Campuran pemasaran-promosi

Embed Size (px)

Text of Campuran pemasaran-promosi

CAMPURAN PEMASARANPromosi

Definasi Pengiklanan Pengiklanan

didefinisikan sebagai sebarang bentuk persembahan atau komunikasi berbayar, bersifat tidak peribadi, yang ditujukan kepada kumpulan sasaran dengan tujuan untuk mempromosi, memperkenal dan meningkatkan atau melariskan jualan sesuatu produk , perkhidmatan ataupun idea oleh penaja yang dikenalpasti.

MEMBENTUK KEMPEN PENGIKLANAN

Objektif-objektif Pengiklanan

Menetapkan Belanjawan Pengiklanan

Penentuan belanjawan pengiklanan dipengaruhi oleh lima faktor berikut: Peringkat kitaran hayat keluaran Persaingan dan bilangan pengiklanan (competition and clutter) Kekerapan pengiklanan (advertising frequency) Perbezaan keluaran (product differentiation) Ciri-ciri pasaran (market characteristics)

1. 2.

3. 4. 5.

PROMOSI JUALAN

Promosi jualan membawa maksud segala rangsangan secara langsung yang menawarkan insentif ataupun nilai yang lebih ke atas keluaran melalui desakan jualan, agihan keluaran kepada pengguna akhir dengan objektif untuk mewujudkan jualan segera. Alat untuk menjayakan promosi jualan boleh dibahagikan mengikut sasaran pasaran seperti berikut: Promosi jualan pengguna Promosi jualan perdagangan Promosi tenaga jualan

1. 2. 3.

Objektif promosi penggunaMenggunakan promosi jualan pengguna adalah bertujuan untuk:

menggalakkan pengguna mencuba suatu produk baru. menggalakkan pengguna untuk meningkatkan penggunaan dan pembelian produk yang telah memasuki peringkat matang mengekalkan dan memberi ganjaran kepada pelanggan yang setia.

Objektif promosi perdaganganPromosi jualan perdagangan diadakan adalah untuk:

menggalakkan peruncit/pemborong membantu menjual item-item baru keluaran syarikat pengeluar menggalakkan peruncit/pemborong untuk membantu mengiklankan produk pengeluar menggalakkan peruncit/pemborong untuk terus membeli

Objektif promosi tenaga jualanObjektif tenaga jualan berkemungkinan untuk:

menggalakkan dan meningkatkan sokongan lebih ramai tenaga jualan terhadap pemsaran produk atau keluaran baru syarikat. menggalakkan tenaga jualan agar berusaha dengan lebih baik

MEMILIH ALAT ATAU TEKNIK PROMOSI JUALAN YANG BERSESUAIANAlat promosi jualan pengguna a) Sampel b) Kupon c) Tawaran pembayaran kembali tunai (cash refund offers) d) Tawaran berkembar e) Promosi di tempat pembelian (point of purchase/POP) f) Peraduan, cabutan bertuah , permainan

MEMILIH ALAT ATAU TEKNIK PROMOSI JUALAN YANG BERSESUAIAN-

Alat promosi jualan perdagangan menggalakkan para peruncit atau pemborong untuk membawa sesuatu jenama, memberikannya ruang peragaan, mempromosikannya dalam pengiklanan dan menjualnya kepada pengguna Peraduan Diskaun Tawaran percuma untuk membeli suatu item pengeluar

Memilih Alat atau Teknik Promosi Jualan yang BersesuaianAlat promosi tenaga jualankempen pertandingan Pakej pelancongan program-program lain yang dapat menarik perhatian tenaga jualan membuat jualan.

PERHUBUNGAN AWAMPerhubungan awam adalah merupakan aktivitiaktiviti ataupun program-program yang dijalankan oleh syarikat untuk mendapatkan kepercayaan, penerimaan pemahaman daripada orang ramai, serta untuk membina imej sesebuah syarikat. perhubungan awam yang boleh dilakukan untuk mendapatkan publisiti yang positif dan membina imej koporat yang baik

FUNGSI-FUNGSI PERHUBUNGAN AWAM

Hubungan akhbar atau wakil akhbar Publisiti keluaran Lobi

ALAT-ALAT UTAMA PERHUBUNGAN AWAMBerita Ucapan Peristiwa istimewa Bahan-bahan bertulis Bahan-bahan pandang dengar Bahan-bahan identity korporat spt logo

JUALAN PERIBADI

Ia adalah satu kaedah komunikasi penjualan yang membolehkan komunikasi dua hala tentang idea, produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat . Komunikasi berlaku di antara penjual dengan pengguna dan ia tidak melibatkan perantaraan media seperti televisyen, radio, majallah atau akhbar.

JUALAN PERIBADI

TUJUANNYA ADALAH UNTUK . menjual produk yang dikeluarkan dan mendapat maklumbalas yang cepat daripada pengguna tentang idea, produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat

BILAKAH JUALAN PERIBADI SESUAI DIGUNAKAN?

Kawasan pasaran sasaran tertumpu Produk yang dijual mempunyai nilai unit yang tinggi, agak teknikal atau rumit dan mungkin memerlukan kepada demonstrasi. Produk yang dijual merupakan produk yang perlu disesuaikan mengikut keperluan pelanggan. Contohnya insuran.

BILAKAH JUALAN PERIBADI SESUAI DIGUNAKAN?

Produk berada di peringkat pengenalan dalam kitaran hayat pengeluaran

Organisasi tidak mempunyai kos yang banyak untuk melaksanakan kempen pengiklanan.

KELEBIHAN JUALAN PERIBADIDapat memahami gelagat pelanggan

Komunikasi terus kepada pelanggan

Matlamatnya untuk membuat jualan tercapai.

KELEMAHAN JUALAN PERIBADI

Kesukaran memperolehi jurujual yang mahir dan cekap?????

Kos Yang Tinggi

Tugasan:

Tajuk: Pengiklanan Sediakan satu iklan yang mempromosi sesuatu produk/perkhidmatan. Tentukan objektif iklan dan sasaran iklan anda. Persembahan iklan perlu disediakan dalam bentuk power point. Anda dinasihatkan supaya menumpu pada satu jenama produk sahaja.