BSO Prawo & Podatki

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Broszura informacyjna Kancelarii BSO Prawo & Podatki prezentująca zakres usług oferowanych przez prawników Kancelarii

Text of BSO Prawo & Podatki

 • Doradztwo prawne Doradztwo podatkowe Outsourcing ksigowy

  BSOPrawo & Podatki

  Rechtsberatung Steuerberatung Buchhaltung

  BSORecht & Steuern

 • czc kompetencje tworzymy Twj sukces

  Gebndelte Kompetenz: unser Beitrag zu Ihrem Erfolg!

  1

  Jestemy czonkiem:

  Polsko-Niemieckiej Izby Przemysowo-Handlowej

  Dolnolskiej Izby Gospodarczej

  Europa Forum

  Polsko-Niemieckiego Zrzeszenia Prawnikw

  Sudeckiej Izby Przemysowo -Handlowej w widnicy

  Centrum Pro Bono

  Enterpreise Europe Net-work Enterpreise Europe NetworkSudecka Izba Przemysowo-Handlowa w widnicy

  Wir sind Mitglied bei:

  der Deutsch-Polnischen Industrie- und Handelskammer

  der Niederschlesischen Wir tschafts-kammer

  Europa Forum

  der Deutsch-Polnischen Juriste n- Vereinigung

  der Sudetischen Industrie- un d Han-delskammer in Schweidnitz

  Pro Bono Zentrum

 • 2Kancelaria BSO Prawo & Podatki

  jest kancelari prawn o midzynarodowym zasigu,

  specjalizujc si w kompleksowym doradztwie

  prawnym i podatkowym dla przedsibiorcw kra-

  jowych i zagranicznych. Nasz zesp w 2000 roku

  stworzy kancelari zaliczan do grona najprniej

  dziaajcych firm prawniczych w Polsce.

  Tworzcy zesp doradcw radcy prawni,

  adwokaci, doradcy podatkowi oraz prawnicy,

  cile wsppracujcy z biegymi rewidentami,

  rzeczoznawcami i doradcami inwestycyjnymi,

  posiadaj bogate dowiadczenie i kompetencje.

  BSO Recht & Steuern

  ist eine auf komplexe Rechts- und Steuerberatung

  fr in- und auslndische Unternehmer spezialisier-

  te, international ttige Anwaltskanzlei. Seit 2000 auf

  dem Markt, gehren wir zu den law firms in Polen,

  die sich am dynamischsten entwickeln.

  Unser Team besteht aus Rechtsanwlten, Juristen

  und Steuerberatern, die eng mit Wirtschaftsprfern,

  Sachverstndigen und Investitionsberatern zusam-

  menarbeiten. Sie verfgen ber langjhrige Erfah-

  rung.

  2

  Kancelaria BSO Prawo & Podatki

  jest kancelari prawn o midzynarodowym zasigu,

  specjalizujc si w kompleksowym doradztwie

  prawnym i podatkowym dla przedsibiorcw kra-

  jowych i zagranicznych. Nasz zesp w 2000 roku

  stworzy kancelari zaliczan do grona najprniej

  dziaajcych firm prawniczych w Polsce.

  Tworzcy zesp doradcw radcy prawni,

  adwokaci, doradcy podatkowi oraz prawnicy,

  cile wsppracujcy z biegymi rewidentami,

  rzeczoznawcami i doradcami inwestycyjnymi,

  posiadaj bogate dowiadczenie i kompetencje.

  BSO Recht & Steuern

  ist eine auf komplexe Rechts- und Steuerberatung

  fr in- und auslndische Unternehmer spezialisier-

  te, international ttige Anwaltskanzlei. Seit 2000 auf

  dem Markt, gehren wir zu den law firms in Polen,

  die sich am dynamischsten entwickeln.

  Unser Team besteht aus Rechtsanwlten, Juristen

  und Steuerberatern, die eng mit Wirtschaftsprfern,

  Sachverstndigen und Investitionsberatern zusam-

  menarbeiten. Sie verfgen ber langjhrige Erfah-

  rung.

  2

  Kancelaria BSO Prawo & Podatki

  jest kancelari prawn o midzynarodowym zasigu,

  specjalizujc si w kompleksowym doradztwie

  prawnym i podatkowym dla przedsibiorcw kra-

  jowych i zagranicznych. Nasz zesp w 2000 roku

  stworzy kancelari zaliczan do grona najprniej

  dziaajcych firm prawniczych w Polsce.

  Tworzcy zesp doradcw radcy prawni,

  adwokaci, doradcy podatkowi oraz prawnicy,

  cile wsppracujcy z biegymi rewidentami,

  rzeczoznawcami i doradcami inwestycyjnymi,

  posiadaj bogate dowiadczenie i kompetencje.

  BSO Recht & Steuern

  ist eine auf komplexe Rechts- und Steuerberatung

  fr in- und auslndische Unternehmer spezialisier-

  te, international ttige Anwaltskanzlei. Seit 2000 auf

  dem Markt, gehren wir zu den law firms in Polen,

  die sich am dynamischsten entwickeln.

  Unser Team besteht aus Rechtsanwlten, Juristen

  und Steuerberatern, die eng mit Wirtschaftsprfern,

  Sachverstndigen und Investitionsberatern zusam-

  menarbeiten. Sie verfgen ber langjhrige Erfah-

  rung.

 • Pracujc interdys-cyplinarniekadziemy nacisk na indywidualne rozwizania. Specyficzne poczenia kompetencji w zespoach i ich przejrzysta struktura zapewniaj kreatywno i unikalno rozwiza prawnych i podatkowych, dopasowanych do potrzeb naszych Mandantw. W naszych dziaaniach uwzgldniamy Pastwa spe-cyficzne oczekiwania i uwarunkowania, wynikajce z sytuacji ekonomicznej, prawnej, warunkw in-westycyjnych czy powiza holdingowych. Jedn z najwikszych wartoci naszej firmy jest jako. Dlatego nasi specjalici dziaaj w oparciu o najlepsze midzynarodowe standardy.

  Wsppracujemy z Pastwem w jzykach: polskim, niemieckim, angielskim oraz woskim.

  Prawnicy Kancelarii towarzysz Mandantom na wszystkich etapach ich dziaalnoci wspierajc ich rozwj. Wiemy, jak wa-ne dla waciwego zrozumienia Pastwa potrzeb jest dogbne poznanie realiw funkcjonowania przedsibiorcw. Dlatego aktywnie uczestniczymy w yciu izb gospodarczych i stowarzysze przed-sibiorcw dziaajcych w Polsce i za granic. Sami bdc przedsibiorcami i mylc jak przedsibior-cy uatwiamy Pastwu funkcjonowanie tam, gdzie zdecydowalicie si inwestowa.

  BSO Prawo & Podatki integruje dla Pastwa poten-cja dowiadczonych doradcw z zapleczem nie-zbdnych kademu przedsibiorcy usug. Od pocztku 2008 roku BSO Outsourcing Sp. z o.o. zapewnia naszym Mandantom prowadzenie ksi-gowoci finansowej i pacowej oraz zwizany z tym reporting.

  3

  Wir arbeiten inter-disziplinrund sind dabei auf individuell bezogene Lsungen ausgerichtet. Durch diese einzigartige Verbindung unserer Kom-petenzen und der transparenten Struktur unserer kanzleiinternen Teams sind wir in der Lage, fr Sie Lsungen zu erstellen, die wir steuerlich und recht-lich speziell fr Ihr Unternehmen erarbeiten. Hierbei bercksichtigen wir die Spezifika der wirtschaftli-chen und rechtlichen Situation Ihres Unternehmens, sowie die allgemein verbindlichen Investitionsbe-dingungen und eventuell bestehende Holdingver-bindungen.Da wir auf Qualitt besonderen Wert legen, arbeiten wir nach international anerkannten Standards.

  Wir sind auf Polnisch, Deutsch, Englisch und Ital-ienisch fr Sie ttig.

  Unsere Juristen

  begleiten Sie auf allen Etappen Ihrer wirtschaftli-chen Ttigkeit und frdern die Entwicklung Ihres Unternehmens. Da wir wissen, wie wichtig es ist die Herausforderungen genau zu kennen, die Sie als Unternehmer tglich zu meistern haben, nehmen wir aktiv am Leben der Wirtschaftskammern und Verbnde der in Polen sowie im Ausland ttigen Unternehmen teil. Auch wir sind Unternehmer und denken wie Unternehmer! Wir sind stets bemht, Ihnen Ihre Ttigkeit immer dort zu erleichtern, wo Sie sich entschieden haben, zu investieren.

  Da BSO Recht & Steuern das Potential, das nur erfah-rene Berater Ihnen bieten knnen, mit den Grund-leistungen verknpft, die jedes Unternehmen laufend bentigt, bietet unsere BSO Outsourcing Sp. z o.o. seit Anfang 2008 zustzlich Finanz- und Lohnbuchhaltung sowie das damit verbundene Re-porting aus einer Hand an.

  Pracujc interdys-cyplinarniekadziemy nacisk na indywidualne rozwizania. Specyficzne poczenia kompetencji w zespoach i ich przejrzysta struktura zapewniaj kreatywno i unikalno rozwiza prawnych i podatkowych, dopasowanych do potrzeb naszych Mandantw. W naszych dziaaniach uwzgldniamy Pastwa spe-cyficzne oczekiwania i uwarunkowania, wynikajce z sytuacji ekonomicznej, prawnej, warunkw in-westycyjnych czy powiza holdingowych. Jedn z najwikszych wartoci naszej firmy jest jako. Dlatego nasi specjalici dziaaj w oparciu o najlepsze midzynarodowe standardy.

  Wsppracujemy z Pastwem w jzykach: polskim, niemieckim, angielskim oraz woskim.

  Prawnicy Kancelarii towarzysz Mandantom na wszystkich etapach ich dziaalnoci wspierajc ich rozwj. Wiemy, jak wa-ne dla waciwego zrozumienia Pastwa potrzeb jest dogbne poznanie realiw funkcjonowania przedsibiorcw. Dlatego aktywnie uczestniczymy w yciu izb gospodarczych i stowarzysze przed-sibiorcw dziaajcych w Polsce i za granic. Sami bdc przedsibiorcami i mylc jak przedsibior-cy uatwiamy Pastwu funkcjonowanie tam, gdzie zdecydowalicie si inwestowa.

  BSO Prawo & Podatki integruje dla Pastwa poten-cja dowiadczonych doradcw z zapleczem nie-zbdnych kademu przedsibiorcy usug. Od pocztku 2008 roku BSO Outsourcing Sp. z o.o. zapewnia naszym Mandantom prowadzenie ksi-gowoci finansowej i pacowej oraz zwizany z tym reporting.

  3

  Wir arbeiten inter-disziplinrund sind dabei auf individuell bezogene Lsungen ausgerichtet. Durch diese einzigartige Verbindung unserer Kom-petenzen und der transparenten Struktur unserer kanzleiinternen Teams sind wir in der Lage, fr Sie Lsungen zu erstellen, die wir steuerlich und recht-lich speziell fr Ihr Unternehmen erarbeiten. Hierbei bercksichtigen wir die Spezifika der wirtschaftli-chen und rechtlichen Situation Ihres Unternehmens, sowie die allgemein verbindlichen Investitionsbe-dingungen und eventuell bestehende Holdingver-bindungen.Da wir auf Qualitt besonderen Wert legen, arbeiten wir nach international anerkannten Standards.

  Wir sind auf Polnisch, Deutsch, Englisch und Ital-ienisch fr Sie ttig.

  Unsere Juristen

  begleiten Sie auf allen Etappen Ihrer wirtschaftli-chen Ttigkeit und frdern die Entwicklung Ihres Unternehmens. Da wir wissen, wie wichtig es ist die Herausforderungen genau zu kennen, die Sie als Unternehmer tglich zu meistern haben, nehmen wir aktiv am Leben der Wirtschaftskammern und Verbnde der in Polen sowie im Ausland ttigen Unternehmen teil. Auch wir sind Unternehmer und denken wie Unternehm