Butlletí d'Escacs digital gener 2013

 • View
  217

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

El Butlletí d'Escacs digital informa de les activitats de la Federació Catalana d'Escacs i dels jugadors catalans

Text of Butlletí d'Escacs digital gener 2013

 • 1Butllet d'Escacs digital de la FC

  E, n 36 Gener 2013

  D'ESCACSdigital

  ButlletGener 201336

  Comena la Lliga Catalana 2013Copa Catalana: gran participaci en les fases prvies

 • 2But

  llet

  d'Es

  cacs

  dig

  ital d

  e la

  FC

  E, n

  36

  Gen

  er 2

  013

  D'ESCACS

  wwwwwwwwwwwwwww.escacs.cat.escacs.cat.escacs.cat.escacs.cat.escacs.cat

  Confecci:Equip de redacci delBUTLLET D'ESCACS DIGITAL dela Federaci CatalanadEscacs

  Redacci i administraci:Carrer Sant Adri, 20(Recinte Fabra i Coats)08030 BarcelonaTel 93.3185926e-mail:federacio@escacs.cat

  L'opini de la Federaci Catalanad'Escacs noms s'expressa en l'edi-torial.

  digital

  Butllet

  Gener 2013n 36

  ndex

  Competicions de la Federaci Catalana d'Escacs4 Fases prvies de la Copa Catalana7 Lliga catalana 2013

  Torneigs homologats12 II Open de Nadal del Guinard

  Histria dels escacs13 Campionat dEscacs de Barcelona 1913

 • 3Butllet d'Escacs digital de la FC

  E, n 36 Gener 2013

 • 4But

  llet

  d'Es

  cacs

  dig

  ital d

  e la

  FC

  E, n

  36

  Gen

  er 2

  013

  Fases prvies de la Copa Catalana

  L'Escola d'Escacs s'imposa a BarcelonaL'Escola d'Escacs s'imposa a BarcelonaL'Escola d'Escacs s'imposa a BarcelonaL'Escola d'Escacs s'imposa a BarcelonaL'Escola d'Escacs s'imposa a BarcelonaOlot, Trrega i ROlot, Trrega i ROlot, Trrega i ROlot, Trrega i ROlot, Trrega i Reus Deportiu guanyen a les respectives delegacionseus Deportiu guanyen a les respectives delegacionseus Deportiu guanyen a les respectives delegacionseus Deportiu guanyen a les respectives delegacionseus Deportiu guanyen a les respectives delegacions

  El passat 13 de gener es van jugar les fases prvies de la CopaCatalana a les 4 delegacions, amb la participaci de 164 equips,que van jugar en sessions de mat i tarda partides semirpides. Elsprimers classificats de les respectives categories van classificar-se per a la fase final del dia 7 d'abril.

  El diumenge 13 de gener esvan jugar les fases prviesde la Copa Catalana 2013,a totes quatre delegacions. Els pri-mers classificats de cada categoriai de cada delegaci jugaran la fi-nal el proper 7 dabril en un localencara per decidir dins de la dele-gaci de Tarragona.

  Delegaci de BarcelonaLa competici va acollir 90 equips,que van jugar un sus a 9 rondes, 5al mat i 4 a la tarda, a Cotxeres deSants. LEscola dEscacs de Bar-celona, formada per Kevin Sprag-gett, Viktor Moskalenko, CristianCruz i Antoni Gual, es va imposaramb mig punt ms que el SantJosep de Badalona (Arthur Kogan,Joan Fluvi, Lzaro Lorenzo iTwan Burg). El tercer classificatper a la fase final va ser elMontcada (Yusnel Bacallao, Matt-hieu Cornette, JA Cuadras i Orel-vis Prez). Els dos primers classi-ficats van encapalar la classifica-ci la major part del torneig, pera la darrera ronda, el SCC Sabadellencara tenia opcions de quedar pri-mer. Una derrota de lequip valle-s davant de lEscola dEscacs va

  Redacci

  Classificaci final Barcelona Classificaci final Girona

  1. Escola dEscacs de BCN A 272. Sant Josep A 26,53. Montcada A 264. Barcelona UGA A 255. Scc Sabadell A 246. Foment Martinenc A 247. Catalunya A1 22,58. Peona i Pe A1 22,59. Barber A 22

  10. Tres Peons A 22 fins a 90 classificats.

  1. Olot A 18,52. Gerunda A 173. Figueres A 174. Figueres B 16,55. Banyoles A1 156. Tordera A 137. Gerunda B 138. Guixolenc A 129. Figueres C 12

  10. Lloret A 11 fins a 18 classificats.

  Escola d'Escacs de Barcelona, campi de la delegaci de Barcelona.

 • 5Butllet d'Escacs digital de la FC

  E, n 36 Gener 2013

  deixar els de Barcelona com a cam-pions. Tot i el 4 a 0 del Sant Josepa la darrera ronda davant del Cata-lunya, els badalonins es van haverde conformar amb ser segons.

  A Segona divisi, el Sant Feliues va imposar, tot i no fer un granfinal de torneig. Lequip es va ca-tapultar cap als primers llocs de laclassificaci desprs de guanyardos partits seguits per 4 a 0, a lesrondes 5 i 6. Sant Cugat, amb lamateixa puntuaci, va ser segon,desprs de guanyar els dos darrersmatxs. Lequip C de la SCCSabadell i lAteneu Colon vancompletar les quatre places classi-ficatries.

  Classificaci final Lleida Classificaci final Tarragona

  Dels equips de Preferent i Pri-mera, el Maragall va superar lAra-gons a la darrera ronda. LArago-ns es va plantar, desprs dun 4 a0, com a clar favorit per guanyarel primer lloc de la categoria, per,coses del sus, va perdre per 4 a 0davant del nmero u del rnquing,el Barcelona UGA, mentre que elMaragall simposava per 4 a 0 alCardona i superava els 3 puntsdavantatge que duia lAragons.Sant Mart B i Passi dEsparre-guera van completar les 4 placesclassificatries.

  Catorze equips formaven la ca-tegoria de Segona i Tercera. SantMart D, tot i perdre les tres darre-

  res rondes, van aconseguir 18,5punts, suficient per quedar clara-ment primers de la categoria, ambdos punts davantatge sobre el SantJoan Desp. Edami i Catalunya Evan aconseguir tamb la classifi-caci.

  Delegaci de GironaAl Centre Cvic El Rieral, de Lloretde Mar, es va jugar la competicigironina, amb la participaci de 17equips, que van jugar un sus a 6rondes. LOlot, de Segona divisi,es va imposar, davant dequips dems categoria com el Figueres (Di-visi dhonor), el Gerunda o elTordera (1a divisi). Lequip de laGarrotxa va golejar les dues dar-reres rondes i va acabar amb 1,5punts sobre Gerunda i Figueres. Eldesempat va afavorir lequip giro-n, que acompanyar lOlot a lafase final.

  En les altres categories, Figue-res B i Gerunda B es van classifi-car a Segona divisi, Banyoles iGuixolenc al grup de Preferent iPrimera, mentre que Sta. EugniaB i Platja dAro ho van fer en ca-tegoria Segona i Tercera.

  Delegaci de LleidaEl Pavell de la Guardia dUrgell,a Tornabous, va ser la seu de lacompetici lleidatana, la segonams nombrosa, amb 29 participantsi 8 rondes de joc. El campi abso-lut va ser el Trrega, que represen-tar la delegaci en la fase finalabsoluta. Tot i perdre a la 4a rondacontra el Lleida, el Trrega es varefer amb dos 4 a 0 consecutius iamb dues victries ms a les dar-reres rondes, superant amb clare-dat el Lleida, que va ser golejat pelGEVA CEA a la ronda 6 i va per-dre bona part de les opcions quetenia. Lleida B i Balaguer no van

  1. Trrega A 262. Lleida A 243. GEVA-CEA 224. Vallfogona A 19,55. Baix Segre A 196. Balaguer A 18,57. Almenar A 18,58. Guissona 189. Mollerussa 18

  10. Lleida B 17,5 fins a 29 classificats.

  1. Reus Deportiu A 212. Tarragona A 193. Lira Vendrellenca A 17,54. Peo Vuit A 165. Escola Escacs Salou A 166. Reus Deportiu B 15,57. LHospitalet Infant A 148. Torredembarra A-2 149. Santa Coloma Queralt A 14

  10. Lira Vendrellenca B 14 fins a 17 classificats.

  Equip del Reus Deportiu, campi de la delegaci de Tarragona.

 • 6But

  llet

  d'Es

  cacs

  dig

  ital d

  e la

  FC

  E, n

  36

  Gen

  er 2

  013

  tenir problemes per classificar-seper a les fases finals, ja que erenels dos nics equips de Segona di-visi. Vallfogona i Baix Segre esvan classificar en categoria Prefe-rent i Primera, aconseguint bonespuntuacions i quedant per davantdequips de ms categoria.Tornabous i Almenar B, amb 17,5i 16 punts respectivament, tambvan fer un gran torneig, classifi-cant-se entre equips molt superi-ors.

  Delegaci de TarragonaLa competici tarragonina es vajugar durant 7 rondes a la Sala PauCasals de La Lira Vendrellenca.Van prendre part 17 equips, lamenys nombrosa. El Reus Depor-tiu, format per Pedro Zurano,Antoni Benet, Rubn Fernndez iJuan Manuel Velasco, va encapa-lar la classificaci des de les pri-meres rondes. La derrota delTarragona davant de la LiraVendrellenca, a la penltima ron-

  da, va dificultar la lluita dels tarra-gonins per a la plaa classificat-ria. La Lira Vendrellenca i el PeVuit van fer els deures i van supe-rar amb claredat els altres equipsde Segona divisi, obtenintdaquest manera la classificaci.En les altres categories, Reus De-portiu B i Hospitalet de lInfant esvan classificar en Preferent i Pri-mera, mentre que a Segona i Ter-cera ho van fer La Selva i L'Esco-la d'Escacs de Salou.

  Un representant del CE Maragall, campide Preferent i Primera, recull el premi.

  Eduard Perales, pel St. Feliu, recull elpremi al guanyador de 2a divisi.

  Equip del St. Josep de Badalona, segon classificat absolut.

  Equip del Montcada, tercer classificat absolut.

 • 7Butllet d'Escacs digital de la FC

  E, n 36 Gener 2013

  Lliga catalana 2013

  TTTTTret de sortida sense sorpresesret de sortida sense sorpresesret de sortida sense sorpresesret de sortida sense sorpresesret de sortida sense sorpreses

  S'han jugat les dues primeres rondes de la Lliga Catalana, sensesorpreses a la Divisi d'honor, on l'Escola d'Escacs de Barcelona, laSCC de Sabadell, el Barber i el Sant Josep encapalen la classifi-caci. Enguany, els darrers classificats de la mxima categoria nobaixen sin que juguen una promoci, ja que la promera tempora-da la mxima categoria s'amplia a 16 equips.

  Comena la temporada per amolts jugadors que tenen elCampionat per Equips coma nica competici anual. Ms desis mil jugadors es mobilitzen a totCatalunya en aquesta competici.

  Primera rondaLa primera ronda a la mxima ca-tegoria ha transcorregut sensegrans sorpreses. Els equips teri-cament ms forts es van imposardissabte en els seus encontres.

  En el matx ms interessant, laSocietat Coral Colon de Sabadellsha mostrat molt superior al Bar-celona UGA. Lequip valles, re-forat amb Paco Vallejo en el pri-mer tauler, sha imposat per 7 a 3a lequip barcelon, que ha presen-tat una llista similar a la de la tem-porada passada. Noms lincom-bustible ngel Martn ha pogutvncer la seva partida per al Ba