of 35 /35
C ile 8051 Mikrodenetleyici C ile 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları Uygulamaları C ile 8051 Mikrodenetleyici C ile 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları Uygulamaları BÖLÜM 3 8051’in Bellek Organizasyonu Uygulamaları Uygulamaları Uygulamaları Uygulamaları

C ile 8051 Mikrodenetleyici Uygulamalarıkampus.beykent.edu.tr/Paylasim/Dosyalar/Bolum3_129790355532343750.pdf · Standart 8051’de 128bayt olan hafıza birimi bazı 8051 türevlerinde

 • Author
  others

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of C ile 8051 Mikrodenetleyici...

 • C ile 8051 Mikrodenetleyici C ile 8051 Mikrodenetleyici UygulamalarıUygulamaları

  C ile 8051 Mikrodenetleyici C ile 8051 Mikrodenetleyici UygulamalarıUygulamaları

  BÖLÜM 38051’in Bellek Organizasyonu

  UygulamalarıUygulamalarıUygulamalarıUygulamaları

 • AmaçlarAmaçlar

  � 8051 mikrodenetleyicisinin bellek türlerini öğrenmek

  � Dahili veri belleği (Internal RAM) hakkında bilgi sahibiolmak

  � Özel işlev kaydedicilerini tanımak� Özel işlev kaydedicilerini tanımak

  � Harici program hafıza bağlantılarını kavramak

  � Harici veri hafıza bağlantılarını kavramak

  � Bellek haritalama ve hafıza organizasyonu tasarımınıkavramak

 • 8051 Hafıza Yapısı8051 Hafıza Yapısı

 • Program (Kod) HafızasıProgram (Kod) Hafızası

  � Mikrodenetleyicinin çalıştıracağı programın makinekodlarını bulunduran bellek birimidir.

  � Standard 8051 mikrodenetleyicisinde 4KBayt kod hafızabulunmaktadır.

  � Dahili Kod hafızanın bulunmadığı ya da yetersiz kaldığıdurumlarda harici kod hafıza kullanmak mümkündür.

  � Harici ya da dahili kod hafızadan hangisinin kullanılacağını8051’in EA (External Access) belirlemektedir.

 • Program (Kod) HafızasıProgram (Kod) Hafızası

  � Harici kod hafıza bağlantısı

 • Veri HafızasıVeri Hafızası

  � 8051 mikrodenetleyicisi dahili (çip içi) veri hafıza birimi içermektedir.

  � Standart 8051’de 128 bayt olan hafıza birimi bazı 8051 türevlerinde256 bayt büyüklüğünde olabilmektedir.

  � Dahili veri hafızanın yetmediği durumlarda harici veri hafızakullanmak mümkündür.

  � 8051 mikrodenetleyicisindeki veri bellek türleri� Dahili Veri belleği

  � Alt (Lower) RAM� Üst (Upper) RAM� Özel Fonksiyon Kaydedicileri

  � Harici veri belleği

  � XRAM (Genişletilmiş RAM Bellek)

 • Dahili RAM Belleği (IRAM)Dahili RAM Belleği (IRAM)

  � 3 bölümden meydana gelir.

 • Alt RAM (Lower RAM)Alt RAM (Lower RAM)

 • Alt RAM (Lower RAM)Alt RAM (Lower RAM)

  Bit Adreslenebilir alan

 • Üst RAM (Upper RAM)Üst RAM (Upper RAM)

  � Bütün 8051 ailelerinde mevcut olmayabilir (80C31 gibi).

  � Bu bölge daha çok genel amaçlı olarak kullanılır ve 80hadresinden başlar, FFh adresinde son bulur.

  � Bu alana sadece dolaylı (indirect) yolla erişilebilir.

 • Üst RAM (Upper RAM)Üst RAM (Upper RAM)

  Örnek

  � 80H adresi hem üst RAM’in hem de SFR’nin başlangıçadresleridir. her iki hafıza bölgesinin başlangıç adresineFFH değerini yükleyelim.

  � SFR�MOV $80h,#0FFh ;SFR’deki 80h adresine 0FFh

  değerini at� Üst RAM

  �MOV R0,#80h ;R0 kaydedicisine 80h değerini at�MOV @R0,#0FFh ;R0’ın gösterdiği adrese(Üst RAM’deki

  80h’a FFh değerini at)

 • Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)

  � Çip içi hafızadaki SFR kayıtçıları 80H-FFH adresleri arasında yeralırlar.

  � Fonksiyonel birimlere ait kayıtçıları içerir� Đşlemci çekirdeğine� Kesme birimi� Giriş-çıkış portları� Zamanlayıcı/sayıcı birimi� Zamanlayıcı/sayıcı birimi� Haberleşme birimleri ve diğer birimler

  � SFR alanında her mikrodenetleyici aynı kayıtçı sayısına sahip olmakzorunda değildir

  � Bu yüzden mikrodenetleyicilerin SFR belleğini oluşturan 128 baytkapasitenin tamamı dolu değildir. Hatta bazı adresler ileridekullanılmak üzere boş bırakılmıştır.

 • Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)

 • Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)

  P0, P1,P2, P3 kaydedicileri� 8051 mikrodenetleyicisinde bulunan dört adet port’a yüklenen çıkış

  değerlerinin ve porttan okunan giriş değerlerinin saklandığıkaydedicilerdir

  � Portlar hem bit hem de bayt olarak işlem yapmaya imkânsağlamaktadırlar.

  � Eğer harici hafıza birimleri ve seri haberleşme işlemi kullanılmıyorsakullanıcı dört portu da giriş/çıkış olarak kullanabilir.

 • Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)

  ACC (Akümülatör)� Çalışma esnasındaki sonuçların tutulduğu genel amaçlı kaydedicidir.

  � Herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce o işlemin ne olduğunugösteren operand’ın (komut) aküye yüklenmesi gerekir.

  � ALU tarafından yürütülen işlemlerin sonuçları da akümülatörde saklanır.

  � Bir kaydediciden bir diğerine veri transferi yine akümülatör üzerindengerçekleştirilebilir.

  � Çok amaçlı olan Akümülatör hemen hemen bütün mikrodenetleyicilerinen önemli kaydedicilerindendir.

 • Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)

  B kaydedicisi� B kaydedicisi 8 bitlik bir kaydedicidir ve sadece çarpma ve bölme

  işlemlerinde kullanılmaktadır.

  � Bir sayı ile başka bir sayı çarpılacaksa veya iki sayı birbirinebölünecekse MUL AB ve DIV AB komutları kullanılır.

  � Bu komutlardaki B kaydedicisi, çarpılacak ikinci sayıyı veya bölümsayısını saklar.

  � Bunun yanında B kaydedicisi geçici işlem kaydedicisi olarak dakullanılabilir.

 • Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)

  Program Durum Kaydedicisi (PSW)� SFR alanında bulunan önemli kaydedicilerden birisidir

  � Mikrodenetleyicinin çalıştırdığı programların kontrolünü yürütür.

  � ALU’daki işlemlerin sonucunda PSW’nin ilgili bitleri otomatik olarakdeğiştirilir.

  � RS1 ve RS0 olarak adlandırılan iki bitin alacağı değere göre kayıtçıdepolarının hangisinin kullanılacağı belirlenir.

 • Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)

  DPTR (Data Pointer-Veri Đşaretçisi)� Veri işaretçisi, sadece kullanıcı tarafından erişilebilen 16-bitlik (2 bayt)

  bir kaydedicidir.

  � Adından da anlaşılacağı üzere veriyi işaret etmek (göstermek) içinkullanılır.

  � 8051 mikrodenetleyicisinin harici hafıza birimlerine erişimini sağlayan� 8051 mikrodenetleyicisinin harici hafıza birimlerine erişimini sağlayanbazı komutlarda kullanılmaktadır.

  � Harici hafıza kullanımında 8051 mikrodenetleyicisi, DPTRkaydedicisinin gösterdiği adrese erişmektedir.

 • Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)

  SP (Stack Pointer-Yığın Đşaretçisi)� Yığın işaretçisi, yığından kaldırılacak veya yığına eklenecek bir sonraki

  değerin bellekteki konumunu ya da adresini belirtmek amacıylakullanılır.

  � Mikrodenetleyicinin RESET işlemine tabi tutulmasından sonra yığınişaretçisine (SP, Stack Pointer) Bank 0’daki R7’nin adresi (07H) atanır.

 • Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)

  PCON (Power Control-Güç Kontrol)� 8051 mikrodenetleyicisinin güç modlarının belirlenmesinde kullanılır.

 • Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)Özel Fonksiyon Kaydedicileri (SFR)

  IE ve IP Kaydedicileri� IE (Interrupt Enable-Kesme Yetkilendirme) ve IP (Interrupt Priorty-

  Kesme Öncelik) Kaydedicileri Kesme Rutinleriyle ilgili kontrol bitleriniiçermektedir.

  Zamanlayıcı/Sayıcı Kaydedicileri� TCON (Timer Control-Zamanlayıcı Kontrol) ve TMOD (Timer Mod-� TCON (Timer Control-Zamanlayıcı Kontrol) ve TMOD (Timer Mod-

  Zamanlayıcı Mod) Kaydedicileri Zamanlayıcı/sayıcı birimleri için kontrolbitlerini içerir.

  � TL0, TH0, TL1, TH1 kaydedicileri ise zamanlayıcı 0 ve zamanlayıcı 1’insayma değerlerini tutmaktadırlar.

  SCON, SBUF Kaydedicileri� SCON (Serial Control-Seri Kontrol) ve SBUF (Serial Buffer-Seri

  Tampon) kaydedicileri seri iletişimde kullanılan kontrol kaydedicileridir.

 • Harici Veri Belleği (Harici Veri Belleği (ExternalExternal RAM)RAM)

 • Hafıza Organizasyonu TasarımıHafıza Organizasyonu Tasarımı

  � 8051, A/D-D/A çeviricileri, LCD veya LED göstergeler v.b. birimlervasıtasıyla dış dünya ile haberleşebilmektedir.

  � Çevre birimler ve ek bellek birimleri ile iletişim kurulabilmesi için8051’e ait port pinleri belli bir program denetimi altındakullanılmalıdır.

  � Ancak pinlerin harici birimlere bağlanması, mikrodenetleyicinin diğer� Ancak pinlerin harici birimlere bağlanması, mikrodenetleyicinin diğeryapması gereken kontrol hizmetlerini kısıtlar.

  � Çözüm olarak, kullanılacak tüm elemanlar, özelliklerine göre ya veri(data) yada program (code) hafızası üzerine yerleştirilerek portpinleri her harici eleman için ortak kullanılır.

  � Farklı çevre birimlerin kullanacakları adres uçlarını tablo yardımıylatespit etme işlemine bellek haritası tasarımı denilmektedir.

 • Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları

  � Harici bellek olarak kullanılacak elemanlar birden fazla ise bu belleklerilgili hafıza alanı içine yerleştirilir.

  � 64KB veri hafıza ve 64KB program hafıza olmak üzere toplam 128KB’lıkbir adres haritamız mevcuttur.

  � Örneğin elimizde iki adet 8KB’lık SRAM entegresi bulunuyor ise bu ikientegrenin toplamı olan 16KB’lık bir bellek, 8051 mikrodenetleyicisineentegrenin toplamı olan 16KB’lık bir bellek, 8051 mikrodenetleyicisinebağlanarak kullanılabilir.

 • Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları

  XT AL218

  XT AL119

  RST9

  P0.0/AD039

  P0.1/AD138

  P0.2/AD2 37

  P0.3/AD3 36

  P0.4/AD435

  P0.5/AD534

  P0.6/AD633

  P0.7/AD7 32

  P2.0/A821

  A010

  A19

  A28

  A37

  A46

  A55

  A64

  A73

  A825

  D011

  D1 12

  D2 13

  D315

  D416

  D5 17

  D618

  D719

  SRAM1 SRAM2A0

  10

  A19

  A28

  A37

  A46

  A55

  A64

  A73

  A825

  D011

  D1 12

  D2 13

  D315

  D416

  D5 17

  D618

  D719

  ALE30

  EA31

  PSEN29

  P2.7/A15 28

  P2.0/A8P2.1/A9

  22

  P2.2/A10 23

  P2.3/A11 24

  P2.4/A12 25

  P2.5/A1326

  P2.6/A1427

  P1.01

  P1.12

  P1.23

  P1.34

  P1.45

  P1.56

  P1.67

  P1.78

  P3.0/RXD 10

  P3.1/T XD11

  P3.2/INT012

  P3.3/INT1 13

  P3.4/T0 14

  P3.7/RD17

  P3.6/WR16

  P3.5/T115

  80C51

  A825

  A924

  A1021

  A1123

  A122

  CE20

  CS26

  WE27

  OE22

  6264

  A825

  A924

  A1021

  A1123

  A122

  CE20

  CS26

  WE27

  OE22

  6264

 • Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları

  � 8KB kapasiteyi sahip bellek elemanları adresleyebilmek için gerekliolan minimum adres hattı 13’dür.

  Bit Sayısı 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  BellekKapasitesi

  64KB

  32 KB

  16 KB

  8 KB

  4 KB

  2KB

  1KB

  512Bayt

  256Bayt

  128Bayt

  64Bayt

  32Bayt

  16Bayt

  8Bayt

  4Bayt

  2Bayt

  8051 Adres hattı

  A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

 • Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları

  � 8KB’lık bir bellek 13 adres hattı ile adreslenebilir.

  � Birinci bellek 000016 adresinden 1FFF16 adresine kadar olan alanı işgaledecektir

  � Diğer 8KB’lık bellek de (ilk bellek birimini takiben) 200016 adresinden3FFF16 adresine kadar devam edecektir.

  AdresHattı

  A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 HEX

  SRAM10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0000

  1FFF0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  SRAM20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000

  3FFF0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 • Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları

  � Mikrodenetleyici 0000-1FFF arasında bir adres ürettiğinde SRAM1bellek birimi

  � 2000-3FFF arasında bir adres üretildiğinde ise SRAM2 bellek birimiseçilmiş olacaktır.

 • Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları

  Adres çözmede kullanılacak uçların tespitinde önemli

  Kıstaslar:1. Tüm elemanlarda aynı değere sahip (0 veya 1) bir adres hattı kod

  çözmede kullanılamaz.

  2. Herhangi bir birim için kullanılacak adres hattı o birimin adressınırları içerisinde değişmemelidir.sınırları içerisinde değişmemelidir.

  3. Gruplandırma için birimler arası değişen ve birim içerisindedeğişmeyen adres hatları seçilir

  4. Kaç adet destek birimi mevcutsa ona göre adres hattı sayısı tespitedilir.

  5. Adres alanları 2 ve 2’nin katları şeklinde bellek büyüklüğüne göreseçilirse kod çözme kolaylaşır

 • Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları

  Adres çözmede kullanılacak uçların tespitinde önemli Kıstaslar:1. A15 ve A14 SRAM1 ve SRAM 2 adres alanlarında sürekli sıfır (0)

  olduğundan kod çözme işleminde kullanılamaz.

  2. A13 adres hattı ilgili birimin alt ve üst sınırları arasında değişmediğiiçin seçme hattı olarak kullanılabilir.için seçme hattı olarak kullanılabilir.

  3. A13 adres hattı hem birim içerisinde değişmediğinden hem debirimler arası değiştiğinden gruplandırma için seçilebilir.

  4. Birim sayımız örneğimizde iki adet (SRAM1 ve SRAM2) olduğundantek bir adres hattı iki adet birimi yetkilendirmede kullanılabiliriz.

 • Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları

  Adres çözmede kullanılacak uçların tespitinde önemli

  Kıstaslar:� SRAM 1 için A13 her zaman ‘0’, SRAM2 içinse A14 her zaman ‘1’ dir.

  � Tasarımda başka entegre devre veya birim olmadığı için A13 adreshattı bellek entegrelerinin seçiminde tek başına kullanılabilir.

  � A13 ucu ‘0’ olduğunda SRAM1 seçilir, ‘1’ olduğunda ise SRAM2seçilir.

  � A13 adres hattı SRAM’lardan birine olduğu gibi, diğerine de birDEĞĐL kapısı (7404) üzerinden uygulanırsa seçme işlemi donanımsalolarak gerçekleştirilmiş olur.

 • Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları

  Adres çözmede kullanılacak uçların tespitinde önemli Kıstaslar:

  AD0 AD0AD1 AD1AD2 AD2AD3 AD3AD4 AD4AD5 AD5AD6 AD6

  AD0AD1AD2AD3AD4AD5AD6

  A0 A0A1 A1

  A2A2A3A3A4A4A5A5A6A6

  A0A1A2A3A4A5A6

  AD0AD1AD2AD3AD4AD5AD6

  XT AL218

  XT AL119 P0.0/AD0 39

  P0.1/AD1 38

  P0.2/AD2 37

  P0.3/AD3 36

  P0.4/AD4 35

  P0.5/AD5 34

  P0.6/AD6 33

  U1A010

  A19

  A28

  A37

  A46

  A55

  A64

  D0 11

  D1 12

  D2 13

  D3 15

  D4 16

  D5 17

  D6 18

  A010

  A19

  A28

  A37

  A46

  A55

  A64

  D0 11

  D1 12

  D2 13

  D3 15

  D4 16

  D5 17

  D6 18

  D02

  D13

  D24

  D35

  D46

  D57

  D68

  Q0 19

  Q1 18

  Q2 17

  Q3 16

  Q4 15

  Q5 14

  Q6 13

  ADRES/VERĐ YOLU

  ADRES YOLU

  AD7 AD7

  A8A9

  A10A11

  A13A14A15

  A12

  AD7

  A12A11A10A9A8A7A7 A7

  A8A9A10A11A12

  AD7

  A13ALE30

  EA31

  PSEN29

  RST9P0.6/AD6 33

  P0.7/AD7 32

  P2.7/A15 28

  P2.0/A8 21

  P2.1/A9 22

  P2.2/A10 23

  P2.3/A11 24

  P2.4/A12 25

  P2.5/A13 26

  P2.6/A14 27

  P1.01

  P1.12

  P1.23

  P1.34

  P1.45

  P1.56

  P1.67

  P1.78

  P3.0/RXD 10

  P3.1/T XD 11

  P3.2/INT0 12

  P3.3/INT1 13

  P3.4/T0 14

  P3.7/RD 17P3.6/WR 16

  P3.5/T1 15

  80C51

  A64

  A73

  A825

  A924

  A1021

  A1123

  A122

  CE20

  CS26

  WE27

  OE22

  D6 18

  D7 19

  6264

  A64

  A73

  A825

  A924

  A1021

  A1123

  A122

  CE20

  CS26

  WE27

  OE22

  D6 18

  D7 19

  6264

  D68

  D79Q6 13

  Q7 12

  LE11

  OE1

  74F573

  SRAM1SRAM2

 • Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları

  Adres çözümü için ek donanım

  � Harici RAM veya ROM belleği oluşturan entegreler birden fazla ise,her bellek entegresinin kendine ait kapladığı adres bölgesindeçalışması istenecektir.

  � Bu durumda 8051’in P0 ve P2 portlarından üretilen adres bilgisiçözülerek hangi bellek entegresinin hangi sınırlar arasında aktif veyaçözülerek hangi bellek entegresinin hangi sınırlar arasında aktif veyapasif yapılacağı belirlenebilir.

  � Bu amaç için 74138 kod çözücü entegresi piyasada yaygın olarakkullanılmaktadır.

 • Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları Bellek Birimlerinin Çoklu Kullanımları

  Adres çözümü için ek donanım

  A1 Y0 15

  Yetkilendirme Giriş Kodu Çıkışlar

  E1 E2 E3 C B A Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7

  x x 1 x x x 1 1 1 1 1 1 1 1

  x 1 x x X x 1 1 1 1 1 1 1 1AB2

  C3

  E16

  E24

  E35

  Y0Y1 14

  Y2 13

  Y3 12

  Y411

  Y5 10

  Y6 9

  Y7 7

  74LS138

  x 1 x x X x 1 1 1 1 1 1 1 1

  0 x x x X x 1 1 1 1 1 1 1 1

  1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

  1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1

  1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1

  1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

  1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1

  1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1

  1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1

  1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

 • Bellek Organizasyonun Metodolojik TasarımıBellek Organizasyonun Metodolojik Tasarımı

  Bellek organizasyonunu metodik bir şekilde gerçekleştirmek içinizlenmesi gereken adımlar

  1. Elemanların bellek alanını (Program-Veri) belirle.

  2. Elemanların adres sınırlarını belirle.

  3. Adres çözümleme için gerekli adres hatlarını belirle.

  4. Kod çözücü çıkışlarının, hangi elemanların CS uçlarına bağlanacağınıbelirle.