder spanning te staan.

  1 2

  Vervangen draadaanvoerlinerVoor het lassen van aluminium en MIG solderen heeft u een speciale teflon liner nodig. Gebruik artikel nr. 81100137 voor het bestellen van deze kit voor 1,0 mm draad, die wordt geleverd compleet met een liner en een invoerdoorn.

  DraadtransportrollenDe lasmachine is uitgevoerd met omkeerbare draadtransportrollen voorzien van een V-groef.

  Voor aluminium lassen en MIG solderen bevelen we U-groef/artikel nummer 82046232 aan.

  Selectie laspolariteit We bevelen aan dat u voor bepaalde types lasdraad van laspolariteit wisselt, vooral wanneer dit gasloze Controleer op de verpakking van de lasdraad welke polariteit aanbevolen wordt.

  Veranderen van polariteit:

  1. Koppel de machine los van de netvoeding.

  2. Draai de gefreesde moeren los bij de polen (tekening 1).

  3. Verwissel de kabels (tekening 1).

  4. Monteer de gefreesde moeren (tekening1).

  5. Verwissel aardkabel van min naar plus (tekening 2).

  6. Sluit de machine weer aan het net aan.

  43

  DraadinvoerDeze functie wordt gebruikt voor het doorvoeren van de draad bijvoorbeeld wanneer de draad vervangen moet worden. Draad invoeren start door de groene knop in te drukken en tegelijk de toortsschakelaar te activeren. Draadinvoeren gaat door ook wanneer de groene knop losgelaten is. Het stopt niet totdat de toortsschakelaar losgelaten wordt.

  Switch on, press, WeldLasprogramma instellen

  Zet de machine aan via de hoofdschakelaar (2)

  selecteer proces

  Selecteer materiaalsoort en draaddiameter

  Stel een van de volgende parameters in, lasstroom, draadsnelheid of materiaaldikte

  Trim indien gewenst de booglengte

  De secundaire parameters instellen Raadpleeg hiervoor uw quickguide

  De machine is nu klaar om te lassen

  Software lezen

  Schuif de SD-kaart in de in gleuf aan de rechterkant van de draadtransportunit.

  Schakel de machine in.

  In het display flikkeren kort drie regels.

  Wacht tot de ingestelde stroom wordt getoond.

  Schakel de machine uit en verwijder de SD kaart

  De machine is nu klaar voor gebruik.

  Wanneer de besturingsunit is vervangen voor een nieuwe, is het nodig om door middel van een SD kaart de software opnieuw te laten lezen.De software kan worden gedownload via http://migatronic.com/login

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

 • 29

  Fout symbolen

  RALLY MIG heeft een ingebouwd geavanceerd zelfbeschermings-systeem. De machine stopt automatisch de gastoevoer, onderbreekt de las-stroom en stop de draadaanvoer ingeval van een foutmelding. Fouten worden aangegeven door symbolen en foutcodes.

  Temperatuur foutDe indicator voor oververhitting licht op wanneer het lassen wordt

  onderbroken door oververhitting van de machine.Laat de machine aan staan totdat de ventilator de machine voldoende heeft afgekoeld.

  Het verhelpen van storingen en oplossing

  Geselecteerde foutcodes

  StroommeetfoutDe stroomsensor kan stuk zijn en dient vervangen te

  worden, of de stekker is niet aangesloten.

  TemperatuurfoutDe powermodule is overbelast. Laat de machine afkoelen

  en controleer of de koelprofielen schoon zijn. Controleer of de ventilator functioneert.

  Foutcode Oorzaak en oplossing

  E20-00E20-02E21-00E21-06E21-08

  Er is geen software geplaatst in de besturingsunitDownload software naar de SD-kaart, schuif de SD-kaart in de besturingsunit en schakel de machine in. Vervang de SD-kaart, indien noodzakelijk.

  E20-01E21-01

  SD kaart is niet geformatteerdDe SD-kaart moet als FAT geformatteerd worden in een pc en de software moet naar de SD-kaart worden gedownload. Vervang de SD-kaart, indien noodzakelijk.

  E20-03E21-02

  Op de SD kaart staan meer programmas met dezelfde naamVerwijder bestanden op de SD-kaart en laad de software opnieuw.

  E20-04 De besturingsunit heeft geprobeerd meer dat te lezen dan toegankelijk is in het geheugen.Voer de SD kaart opnieuw in of vervang de SD kaart. Neem contact op met MIGATRONIC Service, als dit het probleem niet oplost.

  E20-05E20-06E21-03

  Software op de SD kaart is geblokkeerd voor een ander type besturingsunitGebruik een SD kaart met software die overeenkomt met de besturingsunit.

  E20-07 De interne kopieerbescherming geeft geen toegang tot de microprocessorVoer de SD kaart opnieuw in of bel MIGATRONIC Service.

  E20-08E20-09E21-05

  De besturingsunit is defectBel MIGATRONIC Service

  E20-10E21-07

  Het opgeladen bestand geeft een foutmeldingVoer de SD kaart opnieuw in of vervang de SD kaart.

  E21-04 Het lasprogramma-pakket is niet geschikt voor deze besturingsunitGebruik een SD kaart met software die overeenkomt met uw besturings-unit.

 • 30

  Technische gegevens

  STROOMBRON RALLYMIG 161i

  Aansluitspanning 15% (50Hz-60Hz), V 1x230

  Minimale capaciteit aggregaat, kVA 6,5

  Netzekering, A 16

  Netstroom effectief, A 13,0

  Netstroom max., A 22,9

  Opgenomen vermogen 100%, kVA 2,4

  Opgenomen vermogen max., kVA 4,4

  Nullast vermogen, W 30

  Rendement 0,8

  Stroomfactor 0,99

  Stroombereik, A 20-160

  Inschakelduur 100% bij 20C, A 135

  Inschakelduur 60% bij 20C, A 145

  Inschakelduur 40% bij 20C, A 160

  Inschakelduur 100% bij 40C, A/V 100/24,0

  Inschakelduur 60% bij 40C, A/V 115/24,6

  Inschakelduur max. bij 40C, A/%/V 160/25/26,4

  Open spanning, V 90

  1) Gebruikersklasse S/CE/CCC

  2) Beschermingsklasse IP23S

  Norm EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

  Afmetingen (HxBxL), mm 370x230x450

  Gewicht, kg 13

  1) S Deze machine voldoet aan de eisen gesteld aan machines die moeten werken in gebieden waar een verhoogd risico bestaat voor electrische schokken

  2) Apparatuur gemerkt met IP23S is ontwikkeld voor binnen-en buitentoepassingen

  VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

  MIGATRONIC A/S Aggersundvej 33 9690 Fjerritslev Denmark

  Verklaart dat onderstaande machine

  Type: RALLYMIG 161ivanaf: WK 32, 2013

  voldoet aan richtlijn 2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU

  Europese EN/IEC60974-1 standaarden: EN/IEC60974-5 EN/IEC60974-10 (Class A)

  Fjerritslev 20.04.2016

  Mads PrebensenCEO

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  0 40 80 120 160

  I2 [A]

  Static Characteristic

  RallyMig 161i

  MIG Load line

  MMA Load line

 • 31

  Kytkent ja kytt

  VaroitusLue huolellisesti nm varoitukset sek kyttohje, ennen kuin otat koneen kyttn. Silyt kyttohje myhemp kytt varten.

  Luvallinen asennusLiitnt shkverkkoon Tarkista koneen takaa arvokilvest, mik on oikea verkkojnnite.

  0

  l

  1 2

  Suojakaasun liitntSuojakaasuletku kiinnitetn virtalhteen (3) takapa-neeliin ja liitetn kaasunlhteeseen paine laskettuna max. 8 bariin.

  Trke!Kiinnit huolellisesti maakaapeli ja hitsauspoltin. Liittimet ja kaapeli voivat muuten vaurioitua.

  Puikonpitimen kytkent puikkohitsausta vartenPuikonpidin ja paluuvirtakaapeli kytketn plusliittimeen (6) ja miinusliittimeen (4). Noudata hitsauspuikkovalmistajan ohjeita valitessasi napaisuutta.

  Lankajarrun stJarru pit niin lujaa st, ett lankakela pyshtyy, ennen kuin lanka tulee kelan yli ja sotkeutuu. Jarrun kireys riippuu lankakelan painosta lankanopeudesta.

  St:

  Sd jarru kiristmll tai lysmll lankakelan napa-akselin itselukitsevaa mutteria.

  1. Liitnt shkverkkoon

  2. Plle/pois -kytkin

  3. Suojakaasun liitnt

  4. Maakaapelin tai puikkokaapelin/TIG-polttimen liitnt

  5. Hitsauspolttimen liitin

  6. Maakaapelin tai puikkokaapelin liitnt

  St polttimesta (Dialog-poltin)Kun sdettv Dialog (F-poltin) on kytketty koneeseen, st toimii koneen paneelista ja mys polttimesta. Poltinst on passiivinensilloin, kun koneessa ei ole Dialog-poltinta.

  TIG-polttimen asennus

  F

  N

  Power

  123

  4

  GAS

  max. 8 Bar

  65

 • 32

  Kytkent ja kytt

  Napaisuuden vaihto

  VAROITUSHitsauslanka on jnnitteellinen, kun polttimen liipaisimesta painetaan.

  1 2

  Langanjohtimen vaihtoAlumiinin hitsaus ja MIG-juotto vaativat teflon langanjohtimen.

  Kyt tuotenumeroa 81100137 tilataksesi sarjan alumiinin hitsaukseen ja MIG-juottoon 1.0 mm langalle sislten langanjohtimen ja kapillaariputken.

  LangansyttpyrtHitsauskone toimitetaan knnettvll, V-uraisella langansyttpyrll.

  Alumiinin hitsaukseen ja MIG-juottoon, suosittelemme U-uraista syttpyr / tuote no. 82046232.

  Napaisuuden valinta Muutamilla hitsauslankatyypeill tytyy + - napaisuus (polariteetti) vaihtaa. Tm koskee erityisesti muutamia tytelankoja ja suojakaasuttomia tytelankoja. Tarkista lankapakkauksesta valmistajan suositus.

  Napaisuuden vaihto:

  1. Kone pit kytke irti verkosta (irrota verkkopistoke).

  2. Kaapelin kiinnitysmutterit pit avata. (kuva 1)

  3. Kaapelin paikat vaihdetaan keskenn

  4. Kaapelin kiinnitysmutterit pit kirist. (kuva 1)

  5. Maakaapeli pit vaihtaa navasta +napaan. (kuva 2)

  6. Kone voidaan kytke takaisin verkkoon.

  43

  LangansyttToimintoa kytetn langansytn hidastamiseen esimerkiksi lankakelan vaihtamisen jlkeen. Hidastus kynnistetn painamalla vihre nppint ja samanaikaisesti painamalla hitsauspolttimen liipaisinta. Hidas sytt jatkuu vaikka vihre nppin vapautetaan. Se jatkuu kunnes hitsauspolttimen liipaisin vapautetaan.

  Kynnist, paina liipaisinta, hitsaaHitsausohjelmien asetus

  Kynnist hitsauskone pkatkaisijasta (2)

  Valitse prosessi

  Valitse materiaalin tyyppi ja hitsauslangan vahvuus

  Aseta seuraavat parametrit: hitsausvirta, langansyttnopeus tai ainevahvuus

  Sd kaaren pituutta, jos tarpeen

  Aseta sekundriset parametrit Tarkista Quickguidesta parametrien st.

  Kone on nyt kyttvalmis

  Ohjelman uudelleen asentaminen

  SD-kortti tulee laittaa oikealla puolella lankatilassa olevaan rakoon

  Kone kynnistetn tmn jlkeen

  Nyttn ilmestyy kolme viivaa

  Odottakaa, kunnes nyttn ilmestyy virta-arvo

  Kone pit jlleen sammuttaa kytkimest ja SD-kortti poistaa

  Kone on kyttvalmis.

  Jos ohjauspaneeli vaihdetaan, on trke vaihtaa uusi ohjelma SD-kortin avulla. Ohjelman voi ladata mys http://migatronic.com/login

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

 • 33

  Vikasymbolit

  RALLY MIG on pitklle kehitetty sisinen suojausjrjestelm. Vian ilmetess kone keskeytt kaasun ja virran sytn sek pysytt langansytn automaattisesti. Symbolit ja vikakoodit ilmoittavat vioista.

  YlikuumeneminenYlikuumenemisen merkkivalo palaa mikli hitsausty on

  keskeytynyt koneen ylikuumenemisen takiaPid kone pllekytkettyn, kunnes sisrakennettu tuuletin on sammunut.

  Vikaetsint ja korjaus

  Koneen ilmoittamat vikakoodit

  Virran mittausvirheVirranmittaus sensori voi olla viallinen ja se tytyy

  vaihtaa, tai pistoke voi olla kytkemtt.

  LmptilavirheTehomoduuli on ylikuumentunut. Anna koneen jhty

  ja tarkista ett tuuletin on puhdas. Tarkista ett tuuletin toimii.

  Virhekoodi Syy ja korjaus

  E20-00E20-02E21-00E21-06E21-08

  Ohjausyksikss ei ole ohjelmaaOhjelma tulee lukea SD-kortilta, ohjelmoitu SD-kortti tulee asettaa koneeseen ja kone kynnist. SD-kortti pit mahdollisesti vaihtaa.

  E20-01E21-01

  SD-kortissa ei ole formaattiaSD-kortin formaatti pit tallentaa tietokoneella FAT muodossa ja ohjelma tulee lukea SD-kortilta. SD-kortti pit mahdollisesti vaihtaa.

  E20-03E21-02

  SD-kortilla on useampia ohjelmia samalla nimellSD-kortti tulee tyhjent ja kortti tulee uudelleen ohjelmoida ja sytt koneeseen.

  E20-04 Ohjausyksikk yritt lukea useimpia ohjelmia, mit muistiin mahtuuSD-kortti pit uudelleen tallentaa koneeseen tai SD-kortti on viallinen ja tytyy vaihtaa. Ottakaa yhteytt Migatronicin asiakaspalveluun tai keskushuoltoon, jos vika on edelleen koneessa.

  E20-05E20-06E21-03

  Ohjelma SD-kortilla on tarkoitettu toiselle ohjausyksiklleSD-kortille pit tallentaa oikea ohjelma.

  E20-07 Sisinen kopiosuoja est sisnpsyn mikroprosessorilleSD-kortti pit uudelleen tallentaa koneeseen tai ottakaa yhteytt Migatronicin asiakaspalveluun tai keskushuoltoon.

  E20-08E20-09E21-05

  Ohjausyksikss on vikaOttakaa yhteytt Migatronicin asiakaspalveluun tai keskushuoltoon.

  E20-10E21-07

  Tiedosto on virheellinenSD-kortti pit jlleen tallentaa koneeseen tai SD-kortti pit vaihtaa.

  E21-04 Hitsausohjelmat eivt ky tmn koneen ohjausyksikknSD-kortti pit uudelleen ohjelmoida ja tarkistaa koneen malli oikealle ohjelmatyypille.

 • 34

  Tekniset tiedot

  VIRTALHDE RALLYMIG 161i

  Verkkojnnite 15% (50Hz-60Hz), V 1x230

  Minimi generaattorin koko, kVA 6,5

  Sulake, A 16

  Verkkovirta tehollinen, A 13,0

  Maksimiverkkovirta, A 22,9

  Kulutus 100%, kVA 2,4

  Kulutus max., kVA 4,4

  Tyhjkyntivirta, W 30

  Hytysuhde 0,8

  Tehokerroin 0,99

  Virta-alue tasavirta, A 20-160

  Kuormitettavuus 100% 20C, A 135

  Kuormitettavuus 60% 20C, A 145

  Kuormitettavuus 40% 20C, A 160

  Kuormitettavuus 100% 40C, A/V 100/24,0

  Kuormitettavuus 60% 40C, A/V 115/24,6

  Kuormitettavuus max. 40C, A/%/V 160/25/26,4

  Tyhjkyntijnnite, V 90

  1) Kyttluokka S/CE/CCC

  2) Suojausluokka IP23S

  Standardit EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

  Mitat (KxLxP), mm 370x230x450

  Paino, kg 13

  1) S Tm kone tytt ne vaatimukset, jotka koneilta vaaditaan tyskenneltess alueilla, joilla on suuri shkiskun vaara

  2) IP23S merkinnll varustetut laitteet on tarkoitettu sis- ja ulkokyttn

  EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

  Me, MIGATRONIC A/S Aggersundvej 33 9690 Fjerritslev Denmark

  vakuutamme tten, ett valmistamamme alla mainittu kone

  malli: RALLYMIG 161ialkaen viikko 32, 2013

  tytt direktiivien 2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU vaatimukset.

  Eurooppalaiset EN/IEC60974-1 standardit: EN/IEC60974-5 EN/IEC60974-10 (Class A)

  Fjerritslev 20.04.2016

  Mads PrebensenCEO

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  0 40 80 120 160

  I2 [A]

  Static Characteristic

  RallyMig 161i

  MIG Load line

  MMA Load line

 • 35

  Conexines y uso

  AtencinLeer la nota de advertencia y el manual de instrucciones cuidadosamente antes de la operacin inicial y guardar la informacin para su su posterior.

  InstalacinConexin elctrica Conecte la mquina a la tensin de alimentacin correcta. Por favor lea la placa de caractersticas (U1) en la parte trasera de la mquina.

  0

  l

  1 2

  Conexin del gas protectorLa manguera de gas protector en la parte trasera de la mquina (3) se debe conectar a una alimentacin de gas con una reduccin de presin a mx. 8 bar.

  IMPORTANTE!Con el fin de evitar la destruccin de conectores y cables, un buen contacto elctrico es necesario cuando conectamos el cable de masa y las mangueras de soldadura a la mquina.

  Conexin de la pinza portaelectrodo para MMAEl cable portaelectrodo y el de masa van conectados al polo positivo (6) y al negativo (4). Al elegir la polaridad se han de seguir las instrucciones del proveedor del electrodo.

  Regulacin del freno del hiloEl freno del hilo debe asegurar que la bobina de hilo frene lo suficiente antes de que el hilo de soldadura rebase el borde del carrete. La fuerza el freno depende del peso de la bobina de hilo y de la velocidad del alimentador de hilo.

  Ajuste:

  Adjuste el freno del hilo apretando o aflojando la tuerca autoblocante en el eje del centro del hilo.

  1. Conexin elctrica

  2. Interruptor de encendido

  3. Conexin del gas protector

  4. Conexin de la pinza de masa o pinza porta-electrodo/antorcha de TIG

  5. Conexin de la antorcha de soldadura

  6. Conexin de la pinza de masa o pinza porta-electrodo

  Regulacin desde la antorcha (Antorcha Dialog)La corriente puede ser ajustada tanto desde la mquina como desde la antorcha si usamos una antorcha de soldadura Dialog. El ajuste desde la antorcha no funciona sin una antorcha Dialog.

  Instalacin de la antorcha de TIG

  F

  N

  Power

  123

  4

  GAS

  max. 8 Bar

  65

 • 36

  Conexines y uso

  Cambio de polaridad

  AtencinHay voltaje en el hilo de soldadura cuando presionamos el gatillo de la antorcha de soldadura.

  1 2

  Cambio de la sirga de hiloLa soldadura en aluminio y MIG brazing require una sirga de tefln especial.

  Use el artculo no. 81100137 para pedir el kit para aluminio y MIG brazing en hilo de 1.0mm con sirga y gua de entrada.

  RodillosLa mquina de soldadura se suministra con rodillos reversibles con canal en V.

  Para soldadura en aluminio y MIG brazing, recomendamos canal en U/artculo no. 82046232.

  Seleccin de la polaridad de soldaduraLa polaridad inversa est recomendada para determinados tipos de hilo de soldar, en particular para Innershield (hilo autoprotegido). Por favor, mirar envase del hilo de soldadura para ver la polaridad recomendada.

  Cambio de polaridad:

  1. Desconecte la mquina de la corriente de red.

  2. Desmontar las tuercas en los polos (fig. 1).

  3. Invertir los cables (fig. 1).

  4. Montar las tuercas en los polos (fig. 1).

  5. Cambiar el cable de masa de negativo a positivo (fig. 2).

  6. Conectar la mquina a la corriente de red.

  43

  Purga de hiloEsta funcin se usa para el avance del hilo por ejemplo despus de cambiar la bobina de hilo. La purga de hilo comienza presionando el botn verde y simultaneamente presionando el gatillo de la antorcha. El hilo continua avanzando incluso si soltamos el botn verde. No parar de avanzar hilo hasta que soltemos el gatillo de la antorcha.

  Enciende, presiona, sueldaAjuste del programa de soldadura

  Enciende la mquina de soldar desde el interruptor principal (2)

  Seleccione proceso

  Selecione tipo de material y dimetro de hilo

  Ajuste uno de los siguientes parmetros: corriente de soldadura, velocidad de hilo o espesor de material

  Ajuste la longitud de arco, si fuera necesario

  Ajuste parmetros secundarios Por favor leer su gua rpida

  La mquina est ahora lista para soldar

  Lectura del Software

  Insertar la tarjeta SD en la ranura en el lado derecho de la mquina.

  Encender la mquina

  La pantalla parpadea brevemente con tres lneas

  Esperar hasta que el ajuste de corriente es mostrado

  Apagar la mquina y retirar la tarjeta SD

  La mquina est lista para usar.

  Si el panel de control ha sido cambiado, es necesario leer el software dentro del panel de control mediante una tarjeta SD.

  El software puede ser descargado desde http://migatronic.com/login

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

 • 37

  Smbolos de alarma

  La mquina RALLY MIG est dotada de un sofisticado sistema de autoproteccin. La mquina para automticamente el suministro de gas, interrumpe la corriente de soldadura y para la alimentacin de velocidad de hilo en caso de error.Los errores son indicados mediante smbolos y cdigos de errores.

  Alarma por calentamientoSi la mquina se calienta en exceso, el indicador parpadea.

  La mquina se ha de dejar en funcionamiento hasta que el ventilador consiga bajar la temperatura.

  Identificacin de problemas y soluciones

  Cdigos de errores seleccionados

  Errore di misurazione della correnteIl sensore di corrente potrebbe essere difettoso e da

  sostituire, oppure il connettore staccato.

  Errore di temperaturaIl modulo di potenza surriscaldato. Lasciare che la

  macchina si raffreddi e controllate che lunit di raffreddamento sia pulita. Controllare che la ventola funzioni correttamente.

  Cdigo error

  Causa y solucin

  E20-00E20-02E21-00E21-06E21-08

  No hay software presente en el panel de controlDescargar software en la tarjeta SD, insertar la tarjeta SD en el panel de control y encender la mquina. Sustituir la tarjeta SD si fuera necesario.

  E20-01E21-01

  La tarjeta SD no est formateadaLa tarjeta SD debe ser formateada en un PC como FAT y descargar software en la tarjeta SD. Sustituir la tarjeta SD si fuera necesario.

  E20-03E21-02

  La tarjeta SD tiene ms archivos con el mismo nombreEliminar archivos en la tarjeta SD y volver a cargar el software.

  E20-04 El panel de control ha tratado de leer ms datos que est accesible en la memoriaInsertar la tarjeta SD otra vez o sustituir la tarjeta SD. Pngase en contacto en el Servicio de Asistencia Tcnica MIGATRONIC, si esto no resuelve el problema.

  E20-05E20-06E21-03

  El software de la tarjeta SD est bloqueado para otro tipo de panel de controlUsar una tarjeta SD con el software que corresponda con su panel de control.

  E20-07 La proteccin interna de copia no permite acceso al microprocesadorInsertar la tarjeta SD en la mquina otra vez o pngase en contacto en el Servicio de Asistencia Tcnica MIGATRONIC.

  E20-08E20-09E21-05

  El panel de control es defectuosoPngase en contacto en el Servicio de Asistencia Tcnica MIGATRONIC.

  E20-10E21-07

  El archivo cargado tiene un errorInsertar la tarjeta SD en la mquina otra vez o cambie la tarjeta SD.

  E21-04 El paquete de programas de soldadura no corresponde con este panel de controlUsar una tarjeta SD con el software que corresponde a su panel de control.

 • 38

  Datos tcnicos

  GENERADOR RALLYMIG 161i

  Tensin de alimentacin 15% (50Hz-60Hz), V 1x230

  Tamao mnimo del generador, kVA 6,5

  Fusible, A 16

  Corriente absorbida efectiva, A 13,0

  Mx. corriente absorbida, A 22,9

  Potencia 100%, kVA 2,4

  Potencia mx., kVA 4,4

  Potencia circuito abiero, W 30

  Eficiencia 0,8

  Factor de potencia 0,99

  Gama de corriente, A 20-160

  Ciclo de trabajo 100% 20C, A 135

  Ciclo de trabajo 60% 20C, A 145

  Ciclo de trabajo 40% 20C, A 160

  Ciclo de trabajo 100% 40C, A/V 100/24,0

  Ciclo de trabajo 60% 40C, A/V 115/24,6

  Ciclo de trabajo mx. 40C, A/%/V 160/25/26,4

  Tensin en vaco, V 90

  1) Clase de aplicacin S/CE/CCC

  2) Clase de proteccin IP23S

  Normas EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

  Dimensiones (AlxAnxL), mm 370x230x450

  Peso, kg 13

  1) S La mquina cumple las normas exigidas a los aparatos que funcionan en zonas donde existe gran riesgo de choque elctrico

  2) Los equipos con la marca IP23S estn diseados para funcionar en interiores y exteriores

  DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

  MIGATRONIC A/S Aggersundvej 33 9690 Fjerritslev Denmark

  por la presente declaramos nuestra mquina como se indica a continuacin

  Tipo: RALLYMIG 161iA partir de semana 32, 2013

  Conforme a las 2014/35/EUdirectivas 2014/30/EU 2011/65/EU

  Normas EN/IEC60974-1 Europeas: EN/IEC60974-5 EN/IEC60974-10 (Class A)

  Dado en Fjerritslev 20.04.2016

  Mads PrebensenCEO

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  0 40 80 120 160

  I2 [A]

  Static Characteristic

  RallyMig 161i

  MIG Load line

  MMA Load line

 • 39

  Csatlakoztats s zembehelyezs

  FigyelemA berendezs zembe helyezse eltt, krjk olvassa el alaposan a figyelmeztetseket s hasznlati tmutatt s trolja az informcikat a ksbbi hasznlathoz!

  Lehetsges zembehelyezsHlzati csatlakoztatsA gpet egy olyan hlzathoz kell csatlakoztatni, ami megegyezik a htuljn lv adattbln (U1) szereplvel.

  0

  l

  1 2

  Vdgz csatlakozsA gzcsvet, amely az ramforrs htoldaln jn ki (3) nyomscskkentvel max. 8 bar csatlakoztatjuk a gzelltshoz.

  FONTOS!Figyeljen a test s hegesztkbelek stabil csatlakozsra. Msklnben a csatlakozk s kbelek srlhetnek.

  Elektrdakbel csatlakoztatsa MMAElektrda s testkbelt a plusz (6) s mnusz (4) aljzatba csatlakoztatjuk. A polaritst az elektrda gyrtja ltal megadottak alapjn kell vlasztani (lsd elektrda-csomagols).

  A huzalfk belltsaA fket olyan szorosra lltjuk, hogy a huzaldob meglljon, mieltt a huzal a dob szln tfutna.A fker fgg a huzaldob slytl s a huzalsebessgtl.

  Bellts:

  A huzalfk a tengelyen lev ellenanya meghzsval, vagy laztsval llthat.

  1. Hlzati csatlakoztats

  2. Be s kikapcsol

  3. Vdgz csatlakozs

  4. Csatlakoz a testfoghoz, vagy elektrdafoghoz/AVI pisztoly

  5. Csatlakoz - hegesztkbel

  6. Csatlakoz a testfoghoz, vagy elektrdafoghoz

  Pisztolyszablyzs (dialog pisztoly)Ha Dialg rendszer pisztolyt hasznlunk, akkor az ramerssg gy a gprl, mint a pisztolyrl llthat. A pisztolyszablyzs dialg pisztoly nlkl passzv.

  Az AVI pisztoly szerelse

  F

  N

  Power

  123

  4

  GAS

  max. 8 Bar

  65

 • 40

  Csatlakoztats s zembehelyezs

  A polarits megvltoztatsa

  FigyelemA hegeszthuzalon feszltsg van, ha a hegesztpisztoly gombjt megnyomjuk.

  1 2

  A huzalvezet cserjeAlumnium hegesztsnl s MIG-forrasztsnl egyedi Teflon-huzalvezet spirlt kell hasznlni.

  Az Alumnium s MIG-forraszt kitt 1,0 mm huzalhoz, huzalvezetvel s spirllal 81100137 cikkszmon rendelhet.

  HuzalgrgkA hegesztgpet tfordthat V-profil grgkkel szlltjuk.

  Alumnium hegesztshez s MIG-forrasztshoz U-profil 82046232 cikkszm grgket javaslunk.

  Hegesztsi polarits vlaszts Egyes hegeszthuzal tpusokhoz javasoljuk, hogy vltoztassa meg a polaritst. Ez klnsen porbeles hegeszthuzalra rvnyes. Krjk ellenrizze a javasolt polaritst a huzal csomagolsn.

  A polarits megvltoztatsa:

  1. A gpet vlasszuk le a hlzatrl.

  2. A szrnyas anyt le kell szerelni (1. bra)

  3. A kbeleket meg kell cserlni (1. bra)

  4. A szrnyas anykat vissza kell szerelni (1.bra)

  5. A testkbelt a mnusz-bl tegyk t a pluszba (2. bra)

  6. A gpet csatlakoztassuk a hlzathoz.

  43

  rammentes huzalbefzsAz rammentes huzalbefzs funkci a pisztolybl aktivlhat. Ha a zld gombot nyomva tartjuk mikzben a pisztolygombot megnyomjuk, a huzal befzdik. A huzaltols folytatdik, ha a zld gombot elengedjk s akkor ll meg, ha a pisztolygombot elengedjk.

  Kapcsold be, indtsd el, hegesszHegeszt programok belltsa

  A hegesztgpet a fkapcsolval (2) bekapcsolni

  Hegesztsi eljrst kivlasztani

  Anyagflesget s huzaltmrt kivlasztani

  Az albbi paramterek egyikt belltani: hegesztram, huzaltol sebessg, vagy anyagvastagsg

  vhosszat lltani, ha szksges

  A msodlagos paramtereket belltani. Krjk a Quickguide-ben elolvasni

  A gp most hegesztsre ksz

  Szoftver beolvassa

  A SD-krtyt a gp jobb oldaln lv nylsba helyezzk.

  A gpet ezt kveten bekapcsoljuk.

  A kijelz rviden 3 cskkal villog.

  Krjk vrjon, ameddig a kijelzn a belltott ram megjelenik.

  A gpet ismt kapcsoljuk ki s az SD krtyt vegyk ki.

  A gp most hasznlatra ksz.

  Ha a vezrlst kicserljk, szksges a szoftvert az j egysgbe egy SD-krtya hasznlatval betlteniA szoftver a http://migatronic.com/login oldalrl letlthet.

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

  Cu

  CrNi

  Al

  Fe Mix

  Fe CO2

  1.0

  0.9

  0.8

  0.6

  i

 • 41

  Hibajelek

  A RALLY MIG fejlett nvd rendszerrel rendelkezik. A gp automatikusan megllitja a gzt, megszaktja a hegeszt ramot s meglltja a huzaladagolst, ha hiba lp fel.Hibajelek a gpben szimblumokkal s hibakdokkal kerlnek kijelzsre.

  Tlmelegedsi hibaEz a jel vilgt, ha a hegeszts az ramforrs tlmelegeds miatt

  megszakad.Krjk hagyja a gpet bekapcsolva, amg a beptett ventilltor azt megfelelen visszahti.

  Hibakeress vagy ok s elhrts

  Vlasztott hibakdok

  ram-hibaTaln az ram rzkel hibs s ki kell cserlni, vagy a

  hlzati dug nincs rendesen csatlakoztatva.

  Hmrsklet hibaAz rammodul tlmelegedett. Hagyjuk a gpet kihlni s

  gyzdjnk meg arrl, hogy a htbordk tisztk Ellenrizzk, hogy a ventiltor mkdik.

  Hibakd Ok s elhrts

  E20-00E20-02E21-00E21-06E21-08

  Nincs szoftver a vezrlsbenA szoftvert SD krtyra kell tlteni, egy SD-krtyt szoftverrel be kell helyezni a vezrlsbe s a gpet kapcsoljuk be. Esetleg cserljk ki az SD-krtyt.

  E20-01E21-01

  Az SD krtya formatlsa nem trtnt megAz SD-krtya formatlst mint FAT kell elvgezni s a szoftvert SD krtyra kell tlteni. Esetleg cserljk ki az SD-krtyt.

  E20-03E21-02

  Az SD Krtyn tbb adat van ugyanazon nvenAz SD krtyt ki kell rteni s a szoftvert ismt letlteni.

  E20-04 A vezrls megprblt tbb adatot beolvasni, mint amennyit trolni tudAz SD Krtyt ismt be kell olvasni vagy az SD Krtyt ki kell cserlni. Ha a problma tovbbra is fennll, krjk lpjen kapcsolatba a Migatronic vevszolglattal.

  E20-05E20-06E21-03

  Az SD krtyn lv szoftver ms tpus vezrls rszre le van zrvaOlyan SD krtyt kell hasznlni, amelyik megfelel a vezrlsnek.

  E20-07 A bels msolsvdelem nem engedi a mikroprocesszor hozzfrstAz SD Krtyt ismt be kell olvasni vagy krjk lpjen kapcsolatba a Migatronic vevszolglattal.

  E20-08E20-09E21-05

  A vezrls hibsKrjk lpjen kapcsolatba a Migatronic vevszolglattal.

  E20-10E21-07

  A beolvasott adatok hibsakAz SD krtyt ismt be kell olvasni vagy az SD Krtyt ki kell cserlni.

  E21-04 A hegesztprogramok az SD krtyn ms tpus vezrls rszre zrva vanOlyan SD krtyt kell hasznlni, amelyik a vezrlsnek megfelel a.

 • 42

  Mszaki adatok

  RAMFORRS RALLYMIG 161i

  Hlzati feszltsg 15% (50Hz-60Hz), V 1x230

  A genertor minimlis teljestmnye, kVA 6,5

  Biztostk, A 16

  Effeltiv hlzati ram, A 13,0

  Max. hlzati ram, A 22,9

  Csatl teljestmny 100%, kVA 2,4

  Max . csatl teljestmny, kVA 4,4

  resjrsi teljestmny, W 30

  Hatsfok 0,8

  Teljestmny tnyez 0,99

  ramtartomny, A 20-160

  Bekapcsolsi id 20C 100%, A 135

  Bekapcsolsi id 20C 60%, A 145

  Bekapcsolsi id 20C 40%, A 160

  Bekapcsolsi id 40C 100%, A/V 100/24,0

  Bekapcsolsi id 40C 60%, A/V 115/24,6

  Bekapcsolsi id 40C max., A/%/V 160/25/26,4

  resjrati feszltsg, V 90

  1) Hasznlati osztly S/CE/CCC

  2) Vdettsg IP23S

  Szabvny EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

  Mret (MxSzxH), mm 370x230x450

  Sly, kg 13

  1) S A kszlk kielgti a magas elektromos veszlyekkel szemben tmasztott kvetelmnyeket

  2) Azon kszlkek, melyek az IP23S vdettsgnek megfelelnek, bels s kls hasznlatra is alkalmasak

  EU-MEGFELELSGI NYILATKOZAT

  MIGATRONIC A/S Aggersundvej 33 9690 Fjerritslev Dnia

  kinyilatkozza, hogy nevezett kszlk

  Tpus RALLYMIG 161i 2013.32. hettl

  a- 2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU irnyelveknek megfelel.

  Eurpai EN/IEC60974-1 szabvnyok: EN/IEC60974-5 EN/IEC60974-10 (Class A)

  Kelt: Fjerritslev, 2016.04.20

  Mads PrebensenCEO

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  0 40 80 120 160

  I2 [A]

  Static Characteristic

  RallyMig 161i

  MIG Load line

  MMA Load line

 • 43

  Podczenie i eksploatacja

  OstrzeeniePrzed rozpoczciem pracy naley uwanie przeczyta wskazwki ostrzegawcze i instrukcj oraz zapisa wprowadzone dane do pniejszego wykorzystania.

  Dopuszczalne instalowaniePodczanie zasilaniaPodcz spawark do odpowiedniego zasilania sieciowego. Zapoznaj si z tabliczk znamionow (U1) na tylnej stronie urzdzenia.

  0

  l

  1 2

  Podczanie instalacji z gazem ochronnym W gazu osonowego przymocowany jest do tylnego panelu zasilacza (3) i podczony do rda gazu z redukcj cinienia maks. do 8 barw.

  Wane!Aby unikn uszkodzenia wtyczek i przewodw, zapewnij dobry styk elektryczny podczajc przewody uziemienia i we spawalnicze do spawarki.

  Podczanie uchwytu elektrody dla metody MMAUchwyt elektrody oraz przewd uziemiajcy podcza si do zcza dodatniego (6) oraz zcza ujemnego (4). Przy okrelaniu biegunowoci naley przestrzega instrukcji dostawcy elektrod.

  Regulacja hamulca posuwu drutuHamulec posuwu drutu musi zapewnia odpowiednio wczesne zahamowanie szpuli zanim drut spawalniczy wyjdzie poza krawd szpuli.Sia hamulca zaley od wagi szpuli drutu oraz prdkoci podawania drutu.

  Regulacja:

  Wyreguluj hamulec drutu dokrcajc lub poluniajc nakrtk samozabezpieczajc na osi piasty szpuli.

  1. Podczenie do sieci

  2. Wcznik zasilania

  3. Podczenie gazu osonowego

  4. Podczenie zacisku do masy lub uchwytu elektrody/palnika TIG

  5. Podczenie wa spawalniczego

  6. Podczenie zacisku do masy lub uchwytu elektrody

  Regulacja uchwytem (Uchwyt dialogowy)Warto prdu mona regulowa zarwno z poziomu spawarki, jak i uchwytu, jeli uywany jest w spawalniczy z uchwytem dialogowym. Bez uchwytu dialogowego regulacja z poziomu uchwytu pozostaje pasywna.

  Monta uchwytu TIG

  F

  N

  Power

  123

  4

  GAS

  max. 8 Bar

  65

 • 44

  Podczenie i eksploatacja

  Zmiana biegunowoci

  OSTRZEENIEDrut spawalniczy jest pod napiciem, gdy docinity jest spust wa spawalniczego.

  1 2

  Wymiana prowadnika drutuSpawanie aluminium i lutospawanie MIG wymaga zastosowania specjalnego wkadu teflonowego.

  Aby zamwi zestaw do spawania aluminium i lutospawania MIG drutem 1,0 mm z wkadem prowadzcym drut i krcem wlotowym, naley wykorzysta artyku nr 81100137.

  Rolki do podawania drutuSpawarka wyposaona jest w obrotowe rolki do podawania drutu z rowkiem V.

  Do spawania aluminium i lutospawania MIG zaleca si uywa rolek z rowkiem typu U/artyku nr 82046232.

  Wybr biegunowoci spawania Zalecamy zamian biegunowoci prdu spawania dla pewnych rodzajw drutu, szczeglnie drutu samoosonowego. Koniecznie zwracaj uwag na okrelenie biegunowoci na opakowaniu drutu spawalniczego.

  Zmiana biegunowoci:

  1. Odcz spawark od zasilania sieciowego.

  2. Zdejmij nakrtki radekowane z biegunw (rys. 1).

  3. Prze przewody na odwrt (rys. 1).

  4. Za nakrtki radekowane (rys. 1).

  5. Prze przewd masowy z minusa do plusa (rys. 2).

  6. Podcz spawark do zasilania sieciowego.

  43

  Wyprowadzanie drutuFunkcja uywana np. po zmianie drutu. Wyprowadzanie rozpoczynamy naciskajc zielony przycisk i jednoczenie wciskajc spust uchwytu. Wyprowadzanie trwa po zwolnieniu zielonego przycisku. Zatrzymujemy je dopiero poprzez zwolnienie spustu.

  Wcz, wcinij, spawajNastawianie programu spawania

  Wcz spawark gwnym wcznikiem (2)

  Wybierz proces

  Wybierz rodzaj materiau oraz rednic drutu

  Nastaw jeden z nastpujcych parametrw: prd spawania, prdko podawania drutu lub grubo materiau

  Dostrj dugo uku, jeli to konieczne

  Wyreguluj parametry drugorzdowe. Zapoznaj si z wprowadzeniem do obsugi spawarki

  Teraz spawarka jest gotowa do prac