Buku Perancangan Kurikulum Psv 2013

  • View
    61

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pantitia psv

Text of Buku Perancangan Kurikulum Psv 2013

Buku Perancangan Panitia Sejarah Tahun 2011

BUKU PERANCANGAN KURIKULUM SMK KERTEH ( SEMEKER ) 2013Bidang Kemanusiaan : Panitia Pendidikan Seni Visual

ISI KANDUNGANPERKARA

MUKA SURAT

ISI KANDUNGAN

1

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

2VISI SMK KERTEH

2

MISI SMK KERTEH

2MOTO SMK KERTEH

2

PENGENALAN 3VISI

3MISI

3MOTO

4MATLAMAT 4OBJEKTIF PANITIA 4CARTA ORGANISASI

5MAKLUMAT GURU

6JADUAL SEMAKAN VOLUME KERJA PELAJAR 7JADUAL PEPERIKSAAN, PENYEDIA DAN PENYUSUN SOALAN 8ANGGARAN PERBELANJAAN 9CARTA GANTT PERBELANJAAN 10AKTIVITI DAN TAKWIM 11CARTA GANTT AKTIVITI DAN TAKWIN 12PELAN TAKTIKAL 14PELAN OPERASI 19ISU DAN MASALAH 19PENUTUP

LAMPIRAN A

A1. RUMUSAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TING 4 2012

20A2. ANALISIS PEPERIKSAAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SPM 2005-201221

A3. PELAPORAN POST MORTEM PENDIDIKAN SENI VISUAL SPM 2011 25A4. ANALISIS TARGET MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL SPM 201325

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha

berterusan ke arah memperkembangkan lagi

potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis

dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani

berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan

rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan

mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap

keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara

SMK Kerteh akan menjadi sebuah sekolah berdaya saing ( Kompetitif ) di Terengganu menjelang tahun 2015.

SMK Kerteh akan menzahirkan :1. Persekitaran sekolah yang kondusif2. Pelajar yang mementingkan kecemerlangan dalam Kurikulum3. Pelajar yang sentiasa menempa nama dalam aktiviti Kokurikulum di peringkat tertinggi4. Pembangunan sahsiah pelajar ke peringkat terpuji

Sepakat Menjana Keunggulan dan Kecemerlangan

1. PENGENALAN Pendidikan Seni Visual ialah mata pelajaran wajib di peringkat sekolah menengah rendah dan mata pelajaran elektif di peringkat sekolah menengah atas. Mata pelajaran ini bertujuan membentuk keperibadian generasi Malaysia supaya menyedari bahawa mata pelajaran Pendidikan Seni Visual juga adalah salah satu mata pelajaran yang sangat penting. Ini kerana mata pelajaran ini dapat membantu pelajar untuk menjana fikiran dalam mencari sesuatu idea dalam penghasilan sesuatu karya seni dan seterusnya mewujudkan golongan pelajar yang kreatif, inovatif, imaginatif dan bermutu. Mata pelajaran ini juga dapat mewujudkan golongan pelajar yang menghargai seni visual bermula dari sejarah seni sehinggalah kepada penghasilan sesuatu karya seni. Pendidikan seni visual boleh dikatakan sebagai mata pelajaran terapi minda. Ini kerana, mata pelajaran ini menyeronokkan pelajar semasa mereka menghasilkan sesuatu karya seni samada lukisan, catan dan sebagainya. Proses penghasilan Seni Visual sekolah menengah lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya, intuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Dengan itu diharapkan dapat mengamalkan pertimbangan seni visual, meningkatkan lagi kepekaan, menjadi pengharga yang rasional dan mampu mengendalikan kehidupan dengan membawa bersama nilai yang disebutkan. 2. VISI Panitia Pendidikan Seni Visual menjadi panitia yang dapat membentuk pelajar yang kreatif, inovatif dan imaginatif.3. MISI 1. Meningkatkan prestasi pelajaran Pendidikan Seni Visual SPM.2. Membentuk insan yang mempunyai keperibadian yang kreatif, inovatif dan imaginatif.

3. Membentuk insan yang mempunyai budi pekerti yang tinggi melalui penerapan nilai-nilai murni.

4. MOTO Kreatif, imaginatif dan inovatif melahirkan produk (pelajar) yang bermutu5. MATLAMAT

1. Pendidikan Seni Visual akan dapat membentuk keperibadian pelajar Malaysia yang cerdik budaya, mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi, imaginatif, kreatif dan inovatif.

2. Membantu pelajar meningkatkan rasa kesyukuran kepada tuhan, menghargai keindahan alam semulajadi, keindahan seni dan warisan bangsa.

3. Pelajar dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan Negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

6. OBJEKTIF PANITIA

Pendidikan Seni Visual bertujuan untuk:

1. Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan.2. Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual.

3. Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin serta kemahiran dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya.

4. Menjadikan bidang seni visual sebagai prospek pekerjaan.

5. Menyedari dan menghargai seni dalam alam persekitaran dan kaitan dengan keselesaan hidup.

6. Mendapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata pelajaran lain.

7. Membuat interprestasi unsur-unsur seni dan mengolahkannya dalam menghasilkan karya seni.

7. CARTA ORGANISASI

8. MAKLUMAT GURU PANITIA

BILNAMA GURUNO K/PNO

TELEFONPENGALAMANMENGAJARGRED JAWATANLAMA BERKHIDMAT DI SEKOLAH INIKELULUSAN AKADEMIKKELULUSAN IKHTISASOPSYENKELAS DI AJAR

1Azam bin Yusoff810429-03-547101391990813 TahunDG419 BulanIjazah (SM) Pend. Seni dan Seni Reka

UiTMPend. Seni Visual1B1, 1B3, 1B5, 2B1, 4PA, 4PD, 4LN, 5LN

2Esah bt Embong770731-11-5014019-93577847 TahunDG416 TahunIjazah Sarjana muda Matematik

UPSIBechelor PendidikanUPSIMatematik3B1, 3B2, 3B4, 5PD

3Noor Aidah binti Ab Khalik800328-71- 5102013- 39797807 TahunDG 414 TahunBSDP (K) MatMatematik2B3, 2B4

4Nhazla bt Ahmad Fikri850330-03-5312012-96837257 TahunDGA 296 TahunKDPM MPTKLDiploma Pend. MPTKLKemahiran Hidup1B2, 1B4

5NorAini bt Yacob

(GKMP Tekvo)680719-03-5194019-916747118 TahunDG 484 TahunIjazah Sarjana Muda PerakaunanDIP. PDIPA2B3, 2B4

9. JADUAL SEMAKAN VOLUME KERJA PELAJAR

BILTINGKATANBULAN / SEMAKAN NOTA @ LATIHAN

MACAPRILMEIJUNJULAIOGOSSEPTEMBEROKTOBER

11

( 1B1, 1B2 , 1B3, 1B4, 1B5)KETUA PANITIAGKMPKETUA PANITIAKETUA PANITIAKETUA PANITIAGKMPKETUA PANITIAGKMP

22

( 2B1, 2B2, 2B3, 2B4, 2B5 )KETUA PANITIAKETUA PANITIAGKMPKETUA PANITIAGKMPKETUA PANITIAGKMPKETUA PANITIA

33

( 3P1, 3P2, 3P3, 3P4, 3P5)GKMPKETUA PANITIAKETUA PANITIAGKMPKETUA PANITIAGKMPKETUA PANITIAKETUA PANITIA

44

( 4PD, 4LN )KETUA PANITIAKETUA PANITIAGKMPGKMPKETUA PANITIAKETUA PANITIAGKMPKETUA PANITIA

55

( 5PD, 5LN )GKMPKETUA PANITIAGKMPKETUA PANITIAKETUA PANITIAKETUA PANITIAGKMPGKMP

10. JADUAL PEPERIKSAAN, PENYEDIA DAN PENYUSUN SOALAN

TINGPeperiksaan /Penyedia @ Penyusun Soalan

TOVOTI 1OTI 2OTI 3OTI 4

1-NadzlaAzamNadzla

2-Noor AidahNoor AidahAzam

3-----

4-AzamEsahAzamEsah

5AzamEsahAzam--

11. ANGGARAN PERBELANJAAN PANITIA

Kertas A4

RM 200.00Bahan untuk Projek SPM

RM 1130.00Alatan melukis

RM 504.50Hadiah Pertandingan

RM 150.00Bengkel Catan

RM 200.00

Jumlah besar

RM 2184.50

12. CARTA GANTT PERBELANJAAN PANITIAJUMLAH PERUNTUKAN PCG PENDIDIKAN SENI VISUAL : RM 2,383.50BILJENIS PERBELANJAANKOS ( RM ) BULANJUMLAH ( RM )

123456789

1KERTAS A4200.00 200.00

2BAHAN UNTUK PROJEK SPM500.00500.00130.001300.00

3ALATAN MELUKIS504.50500.00

4HADIAH PERTANDINGAN PSV150.00170.00

5 BENGKEL CATAN200.00 200.00

JUMLAH BESAR2184.50

3. AKTIVITI DAN TAKWIM PANITIABilMasaAktivitiBilMasaAktiviti

1

Januari-Persediaan P& P-Persediaan Modul Kerja PBS Ting 1 dan 2-Sukatan Pelajaran

-Rancangan Tahunan8Ogos

- Program Panitia PSV (Pertandingan melukis poster sempena Hari Merdeka)

2Febuari-Mengemas dan membaikpulih bilik PSV- Penilaian Markah PBS ting 1 dan 2 (Online)

-TOV SPM9September- Menghabiskan sukatan pelajaran PSV-Semakan buku latihan/nota

3March-Pemberian dan penerangan tajuk kerja kursus PSV Tingkatan 5

-Semakan buku latihan/nota10Oktober- Latihan Ulangkaji SPM- Persediaan Peperiksaan akhir tahun

4April-Minggu Kemanusiaan (Aktiviti Panitia PSV)

-Mesyuarat panitia kali kedua-Pertandingan melukis poster

-Pertandingan mencipta arca ting 4 dan 5

-Mencipta permainan daripada bahan terbuang11November- Penilaian Markah PBS ting 1 dan 2 (Online)

- Menganalisis markah- Gotong-royong bilik PSV

5Mei-Peperiksaan pertengah tahun

-Penyerahan markah peperiksaan - Penilaian Markah PBS ting 1 dan 2 (Online)-Mengemas dan membaikpulih bilik PSV12DisemberCuti Akhir Tahun

6Jun-Semakan nota/latihan

-Bengkel Catan-Pemantauan akhir kerja kursus Tingkatan 5

7Julai-Tarikh akhir penyerahan folio PSV Tingkatan 5

-Penyerahan markah folio PSV Tingkatan 5

13. CARTA GANTT AKTIVITI DAN TAKWIM

BilAktivitiBulan

JanFebMacAprMeiJunJulaiOgosSeptOktNov

1-Persediaan P& P

-Persediaan Modul Kerja PBS Ting 1 dan 2

-Sukatan Pelajaran

-Rancangan Tahunan/

2-Mengemas dan membaikpulih bilik PSV

-TOV SPM

- Penilaian Markah PBS ting 1 dan 2 (Online)///

3-Pemberian dan penerangan tajuk kerja kursus PSV Tingkatan 5

-Semakan buku latihan/nota/

4-Minggu Kemanusiaan (Aktiviti Panitia PSV)

-Mesyuarat panitia kali kedua-Pertandingan melukis poster

-Pertandingan mencipta arca ting 4 dan 5

-Mencipta permainan daripada bahan terb