57
1 Országos Mentőszolgálat Mentésirányítási és Szuperügyeleti Osztály* BUDAPEST ÉS PEST MEGYE SÜRGŐSSÉGI ÉS AKUT ÜGYELETI BEUTALÁSI RENDJE 2018. JANUÁR 1-L Közzétéve: 2017. november 15. Javítva: Módosítva: A Sürgősségi és akut ügyeleti beutalási rend elsősorban kórházon kívüli, sürgősségi ellátásra szoruló betegek ellátását, elhelyezését szabályozza. Irányadó továbbá azokban a kórházakat érintő esetekben, amikor az adott beteg vagy betegség, az adott szakma hiánya, elérhetetlensége, az adott kórkép ellátására meghatározott progresszivitási szint hiánya, a jelen rendben szereplő szakmákat érintő teljes kapacitáshiány, vagy vis major miatt az adott intézményben nem láthatók el. A főváros, illetve Pest megye határán kívüli lakcímmel rendelkezőket és a külföldi betegeket a feltalálási hely szerint az érintett szakmában ügyeletes legközelebbi intézetbe kell utalni, illetve ott kerülnek ellátásra. Kórházak közötti betegáthelyezés esetén az érintett intézményeknek kell minden esetben egymással egyeztetni a beteg átvételéről. Amennyiben a jelen beutalási rendben kijelölt osztály fogadókészsége bármilyen okból megszűnik, vagy azt követően az osztály ismét fogadóképessé válik a változás tényét az osztály köteles azonnal telefonon is jelenteni az OMSz Mentésirányítási és Szuperügyeleti Osztályának! Ennek elmaradásából származó bármilyen jogkövetkezmény az érintett kórházat terheli. *2014. január 1. óta a korábbi KÁNY, majd SBKO nevű szervezeti egységet az Országos Mentőszolgálat Mentésirányítási és Szuperügyeleti Osztálya működteti és irányítja.

BUDAPEST ÉS PEST MEGYE SÜRGŐSSÉGI ÉS AKUT … · 1 Országos Mentőszolgálat Mentésirányítási és Szuperügyeleti Osztály* BUDAPEST ÉS PEST MEGYE SÜRGŐSSÉGI ÉS AKUT

  • Upload
    dinhanh

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1

Országos Mentőszolgálat

Mentésirányítási és Szuperügyeleti Osztály*

BUDAPEST ÉS PEST MEGYE

SÜRGŐSSÉGI ÉS AKUT ÜGYELETI BEUTALÁSI

RENDJE 2018. JANUÁR 1-TŐL

Közzétéve: 2017. november 15. Javítva:

Módosítva:

A Sürgősségi és akut ügyeleti beutalási rend elsősorban kórházon kívüli,

sürgősségi ellátásra szoruló betegek ellátását, elhelyezését szabályozza.

Irányadó továbbá azokban a kórházakat érintő esetekben, amikor az adott

beteg vagy betegség, az adott szakma hiánya, elérhetetlensége, az adott

kórkép ellátására meghatározott progresszivitási szint hiánya, a jelen

rendben szereplő szakmákat érintő teljes kapacitáshiány, vagy vis major

miatt az adott intézményben nem láthatók el. A főváros, illetve Pest megye határán kívüli lakcímmel rendelkezőket és a külföldi

betegeket a feltalálási hely szerint az érintett szakmában ügyeletes legközelebbi intézetbe kell

utalni, illetve ott kerülnek ellátásra.

Kórházak közötti betegáthelyezés esetén az érintett intézményeknek kell minden

esetben egymással egyeztetni a beteg átvételéről.

Amennyiben a jelen beutalási rendben kijelölt osztály fogadókészsége

bármilyen okból megszűnik, vagy azt követően az osztály ismét

fogadóképessé válik a változás tényét az osztály köteles azonnal telefonon is

jelenteni az OMSz Mentésirányítási és Szuperügyeleti Osztályának! Ennek

elmaradásából származó bármilyen jogkövetkezmény az érintett kórházat

terheli.

*2014. január 1. óta a korábbi KÁNY, majd SBKO nevű szervezeti egységet az

Országos Mentőszolgálat Mentésirányítási és Szuperügyeleti Osztálya működteti és irányítja.

2

TARTALOMJEGYZÉK

Akut sebészeti ügyelet – tájékoztató 3.

Mellkassebészet és spontán PTX 4.

Akut érsebészeti ügyelet (*) 5.

Akut CT vizsgálatok 7.

Akut MR vizsgálatok 9.

Baleseti ügyelet rendszere 10.

Akut idegsebészeti beosztás 13.

Sürgősségi betegellátó osztályok betegellátási rendje 14.

Égési sérültek ellátásának ügyeleti rendje 15.

Hemodialízis 15.

Pszichiátriai betegek (felnőtt és gyermek) akut ellátása 16.

Ittas sérültek ügyeleti ellátása 16.

Detoxikálás ügyeleti rendje 17.

Drogbetegek ellátása 17.

Toxikológiai ügyelet 18.

Hemodinamikai és szívsebészeti ügyelet 19.

Akut myocardiális infarctus felvétele rendje 20.

Stroke – trombolysis felvételi rendje 25.

Akut neurológia beosztás – tájékoztató 26.

Hemofília betegellátási rend (felnőtt és gyermek) 26.

Pulmonológiai intenzív ügyelet 27.

Bronchológiai és alsó légúti idegentest ügyelet 27.

Hajléktalan akut TBC-s és pulmonológiai betegek fogadásának rendje 28.

Akut fekvő szájsebészeti (arc-állcsont sebészeti) ügyeleti beosztás 28.

Lázas állapotok felvételi ügyelete 29.

Porphyria központ 29.

Akut urológiai ügyeleti beosztás – tájékoztató 29.

Akut fül-orr-gégészeti és felső légúti idegentest ügyelet 30.

Szemészeti ügyelet 33.

Akut reumatológiai ügyelet 37.

Intenzív osztályos ellátás 37.

Gasztrointesztinális vérzés 38.

Gyermeksebészeti ügyelet 39.

Gyermek traumatológiai ügyelet 39.

Gyermek neuro-polytrauma ügyelet 39.

Gyermek égés ügyelet 39.

Újszülött sebészet 40.

Pseudocroup 41.

Gyermekszemészeti ellátás 41.

Gyermekkori légúti, nyelőcső-idegentest és fül-orr-gégészeti ügyelet 42.

Gyermekkori akut stroke ellátása 43.

PIC/NIC 44.

Csecsemő- és gyermek hemodinamikai és szívsebészeti ügyeleti 45.

Vércsere ügyelet 45.

Hajléktalanok kórházi felvételének irányítási alapelvei 46.

Szociális intézmények lakói kórházi felvételének irányítási alapelvei 47.

Címek, telefonszámok,tájékoztatók 48.

Jogi szabályozás – sürgős szükség 56. (*) tájékoztató jelleggel

3

AZ AKUT SEBÉSZETI ÜGYELET RENDJE

A Közép-magyarországi régió valamennyi, akut sebészeti, területi ellátási

kötelezettséggel bíró, közfinanszírozott sebészeti fekvőbeteg-ellátó osztálya, 2016. április 1-

től áttért a folyamatos betegfelvételi rendre. Megszűnt a tételszámok kiadása.

Minden sebészeti osztály/klinika a területi ellátási kötelezettségének (TEK)

megfelelően látja el a beutalt, beszállított, illetve személyes megkeresés útján jelentkező

betegeket a hét minden napján 24 órában. Ezzel egy időben a sebészeti szakma kikerült a

jelen, Budapest és Pest megye sürgősségi és akut ügyeleti beutalási rendjéből.

A sebészeti TEK-ek kérdésében az OMSz Mentésirányítási és Szuperügyeleti

Osztályának betegirányító munkatársai az ismert elérhetőségeken segítenek.

A főváros közigazgatási határán kívüli lakcímmel rendelkezőket és a külföldi

betegeket a feltalálási hely szerint, bejegyzett budapesti tartózkodási hellyel rendelkezőket az

annak megfelelő intézetbe kell utalni, illetve ott kerülnek ellátásra.

A jogszabály szerint hajléktalannak minősülő betegek, a jelen Beutalási rend 46.

oldalán részletezettek szerint, az egyenletes terhelés biztosítása érdekében, az OMSz

Mentésirányítási és Szuperügyeleti Osztályának irányításával kerülnek elhelyezésre

hajléktalan-tételszámmal.

Azokban az esetekben, amikor a szállítás a beteg állapotát nem veszélyezteti, a

sebészeti ellátást igénylő betegeket közvetlenül a TEK szerint illetékes gyógyintézetben

kell elhelyezni, akkor is ha az adott intézmény külön sürgősségi osztállyal (SBO) nem

rendelkezik. Az egyértelműen magas időfaktorú, azaz súlyos, életet közvetlenül

veszélyeztetető kórképek esetén a legközelebbi, végleges ellátás biztosítására képes intézetbe

szállítandó a beteg.

A kórházi áthelyezésekkel kapcsolatos összes szervezési feladatot (helybiztosítás,

stb.) a küldő intézmény köteles ellátni. Előzetes helybiztosítás, a fogadó orvos név szerint

megjelölése nélkül beteg nem helyezhető át.

A sebészeti kapacitás telítettsége (ágyhiány) miatti lemondást az OMSz, a többi,

Beutalási rendben nem szereplő szakmához hasonlóan, nem kezel. Ebben az esetben az

érintett intézmény közvetlenül a többi intézettel történő megbeszélés alapján helyezi el a TEK

szerinti betegeit és az egyeztetett helyettest megnevezve jelzi azt az OMSz felé.

Vis major esetén az OMSz jelöl ki helyettesítő intézményt/intézményeket, míg tervezett

lemondás esetén az EMMI-OTFHÁT felé kell a bejelentést megtenni a szüneteltetésre

vonatkozó, ismert szabályok alapján.

4

A gasztrointesztinális vérzés ellátásának szervezése továbbra is, változatlanul a kijelölt

intézményekben történik (38. oldal).

A több sebészeti ellátó telephellyel bíró intézmények ellátási rendje:

- A Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Központ a TEK szerint sebészeti

betegeit a Baleseti Központban látja el.

- A Semmelweis Egyetem a teljes TEK-je szerinti sebészeti betegellátást a két klinika

közt az alábbiak szerint osztja meg:

o vasárnapi és hétfői napokon: II.sz. Sebészeti Klinika (Kútvölgyi tömb)

o keddtől szombatig: I.sz. Sebészeti Klinika (Üllői út)

- A MH EK Honvédkórház két telephelye váltakozva ügyel. Erre vonatkozóan, napi

szinten osztályunk munkatársai tudnak felvilágosítást adni.

MELLKASSEBÉSZET ÉS SPONTÁN PTX

Hétfő Bajcsy-Zsilinszky Kh.

Kedd OKPI

Szerda Mellkas:OKPI

SPTX: SE. Tüdőklinika

Csütörtök Honvédkórház I. th.

Péntek Bajcsy-Zsilinszky Kh.

Szombat OKPI

Vasárnap OKPI OKPI: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

5

AKUT ÉRSEBÉSZETI ÜGYELET

Az alább olvasható érsebészeti ügyeleti rend jelenleg

kizárólag tájékoztató jellegű!

Érsebészeti ügyeletre irányítható közvetlenül: perifériás embólia, vagy artériás

trombózis egyértelmű ischaemiás tünetek mellett, szimptomatikus vagy rupturált

aneurizma a koponyát és a szívet leszámítva bármely területen, B típusú aorta

disszekció, amely hasi, vagy végtagtáji tünetekkel jár, mélyvénás trombózis abban az

esetben, ha a végtag életképességét közvetlenül veszélyezteti (phlegmasia).

Nem egyértelmű tünetek esetén a sürgősségi osztályra történő irányítás

választandó!

A SE Városmajor u. Szív- és Érgyógyászati Klinika az alábbi kórképekre

minden nap felvételes előzetes egyeztetés szerint: a mellkasi és a hasi aorta suprarenális

szakaszán jelentkező akut elváltozások (ruptura, dissectio, supraaorticus és viscerális

ágak akut elváltozásai), valamint az akut ellátást igénylő carotis elváltozások.

A Honvédkórház Érsebészete is rendelkezésre áll a minősített érsebészeti esetek

ellátására az ügyeleti napjain.

Honvédkórház = Honvéd Szív- és Érsebészet = Róbert K. krt.-i telephely

2018. január 2018. február

Bajcsy-Zs.Kh. 3,7,10,17,21,24,31 Bajcsy-Zs.Kh. 4,7,14,18,21,28

Érseb. Kl. 5,12,16,19,26,28 Érseb. Kl. 2,9,13,16,23,25

Flór Ferenc Kh. 9,14 Flór Ferenc Kh. 6,11

Honvédkórház 2,11,20,23,27,30 Honvédkórház 8,17,20,24,27

Jahn F. Kh. 1,8,13,15,22,29 Jahn F. Kh. 5,10,12,19,26

Baleseti Kp. 4,6,18,25 Baleseti Kp. 1,3,15,22,

2018. március 2018. április

Bajcsy-Zs.Kh. 4,7,14,18,21,28 Bajcsy-Zs.Kh. 1,4,11,15,18,25,29

Érseb. Kl. 2,9,13,16,23,25,30 Érseb. Kl. 6,10,13,20,22,27

Flór Ferenc Kh. 6,11 Flór Ferenc Kh. 3,8

Honvédkórház 8,17,20,24,27 Honvédkórház 5,14,17,21,24,

Jahn F. Kh. 5,10,12,19,26 Jahn F. Kh. 2,7,9,16,23,30

Baleseti Kp. 1,3,15,22,29,31 Baleseti Kp. 12,19,26,28

6

2018. május 2018. június

Bajcsy-Zs.Kh. 2,9,13,16,23,27,30 Bajcsy-Zs.Kh. 6,10,13,20,24,27

Érseb. Kl. 4,8,11,18,20,25, Érseb. Kl. 1,5,8,15,17,22,29

Flór Ferenc Kh. 1,6,29 Flór Ferenc Kh. 3,26

Honvédkórház 3,12,15,19,22,31 Honvédkórház 9,12,16,19,28

Jahn F. Kh. 5,7,14,21,28 Jahn F. Kh. 2,4,11,18,25,30

Baleseti Kp. 10,17,24,26, Baleseti Kp. 7,14,21,23,

2018. július 2018. augusztus

Bajcsy-Zs.Kh. 4,8,11,18,22,25, Bajcsy-Zs.Kh. 1,5,8,15,19,22,29

Érseb. Kl. 3,6,13,15,20,27,31 Érseb. Kl. 3,10,12,17,24,28,31

Flór Ferenc Kh. 1,24,29 Flór Ferenc Kh. 21,26

Honvédkórház 7,10,14,17,26 Honvédkórház 4,7,11,14,23,

Jahn F. Kh. 2,9,16,23,28,30 Jahn F. Kh. 6,13,20,25,27

Baleseti Kp. 5,12,19,21 Baleseti Kp. 2,9,16,18,30

2018. szeptember 2018. október

Bajcsy-Zs.Kh. 2,5,12,16,19,26,30 Bajcsy-Zs.Kh. 3,10,14,17,24,28,31

Érseb. Kl. 7,9,14,21,25,28 Érseb. Kl. 5,7,12,19,23,26,

Flór Ferenc Kh. 18,23 Flór Ferenc Kh. 16,21

Honvédkórház 1,4,8,11,20,29 Honvédkórház 2,6,9,18,27,30

Jahn F. Kh. 3,10,17,22,24 Jahn F. Kh. 1,8,15,20,22,29

Baleseti Kp. 6,13,15,27 Baleseti Kp. 4,11,13,25,

2018. november 2018. december

Bajcsy-Zs.Kh. 7,11,14,21,25,28 Bajcsy-Zs.Kh. 5,9,12,19,23,26

Érseb. Kl. 2,4,9,16,20,23,30 Érseb. Kl. 2,7,14,18,21,28,30

Flór Ferenc Kh. 13,18 Flór Ferenc Kh. 11,16

Honvédkórház 3,6,15,24,27 Honvédkórház 1,4,13,22,25,29

Jahn F. Kh. 5,12,17,19,26 Jahn F. Kh. 3,10,15,17,24,31

Baleseti Kp. 1,8,10,22,29 Baleseti Kp. 6,8,20,27

7

A K U T C T V I Z S G Á L A T O K B E O S Z T Á S A 08h-08h-ig

(műszakilag működőképes CT-vel nem rendelkező intézmények számára)

Napok I. régió II. régió III. régió IV. régió

ügyel tartalék ügyel tartalék ügyel tartalék ügyel tartalék

HÉTFŐ Affidea*

(Dózsa Gy. út) Honvédkórház Raditec

Affidea* (Dózsa Gy. út)

ESZSZK (Merényi Kh.)

ESZSZK (Szt. István Kh.)

Szt. János Kh. Szt. Imre Kh.

KEDD Affidea

(Nyírő Gy. Kh.-

OPAI)

Affidea* (Dózsa Gy. út)

Affidea (Péterfy Kh.

Fiumei u. th.)

Affidea* (Dózsa Gy. út)

ESZSZK (Merényi Kh.)

ESZSZK

(Szt. István Kh.). Szt. János Kh. Szt. Imre Kh.

SZERDA Affidea

(Nyírő Gy. Kh.-

OPAI) Raditec

Affidea (Péterfy Kh.

Fiumei u. th.)

Raditec ESZSZK

(Merényi Kh.) ESZSZK

(Szt. István Kh.) Szt. János Kh.

ESZSZK (Szt. István Kh.)

CSÜTÖRTÖK Affidea*

(Dózsa Gy. út) Uzsoki Kh.

Affidea (Péterfy Kh.

Fiumei u. th.)

Uzsoki Kh. ESZSZK

(Merényi Kh.) ESZSZK

(Szt. István Kh.) Szt. János Kh.

SE ÁOK

Kardiológiai Közp.

PÉNTEK Affidea

(Nyírő Gy. Kh.-

OPAI)

Affidea* (Dózsa Gy. út)

Affidea (Péterfy Kh.

Fiumei u. th.)

Affidea* (Dózsa Gy. út)

ESZSZK (Merényi Kh.)

ESZSZK (Szt. István Kh.)

Szt. János Kh. Szt. Imre Kh.

SZOMBAT Affidea

(Nyírő Gy. Kh.-

OPAI)

Affidea

(Margit Kh.)

Affidea (Péterfy Kh.

Fiumei u. th.)

Raditec ESZSZK

(Merényi Kh.) ESZSZK

(Szt. István Kh.) Szt. János Kh.

Affidea

(Margit Kh.)

VASÁRNAP Affidea

(Péterfy Kh.

Fiumei u. th.) Uzsoki Kh.

Affidea (Péterfy Kh.

Fiumei u. th.)

Uzsoki Kh. ESZSZK

(Merényi Kh.)

Affidea (Péterfy

Kh.

Fiumei u. th.)

Szt. János Kh. SE ÁOK

Kardiológiai Közp.

- *Ügyeleti időben (23:00-07:00) a Affidea Dózsa Gy. úti telephelye nem végez kontrasztanyagos CT-vizsgálatot. Kontrasztanyagos CT-vizsgálat

igénye esetén, a kijelölt régiók vizsgálatait Affidea Péterfy Kh. Péterfy Sándor utcai telephelye végzi el.

- A Heim Pál Kórház CT bármely időpontban vállal akut CT vizsgálatot gyermekek részére, előzetes telefonegyeztetés (459-9215) után.

- Az OKITI, a Flór F. Kh. (Kistarcsa), a Jávorszky Ö. Kh. (Vác) és a Toldy F. Kh. (Cegléd) CT ellátja saját betegeit.

- A Szt. Margit Kórház CT minden héten csütörtökön ügyeletet biztosít.

8

E G É S Z S É G Ü G Y I I N T É Z M É N Y E K

R E G I O N Á L I S B E O S Z T Á S A

( A K U T C T - V I Z S G Á L A T O K )

C s a k m ű k ö d ő k é p e s C T - v e l n e m r e n d e l k e z ő k ó r h á z k ü l d h e t a r é g i ó t e l l á t ó a k u t C T

ü g y e l e t r e b e t e g e t !

I .

R É G I Ó :

I I .

R É G I Ó :

I I I .

R É G I Ó :

I V .

R É G I Ó :

Bethesda Gykh.

Heim P. Gykh.

Madarász u. tph.

Honvédkórház.

Jávorszky Ö. Kh.

(Vác)

Károlyi Kh.

Nyírő Gyula

Kh.-OPAI

Szt. Margit Kh.

Uzsoki Kh.

Bajcsy Kh.

Flór F. Kh.

(Kistarcsa)

Péterfy Kh-Ri. és

Baleseti Kp.

OKITI

SE ÁOK

Klinikák –

kivétel: – Ér- és Szívseb.

Kl.

– Kardiológiai Kp.

– KKT

– Tüdőklinika

BV Kh. Tököl

Egyesített Szt. István

és Szt. László Kh.

Gottsegen György

Országos Kard. Int.

Heim Pál Gykh.

Jahn Ferenc Kh.

Orsz. Sportegész-

ségügyi Intézet

Toldy F. Kh. (Cegléd)

BIK

ORFI

Orsz. Korányi Pulm. Intézet

Orsz. Onkológiai Int.

Orsz. Orvosi Rehab. Intézet

SE ÁOK Ér- és Szívseb. Kl.

SE ÁOK Kardiológiai Kp.

SE ÁOK KKT

SE ÁOK Tüdőklinika

Szent Ferenc Kh.

Szent Imre Kh

Szent János Kh. és Észak-Budai

Egyesített Kórházak

Törökbálinti Tüdőgyógyintézet

(a Szt. Imre Kh. a kijelölt CT,

annak leállása esetén a kijelölt

IV. régiós helyettes végzi a

vizsgálatokat)

9

A K U T M R - V I Z S G Á L A T O K B E O S Z T Á S A (minden nap 08h-08h-ig)

Napok I. régió – II. régió III. régió – IV. régió

ellátó tartalék ellátó tartalék

HÉTFŐ Affidea Raditec Raditec Affidea

KEDD Affidea Raditec Szt. István * Affidea

SZERDA Raditec Szt. István Szt. István Raditec

CSÜTÖRTÖK Affidea Raditec Raditec Affidea

PÉNTEK Affidea Raditec Raditec Affidea

SZOMBAT Affidea Raditec Raditec Affidea

Vasárnapi ügyelet: 1. Affidea Magyarország Kft. minden hónap 1,3 (esetleg 5.) vasárnap

2. Raditec minden hónap 2. vasárnap

3. Szent István Kórház minden hónap 4. vasárnap

Vasárnapi napokon tartalék: Affidea /Raditec, Raditec/ Affidea, Szt. István Kórház/Raditec

A hétköznapra eső ünnepnapokon az ügyelet a naptári nap beosztása szerint történik.

A beteg beutalása minden esetben telefonegyeztetés után történhet!

Affidea Magyarország Kft. (VI., Dózsa György út 112. Tel.: 312-2214)

ESZSZK-Szt. István Kh. (IX., Nagyvárad tér 1. Tel.: 455-5894)

Raditec (IX., Üllői u. 45-47. Tel: 216-4600)

*Az ESZSZK-Szent István Kh. MR labor kedden csak 08h-20h-ig működik, 20h 08h-ig az Affidea MR labor ügyel.

A ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet MR hátterét a Mediworld Plus Kft. Szolnoki Diagnosztikai Központja adja a szolnoki Hetényi Géza

Kórház területén.

10

BALESETI ÜGYELET RENDSZERE

A traumatológiai sürgősségi ellátás, betegelhelyezés a sérülés helyszíne, a

feltalálási hely, a diagnózis felállításának helye szerint történik. Az akut elhelyezésnél a

beteg lakcíme nem irányadó, csak otthon történt sérülés esetén!

A súlyos idegsebészeti és gerinc sérültek akut neuro-traumatológiai ellátása a

traumacentrumokban, a régióvezető traumatológiai felvételes egységében történik.

Az akut kézsebészeti ellátást az aznapi regionális traumatológiai ügyelet szerint kell

biztosítani. Közvetlen traumás eredetű, de már szeptikus kézsebészeti eseteket a regionális

traumatológiai osztály (12. oldal) látja el, és kezeli folyamatosan.

Traumával összefüggésbe nem hozható, friss, egyértelműen felületes kézinfekciókat

munkaidőben a területileg illetékes szakorvosi rendelőintézetek sebészeti szakrendelései,

ügyeleti időben a sebészeti osztályok látják el és kezelik.

A kéz és az alkar (azaz minden, a könyökizületet érintő és attól disztálisan elhelyezkedő)

gyulladásos folyamatainak műtéti ellátása, azok kóroki tényezőjétől függetlenül, a

mindenkori, területileg illetékes kézsebészeti/traumatológiai ügyeleten kell történjen.

Több, egyidőben jelentkező intenzív osztályos ellátást igénylő esetben, valamint

tömeges sérültellátásnál, illetve vis major esetén a regionális traumacentrumok között

átmeneti feladat-átcsoportosítás lehetséges a Országos Mentőszolgálat Mentésirányítási és

Szuperügyeleti Osztályának kijelölése szerint.

Az intézményi kapacitáshiány, az intézeti sürgősségi traumatológiai betegellátás,

akut működésképtelenségének bejelentése csak intézményvezetői (vezető ügyeletesi)

hatáskörben lehetséges.

11

BUDAPEST ÉS PEST MEGYE BALESETI ÜGYELET RENDSZERE I. Északi régió II. Keleti régió III. Déli régió IV. Nyugati régió

Honvédkórház Traumatológia teljes körű sérültellátás Merényi (Szt. István) Traumatológia

Hétfő Uzsoki Ortop-Traumatológia végtagtrauma Péterfy Baleseti Központ teljes körű sérültellátás Szt. János Traumatológia

Jávorszky (Vác) Traumatológia teljes körű sérültellátás Toldy (Cegléd) Traumatológia teljes körű sérültellátás

polytrauma, súlyos neurotrauma nélkül polytrauma, súlyos neurotrauma nélkül

Honvédkórház Traumatológia

teljes körű sérültellátás Péterfy Baleseti Központ Merényi (Szt. István) Traumatológia

Kedd Uzsoki Ortop-Traumatológia végtagtrauma teljes körű sérültellátás teljes körű sérültellátás Szt. János Traumatológia

Jávorszky (Vác) Traumatológia Toldy (Cegléd) Traumatológia teljes körű sérültellátás

polytrauma, súlyos neurotrauma nélkül polytrauma, súlyos neurotrauma nélkül

Honvédkórház Traumatológia

teljes körű sérültellátás Péterfy Baleseti Központ Merényi (Szt. István) Traumatológia

Szerda Uzsoki Ortop.-Traumatológia végtagtrauma teljes körű sérültellátás teljes körű sérültellátás Szt. János Ortop.-Traumatológia

Jávorszky (Vác) Traumatológia Toldy (Cegléd) Traumatológia teljes körű sérültellátás

polytrauma, súlyos neurotrauma nélkül polytrauma, súlyos neurotrauma nélkül

Honvédkórház Traumatológia

teljes körű sérültellátás Merényi (Szt. István) Traumatológia

Csütörtök Uzsoki Ortop.-Traumatológia végtagtrauma Péterfy Baleseti Központ teljes körű sérültellátás Szt. János Traumatológia

Jávorszky (Vác) Traumatológia teljes körű sérültellátás Toldy (Cegléd) Traumatológia teljes körű sérültellátás

polytrauma, súlyos neurotrauma nélkül polytrauma, súlyos neurotrauma nélkül

Honvédkórház Traumatológia

teljes körű sérültellátás Péterfy Baleseti Központ Merényi (Szt. István) Traumatológia

Péntek Uzsoki Ortop.-Traumatológia végtagtrauma teljes körű sérültellátás teljes körű sérültellátás Szt. János Traumatológia

Jávorszky (Vác) Traumatológia Toldy (Cegléd) Traumatológia teljes körű sérültellátás

polytrauma, súlyos neurotrauma nélkül polytrauma, súlyos neurotrauma nélkül

Honvédkórház Traumatológia

teljes körű sérültellátás Péterfy Baleseti Központ Merényi (Szt. István) Traumatológia

Szombat Uzsoki Ortop.-Traumatológia végtagtrauma teljes körű sérültellátás teljes körű sérültellátás Szt. János Traumatológia

Jávorszky (Vác) Traumatológia Toldy (Cegléd) Traumatológia teljes körű sérültellátás

polytrauma, súlyos neurotrauma nélkül polytrauma, súlyos neurotrauma nélkül

Honvédkórház Traumatológia

teljes körű sérültellátás Merényi (Szt. István) Traumatológia

Vasárnap Uzsoki Ortop.-Traumatológia Péterfy Baleseti Központ teljes körű sérültellátás Szt. János Ortop.-Traumatológia

végtagtrauma teljes körű sérültellátás Toldy (Cegléd) Traumatológia teljes körű sérültellátás

Jávorszky (Vác) Traumatológia polytrauma, súlyos neurotrauma nélkül

polytrauma, súlyos neurotrauma nélkül

12

BUDAPEST ÉS PEST MEGYE BALESETI ÜGYELET RENDSZERE

Honvédkórház területe: Péterfy Kh. területe: Merényi Kh. területe: Szt. János Kh. területe:

1, 2, 3-as progresszivitási szinten! Budapesti kerületek:

Budapesti kerületek: III.- XIII. kerület V.-VI.-VII.-VIII.-X.-XIV.-XV.-XVI.- IX..-XVIII..- XIX..-XX..-XXI..- XXIII. kerület Budapesti kerületek:

1-es, 2-es, 3-as progresszivitási szinten! XVII.- kerület. Más járásokból: Dabasi járás: I.-II.- XI.-XII.. XXII: kerület

IV. kerület 2-es, 3-as progresszivitási szinten! Abony, Alattyán, Albertirsa, Bénye, Beseny- Bugyi, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Budakeszi járás:

Aszódi, Dunakeszi, Gödöllői, Szobi, Váci járásokhoz, szög, Budakalász, Cegléd, Ceglédbercel, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs,

tartozó települések, valamint Komárom-Esztergom, Cibakháza, Csataszög, Csemő, Csévharaszt, Újlengyel Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál,

Heves, Nógrád megyék TEK lista által meghatározott Csobánka,Dánszentmiklós, Dunabogdány, Gyáli járás: Sóskút, Százhalombatta, Remeteszőlős, Telki,

települései.2-es, 3-as progresszivitási szinten! Ecser, Farmos, Fegyvernek, Gomba, Gyöm- Alsónémedi, Felsőpakony, Gyál, Ócsa, Tök, Zsámbék

rő, Hunyadfalva, Jánoshida, Jászágó, Jászalsó Szigetszentmiklósi járás: Érdi járás:

Jávorszky (Vác) Kh. területe: szentgyörgy, Jászapáti, Jászárokszállás, Délegyháza, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút,

Szobi járás: Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa, Majosháza, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Taksony, Tököl Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint

Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes Kemence, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jász- Ráckevei járás: Pilisvörösvári járás:

Kismaros, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, ivány, Jászjákóhalma, Jászkarajenő, Jászki- Apaj, Áporka, Dömsöd,, Kiskunlacháza, Lórév, Pilisborosjenő, Piliscsaba,

Nagybörzsöny, Perőcsény, Szob, Szokolya, Tésa sér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Pilisjászfalu, Pilisszántó,

Vámosmikola, Verőce, Zebegény Káva, Kengyel, Kétpó, Kisoroszi, Kóka, Szigetszentmárton, Szigetújfalu Pilisszentiván, Pilisvörösvár,

Váci járás: Köröstetétlen, Kőtelek, Kuncsorba, Leány- Vecsési járásból: Remeteszőlős, Solymár, Tinnye, Üröm

Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, falu,Maglód, Martfű, Mende, Mesterszállás, Üllő, Vecsés Komárom-Esztergom megyéből:

Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Mezőhék, Mezőtúr, Mikebuda, Monor,

Monorierdő Nagykáta, Nagykörű, Nagyrév,

Nyáregyháza, Örményes, Pánd, Péteri, Pilis, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló,

Pócsmegyer, Pomáz, Pusztamonostor,

Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Sülysáp, Szajol, Szászberek,

Szentendre, Szentlőrinckáta, Szentmártonkát

Szigetmonostor, Szolnok, Tahitótfalu, Tápi-

1-es és 2b-és progresszivitási szinten, de az arc Gyermely, Szomor

Szokolya, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, állcsont sérülteket neurotraumával, vagy anél 1-es, 2-es progresszivitási szinten!

Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót kül a Baleseti Központban látják el!

Rétsági járás: Toldy (Cegléd) Kh. területe: 3-as progresszivitási szinten az előzők

Berkenye Diósjenő Nézsa, Nőtincs, Ősagárd Ceglédi kistérség: ben felsorolt települések még kiegé-

Szendehely Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, szülnek: Almásfüzitő, Baj, Csém,

Más járásokból: Dánszentmiklós, Jászkarajenő, Kőröstetétlen, Mikebuda, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Héreg,

Erdőkertes, Galgamácsa, Nógrád, Nógrádsáp, Vácegres Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás Kisigmánd, Kocs, Komárom, Kömlőd, Mocsa,

Veresegyház óbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiósze- Monori járásból: Nagyigmánd, Naszály, Neszmély, Óbarok,

Dunakeszi járás: Csomád, Dunakeszi, Fót, Göd cső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápió- Bénye, Csévharaszt, Gomba, Káva, Nyáregyháza, Pilis Szár, Szárliget, Szomód, Tardos, Tarján, Tata,

Csak 1-es progresszivitási szinten! szőlős,Tiszabő, Tiszaföldvár, Tiszajenő, Ti- Nagykátai járásból: Tatabánya, Újbarok, Vértestolna,

Uzsoki Kh. területe szapüspöki, Tiszasüly, Tiszatenyő, Tisza-

várkony, Tóalmás, Tószeg, Törökszentmik- Tápióbicske, Tápiógyörgye,, Tápiószele, Tápiószentmárton, Vértesszőlős településekkel a teljes körű

Budapest IV. kerület, Csömör, Isaszeg,

Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, lós, Törtel, Túrkeve, Újszász, Újszilvás,Úri,

Farmos, Nagykáta, ellátás vonatkozásában!

Pécel, Szada Vasad, Vezseny, Visegrád, Zagyvarékas. Csak 1-es progresszivitási szinten!

Csak 1-es progresszivitási szinten! Csak 2, 3-as progresszivitási szint!

13

A K U T I D E G S E B É S Z E T I B E O S Z T Á S

Napok Akut idegsebészet

Hétfő Honvédkórház I.

Bp + Pest m. + TEK

Kedd OKITI

Bp + Pest m. + TEK

Szerda Szt. János Kh.

Bp + Pest m. + TEK

Csütörtök OKITI

Bp + Pest m. + TEK

Péntek Honvédkórház I.

Bp + Pest m. + TEK

Szombat Szt. János Kh.

Bp + Pest m. + TEK

Vasárnap OKITI

Bp + Pest m. + TEK

Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet ( 467-9300, 251-2999) a nem traumás akut

idegsebészeti ellátás területén a speciális, ritkán előforduló (subarachnoidális vérzés,

agydaganat, agytályog) idegsebészeti kórképek vonatkozásában állandóan a budapesti és Pest

megyei egészségügyi szolgáltatók rendelkezésére áll telefonkonzílium formájában.

A betegek ellátását a diagnózist felállító intézményben a rendelkezésre álló leletek

birtokában, de anélkül is meg kell kezdeni!

14

A SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ OSZTÁLYOK

BETEGELLÁTÁSI RENDJE

A sürgősségi betegellátó egységben végzett ellátás tekintetében az egészségügyi

ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló a

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5/A. (5e) alapján ellátási terület nem került

meghatározásra. Ezért a sürgősségi betellátó osztályok (SBO) ellátási területe az a terület,

ahonnan több szakma (elsősorban belgyógyászat, ideggyógyászat) vonatkozásában az adott

kórház végzi a lakosság TEK és progresszívitási szint szerinti fekvőbeteg-ellátását.

A másik alapelv a topográfiai közelség, mely vonatkozásában az OMSZ döntési

kompetenciával rendelkezik. Instabil, életet veszélyeztető kórképek fennállása, illetve

súlyos állapotú betegek elhelyezése esetén a beteget a feltalálási helyéhez legközelebbi, vagy

leggyorsabban elérhető sürgősségi betegellátó osztály köteles ellátni.

A sürgősségi betegellátó osztályról beteget vizsgálat, szükséges, illetve nem

halasztható sürgősségi ellátás, és dokumentáció nélkül, a területi kötelezettség szerinti,

vagy más fekvőbeteg gyógyintézetbe továbbküldeni kizárólag akkor lehet, ha az adott

beteg, vagy betegség sürgősségi ellátásának szakmai feltételei nem állnak rendelkezésre

az adott intézményben. Minden egyéb tovább-, illetve átszállítás esetén a beteg

vizsgálatáról, ellátásáról ambuláns lapnak, vagy zárójelentésnek kell készülni.

A f ő v á r o s i é s P e s t m e g y e i

s ü r g ő s s é g i o s z t á l y o k :

Főváros*:

MH Egészségügyi Központ, Honvédkórház

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Uzsoki Utcai Kórház

Bajcsy-Zsilinszky Kórház

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

Pest megye:

Jávorszky Ödön Kórház, Vác

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

Toldy Ferenc Kórház, Cegléd

*Megjegyzés: Az ESZSZK Szt. István Kórház I. Belgyógyászati Osztályának

betegfelvételi ambulanciája minden, a Szt. István Kórház TEK-jéhez tartozó, belgyógyászati

ellátást és belgyógyászati felvételt, de intenzív ellátást nem igénylő beteget primeren fogad

sürgősségi esetben is.

15

É G É S I S É R Ü L T E K E L L Á T Á S Á N A K

Ü G Y E L E T I R E N D J E

Nap Ellátó intézmény

Hétfő H onv éd kó rh áz

Pl a s zt ika i é s É g és s eb és zet i O s z tá l y

Kedd Egyesített Szt. István és Szt. László Kh.

Égés- és Plasztikai Sebészeti Osztály

Szerda H onv éd kó rh áz

Pl a s zt ika i é s É g és s eb és zet i O s z tá l y

Csütörtök Egyesített Szt. István és Szt. László Kh.

Égés- és Plasztikai Sebészeti Osztály

Péntek Egyesített Szt. István és Szt. László Kh.

Égés- és Plasztikai Sebészeti Osztály

Szombat H onv éd kó rh áz

Pl a s zt ika i é s É g és s eb és zet i O s z tá l y

Vasárnap Egyesített Szt. István és Szt. László Kh.

Égés- és Plasztikai Sebészeti Osztály

Egyesített Szt. István és Szt. László Kh. Égés- és Plasztikai Sebészeti Osztály:

Intenzív Osztály : 216-7387

Osztály iroda: 215-1699

H onv éd kó rh áz , Pla s z t ik a i é s É g és seb és ze t i O sz t á l y :

Telefon: 465-1800/ 2462; 465-1813; 465-1800/71570

HEMODIALÍZIS

Veseelégtelen beteg akut rosszullét esetén a területileg illetékes nephrológiai

(belgyógyászati) osztályra szállítandó, ahol szükség szerint a hemodialízist

megszervezik, illetve elvégzik.

A gyermekek ellátása a SE I.sz. Gyermekgyógyászati Klinikán történik.

16

P S Z I C H I Á T R I A I B E T E G E K A K U T

E L L Á T Á S A

A közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsító 16 év feletti pszichiátriai beteg kórházi

felvétele szakmai megállapodás értelmében, a területileg illetékes felnőtt pszichiátriai

osztályon történik.

Gyermekpszichiátriai elhelyezés:

18 éves kor alatt, minden pszichiátriai elhelyezést igénylő beteg, az alábbiak alapján

gyermekpszichiátriára helyezendő el, azonban intézmények közti szakmai megállapodás

értelmében a területi betegelhelyezéskor a betöltött 16. életév az irányadó.

1. melléklet a 73/2013. (XII. 2.) EMMI rendelethez

17. Hatályát veszti az Szmr. 1. melléklet

a) 4. pont 4.4. alpontjában az „addiktológia és pszichiátria” szövegrész,

1. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelethez (Szmr.)

4.4. A felnőtt ellátás keretében gyermekellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak

gyermekek elhelyezésére külön kórtermet, szülői jelenlét lehetőségét és elérhető

gyermekgyógyász szakorvosi ellátást biztosítania kell. 18 év alatti gyermek felnőtt osztályon

is ellátható a következő szakmákban: fül-orr-gégészet, sebészet, szülészet-nőgyógyászat,

szemészet.

I T T A S S É R Ü L T E K Ü G Y E L E T I

E L L Á T Á S A

Amennyiben a részegség és a sérülés együttesen fordul elő, illetve a sérülés a vezető

tünet, a régióban működő traumatológiai esetek ellátására kijelölt osztályra kell szállítani

a részeg sérültet.

Ha a sérült magatartása nem agresszív, vele kontaktus teremthető, adekvát válaszokat

ad, rendelőintézeti sebészeti szakrendelésre, illetve a regionális baleseti ambulanciára kell

utalni.

Ha a sérülés: horzsolás, haematoma, contusio, stb. tehát traumatológiai beavatkozást

(sebkimetszést, sebegyesítést, stb.) nem igényel, a beteget a detoxikálást végző SBO-ra kell

szállítani. Ugyancsak ide szállítandók azok az alkoholosan intoxikált sérültek is, akiknek

enyhébb fokú sérülése ellátást nyert és nem igényelnek kórházi observatiót, de alkoholos

állapotuk miatt detoxikálásra van szükségük.

17

D E T O X I K Á L Á S Ü G Y E L E T I R E N D J E

Ittas személyek detoxikálását a nap 24 óráján keresztül országosan a sürgősségi betegellátó

osztályok végzik.

Pét er f y (E rzs éb et ) Kó rh á z Kl in ik a i To x ik o l óg i a i Os z t á ly : az

a l ko ho l os an s ú l yo s an in tox i ká l t s zem él yek v a l ami t a 1 4 -1 8 év es

k o ro sz t á l yú f i a t a l ok e l l á t ás a .

A budapesti kerületekben, és Pest megye fővárosi ellátásba kötelezett járásainak

településein előforduló ittas személyek detoxikálását az OMSz Mentésirányítási és

Szuperügyeleti Osztályának irányításával (adategyeztetést és az ellátást nyújtó Intézet

meghatározását követően) a

Szent Imre Kórház Sürgősségi Osztálya,

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Sürgősségi Osztálya,

Bajcsy-Zsilinszky Kórház Sürgősségi Osztálya,

Uzsoki utcai Kórház Sürgősségi Osztálya,

Honvédkórház Sürgősségi Osztálya,

látják el.

az Aszódi, Gödöllői, Monori járásokat, a Nagykátai járásból: Kóka, Pánd, Szentlőrinckáta,

Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tóalmás településeket a a Flór F. Kh. (Kistarcsa)

Sürgősségi Osztálya,

a Ceglédi, a Nagykátai járásból: Farmos, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentmártonkáta,

Tápióbicske, Tápiószele, Tápiószentmárton, Úri településeket a Toldy F. Kh. (Cegléd)

Sürgősségi Osztálya,

a Dunakeszi, Szobi, Váci járásokat a Jávorszky Ö. Kh. (Vác) Sürgősségi Osztálya látja el.

a Nagykőrösi járást a Bács-Kiskun Megyei Kh. (Kecskemét) Sürgősségi Osztálya látja el.

D R O G B E T E G E K E L L Á T Á S A

Drogbeteg felvételi rend:

intoxikált állapot (spec. addiktológia-detoxikáló ügyelet):

Péterfy Sándor utcai Kórház (Budapest VII., Alsóerdősor utca 7.szám alatti telephely)

Kp: 321-5215, 322-3450: akut kábítószer-túladagolás esetek.

akut pszichiátriai felvételt szükségessé tevő közvetlen veszélyeztető nem intoxikált állapot

(pszichiátria): területileg illetékes pszichiátriai osztály

önkéntes jelentkezés akut pszichiátriai felvételi szükség nélkül (pszichiátriai ambuláns

ellátás, illetve addiktológiai – pszichiátriai felvételi előjegyzés): gondozók, ambulanciák.

18

T O X I K O L Ó G I A I Ü G Y E L E T

H ei m Pá l Gyermek kó rh á z To x ik o ló g i a i Os z tá ly ( Ül lő i ú t i

t e l eph e l y ) :

Telefonszám: 210-0720 (Kp.) közvetlen: 333-5079

Ellátja a gyermekeket 0 - 14 éves korig, idősebbet azonban csak eseti megbeszélés után.

Pét er f y Sán do r u t ca i Kó rhá z Kl in ika i T ox i ko l óg ia i O s ztá ly

( A l s ó erdő so r u t ca i t e l ep h e ly ) :

Telefonszám: 321-5215/136, 272

Ellátja:

– az akut mérgezett betegeket,

– a súlyos hypothermiás betegeket;

– a submersio miatt osztályos elhelyezést igénylő betegeket;

– akut kábítószer-túladagolásos eseteket (,de a megvonási tünetegyüttesben

szenvedőket nem).

Megjegyzés:

- az áramütött betegek ellátása a területileg illetékes kórházak, vezető tünet szerinti

sürgősségi osztályának feladata

- akasztott, önakasztott, zsinegelt, vagy fojtogatott sérült ellátása – állapotától függően

– a területi traumatológiai szükség esetén, fül-orr-gégészeti és intenzívterápiás

háttérrel rendelkező osztályon kell, hogy történjen

19

H E M O D I N A M I K A I É S

S Z Í V S E B É S Z E T I Ü G Y E L E T I

R E N D S Z E R

Felnőtt betegek akut nagyér-angiográfiás; a szív, valamint az aorta mellkasi szakaszának

műtétei (pl.: A-típusú dissectio) - előzetes telefon-megbeszélés után:

Ellátandó terület Ellátó intézmény

TEK szerint

Honvédkórház I.

Kardiológiai Osztály

06/30-288-0748 coronarographia előjegyzés

465-1800/71771 és 72269 haemodinamika

TEK szerint

Gottsegen György Országos Kardiológiai

Intézet Kard. O. Int. Th. részleg

215-8892

ICD ügyelet:

215-8892

TEK szerint

SE ÁOK Szív- és Érgyógyászati Klinika

458-6700, 458-6825

Cardioverter-defibr. (ICD) ügyelet.:

458-6825

20

A K U T M Y O C A R D I A L I S I N F A R C T U S

F E L V É T E L I R E N D J E A./ ST elevációval járó, 12 órán belüli szívinfarktusos betegek beutalási rendje:

Előzetes telefonmegbeszélés szükséges.

Munkanapokon 08 - 18 óráig a területi elv érvényesül,

míg 18 - 08 óráig, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon 08 - 08 óráig is ügyelet működik.

Ellátandó terület: Ellátó intézmény / Haemodynamika

I. Észak-pesti régió: Abasár, Acsa, Adács, Alsópetény, Alsótold, Apc, Atkár, Balassagyarmat, Bánk, Bárna,

Bátonyterenye, Becske, Bér, Bercel, Berkenye, Bernecebaráti, Bokor, Boldog, Borsosberény,

Budapest V., VI., VII., XIII., Buják, Cered, Csány, Csécse, Cserháthaláp, Cserhátsurány,

Cserhátszentiván, Csesztve, Csitár, Csomád, Csörög, Csővár, Debercsény, Dejtár, Detk,

Diósjenő, Domoszló, Dorogháza, Drégelypalánk, Dunakeszi, Ecséd, Ecseg, Egyházasdengeleg,

Egyházasgerge, Endrefalva, Erdőkertes, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Érsekvadkert, Etes, Felsőpetény, Felsőtold, Fót, Galgaguta, Galgagyörk, Galgamácsa, Garáb, Göd, Gyöngyös, Gyöngyöshalász,

Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Hatvan,

Héhalom, Heréd, Herencsény, Hollókő, Hont, Horpács, Hort, Hugyag, Iliny, Ipolydamásd, Ipolyszög, Ipolytarnóc, Ipolytölgyes, Ipolyvece, Jobbágyi, Kálló, Karácsond, Karancsalja,

Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kemence, Kerekharaszt,

Keszeg, Kétbodony, Kisbágyon, Kisbárkány, Kisecset, Kishartyán, Kismaros, Kisnána, Kisnémedi, Kosd, Kóspallag, Kozárd, Kútásó, Legénd, Letkés, Litke, Lőrinci, Lucfalva,

Ludányhalászi, Ludas, Magyargéc, Magyarnándor, Márianosztra, Markaz, Márkháza,

Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraszentimre, Mátraszőlős, Mátraterenye, Mátraverebély, Mihálygerge, Mogyoród, Mohora, Nagybárkány, Nagybörzsöny, Nagyfüged,

Nagykeresztúr, Nagykökényes, Nagylóc, Nagymaros, Nagyoroszi, Nagyréde, Nemti, Nézsa,

Nógrád, Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Nógrádmegyer, Nógrádsáp, Nógrádsipek, Nógrádszakál, Nőtincs, Őrbottyán, Őrhalom, Ősagárd, Pálosvörösmart, Palotás, Pásztó, Patak, Patvarc, Penc,

Perőcsény, Petőfibánya, Piliny, Pusztaberki, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Rákóczibánya,

Rétság, Rimóc, Romhány, Rózsaszentmárton, Ságújfalu, Salgótarján, Sámsonháza,

Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szanda, Szarvasgede, Szátok, Szécsénke, Szécsény,

Szécsényfelfalu, Szendehely, Szente, Szilaspogony, Szirák, Szob, Szokolya, Sződ, Sződliget, Szuha, Szurdokpüspöki, Szűcsi, Szügy, Tar, Terény, Tereske, Tésa, Tolmács, Vác, Vácduka,

Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Vámosgyörk, Vámosmikola, Vanyarc, Varsány,

Vécs, Veresegyház, Verőce, Visonta, Visznek, Vizslás, Zabar, Zagyvaszántó,Zebegény. 2

progresszivitási szint.

Honvédkórház I.

Kardiológiai Osztály

: 06-30-3831694

II. Dél-pesti régió: Albertirsa, Alsónémedi, Bénye, Budapest IX., XV., XIX., XX., XXI., XXIII., Bugyi,

Csévharaszt, Dánszentmiklós, Ecser, Felsőpakony, Gomba, Gyál, Gyömrő, Káva, Maglód, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Ócsa, Péteri, Pilis, Üllő, Vasad, Vecsés. 2 progresszivitási

szint.

Gottsegen Gy. Orsz. Kardiológiai Int.

Kardiológiai Intenzív Terápiás részleg

: 215-1220/234

III. Kelet-pesti régió: Aszód, Bag, Budapest VIII., X., XVI., XVII., XVIII, Csömör, Dány, Domony, Farmos,

Galgahévíz, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Kóka, Mende,

Nagykáta, Nagytarcsa, Pánd, Pécel, Sülysáp, Szada, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás,

Tura, Úri, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok. 2 progresszivitási szint.

Bajcsy-Zsilinszky Kórház Kardiológiai osztály

: 432-7501

IV/A. Budai régió:

Apaj, Áporka, Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Budapest I., II. (kivéve BIK területe), XI., XII., XXII., Dabas, Délegyháza, Diósd, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány, Érd,

Halásztelek, Herceghalom, Hernád, Inárcs, Kakucs, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád,

Nagykovácsi, Örkény, Páty, Perbál, Pusztavacs, Pusztazámor, Ráckeve, Remeteszőlős, Sóskút, Százhalombatta, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós,

Szigetújfalu, Táborfalva, Taksony, Tárnok, Tatárszentgyörgy, Telki, Tök, Tököl, Törökbálint,

Újhartyán, Újlengyel, Zsámbék. 2 progresszivitási szint

SE ÁOK Kardiológiai Központ

: 458-6825

IV/B. Budai régió: Ács, Almásfüzitő, Annavölgy, Baj, Bajna, Bajót, Beloiannisz, Besnyő, Budakalász, Budapest

II. kerületből (Margit krt., Keleti K. u., Bimbó út, Alsó Törökvész u. Törökvész út Pusztaszeri út által határolt terület), . III., IV., Csém, Csobánka, Csolnok, Dág, Dorog, Dömös, Dunaalmás,

Dunabogdány, Dunaszentmiklós, Epöl, Ercsi, Esztergom, Gyermely, Héreg, Iváncsa, Kesztölc,

Kisigmánd, Kisoroszi, Kócs Komárom, Lábatlan, Leányfalu, Leányvár, Máriahalom, Mocsa, Mogyorósbánya, Nagyigmánd, Nagysáp, Naszály, Neszmély, Nyergesújfalu, Pilisborosjenő,

Piliscsaba, Piliscsév, Pilisjászfalu, Pilismarót, Pilisvörösvár, Pilisszántó, Pilisszentiván,

Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pomáz, Ráckeresztúr, Sárisáp, Solymár, Süttő, Szentendre, Szigetmonostor, Szomód, Szomor, Tahitótfalu, Tardos, Tarján, Tát, Tata, Tinnye,

Tokod, Tokodaltáró, Úny, Üröm, Vértestolna, Vértesszőlős, Visegrád. 2 progresszivitási szint.

Budai Irgalmasrendi Kórház

: 438-8576

06/30-202-9542

Budapest XIV. kerület Uzsoki utcai Kórház

21

Helyettesítés: az ellátásban akadályoztatott intézmény szervezi meg a helyettesítést, jelenti az

OMSZ Mentésirányítási és Szuperügyeleti Osztályának. Ennek sikertelensége esetén az OMSZ

szolgálatvezető főorvosa jelöl ki helyettesítő intézményt. Ha az akadályoztatás helyettesítése így

sem oldható meg, akkor a betegirányítás a „B” pont szerint történik.

ST elevációval járó, 12 órán belüli szívinfarctusos betegek ellátásának

fővárosi ügyeleti beosztása (munkanapokon 18h

- 08h

–ig, munkaszüneti – és

ünnepnapokon 08h

- 08h -ig.)

2018. január 2018. február

SE Kardiológiai

Központ 3, 7, 10, 14, 17,

21, 24, 28, 31

SE Kardiológiai

Központ 4, 7, 11, 14, 18,

21, 25, 28

Budai Irgalmasrendi

Kh. 5, 11, 16, 22, 27 Budai Irgalmasrendi

Kh.

2, 8, 13, 19, 24

Honvédkórház I. 1, 6, 12, 18, 23, 29 Honvédkórház I. 3, 9, 15, 20, 26

Bajcsy Kh. 2, 8, 13, 19, 25, 30 Bajcsy Kh. 5, 10, 16, 22, 27

Gottsegen Gy. Orsz.

Kard. I. 4, 9, 15, 20, 26, Gottsegen Gy. Orsz.

Kard. I. 1, 6, 12, 17, 23

2018. március 2018. április

SE Kardiológiai

Központ 4, 7, 11, 14, 18,

21, 25, 28

SE Kardiológiai

Központ 1, 4, 8, 11, 15, 18,

22, 25, 29

Budai Irgalmasrendi

Kh.

2, 8, 13, 19, 24,

30

Budai Irgalmasrendi

Kh.

5, 10, 16, 21, 27

Honvédkórház I. 3, 9, 15, 20, 26,

31

Honvédkórház I. 6, 12, 17, 23, 28

Bajcsy Kh. 5, 10, 16, 22, 27 Bajcsy Kh. 2, 7, 13, 19, 24, 30

Gottsegen Gy. Orsz.

Kard. I.

1, 6, 12, 17, 23,

29

Gottsegen Gy. Orsz.

Kard. I.

3, 9, 14, 20, 26

2018. május 2018. június

SE Kardiológiai

Központ 2, 6, 9, 13, 16, 20,

23, 27, 30

SE Kardiológiai

Központ 3, 6, 10, 13, 17,

20, 24, 27,

Budai Irgalmasrendi

Kh.

3, 8, 14, 19, 25, 31 Budai Irgalmasrendi

Kh.

5, 11, 16, 22, 28

Honvédkórház I. 4, 10, 15, 21, 26 Honvédkórház I. 1, 7, 12, 18, 23,

29

Bajcsy Kh. 5, 11, 17, 22, 28 Bajcsy Kh. 2, 8, 14, 19, 25, 30

Gottsegen Gy. Orsz.

Kard. I.

1, 7, 12, 18, 24, 29 Gottsegen Gy. Orsz.

Kard. I.

4, 9, 15, 21, 26

22

2018. július 2018. augusztus

SE Kardiológiai

Központ 1, 4, 8, 11, 15,

18, 22, 25, 29

SE Kardiológiai

Központ 1, 5, 8, 12, 15,

19, 22, 26, 29

Budai Irgalmasrendi

Kh.

3, 9, 14, 20, 26, 31 Budai Irgalmasrendi

Kh.

6, 11, 17, 23, 28

Honvédkórház I. 5, 10, 16, 21, 27 Honvédkórház I. 2, 7, 13, 18, 24, 30

Bajcsy Kh. 6, 12, 17, 23, 28 Bajcsy Kh. 3, 9, 14, 20, 25, 31

Gottsegen Gy. Orsz.

Kard. I.

2, 7, 13, 19, 24, 30 Gottsegen Gy. Orsz.

Kard. I.

4, 10, 16, 21, 27

2018. szeptember 2018. október

SE Kardiológiai

Központ 2, 5, 9, 12, 16,

19, 23, 26, 30

SE Kardiológiai

Központ 3, 7, 10, 14, 17,

21, 24, 28, 31

Budai Irgalmasrendi

Kh.

3, 8, 14, 20, 25 Budai Irgalmasrendi

Kh.

1, 6, 12, 18, 23, 29

Honvédkórház I. 4, 10, 15, 21, 27 Honvédkórház I. 2, 8, 13, 19, 25, 30

Bajcsy Kh. 6, 11, 17, 22, 28 Bajcsy Kh. 4, 9, 15, 20, 26 Gottsegen Gy. Orsz.

Kard. I.

1, 7, 13, 18, 24,

29

Gottsegen Gy. Orsz.

Kard. I.

5, 11, 16, 22, 27

2018. november 2018. december

SE Kardiológiai

Központ 4, 7, 11, 14, 18,

21, 25, 28

SE Kardiológiai

Központ 2, 5, 9, 12 ,16, 19,

23, 26, 30

Budai Irgalmasrendi

Kh.

3, 9, 15, 20, 26 Budai Irgalmasrendi

Kh. 1, 7, 13, 18, 24,

29

Honvédkórház I. 5, 10, 16, 22, 27 Honvédkórház I. 3, 8, 14, 20, 25, 31 Bajcsy Kh. 1, 6, 12, 17, 23,

29

Bajcsy Kh. 4, 10, 15, 21, 27

Gottsegen Gy. Orsz.

Kard. I.

2, 8, 13, 19, 24,

30

Gottsegen Gy. Orsz.

Kard. I.

6, 11, 17, 22, 28

23

B . / S z í v i n f a r k t u s o s b e t e g e k b e u t a l á s i r e n d j e ( k i v é v e a z " A " p o n t b a n m e g h a t á r o z o t t t e r ü l e t e k 1 2 ó r á n b e l ü l i

S T e l e v á c i ó v a l j á r ó s z í v i n f a r k t u s o s b e t e g e i t )

Ellátandó terület (kerületek/települések) Ellátó intézmény

Budajenő, Budakeszi, Budapest I., II., XII., Gyermely, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős,

Szomor, Telki, Tök, Zsámbék. 1 progresszivitási szint.

S Z T . J Á N O S K H .

III. Belgyógyászati Osztály – Kardiológia

IV., XV. 1 progresszivitási szint. H O N V É D K Ó R H Á Z

Abasár, Acsa, Adács, Alsópetény, Alsótold, Apc, Atkár, Balassagyarmat, Bánk, Bárna,

Bátonyterenye, Becske, Bér, Bercel, Berkenye, Bernecebaráti, Bokor, Boldog, Borsosberény,

Budapest V., VI., VII., XIII., Buják, Cered, Csány, Csécse, Cserháthaláp, Cserhátsurány,

Cserhátszentiván, Csesztve, Csitár, Csomád, Csörög, Csővár, Debercsény, Dejtár, Detk,

Diósjenő, Domoszló, Dorogháza, Drégelypalánk, Dunakeszi, Ecséd, Ecseg, Egyházasdengeleg,

Egyházasgerge, Endrefalva, Erdőkertes, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Érsekvadkert, Etes, Felsőpetény,

Felsőtold, Fót, Galgaguta, Galgagyörk, Galgamácsa, Garáb, Göd, Gyöngyös, Gyöngyöshalász,

Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Hatvan,

Héhalom, Heréd, Herencsény, Hollókő, Hont, Horpács, Hort, Hugyag, Iliny, Ipolydamásd,

Ipolyszög, Ipolytarnóc, Ipolytölgyes, Ipolyvece, Jobbágyi, Kálló, Karácsond, Karancsalja,

Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kemence, Kerekharaszt,

Keszeg, Kétbodony, Kisbágyon, Kisbárkány, Kisecset, Kishartyán, Kismaros, Kisnána,

Kisnémedi, Kosd, Kóspallag, Kozárd, Kútásó, Legénd, Letkés, Litke, Lőrinci, Lucfalva,

Ludányhalászi, Ludas, Magyargéc, Magyarnándor, Márianosztra, Markaz, Márkháza,

Mátramindszent, Mátranovák, Mátraszele, Mátraszentimre, Mátraszőlős, Mátraterenye,

Mátraverebély, Mihálygerge, Mogyoród, Mohora, Nagybárkány, Nagybörzsöny, Nagyfüged,

Nagykeresztúr, Nagykökényes, Nagylóc, Nagymaros, Nagyoroszi, Nagyréde, Nemti, Nézsa,

Nógrád, Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Nógrádmegyer, Nógrádsáp, Nógrádsipek,

Nógrádszakál, Nőtincs, Őrbottyán, Őrhalom, Ősagárd, Pálosvörösmart, Palotás, Pásztó, Patak,

Patvarc, Penc, Perőcsény, Petőfibánya, Piliny, Pusztaberki, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád,

Rákóczibánya, Rétság, Rimóc, Romhány, Rózsaszentmárton, Ságújfalu, Salgótarján,

Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szanda, Szarvasgede, Szátok,

Szécsénke, Szécsény, Szécsényfelfalu, Szendehely, Szente, Szilaspogony, Szirák, Szob,

Szokolya, Sződ, Sződliget, Szuha, Szurdokpüspöki, Szűcsi, Szügy, Tar, Terény, Tereske, Tésa,

Tolmács, Vác, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Vámosgyörk,

Vámosmikola, Vanyarc, Varsány, Vécs, Veresegyház, Verőce, Visonta, Visznek, Vizslás,

Zabar, Zagyvaszántó,Zebegény. 2 progresszivitási szint.

H O N V É D K Ó R H Á Z I .

Kardiológiai Osztály

Aszód, Bag, Budapest VIII., X., XVI., XVII., XVIII, Csömör, Dány, Domony, Farmos,

Galgahévíz, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Kóka, Mende,

Nagykáta, Nagytarcsa, Pánd, Pécel, Sülysáp, Szada, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta,

Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás,

Tura, Úri, Vácszentlászló, Valkó, Verseg, Zsámbok. 2 progresszivitási szint.

B A J C S Y - Z S . K H .

IV. Belgyógyászati osztály

Adony, Beloiannisz, Besnyő, Budapest XI., XXII., Ercsi, Érd, Etyek Gyúró, Iváncsa, Kulcs,

Mány, Martonvásár, Perkáta, Pusztaszabolcs, Ráckeresztúr, Tordas. 1 progresszivitási szint.

S Z T . I M R E K H .

S ü r g ő s s é g i E g y s é g

V . K a r d i o l ó g i a – B e l g y ó g y á s z a t

I n t e n z í v O s z t á l y

Abasár, Adács, Apc, Aszód, Atkár, Bag, Boldog, Budapest XVI. kerület, Csány, Csömör, Dány,

Detk, Domony, Domoszló, Ecséd, Erdőkertes, Galgahévíz, Gödöllő, Gyöngyös,

Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Hatvan,

Heréd, Hévízgyörk, Hort, Iklad, Isaszeg, Karácsond, Kartal, Kerekharaszt, Kerepes, Kisnána,

Kistarcsa, Lőrinci, Ludas, Markaz, Mátraszentimre, Mogyoród, Nagyfüged, Nagykökényes,

Nagyréde, Nagytarcsa, Pálosvörösmart, Pécel, Petőfibánya, Rózsaszentmárton Szada, Szűcsi,

Tura, Vácszentlászló, Valkó, Vámosgyörk, Vécs, Veresegyház, Verseg, Visonta, Visznek,

Zagyvaszántó, Zsámbok. 1 progresszivitási szint.

F L Ó R F . K H . K I S T A R C S A

XIV. 2b progresszivitási szint. U Z S O K I K H .

I . B e l g y ó g y á s z a t i o s z t á l y

24

Apaj, Áporka, Budapest XVIII., XX., XXI., XXIII. Dabas, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti,

Dunavarsány, Halásztelek, Hernád, Inárcs, Kakucs, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád,

Örkény, Pusztavacs, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmárton,

Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Táborfalva, Taksony, Tatárszentgyörgy, Tököl, Újhartyán,

Újlengyel. 1 progresszivitási szint.

J A H N F . D É L - P E S T I K H .

Abony, Albertirsa, Bénye, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Csévharaszt, Dánszentmiklós,

Farmos, Gomba, Jászkarajenő, Káva, Köröstetétlen, Mikebuda, Monorierdő, Nagykáta,

Nyáregyháza, Pilis, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős,

Törtel, Újszilvás. 1 progresszivitási szint.

T O L D Y F . K H . C E G L É D

Apaj, Áporka, Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Budapest I., XI., XII., XXII., Dabas,

Délegyháza, Diósd, Dömsöd, Dunaharaszti, Dunavarsány, Érd, Halásztelek, Herceghalom,

Hernád, Inárcs, Kakucs, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, Nagykovácsi, Örkény, Páty,

Perbál, Pusztavacs, Pusztazámor, Ráckeve, Remeteszőlős, Sóskút, Százhalombatta,

Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu,

Táborfalva, Taksony, Tárnok, Tatárszentgyörgy, Telki, Tök, Tököl, Törökbálint, Újhartyán,

Újlengyel, Zsámbék. 2 progresszivitási szint

S E K A R D I O L Ó G I A I K P .

Acsa, Alsópetény, Balassagyarmat, Bánk, Becske, Bercel, Berkenye, Bernecebaráti,

Borsosberény, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csomád,Csörög, Csővár, Debercsény,

Dejtár, Diósjenő, Drégelypalánk, Dunakeszi, Érsekvadkert, Felsőpetény, Fót, Galgaguta,

Galgagyörk, Galgamácsa, Göd, Hont, Horpács, Ipolydamásd, Ipolyszög, Ipolytölgyes,

Ipolyvece, Kemence, Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Kismaros, Kisnémedi, Kosd, Kóspallag,

Legénd, Letkés, Magyarnándor, Márianosztra, Mohora, Nagybörzsöny, Nagymaros,

Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádkövesd, Nógrádsáp, Nőtincs, Őrbottyán, Ősagárd, Patak,

Patvarc, Penc, Perőcsény, Pusztaberki, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Rétság, Romhány,

Szanda, Szátok Szécsénke, Szendehely, Szente, Szob, Szokolya, Sződ, Sződliget, Szügy,

Terény, Tereske, Tésa, Tolmács, Vác,Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót,

Vámosmikola, Verőce, Zebegény. 1 progresszivitási szint.

J Á V O R S Z K Y Ö . K H . , V Á C

Albertirsa, Alsónémedi, Bénye, Budapest IX., XV., XIX., XX., XXI., XXIII., Bugyi,

Csévharaszt, Dánszentmiklós, Ecser, Felsőpakony, Gomba, Gyál, Gyömrő, Káva, Maglód,

Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Ócsa, Péteri, Pilis, Üllő, Vasad, Vecsés. 2 progresszivitási

szint.

G O T T S E G E N G Y Ö R G Y O R S Z .

K A R D I O L Ó G I A I I N T É Z E T

Ács, Almásfüzitő, Annavölgy, Baj, Bajna, Bajót, Beloiannisz, Besnyő, Budakalász, Budapest

II.. III., IV., Csém, Csobánka, Csolnok, Dág, Dorog, Dömös, Dunaalmás, Dunabogdány,

Dunaszentmiklós, Epöl, Ercsi, Esztergom, Gyermely, Héreg, Iváncsa, Kesztölc, Kisigmánd,

Kisoroszi, Kócs Komárom, Lábatlan, Leányfalu, Leányvár, Máriahalom, Mocsa,

Mogyorósbánya, Nagyigmánd, Nagysáp, Naszály, Neszmély, Nyergesújfalu, Pilisborosjenő,

Piliscsaba, Piliscsév, Pilisjászfalu, Pilismarót, Pilisvörösvár, Pilisszántó, Pilisszentiván,

Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pomáz, Ráckeresztúr, Sárisáp, Solymár, Süttő, ,

Szentendre, Szigetmonostor, Szomód, Szomor, Tahitótfalu, Tardos, Tarján, Tát, Tata, Tinnye,

Tokod, Tokodaltáró, Úny, Üröm, Vértestolna, Vértesszőlős, Visegrád. 2 progresszivitási szint.

B U D A I I R G A L M A S R E N D I K H .

25

S T R O K E - T H R O M B O L Y S I S

F E L V É T E L I R E N D J E Thrombolysisre alkalmas (3-4,5 órán belüli) stroke-os betegek feltalálási hely szerinti beutalási

rendje:

OKITI 1145 Budapest, Amerikai út 57. Tel. sz.: 467-9300 III., XV. kerületek, Pilisvörösvári járásból: Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó,

Pilisvörösvár, Remeteszőlős, a Szentendrei járás, Tinnye.

Szent János Kh. és Észak-Budai Egyesített Kh.

1125 Budapest, Diósárok 1. Tel. sz.:458-4500

I., II., XII., kerületek, Budakeszi járásból: Budajenő, Budakeszi, Nagykovácsi, Páty, Perbál,

Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék, Pilisvörösvári járásból: Pilisszentiván, Solymár, Üröm,

Komárom-Esztergom megyéből: Gyermely, Szomor

Szent Imre Kh. 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Tel.. sz.: 06 30 663-0017

XI., XXII. kerületek, Érdi járás, Budakeszi járásból: Biatorbágy, Budaörs, Herceghalom, Fejér

megyéből: Adony, Baracska, Beloiannisz, Besnyő, Ercsi Etyek, Gyúró, Iváncsa, Kulcs, Martonvásár,

Mány, Ráckeresztúr, Tordas.

SE ÁOK Neurológiai Klinika 1083 Budapest, Balassa u. 6. Tel. sz.: 210-0330

VIII., IX.kerületek és a Ráckevei járás,

Honvéd kórház I. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.

IV., XIII. kerületek. Tel. sz.: 06 30 828-1264

Péterfy Kh. és Baleseti Kp. 1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20.

Tel. sz.: 321-1910/1219

V., VI., VII. kerületek és a XVI. kerület megosztva a Flór F. Kh-al, topográfia alapján.

Flór F. Kh. (Kistarcsa) 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

Tel. sz.: 06/28-507-600/347; 06/20-514-1701

XVI. kerület megosztva topográfia alapján a Péterfy Kh. és Baleseti Kp.-al, és az Aszódi (kivéve

Galgamácsa és Vácegres), Gödöllői, Monori, Nagykátai járások, Dunakeszi, Fót.

Uzsoki Kh. 1145 Budapest, Uzsoki u. 29.-41.

XIV. kerület Tel.sz.: 467-3700 467-3800

Jahn Ferenc Kh. 1204 Budapest, Köves u. 2-4.

XX., XXI., XXIII. kerületek, és a Dabasi, Gyáli, Szigetszentmiklósi, Tel. sz.: 289-6200 Vecsési

járások XVIII. kerület megosztva a Bajcsy Kh.-al topográfia alapján.

Bajcsy-Zsilinszky Kh. 1106 Budapest, Maglódi út 89-91.

X., XVII., XIX. kerületek, XVIII. kerület megosztva a Jahn F.Kh.-al Tel. sz.: 260-0933;

topográfia alapján. 06/70-501-8110

Jávorszky Ö. Kh. 2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3. Szobi

és Váci járások, Csomád, Göd, Galgamácsa és Vácegres Tel. sz.: 06/27-620-620

Fontos: A thrombolysist adó osztályok fogadóképtelenségük felmerülését haladéktalanul jelentik

azt az OMSZ Mentésirányítási és Szuperügyeleti Osztályának, ahol kijelölik a helyettesítést

végző osztályt.

A thrombolysis beutalási rendnél az időablak a legfontosabb tényező, ezért a mentőnek mérlegelési

joga van és a beutalási rendtől eltérő intézménybe is szállíthatja a beteget (különös tekintettel a

topográfia alapján megosztott pl.: XVI., XVIII. kerületekre ) abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy

másik lysisközpont gyorsabban elérhető.

A ceglédi Toldy Ferenc Kh. ellátási területének településein lysisre szoruló stroke betegek részére a

szolnoki Hetényi Géza Kh. a kijelölt szolgáltató.

Mechanikus thrombectomiát biztosító intézmény: OKITI (06-70-492-6910)

26

AKUT NEUROLÓGIAI FELVÉTELI REND

A neurológiai ügyelet ellátási területi rendje megegyezik a szolgáltatók részére ezen

szakmára meghatározott ellátási területtel. (Ld.: TEK internetes hivatkozása: 48. oldal)

Súlyos, veleszületett HAEMOFÍLIÁS BETEGEK

BEUTALÁSI RENDJE - Felnőtt

A felnőttkorú, súlyos, veleszületett hemofíliás betegek minden sürgős esetben, a régió teljes

területéről a MH EK Honvédkórház Sürgősségi Osztályán kerülnek akut ellátásra.

Súlyos veleszületett HAEMOFÍLIÁS BETEGEK

BEUTALÁSI RENDJE - Gyermek

A gyermekkorú, súlyos, veleszületett hemofíliás betegek minden sürgős esetben, a régió teljes

területéről a Heim Pál Gyermekkórház Sürgősségi Osztályán kerülnek akut ellátásra.

27

P U L M O N O L Ó G I A I I N T E N Z Í V Ü G Y E L E T

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (XII. Budapest, Pihenő út 1. 391-3200 kp.)

intenzív osztálya (a sebészeti épület II. emeletén működő intenzív osztály) előzetes

telefonmegbeszélés alapján, a szabad respirátor kapacitástól függően felvesz akut ellátást

igénylő pulmonológiai és belgyógyászati eredetű légzési krízis-állapotban lévő betegeket.

H étf ő , S zerd a , C sü tö r t ök , Pén t ek , S zo mb a t , V as á rnap : ORSZÁGOS

KORÁNYI PULMONOLÓGIAI INTÉZET KÖZPONTI ANESZTHEZIOLÓGIAI ÉS

INTENZÍV TERÁPIÁS OSZTÁLY (sebészeti pavilon)

391-3294 S. épület II. emelet

Kedd : SE Á O K PU L MO NO LÓ G IA I KL I NI KA

I TO : KO R ÁN Y I PR O JE KT

VIII. ker. Bp. Üllői u. 78/b.. 459-1500/61993m. Intenzív Osztály

Megjegyzés: akut hasi beavatkozásra a TBC-s eseteket a TEK szerinti sebészetre kell

irányítani.

B R O N C H O L Ó G I A I É S A L S Ó L É G Ú T I I D E G E N T E S T Ü G Y E L E T *

nap intézmény

hétfő Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

kedd Uzsoki utcai Kórház

szerda Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

csütörtök Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

péntek Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

szombat Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

vasárnap Semmelweis Egyetem, Pulmonológiai Klinika (XII., Diósárok 1/c)

*Bronchológiai ellátás az adott intézmény bronchológiai rendelőjében történő soron kívüli

vizsgálattal és beavatkozással valósul meg.

ITO háttér (aktuális) hiánya miatt a bronchológiai és alsó légúti idegentest ügyelet nem

mondható le, a beteg a kijelölt intézménybe szállítandó!

28

H A J L É K T A L A N A K U T T B C - S É S

P U L M O N O L Ó G I A I B E T E G E K F O G A D Á S Á N A K R E N D J E

nap intézmény

hétfő

Páros héten: SE ÁOK Pulmonológiai Klinika

Páratlan héten váltásban: Törökbálinti Tüdőgyógyintézet

(I.01., I.29., II.26., III.26., IV.23., V.21., VI.18., VII.16., VIII.13., IX.10.,

X.08., XI.05.,XII.03., XII.31)

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet „A” épület (I.15., II.12., III.12., IV.09., V.07., VI.04., VII.02., VII.30., VIII.27., IX.24.,

X.22., XI.19., XII.17.)

kedd Uzsoki utcai Kórház*

szerda Országos Korányi Pulmonológiai Intézet „S” épület

csütörtök Törökbálinti Tüdőgyógyintézet

péntek Országos Korányi Pulmonológiai Intézet „A” épület

szombat Országos Korányi Pulmonológiai Intézet „B” épület

vasárnap Törökbálinti Tüdőgyógyintézet

*TBC gyanúja miatt beutalt betegek közül a bakteriológiai vizsgálattal igazolt aktív TBC-s

betegeket az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet XI. osztálya átveszi.

A K U T F E K V Ő S Z Á J S E B É S Z E T I

( A R C - É S Á L L C S O N T S E B É S Z E T I )

Ü G Y E L E T I B E O S Z T Á S

A Budapesti és Pest megyei arc-, állcsont- és szájsebészeti fekvőbeteg ügyeletét a

táblázatban felsorolt ügyeleti rendben beosztott intézetek látják el.

Nap Intézmény

hétfő, szerda Honvédkórház I. Szájsebészeti Osztály

kedd, csütörtök, szombat, vasárnap

PÁROS napon

SE, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és

Fogászati Klinika

kedd, csütörtök, szombat, vasárnap

PÁRATLAN napon

Szent János Kh. Szájsebészeti részleg

29

Ügyeleti rend a pénteki napokon:

SE, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika: I. 19., II. 09., 23. III. 23.,

IV. 13., 27, V. 25., VI. 15., 29., VII. 27., VIII. 17., IX.07., 21., X. 19., XI. 09., 23., XII. 21

Honvédkórház I. Szájsebészeti Osztály: I. 5., 26., II. 16., III. 09., 30., IV. 20., V. 11.,

VI.1., 22., VII. 13., VIII. 3., 24., IX. 14., X. 05., 26., XI. 16., XII. 07., 28

Szent János Kh. Szájsebészeti részleg: I. 12., II. 02., III. 02., 16., IV. 06.,

V. 04., 18., VI. 08., VII. 06., 20., VIII. 10., 31., IX. 28., X. 12., XI. 02., 30., XII. 14

Hétvégi és éjszakai járóbeteg fogászati ügyelet: SE Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

(Budapest, VIII. Szentkirályi u. 40., Tel.: 317-6600)

Gyermekek arc-, állcsont- és szájsebészeti ellátása az aktuálisan baleseti sebészeti

ügyeletet adó osztályok konzultatív betegvezetésével, arc-állcsont sebész szakorvos

közreműködésével történik.

L Á Z A S Á L L A P O T O K F E L V É T E L I

Ü G Y E L E T E

Lázas állapotok felvételi ügyelete – mely lázas állapot eredete nem tisztázható, nem köthető

ismert alapbetegséghez – állandó jelleggel, a hét minden napján éjjel-nappal, felnőttek és

gyermekek számára egyaránt:

Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház INFEKTOLÓGIAI SZAKAMBULANCIA

Budapest, IX. Gyáli út 5-7.

Kp: 455-8100 Felvételi Osztály: 455-8177, Iroda: 455-8126

P O R P H Y R I A K Ö Z P O N T

A Honvédkórház folyamatos ügyeletet lát el.

Ambulancia : járóbetegek

Sürgősségi osztály: fekvőbetegek

Budapest, XIII. Róbert K. krt. 44. (bejárat: Papp Károly u. felől)

Kp.: 465-1800

AKUT UROLÓGIAI ÜGYELETI BEOSZTÁS

Az urológiai ügyelet ellátási területi rendje megegyezik a szolgáltatók részére ezen

szakmára meghatározott ellátási területtel. (Ld.: TEK internetes hivatkozása: 48. oldal)

30

A K U T F Ü L - O R R - G É G É S Z E T I É S F E L S Ő

L É G Ú T I I D E G E N T E S T Ü G Y E L E T Az akut fül-orr-gégészeti betegek ellátása munkanapokon reggel 8 órától déli 12 óráig a területileg illetékes

osztályokon történik. 12:00 órától a következő nap reggel 08:00 óráig tartó, illetve a munkaszüneti napok

ügyeleti rendjét az alábbi táblázatok mutatják. Az alsó légúti idegentest ellátása az ügyeletes bronchológiai osztályokon történik.

I. régió, BUDA (I., II., XI., XII., XXII. kerület, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Érd, Etyek, Gyermely, Nagykovácsi, Gyúró, Mány,

Martonvásár, Páty, Perbál, Pusztazámor, Remeteszőlős, Szomor, Telki, Tordas, Tök, Zsámbék.)

HÉTFŐ Szent János Kórház PÉNTEK Szent János Kórház

KEDD Szent Imre Kórház SZOMBAT Szent Imre Kórház

SZERDA Szent János Kórház VASÁRNAP Szent János Kórház

CSÜTÖRTÖK Szent Imre Kórház

Megjegyzés:

A hét munkanapjain 12 óráig ügyeletet tart a BIK a következő települések fül-orr-gégészeti betegei számára : Biatorbágy, Budakalász,

Csobánka, Diósd, Dunabogdány, Herceghalom, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pomáz, Solymár, Sóskút, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Tárnok,

Tinnye, Törökbálint, Üröm, Visegrád. Az említett időszakokon túli időintervallumokban az I. régió Buda ügyeletes fül-orr-gégészeti

osztályai végzik az itt felsorolt települések akut fül-orr-gégészeti betegeinek ellátását

A Szent Imre Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztálya az SBO működése következtében folyamatos ügyeletet biztosít a saját területi

betegei számára.

II. régió, ÉSZAK-PEST (III., IV., V., VI., VII., VIII., XIII., XIV., XV.)

Január Uzsoki 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

Honvéd -

kórház II.

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Péterfy 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

Február Uzsoki 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

Honvéd -

kórház II.

2 5 8 11 14 17 20 23 26

Péterfy 3 6 9 12 15 18 21 24 27

Március Uzsoki 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Honvéd -

kórház II.

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

Péterfy 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

Április Uzsoki 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

Honvéd -

kórház II.

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Péterfy 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

Május Uzsoki 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

Honvéd -

kórház II.

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Péterfy 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

Június Uzsoki 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

Honvéd -

kórház II.

2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

Péterfy 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Július Uzsoki 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

Honvéd-

kórház II.

2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

Péterfy 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

31

Augusztus Uzsoki 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Honvéd -

kórház II.

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

Péterfy 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

Szeptember Uzsoki 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

Honvéd -

kórház II.

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Péterfy 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

Október Uzsoki 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

Honvéd -

kórház II.

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Péterfy 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

November Uzsoki 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

Honvéd -

kórház II.

2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

Péterfy 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

December Uzsoki 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

Honvéd -

kórház II.

2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

Péterfy 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Megjegyzés: Honvéd Kórház II. = Podmaniczky utcai telephely

III. régió, DÉL-PEST (IX., X., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. kerület, Alsónémedi, Bugyi, Dabas Ecser,

Felsőpakony, Gyál, Gyömrő, Hernád, Inárcs, Kakucs, Kóka, Maglód, Mende, Monor, Nyáregyháza, Ócsa, Örkény,

Péteri, Pilis, Pusztavacs, Sülysáp, Táborfalva, Tápiószecső, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel, Úri, Üllő, Vasad,

Vecsés)

Január

Bajcsy 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

Jahn Ferenc 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

ESZSZK II. 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

Február

Bajcsy 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

Jahn Ferenc 2 5 8 11 14 17 20 23 26

ESZSZK II. 3 6 9 12 15 18 21 24 27

Március

Bajcsy 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Jahn Ferenc 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

ESZSZK II. 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

Április

Bajcsy 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

Jahn Ferenc 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

ESZSZK II. 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

Május

Bajcsy 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

Jahn Ferenc 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

ESZSZK II. 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

32

Június

Bajcsy 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

Jahn Ferenc 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

ESZSZK II. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Július

Bajcsy 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

Jahn Ferenc 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

ESZSZK II. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Augusztus

Bajcsy 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Jahn Ferenc 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

ESZSZK II. 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

Szeptember

Bajcsy 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

Jahn Ferenc 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

ESZSZK II. 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

Október

Bajcsy 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

Jahn Ferenc 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

ESZSZK II. 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

November

Bajcsy 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

Jahn Ferenc 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

ESZSZK II. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

December

Bajcsy 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

Jahn Ferenc 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

ESZSZK II. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Megjegyzés: ESZSZK II. = Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház, Szent László kórházi telephely

A hét minden napján ügyeletet tart:

A SE ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika : Apaj, Áporka, Délegyháza, Dömsöd,

Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, Ráckeve, Százhalombatta,

Szigetbecse, Szigetcsép, Szigethalom, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Taksony, Tököl,

valamint aBudapest VIII. kerület betegeit bármikor fogadja és ellátja.

A Flór F. Kh. (Kistarcsa): Aszód, Bag, Budapest XVI. kerület, Csömör, Dány, Domony, Erdőkertes,

Galgahévíz, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Tura,

Vácszentlászló, Valkó, Veresegyház, Verseg, Zsámbok.

A Toldy F. Kh. (Cegléd): Abony, Albertirsa, Bénye, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Csévharaszt,

Dánszentmiklós, Farmos, Gomba, Jászkarajenő, Káva, Köröstetétlen, Mikebuda, Monorierdő, Nagykáta,

Nyáregyháza, Pánd, Pilis, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele,

Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás, Törtel, Újszilvás.

A Jávorszky Ö. Kh. (Vác): Acsa, Alsópetény, Balassagyarmat, Bánk, Becske, Bercel, Berkenye, Bernecebaráti,

Borsosberény, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csomád, Csörög, Csővár, Debercsény, Dejtár,

Diósjenő,Drégelypalánk, Dunakeszi, Érsekvadkert, Felsőpetény, Fót, Galgaguta, Galgagyörk, Galgamácsa, Göd,

Hont, Horpács, Ipolydamásd, Ipolyszög, Ipolytölgyes, Ipolyvece, Kemence, Keszeg, Kétbodony, Kisecset,

Kismaros, Kisnémedi, Kosd, Kóspallag, Legénd, Letkés, Magyarnándor, Márianosztra, Mogyoród, Mohora,

Nagybörzsöny, Nagymaros, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádkövesd, Nógrádsáp, Nőtincs, Őrbottyán,

Ősagárd, Patak, Penc, Perőcsény, Pusztaberki, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Rétság, Romhány, Szanda,

Szátok, Szécsénke, Szendehely, Szente, Szob, Szokolya, Sződ, Sződliget, Szügy, Terény, Tereske, Tésa,

Tolmács, Vác, Vácduka, Vácegres, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót, Vámosmikola, Verőce, Zebegény.

33

S Z E M É S Z E T I Ü G Y E L E T

I. Áthatoló szemsérültek ellátási rendje Budapest és Pest megye egész területére

Az alábbi intézetek ezeken a napokon a nem áthatoló sérülések és az akut esetek

ellátásában (felnőtt és gyermek) is részt vesznek.

2018. január 2018. február

Honvédkórház II. 4, 8, 21, 25, 29 Honvédkórház II. 11, 15, 19,

SE Szemészeti

Klinika 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12,

13, 16, 17, 19, 20,

23, 24, 26, 27, 30,

31

SE Szemészeti

Klinika 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13,

14, 16, 17, 20, 21,

23, 24, 27, 28

Uzsoki Kh. 1, 14, 18, 22, Uzsoki Kh. 4, 8, 12, 25

Bajcsy Kh. 7, 11, 15, 28 Bajcsy Kh. 1, 5, 18, 22, 26

2018. március 2018. április

Honvédkórház II. 4, 8, 12, 25, 29 Honvédkórház

II. 2, 15, 19, 23

SE Szemészeti Klinika 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13,

14, 16, 17, 20, 21,

23, 24, 27, 28, 30, 31

SE Szemészeti

Klinika 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13,

14, 17, 18, 20, 21, 24,

25, 27, 28

Uzsoki Kh. 1, 5, 18, 22, 26 Uzsoki Kh. 8, 12, 16, 29

Bajcsy Kh. 11, 15, 19,

Bajcsy Kh. 1, 5, 9, 22, 26, 30

2018. május 2018. június

Honvédkórház II. 6, 10, 14, 27, 31 Honvédkórház II. 4, 17, 21, 25

SE Szemészeti

Klinika 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11,

12, 15, 16, 18, 19,

22, 23, 25, 26, 29,

30

SE Szemészeti Klinika 1, 2, 5, 6, 8, 9,

12, 13, 15, 16,

19, 20, 22, 23,

26, 27, 29, 30

Uzsoki Kh. 3, 7, 20, 24, 28 Uzsoki Kh. 10, 14, 18,

Bajcsy Kh. 13, 17, 21, Bajcsy Kh. 3, 7, 11, 24, 28

2018. július 2018. augusztus

Honvédkórház

II. 8, 12, 16, 29, Honvédkórház II. 2, 6, 19, 23, 27

SE Szemészeti

Klinika 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13,

14, 17, 18, 20, 21, 24,

25, 27, 28, 31

SE Szemészeti

Klinika 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14,

15, 17, 18, 21, 22, 24,

25, 28, 29, 31

Uzsoki Kh. 1, 5, 9, 22, 26, 30 Uzsoki Kh. 12, 16, 20,

Bajcsy Kh. 2, 15, 19, 23 Bajcsy Kh. 5, 9, 13, 26, 30

34

2018. szeptember 2018. október

Honvédkórház

II. 9, 13, 17, 30 Honvédkórház II. 4, 8, 21, 25, 29

SE Szemészeti

Klinika 1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14,

15, 18, 19, 21, 22, 25,

26, 28, 29

SE Szemészeti

Klinika 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12,

13, 16, 17, 19, 20, 23,

24, 26, 27, 30, 31

Uzsoki Kh. 2, 6, 10, 23, 27 Uzsoki Kh. 1, 14, 18, 22

Bajcsy Kh. 3, 16, 20, 24 Bajcsy Kh. 7, 11, 15, 28

2018. november 2018. december

Honvédkórház

II. 11, 15, 19 Honvédkórház II. 2, 6, 10, 23, 27, 31

SE Szemészeti

Klinika

2, 3, 6, 7, 9, 10, 13,

14, 16, 17, 20, 21, 23,

24, 27, 28, 30

SE Szemészeti

Klinika 1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14,

15, 18, 19, 21, 22, 25,

26, 28, 29

Uzsoki Kh. 4, 8, 12, 25, 29 Uzsoki Kh. 3, 16, 20, 24

Bajcsy Kh. 1, 5, 18, 22, 26 Bajcsy Kh. 9, 13, 17, 30

Az áthatoló szemsérültek és egyéb sűrgős műtéti esetek ellátását a Semmelweis Egyetem

Szemészeti Klinikája végzi a hét minden napján régión belüli és kívüli gyermek

szembetegek és régión kívüli felnőtt szembetegek esetén egyaránt előzetes telefonon történő

értesítés után:

A hét minden napján folyamatosan: SE Szemészeti Klinika, teljes körű ügyelet

Az ügyeleti ellátás kizárólag áthatoló szemsérültek számára 08 - 08 óráig tart.

35

II. Nem áthatoló szemsérültek és egyéb szemészeti sürgősségi

esetek ellátási rendje (felnőtt és gyermek)

az I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVII., XVIII.,

XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. kerületek és a Budakeszi, Dabasi, Érdi, Gyáli, Pilisvörösvári,

Ráckevei, Szentendrei Szigetszentmiklósi, Vecsési járások részére.

2018. január 2018. február

Jahn F. Kh. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 Jahn F. Kh. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25

Szt. János

Kh.

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 Szt. János

Kh.

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27

Szt. Imre Kh. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 Szt. Imre Kh. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28

Péterfy Kh. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 Péterfy Kh. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26

2018. március 2018. április

Jahn F. Kh. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 Jahn F. Kh. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

Szt. János

Kh.

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 Szt. János

Kh.

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28

Szt. Imre Kh. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 Szt. Imre Kh. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29

Péterfy Kh. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 Péterfy Kh. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27

2018. május 2018. június

Jahn F. Kh. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 Jahn F. Kh. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29

Szt. János

Kh.

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 Szt. János

Kh.

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27

Szt. Imre Kh. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 Szt. Imre Kh. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28

Péterfy Kh. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 Péterfy Kh. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30

2018. július 2018. augusztus

Jahn F. Kh. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 Jahn F. Kh. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28

Szt. János

Kh.

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 Szt. János

Kh.

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26,

30

Szt. Imre Kh. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 Szt. Imre Kh. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27,

31

Péterfy Kh. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 Péterfy Kh. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29

2018. szeptember 2018. október

Jahn F. Kh. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 Jahn F. Kh. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27,

31

Szt. János

Kh.

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 Szt. János

Kh.

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29

Szt. Imre Kh. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 Szt. Imre Kh. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26,

30

Péterfy Kh. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 Péterfy Kh. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28

36

2018. november 2018. december

Jahn F. Kh. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 Jahn F. Kh. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26,

30

Szt. János

Kh.

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 Szt. János

Kh.

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28

Szt. Imre Kh. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, Szt. Imre Kh. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29

Péterfy Kh. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 Péterfy Kh. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27,

31

Toldy F. Kh. (Cegléd) ellátja: Abony, Albertirsa, Bénye, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő,

Dánszentmiklós, Farmos, Jászkarajenő, Káva, Köröstetétlen, Mikebuda, Monorierdő,

Nagykáta, Nyáregyháza, Pilis, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye,

Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás, Törtel, Újszilvás,

településeket.

Flór F. Kh. (Kistarcsa) ellátja: Abasár, Acsa, Adács, Alsópetény, Apc, Aszód, Atkár, Bag,

Bánk, Becske, Bercel, Berkenye, Bernecebaráti, Boldog, Borsosberény, Budapest XVI.

kerület, Csány, Csomád, Csömör, Csörög, Csővár, Dány, Debercsény, Dejtár, Detk, Diósjenő,

Domony, Domoszló, Drégelypalánk, Ecséd, Erdőkertes, Érsekvadkert, Felsőpetény, Fót,

Galgaguta, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyöngyös, Gyöngyöshalász,

Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Hatvan, Heréd,

Hévízgyörk, Hont, Horpács, Hort, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Ipolyvece, Isaszeg,

Karácsond, Kartal, Kemence, Kerékharaszt, Kerepes, Keszeg, Kétbodony, Kisecset,

Kismaros, Kisnána, Kisnémedi, Kistarcsa, Kosd, Kóspallag, Legénd, Letkés, Lőrinci, Ludas,

Márianosztra, Markaz, Mátraszentimre, Mogyoród, Nagybörzsöny, Nagyfüged,

Nagykökényes, Nagymaros, Nagyoroszi, Nagyréde, Nagytarcsa, Nézsa, Nógrád,

Nógrádkövesd, Nógrádsáp, Nőtincs, Őrbottyán, Ősagárd, Pálosvörösmart, Patak, Pánd, Penc,

Perőcsény, Petőfibánya, Pusztaberki, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Rétság, Romhány,

Rózsaszentmárton, Szada, Szátok, Szécsénke, Szendehely, Szente, Szob, Szokolya, Sződ,

Sződliget, Szücsi, Tereske, Tésa, Tolmács, Tura, Vác, Vácduka, Vácegres, Váchartyán,

Váckisújfalu, Vácrátót, Vácszentlászló, Valkó, Vámosgyörk, Vámosmikola, Vécs,

Veresegyház, Verőce, Verseg, Visonta, Visznek, Zagyvaszántó, Zebegény, Zsámbok

településeket.

Az akut szemészeti betegek ellátása munkanapokon 16 óráig a területileg illetékes

intézményben történik, kivéve az áthatoló szemsérültek ellátását.

Munkanapokon az ügyelet 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon 8-tól

másnap reggel 8 óráig tart.

37

AKUT REUMATOLÓGIAI ÜGYELET

A felvételt a mindenkor érvényes területi elv szerint kell elvégezni.

O R FI t erü le t én a z aku t e l l á t ás h e l ye:

Munkaidőben:

Központi Reumatológiai Szakambulancia

II. Frankel Leó utca 62. 438-8312

Munkaidőn kívül, munkaszüneti és ünnepnapokon:

Ügyeleti szolgálat

II. Frankel Leó út 38-40. 438-8300

B U DA I I R GAL MAS RE ND I KÓR HÁ Z (B I K) t erü l e t én az aku t e l l á tás

h el y e:

Az akut osztályos felvételre beküldött betegeket egységesen az Árpád fejedelem útja

7. szám alatt fogadják munkaidőben és munkaidőn kívül egyaránt.

FLÓR F. KH. (KISTARCSA) területén az akut ellátás helye:

Az akut osztályos felvételre beküldött betegeket egységesen a Flór F. Kh.

reumatológiai osztályán, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. szám alatt fogadják

munkaidőben és munkaidőn kívül egyaránt.

INTENZÍV OSZTÁLYOS ELLÁTÁS

Intenzív osztályos ellátás tekintetében a sürgősségi betegelhelyezés az intenzív ellátást

kiváltó betegségnek megfelelő szakmára vonatkozó területi ellátási kötelezettség (TEK)

értelmében történik. A TEK szerint kijelölt intézmény akadályoztatása esetén az OMSZ

Mentésirányítási és Szuperügyeleti Osztálya által kijelölt ITO köteles felvenni a beteget.

Az intenzíves ágyak teljes telítettsége, illetve tömeges megbetegedések,

katasztrófahelyzet esetén területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkező intenzív osztályok

is bevonhatók az akut betegellátásba.

Az intenzív osztályok kötelesek az egyéb jelentési kötelezettségeik mellett –

legkésőbb minden nap 08:00 és 09:00 óra, illetve 19:00 és 20:00 óra között, de rendkívüli

helyzetekben bármikor – az OMSZ Mentésirányítási és Szuperügyeleti Osztályának telefonos

megkeresésekor a teljes szabad ágy- és respirátorkapacitást jelenteni és együttműködni.

Az intenzív osztályok közötti (pl.: TEK, vagy szakmai kompetencia miatti)

áthelyezések megszervezése nem az OMSZ Mentésirányítási és Szuperügyeleti

Osztályának a feladata/illetékessége.

38

GASZTROINTESZTINÁLIS VÉRZÉS

A gasztrointesztinális vérzés tüneteit mutató betegeket (a vérzés feltételezett

lokalizációjától függetlenül), a hét minden napján, a nap 24 órájában, a feltalálási helyük

szerint a alábbiak közül, a legközelebbi kórház Sürgősségi Osztályára kell szállítani. (A

budapesti Szt. János Kórházban a beteg közvetlenül az I. sz. Belgyógyászati Osztályon

helyezendő el.)

Több kórház távolságegyenlősége esetén a beteg elhelyezésekor a bejelentett lakcím

szerinti kórházat kell választani az érintett közeli kórházak közül.

Ellátó intézmények:

MH Egészségügyi Központ, Honvédkórház

Szent János Kórház

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

Uzsoki Utcai Kórház

Bajcsy-Zsilinszky Kórház

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

Jávorszky Ödön Kórház, Vác

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

Toldy Ferenc Kórház, Cegléd

A beteget az intézmény sebészeti beavatkozás igénye esetén is minden esetben

köteles ellátni.

A beteg a gasztrointesztinális vérzéssel kapcsolatos okból nem küldhető tovább

más intézménybe, kizárólag a definitív ellátását követően.

39

GYERMEKSEBÉSZETI ÜGYELET

Napok Nyugat-Közép Magyarországi

Nagytérség

Észak-Közép Magyarországi

Nagytérség

Dél-Közép Magyarországi

Nagytérség

Hétfő Bethesda Gy. Kh. Heim P. Gy. Kh.

Kedd Szt. János Kh. II. Gyermek Kl

Szerda Szt. János Kh. Bethesda Gy. Kh. Heim P. Gy. Kh.

Csütörtök Szt. János Kh. I. Gyermek Kl

Péntek Szt. János Kh. Bethesda Gy. Kh.

Szombat Szt. János Kh. Heim P. Gy. Kh.

Vasárnap Szt. János Kh.

Vasárnaponként ellátási zavar jelentkezésekor a Heim Pál Kórház a gyermeksebészeti ügyeletben segítséget nyújt.

GYERMEK TRAUMATOLÓGIAI ÜGYELET Napok Nyugat-Közép Magyarországi

Nagytérség

Észak-Közép Magyarországi

Nagytérség

Dél-Közép Magyarországi

Nagytérség

Hétfő Heim P. Gy. Kh. Bethesda Gy. Kh. Heim P. Gy. Kh.

Kedd Szt. János Kh. Péterfy Baleseti Központ

Szerda Szt. János Kh. Bethesda Gy. Kh. Heim P. Gy. Kh.

Csütörtök Szt. János Kh. Péterfy Baleseti Központ

Péntek Szt. János Kh. Bethesda Gy. Kh. Péterfy Baleseti Központ

Szombat Szt. János Kh. Heim P. Gy. Kh.

Vasárnap Szt. János Kh. Péterfy Baleseti Központ

A gyermek traumatológiai ügyeletet adó osztályok fogadják a más térségből érkező betegeket is. A Péterfy Baleseti Központ az 1 évesnél idősebb traumatológiai betegeket látja el. Az 1 évesnél fiatalabb sérülteket a gyermeksebészeti ügyeletet biztosító osztály látja el.

GYERMEK NEURO-POLYTRAUMA ÜGYELET Napok Nyugat-Közép

Magyarországi

Nagytérség

Észak-Közép

Magyarországi

Nagytérség

Dél-Közép Magyarországi Nagytérség

Hétfő Heim P. Gy. Kh.

Kedd Szt. János Kh. Péterfy Baleseti Központ

Szerda Szt. János Kh. Heim P. Gy. Kh.

Csütörtök Szt. János Kh. Péterfy Baleseti Központ

Péntek Szt. János Kh. Péterfy Baleseti Központ

Szombat Szt. János Kh. Heim P. Gy. Kh.

Vasárnap Szt. János Kh. Péterfy Baleseti Központ

Az 1 évesnél fiatalabb polytraumatizáltakat a hét minden napján a Heim Pál Kh., a 14 évnél idősebbeket hétfő kivételével a Péterfy Baleseti Központ látja el.

GYERMEK ÉGÉS ÜGYELET Napok Nyugat-Közép

Magyarországi

Nagytérség

Észak-Közép

Magyarországi

Nagytérség

Dél-Közép Magyarországi Nagytérség

Hétfő Bethesda Gy. Kh.

Kedd Bethesda Gy. Kh.

Szerda Bethesda Gy. Kh.

Csütörtök Bethesda Gy. Kh.

Péntek Bethesda Gy. Kh.

Szombat Bethesda Gy. Kh.

Vasárnap Bethesda Gy. Kh.

40

ÚJSZÜLÖTTSEBÉSZET Napok Nyugat-Közép Magyarországi

Nagytérség

Észak-Közép Magyarországi

Nagytérség

Dél-Közép Magyarországi

Nagytérség

Hétfő Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermek Kl.

Kedd Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermek Kl.

Szerda Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermek Kl.

Csütörtök Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermek Kl.

Péntek Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermek Kl.

Szombat Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermek Kl.

Vasárnap Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermek Kl.

NAGYTÉRSÉGI BEOSZTÁS – az 1-es, a 2-es és 3-as progresszivitási szintek szerint:

1. Nyugat-közép magyarországi nagytérség:a főváros I., II., XI., XII., valamint XXII.

kerülete, Fejér megye egésze, Komárom-Esztergom megye,az esztergomi járás

kivételével, Pest megyéből pedig a budakeszi és az érdi járás.

2 . Észak-közép magyarországi nagytérség: a főváros III., IV., VI., XIII., XIV., XV. és

XVI. kerülete, Nógrád megye, Heves megyéből a gyöngyösi és hatvani járások, Pest

megyéből az aszódi dunakeszi, gödöllői, a pilisvörösvári, a szentendrei, a szobi és a váci

járások, Komárom-Esztergom megyéből pedig az esztergomi járás.

3. Dél-közép magyarországi nagytérség: a főváros V., VII., VIII., IX., X., XVII., XVIII.,

XIX., XX., XXI., XXIII. kerületei mellett Jász-Nagykun-Szolnok megyéből a jászberényi,

a mezőtúri, a szolnoki és a törökszentmiklósi, Pest megyéből pedig a dabasi, a ceglédi, a

gyáli, a monori, a nagykátai, a ráckevei, a szigetszentmiklósi és a vecsési járások, a

nagykörösi járás kivételével

KIEGÉSZÍTŐ MEGJEGYZÉSEK:

1. A Semmelweis Egyetem ÁOK I. sz. és II. sz. Gyermekklinikája az általános

gyermeksebészeti betegeket látja el.

2. A Péterfy Baleseti Központ kizárólag az 1 évesnél idősebb traumatológiai betegeket

látja el, kivéve az égéssérülteket. Az 1 évesnél fiatalabb

poly- és neurotraumatizáltakat a Heim Pál Gy. Kh.,

az égéssérülteket a Bethesda Gy. Kh.,

minden egyéb 1 év alatti sérülést a vele ügyeleti beosztásban lévő intézet látja el.

(traumatológiai segítség biztosítva lesz)

3. A Péterfy Baleseti Központ készen áll előzetes telefon-megbeszélés után olyan

sérültek ellátásában is segítséget nyújtani, amit a többi kórházban nem tudnak ellátni.

Ha több generáció sérül egyszerre, családot is el tudnak helyezni a Péterfy Baleseti

Központ-ban.

4. A fővárosban és az agglomerációban a 18 évesnél fiatalabb égési sérülteket a

gyermeksebészeti rendelők és osztályok látják el, a táblázatban részletezett beosztás

szerint. A súlyos és/vagy nagy kiterjedésű égési sérülteket, köztük a 40% feletti

41

és/vagy komplikált égéssérülésen (pl. égett polytraumatizált) átesett, 18 évesnél

fitalabb sérültek ellátása a Bethesda Gyermekkórházban történik.

5. A myelodysplasias újszülöttek ellátását – előzetes fejlődésneurológiai

állapotfelmérés után az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI)

Gyermekosztálya végzi.

6. A perinatális intenzív centrumok betegeinek sebészeti ellátását a Semmelweis

Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikája végzi a hét minden napján.

7. A 14 és 18 év közötti gyermekek közül lehetőleg(!) gyermekosztályra elsősorban a

speciális gyermekellátást igénylő betegek kerüljenek.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI AKUT ELLÁTÁSSAL

KAPCSOLATOS EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ MEGJEGYZÉSEK

1. Az akut gyermek-nőgyógyászati betegek ellátása első lépésben a gyermeksebészeti -

baleseti ügyeleti rendszer keretében történik.

Amennyiben gyermek-nőgyógyászati konzílium szükséges, annak intézeti hátterét a SE,

ÁOK I. sz. Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika biztosítja.

2. Csecsemő és gyermek kardiológiai akut ügyeleti ellátás a Gottsegen György Országos

Kardiológiai Intézetben történik.

(Budapest, IX. Haller u. 29. Tel.: 215-1220, 215-7139)

3. H ei m Pá l Gy ermekk ó rhá z To x iko lóg ia i Os z t á ly ellátja a gyermekeket 0 –

14 éves korig, idősebbeket azonban csak eseti megbeszélés szerint.

4. A Fővárosi Heim Pál Kh. CT laboratóriuma bármely időpontban vállal akut CT

vizsgálatot gyermekek részére, előzetes telefonegyeztetés után. (Tel.: 459-9215, illetve

459-9100)

PSEUDOCROUP

A budapesti és pest megyei pseudocrouppos gyermekbetegek akut ellátása a Budapesten és

Pest megyében működő gyermekintézményekben és gyermekosztályokon történik, a területi

ellátási kötelezettség alapján.

GYERMEKSZEMÉSZETI ELLÁTÁS

A gyermekszemészeti ellátás a 33-36. oldalon található feltételek szerint, a felnőtt szemészeti

ellátást nyújtó intézetekben történik.

42

GYERMEKKORI LÉGÚTI, NYELŐCSŐ-

IDEGENTEST ÉS

FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÜGYELET Minden hétfő: Heim Pál Gyermekkórház

kedd: Heim Pál Gyermekkórház

szerda: Bethesda Gyermekkórház

csütörtök: Szent János Kórház

A péntek, szombat és vasárnapi ügyeletek beosztása a következő:

Január Február Március

5.p. János 2.p. János 2.p. János

6.sz. Heim Pál*(Imre) 3.sz. Heim Pál*(Péterfy) 3.sz. Heim Pál*(Bajcsy)

7.v. Heim Pál 4.v. Heim Pál 4.v. Heim Pál

12.p. Bethesda 9.p. Bethesda 9.p. Bethesda

13.sz. Heim Pál*(Bajcsy) 10.sz. Heim Pál*(Klinika) 10.sz. Heim Pál*(Jahn)

14.v. Heim Pál 11.v. Heim Pál 11.v. Heim Pál

19.p Bethesda 16.p. Bethesda 16.p. Bethesda

20.sz. János 17.sz. János 17.sz. János

21.v. János 18.v. János 18.v. János

26.p. Bethesda 23.p. Bethesda 23.p. Bethesda

27.sz. Heim Pál*(Jahn) 24.sz. Heim Pál*(Imre) 24.sz. Heim Pál*(Péterfy)

28.v. Heim Pál 25.v. Heim Pál 25.v. Heim Pál

30.p. János

31.sz. Heim Pál*(Klinika)

Április Május Június

1.v. Heim Pál 4.p. Bethesda 1.p. Bethesda

6.p. Bethesda 5.sz. Heim Pál*(Péterfy) 2.sz. Heim Pál*(Bajcsy)

7.sz. Heim Pál*(Imre) 6.v. Heim Pál 3.v. Heim Pál

8.v. Heim Pál 11.p. Bethesda 8.p. Bethesda

13.p. Bethesda 12.sz. János 9.sz. János

14.sz. János 13.v. János 10.v. János

15.v. János 18.p. Bethesda 15.p. Bethesda

20.p. Bethesda 19.sz. Heim Pál*(Klinika) 16.sz. Heim Pál*(Jahn)

21.sz. Heim Pál*(Bajcsy) 20.v. Heim Pál 17.v. Heim Pál

22.v. Heim Pál 25.p. János 22.p. János

27.p. János 26.sz. Heim Pál*(Imre) 23.sz. Heim Pál*(Péterfy)

28.sz. Heim Pál*(Jahn) 27.v. Heim Pál 24.v. Heim Pál

29.v. Heim Pál 29.p. Bethesda

30.sz. Heim Pál*(Klinika)

43

Július Augusztus Szeptember

1.v. Heim Pál 3.p. Bethesda 1.sz. János

6.p. Bethesda 4.sz. János 2.v. János

7.sz. János 5.v. János 7.p. Bethesda

8.v. János 10.p. Bethesda 8.sz. Heim Pál*(Bajcsy)

13.p. Bethesda 11.sz. Heim Pál*(Péterfy) 9.v. Heim Pál

14.sz. Heim Pál*(Imre) 12.v. Heim Pál 14.p. János

15.v. Heim Pál 17.p. János 15.sz. Heim Pál*(Jahn)

20.p. János 18.sz. Heim Pál*(Klinika) 16.v. Heim Pál

21.sz. Heim Pál*(Bajcsy) 19.v. Heim Pál 21.p. Bethesda

22.v. Heim Pál 24.p. Bethesda 22.sz. Heim Pál*(Péterfy)

27.p. Bethesda 25.sz. Heim Pál*(Imre) 23.v. Heim Pál

28.sz. Heim Pál*(Jahn) 26.v. Heim Pál 28.p. Bethesda

29.v. Heim Pál 31.p. Bethesda 29.sz. János

30.v. János

Október November December

5.p. Bethesda 2.p. Bethesda 1.sz. Heim Pál*(Imre)

6.sz. Heim Pál*(Klinika) 3.sz. Heim Pál*(Jahn) 2.v. Heim Pál

7.v. Heim Pál 4.v. Heim Pál 7.p. János

12.p. János 9.p. János 8.sz. Heim Pál*(Bajcsy)

13.sz. Heim Pál*(Imre) 10.sz. Heim Pál*(Péterfy) 9.v. Heim Pál

14.v. Heim Pál 11.v. Heim Pál 14.p. Bethesda

19.p. Bethesda 16.p. Bethesda 15.sz. Heim Pál*(Jahn)

20.sz. Heim Pál*(Bajcsy) 17.sz. Heim Pál*(Klinika) 16.v. Heim Pál

21.v. Heim Pál 18.v. Heim Pál 21.p. Bethesda

26.p. Bethesda 23.p. Bethesda 22.sz. János

27.sz. János 24.sz. János 23.v. János

28.v. János 25.v. János 28.p. Bethesda

30.p. Bethesda 29.sz. Heim Pál*(Péterfy)

30.v. Heim Pál

A zárójelben lévő intézmények biztosítanak plusz ügyeletes orvost az adott napokon a *-

gal megjelölt kórházak területén.

Bethesda Gyermekkórház, 1146 Budapest, Bethesda u. 3-5. Tel.: 364-9020

Szt. János Kh., 1125 Budapest, Diós árok 1. Tel.: 458-4500

Heim Pál Gyermekkórház, 1089 Budapest, Üllői út 86. Tel.: 459-9100

GYERMEKKORI AKUT STROKE ELLÁTÁSA

Minden gyermekkori, akut stroke-os, illetve stroke gyanús beteg a Heim Pál

Gyermekkórházba szállítandó.

Mechanikus thrombectomiát biztosító intézmény gyermekek esetén is: OKITI (06-70-492-6910)

44

N E O N A T Á L I S I N T E N Z Í V

C E N T R U M O K ( N I C / P I C )

E L L Á T Á S I R E N D J E

Az in utero szállítás és a progresszív betegutak betartása miatt a betöltött 23. és 34.

gesztációs hét közötti (illetve bizonytalan gesztációs idő esetén) koraszülő nő PIC III-al, a 34-

36. gesztációs hét közötti koraszülő nő legalább PIC II-vel rendelkező szülészeti osztályra –

előzetes telefonegyeztetés után – szállítandó. Közvetlenül az anyát veszélyeztető állapot (pl.:

vérzés, toxaemia, placentaleválás) esetén a legközelebbi szülészeti intézmény választandó.

A Szt. János Kh. és a Honvédkórház a Szt. Imre, a Péterfy S. utcai Kh., az Uzsoki

utcai Kh., a Nyírő Gy. Kh.-OPAI, Szt. Margit kh. és a Váci Kh. szülő nőit veszi át.

A SE ÁOK I. és II. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikái a Bajcsy Kh., a Flór F. Kh., a Szt.

István Kh., a Jahn F. Kh., valamint a Toldy F. Kh. szülő nőit veszi át.

A PIC III-at nem igényló koraszülöttek ellátása a szülő lakóhelyéhez legközelebb eső

PIC II-ben (Péterfy Kh., Jahn F. Kh.) történik.

SE ÁOK I. SZ. SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA:

A helyben született koraszülöttek és újszülöttek ellátása.

SE ÁOK II. SZ. SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA:

A helyben született koraszülöttek és újszülöttek ellátása.

HONVÉDKÓRHÁZ II. TH.: A helyben született koraszülöttek és újszülöttek ellátása.

SZT. JÁNOS KH: A helyben született koraszülöttek és újszülöttek ellátása.

SE ÁOK I. SZ. GYERMEKGYÓGYÁSZATI KLINIKA:

A PIC III-al nem rendelkező intézményekben született koraszülötteket és intenzív ellátásra

szoruló újszülötteket a régió egész területéről felveszi.

A PIC III és a PIC II osztályok kapacitáshiány esetén progresszivítási szintjüknek

megfelelően egymást helyettesítik.

Amennyiben az előbbiekben felsorolt intézményekben kapacitáshiány lép fel, abban az

esetben az OMSz Mentésirányítási és Szuperügyeleti Osztálya végzi a koraszülő nők

elhelyezésének koordinációját, és a fogadó intézmény kijelölését, szükség esetén a régió

határain túl is.

A PIC II. és PIC III. osztályok minden nap, 08:00 és 09:00 óra, illetve 16:00 és 17:00

óra között kötelesek – felszólítás nélkül – a szabad kapacitásokat jelenteni.

45

C S E C S E M Ő - É S G Y E R M E K -

H A E M O D Y N A M I K A I É S

S Z Í V S E B É S Z E T I Ü G Y E L E T

Budapest és Pest megye egész területét a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

látja el előzetes telefon-megbeszélés után ( 215-1220).

VÉRCSERE ÜGYELET

A vércsere ügyeletet az I., II., III., XI., XII., XXII. kerületekben, és a Budakeszi, Érdi,

Pilisvörösvári,Szentendrei járásokban a SE ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika,

a IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI.,

XXIII. kerületekben, és az Aszódi, Ceglédi, Dabasi, Dunakeszi, Gödöllői, Gyáli, Monori,

Nagykátai, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Szobi, Váci, Vecsési, járásokban a Heim P. Kh.

(Madarász u-i telephely) biztosítja folyamatosan a hét minden napján.

46

HAJLÉKTALANOK KÓRHÁZI FELVÉTELÉNEK

IRÁNYÍTÁSI ALAPELVEI

1. Hajléktalan: (1993. évi III. törvény „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról”)

4. § (2) E törvény 6. §-a és II-III. Fejezet alkalmazásában hajléktalan a bejelentett

lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett

lakóhelye a hajléktalan szállás.*

(3) E törvény 7., 78., 84. és 89. §-ainak alkalmazásában hajléktalan az, aki

éjszakáit közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.

Hajléktalanok kórházi ellátásának betegirányítása:

2.1. Akut irányítás az alább felsorolt szakterületeken a korábbi években kiadott

„Budapesti és Pest megyei sürgősségi, akut ügyeleti beosztása” utasításai alapján

történik:

2.1.1. traumatológiai, idegsebészeti, égési, szájsebészeti, fül-orr-gégészeti, szemészeti,

sürgősségi, pulmonológiai intenzív és bronchológia szakterületeken.

2.1.2. A hajléktalan akut TBC-s és pulmonológiai betegek irányítása a 27. oldalon

található beutalási rend szerint.

2.2. Akut kardiológiai és neurológiai (STEMI és időablakon belüli stroke kivételével)

megbetegedések esetén az OMSz Mentésirányítási és Szuperügyeleti Osztályának

irányítási lehetősége nem korlátozódik az egy-egy (a feltalálási) területet ellátó

kórházra, hanem lehetőleg a pesti (pesti feltalálás esetén), illetve budai (budai

feltalálás esetén) régió kórházai között van módja a betegek elosztására.

2.3. A 2.1. és 2.2. pontban felsoroltakon, illetve az állandóan egy helyen ügyeletet ellátó

szakterületen kívül a hajléktalan betegek (nem sürgősségi osztályos /SBO/)

kórházi elhelyezése az OMSz Mentésirányítási és Szuperügyeleti Osztályán

keresztül történik. Amennyiben a hajléktalan beteg sürgősségi ellátást, vagy

differenciáldiagnosztikai vizsgálatot nem igényel, úgy közvetlenül

utalható/szállítható, illetve utalandó/szállítandó SBO-val nem rendelkező

intézmény szakmaspecifikus osztályára is. (Az SBO-val rendelkező célintézmény

esetén az SBO nem megkerülhető).

2.4. A 2.2 és 2.3 pontok alapján az OMSz Mentésirányítási és Szuperügyeleti

Osztályának betegirányítói (feltalálási helytől függetlenül), a nyilvántartásuk

alapján közel egyenletesen osztják el a betegeket valamennyi közfinanszírozott

intézmény szakmaspecifikus osztályai között.

2.5. A gyógyintézetekben már akut ellátást nem, de krónikus ellátást továbbra is igénylő

betegek elhelyezése a beteget eddig ellátó osztály feladata, az átadó és átvevő

osztály orvosainak megbeszélése alapján történik. Az OMSz Mentésirányítási és

Szuperügyeleti Osztályának betegirányítói kérdésre tájékoztatják az akut ellátást

végző orvost krónikus beteg elhelyezésére alkalmas gyógyintézetekről.

3. Nem fogadható el a gyógyító osztály fogadóképességének lemondása hajléktalan

beteg odaérkezésekor vagy a hajléktalan státuszra hivatkozva. Hajléktalan beteg

ezen indokkal nem küldhető tovább más ellátó intézménybe!

* Munkásszállásra, így a hajléktalan szállásokkal egy címen lévő munkászállásra bejelentett,

a szállásért fizető és ott lakó személy nem tekintendő hajléktalannak. Elhelyezéskor a

lakcímkártyán feltüntett cím az irányadó.

47

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LAKÓI

KÓRHÁZI FELVÉTELÉNEK IRÁNYÍTÁSI

ALAPELVEI

Szociális intézmény lakója, gondozottja, aki életvitelszerűen az adott szociális

intézményben tartózkodik, él – függetlenül a lakcímkártyáján szereplő adatoktól – a

szociális intézményre vonatkozó, adott szakma szerinti, területi ellátási

kötelezettséggel (TEK) bíró intézménybe utalandó, illetve helyezendő el. Onnan

lakcímadatok miatt más intézménybe ezen betegek nem küldhetők tovább.

48

CÍMEK, TELEFONSZÁMOK, TÁJÉKOZTATÓK

OMSz Mentésirányítási és Szuperügyeleti Osztály:

Cím:1134 Budapest, Róbert Károly krt. 77.

Fővonalak:

Szolgálatvezető

és Szuperügyeleti Főorvos:

E-mail:

311-6000

354-2460

331-9133

[email protected]

08.00-08.00

08.00-08.00

A szervezeti egység működését a 47/2004. ESZCSM rendelet 18. és 19.§

szabályozza. (További hiavatkozások az 57. oldalon.)

A jelen beutalási rendben nem szabályzott területi ellátási

kötelezettségekről (TEK) az alábbi internetes oldalon tájékozódhatnak:

http://84.206.43.26:7080/ellatas/xtek/?1

Országos Mentőszolgálat

(OMSz) 1055 Budapest, Markó u. 22. 350-3737

49

PEST MEGYEI JÁRÁSOK

Járás neve Járáshoz tartozó

települések Járás neve

Járáshoz tartozó

települések

Aszódi Aszód Dunakeszi Csomád

Bag Dunakeszi

Domony Fót

Galgahévíz Göd

Galgamácsa Érdi Diósd

Hévízgyörk Érd

Iklad Pusztazámor

Kartal Sóskút

Tura Százhalombatta

Vácegres Tárnok

Verseg Törökbálint

Budakeszi Biatorbágy

Budajenő Gödöllői Csömör

Budakeszi Dány

Budaörs Erdőkertes

Herceghalom Gödöllő

Nagykovácsi Isaszeg

Páty Kerepes

Perbál Kistarcsa

Remeteszőlős Mogyoród

Telki Nagytarcsa

Tök Pécel

Zsámbék Szada

Ceglédi Abony Valkó

Albertirsa Vácszentlászló

Cegléd Veresegyház

Ceglédbercel Zsámbok

Csemő

Dánszentmiklós Gyáli Alsónémedi

Jászkarajenő Felsőpakony

Köröstetétlen Gyál

Mikebuda Ócsa

Tápiószőlős Monori Bénye

Törtel Csévharaszt

Újszilvás Gomba

Dabasi Bugyi Gyömrő

Dabas Káva

Hernád Monor

Inárcs Monorierdő

Kakucs Nyáregyháza

Örkény Péteri

Pusztavacs Pilis

Tatárszentgyörgy Vasad

Táborfalva

Újhartyán

Újlengyel

50

Járás neve Járáshoz tartozó

települések Járás neve Járáshoz tartozó

települések

Nagykátai Farmos Szentendrei Budakalász

Kóka Csobánka

Mende Dunabogdány

Nagykáta Kisoroszi

Pánd Leányfalu

Sülysáp Pilisszentkereszt

Szentlőrinckáta Pilisszentlászló

Szentmártonkáta Pomáz

Tápióbicske Pócsmegyer

Tápiógyörgye Szentendre

Tápióság Szigetmonostor

Tápiószecső Tahitótfalu

Tápiószele Visegrád

Tápiószentmárton Szigetszentmiklósi Délegyháza

Tóalmás Dunaharaszti

Úri Dunavarsány

Halásztelek

Nagykörösi Nagykörös Majosháza

Kocsér Szigethalom

Nyársapát Szigetszentmiklós

Taksony

Pilisvörösvári Pilisborosjenő Tököl

Piliscsaba Szobi Bernecebaráti

Pilisjászfalu Ipolydamásd

Pilisszántó Ipolytölgyes

Pilisszentiván Kemence

Pilisvörösvár Kismaros

Solymár Kóspallag

Tinnye Letkés

Üröm Márianosztra

Ráckevei Apaj Nagybörzsöny

Áporka Nagymaros

Dömsöd Perőcsény

Kiskunlacháza Szob

Lórév Szokolya

Makád Tésa

Ráckeve Vámosmikola

Szigetbecse Verőce

Szigetcsép Zebegény

Szigetszentmárton

Szigetújfalu

51

Járás neve Járáshoz tartozó

települések

Váci Acsa

Csörög

Csővár

Galgagyörk

Kisnémedi

Kosd

Őrbottyán

Penc

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Rád

Sződ

Sződliget

Vác

Vácduka

Váchartyán

Váckisújfalu

Vácrátót

Vecsési Ecser

Maglód

Üllő

Vecsés

52

K Ó R H Á Z A K , D I A G N O S Z T I K Á K C Í M É S

T E L E F O N S Z Á M J E G Y Z É K E

Intézmény neve Címe Telefon Fax

Bajcsy-Zsilinszky Kh. 1106 Maglódi út 89-91. 260-0933

432-7600

432-7774

Betegápoló Irgalmasrend 1023 Frankel Leó utca 17-19. 438-8400 438-8634

Bethesda Gyermekkórház 1146 Bethesda utca 3. 422-2764 364-9070

Budai Egészségközpont Kft. 1126 Nagy Jenő u. 8. 489-5200 489-5210

Budai Gyermekkórház 1023

Bólyai u. 5-9.

345-0600

345-0618

Affidea Diagnostika Kft. (volt

Euromedic, volt Diagnoscan)

1068

1054

Dózsa György út 112.

Szabadság tér 7.

312- 2214

317-8610

312-8836

318-8687

Egyesített Szt. István Kh. és

Szt. László Kh.

Szt. László Kh.

Merényi Kh.

1096

1097

1097

Nagyvárad tér 1.

Gyáli út 5-7.

Gyáli út 17-19.

215-2140

455-5700

455-8100

347-3800

216-1493

215-6501

455-8272

280-6548

Flór F. Kh. (Kistarcsa) 2143 Semmelweis tér 1. 28/507-600 28/506-801

Heim Pál Gyermekkórház

Madarász u. telephely

Gyermek és Ifj. Pszich.

1089

1131

1089

Üllői út 86.

Madarász utca 22-24.

Delej u. 9-11.

210-0720

450-3700

459-9154

320-8825

Jahn Ferenc Kh. (Dél-Pesti)

Csepeli telephely

1204

1211

Köves utca 2-4.

Déli utca 11.

289-6200

278-2060

284-7657

278-2068

Jávorszky Ö. Kh. (Vác) 2600 Argenti Döme tér 1-3. 27/620-620 27/314-693

Károlyi Kh. (Újpest)

Árpád Kh.

Városi Kh.

1045

1041

1047

Nyár utca 103.

Árpád út 126.

Baross utca 69-71.

369-2111

369-4955

369-0666

360-0091

369-7457

390-4011

Magyar Honvédség

Egészségügyi Központ,

I. telephely

1134 Róbert K. krt. 44. 465-1800 465-1949

Magyar Honvédség

Egészségügyi Központ,

II. telephely

1062 Podmaniczky u. 111. 475-2600 475-2601

Magyar Honvédség

Egészségügyi Központ

III. telephely

1121 Szanatórium u. 2/a. 392-3800 392-3850

Péterfy Kh. És Baleseti Közp. 1074 Péterfy S. utca 8-14. 342-7520 461-4706

53

Baleseti Központ

Erzsébet Kh.

1081

1074

Fiumei út 17.

Alsóerdősor utca 7.

299-7700

321-5215

299-7795

334-4567

322-9460

Raditec Kft 1091 Üllői út 47. 216-4600 216-4555

Szt. Ferenc Kh.

1021 Széher út 71-73. 392-8211

392-8200

392-8246

Szt. Imre Kh. 1115 Tétényi út 12-16. 464-8600 203-3652

Szt. János Kh

1125

Diósárok 1.

458-4500

355-7337

458-4656

Szt. Margit Kh. 1032 Bécsi út 132. 250-2170 439-0276

Szt. Rókus Kh. 1085 Gyulai P. u. 2. 235-6500 266-4621

Toldy F. Kh. (Cegléd) 2700 Törteli u. 1-3. 53/310-011 53/310-860

Tököli BV Kórház 2316 Tököl, Ráckevei út 6. 24/503-100 24/489-798

Tüdőgyógyintézet Törökbálint 2045 Munkácsy M. u. 70. 23/511-570 23/335-012

Uzsoki Kh.

Traumatológiai Osztály

1145

1145

Uzsoki utca 29.

Róna u. 192-216.

467-3700

467-3800

251-6770

251-6770

Vadaskert Kh. És

Szakambulancia

1021 Hűvösvölgyi út 118. 392-1400 392-1436

54

K L I N I K Á K É S O R S Z Á G O S I N T É Z E T E K

C Í M É S T E L E F O N J E G Y Z É K E

Intézmény neve C í m e Telefon Fax

SE Központ REKTOR 1088 Üllői út 26. 459-1500 317-2220

SE Járóbeteg Igazgatóság

(Kútvölgyi Klinikai Tömb)

1125 Kútvölgyi út 4. 325-1100 212-4678

SE Aneszteziológiai és

Intenzív Terápiás Klinika

1125 Kútvölgyi út 4 325-1100/

7222

355-6565

SE Arc-,állcsont-,szájsebészeti

és Fogászati Klinika

1085 Mária utca 52. 266-0457 266-0456

SE Bőr- és Nemikórtani

Klinika

1085 Mária utca 41. 210-0278 267-6974

SE Ér- és Szívgyógyászati

Klinika 1122 Városmajor utca 68. 458-6700

458-6746

SE Fül-, Orr-, Gégészeti és

Fej-Nyaksebészeti Klinika

1083 Szigony utca 36. 334-2384 333-3316

SE I. sz. Belgyógyászati

Klinika

1083 Korányi Sándor utca 2/a. 210-0278 313-0250

SE I. sz. Gyermekklinika 1083 Bókay János utca 53. 334-3186 303-6077

SE I. sz. Sebészeti Klinika 1088 Üllői út 78. 313-5216 333-5343

SE I. sz. Szülészeti-

Nőgyógyászati Klinika

1088 Baross utca 27. 266-0473 317-6174

SE II. sz Belgy. Klinika 1088 Szentkirályi utca 46. 266-0926 266-0816

SE II. sz. Gyermekklinika 1094 Tűzoltó utca 7-9. 215-1380 217-5770

SE II. sz. Sebészeti Klinika 1125 Kútvölgyi út 4. 325-1100/

7376

375-4291

SE II. sz. Szülészeti-

Nőgyógyászati Klinika

1082 Üllői út 78/a. 210-0290 333-4934

SE III. sz. Belgy. Klinika 1125 Kútvölgyi út 4. 325-1100 355-8251

SE Kardiológiai Központ

Radiológiai Diagn. Osztály 1122

1122

Gaál József u. 9.

Határőr út 18.

458-6810

458-6850

458-6842

458-6890

SE Neurológiai Klinika 1083 Balassa u. 6. 210-0330 210-1368

SE Ortopédiai Klinika 1083 Üllői út 78/b. 459-1500

SE Pszichiátriai és

Pszichoterápiás Klinika

1083 Balassa u. 6. 210-0330 210-0336

55

SE Pulmonológiai Klinika 1125 Diósárok 1/c. 355-9733 214-2498

SE Radiológiai és

Onkoterápiás Klinika

1082 Üllői út 78/a. 210-0300 210-0307

210-0300/

3171

SE Szemészeti Klinika 1085 Mária utca 39. 459-

1500/54500

210-0309

SE Transzplant. Klinika 1082 Baross u. 23-25. 267-6000 317-2166

SE Urológiai Klinika 1082 Üllői út 78/b. 210-0330 210-0305

Gottsegen György Országos

Kardiológiai Intézet

1096 Haller utca 29. 215-1220

215-7067

215-9774

Országos Klinikai

Idegtudományi Intézet

(OKITI)

1145 Amerikai út 57. 467-9300 251-5678

Országos Korányi

Pulmonológiai Intézet (OKPI)

1121 Pihenő út 1. 391-3200 394-3521

200-7060

Országos Onkológiai Intézet

(ONKI)

1122 Ráth György utca 7-9. 224-8600 224-8687

Országos Orvosi

Rehabilitációs Intézet (OORI)

1121 Szanatórium utca 19. 391-1900 200-2698

Országos Reumatológiai és

Fizioterápiás Intézet (ORFI)

1023 Frankel Leó utca 25-29. 438-8300 212-2676

Országos Sportegészségügyi

Intézet (OSEI)

1123 Alkotás út 48. 488-6100 375-3292

Országos Vérellátó Szolgálat

(OVSZ)

1113 Karolina út 19-21. 372-4100 372-4189

Nyírő Gyula Kh. - OPAI 1135 Lehel utca 59. 451-2600 451-2601

56

JOGI SZABÁLYOZÁS

• 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

• 47/2004 (V.11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos

működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

• 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes

egészségügyi szolgáltatásokról

• 5/2006. (II.7.) EüM rendelet a mentésről

• 60/2003 (X.20.) ESzCsM rendelet a az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához

szükséges szakmai minimumfeltételekről

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 3. §

Sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek:

• 1. Életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külső vagy

belső) vérzés

• 2. Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (Pl. embolia, AdamsStokes-

Morgagni szindróma., syncope, fulladások, életet veszélyeztető ritmuszavarok, klinikai halál

állapota)

• 3. Életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok, a folyadék- és ion- háztartás

életveszélyes zavarai

• 4. Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó kórképek (Pl. agyödéma, fejfájás,

szédülés, tumor, gyulladás, fejlődési rendellenesség, trauma)

• 5. Eszméletlen állapotok

• 6. Status epilepticus és tüneti görcsrohamok

• 7. Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, „vörös szem”, szemsérülés

• 8. Szepszis

• 9. Magas halálozású, vagy súlyos szövődmények kialakulásának veszélyével járó hirtelen

fellépő, vagy progrediáló, nem-sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása

• 10. Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclampsia újszülött

ellátása, akut nőgyógyászati vérzés

• 11. Sokk megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anaphylaxiás állapotok,

szisztémás és poliszisztémás autoimmun betegségek krízis-állapotai

• 12. Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a csontvelői vérsejtképzés

elégtelenségén alapuló heveny vérsejthiány-állapot

• 13. Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejövő heveny életveszély

• 14. Akut légzési elégtelenség, légút szűkület (Pl. gégeödéma, asthmás roham, idegentest,

fulladás)

• 15. Mérgezések

• 16. Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkező, nagy fájdalommal, görcsökkel járó

kórképek (Pl. bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhenkívüli terhesség, petefészek ciszta

57

megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott cysta, kizárt sérv, epegörcs,

vesegörcs, vérvizelés)

• 17. Égés-fagyás (III.-IV. fokú és nagykiterjedésű I-II. fokú, és/vagy az életminőség

szempontjából különösen veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintő)

• 18. Elsődleges sebellátás

• 19. Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdő, lép, máj, vese)

sérülése

• 20. Compartement szindrómák

• 21. Nyílt törések és decollement sérülések

• 22. Amputációk (replantációs lehetőségekkel vagy azok nélkül)

• 23. Súlyos medencegyűrű törések

• 24. Politraumatizáció, többszörös sérülések

• 25. Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma

• 26. Áramütés, elektrotrauma

• 27. Hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, hőguta

• 28. Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség

• 29. Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggő közvetlen

veszélyeztető állapot

• 30. Heveny pszichés zavarok, pszichózisok

• 31. Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövődményeik révén az életet

veszélyeztető állapotot idéznek elő.