of 64/64
BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Hogyan növelhető az Y generáció lojalitása a multinacionális vállaltoknál? Belső konzulens: Dr. Heidrich Balázs Taskó Tamás Nappali Tagozat Külső konzulens: Szabó Attila Emberi Erőforrás 2016

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KARdolgozattar.repozitorium.bgf.hu/9443/1/Taskó_Tamás_szakdolgozat.pdf · 4. Az elismerés, megbecsülés iránti szükséglet:

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI...

 • BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM

  PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR

  Hogyan növelhető az Y generáció lojalitása a

  multinacionális vállaltoknál?

  Belső konzulens: Dr. Heidrich Balázs Taskó Tamás

  Nappali Tagozat

  Külső konzulens: Szabó Attila Emberi Erőforrás

  2016

 • 1

 • 2

  TARTALOMJEGYZÉK

  1.1 Bevezetés .................................................................................................................... 1

  1.2 Hipotézis ismertetése .................................................................................................. 4

  1.3 Összefoglaló a munkaerő-piaci helyzetről: ................................................................. 5

  2.1 A motiváció meghatározása: ....................................................................................... 6

  2.2 A motiváció tartalomelméletei: .................................................................................. 8

  2.2.1 Maslow szükséglethierarchiára alapozott motiváció-elmélete ............................. 8

  2.2.2 Herzberg kéttényezős modellje: ......................................................................... 11

  2.2.2.1 Higiénés tényezők: ...................................................................................... 11

  2.2.2.2 Motivátorok: ................................................................................................ 12

  2.3 A motiváció folyamatelméletei: ................................................................................ 13

  2.3.1 Hatástörvény ...................................................................................................... 13

  2.3.2. Skinner megerősítéselmélete: ............................................................................ 14

  2.3.3 Méltányosságelmélet: ......................................................................................... 15

  2.4 A motivációról összefoglalva: .................................................................................. 17

  3.1 Generációk jellemzői ................................................................................................ 17

  3.2 X generáció ............................................................................................................... 18

  3.3 Y generáció ............................................................................................................... 18

  3.4. Munkahelyi főbb jellemzők ..................................................................................... 19

  3.4.1. A 24/7 elvárása .................................................................................................. 20

  3.4.2 Generációs különbségek a munkahelyen ........................................................... 21

  4.1 Gyakorlati kutatás célja: ........................................................................................... 23

 • 3

  4.2 Gyakorlati kutatásom módszertana: .......................................................................... 23

  4.3 A kitöltőkre vonatkozó általános adatok: ................................................................. 23

  4.4. Lojalitás: .................................................................................................................. 26

  4.5. Elkötelezettség: ........................................................................................................ 29

  4.5.1. Az elkötelezettséget befolyásoló tényezők vizsgálata: ......................................... 31

  4.6. Motiváció vizsgálata a kutatási modellben: ............................................................. 33

  4.6.1. A szervezeti célokkal való azonosulás hiánya: ..................................................... 35

  4.6.2. Tréningek/képzési lehetőségek: ............................................................................ 37

  4.7. Motivációs tényezők páronkénti vizsgálata: ............................................................ 38

  4.8. Lojalitás és motiváció összehasonlítása: .................................................................. 39

  4.9. Megoldási javaslat a kutatásban feltárt probléma kezelésére: ................................. 43

  5. Összefoglalás: ............................................................................................................. 47

  6. Felhasznált szakirodalom: ........................................................................................... 52

  7.Melléklet ...................................................................................................................... 54

 • 4

  1.1 Bevezetés

  Ismert tény, hogy az utóbbi években a generációs változásnak is köszönhetően

  jelentősen módosultak a mai munkaerő cégekkel szembeni elvárásai, illetve maga a

  munkaerő-piac is jelentős változásokon ment keresztül. Ebben a megváltozott világban

  immáron a szervezeteknek kell versenyezniük a munkavállalók kegyeiért. Ennek

  következtében a szervezeteknek kitüntetett figyelmet kell szentelniük a tehetségek

  felkutatására, megszerzésére és megtartására. Szakdolgozatomban ez utóbbi témakörre

  helyezem a hangsúlyt, mivel az Y generáció jellemzője az alacsony fokú lojalitás.

  Mindezzel pedig hatalmas pluszköltségeket okoznak a mai vállalatoknak. Gondoljunk csak

  bele mekkora erőforrás-kiesést jelent egy szervezet számára, ha félévente/évente újból kell

  kezdeni egy adott pozícióban ülő munkavállaló megkeresését, betanítását. Ez nem csak

  anyagilag és vezetői erőforrás kérdésében, de idő tekintetében is hatalmas veszteséget

  jelent. Vezető HR pozícióban ülő szakemberekkel beszélgetve, véleményük szerint egy új

  munkavállaló (a betöltött pozíció függvényében) 3-6 hónapig terjedő időszak után kezd el

  értéket termelni a szervezet számára.

  Szakdolgozatomban ezeknek a veszteségeknek a lehetséges csökkentése érdekében tehető

  lépéseket járom körül. Többek között áttekintem a különböző motivációs elméleteket,

  valamint az egyes generációk ismertetőjegyeit, bővebben kifejtve az Y generáció

  munkahely specifikus jellemzőit. Munkámban érintem továbbá azokat a megoldási

  javaslatokat, amelyekkel növelhető az Y generációs munkavállalók motivációs és lojalitás

  szintje.

  1.2 Hipotézis ismertetése

  Gyakorlati kutatásom során az alábbi hipotéziseimre keresem a választ:

  Hipotézis 1: Az Y generáció lojalitásának hiányát egyetemes állapotnak

  tekinthetjük a magyar és a globális munkaerőpiacokon is.

  Hipotézis 2: A magyar munkaerőpiacon az Y generáció lojalitásának hiánya a

  munkavállalók nem megfelelő motiválásának az eredménye.

  Hipotézis 3: A kutatott területen a munkavállalók motivációja egyenes arányban

  van lojalitásukkal.

 • 5

  1.3 Összefoglaló a munkaerő-piaci helyzetről:

  Az információs korszak 1980-as évekbeli megjelenésével egyidejűleg elkezdődött a

  tehetségek megszerzéséért folytatott harc. A gyárak, gépek és a tőke szerepe lecsökkent és

  ezzel párhuzamosan megnőtt a kapcsolati tőke, márka, szellemi tőke és a tehetségek

  megtartásának szerepe. A szervezetek "tehetség függősége" az elmúlt évszázadban

  drámaian megnövekedett. Míg 1900-ban a szellemi munkások aránya csak 17%-ot tett ki,

  addig ez az arány napjainkban meghaladja a 60%-ot. Kijelenthetjük, hogy a gazdaság

  nagyobb szellemi munkás igénye indukálja a tehetségek megszerzésében folytatott

  versenyt. Ez azért is fontos, mivel az általuk megtermelt javak értéke jóval nagyobb, mint

  egy átlagos munkavállalóé.

  A legjobb szoftver fejlesztő tízszer jobb programot tud írni, mint egy átlagos fejlesztő,

  ezért a termékből származtatott hozam is az ötszörösére nő. John Chambers a Cisco

  vezérigazgatója a következőképpen látja a dolgot: "Öt világklasszis mérnök munkája

  nagyobb hozamot eredményez,mint 200 átlagos képességű mérnök munkája." (Forrás:

  https://www.linkedin.com/company/cisco?trk=prof-following-company-logo)

  Ahogy a szellemi munkások aránya növekszik a gazdaságon belül úgy értékelődik még

  jobban fel a tehetségek megszerzésének a szerepe és ennek a változásnak még közel sincs

  vége. A világ nagy cégeinek vezetői egyöntetűen vallják, hogy a legnagyobb jövőbeli

  kihívást a tehetségek felkutatása, megszerzése és megtartása adja.

  Az erősödő verseny kihívások elé állítja a vezetőket is. A globalizáció, dereguláció, és a

  technológia gyors fejlődése a legtöbb iparágban megváltoztatta az eddigi szokásokat.

  Manapság a vállalatoknak olyan vezetőkre van szükségük, akik hatékonyan tudnak

  reagálni ezekre a változásokra. Ezen vezetőkre jellemző, hogy kockázatvállalók,

  felhasználják a technológia adta előnyöket és képesek globális viszonylatokban

  gondolkodni.

  Ezek a változások azonban azt is jelentették, hogy a munkahelyváltások száma is

  megnövekedett, köszönhetően az ebből származó előnyök megjelenésének. Egy pár éven

  belül szinte teljesen megváltozott a munkahelyváltással kapcsolatos megítélés. Míg

  régebben mindezt tabuként kezelték, addig manapság felértékelődött azoknak a

  munkavállalóknak az értéke, akiknek több munkahely is szerepel az önéletrajzában. Az

  internet és a különböző karrier portálok megjelenésével a munkavállalók passzív

  álláskeresővé váltak. A The War for Talent című könyvben bemutatott kutatás szerint a

  megkérdezett vezetők körében 20%-ra tehető azoknak az aránya, akik úgy gondolják, hogy

  https://www.linkedin.com/company/cisco?trk=prof-following-company-logo

 • 6

  2 éven belül munkahelyet váltanak és 20%-uk nyilatkozott úgy, hogy reális esély van a

  távozásukra. A kutatás egy másik kihívást is felfed előttünk, miszerint a fiatal vezetők

  60%-kal nagyobb valószínűséggel hagyják ott munkahelyüket, mint az idősebb kollégáik.

  Ezek a változások egy új valóságot teremtenek a szervezetek számára:

  Régi valóság Új valóság

  Az embereknek szüksége van a cégekre. A cégeknek van szüksége emberekre.

  Kompetitív előny a gépek, a tőke és a

  földrajzi adottságokból származtatható.

  Kompetitív előny a tehetségek

  megtartásából fakad.

  A jobb munkaerő tesz némi különbséget. A jobb munkaerő hatalmas különbségeket

  indukál.

  A munkahelyek száma korlátozott. A tehetségek száma korlátozott.

  A munkavállalók hűségesek és fontos

  számukra a munkahely adta biztonság.

  Az emberek mobilisek és

  elkötelezettségük csupán rövid távra szól.

  Az emberek elfogadják a sztenderd juttatási

  csomagokat.

  Az emberek a sztenderd juttatási

  csomagokon felül többet akarnak.

  (Forrás: Ed Michales, Helen Handfield-Jones, Beth Axelrod: The War for Talent, Harward

  Business Press, 2001)

  Összefoglalva tehát a tehetséges munkatársak megtartása minden eddiginél fontosabbá

  vált. A munkavállalói lojalitás megteremtésében az egyéni motivációk megismerése vált

  kulcsfontosságú feladattá. Feltételezésem szerint a lojális munkavállalók legfőbb ismérve,

  hogy munkájukat megelégedéssel, motiváltan végzik. "Nem csupán a

  munkapszichológusok, de a társadalmi és gazdasági vezetők körében is általánosan

  elismert tény, hogy a dolgozók belső késztetése/motívuma-motivációja, illetve külső

  ösztönzése/motiválás a termelés egyik legfontosabb tényezője."

  (Forrás: K Kópházi, A. 2007.)

  2.1 A motiváció meghatározása:

  Egy sikeres vezetőség elsődlegesen a munkateljesítményre és a hatékonyság

  növelésére fordítja a figyelmét. Ennek egyik alapköve a motiváció, mivel ha egy

  munkavállaló rávehető arra, hogy egységnyi idő alatt kétszer annyi munkát végezzen el

  akkor ebben az esetben a vállalat költségei is a felére csökkennek. A motivációnak

 • 7

  köszönhető költségcsökkenés a vezetőség számára a nagy technológiai beruházásokkal

  ellentétben szinte ingyen van. Ez az ingyenesség azonban csak látszólagos. A

  munkavállalók motivációs szintjének emelése jól kidolgozott szelekciós eljárásokat,

  működő fizetési és anyagi rendszert és rendszeres munkaerő-fejlesztést követel meg. A

  motiváció tehát önmagában nem csodafegyver csak jól átgondolt emberierőforrás-

  gazdálkodás részeként lehet sikeres.

  Mielőtt részletesebben is írnék a motiváció ismertetéséről, hasznosnak vélem

  megosztani Bakacsi Gyula írásában megjelenő négy leggyakoribb tisztázatra szoruló

  hiedelmet:

  1. A motivációt nem lehet a szervezeti célok megvalósításával azonosítani. A

  motiváció az egyén kielégítendő szükségleteit, céljait, törekvéseit foglalja

  magába. A vezetőknek épp az a feladatuk, hogy ezeket az egyéni motivációkat

  felismerve a vezetői eszközökkel felhasználva minél inkább a szervezeti

  célokhoz igazítsa azokat.

  2. A motiválatlan munkavállalót gyakran azonosítják a lusta jelzővel. Ez a

  megállapítás helytelennek bizonyul mivel a motiváció nem olyan tulajdonság,

  amely mindig és mindenhol azonos módokban jelentkezik. Erre egy remek példa

  lehet az olvasás. Fél óránál tovább képtelenek vagyunk tankönyveket olvasni,

  míg egy érdekes regényt akár alvás nélkül egy este alatt is kiolvasunk.

  3. Talán a legelterjedtebb tévhit, amikor a vezetők a motivációt a pénzzel hozzák

  összefüggésbe.

  4. A motiváció és a hatékonyság párhuzamba állítása. Ez azért nem állja meg

  teljesen a helyét, mert a valóságban több tényező is befolyásolja a szervezetek

  hatékonyságát. Ilyen például a technológia, vállalati stratégia, piaci hatások

  különbözőségei...stb.

  (Forrás Bakacsi, Gy. 2004)

  A motiváció elméleteket két nagy csoportba szokás sorolni:

  Motivációs tartalomelmélet: A motiváció azt jelenti, hogy a munkavállalónak

  személy szerint is éreznie kell, hogy tevékenységükkel nyertek valamit. Az nem

  elég, hogy a feladat végrehajtása a szervezeti célokba illeszkedik. A motiváció

  serkentő hatásához a munkavállaló személyes jóléte szempontjából is fontosnak

 • 8

  kell, hogy legyen. Azokat az elméleteket, amelyek azt tárják fel, hogy a

  munkavállalónak mire van szüksége, s ezért milyen vezetői eszközökhöz

  nyúlhatnak a vezetők, a motiváció tartalomelméletének nevezzük.

  Motivációs folyamatelmélet: másfelől a motiváció a munkatársak irányítását is

  jelenti. Ennek folyományaként a munkatársak megtanulják, hogy mit, mikor, hol

  és hogyan kell megtenniük. Azokat az elméletek, amelyek megmutatják, hogy a

  vezetők hogyan hasznosíthatják fel a már azonosított egyéni szükségleteket a

  megfelelő módon, motivációs folyamatelméleteknek nevezzük.

  2.2 A motiváció tartalomelméletei:

  A következő részben azokat a tartalomelméletek szeretném ismertetni, amelyek

  szorosan kötődnek szakdolgozatom tárgyához. A tartalomelméletek azokat az egyénre

  jellemző motívumokat foglalják össze, amelyek cselekvésre ösztönöznek minket. Az

  emberi szükségleteken nem tekinthetjük általánosnak, mivel azontúl, hogy különböző

  embereket más és más hajt, az egyén vágyai is változnak a helyzet és az idő

  függvényében. Ennek eredményeként a következő elméletek csupán elméleti keretet

  adnak az egyén cselekvéseinek és viselkedésének magyarázatára. Konkrét vezetői

  helyzetekben azonban mindig mélyebb elemzést kell alkalmazni.

  2.2.1 Maslow szükséglethierarchiára alapozott motiváció-elmélete

  A maslow-i elmélet bemutatása során az öt hierarchikus szint bemutatásával

  egyidejűleg a hozzá kapcsolódó munkahelyi ösztönzők rendszerét is szeretném

  bemutatni.

  A motivációelméletek közül a legnagyobb hatású Maslow elmélete, melyet szokás

  "kályhaként" is nevezni, mivel a későbbi tartalomelméletek nagyban építenek Maslow

  kutatásának eredményére."Maslow két lényeges előfelvetésre alapozza modelljét. Az

  egyik szerint a motivációink a szükségleteinkre vezethetők vissza, s az embereket

  alapvető szükségleteik késztetik bizonyos cselekvésekre. A második felvetés szerint

  pedig ezek a szükségletek hierarchikus rendbe állíthatók." A maslow-i elmélet szerint az

  egyén addig nem léphet egy magasabb hierarchia szintre, míg az alatta lévő szinteket

  nagy részben vagy teljes egészében el nem érte. A magasabb hierarchia szinten álló

  szükségletek pedig mindaddig nem lesznek fontosak az egyén számára, amíg az

  alacsonyabb szinteket ki nem elégítette. Elméletének másik alappillére szerint a már

 • 9

  kielégített hierarchia szintek már nem motiválják többé az egyént, semlegessé válnak.

  Helyüket pedig átveszi a legalacsonyabb szinten álló még kielégítetlen szükséglet.

  Maslow elmélete szerint mindnyájunkat az alábbi öt hierarchikusan egymásra épülő

  szükséglet kielégítése motivál:

  (Forrás:

  http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_c1_1054_1055_1057_vallalatigazdta

  n_scorm/C1-2-4_Maslow_szukseglethierarchiaja_A.jpg, Letöltés: 2016.05.05.)

  1. Fiziológiai (élettani) szükségletek: Ebbe a csoportba tartozik az éhség,

  szomjúság, a testi szükségletek, a szexuális szükségletek, az álmosság, az anyai

  viselkedés. Összességében nézve ezek a szükségletek megléte biztosítja életben

  maradásunkat. Ezen szükségletek kielégítésére az egyéni ösztöni szinten reagál.

  2. Biztonsági szükségletek: Kulcsszava a biztonság: a lét, az egészség, az elért

  életszínvonal, a mindennapi tevékenység állandósága, megbízhatósága. Ezen a

  szükségleti szint már arra vonatkozik, hogy a fiziológiai szinten meglévő

  szükségletek már tartósan fenntarthatók legyenek.

  http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_c1_1054_1055_1057_vallalatigazdtan_scorm/C1-2-4_Maslow_szukseglethierarchiaja_A.jpghttp://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_c1_1054_1055_1057_vallalatigazdtan_scorm/C1-2-4_Maslow_szukseglethierarchiaja_A.jpg

 • 10

  3. A szeretet szükséglete (másokhoz tartozni, befogadott lenni): A szeretet,

  intimitás, a valahová tartozás, a társas kapcsolatok igénye.

  4. Az elismerés, megbecsülés iránti szükséglet: Ezt a szintet a pozitív én-kép

  kialakításának is szokás nevezni. A mások elismerése, megbecsülése iránti

  igény két csoportra bontható. Egyfelől a saját eredményeink mások általi

  elismerése és a teljesítményünk megfelelőnek és megbízhatónak találása illetve

  ezáltal olyan hatalom megszerzése, amelyre támaszkodva biztosíthatjuk

  függetlenségünket (belső tényező). Másrészt pedig a vágy a hírnévre, az

  elismert társadalmi vagy közösségi státuszra vagy éppen mások tiszteletére,

  figyelmére (külső tényező).

  Ha ezek a szükségletek kielégülnek, akkor az önbizalomhoz jó értelemben vett

  hatalom és kompetencia érzetéhez vezet, ezáltal a közösség vagy a társadalom

  hasznos tagjának érezhetjük magunkat. Ezen szükségletek meg nem léte vezet

  kisebbrendűség, elkedvetlenedés vagy gyengeség érzéséhez.

  5. Az önmegvalósítási szükséglet:A hierarchia modell legmagasabb szintje, mely

  az újabb és újabb egyéni célok kitűzése miatt nem elégíthető ki teljesen. Ez a

  szint azon vágyunkat testesíti meg, hogy értelmet adjunk életünknek, tehát azzá

  váljunk, amire képesnek érezzük magunkat, kiteljesítsük magunkat és

  megvalósítsuk lehetőségeinket. Ehhez az érzéshez többnyire a tökéletesség, az

  elégedettség, az életerő, az egyediség kapcsolódik.

  A fiziológiai és a biztonsági szinteket alacsonyabb rendű szükségleteknek (a hozzájuk

  tartozó motivációkat pedig külsődlegesnek), míg a szeretet, a megbecsülés és az

  önmegvalósítás iránti szükségleteket magasabb rendű szükségleteknek (a hozzájuk

  kapcsolódó motivációkat pedig bensőnek) szokás nevezni.

  (Forrás: Bakacsi, Gy, 2004)

  A vezetők számára ez a modell azt jelentette, hogy meg kell állapítaniuk, hogy

  munkatársaik mely hierarchiai szinten állnak és az ösztönzőket kialakítva úgy használni,

  hogy azok segítsék a szükségletek kielégítését.

 • 11

  (Forrás: Bakacsi, Gy, 2004)

  2.2.2 Herzberg kéttényezős modellje:

  A tartalomelméletek másik legismertebb modellje a maslow-i elmélethez hasonlóan

  ugyancsak empirikus vizsgálatokra alapozva keresi a választ a munkával való

  elégedettségre. Ennek eredményeképp Herzberg két csoportot különböztetett meg: a

  higiéniás tényezőket és a motivátorokat.

  2.2.2.1 Higiénés tényezők:

  Ezen tényezők közé soroljuk a munkakörnyezet fizikai és szervezeti jellemzőit (pl.

  szervezetre jellemző szabályok, fizetés mértéke, közvetlen munkafelügyelet) és a

  munka társas környezetét (közvetlen vezetővel, munkatársakkal, beosztottakkal való

  kapcsolat minősége). A vizsgálatban résztvevő személyek ezeknek a tényezőknek a

 • 12

  hiányával magyarázták leginkább az elégedetlenségüket, ellenben ezek megléte esetén

  csupán elégedetlenségüket szüntette meg, elégedettséghez nem vezetett. Ha a fenti

  tényezőket jobban megfigyeljük, akkor felismerhetjük bennük a maslow-i modell első

  három hierarchiai szintjét.

  2.2.2.2 Motivátorok:

  Olyan tényezőket nevezünk motivátoroknak, mint az elért teljesítmény, az

  elismertség, az előmeneteli lehetőség, munkával való viszony vagy a személyes

  fejlődés. Ezeket a tényezőket összefoglalva nevezzük belső motivációs tényezőknek,

  amelyek jól összekapcsolhatók a magasabb rendű szükségletekkel. Herzberg ezekkel a

  tényezőkkel magyarázza a munkával való megelégedettséget. Ezen tényezők hiánya

  esetében a megelégedettség ugyan elmarad, de hiányuk nem vezet elégedetlenséghez. A

  maslow-i modellt figyelembe véve ezek a tényezők a modell két legmagasabb fokát

  fedik le.

  Herzberg modelljének legnagyobb eredménye, és ezzel egyik lényeges különbsége a

  maslow-i modellel, hogy megcáfolta azt a korábbi felfogást, hogy a szükségletek összes

  szintje motivációs hatással bír. Vezetők számára ez azt jelentette, hogy a korábbi

  motivációs eszközeik használatát át kellett dolgozniuk. A higiénés tényezőket kielégítő

  ösztönzők felhasználásával tehát nem lehet motivációs hatást elérni. Egyébként

  Herzberg ezeket a tényezőket KITA-nak (magyarra fordítva rugdosásnak) nevezi

  ugyanis alkalmazásukkal csak egy látszólagos munkabékét lehet teremteni. Herzberg

  kétféle KITA-t különböztet meg. A pozitív KITA-t (pénz, anyagi ösztönzés) és negatív

  KITA-t (ellenőrzés, szervezeti szabályok).

  (Forrás: Bakacsi, Gy, 2004)

  "Mi lehet az oka annak, hogy az ipari vezetők egykettőre belátják: a negatív KITA nem

  ösztönzés, ugyanakkor egyöntetűen vallják, hogy a pozitív KITA az? Az ok egyszerű: a

  negatív KITA megerőszakolás, a pozitív KITA csábítás. De összehasonlíthatatlanul

  rosszabb, ha elcsábítanak, mintha megerőszakolnak - az utóbbi egy szerencsétlen eset,

  míg az előbbi azt jelenti, hogy az ember maga is partner volt a saját megesésében. Ezért

  olyan népszerű a pozitív KITA .... nem kell, hogy a vállalat rugdosson téged, mert te is

  rugdosod önmagadat."

  (Forrás: O'Creevy, M.F., 1993)

 • 13

  A fenti idézetet értelmezve az anyagi ösztönzők felkínálásával csupán a felkínáló fél

  kerül motivált helyzetbe, ő kíván bizonyos hatást kiváltani. A másik fél pedig csak a

  pénzt szeretné megszerezni és ezért teszi meg a felkínáló által elvárt hatást. Herzberg

  felfogása szerint viszont motivációról csak abban az esetben beszélünk, ha azt nem egy

  külső hatás generálja, hanem belső késztetésből fakad.

  2.3 A motiváció folyamatelméletei:

  Ebben a részben a folyamatelméletek felhasználásával azt szeretném bemutatni, hogy

  az egyéni viselkedések milyen kapcsolatban állnak a feltételekkel és a

  következményekkel. Ugyanis az egyén arra törekszik, hogy viselkedése függvényében a

  maximális jutalmat érje el és elkerülje a számára kedvezőtlen hatásokat. A vezetőknek

  meg kell erősíteniük azokat a viselkedés formákat, amely az egyéni célokon keresztül

  pozitív hatással bír a szervezet teljesítményére.

  2.3.1 Hatástörvény

  A munkával kapcsolatos megfelelő magatartás kialakításának alapja a hatástörvény:

  "Az azonos helyzetben lehetséges válaszok közül azokat fogjuk ismételni, amelyek

  azonnali vagy későbbi elégedettséggel járnak, s azok bekövetkezése kevésbé valószínű,

  amelyek azonnali vagy későbbi kellemetlenséggel járnak."

  (Forrás: Bakacsi Gy. 2004 p.)

  A hatástörvény két lényeges fogalommal lehet bemutatni: feltétel és a következmény.

  Munkavállalói szempontból a következmény bármi olyan dolog lehet, ami motivációt

  vált ki az egyénből (pl. pénz, kihívás, dicséret...stb). Viszont a folyamatelméletek

  alkalmazása csak akkor járhat sikerrel, ha pontos képünk vagy legalább erős

  feltételezésünk van a munkavállaló motivációinak mibenlétéről. Ennek hiányában a

  folyamat végére egy teljesen más kérdésre kaphatunk egy kiszámíthatatlan választ. Be

  kell látnunk, hogy abban az esetben, ha a munkavállaló magatartását pozitív

  következmények követik, akkor az adott viselkedési minta megismétlődésének

  gyakorisága nő és egy idő után (egy tanulási folyamat végén) ez a magatartás

  rutinszerűvé válik. Ezzel ellentétben a negatív következmények a magatartás

  megismétlődésének valószínűségét csökkentik, ezáltal nem válik szokássá. Motiváció

  folyamata szempontjából viszont érdemes két kapcsolatot megkülönböztetni.

 • 14

  Teljesítmény - következmény kapcsolata: Az egyén magatartásának

  függvényében létrejövő szervezeti teljesítmény eredményeként a munkavállaló

  valamilyen következményhez juthat. Ebben az esetben teljesítmény szabályozást

  hajtunk végre, ami azt jelenti, hogy a létrejövő teljesítményt mérjük és a

  következmények változtatásával szeretnénk elérni annak változását. Ilyen

  például, a célkitűzésekben szereplő mérhető kritériumok és a hozzá kötött

  juttatási rendszer.

  Viselkedés - következmény kapcsolat:A munkavállaló egy adott magatartása

  révén jut következményekhez. Ilyenkor magatartás szabályozást alkalmazunk,

  aminek során azt mérjük, hogy a munkavállaló magatartása a szervezeti számára

  előnyös magatartást követ-e. A következmények változtatásával pedig a

  nemkívánatos magatartás változását várjuk el. Ilyen példa az ajánlási bónusz,

  amikor a munkavállaló x számú vevőt vagy megüresedett pozícióra alkalmas

  embert hoz.

  2.3.2. Skinner megerősítéselmélete:

  Skinner elmélete szerint a magatartás a környezeti hatások következménye és a

  cselekvések szabályozásának függvényében beszélhetünk pozitív és negatív

  megerősítésről. Ezen felül meg kell említenünk a büntetés és a megvonás viselkedés

  módosító hatásait is.

  Pozitív megerősítés:A cselekvéshez pozitív következményeket csatolunk, és

  ettől várjuk, hogy hasonló helyzetben a cselekvő nagyobb valószínűséggel fogja

  megismételni mindazt. A pozitív megerősítés során azonban két tipikus hibát

  szokás véteni. Egyrészt amikor a cselekvés és a következmény időben annyira

  eltávolodik egymástól, hogy az egyénben nem alakul ki az ok-okozati kapcsolat.

  Ezt a vezetői eszközt érdemes tehát a megerősítendő magatartás észlelésénél

  alkalmazni. A másik gyakorta elkövetett hiba, amikor a magatartás és a

  következmény között nincs reális kapcsolat. Ebben az esetben a jutalmazás nem

  válthatja be a hozzá fűzött reményeket. Idővel a jutalmazás az egyének számára

  megszokottá, automatikussá válik. Ilyenkor fordulhat az elő, hogy a jutalmazás

  elmaradásával a pozitív megerősítés éppen az ellenkező hatást, nagy

  elégedetlenséget vált ki az egyénből.

 • 15

  Negatív megerősítés: Ettől a vezetői eszköztől szintén valamely magatartás

  gyakoriságának a növekedését várjuk. Viszont ebben az esetben egy olyan

  dolgot oldunk fel, amelyet a munkatárs szeretne elkerülni. A negatív

  megerősítés használata során azonban felléphetnek negatív következmények is.

  Ilyen például a munkatársban keletkező állandó feszültség és az esetlegesen más

  nem elfogadott magatartásformák megjelenése.

  Büntetés: Büntetés esetén a következmények felhasználásával szüntetünk meg

  magatartás mintákat. A magatartások megismétlődésének valószínűségének

  megszűnését vagy csökkenését várjuk. A büntetés két alapvető formája a negatív

  következmények (fegyelmi eljárás, elbocsátás) és a pozitív következmények

  megvonása. A büntetések alkalmazása kerülendő vezetői eszköz, mivel

  beláthatatlan reakciókat vált ki a munkatársakból, illetve a jutalmazáshoz képest

  annak hatása is jóval rövidebb ideig tart. Büntetés alkalmazása félelmet és

  bizonytalanságot szül, ami a problémák elrejtéséhez vezet.

  Megszüntetés:Skinner szerint az utolsó vezetői eszköz a viselkedések

  befolyásolására a pozitív megerősítés ellentéte. Hatásától azt várjuk, hogy a

  korábban kialakult viselkedésformát úgy módosítjuk, hogy megvonjuk azokat a

  következményeket, amik a viselkedések ismétlődéséért voltak felelősek, ezáltal

  csökkentjük annak gyakoriságát.

  (Forrás: Bakacsi, Gy, 2004)

  2.3.3 Méltányosságelmélet:

  Az elmélet szerint egy feladat elvégzésekor a munkavállalók motivációja két dolog

  függvényéből fakad. Egyrészt a számukra kedvező következmények vonzósági fokától,

  illetve a munkavégzésre fordított energiák (input) közötti aránytól. Az input és az

  eredmény hányadosa határozza meg, hogy az adott feladatra kapható jutalmat

  igazságosnak vagy méltánytalannak érezzük. Amennyiben fennáll a méltánytalanság

  érzése az komoly belső feszültséget eredményez. Adams nevéhez köthető az a

  megállapítás miszerint erős motivációs késztetést érzünk e helyzetek kiigazítására, a

  belső feszültség megszüntetése érdekében.

  (Forrás: Adams, J. S. 1963)

 • 16

  Az eredmény/input arányának értékítéletét egy hasonló helyzet arányának

  összehasonlításával kapjuk meg. Az összehasonlítás alapjául bármi szolgálhat, de

  leggyakrabban a fizetés, a végzettség és a szervezeténél eltöltött idő adja meg. Az

  összehasonlítandó hányados származhat a szervezeten belülről és kívülről is. Az elmélet

  tehát azt mondja ki, hogy a jutalmazás másokhoz mérten méltányosnak kell, hogy

  legyen. Az elmélet gyakorlatában 3 lényeges elemet különböztetünk meg:

  Inputok: az erőfeszítések összessége, amit a munkába fektetünk. Ez magába

  foglalja a szaktudást, egyéni képességeket, gyakorlatot és a munkára fordított

  időt.

  Eredmények: a munkával elérni kívánt következmény, amely általában pozitív

  hatású (fizetés, elismerés), de elképzelhető, hogy valamilyen negatív

  következmény elkerülése.

  Referenciák: akikhez vagy amikhez viszonyítjuk az inputokat és az

  eredményeket.

  A méltánytalanság érzése akkor is kialakulhat, ha az eredmény/input arány nem

  megfelelő. Ugyanis feszültség alakul ki a munkavállalóban, ha úgy érzi, hogy valaki

  kevesebb munkával kapja meg ugyanazt a jutalmat vagy ugyanannyi munkával nagyobb

  jutalomban részesül.(Ennek a feszültségnek a megszüntetése érdekében a munkavállaló

  az alábbi módokon járhat el:

  Az input megváltoztatása: teljesítmény-visszatartásnak nevezzük, ha kevesebb

  energiát és időt fordít a munkára.

  Az eredmény megváltoztatása: fizetésemelést, előléptetést vagy több

  szabadidőt igényel az elvégzendő munkáért cserébe. Ha ez nem járható út, akkor

  törekszik arra, hogy ugyanakkora energia befektetéssel több, de gyengébb

  minőségű terméket állít elő.

  A munka iránti attitűd megváltoztatása:a beállítódás megváltoztatása (több

  energia befektetése helyett meggyőzi magát, hogy épp elég időt tölt a feladattal).

  A referencia megváltoztatása: a referenciával kapcsolatos viszonyítási alap

  megváltoztatása vagy más referencia keresése.

  A referencia inputjának vagy eredményének megváltoztatása: megpróbálja

  befolyásolni a referenciaszemélyt, hogy növelje vagy csökkentse a

  teljesítményét és ezáltal állon helyre a méltányosság érzete.

 • 17

  A szituáció megváltoztatása: otthagyja a munkahelyet (kivonulás).

  (Forrás: Bakacsi, Gy, 2004)

  2.4 A motivációról összefoglalva:

  A fentiekben felsorolt példák rávilágítanak azokra a dolgokra, amelyek a

  hétköznapokat átszövik. Ahhoz, hogy a munkavállaló kötődjön a szervezethez, és

  minden képességét hozzáadva a rendszerhez elvégezze a napi feladatait, ezek helyes

  alkalmazása elengedhetetlen.

  A legjobbak számára a munkaöröme és az abban való kiválóság egy és ugyanaz. Mivel

  a szervezet nem egyetlen emberből áll, és mindenki esetében más értékekről szól, a

  helyes módszertan a személyre szabott ösztönzés alkalmazása lehetne. Ez a

  gyakorlatban azonban nem kivitelezhető. Az egységes irányelvek kialakítása, s azok

  helyes alkalmazása viszont nem ütközik nehézségekbe. Biztos, hogy a vezetők számára

  nagy odafigyelést és kellő körültekintést igénylő feladatok egyike ez. Az viszont

  bizonyos, hogy többszörösen megtérülő befektetésről van szó.

  Az egyik legnagyobb kihívás napjaink vezetői számára, hogy olyan alkalmazottakkal

  dolgozzanak, akikre mindig számíthatnak, akiben megbízhatnak. Ez a vezetői munka

  alapja.

  A vezetői eredményességre számos egyéb tényező is hat ilyen pl. a hatalom, a

  kommunikáció és a személyes vezetés. Természetesen ezek nem fedik le mindazt,

  amivel egy vezető a gyakorlati életben szembe találkozik, de ahhoz elegendők, hogy a

  vezetők tevékenységük során ezek felülvizsgálatával és helyes alkalmazásával

  hatékonyabb szervezeti működést érjenek el.

  3.1 Generációk jellemzői

  Mielőbb belevágnék a téma mélyebb ismertetésébe, első lépésként a mai munkaerő-

  piaci főbb szereplőit ("az X-eket és az Y-okat") szeretném bemutatni. Ezen belül

  jellemzőiket, a generációváltozásokból fakadó konfliktus helyzeteket, illetve a

  társadalmi és gazdasági átalakulások következményeit foglalom össze.

 • 18

  3.2 X generáció

  Az 1965-1979 közt születettek eltérően az elődjüktől ("Baby boom"-erek) egy olyan

  világban nőttek fel, ahol már látszódott mennyire fontos lesz az elkövetkezendő időben

  a megmérettetés, ahol igazán csak saját magára számíthat az ember. Ha a saját

  családomat veszem alapul, akkor már a szüleim korosztályában is remekül

  megfigyelhető azaz átmenet, hogy nagyrészüknek, nagyszüleimtől eltérően, már nem

  csak egy munkahely szerepel az önéletrajzában. Tari Annamária a következőképpen

  jellemzi az X generációt: "Az X generáció a harmadik, negyedik állását megismerve

  már megszokta, hogy naprakész információkkal kell rendelkeznie, illetve rájött, hogy

  érdekkapcsolatokat kell építenie, amelyek már nem hasonlítanak a megszokott baráti

  kapcsolatokhoz." Hogy mit is jelent ez pontosan? Ez a generáció már részese életünk

  felgyorsulásának, az információs technológia robbanásszerű fejlődésének. Túlélésük

  szempontjából kritikus önmaguk fejlesztése, amely megköveteli a folyamatos tanulást.

  Ennek egyik negatív hatása, hogy a korábbi közösségekre, barátokra egyre kevesebb

  időt tud szánni. Az X generáció rengetegidőt és energiát áldoz fel azért, hogy

  előteremtse a szükséges javakat. Ennek következtében: "Jellemző rájuk, hogy életük

  részévé váltak a szorongások, amelyeket folyamatosan kezelnie kell."

  (Forrás: Tari, A 2010)

  3.3 Y generáció

  Az Y generáció kategorizálására nehéz pontos sávot alkotni, mert különböző

  szakirodalmak, különbözően kategorizálják a nemzedékeket. Az általam olvasott

  szakirodalmak során elsősorban az 1980-1995 között születetteket nevezik az Y

  generáció tagjainak. Kijelenthetjük tehát, hogy a digitális világgal együtt nőttek fel ezért

  sokkal többet tudnak arról, mint az elődjeik. Ez a generáció már reagált szüleik

  jellegzetes vonásaira, amelyre kialakította a saját maga válaszreakcióit. Ez alatt azt

  értem, hogy míg az X generáció egyre több időt áldoz fel a fejlődés/munka oltárán

  addig ennek a feláldozott időnek a szenvedői azok az Y generációs fiatalok, akikre

  gyermekkoruktól kezdve kevesebb figyelem fordult. Nem csoda tehát, ha az Y

  generációs fiatalok már nem akarnak megfelelni a 7/24-es munkaidő elvárásának, illetve

  elkezdték kialakítani saját kis közösségeiket. Számukra a közösséghez tartozás Csernus

  Imre szerint majdnem annyira fontos, mint önmaguk. "Az "én" és a "mi" között nagyon

 • 19

  nagy az összefüggés. Először megjelenik az én, az ego, "nekem legyen jó", de

  ugyanakkor, ezzel szinte egyenértékű módon az is, hogy "nekünk jó".

  (Forrás: dr. Csernus, I. 2013)

  A technológia fejlődésével ezeket a kapcsolatokat már leginkábba digitális világban

  ápolják. Jól megfigyelhető, hogy ez a generáció már a világhálón osztja meg érzéseit,

  belső szorongásait, félelmeit, örömét, az ugyanebbe a közösségbe tartozó emberekkel.

  Mivel ezen a fórumon keresztül zajlik mindennapi életük, kialakult bennük egy olyan

  függőség, hogy mindentől minél gyorsabban meg „kell” szabadulni, meg „kell” osztani

  a velük kapcsolatos dolgokat. Az, hogy érzelmeik, gondolataik azonnali

  megszabadulása jó vagy rossz, azt nehéz eldönteni. Egyik oldalról ott van, hogy negatív

  élményektől könnyen és gyorsan szabadulhatnak meg. Ezzel ellentétben ezeken a

  problémákon, illetve megoldásaikon nem is mélyülnek el illetve ennek eredményeképp

  nem is tudják a boldog, örömteli pillanatokat se igazán megélni. Talán ezért is jellemző

  erre a generációra, az oly sok helyen olvasható hedonista életmód. Ugyanakkor Csernus

  Imre ír arról is, hogy a legtöbb Y úgy vélekedik, hogy "nagyon egyedül kell

  véghezvinniük mindent".

  (Forrás: dr. Csernus, I. 2013)

  Talán ezért is ragaszkodnak annyira a közösségekhez, mert értékrendjük van. Nagy a

  környezet nyomása, és úgy érzik, hogy egyedül sokkal kevésbé lennének

  hatékonyabbak. A mai fogyasztói társadalom azt sugallja, hogy a siker, karrier, pénz

  elsődleges fontosságú ezért ezek az értékek az Y generáció számára is első helyen

  szerepelnek. A külsőségek fontossága, a kitűnni vágyás a mai kor embere számára

  alapvető fontosságú, mégis az Y generáció már nem egy olyan engedelmes korosztály,

  mint az X volt. Ez alatt azt értem, hogy még az X generáció természetesnek vette, ha

  túlórázni kell (főleg a karrierépítés elején), a mai Y generációs munkavállalónak nem

  érdeke extra erőfeszítéseket tenni a munka vagy a főnökség érdekében.

  3.4. Munkahelyi főbb jellemzők

  A következő részben szeretném bemutatni a generációk (itt már főleg az Y

  generációra fókuszálva) munkahely specifikus jellemzőit és az erre mutatott reakcióit.

 • 20

  3.4.1. A 24/7 elvárása

  A Baby boom generáció jóval nyugodtabb körülmények között dolgozott. A

  munkahelyi elvárások még nem érintették radikálisan a magánéletüket. A munkahelyi

  követelmények le voltak fektetve, ezért mindenki számára ismeretes volt a munkaidő

  vége és az elvárt munka mennyisége is. A munkahelyi kapcsolatok is sokkal

  szorosabbak voltak, mint manapság. Ezzel ellentétben az X generáció tagjai már átélték

  a rendszerváltozással járó hatásokat, ami egyet jelentett azzal, hogy megváltozott addigi

  életritmusuk. Ezek a változások főleg a piaci környezetben dolgozók életét befolyásolta,

  mivel az iskolai végzettség, a nyelvismeret, a professzionális tudás szerepe

  felértékelődött. A multinacionális cégek megjelenésével egy új típusú munkahelyi

  kultúra jött létre, ahol megjelent a túlóra fogalma, bevezették a teljesítmény

  kimutatásokat, illetve a munkahelyi kapcsolatok is egyre lazábbá váltak. Az X

  generáció többsége alkalmazkodott a változásokhoz és ezeket figyelembe véve

  alakította át az életét."A hajtás, a bónuszok és eredmény-kimutatások erős korlátokat

  képeztek a hajdani életvitellel szemben, amelyek következtében a családi élet, a

  pihenésre és kikapcsolódásra szánt idő jelentősen csökkenni látszott, ellentétben a

  munkahelyi szorongásokkal, amelyek viszont jó ütemben növekedni kezdtek."

  (Forrás: Tari, A. 2010)

  Ezek mellett a cégek kultúrája is jelentősen megváltozott. Az eddig jól ismert dolgokat

  az esetek nagy többségében felváltotta az anyaország által vallott kultúra. A

  munkavállalók korántsem rendelkeztek, annyi hatalommal, hogy ezt a változást

  megakadályozzák. Ennek oka, hogy az X generációban megfigyelhető egzisztenciális

  szorongás hatására a csoportokon belül megfigyelhető egy destruktív faktor, amely

  gátolja a csoportok koncentrált erőként való fellépését."A bizonytalanság, valamint a

  tagokban mindennek következtében keletkező narcisztikus hárítások atomizálják a

  csoportot (megszüntetik az összetartó érzelmeket, a kohéziót), ami azt eredményezi,

  hogy mindenki csak a saját érdekét fogja nézni, nem tartja szem előtt a csoport eredeti

  céljait, vagyis többé már nem csoport tagjaként gondol önmagára."

  (Forrás:Tari A. 2010)

  Itt kell megjegyeznem, hogy az Y generáció tagjai számára ugyan fontos a

  közösség/csoporthoz való tartozás, ámbár a munkahelyi körülmények között szüleikhez

  hasonlóan inkább individuumként gondolnak magukra. A különbség a két generáció

 • 21

  között a munkahelyi elvárásokra adott válaszuk. Az Y munkavállaló az állandó

  készültséget ("a hét minden napján készenlétben lenni") kizsákmányolásként fogják fel,

  X szüleikkel szemben, akik feladták egyéni harcukat és beleszoktak ezekbe az

  elvárásokba. Az Y generáció inkább kivárásra játszik (megvárja a megfelelő

  lehetőséget) és nem riad vissza radikális lépésektől sem amennyiben úgy érzi, hogy egy

  adott munkaadó a szükségletét nem elégíti ki. Az Y generációra nagyon jellemző, hogy

  tudatosan mozognak a munka világában. Egy anyagi és profitorientált világban már

  nem akarnak úgy élni, mint azt tették szüleik, és a munkaidő-befektetett munka arányát

  tudatosan akarják kialakítani. Felismerték azt, hogy a mai fogyasztói társadalom

  értékrendje ellentétben áll a munkaerő-piaci szabályokkal. Ahelyett, hogy nyugodtan

  hátra dőlhetnének, fel kell vértezniük magukat a változásokkal szemben és

  alkalmazkodniuk kell a világnövekvő sebességéhez. Itt is előjön a Csernus Imre által

  már említett, "egyedül kell megteremtenem a saját jólétemet" felvetés és a "nem szabad

  arra várnom, hogy az ölembe hulljon minden" szemlélet. Talán ennek is köszönhető,

  hogy az Y generáció tagjai már elutasítják a szüleik által képviselt engedelmességet a

  munkahelyükön. Számukra a partneri viszony az elfogadható út. Ha úgy érzik, hogy

  ezek nem teljesülnek akkor a legtöbb esetben a már említett radikális eszközöket

  alkalmazzák. Hogy miért is tehetik meg mindezt? Mert a digitális világ fejlődése miatt

  már napi szinten kapcsolatban tudnak lenni a különböző állásközvetítőkkel, amelyeknél

  nem feltétlenül csak a saját országon belüli lehetőségekre nyitottak. Mégis a jelenlegi

  munkaerő-piacon elvégzett kutatások nem az Y generáció viselkedésének mintáját

  bizonyítják. Terry George: A fizetett munka és a munkán kívüli élet egyensúlya című

  művében a londoni huszonéveseket vizsgálta a munkahelyi elégedettség szempontjából.

  (Forrás: http://feek.pte.hu/iscpages/index.php?ulink=722, 2016.03.12.)

  Kutatásában a válaszadók többsége hihetetlen erős teljesítménykényszert érzett a

  munkahelyén. És a multinacionális vállalatoknál dolgozók a saját társadalmi közegüket

  úgy írták le, hogy ez az életérzés általánosnak tekinthető. Nem csoda, tehát ha ez a

  generáció eljutott arra a pontra, ahol a munka-magánélet egyensúlya már

  kulcskérdésnek számít.

  3.4.2 Generációs különbségek a munkahelyen

  Csepeli György 2003-as tanulmányában így látja a munkahelyi generációs

  különbségeket: " Az információs korszakba belépő évjáratokat joggal nevezhetjük

  http://feek.pte.hu/iscpages/index.php?ulink=722

 • 22

  digitális generációnak, hiszen számukra az első, nagy kollektív tapasztalás forrása a

  hálózatiság és az általa közvetített mindentudás. E tapasztalat radikális újdonságokhoz

  képest a digitális generáció szüleinek, nagyszüleinek első tapasztalása semmilyen

  tekintetben nem hasonlítható. Korábban a fiatalok egyértelműen kiszolgáltatottjai voltak

  az náluk idősebbeknek. Az idősebbeknél volt a tudás monopóliuma, amely hatalmuk és

  tekintélyük záloga volt. Az információs korszakban a technológiai fejlődés

  felgyorsulása azt hozza magával, hogy a technológiai újdonságokra jóval fogékonyabb

  fiatalok idegrendszerük plaszticitása, felfedezőkedvük mérhetetlen nagysága okán,

  lépéselőnybe kerülnek a náluk idősebbekhez képest. Az információs korszak adta tudás

  birtokosai a fiatalok, akik a náluk idősebbek tanítói lesznek. A szocializáció iránya, ha

  nem is teljesen, de megfordul. Természetesen az idősek továbbra is jobban fogják tudni,

  hogy mi a jó és mi a rossz, mit érdemes és mit nem tenni annak érdekében, hogy az

  egyéni élet aktív és teremtő legyen. A célértékek tudásában mutatkozó életkori fölényt

  nem biztos, hogy ellensúlyozni képes a fiatalok tudásfölénye az eszközértékek

  tekintetében. A kétféle tudás konfliktusa jelenleg generációs konfliktus."

  (Forrás:Csepeli, Gy. 2003)

  Csepeli György generációs különbségek elemzésével egyet kell, hogy értsek.

  Belegondolva, hogy ha egy munkahelyen a vezető jóval fiatalabb a beosztottjainál az

  általában olyan helyzetet teremthet, ahol az indulatok megjelenhetnek. Csepeli György

  írásához még annyit tennék hozzá, hogy ez a helyzet nem csak vezető-beosztott, de a

  beosztott-beosztott, illetve az azonos hierarchia szinten lévő vezető-vezető között is

  fennáll. A fiatalabb generáció szaktudása jóval frissebb az idősekénél, viszont azok

  jóval bölcsebbek. Amerikai kutatások állítják, hogy a két generáció egyforma

  mértékben vallja jelentős konfliktusnak a hierarchia átrendeződését. Az idősebbeknek

  szokatlan lehet, hogy egy jóval fiatalabb ember a felettesük, mivel ők még ahhoz

  vannak szokva, hogy a vezetői pozíció elnyerésében nagy hangsúlyt kap a pályán

  eltöltött évek száma. A helyzet változása nagyfokú rugalmasságot követel meg az

  idősebb generációtól. Ha manapság elmegyünk egy recruiter által tartott előadásra a

  toborzás, kiválasztás témakörében biztos, hogy belefutunk abba, hogy egy vezetői

  pozíció betöltésénél mennyire fontossá váltak a softskillek. A két generáció közötti

  konfliktust kölcsönös nyitottság és kommunikáció nélkül nem lehet feloldani.

 • 23

  4.1 Gyakorlati kutatás célja:

  A témaválasztásom létjogosultságát az is bizonyítja, hogy a világ legnagyobb

  vállalatai (pl. General Electric, Deliotte, Price Waterhouse Coopers, McKinsey...stb.) az

  elmúlt években rendre elkészítették a saját Y generációval foglalkozó kutatásaikat.

  Ennek tükrében a szakdolgozatom gyakorlati részének színesítése és a téma átfogóbb

  ismertetése érdekében a saját kutatásom mellett az általam legrészletesebbnek vélt két

  "Big Four-os" (PWC - Millennials at work , Deloitte - Generation Y) kutatást is

  beépítek a munkámba. Ezt a dolgot azért tartom fontosnak, hogy a Magyarországon

  készült reprezentatívnak nem tekinthető kutatásom eredményét összevethessem a

  globális tendenciákkal, ezáltal pedig bebizonyítsam, hogy a lojalitás problémaköre

  nemcsak lokális szinten van jelen világunkban. A gyakorlati kutatásom célja nem lehet

  más, mint a hipotézisembe foglaltakat illetően megerősítő vagy elvető eredményre

  jussak.

  4.2 Gyakorlati kutatásom módszertana:

  Kutatásom során kérdőíves technikát alkalmaztam, azon belül is az online kérdőívet.

  Kutatásomban csak Y generációs embereket kérdeztem. Az online technikát azért

  részesítettem előnyben, mert a kitöltőktől nem követelt meg személyes hozzájárulást.

  Az online kérdőív használata mellett szólt még egy érv, miszerint a beérkezett adatokról

  az online felületen, azt egy helyen kezelve tudtam megbízható módon az adatok

  elvesztésének lehetőségét minimálisra csökkentve kimutatásokat készíteni.

  4.3 A kitöltőkre vonatkozó általános adatok:

  Az önállóan elkészített kérdőívemet 55 Y generációs, többségében

  munkatapasztalattal rendelkező személy töltötte ki. Az általános adatok gyűjtése során a

  kitöltők nemére, életkorára, legmagasabb végzettségére, munkatapasztalatára és annak

  típusára voltam kíváncsi. Munkahelyük típusával kapcsolatos kérdést nem tettem fel,

  mivel előzetes várakozásom szerint főleg a pénzügyi szektoron belül dolgozó

  munkavállalók fogják kitölteni kérdőívemet, ezáltal a plusz kérdés nem tartalmazna

  releváns információt.

  A kutatásom eredményének bemutatása előtt szeretném leszögezni, hogy annak

  eredményeit fenntartással kell kezelni, mivel a minta nem tekinthető reprezentatívnak.

 • 24

  A kérdőívemet többségében nők töltötték ki. Az 55 kitöltő közül 29 nő (52,7%) és 26

  férfi (47,3%) válaszadó volt.

  A válaszadók életkori megoszlását illetően túlnyomó többségben, 57,4%-ban a 21-25

  éves korosztály szereplői képviseltették magukat.

  A végzettségeikről adott válaszukat figyelembe véve kijelenthető, hogy 3/4-ük

  rendelkezik valamilyen felsőfokú végzettséggel. Közülük is a főiskolai/egyetemi

  diplomával rendelkezők vannak döntő többségben. Az 55 kitöltő közül 38 személy

  (69%) áll az előbb említett végzettség birtokában.

  A munkatapasztalat és a munkaviszony kérdéskörét illetően az előzetes reményeimnek

  megfelelően, többségében a teljes munkaidőben foglalkoztatottak (69,1%) és a 2-3 éves

  szakmai tapasztalattal rendelkező (41,8%) személyek töltötték ki a kérdőívemet. Előbbi

  azért volt számomra fontos, mivel véleményem szerint a teljes munkaidőben

 • 25

  foglalkoztatott személyek nagyobb rálátással bírnak egy szervezet működésére.

  Azonban meg kell jegyeznem, hogy az életkori és végzettségi szinteket ismerve ez az

  arány nem meglepő. A kitöltők nagyobb része ugyanis abban az életszakaszban van,

  amikor tanulmányaikat befejezve aktív/aktívabb szereplőként lépnek a munkaerő-

  piacra. Meglepő volt azonban számomra, hogy a válaszadók közül elég kis számban

  képviseltetik magukat a gyakornokok (2fő).

  A válaszadók összességét nézve kijelenthető, hogy a kitöltők nagy része a 21-25 éves

  korosztály tagja, aki egyetemi/főiskolai végzettség birtokában áll és 2-3 éves

  tapasztalattal teljes munkaidőben dolgozik.

  Nem reprezentatív kutatásom eredményeinek alátámasztása érdekében (illetve az

  azokból származtatott következtetések legalitása miatt) másik két kérdőív eredményeit

  is felhasználom a szakdolgozatom gyakorlati részében, ezért röviden szót ejtek ezeknek

  az adatoknak a származási hátteréről.

  A PWC 2008-ban indította el a "'2020 - A jövő munkahelye" nevezetű programját

  amelynek első lépcsőjeként globális kérdőívezéssel mérte fel az akkori Y generációs

  munkavállalók igényeit. Ezt a kérdőívet 3 évvel később (2011. augusztus 31. és október

  7. között) újra megismételték annak érdekében, hogy minél szélesebb ismereteik

  legyenek az Y generáció megváltozott igényeiről. 75 különböző országból összesen

  4364-en vettek részt a PWC felmérésében. Ami közös bennük, hogy mindannyian 31

  évesek vagy annál fiatalabbak és 2008-2011 között diplomáztak. 75%-uk jelenleg is

  dolgozik, vagy épp most kezd el dolgozni egy új munkahelyen. A kérdőív kitöltésének

  időpontjában 8 %-uk volt munkanélküli . A kitöltők fennmaradó része egyéni

  vállalkozó vagy nappali tagozatos hallgató. A munkavállalók 76 %-a mondta azt, hogy

  "diplomás" munkát végez, míg 12%-uk nyilatkozott úgy, hogy a munkájához nem

  szükséges a diploma megléte.

 • 26

  (Forrás: PWC Millennials at work,

  https://www.pwc.com/m1/en/services/consulting/documents/millennials-at-work.pdf)

  Deloitte 2016-os kérdőíve szintén globális szinten került kiküldésre, melyre végül 7692

  válasz érkezett, 29 különböző országból. A kitöltők mindegyikéről elmondható, hogy

  1982 után születtek, főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkeznek, teljes

  munkaidőben, illetve a privát szektorban 100+ főt foglalkoztató vállalatnál dolgoznak.

  4.4. Lojalitás:

  Az Y generáció (1980 és 1995 között születettek) képviselői hatalmas számban

  lépnek be a munkaerő-piacra, ami megváltoztatja a jelenleg ismert piaci

  munkakörnyezetet. A PWC menedzsmentje a helyi vezérigazgatókat az aggodalmaikról

  kérdezték, és a világ minden tájáról ugyanazt a választ kapták: " Egyre nehezebb

  megtalálni azokat a tehetségeket, akikkel közösen sikerre lehet vinni a céget. A

  különböző cégek közötti verseny, (ha lehet) még intenzívebbé vált a tehetségek

  felkutatása, megszerzése illetve megtartása terén. Ezek a tehetségek között pedig egyre

  nagyobb és nagyobb arányban kerülnek felvételre az Y generáció képviselői."

  (Forrás: https://www.pwc.com/m1/en/services/consulting/documents/millennials-at-work.pdf)

  Mivel ez a generáció már nem csak kreatív juttatási csomagot követel magának, hanem

  befolyásolni akarja azt is, hogy hol, mikor, mennyit és miként dolgozik a munkahelyén,

  ezért ez új helyzetet teremt. Ez az igény előrevetíti azt a cégekkel szembe állított

  https://www.pwc.com/m1/en/services/consulting/documents/millennials-at-work.pdfhttps://www.pwc.com/m1/en/services/consulting/documents/millennials-at-work.pdf

 • 27

  kihívást, hogy miként alakítható át egy cég úgy, hogy megfeleljen a megváltozott

  igényeknek. Ez azért is különösen fontos, mivel az Y generáció tagjaira jellemző, hogy

  hajlandó azonnali cselekvésre, ha valami nem felel meg az elvárásainak.

  Kérdőívem lojalitásra vonatkozó részéből egyöntetűen kiderül, hogy a magyar

  munkáltatóknak már napjainkban is figyelmet kell fordítaniuk erre a problémára. Első

  hipotézisem bizonyítása a későbbi kutatásomból levonandó következtetések helyessége

  érdekében mindenképp szükséges.

  A kutatási eredményemet vizsgálva kijelenthető, hogy 2020-ra az Y generációs

  munkavállalók közel 2/3-a (59,1%-a) tervez legalább egy munkahelyváltást.

 • 28

  (Forrás:http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html)

  Ha pedig világviszonylatban nézzük ezt a kérdést, akkor a cégek helyzetéből nézve

  hasonlóan rossz adatokkal kell szembesülnünk. A diagramon jól látható, hogy a

  következő egy évben (amennyiben lehetőségük adódik) az Y generációs munkavállalók

  1/4-e tervez munkahelyet váltani. 2020-ra pedig ez az arány 2/3-ra fog felemelkedni.

  Igaz 16%-uk úgy gondolja, hogy 10 év múlva is a jelenlegi munkahelyén fog dolgozni,

  de ez az arány akkor is nehéz helyzet elé állítja azokat a munkáltatókat, akik

  nagymértékben alkalmaznak Y generációs munkavállalókat.

  Egy hatalmas különbséget azonban megfigyelhetünk a két kutatás között. Az 1 éven

  belül váltani tervezők aránya Magyarországon jóval magasabb, mint a világ más részén.

  Míg világviszonylatban "csupán" a munkavállalók negyede, addig a magyarországi

  piacon végzett nem reprezentatív felmérés alapján 49,1%-uk tervez egy éven belül

  váltani.

  A két kutatási eredményt összevetve kijelenthető, hogy, az Y generációs munkavállalók

  lojalitásának a hiánya, mind Magyarországon, mind pedig a globális trendet tekintve

  hasonló mértékű problémának tekinthető. Különbséget csupán annak intenzitása jelent.

  Első hipotézisem tehát, miszerint az Y generáció lojalitásának hiányát egyetemes

  állapotnak tekinthetjük a magyar és a globális munkaerőpiacokon is, beigazolódott.

  http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html

 • 29

  Érdemes egy kicsit jobban utána járni az 1 éven belül váltani szándékozók és életkoruk

  közötti kapcsolat tekintetében. Nemi összetételében nem figyelhető meg szignifikáns

  kapcsolat, a 27 válaszadó közül 14 nő és 13 férfi található. Ezzel szemben az életkori

  eloszlás tekintetében már megfigyelhető, hogy a 30 év alattiak esetében az arány a teljes

  sokaságukhoz képest kiugróan magas. 21-25 év közöttiek csaknem fele (45,2%), illetve

  a 26-30 éves korosztály több, mint 3/4-e (77%) tervez váltani.

  Életkor N N n/N

  15-20 1 1 100,0%

  21-25 31 14 45,2%

  26-30 13 10 76,9%

  31-35 3 1 33,3%

  35 - 6 1 16,7%

  N= teljes sokaság

  n= az 1 éven belül váltani tervezők száma

  (Forrás: saját számítás)

  Véleményem szerint ez két dolognak lehet a következménye:

  Életkori sajátosság

  Személyes befektetések mértéke (pl. szakmai karrier, család)

  4.5. Elkötelezettség:

  Ha a lojalitás kérdéskörét vizsgáljuk, akkor nem mehetünk el amellett a kérdés

  mellet, hogy a válaszadók milyen formában elkötelezettek a szervezetük iránt. Ennek

  kiderítésének érdekében az 1993-as Meyer, Allen-féle kérdőívet használtam fel. Meyer

  és Allen az 1990-es évek elején hozta létre háromfaktoros modelljét, melyben

  meghatározták a szervezethez való elkötelezettség összetevőit. Modelljükben az

  elkötelezettséget a következő három tényező alkotja:

 • 30

  Érzelmi (affektív) elkötelezettség, mely bemutatja, hogy az egyén mekkora

  hajlandósággal rendelkezik a szervezetben való tenni akarásban, mennyire

  igyekszik a szervezeti célokkal és értékekkel azonosulni, illetve mennyire

  vágyik arra, hogy szervezeti tagságát a jövőben is fenntartsa. Érzelmileg

  elkötelezett tehát az a személy, aki emocionálisan kötődik a szervezethez vagy

  annak a kulturális értékéhez, illetve a csoporton belüli kollégáihoz vagy a

  csoportnormákhoz.

  Folytonos elkötelezettség (észlelet költségek) két típusát különböztetjük meg.

  Egyrészt fennáll a kevés egyéb elhelyezkedési alternatíva esete. Másrészt az

  esetleges távozás olyan nagy személyes áldozatot követelne a személytől, hogy

  inkább a szervezetnél való maradást választja. Ezekben az esetekben tehát az

  egyén szervezetnél maradását a szükség határozza meg. A folytonos

  elkötelezettség tehát olyan kalkulatív attitűdöt takar, amelyben az egyén több

  lehetőség közül a legkisebb költséggel járót választja.

  Normatív elkötelezettségnek nevezzük azt, melyben a munkavállaló

  valamilyen oknál fogva erkölcsi kötelezettségének érzi, hogy a szervezetnél

  maradjon. "Wiener (1982) a normatív elkötelezettséget úgy ragadta meg, mint

  belső kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy az egyén tartósan fenntartsa

  szervezeti tagságát." A normatív elkötelezettség tehát olyan erkölcsi

  meggyőződést takar, amely az anyagi és nem anyagi elismerések által hosszú

  távon fejlődni képes. (Forrás: Krajcsák Z., 2014) (Forrás: Csillag, S. - Kiss, Cs. 2012)

  Átlag Szórás

  Érzelmi

  elkötelezettség 3,951 0,506

  Folytonossági

  elkötelezettség 3,893 0,474

  Normatív

  elkötelezettség 4,509 0,646

  (Forrás: saját számítás)

 • 31

  Ha a szervezeti elkötelezettséggel kapcsolatos változókat nézzük, akkor a legerősebben

  jelen lévő komponens a normatív komponens (4,509), ezt követően az érzelmi

  elkötelezettség (3,951), majd a folytonossági elkötelezettség következik (3,893). Ha

  megfigyeljük a szórások rangsorát akkor azt vesszük észre, hogy az átlagokhoz

  hasonlóan a szórások sorrendje is megegyezik az előzővel. Ennek kapcsán kijelenthető,

  hogy a normatív komponens esetében a legmarkánsabb a mintában szereplő személyek

  heterogenitása. Habár a kapott eredmények mindhárom esetben átlagon felülinek

  mondható azért érdemesnek találom ezeknek az adatoknak a miértjére is keresni a

  választ.

  4.5.1. Az elkötelezettséget befolyásoló tényezők vizsgálata:

  A folytonos elkötelezettség esetében felmerülhet bennünk, hogy a kapott

  eredményt mennyire befolyásolja a gazdasági világválság. A PWC kutatásait

  felhasználva azt kell belátnunk, hogy a lojalitás kérdésére a válság szignifikáns

  hatással volt.

  (Forrás: PWC Millennials at work, http://pwc.blogs.com/files/millennials-at-work.pdf,

  2016.12.01.)

  http://pwc.blogs.com/files/millennials-at-work.pdf

 • 32

  (Forrás: PWC Millennials at work,

  https://www.pwc.com/m1/en/services/consulting/documents/millennials-at-work.pdf,

  2016.05.09.)

  Míg 2008-ban a válaszadók 75 %-a gondolta úgy, hogy 2-5 közötti munkaadója lesz,

  addig a legutóbbi felmérés alkalmával ez a szám visszaesett 54%-ra. Több, mint a

  negyedük gondolja azt, hogy 6 vagy több munkaadója lesz az életében. 2008-ban ez a

  szám mindössze 10% volt.

  Nehéz időkben sok Y generációs munkakereső gondolja azt, hogy a sikeres

  álláskereséshez kompromisszumokat kell vállalnia - 72 %-uk nyilatkozott arról, hogy

  valamiről le kellett mondania. Majdnem biztos, hogy a felmondások gyarapodni fognak

  a gazdasági eredmények javulásával. Az Y generációs munkavállalók 38%-a jelenleg is

  aktívan keres munkahelyet, míg 43%-uk nyitott az ajánlatukra. Csupán 18%-uk tervez

  hosszú távon jelenlegi cégénél.

  (Forrás: PWC Millennials at work,

  https://www.pwc.com/m1/en/services/consulting/documents/millennials-at-work.pdf)

  Ez pedig azt jelenti, hogy a vizsgált személyeket illetően a folytonos elkötelezettség

  értéke a jövőben várhatóan csökkenni fog.

  https://www.pwc.com/m1/en/services/consulting/documents/millennials-at-work.pdfhttps://www.pwc.com/m1/en/services/consulting/documents/millennials-at-work.pdf

 • 33

  Normatív elkötelezettség: Meyer és Allen bebizonyította, hogy az érzelmi

  elkötelezettség és a szervezetben való maradási szándék között erős negatív

  kapcsolat van. (Forrás: Krajcsák Z., 2014). Ezt figyelembe véve

  szakdolgozatomban az érzelmi elkötelezettséget veszem inkább górcső alá.

  Érzelmi elkötelezettség: Ennek a résznek a vizsgálatakor feltételezem, hogy a

  motiváltabb munkavállaló érzelmileg jobban kötődik a szervezethez.

  Hipotézisem szerint az érzelmi elkötelezettség hiánya (vagyis a szervezethez

  való lojalitás) hiánya a munkavállalók nem megfelelő motiválásának az

  eredménye. Ennek kiderítésének az érdekében a munkavállalókat a legfrissebb

  Y generációs kutatásokban (PWC, Deloitte, GE) felmerülő motivációs

  tényezőkről kérdeztem. Az első kérdésben ezeknek a tényezőkről alkotott

  személyes fontosságukról, míg a második kérdésben azoknak a munkahelyükön

  tapasztalt elégedettségükről fejthették ki véleményüket egy 5 pontos Likert-

  skálán.

  4.6. Motiváció vizsgálata a kutatási modellben:

  K: Mennyire fontosak Önnek az alábbi dolgok?

  (Forrás: saját számítás)

  Ahogyan azt a fenti ábra is mutatja, az anyagi juttatások került ki első helyen 4,418-as

  átlagos fontossági értékkel. A kitöltők számára a munka/magánélet egyensúlya (4,382)

  és az egyéni célok támogatása (4,31) került még a legfontosabb motivációs eszközök

  4,310 4,4183,910 4,106

  3,551

  4,3824,055

  3,511 3,3482,692

  0,0000,5001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,000

 • 34

  közé. Számomra meglepően a 10-es listán csak 8. helyen végzett a szervezeti célokkal

  való azonosulás, ami azt feltételezi, hogy a kitöltők egyéni érdekei nem állnak

  összhangban a szervezet által képviselt dolgokkal. Ebből kiindulva pedig az első két

  helyen szereplő anyagi juttatások és munka/magánélet egyensúlyának eredménye arra

  enged következtetni, hogy a kitöltők nem motiváltak a szervezeti célok

  megvalósításában. Ugyancsak meglepő, hogy a vállalatok által igen népszerűen

  alkalmazott tréningek/ képzési lehetőségek csupán a lista 6. helyét foglalják el. Ezek

  feltételezett okát a későbbiekben még szeretném bemutatni.

  K: Mennyire elégedett az alábbi szempontokkal a munkahelyét illetően?

  (Forrás: saját számítás)

  A második kérdésben arra szerettem volna választ kapni, hogy a kitöltők mennyire

  elégedettek az előbbi kérdésben megemlített motivációs eszközökkel kapcsolatban a

  munkahelyükön. A mintából kapott nem reprezentatív eredményeket figyelembe véve

  első ránézésre kijelenthetjük, hogy összességében a munkavállalók a közömbösnél

  picivel jobbra ( =3,32) értékelik a munkahelyükön tapasztaltakat. A mintából az is

  kiderül, hogy a motivációs eszközök értékpontjai közötti szórás igen alacsony

  (s=0,2320). Egy mélyebb elemzés előtt azonban egy pár megállapítást szeretnék tenni

  csupán a sorrendiségből adódóan.

  Szerencsésnek esetnek tartom, hogy ahogyan az előző esetben is egymáshoz viszonyítva

  hasonlóan magas pontszámot ért el a rugalmas munkaidő (4,106 ;3,615) és a

  3,094

  3,343 3,381

  3,615

  3,091

  3,549

  3,691

  3,128 3,086

  3,231

  2,702,802,903,003,103,203,303,403,503,603,703,80

 • 35

  munka/magánélet egyensúlya( 4,382 ; 3,549). Ezt azért tartom kiemelkedően fontosnak,

  mert egy jól működő szervezet kultúrájában a munkakultúra milyensége és annak

  elfogadása alapvető feltétel. Szintén pozitív, hogy a 10-es lista 5. helyén található meg

  (nagyon kevéssel lemaradva a tréningektől 3,381) az anyagi juttatások (3,343), főleg

  annak tekintetében, hogy a kitöltők ezt az elemet tartották a legfontosabbnak. Ebből

  következik, hogy az anyagiak szerepe nagyon fontos és a többi motiváló eszközhöz

  viszonyítva megítélése elfogadottnak tekinthető. Fontosnak tartom megemlíteni az

  egyéni célokra adott válaszokat, melyből kiderül, hogy a szervezetek többségében nagy

  igény van az egyéni célok támogatására, de ezt a támogatottságot a kitöltők nem érzik

  megvalósultnak. Ezen felül a már említett szervezeti célokat illetően a visszajelzések

  igazolni láttatják előző megállapításomat, miszerint a szervezeti célokkal nem tudtak

  azonosulni a munkavállalók.

  4.6.1. A szervezeti célokkal való azonosulás hiánya:

  Az ez évi kutatási eredmény szerint az Y generáció nem gondolja úgy, hogy a

  szervezetek működésében visszatükröződnek a hosszú távú fenntarthatóság alapvető

  értékei.

  (Forrás: Deloitte, The 2016 Deloitte Millennial Survey,

  http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html,

  Letöltve: 2016.05.10.)

  http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html

 • 36

  Véleményük szerint 5 kulcsterülete van annak ahová az Y generáció helyezné a

  hangsúlyt annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzetnél jóval nagyobb eredményt

  lehessen véghezvinni:

  1. Képességek fejlesztése;

  2. Bevétel;

  3. Munkavállalói elégedettség;

  4. Munkahelyek teremtése;

  5. A termékek és szolgáltatások minőségbeli javítása.

  Ez homlokegyenest ellentétben van az eddigi állapotokkal, ahol is a profit és a vállalati

  fejlődés van reflektorfényben. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire

  másképp gondolkodik a fenntartható működéssel kapcsolatosan ez a korosztály és a

  jelenlegi vezetés.

  Ahogy az előző években most is bizonyítást nyert, hogy az Y generáció jóval több

  hangsúlyt fektetne a munkatársak jólétének emelésére és azok fejlesztésére. Ezáltal

  kevesebb erőforrást használna fel a személyes bevételek maximalizálására és a rövid

  távú pénzügyi célok megvalósítására. Ez persze nem jelenti, hogy ez a mentalitás meg

  fog maradni akkor is, ha már egy felelősségteljesebb pozícióba kerültek. Azt viszont le

  kell szögezni, hogy az Y generáció teljes mértékben elismeri, hogy a pénzügyi sikerek

  alapvető szerepet játszanak egy sikeres vállalat életében, de szerintünk ez kevés. Ahogy

  a lenti ábra is mutatja a legtöbb Y generációs munkavállaló a profit mellett 3 dolog

  kombinációjában látja a hosszú távú sikerességhez vezető utat. Ezt "4 Ps"-nek nevezik:

  profit;

  people - munkavállalók jóléte;

  products - termékek/szolgáltatások minősége;

  purpose - letisztult mindenki számára világos szervezeti célok.

 • 37

  (Forrás: Deloitte, The 2016 Deloitte Millennial Survey,

  http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html,

  2016.05.12.)

  Ennek ismeretében felvetődik a kérdés, hogy vajon a lojalitás és a hosszan fenntartható

  fejlődés értékei között van-e kapcsolat? Úgy tűnik igen, azoknak a vállalatoknak, akik

  az Y generáció által képviselt értékek mentén működnek, nagyobb esélyük van arra,

  hogy megtartsák a tehetségeiket. Azon a cégeknek, akik jelenleg nem ebben a formában

  működnek és szeretnének ezen változtatni, a következő 3 pontot érdemes

  megfontolniuk:

  1. Az új értékek azonosítása, értelmezése és azokkal való azonosulás.

  2. Ezen értékek alkalmazásával az Y generációs igények kielégítése.

  3. Az Y generációs munkavállalók ambícióinak és professzionális fejlődésének a

  támogatása.

  4.6.2. Tréningek/képzési lehetőségek:

  Ha a személyes szükségletek kielégítését vesszük górcső alá, talán nem meglepő,

  hogy a tréningnek is van lojalitást növelő eredménye. Ami viszont meglepő lehet az a

  hatása. A Deloitte kutatásából kiderül, hogy válaszadók csupán 24%-a nagyon elégedett

  ebben a tekintetben a munkahelyi életével, tehát a tréningek nem bírnak akkora lojalitást

  növelő hatással, mint eddig gondoltuk. De ennek mi is lehet az oka? A meghatározó

  faktor az idő lehet. Ahogyan azt már megfigyelhettük Skinner pozitív

  http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html

 • 38

  megerősítéselméletében, ha a cselekmény és a következmény időben eltávolodik

  egymástól, akkor nem érhetjük el a kívánt hatást. Hasonló dologról lehet itt is szó, mivel

  a tréningek után egy hosszú tanulási és a valóéletben alkalmazási folyamat következik.

  Ahogyan azt már korábban említettem, HR-es vezetőkkel egyet kellett értenünk abban,

  hogy maximum évi 2 nagyobb horderejű tréning érhet el kívánatos hatást. A tréningek

  után természetesen megvan bennünk a tréningek okozta flow érzete, de ez pár hét után

  elmúlik. Ebben az esetben pedig nem alakul ki az egyénben a folyamatosság érzete. Az

  én elképzelésem szerint, a tréningek lojalitást növelő hatása szívritmusszerűen változik

  (rendszeres tréning lehetőségek esetében).

  4.7. Motivációs tényezők páronkénti vizsgálata:

  A kérdésekre adott válaszok esetében kétmintás párosított T-próbát végeztem

  (α=0,05) annak érdekében, hogy igazoljam második hipotézisemben állítottakat,

  miszerint a magyar munkaerőpiacon az Y generáció lojalitásának hiánya a

  munkavállalók nem megfelelő motiválásának az eredménye.

  Mennyire

  fontos?

  Mennyire

  elégedett?

  T próba

  értéke

  Kritikus

  érték

  Kétszélű sig

  (p) érték

  Szignifikáns a

  különbség?

  Egyéni célok

  támogatása/személyes karrierút 4,31 3,09 8,210 2,005 ~0,000 IGEN

  Anyagi juttatások 4,42 3,35 6,904 2,005 ~0,000 IGEN

  Tréning/képzési lehetőségek 3,91 3,35 3,246 2,005 0,002 IGEN

  Rugalmas munkaidő 4,11 3,62 2,487 2,005 0,016 IGEN

  Szervezeti célokkal való

  azonosulás 3,51 3,09 2,334 2,005 0,023 IGEN

  Munka/magánélet egyensúlya 4,38 3,55 4,929 2,005 ~0,000 IGEN

  Munkakörnyezet 4,05 3,69 2,324 2,005 0,024 IGEN

  Egészséges életmód támogatása 3,51 3,09 2,104 2,005 0,040 IGEN

  Társadalmi felelősségvállalás

  (CSR) 3,35 3,05 1,624 2,005 0,110 NEM

  Külföldi munkalehetőség 2,69 3,20 -2,806 2,005 0,007 IGEN

  (ἀ=0,05) (Forrás: saját számítás)

 • 39

  Ha megfigyeljük a táblázatban szereplő adatokat, akkor a társadalmi felelősségvállalás

  (CSR) kivételével minden egyéb esetben szignifikáns eltérést tapasztalhatunk a

  munkavállalók motivációval kapcsolatos elvárásai és azok munkahelyi

  megvalósulásukkal között. Ezen felül a fontossági motivációs elemek várható értéke (a

  külföldi munkalehetősség kivételével) mind magasabb lett, mint az elégedettségi

  várható érték. Ennek következtében pedig könnyen beláthatjuk azt, hogy a

  munkavállalók egyáltalán nincsenek megelégedve munkáltatójuk motivációs

  stratégiájával. Kutatásom eredményei tehát bizonyították második hipotézisemet.

  4.8. Lojalitás és motiváció összehasonlítása:

  Jelen kutatási modellem motivációra vonatkozó eredményeinek az ismeretében,

  fontosnak találom megemlíteni a motiváció hiányából származtatható veszteségek elleni

  megoldási javaslatomat. Ehhez legelőször azonosítanunk kell azokat a motivációs

  kulcsterületeket, amelyek szignifikáns hatással vannak a lojalitásra. Majd pedig ezek

  ismeretében bemutatom az azok hatékonyságának növelését célzó lehetséges lépéseket.

  Harmadik hipotézisem vizsgálatakor (miszerint a munkavállalók motivációja egyenes

  arányban áll a motivációjukkal) „fordított” logikával vizsgáltam meg, hogy

  amennyiben a jelen munkahelyen még eltölteni kívánt idő szerint csoportosítom a

  kérdezetteket, akkor van-e szignifikáns eltérés a jelen munkahellyel való

  elégedettségben. A számításom során az alábbi módosításokat és kivételeket tettem:

  Régi osztályköz megnevezése Új osztályköz megnevezése

  Kevesebb, mint 6 hónap 1

  6 hónap - 1 év 2

  1-2 év 3

  2-5 év 4

  5-10 év 5

  Több, mint 10 év 6

  Sosem váltanék 7

  Nem tudom 9

 • 40

  Az osztályközöket új megnevezéssel illettem az SPSS-beli kezelhetőség miatt

  A 7-es (Sosem váltanék), illetve a 9-es (Nem tudom) osztályközök csak említés

  szintjén jelenik meg dolgozatomban, mivel abból releváns következtetést nem

  vonok le.

  Mivel az elégedettségi mutatók egyike sem normális eloszlású ezért a klasszikus

  ANOVA (varianciaanalízis) mellett a robusztus tesztek (Welch, Brown-Forsythe)

  eredményeit is figyelembe kellett vennem.

  Robust Tests of Equality of Meansb

  Statistica df1 df2 Sig.

  Egyéni célok támogatása/személyes karrierút Welch 5,936 5 19,431 ,002

  Brown-

  Forsythe 3,442 5 40,315 ,011

  Anyagi juttatások Welch 3,730 5 19,167 ,016

  Brown-

  Forsythe 2,486 5 42,569 ,046

  Tréning/képzési lehetőségek Welch 1,471 5 19,098 ,245

  Brown-

  Forsythe 1,784 5 41,705 ,137

  Rugalmas munkaidő Welch 4,696 5 19,780 ,005

  Brown-

  Forsythe 2,352 5 38,125 ,059

  Szervezeti célokkal való azonosulás Welch 2,101 5 20,320 ,107

  Brown-

  Forsythe 1,313 5 44,905 ,276

  Munka/magánélet egyensúlya Welch 1,763 5 19,046 ,169

  Brown-

  Forsythe 2,449 5 47,089 ,047

  Munkakörnyezet Welch 1,193 5 19,320 ,349

  Brown-

  Forsythe ,692 5 37,380 ,633

  Egészséges életmód támogatása Welch ,457 5 17,127 ,802

  Brown-

  Forsythe ,520 5 31,929 ,759

  Társadalmi felelősségvállalás (CSR) Welch 3,791 5 18,270 ,016

  Brown-

  Forsythe 1,266 5 30,939 ,304

  Külföldi munkalehetőség Welch . . . .

  Brown-

  Forsythe . . . .

 • 41

  Az eredmények szerint az egyéni célok támogatása, az anyagi juttatások, a rugalmas

  munkaidő adott szignifikáns eltéréseket a csoportok között (a munka/magánélet

  egyensúlya és a társadalmi felelősségvállalás (CSR) csak az egyik robosztus teszt

  szerint).

  Descriptives

  N Mean N Mean

  Egyéni célok

  támogatása/személyes

  karrierút

  1 15 2,67 Munka/magánélet

  egyensúlya

  1 15 2,93

  2 12 2,67 2 12 4,00

  3 7 2,86 3 7 3,71

  4 6 3,83 4 6 4,00

  7 5 4,20 7 5 4,00

  9 10 3,40 9 10 3,30

  Total 55 3,09 Total 55 3,55

  Anyagi juttatások: 1 15 2,80 Munkakörnyezet 1 15 3,67

  2 12 3,42 2 12 3,33

  3 7 3,29 3 7 4,00

  4 6 3,83 4 6 3,50

  7 5 4,40 7 5 4,20

  9 10 3,30 9 10 3,80

  Total 55 3,35 Total 55 3,69

  Tréning/képzési

  lehetőségek

  1 15 3,07 Egészséges

  életmód

  támogatása

  1 15 3,00

  2 12 2,83 2 12 3,08

  3 7 3,57 3 7 3,00

  4 6 3,50 4 6 3,50

  7 5 4,00 7 5 3,60

  9 10 3,80 9 10 2,80

  Total 55 3,35 Total 55 3,09

  Rugalmas munkaidő 1 15 3,13 Társadalmi

  felelősségvállalás

  (CSR)

  1 15 2,60

  2 12 3,50 2 12 3,17

  3 7 3,57 3 7 3,14

  4 6 4,00 4 6 3,17

  7 5 4,80 7 5 3,80

  9 10 3,70 9 10 3,10

  Total 55 3,62 Total 55 3,05

  Szervezeti célokkal való

  azonosulás

  1 15 2,87 Külföldi

  munkalehetőség

  1 15 3,20

  2 12 2,92 2 12 2,92

  3 7 3,29 3 7 3,43

  4 6 3,67 4 6 3,67

  7 5 3,80 7 5 3,00

  9 10 2,80 9 10 3,20

  Total 55 3,09 Total 55 3,20

 • 42

  Ezeknél a változóknál egyértelmű emelkedő tendenciát láthatunk az átlagokban, azaz

  minél tovább maradna a jelenlegi munkahelyén, annál magasabb átlagot kaptak a fenti

  változók. Regresszió elemzéssel vizsgáltam, hogy az elégedettségi mutatókat független

  változónak tekintve milyen hatást tesznek a lojalitásra, azaz a jelen munkahelyen még

  eltölteni kívánt időre. Forward metódust alkalmazva csak az egyéni célok támogatása

  maradt a modellben, ennek van csak szignifikáns magyarázóereje (hatása) a függő

  változóra, azaz a lojalitásra.

  Model Summaryb

  Model R R Square

  Adjusted R

  Square

  Std. Error of the

  Estimate

  Durbin-

  Watson

  1 ,492a ,242 ,224 1,638 ,609

  a. Predictors: (Constant), Egyéni célok támogatása/személyes karrierút:Mennyire elégedett

  az alábbi szempontokkal a munkahelyét illetően?

  b. Dependent Variable: Ha lehetősége nyílna a munkahelyváltásra akkor mennyi ideig

  maradna még a jelenlegi munkahelyén?

  ANOVAb

  Model Sum of

  Squares df Mean Square F Sig.

  1

  Regression 36,873 1 36,873 13,735 ,001a

  Residual 115,438 43 2,685

  Total 152,311 44

  a. Predictors: (Constant), Egyéni célok támogatása/személyes karrierút:Mennyire elégedett az

  alábbi szempontokkal a munkahelyét illetően?

  b. Dependent Variable: Ha lehetősége nyílna a munkahelyváltásra akkor mennyi ideig maradna

  még a jelenlegi munkahelyén?

  (Forrás: saját számítás)

  A fenti számításaim levezetéséből következik, hogy jelen kutatási modellemben csak az

  egyéni célok támogatása/ személyes karrierút van szignifikáns hatással a lojalitás

  mértékére. A korrelációs koefficiens értéke 0,49, tehát közepesen erős pozitív kapcsolat

  van az egyéni célok és a lojalitás között. Ahogyan azt a determinációs koefficiens értéke

  mutatja az egyéni célok támogatása magyarázóváltozó 24,2%-ban magyarázza a

  lojalitás eredményváltozó alakulását. Ennek ismeretében megoldási javaslatot szeretnék

  tenni arra, hogy milyen eszközökkel érhető el az egyéni célok, mint motivációs tényező

  növekedése és ezáltal persze a lojalitás elősegítése.

 • 43

  4.9. Megoldási javaslat a kutatásban feltárt probléma kezelésére:

  Megoldási javaslatom az alábbi két tényezőn alapul:

  Személyes fejlődés elősegítése (ez jelentheti a vezetői ambíciók támogatását,

  illetve mentor programba való felvételüket),

  Személyes karrierjük kézben tartásának támogatása.

  A módszer pozitív hatásának bizonyítása érdekében alapul vettem a Deloitte kutatását,

  melyben számszerűen is kitűnik a módszer pozitív hatása a lojalitás növelésére.

  A vezetői ambíciók elősegítésével kapcsolatban igaz, hogy míg az Y generációs

  munkavállalók egy része már elérte a szenior szintet, addig a legtöbbjükre ez a feladat

  még vár. A Deloitte kutatása szerint 10-ből több mint 6 munkavállaló (63%) állítja,

  hogy vezetői képességeiket nem a megfelelő szinten fejlesztik. Az Y generáció tisztán

  látja, hogy a vezetői képességek mennyire fontos szerepet töltenek be a szervezet

  életében és belátják azt is, hogy saját képességeik még rengeteg fejlesztésre szorul

  (ugyanebben a felméré