11
BULETIN OSH BIL. 1/2017 1 | Page

BULETIN OSH BIL. 1/2017 - kimia.gov.my · PDF fileKesihatan. jurutera dan drebar (enjin/stim) -gov. rny/ SISTEM MYKKP 1) 2) PendaFtaran ... seperti dandang. pengandung tekanar. tak

  • Upload
    hahanh

  • View
    244

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BULETIN OSH BIL. 1/2017 - kimia.gov.my · PDF fileKesihatan. jurutera dan drebar (enjin/stim) -gov. rny/ SISTEM MYKKP 1) 2) PendaFtaran ... seperti dandang. pengandung tekanar. tak

BULETIN OSH BIL. 1/2017

1 | P a g e

Page 2: BULETIN OSH BIL. 1/2017 - kimia.gov.my · PDF fileKesihatan. jurutera dan drebar (enjin/stim) -gov. rny/ SISTEM MYKKP 1) 2) PendaFtaran ... seperti dandang. pengandung tekanar. tak

BULETIN OSH BIL. 1/2017

2 | P a g e

Bil. Tajuk Muka Surat

1. SIRIM Survilliance Audit OHSAS 18001:2007

Di Jabatan Kimia Malaysia Cawangan Melaka

3

2. Audit Luaran OHSAS 18001:2007 Tahun 2016

Di Jabatan Kimia Malaysia Petaling Jaya

4-5

3. Aktiviti Mengecat Makmal Dan Bilik Sampel 6

4. Latihan Alat Pemadam Api 7

5. Kempen Derma Darah 8

6. Sistem MYKKP 9

7. Taming The Terror of Audits 10-11

Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan JAN-APRIL 2017 Sidang Editor -----------------

Penaung Datuk Haji Ismail Bin Talib

Penasihat

Harun Bin Ahmad

Ketua Editor Mohd Yaman Bin Idris

Editor/Grafik

Norasmah Binti Ali Mohamad Zubair Ali Bin Sulhi

Page 3: BULETIN OSH BIL. 1/2017 - kimia.gov.my · PDF fileKesihatan. jurutera dan drebar (enjin/stim) -gov. rny/ SISTEM MYKKP 1) 2) PendaFtaran ... seperti dandang. pengandung tekanar. tak

BULETIN OSH BIL. 1/2017

3 | P a g e

Page 4: BULETIN OSH BIL. 1/2017 - kimia.gov.my · PDF fileKesihatan. jurutera dan drebar (enjin/stim) -gov. rny/ SISTEM MYKKP 1) 2) PendaFtaran ... seperti dandang. pengandung tekanar. tak

BULETIN OSH BIL. 1/2017

4 | P a g e

DDD

EEE

RRR

MMM

AAA

DDD

AAA

RRR

AAA

HHH

Page 5: BULETIN OSH BIL. 1/2017 - kimia.gov.my · PDF fileKesihatan. jurutera dan drebar (enjin/stim) -gov. rny/ SISTEM MYKKP 1) 2) PendaFtaran ... seperti dandang. pengandung tekanar. tak

BULETIN OSH BIL. 1/2017

5 | P a g e

Page 6: BULETIN OSH BIL. 1/2017 - kimia.gov.my · PDF fileKesihatan. jurutera dan drebar (enjin/stim) -gov. rny/ SISTEM MYKKP 1) 2) PendaFtaran ... seperti dandang. pengandung tekanar. tak

BULETIN OSH BIL. 1/2017

6 | P a g e

Page 7: BULETIN OSH BIL. 1/2017 - kimia.gov.my · PDF fileKesihatan. jurutera dan drebar (enjin/stim) -gov. rny/ SISTEM MYKKP 1) 2) PendaFtaran ... seperti dandang. pengandung tekanar. tak

BULETIN OSH BIL. 1/2017

7 | P a g e

Page 8: BULETIN OSH BIL. 1/2017 - kimia.gov.my · PDF fileKesihatan. jurutera dan drebar (enjin/stim) -gov. rny/ SISTEM MYKKP 1) 2) PendaFtaran ... seperti dandang. pengandung tekanar. tak

BULETIN OSH BIL. 1/2017

8 | P a g e

Page 9: BULETIN OSH BIL. 1/2017 - kimia.gov.my · PDF fileKesihatan. jurutera dan drebar (enjin/stim) -gov. rny/ SISTEM MYKKP 1) 2) PendaFtaran ... seperti dandang. pengandung tekanar. tak

BULETIN OSH BIL. 1/2017

9 | P a g e

Satu sistem yang telah dibina oleh Pihak DOSH

Page 10: BULETIN OSH BIL. 1/2017 - kimia.gov.my · PDF fileKesihatan. jurutera dan drebar (enjin/stim) -gov. rny/ SISTEM MYKKP 1) 2) PendaFtaran ... seperti dandang. pengandung tekanar. tak

BULETIN OSH BIL. 1/2017

10 | P a g e

Page 11: BULETIN OSH BIL. 1/2017 - kimia.gov.my · PDF fileKesihatan. jurutera dan drebar (enjin/stim) -gov. rny/ SISTEM MYKKP 1) 2) PendaFtaran ... seperti dandang. pengandung tekanar. tak

BULETIN OSH BIL. 1/2017

11 | P a g e