of 46/46
PPP 6114 PPP 6114 PENGURUSAN KEWANGAN PENGURUSAN KEWANGAN PENTADBIR SEKOLAH PENTADBIR SEKOLAH

Buku Tunai & Pwr

 • View
  171

 • Download
  20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ringgit

Text of Buku Tunai & Pwr

 • PPP 6114 PENGURUSAN KEWANGAN PENTADBIR SEKOLAH

 • Sediakan suatu kajian kes bagi sama ada sebuah sekolah rendah atau sekolah menengah tentang pengurusan dan penyediaan Buku Tunai dan Panjar Wang Runcit. Perbincangan perlu mengambil kira perbandingan kedua-dua aspek.

 • PENGENALAN

  Buku perakaunan utamaMerekodkan semua urusniaga penerimaan/kutipan dan pembayaran Kumpulan Wang Sekolah.Perlu diselenggara mengikut peraturan dan pekeliling perbendaharaan dan pekeliling bahagian kewangan yang sedang berkuatkuasaDokumen asas bagi penyediaan penyata akaun tahunan sekolah.

 • JENIS-JENIS BUKU TUNAI 1. BUKU TUNAI INDUKa)KUMP. WANG KERAJAAN - DKS009b)KUMPULAN WANG SUWA- DKS010c)KUMP WANG ASRAMA- DKS0112. BUKU TUNAI PANJAR WANG RUNCIT

 • JENIS-JENIS BUKU TUNAI1. KUMP WANG KERAJAANMEREKOD SEMUA TERIMAAN DARI KERAJAANCTH: 1. PCG2. Biasiswa3. Rancangan makanan tambahan4. Peperiksan kerajaan yang lain5. Bantuan kerajaan yang lain

  2. KUMP WANG SUWAMEREKOD SEMUA TERIMAAN SELAIN DARI BANTUAN KERAJAANCTH:1. Bayaran tambahan dari pelajar2. Derma dari orang ramai3. Pelbagai jualan hasil sekolah4. Bantuan kerajaan yang lainMEREKOD SEMUA TERIMAAN DARI PUNCA BERIKUT:-Peruntukan LPBTBantuan makananPendaftaranKutipan lain yang berkaitan dengan asrama3. KUMP WANG ASRAMA

 • FORMAT BUKU TUNAI1.TERIMAAN (DEBIT) - sebelah kiri Tarikh terimaan sebenar tunai atau cekPunca wang/cek diterimaNo. resitJumlah terimaanJumlah masuk bankTarikh masuk bankTandatangan ringkas Pengetua/Guru Besar

  Tarikh cek dikeluarkanPenerima cekNombor baucarNombor cekJumlah bayaranTandatangan ringkas Pengetua/Guru Besar2. BAYARAN (KREDIT)- sebelah kanan

 • LAJUR ANALISIS (K.W.KERAJAAN)BANTUAN PERKAPITA M/P BANTUAN PERKAPITA MATA PELAJARANTERASWAJIBTAMB/TAMB BAHASA ASINGELEKTIF

  BANTUAN PERKAPITA BUKAN M/PLPBTBIMBINGAN DAN KAUNSELINGPUSAT SUMBER SEKOLAH

  PRA SEKOLAHPEPERIKSAAN KERAJAAN (MUET)PENDIDIKAN KHAS INTEGRASIBIASISWAPELBAGAI

 • LAJUR ANALISIS (K.W.SUWA)KOKURIKULUMKERTAS UJIANSUKAN TAHUNAN SEKOLAHCAJ / SEWAAN ( KANTIN, LAIN-LAIN )SUMBANGANPELBAGAI

 • LAJUR ANALISIS (K.W.ASRAMA)LPBT / LPKBANTUAN MAKANANMAKANANPENDAFTARANDOBIPELBAGAI

 • TATACARA PENYELENGGARAAN BUKU TUNAIDISELENGGARA BERASINGAN MENGIKUT:- KUMPULAN WANGTAHUN KEWANGAN

  2.CATATAN / PENULISAN / PEREKODAN:-PADA HARI URUSNIAGAMENGIKUT SUSUNAN URUSNIAGA

  CATATAN TERIMAAN:-MENGIKUT RESIT (AP72)

  CATATAN BAYARAN:-MENGIKUT BAUCAR

 • TATACARA PENYELENGGARAAN BUKU TUNAISETIAP PINDAAN HENDAKLAH DITANDATANGAN RINGKAS (Tidak boleh dipadam, tetapi dipotong dengan satu garisan dan catatan yang betul ditulis semula di atas)

  PERLU DIIMBANG TIAP-TIAP AKHIR BULAN TANPA MENUNGGU PENYATA BANK DAN DITANDATANGANI OLEH PENYEDIA DAN PENGESAH (PENGURUS SEKOLAH)

  PENYATA PENYESUAIAN BANK PERLU DIBUAT SEBAIK SAHAJA PENYATA BANK DITERIMA DAN DITANDATANGANI OLEH PENYEDIA DAN PENGESAH BESERTA TARIKH

  DISIMPAN DI TEMPAT YANG SELAMAT (Di premis sekolah)

 • LANGKAH-LANGKAH MENUTUP BUKU TUNAIDi ruang debit (terimaan) ada 3 barisan:a) Jumlah penerimaanb) Pelarasan audit (jika ada)c) Jumlah besarDi ruang kredit (bayaran) ada 3 barisan:a) jumlah bayaranb) baki akhirc) Jumlah besar

 • LANGKAH-LANGKAH MENUTUP BUKU TUNAIPerlu diimbang bagi setiap halaman dan setiap bulanRuangan Terimaan atau Bayaran yang kurang urusniaga, di garis lurus dari lajur awal hingga ke lajur akhir dan garis melintang di lajur jumlah setiap kali Buku Tunai ditutup atau diimbangAmaun defisit hendaklah ditulis dalam kurungan

 • BORANG BUKU TUNAI KUMP. WANG KERAJAAN - TERIMAAN

 • PANDUAN PENGISIAN

 • BORANG BUKU TUNAI KUMP. WANG KERAJAAN - BAYARAN

 • PANDUAN PENGISIAN

 • PANDUAN PENGISIAN

 • BORANG BUKU TUNAI KUMP. WANG SUWA - BAYARAN

 • BORANG BUKU TUNAI KUMP. WANG ASRAMA - TERIMAAN

 • BORANG BUKU TUNAI KUMP. WANG ASRAMA - BAYARAN

 • PANJARDefinisiWang pendahuluan dari kumpulan wang Disatukan yang diberi kepada Pegawai-Pegawai Kerajaan atau Jabatan untuk tujuan tertentu

  Diberi kepada setiap jabatan untuk menguruskan perbelanjaan remeh/kecil.

 • DEFINISI PANJAR WANG RUNCITAdalah sejumlah wang yang diberikan kepada pegawai perakaunan untuk membolehkannya membuat pembayaran kecil yang segera dan perbelanjaan runcit tanpa mempertanggungkannya terlebih dahulu kepada satu vot/ mana-mana jenis kumpulan wang yang diselenggarakan.

 • PENGENALAN PWRPanjar Wang Runcit merupakan sejumlah wang pendahuluan yang pada permulaannya dikeluarkan daripada kumpulan wang suwa (kecuali WANG SUWA tidak mencukupi, boleh didapatkan dari wang Kerajaan)

  Pembelian runcit kurang daripada RM 100.00 secara tunai

  Dibelanjakan untuk semua kumpulan wang kecuali perbelanjaan yang dikenakan ke vot.

  Cek yang dikeluarkan hendaklah dibuat atas nama jawatan Pengetua/Guru Besar

 • Mengelakan daripada menggunakan wang sendiri.

  Memudahkan pihak sekolah melakukan pembelian runcit dengan segera.

  Pengetua/Guru Besar hendaklah memahami pengendaliannya untuk mengelakkan daripada pembaziran dan penyalagunaan wang tunaiTUJUANNYA

 • TANGGUNGJAWAB KETUA JABATANTidak menyalahgunakan panjarRekupmen dibuat apabila perluAkaun dikendalikan dengan betulMenentukan pengesahan dan ambil alih tugasMengadakan pemeriksaan mengejutPenurunan kuasa

 • PROSES MEWUJUDKAN PWR

  Kemukakan permohonan kepada JPN/PTJNyatakan :-- Keperluan- Anggaran perbelanjaan runcit untuk sebulanApabila terima kelulusan, sediakan baucer bayaran dan kenakan kepada kumpulan wang yang diluluskan.

 • Keluarkan cek atas nama jawatan Pengetua/Guru Besar dan tunaikan cek (wang tunai perlu disimpan ditempat yang selamat).

  Rekodkan pendahuluan wang tunai ini dalam Buku Tunai Panjar Wang Runcit.

  Had panjar wang runcit boleh ditambah jika perlu

 • SAMPULSURATBEG BIMBIT (BRIEFCASE)LACI MEJABEG TANGAN

 • PETI TUNAIKABINET/ALMARI BERKUNCIPETI BESI

 • TATACARA PENYELENGGARAAN PWRTerimaan :-

  Tarikh - Tarikh Cek Perihal - Pendahuluan/Rekupmen No.Baucer - Baucer Pendahuluan/ Rekupmen No. Cek - Yang dikeluarkan/Berkaitan Jumlah - Jumlah Terimaan.

 • Bayaran :-

  Disokong oleh baucer kecil yang bersiri Tarikh - Tarikh pembelian Perihal - Nama Penerima No. Baucer - No.Baucer kecil *Jumlah - Jumlah mengikut jenis pembelian *Mengikut jenis kumpulan wang (Suwa / Kerajaan / Asrama )

 • RekupmenSatu proses mendapatkan semula wang yang telah dibelanjakan melalui panjar wang runcit

 • TUJUANNYAUntuk mencukupkan semula paras panjar wang runcit dengan mengenakan perbelanjaan kepada butiran-butiran dalam kumpulan wang berkaitan

 • Tatacara RekupmenBila wang PWR hampir habis

  Tindakan:-Tutup dan imbangkan buku tunai PWRMembuat rekupmen - Boleh dibuat lebih daripada sekali dalam sesuatu bulan asalkan peruntukan mencukupiDibuat dari kumpulan wang yang berkenaan secara serentakDisokong dengan baucer bayaran yang berasingan

 • DANAKWSKWKKWAYURANKANTINPELBAGAITERASWAJIBELEKTIFLPBTPELBAGAIMAKANANDOBIYURANKEBAJIKANPELBAGAIKEDAI BUKUK / UJIANTatacara Rekupmen

 • JUMLAH PEMBAYARANDianalisis dibawah ruangan jenis-jenis perbelanjaan yang sesuai didalam buku tunai kumpulan wang masing-masing berpandukan kepada catatan di dalam buku tunai PWR.

  Catat dalam buku tunai PWR

  Simpan wang dengan selamat - Disimpan dalam peti wang runcit yang berkunci

 • Periksa sekurang-kurangnya sebulan sekali

  i. Wang dalam tangan = baki buku tunai PWR ii. Pastikan keseluruhan panjar diimbangkan seperti berikut:-

  Wang dalam tangan + urusniaga belum rekup = Jumlah Panjar Yang Diluluskan.

 • PENUTUPAN BUKU TUNAI PWRPastikan buku tunai panjar wang Runcit ditutup dan diimbangkan

  Rekupmen mesti dibuat sebelum atau pada 31 Disember supaya baki panjar wang runcit bersamaan dengan pendahuluan yang diluluskan

  Sediakan satu Penyata kedudukan PWR

 • DANA PUSINGANPekeliling Kewangan Bil.2Tahun 2013 Bertarikh 24 Januari 2014Had Maksima Wang Dana Pusingan (Revolving Fund)Sekolah Menengah - RM 500.00Sekolah Rendah - RM 300.00

 • Pengendalian Panjar Wang Runcit memudahkan pihak sekolah melakukan pembelian runcit yang segera dan kurang daripada RM100.00 secara tunai.

  KESIMPULAN

 • Pengetua/ Guru Besar hendaklah mengendalikan urusan Panjar Wang Runcit ini dengan teratur dan sempurna untuk mengelakkan penyalahgunaan, pembaziran dan kehilangan wang tunai.

 • Kegagalan mengendalikan akaun Panjar Wang Runcit dengan baik akan mengakibatkan dan memberi kesan kepada penyediaan penyata kewangan tahunan sekolah.Untuk tujuan ini, Panjar Wang Runcit perlulah diimbangkan dab didapatkan semula sepenuhnya sebelum atau pada 31 Disember.

 • Disediakan oleh :KRISNAVENI A/P CHANDRANSITI PATIMAH BT MOHD ZAWAWI

  SEKIAN TERIMA KASIH

  *