Các loại dây

  • View
    174

  • Download
    12

Embed Size (px)

Transcript

Cc loi dy ( cc ) tennisAshaway Ashaway Monogut 16L

Chi tit sn phm L s kt hp ca rt nhiu cc si Polymer tng hp v monofilament. N c bn ca si monofilamnet nhng li c nhng phn hi bng tt ca si tng hp (synthetic gut). Rt ph hp vi nhng ngi chi mun tm kim bn cao. * C dy: 16 * Chiu di: 12m * Thnh phn cu to: Gm nhiu si polymer tng hp v bn ngoi l lp nh tng fluorocarbon Ashaway Synthetic gut 17

Ashaway Dynamite WB

Chi tit sn phm L s kt hp ca c bn v ny, vi cu to nhng lp bn trong gm cc si cc nh c tnh n hi. Cu to dng bn ny gip vic cng dy c d dng. L s chn la tuyt vi cho nhng ngi chi mun tm kim kh nng tr lc nhiu hn m vn duy tr c ny nhng li khng b sn dy. * C dy: 16 * di: 11.5m * Thnh phn cu to: Cu to bi ma trn cc li c sn xut t cc si Zyex xon v bn cht ca nhiu si cc nh v dai. * Mu: Lavender (xanh nht hi pha )

Ashayway Crossfire 17

Chi tit sn phm Nhng dy chnh c lm t si Kevlar (Rut b) c 17 c s dng nng cao bn v tnh n hi. Nhng dy ngang oc lm t mt loi si tng hp c 16 duy tr tnh linh ng, kh nng iu khin v tr lc ca bng. S kt hp ny lm tng sc nh cho ngi chi nh xoy ln. Nhiu tay chi nh cao thng dng loi cc ny v n duy tr c kh nng tr lc tt. L loi dy c chn la s 1 trong nhiu nm lin. * C dy: 17 dy dc, 16 dy ngang * Chiu di: dy dc khong 6,5m, dy ngang khong 5,5m. * Thnh phn cu to: Nhng dy chnh c thnh phn cu to 100% c bn t cc si Kevlar vi nylon * Mu: Mu t nhin. Luxilon Cc Tennis Luxilon Biger banger ACE touch hybrid

Chi tit sn phm Tt c nhng loi dy hai si cu to t cc n si u nng cao s thoi mi v cm gic bng tt hn so vi nhng dy n. Si Ace 18 kt hp vi Supersence 16L nng cao bn v kh nng iu khin. C dy nh Ace 18 to xoy tt hn. C th cng 1 trong 2 dy lm dy dc (dy chnh) u c, nhng c kh nng iu khin mc ti a th nn cng dy Ace 18 lm dy dc. * C dy: 16L & 18Ace * di: 2 x 6,7m * Thnh phn cu to si Ace 18: Co-polymer (nylon) + Fluocarbon resin + nhiu cc si nh mi * Thnh phn cu to si Supersence 16L: Co - polymer (nylon) + Fluocarbon esin Cc Tennis Luxilon Big Banger Original rough

Chi tit sn phm Phin bn kt cu ca Luxilon kh ph bin v ci thin xoy. * C dy: 16 * di: 12m * Thnh phn cu to: Co - polymer (nylon) + Fluocarbon. * Kt hp ca c kh nng tr lc v iu khin n nh * Kh nng chng m khi thi tit xu. * bn cao * cng dy tt, cm gic bng tt. Cc Tennis Luxilon Alu Power rough

Chi tit sn phm bn v kh nng kim sot ca si Luxilon ALU kt hp vi cc si Luxilon polyester khc to mt bc t ph mi. Cu trc gm nhiu cc si polyester cho php ngi chi t c nhng c ct bng d dng. Nhng ngi chi vi tc nhanh cng c xu hng chn dy ny v n to xoy bng tt. * C dy: 16L * di: 12m * Thnh phn cu to: Co - polymer (nylon) + Fluocarbon resin + Aluminum fibers * bn tuyt vi (dai hn 12%) * Tr lc tt * To nhng c phn hi tt. Cc Tennis Luixlon Big banger ACE

Chi tit sn phm Luxilon Ace to kh nng kim sot v xoy tuyt vi trong khi vn c bn cao vi c dy nh. vi v iu khin bng n nh, dy c tnh n hi tt. * C dy: 18 * di: 12m * Thnh phn cu to: Co - polymer (nylon) + Fluocarbon resin + nhiu cc si nh mi. Pacific Cc Tennis Pacific Poly Power Spin

Chi tit sn phm Power Spin c thit k c bit tn dng ti a nhng hiu qu v xoy bng. Cu duy nht ny cho xoy ln hn vi kh nng tr lc v kim sot tt nht khi tip

xc bng. S kt hp ca Thermo Twist v Pre - Stretch duy tr v nng cao kh nng tr lc v xoy bng. Cc Tennis Pacific Power Blend

Chi tit sn phm Aramid mang li bn ti a cho dy dc (dy chnh) trong khi dy ngang Power Line to ra kim sot v tc tt. Dnh cho nhng tay chi chuyn nghip v h i hi nhng c tnh nng cao v c ny, bn, kh nng kim sot v tr lc. Cc Tennis Pacific Poly Power16

Chi tit sn phm Cc si Polyster c tn sut cao vi h thng bo v bn ngoi pht trin c bit nng cao kh nng kim sot v bn khi bng tc ng. Tnh n hi cc tt cng vi phn ng bng nhanh cng l nhng c tnh ca dy ny.

* Tng bn * Nng cao kh nng iu khin * Tr lc hn Cc Tennis Pacific Force17

Chi tit sn phm Pacific gii thiu mt loi dy mi trn th trng l Force 17. Dy Force to tnh n hi v co gin tt hn nhng dy polyester c sn xut trc . Kh nng chng rung ca Force khng ging bt k mt loi dy no khc v n va cho cm gic bng tt va c bn nh mong mun. i vi nhng ngi chi mun tm kim cm gic bng tt, c kh nng iu khin v bn th dy Force ny l s la chn hp l. Prince Cc Tennis Prince Premier

Cc Tennis Prince Tournament Poly

Chi tit sn phm S tng ln ca cc ng vin trong cu to dy cho xoy ti a khi tip xc vi bng. Cu trc kiu qun duy nht y cho cm gic bng tt nht. * C dy: 16 * di: gn 12m * Li ch: C cm gic bng tt nh kt cu cho xoy ti a ph hp vi mi ngi chi. * Thnh phn cu to: S kt hp ca cc ng vin bng nylon cho cm gic bng tt nht. * Mu: Trng, vng

Cc Tennis Prince Tour

Chi tit sn phm Nhng si cc nh v bn ca dy ny cho php ngi chi nng cao kh nng tr lc v cho nhng c vung xa m vn kim sot c, tj c tc vung nh mong mun m khng mt i kh nng kim sot bng. Dy Tour l s la chn tuyt vi cho nhng ngi chi thch nh nhng c nh mnh. * C dy: 17 * di: 12m * Thnh phn cu to: Gm nhiu cc si monofilament * Mu: Grey Cc Tennis Prince Synthetic gut

Cc Tennis Prince Probend

Cc Tennis Prince Topspin Plus 16.

Wilson Cc Tennis Wilson Stamina

Cc Tennis Wilson Reaction

Cc Tennis Wilson Natural Duo

Cc Tennis Wilson NXT Duo

Ngun: tuyetnhungsport