19
28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele de montaj REHAU utilizate. - Foarfecele pentru ţeavă de la REHAU au o lamă ascuţită. Depozitați și ma- nipulați foarfecele astfel încât să excludeți orice pericol de rănire din cauza foarfecelor REHAU pentru țeavă. - La scurtarea țevilor, respectați întotdeauna distanța de siguranță ăntre mîna cu care sprijiniți țeava și trusa de tăiere. - În timpul procesului de tăiere, nu interveniți niciodată în zona de tăiere a trusei sau în zona pieselor în mișcare. - După procesul de expandare, capătul de țeavă expandat revine în forma sa inițială (material cu memorie) În această fază, nu introduceți obiecte străine în capătul de țeavă expandat. - În timpul procesului de presare, nu interveniți niciodată in zona de presare a trusei sau în zona pieselor în mișcare. - Până la finalizarea procesului de presare, fitingul poate cădea de pe ţeavă. Pericol de rănire! - La lucrările de întreţinere sau reabilitare precum și la schimbarea locului de montaj, scoateţi întotdeauna din priză ștecărul trusei utilizate și asiguraţi-le împotriva pornirii accidentale. 6.1 Informaţii specifice și indicaţii de siguranţă pentru cutiile sanitare Utilizarea conform domeniului de aplicaţie specificat Cutiile sanitare REHAU trebuie să fie proiectate, instalate și utilizate așa cum este prezentat în aceste informaţii tehnice. Orice altă utilizare este considerată neconformă cu destinaţia și este, prin urmare, interzisă. Punerea de comun acord a departamentelor implicate Utilizarea cutiilor sanitare REHAU implică anumite premise în ceea ce privește construcţia pereţilor. De aceea, înainte de începerea lucrărilor este necesară o punere de acord a departamentelor implicate (de ex. constructori zidărie uscată, constructori la roșu, zidari, faianţari), proiectanţi (de ex. structurist, proiectant, arhitect) și beneficiar. Grosimea stratului izolator pentru izolarea ţevilor În anumite circumstanţe, în conformitate cu Legea privind economia de energie (EnEV), DIN 1988-200 sau alte reglementări naţionale, poate fi necesară izolarea conductelor de racordare a cutiilor sanitare cu o grosime a stratului izolator de peste 9 mm. În aceste cazuri, termoizolaţia colorată a ţevilor trebuie înlocuită cu o termoizolaţie cu o grosime corespunzătoare. Clasa de material de construcţii Cutiie sanitare, inclusiv componentele conţinute, se încadrează în cla- sa de materiale de construcţii B2 conform DIN 4102 resp. E conform DIN EN 13501. Aplicabilitatea cutiilor sanitare în raport cu normele de protecţie împotriva incendiului pentru respectivul perete de instalare, trebuie evaluată. Muchii ascuţite Componentele cutiilor sanitare și a cadrelor suport RSB, în special tablele metalice destinate sertizării și clemele de fixare pot prezenta muchii ascuţite. De aceea, în timpul transportului și al prelucrării purtaţi mănuși de protecţie adecvate. Spumă pentru montaj RSB Spuma pentru montaj RSB conţine unele substanţe care, în condiţii de utili- zare neconformă, pot cauza iritaţii ale pielii, ochilor, căilor respiratorii sau ale mucoaselor, reacţii alergice sau alte pericole pentru sănătate. Spuma pentru montaj RSB se încadrează în clasa de materiale de construcţii B2 conform DIN 4102 (normal inflamabil). Transportul, depozitarea (de ex. la supraîncălzire) sau întrebuinţarea inadecva- tă poate cauza un pericol prin emanaţiile de substanţe. Prin urmare folosiţi spuma pentru montaj RSB doar exclusiv în scopul prevăzut, respectaţi indicaţiile de depozitare și utilizare înscrise pe ambalaj și pe fișa tehnică de securitate. În timpul prelucrării purtaţi mănuși de protecţie adecvate și ochelari de protecţie și asiguraţi ventilaţia suficientă a spaţiului de lucru. Fișa tehnică de securitate poate fi descărcată de la: www.rehau.com.

Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

28

6 CUTII SANITARE REHAU

Referitor la montaj

- Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele de montaj REHAU utilizate.

- Foarfecele pentru ţeavă de la REHAU au o lamă ascuţită. Depozitați și ma-nipulați foarfecele astfel încât să excludeți orice pericol de rănire din cauza foarfecelor REHAU pentru țeavă.

- La scurtarea țevilor, respectați întotdeauna distanța de siguranță ăntre mîna cu care sprijiniți țeava și trusa de tăiere.

- În timpul procesului de tăiere, nu interveniți niciodată în zona de tăiere a trusei sau în zona pieselor în mișcare.

- După procesul de expandare, capătul de țeavă expandat revine în forma sa inițială (material cu memorie) În această fază, nu introduceți obiecte străine în capătul de țeavă expandat.

- În timpul procesului de presare, nu interveniți niciodată in zona de presare a trusei sau în zona pieselor în mișcare.

- Până la finalizarea procesului de presare, fitingul poate cădea de pe ţeavă. Pericol de rănire!

- La lucrările de întreţinere sau reabilitare precum și la schimbarea locului de montaj, scoateţi întotdeauna din priză ștecărul trusei utilizate și asiguraţi-le împotriva pornirii accidentale.

6.1 Informaţii specifice și indicaţii de siguranţă pentru cutiile

sanitare

Utilizarea conform domeniului de aplicaţie specificat

Cutiile sanitare REHAU trebuie să fie proiectate, instalate și utilizate așa cum este prezentat în aceste informaţii tehnice. Orice altă utilizare este considerată neconformă cu destinaţia și este, prin urmare, interzisă.

Punerea de comun acord a departamentelor implicate

Utilizarea cutiilor sanitare REHAU implică anumite premise în ceea ce privește construcţia pereţilor. De aceea, înainte de începerea lucrărilor este necesară o punere de acord a departamentelor implicate (de ex. constructori zidărie uscată, constructori la roșu, zidari, faianţari), proiectanţi (de ex. structurist, proiectant, arhitect) și beneficiar.

Grosimea stratului izolator pentru izolarea ţevilor

În anumite circumstanţe, în conformitate cu Legea privind economia de

energie (EnEV), DIN 1988-200 sau alte reglementări naţionale, poate fi necesară izolarea conductelor de racordare a cutiilor sanitare cu o grosime a stratului izolator de peste 9 mm. În aceste cazuri, termoizolaţia colorată a ţevilor trebuie înlocuită cu o termoizolaţie cu o grosime corespunzătoare.

Clasa de material de construcţii

Cutiie sanitare, inclusiv componentele conţinute, se încadrează în cla-sa de materiale de construcţii B2 conform DIN 4102 resp. E conform DIN EN 13501. Aplicabilitatea cutiilor sanitare în raport cu normele de protecţie împotriva incendiului pentru respectivul perete de instalare, trebuie evaluată.

Muchii ascuţite

Componentele cutiilor sanitare și a cadrelor suport RSB, în special tablele metalice destinate sertizării și clemele de fixare pot prezenta muchii ascuţite. De aceea, în timpul transportului și al prelucrării purtaţi mănuși de protecţie adecvate.

Spumă pentru montaj RSB

Spuma pentru montaj RSB conţine unele substanţe care, în condiţii de utili-zare neconformă, pot cauza iritaţii ale pielii, ochilor, căilor respiratorii sau ale mucoaselor, reacţii alergice sau alte pericole pentru sănătate. Spuma pentru montaj RSB se încadrează în clasa de materiale de construcţii B2 conform DIN 4102 (normal inflamabil).Transportul, depozitarea (de ex. la supraîncălzire) sau întrebuinţarea inadecva-tă poate cauza un pericol prin emanaţiile de substanţe.Prin urmare folosiţi spuma pentru montaj RSB doar exclusiv în scopul prevăzut, respectaţi indicaţiile de depozitare și utilizare înscrise pe ambalaj și pe fișa tehnică de securitate. În timpul prelucrării purtaţi mănuși de protecţie adecvate și ochelari de protecţie și asiguraţi ventilaţia suficientă a spaţiului de lucru.Fișa tehnică de securitate poate fi descărcată de la: www.rehau.com.

Page 2: Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

29

Ap

ă p

ota

bilă

RAUTITAN PX

Componentele de îmbinare ale sistemului universal RAUTITAN, în special fitingurile RAUTITAN PX din materialul PPSU, trebuie protejate înainte de

contactul cu spumele pentru montaj cu materiale corespunzătoare. A se respecta de asemenea și indicaţiile suplimentare din Informaţiile tehnice „Sistemul de instalaţii pentru locuinţe RAUTITAN“ (număr tipar 893621).

Utilizarea plăcilor de distanţare alternative

Pentru obţinerea diverselor adâncimi pentru zidăria de mascare, de la 70 - 75 mm, resp. 140 - 150 mm, pe lângă plăcile de distanţare RSB pot fi utilizate și plăci termoizolante adecvate, cu formă stabilă, de ex. din Styrodur (XPS) sau spumă poliuretanică (PUR).Materialele moi, amortizante precum Styropor (EPS), spumă PE sau similare nu sunt adecvate în acest scop.

Performanţa hidraulică

Prin înglobarea componentelor sistemului (fitinguri, seturi pentru zidărie ale armăturilor montate sub tencuială, apometre, ventile montate sub tencuială etc.) în blocul din spumă PUR rigidă, performanţa hidraulică a respectivului racord sanitar este predefinită. Înainte de utilizarea cutiilor sanitare REHAU ve-rificaţi, cu ajutorul calculului pierderii de presiune și a determinării diametrelor nominale, conform DIN 1988-300 aplicabilitatea lor fundamentală.

Dimensiuni predefinite

Prin înglobarea componentelor sistemului (fitinguri, seturi pentru zidărie ale armăturilor montate sub tencuială, apometre, ventile montate sub tencuială etc.) în blocul din spumă PUR rigidă, poziţia, distanţele și adâncimile de montaj ale acestora sunt predefinite.Înainte de utilizarea cutiilor sanitare REHAU verificaţi adecvarea acestora pentru respectivele construcţii de perete prevăzute (de ex. în ceea ce privește grosimea tencuielii, placare, construcţie suport, adâncimea zidăriei de mascare).

Page 3: Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

30

6.2 Cutii sanitare REHAU

6.2.1 Vedere de ansamblu a sistemului

Cutii sanitare REHAU

Pentru racord individual (RSB) Pentru racorduri în serie (RSB+) Cu apometru Pentru zidărie umedă (RSB light)

Montat pe tencuială

lavoar

mașină de spălat

spălător

cadă / duș

lavoar

mașină de spălat

spălător

cadă / duș

combinaţie apometru-lavoar

apometru dublu

lavoar

racord individualMontat sub tencuială

cadă de baie ibox

duș ibox

cadă de baie varox / bluebox

duș varox / bluebox

cadă de baie ibox

duș ibox

cadă de baie varox / bluebox

duș varox / bluebox

Accesorii

Placă de distanţare 240 mm

Adeziv pentru montaj

Placă de distanţare 350 mm

Spumă de montaj

Cadru suport cu șină metalică

Leră de montaj

Cadru suport cu placă din lemn

Clește de sertizare

Traversă lavoar

Tab. 6-1 Vedere de ansamblu sistem cutii sanitare REHAU

Page 4: Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

31

Ap

ă p

ota

bilă

6.2.2 Descrierea sistemului

Variante de execuţie

- Cutii sanitare pentru racorduri individuale RSB concepute special pentru racordarea obiectelor sanitare instalate pe tencuială sau sub tencuială, în instalaţii cu teuri și cu distribuitoare

- Cutiile sanitare pentru racorduri în serie RSB+ concepute special pentru racordarea obiectelor sanitare instalate pe tencuială sau sub tencuială, în instalaţii în serie și conducte cu distribuţie inelară

- Alte variante cu apometru, sistem de închidere și cutie goală ca placă de distanţare

Cleme universale de fixare (cu excepţia RSB light)

- Formulă patentată; fixare datorită grosimii tablei de 0,6 mm - Integrate în corpul izolator, rabatabile la nevoie pentru utilizarea flexibilă pe zidărie clasică, zidărie uscată, pe schelet din lemn, zidărie de mascare sau beton

Corp izolator din spumă PUR rigidă

- Corp izolator rezistent la condens și cu rol de amortizor fonic, din spumă poliuretanică rigidă cu celule închise

- Cu marcaj tip "cruce" centrală și linii de marcare pentru alinierea cu exac-titate a racordurilor de perete și a suprafeței structurate, totul pentru o mai bună aderenţă a tencuielii

- Termoizolaţia corpului cutiei 100 % conform EnEV resp. DIN 1988-200, conductivitate termică de 0,037 W/mK la 40 °C

- Stabil mecanic și astfel ușor de utilizat pe șantier - Fără conţinut de clorofluorcarburi și halogeni

Fitinguri și conducte de racordare RAUTITAN integrate

- Premontat complet din fabrică, presiune verificată și pregătit pentru racorda-re cu ţevi RAUTITAN stabil în construcţia pardoselei

- Conducte de racordare pentru apă potabilă termoizolate cu izolaţie colorată (apă rece verde, apă caldă roșu, apă mixtă gri; cu excepţia RSB light)

- Izolaţie pentru ţeavă cu grosimea de 9 mm pentru izolarea conform DIN 1988-200, conductivitate termică de 0,040 W/mK la 40 °C

- Racorduri pentru armături și capete de ţeavă închise cu dopuri de protecţie - Racorduri pentru armături RAUTITAN RX din bronz rezistente la torsiune, fără tensiuni și integrate cu precizie milimetrică în cutia sanitară

Accesorii

- Traversă RSB și cadru suport RSB pentru fixarea chiuvetei în zidărie uscată - Spumă pentru montaj RSB și adeziv pentru montaj RSB, pentru fixarea cutiilor sanitare în zidărie umedă (decupaje și zidărie de mascare)

- Unealtă de montaj pentru sertizare în zidărie uscată și pentru fixare în faza de întărire a spumei pentru montaj RSB și a adezivului pentru montaj RSB în zidărie umedă

Fig. 6-1 Exemplul unei cutii sanitare (aici RSB+ spălător)

- Conform stadiului actual al tehnologiei în ceea ce privește protecţia fonică, protecţia la condens și izolaţia fonică

- Timp de montaj redus substanţial datorită cutiilor sanitare preconfecţionate complet

- Soluţii sigure pentru viitor, pentru instalaţii optimizate din punct de vedere igienic (în serie și conductă inelară)

- Schemă de instalare exactă, reproductibilă - Risc redus de reclamaţii datorită prefabricării - Cheltuieli reduse de depozitare și livrare faţă de modul de instalare standard. - Adecvate pentru majoritatea situaţiilor de montaj și a tipurilor de construcţie a peretelui

Zidărie uscată Zidărie umedă

Componentă(e) sistem posibilă(e)

Construcţie pe schelet metalic (profile CW)

Construcţie pe schelet din lemn

Montaj în faţa peretelui (zidărie de mascare)

Montaj în perete (decupaj)

Cutie sanitară de ales în conformitate cu obiectul sanitar și tipul de instalare (racord individual/în serie)

Accesorii pentru fixare chiuvetă

Traversă RSB sau cadru suport RSB

Traversă RSB – –

Materiale auxiliare pentru montajul cutiilor sanitare

– – Adeziv pentru montaj RSB Spumă pentru montaj RSB

Unealtă pentru montajul cutiilor sanitare

Clește de sertizare RSB – eventual dispozitiv pentru montaj RSB eventual dispozitiv pentru montaj RSB

Alte componente RSB – – eventual placă de distanţare RSB eventual placă de distanţare RSB

Premise constructive condiţii necesare, resp. limitări

adâncimea interioară a peretelui min. 70 mm profil CW75 la cadru suport RSB

schelet din lemn min. 70 mm adâncime

adâncime zidărie pentru mascare min. 70 mm

decupaj la dimensiunea cutiei sanitare + împrejur 2 cm, adâncime decupaj min. 70 mm

Tab. 6-2 Tabel pentru selectare rapidă

Page 5: Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

32

6.2.3 cutii sanitare pentru racorduri individuale montate pe tencuială (RSB)

Fig. 6-2 RSB lavoar Fig. 6-3 RSB spălător bucătărie Fig. 6-4 RSB maşină de spălat Fig. 6-5 RSB cadă de baie / duş pe

tencuială

Fig. 6-6 RSB cadă de baie ibox Fig. 6-7 RSB cadă de baie varox /

bluebox

Fig. 6-8 RSB duş ibox Fig. 6-9 RSB duş varox / bluebox

RSB cadă de baie ibox - Pentru armături de la Hansgrohe montate sub tencuială, adecvate pentru corpul de bază ibox universal, din zidărie (fără închidere prealabilă)

- Ieșire Rp½ pentru furtunul de duș montat pe tencuială în partea dreaptă, deasupra corpului de bază

- Țevi de racordare apă potabilă RAUTITAN stabil 20 - Dimensiuni bloc spumă L x Î x A = 350 x 400 x 70 mm

RSB cadă de baie varox / bluebox - Pentru armături de la Hansa montate sub tencuială adaptate pentru corpul de bază în zidărie Hansavarox (varianta fără închidere prealabilă) resp. Hansabluebox (varianta fără închidere prealabilă)

- Ieșire Rp½ pentru furtunul de duș montat pe tencuială în partea dreaptă, deasupra corpului de bază

- Țevi de racordare apă potabilă RAUTITAN stabil 20 - Dimensiuni bloc spumă L x Î x A = 350 x 400 x 70 mm

RSB duș ibox - Pentru armături de la Hansgrohe montate sub tencuială, adecvate pentru corpul de bază ibox universal, din zidărie (varianta fără închidere prealabilă)

- Ieșire Rp½ pentru furtunul de duș montat pe tencuială central, sub corpul de bază

- Țevi de racordare apă potabilă RAUTITAN stabil 20 - Dimensiuni bloc spumă L x Î x A = 350 x 400 x 70 mm

RSB duș varox / bluebox - Pentru armături de la Hansa montate sub tencuială adaptate pentru corpul de bază în zidărie Hansavarox (varianta fără închidere prealabilă) resp. Hansabluebox (varianta fără închidere prealabilă)

- Ieșire Rp½ pentru furtunul de duș montat pe tencuială central, sub corpul de bază

- Țevi de racordare apă potabilă RAUTITAN stabil 20 - Dimensiuni bloc spumă L x Î x A = 350 x 400 x 70 mm

RSB lavoar - Pentru chiuvete sau lavoare - Distanţa între axurile centrale la racordurile pentru apă potabilă Rp½ 80 mm - Țevi de racordare apă potabilă RAUTITAN stabil 16 - Cot sifon cu niplu din cauciuc pentru sifon DN 32/40 - Țeavă de racordare apă uzată RAUPIANO PLUS DN 50 - Dimensiuni bloc spumă L x Î x A = 350 x 280 x 70 mm

RSB spălător bucătărie - Pentru spălător, chiuvete pentru spălat vase sau alte chiuvete - Distanţa între axurile centrale la racordurile pentru apă potabilă Rp½ 153 mm

- Țevi de racordare apă potabilă RAUTITAN stabil 16 - Cot DN 50 cu inel de etanșare, pentru sifon DN 50 - Țeavă de racordare apă uzată RAUPIANO PLUS DN 50 - Dimensiuni bloc spumă L x Î x A = 240 x 280 x 70 mm

Mașină de spălat RSB - Pentru mașini de spălat - Distanţa racord Rp½ apă potabilă și apă uzată 100 mm - Țeavă de racordare apă potabilă rece RAUTITAN stabil 16 - Sifon pentru montaj în perete Dallmer HL400 cu piesă pentru curăţare, ștuţ filetat cu posibilitate de prelungire, cot racord pentru furtun și placă de acoperire din oţel inox

- Racord suplimentar pentru apă uzată DN 50 - Dimensiuni bloc spumă L x Î x A = 240 x 280 x 70 mm

RSB cadă de baie/duș - Pentru căzi de baie și dușuri cu armături montate pe tencuială - Distanţa între axurile centrale la racordurile pentru apă potabilă Rp½ 153 mm

- Țevi de racordare apă potabilă RAUTITAN stabil 16 - Dimensiuni bloc spumă L x Î x A = 240 x 280 x 70 mm

6.2.4 Cutii sanitare pentru racorduri individuale montate sub tencuială (RSB)

Page 6: Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

33

Ap

ă p

ota

bilă

Fig. 6-10 RSB+ spălător Fig. 6-11 RSB+ spălător bucătărie Fig. 6-12 RSB+ maşină de spălat Fig. 6-13 RSB+ cadă / duş montat pe

tencuială

RSB+ chiuvetă - Pentru chiuvete sau lavoare - Distanţa între axurile centrale la racordurile pentru apă potabilă Rp½ 80 mm - Conducte de racordare în formă de inel, apă potabilă RAUTITAN stabil 20 - Cot sifon cu niplu din cauciuc pentru sifon DN 32/40 - Țeavă de racordare apă uzată RAUPIANO PLUS DN 50 - Dimensiuni bloc spumă L x Î x A = 350 x 280 x 70 mm

RSB+ spălător - Pentru spălător, chiuvete pentru spălat vase sau alte chiuvete - Distanţa între axurile centrale la racordurile pentru apă potabilă Rp½ 153 mm

- Conducte de racordare în formă de inel, apă potabilă RAUTITAN stabil 20 - Cot DN 50 cu inel de etanșare, pentru sifon DN 50 - Țeavă de racordare apă uzată RAUPIANO PLUS DN 50 - Dimensiuni bloc spumă L x Î x A = 350 x 280 x 70 mm

RSB+ mașină de spălat - Pentru mașini de spălat - Distanţa racord Rp½ apă potabilă și apă uzată 100 mm - Conducte de racordare în formă de inel, apă potabilă rece RAUTITAN stabil 20 - Sifon pentru montaj în perete Dallmer HL400 cu piesă pentru curăţare, ștuţ filetat cu posibilitate de prelungire, cot racord pentru furtun și placă de acoperire din oţel inox

- Racord suplimentar pentru apă uzată DN 50 - Dimensiuni bloc spumă L x Î x A = 350 x 280 x 70 mm

RSB+ cadă de baie/duș - Pentru căzi de baie și dușuri cu armături montate pe tencuială - Distanţa între centre la racordurile pentru apă potabilă Rp½ 153 mm - Conducte de racordare în formă de inel, apă potabilă RAUTITAN stabil 20 - Dimensiuni bloc spumă L x Î x A = 350 x 280 x 70 mm

6.2.6 Cutii sanitare pentru racorduri în serie montate sub tencuială (RSB+)

Fig. 6-14 RSB+ cadă de baie ibox Fig. 6-15 RSB+ cadă de baie varox /

bluebox

Fig. 6-16 RSB+ duş ibox Fig. 6-17 RSB+ duş varox / bluebox

RSB+ cadă de baie ibox - Pentru armături de la Hansgrohe montate sub tencuială, adecvate pentru corpul de bază ibox universal, din zidărie (fără închidere prealabilă)

- Ieșire Rp½ pentru furtunul de duș montat pe tencuială în partea dreaptă, deasupra corpului de bază

- Conducte de racordare în formă de inel, apă potabilă RAUTITAN stabil 20 - Dimensiuni bloc spumă L x Î x A = 350 x 400 x 70 mm

RSB+ cadă de baie varox / bluebox - Pentru armături de la Hansa montate sub tencuială adaptate pentru corpul de bază în zidărie Hansavarox (varianta fără închidere prealabilă) resp. Hansabluebox (varianta fără închidere prealabilă)

- Ieșire Rp½ pentru furtunul de duș montat pe tencuială în partea dreaptă, deasupra corpului de bază

- Conducte de racordare în formă de inel, apă potabilă RAUTITAN stabil 20 - Dimensiuni bloc spumă L x Î x A = 350 x 400 x 70 mm

RSB+ duș ibox - Pentru armături de la Hansgrohe montate sub tencuială, adecvate pentru corpul de bază ibox universal, din zidărie (varianta fără închidere prealabilă)

- Ieșire Rp½ pentru furtunul de duș montat pe tencuială central, sub corpul de bază

- Conducte de racordare în formă de inel, apă potabilă RAUTITAN stabil 20 - Dimensiuni bloc spumă L x Î x A = 350 x 400 x 70 mm

RSB+ duș varox / bluebox - Pentru armături de la Hansa montate sub tencuială adaptate pentru corpul de bază în zidărie Hansavarox (varianta fără închidere prealabilă) resp. Hansabluebox (varianta fără închidere prealabilă)

- Ieșire Rp½ pentru furtunul de duș montat pe tencuială central, sub corpul de bază

- Conducte de racordare în formă de inel, apă potabilă RAUTITAN stabil 20 - Dimensiuni bloc spumă L x Î x A = 350 x 400 x 70 mm

6.2.5 Cutii sanitare pentru racorduri în serie montate pe tencuială (RSB+)

Page 7: Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

34

6.2.7 Cutii sanitare cu apometre

RSB combinaţie chiuvetă-apometru

Fig. 6-18 RSB combinaţie chiuvetă-apometru

- Pentru chiuvete și lavoare cu apometru și închidere, amplasate sub chiuvetă. - Distanţa între axurile centrale la racordurile pentru apă potabilă Rp½ 80 mm - Conducte de racordare în formă de inel, apă potabilă RAUTITAN stabil 20 - Cot sifon cu niplu din cauciuc pentru sifon DN 32/40 - Țeavă de racordare apă uzată RAUPIANO PLUS DN 50 - Cu traseu apometru turnat dintr-o singură piesă din bronz, pentru apă rece și apă caldă, format din ventil montat sub tencuială ¾ și carcasă apome-tru universală G2 – coaxială (fabricant firma Kemper), pentru montarea sistemelor adecvate de capsule de măsurare de la majoritatea producătorilor de contoare

- Dimensiuni bloc spumă L x Î x A = 350 x 408 x 70 mm

La montarea cutiei sanitare aveţi grijă ca respectiva chiuvetă să fie primul obiect sanitar după apometru și respectaţi direcţia de curgere.

RSB apometru dublu

Fig. 6-19 RSB apometru dublu

- Pentru contorizarea consumului de apă în locuinţe cu închidere pe nivele - Traseu apometru turnat dintr-o singură piesă din bronz pentru, apă rece și apă caldă, format din ventil montat sub tencuială ¾ și carcasă apometru universală G2 – coaxială (fabricant firma Kemper) pentru montarea sistemelor adecvate de capsule de măsurare de la majoritatea producătorilor de contoare

- Distanță între liniile de apometre 153 mm - Filet de racordare la intrare și ieșire Rp¾ - Poate fi împărțit în două apometre separate cu închidere - Dimensiuni bloc spumă L x Î x A = 300 x 214 x 60 mm

6.2.8 Plăci de distanţare RSB

Fig. 6-20 Placă de distanţare RSB 240 Fig. 6-21 Placă de distanţare RSB 350

- Pentru realizarea adâncimilor de 140 – 150 mm pentru zidării de mascare, în combinaţie cu o cutie sanitară

- Cutii goale cu lăţimea de 240 mm (pentru RSB înguste) și 350 mm (pentru RSB late și RSB+), înălţime 280 mm, adâncime 70 mm

- Conexiune cu cutia sanitară utilizând adeziv pentru montaj RSB

6.2.9 Cutiile sanitare pentru zidărie umedă (RSB light)

Fig. 6-22 RSB light chiuvetă Fig. 6-23 RSB light racord individual

- Special pentru utilizare în domeniul construcţiilor umede (decupaje, zidării de mascare)

- Cu piesă izolatoare scurtă, de 4 mm, pentru o mai bună racordare a termoi-zolaţiei furnizate de client

Variante de execuţie

RSB light spălător - Pentru chiuvete sau lavoare - Distanţa între axurile centrale la racordurile pentru apă potabilă Rp½ 80 mm - Țevi de racordare apă potabilă RAUTITAN stabil 16 - Cot sifon cu niplu din cauciuc pentru sifon DN 32/40 - Țeavă de racordare apă uzată RAUPIANO PLUS DN 50

RSB light racord individual - Pentru racorduri individuale, ca de ex. ventile de evacuare, pere de duș pozate sub tencuială sau racorduri exterioare pentru apă

- Ieșire Rp½ pentru apă rece, apă caldă sau apă mixtă - Țeavă de racordare apă potabilă RAUTITAN stabil 20

Page 8: Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

35

Ap

ă p

ota

bilă

6.3 Accesorii pentru fixarea chiuvetelor în zidărie uscată

6.3.1 RSB cadru suport chiuvetă

Fig. 6-24 RSB cadru suport metal Fig. 6-25 RSB cadru suport lemn

- Pentru fixarea chiuvetelor și a lavoarelor între două profile CW75 - Montajul se realizează prin sertizarea cadrului suport cu profilele (CW75-) pentru zidărie uscată

- Inclusiv accesorii necesare de fixare pentru suspendarea chiuvetei pe cadrul suport (bare filetate, piuliţe, șaibe suport M10)

- Pentru sarcini în consolă până la 1,5 kN/m lungime perete

Variante de execuţie

RSB cadru suport șină metalicăDistanţele de fixare a chiuvetei pe profilul U profilat special, prin glisarea canelurilor, pot fi reglate liber între 35 și 320 mm

RSB cadru suport placă de lemnCu placă de lemn multistratificat încleiat (Multiplex), pentru dispunerea indivi-duală a elementelor de fixare a chiuvetei

La utilizarea cadrelor suport se vor utiliza obligatoriu profile CW75. Construcţia peretelui trebuie să corespundă DIN 18183.

6.3.2 RSB traversă spălător

Fig. 6-26 RSB traversă spălător

- Pentru fixarea chiuvetelor și a lavoarelor între două elemente de profile (profil CW, UA, din metal sau lemn)

- Inclusiv șuruburi pentru tablă autofiletante pentru fixarea în profile CW sau UA

- Distanţele elementelor de fixare a chiuvetei prin găuri alungite, pot fi reglate liber între 180 și 310 cu ajutorul unei benzi de măsurat lipite

- Pentru sarcini în consolă până la 1,5 kN/m lungime perete - Inclusiv accesorii necesare de fixare pentru suspendarea chiuvetei pe traver-să (bare filetate, piuliţe, șaibe suport M10)

Respectaţi instrucţiunile de montaj anexate la traversa RSB. În cazul în care construcţia peretelui nu corespunde DIN 18183, pentru introducerea sarci-nilor consolei cu ajutorul traversei RSB trebuie dovedită rezistenţa peretelui conform DIN 4103 partea 1 resp. partea 4.

Page 9: Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

36

6.4 Elemente auxiliare pentru montajul cutiilor sanitare în zidărie

umedă

6.4.1 Adeziv pentru montaj RSB, pentru zidării de mascare

Fig. 6-27 Adeziv pentru montaj RSB

- Pentru fixarea cutiilor sanitare în pereţi din zidărie umedă (zidărie, beton) și zidire ulterioară

- Material de lipire și etanșare, elasticitate durabilă, rezistent la intemperii și fără conţinut de silicon, pe bază de polimeri hibrizi de silan, modificaţi

- Temperatura de lucru de la +5 °C până la +40 °C - Prelucrabil cu presă obișnuită pentru recipient - Volum recipient 290 ml

6.4.2 Spumă pentru montaj RSB, pentru decupaje

Fig. 6-28 Spumă pentru montaj RSB

- Pentru fixarea cutiilor sanitare în decupaje în zidărie umedă (zidărie, beton) - Spumă poliuretanică monocomponentă cu întărire la umiditate - Temperaturi de lucru (conţinut doză) de la +5 °C până la +25 °C - Clasa de materiale de construcţii B2 conform DIN 4102-1

- Doză de 750 ml cu ventil de siguranţă și tub de dozare montat, rezistent la uzură și reutilizabil

Folosiţi spuma pentru montaj exclusiv în scopul prevăzut, respectaţi indicaţiile de depozitare și utilizare înscrise pe doză și în fișa tehnică de securitate. În timpul montajului purtaţi mănuși de protecţie adecvate și ochelari de protecţie.Orice contact al fitingurilor RAUTITAN PX cu spuma pentru montaj RSB

este interzis.

6.5 Unelte

6.5.1 Dispozitiv de montaj RSB, pentru montarea cutiilor sanitare în

zidărie umedă

Fig. 6-29 Dispozitiv de montaj RSB

- Unealtă pentru alinierea și fixarea cutiei sanitare în timpul procesului de întărire a spumei pentru montaj și a adezivului pentru montaj

- Cu picior telescopic pentru adaptarea la înălţimea de instalare a cutiilor sanitare

- Găuri late pentru compensarea diverselor distanţe de ieșire - Mufă sudată cu filet interior Rp½ pentru prinderea terminațiilor construcţiei sau a prelungitoarelor robinetelor

6.5.2 Clește de sertizat RSB pentru montarea cutiilor sanitare în con-

strucţii uscate

Fig. 6-30 Cleşte de sertizare RSB

- Unealtă pentru fixarea cutiilor sanitare pe profile CW și UW în domeniul construcţiilor uscate

- Din tablă de oţel vopsită în câmp electrostatic și cu mânere din plastic

Page 10: Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

37

Ap

ă p

ota

bilă

6.6 Montarea cutiilor sanitare

6.6.1 Montarea RSB în zidărie uscată

Înainte de începerea lucrărilor puneţi-vă în acord cu departamentele implicate, de ex. cu constructorii de zidărie uscată în ceea ce privește cadrele metalice și cu faianţarii în ceea ce privește etanșările.Cadrele metalice trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: - Realizate profesionist și în conformitate cu normele DIN 18183

- Încă neplacate - Profilele CW montate lejer în zona cutiilor sanitare - Adecvate pentru adâncimi ale cutiilor sanitare de 70 mm - Utilizarea obligatorie a profilelor CW75 la instalarea cadrelor suport RSB

Utilizaţi un boloboc cu bulă magnetică.

1. Aliniaţi partea închisă a profilelor CW în direcţia cutiei sanitare. Distanţa dintre profilele CW corespunde lăţimii cutiei + 5 mm stânga + 5 mm dreapta (vezi și Fig. 6-35).

Fig. 6-31 Alinierea profilelor pentru construcţii uscate

2. Sertizaţi unul dintre profilele CW cu profilul UW pe pardoseală și pe plafon.

Asiguraţi starea impecabilă și funcţionarea cleștelui de sertizat.

Fig. 6-32 Îmbinarea profilului CW cu profilul UW

3. Crestaţi profilul UW de la pardoseală în zona conductelor de racordare și îndoiţi-l spre interior, pentru a evita deteriorarea izolaţiei conductei și a ţevilor precum și formarea unor punţi de transmitere a zgomotului.

Fig. 6-33 Îndoirea profilului UW crestat

Page 11: Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

38

4. Marcaţi în prealabil înălţimea de ieșire a racordurilor pentru apă potabilă resp. înălţimea de ieșire a racordului pentru apă uzată.

Fig. 6-34 Marcarea înălţimii de instalare

5. Desfaceţi clemele de fixare ale cutiei sanitare și potriviţi cutia sanitară pe cadru. Respectaţi distanţa între profilul CW și cutia sanitară de cca. 5 mm, pentru a evita agăţarea în timpul placării și pentru a putea efectua apoi mici corecturi la aliniere.

Fig. 6-35 Potrivirea cutiei sanitare

Prinderea cu șuruburi a suporturilor de fixare cu profilele CW nu este permisă, deoarece capul șurubului determină o înălţare > 0,8 mm, care cauzează probleme la placarea ulterioară.Grosimea tablei suporturilor de fixare corespunde grosimii profilelor CW resp. UW și prin urmare nu iese în afară după sertizare.

6. Sertizaţi primul suport de fixare a cutiei sanitare cu profilul CW.

Fig. 6-36 Sertizarea primului suport de fixare

7. Aliniaţi cutia sanitară folosind nivela cu bulă. În acest scop plasaţi bolobocul pe un dop de protecţie înfiletat, de construcţie similară sau pe cutia sanitară.

8. Sertizaţi restul suportilor de fixare ale cutiilor sanitare cu profilele CW. Aici respectaţi chiar și la profilul CW încă nefixat (în partea dreapta în figură) distanţa de cca. 5 – 10 mm faţă de cutia sanitară (vezi și Fig. 6-35).

Fig. 6-37 Alinierea şi sertizarea clemelor de fixare

Page 12: Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

39

Ap

ă p

ota

bilă

Pentru sistemul de zidărie de mascare GIS de la Geberit clemele de fixare ale cutiior sanitare sunt prevăzute cu două crestături și o gaură perforată în prealabil. Prin această gaură suportul poate fi fixat cu șurub în profilul GIS, în acest sens fiind curbată zona dintre crestături în adâncitura profilului pentru a coborî capul șurubului.

9. Dacă nu s-a efectuat deja acest lucru, îmbinaţi profilul CW încă nefixat cu profilele UW de pe pardoseală și plafon.

10. Controlaţi sertizările pentru a fi realizate complet și eventual sertizaţi din nou.

Fig. 6-38 Execuţie

Page 13: Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

40

6.6.2 Montarea cadrelor RSB în zidărie uscată

La utilizarea cadrelor suport RSB se vor utiliza obligatoriu profile CW75.

Cadrele suport RSB sunt prevăzute cu profile din tablă, care se pot îmbina cu profilele CW75.

1. Deplasaţi cadrul suport RSB la înălţimea dorită pentru fixarea chiuvetei.

Fig. 6-39 Alinierea pe înălţime a cadrului suport RSB

2. Sertizaţi profilele de tablă ale cadrului suport RSB cu profilele CW75 de câte două ori pe fiecare clemă.

3. Controlaţi sertizările pentru a fi realizate complet și eventual sertizaţi din nou.

Fig. 6-40 Sertizarea cadrului suport RSB

4. La utilizarea cutiilor sanitare înguste (lăţime 240 mm) sertizaţi clemele lor de fixare cu clema de fixare a cadrului suport RSB.

Fig. 6-41 Sertizarea unei cutii sanitare cu lăţimea de 240 mm

5. La utilizarea unor cutii sanitare mai late (lăţime 350 mm) îndoiţi clemele de fixare ale cadrului suport RSB spre interior și sertizaţi clemele de fixare ale cutiei sanitare direct cu profilul CW75.

Fig. 6-42 Sertizarea unei cutii sanitare cu lăţimea de 350 mm

Page 14: Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

41

Ap

ă p

ota

bilă

6.6.3 Montarea RSB la zidării de mascare în zidărie umedă

Peretele trebuie să nu fie umed. Suportul trebuie să fie curat, fără urme de praf, ulei sau vaselină.Temperatura elementului de construcție și a mediului trebuie să fie de mini-mum +5 °C.

1. Marcaţi pe perete poziţia cutiei sanitare.

Fig. 6-43 Marcarea poziţiei cutiei

2. Atunci când zidăria de mascare planificată nu corespunde adâncimii cutiei de 70 mm, ci adâncimii normale pentru zidăria de mascare de 140 – 150 mm, utilizaţi placa de distanţare RSB 240 (pentru cutii sanitare înguste) resp. placa de distanţare RSB 350 (pentru cutii sanitare late).

Pentru realizarea diverselor adâncimi ale zidăriei de mascare diferite de 70 – 75 mm resp. 140 – 150 mm pot fi utilizate ca alternativă la plăcile de distanţare RSB și plăci termoizolante adecvate, cu formă stabilă, de ex. din Styrodur (XPS) sau spumă PUR.Materialele moi, amortizante precum Styropor (EPS), spumă PE sau similare nu sunt adecvate în acest scop.Plăcile de distanţare trebuie montate pe toată suprafaţa și fără goluri, pe cutia sanitară.

Folosiţi cutia sanitară ca șablon pentru tăierea plăcilor de distanțare alternative (vezi Fig. 6-45).

Fig. 6-44 Utilizarea plăcilor de distanţare RSB

Fig. 6-45 Tăierea plăcilor de distanţare alternative

3. La utilizarea plăcilor de distanţare, acestea trebuie lipite mai întâi pe cutii-le sanitare și apoi întreg ansamblul trebuie lipit pe perete (vezi Fig. 6-48).

Fig. 6-46 Pregătirea lipirii

Page 15: Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

42

4. Pentru lipirea cutiilor sanitare pe perete utilizaţi exclusiv adeziv pentru montaj RSB. În acest sens respectaţi temperatura de lucru de la +5 °C până la +40 °C.

Utilizaţi adezivul pentru montaj RSB exclusiv pentru scopul prevăzut. Urmaţi instrucţiunile de depozitare și utilizare inscripţionate pe recipient și în fișa cu date de securitate. În timpul montajului purtaţi echipament de protecţie adecvat.

- Aplicaţi adezivul pentru montaj RSB în minimum două benzi de cca. 0,5 cm, aplicate în apropierea marginilor.

- Aplicaţi adezivul pentru montaj RSB doar în apropierea marginilor, pentru a lăsa posibilitatea desprinderii ulterioare cu ajutorul unui cutter.

Fig. 6-47 Utilizarea adezivului pentru montaj RSB

Fig. 6-48 Aplicarea adezivului pentru montaj RSB

5. Presaţi cutia sanitară pe poziţia prevăzută și aliniaţi-o. - Ajustarea mai este posibilă timp de câteva secunde, datorită consis-

tenţei adezivului pentru montaj. - Cutiile care alunecă din cauza greutăţii proprii trebuie fixate suplimen-

tar, de ex. cu dispozitivul de montaj RSB.

Fig. 6-49 Lipirea cutiei sanitare

6. În funcţie de temperaturile ambiante, adezivul pentru montaj RSB este întărit după maximum 24 de ore și apoi poate fi efectuată zidirea.

Fig. 6-50 Lăsaţi să se întărească timp de 24 de ore

Page 16: Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

43

Ap

ă p

ota

bilă

6.6.4 Montarea RSB la decupaje în zidărie umedă

Decupajul trebuie să fie tăiat cu cca. 2 cm mai mare decât cutia sanitară de montat. Adâncimea decupajului trebuie să fie de minimum 7 cm.

Scobirea ulterioară a unui astfel de decupaj fără dovada calculată a stabilităţii peretelui este interzisă conform DIN 1053 resp. DIN EN 1996. De aceea, decupajul trebuie fie executat deja de către client în mod corespunzător, fie trebuie implicat un structurist, care să-și dea acordul pentru execuţie.Discutaţi aceste aspecte de comun acord cu celelalte departamente implicate.

Fig. 6-51 Realizarea decupajului

1. Aliniaţi cutia sanitară cu ajutorul dispozitivului de montaj RSB în decupaj și fixaţi-o (varianta 1, vezi Fig. 6-52). Fixarea pe cutia sanitară se realizea-ză cu terminațiile construcţiei, care sunt înfiletate prin gaura alungită a dispozitivului de montaj, în racordul Rp½ al cutiei sanitare.

Poziţionarea în adâncime a racordurilor pe peretele executat se stabilește pe baza adâncimii de montaj a cutiei sanitare în decupaj. Acest aspect trebuie luat în calcul la montaj.

- Alternativ, fixarea cutiei sanitare în decupaj se poate face cu pene din lemn sau plastic (varianta 2, vezi Fig. 6-53). Decupajul nu trebuie să fie prea mare (cca. 2 cm mai mare decât cutia sanitară, pe toate laturile) iar zidăria nu trebuie să se crape.

- Alternativ, la fixarea cu dispozitiv de montaj RSB sau cu pene, folosiţi chiar cutia sanitară pentru fixarea în zidărie. Aveţi grijă la acoperirea suficientă a suportului de montaj și zidăriei.

Fig. 6-52 Varianta 1 – Fixare cu dispozitiv de montaj

Fig. 6-53 Varianta 2 – Fixare cu pene

2. Înainte de aplicarea spumei umeziţi cutia sanitară și suportul, pentru a îmbunătăţi aderenţa spumei.

Fig. 6-54 Umezirea cutiei sanitare şi a suportului

Page 17: Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

44

3. Pentru lipirea cu spumă a cutiior sanitare în decupaj utilizaţi exclusiv spumă pentru montaj RSB.

Utilizaţi spuma pentru montaj RSB exclusiv pentru scopul prevăzut. Urmaţi instrucţiunile de depozitare și utilizare inscripţionate pe doză și în fișa cu date de securitate. În timpul montajului purtaţi mănuși de protecţie adecvate și ochelari de protecţie.Orice contact al fitingurilor RAUTITAN PX cu spuma pentru montaj RSB este interzis (vezi și cap. 6.1).

- Temperatura ambiantă și temperatura conţinutului dozei la utiliza-rea spumei pentru montaj RSB trebuie să se situeze între +5° C și +25 °C.

- Înainte de utilizare agitaţi doza de spumă pentru cca. 20 de ori și înșurubaţi tubul de dozare pe ventilul de evacuare.

- Cu ajutorul tubului de dozare repartizaţi spuma pentru montaj RSB în spaţiul intermediar, de jos în sus. Dozaţi cu moderaţie, deoarece spuma își mărește volumul iniţial de cca. 3 ori.

Nu aplicaţi spumă în spatele cutiei sanitare, deoarece prin expandarea spumei, cutia poate fi scoasă în relief și apoi nu se mai închide la nivel cu linia zidăriei.

Fig. 6-55 Utilizarea spumei pentru montaj RSB

Fig. 6-56 Îndepărtarea spumei în exces

4. În funcţie de condiţiile ambientale (umiditate, temperatură) expansiunea spumei se realizează în cca. 30 – 60 minute. Apoi îndepărtaţi spuma pentru montaj RSB în exces precum și penele și dispozitivul de montaj RSB.

Fig. 6-57 Îndepărtarea spumei în exces

5. Spuma este întărită complet după cca. 24 de ore.

Fig. 6-58 Întărire completă după 24 ore

Page 18: Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

45

Ap

ă p

ota

bilă

6.6.5 Montarea RSB la construcţii pe schelet de lemn

Fig. 6-59 Fixarea la construcţii pe schelet de lemn

- La construcţii pe schelet de lemn, fixarea cutiilor sanitare se realizează prin îmbinarea cu șuruburi a clemelor de fixare deschise.

- Cadrele din lemn trebuie să prezinte o adâncime de minimum 7 cm.

Fig. 6-60 Fixarea pe plăci OSB

- La plăcile OSB, fixarea cutiilor sanitare se realizează prin îmbinarea cu șuruburi a clemelor de fixare.

- La îmbinarea cu șuruburi din faţă este necesară o decupare în dimensiunile cutiei

- Pentru îmbinarea cu șuruburi din spate, trebuie prevăzute decupaje cores-punzătoare pentru ieșirile pentru apă potabilă și apă uzată.

Page 19: Cap. 6 - Cutii sanitare REHAU - Cutii... · 28 6 CUTII SANITARE REHAU Referitor la montaj - Citiţi și urmaţi întotdeauna respectivele instrucţiuni de utilizare privind trusele

46

6.7 Norme, prevederi și directive

Respectaţi prevederile naţionale și internaţionale de pozare, instalare, preveni-re a accidentelor și de siguranţă la instalarea instalaţiilor cu conducte de ţevi, dar și indicaţiile acestor Informaţii tehnice.Respectaţi eventual legile, standardele,directivele și prevederile în vigoare (de ex. DIN, EN, ISO, DVGW, VDE și VDI) precum și prevederile referitoare la protecţia mediului, dispoziţiile asociaţiilor profesionale și prevederile societăţilor locale de furnizare a utilităţilor.Pentru domeniile de utilizare, care nu sunt cuprinse în aceste Informaţii tehnice (aplicaţii speciale), este nevoie de consultarea departamentului nostru tehnic responsabil. Pentru o consiliere amănunţită, adresaţi-vă biroului dum-neavoastră de vânzare REHAU.Instrucţiunile de proiectare și montaj sunt legate nemijlocit de produsul REHAU respectiv. Se face trimitere la extrase din normele și prevederile general vala-bile. Respectaţi versiunea în vigoare a directivelor, standardelor și prevederilor.Trebuie respectate, de asemenea, standarde, prevederi și directive comple-mentare, referitoare la proiectarea, instalarea și exploatarea instalaţiilor pentru apă potabilă, încălzire sau de tehnică a instalaţiilor clădirilor, care nu constituie o parte integrantă a acestor Informaţii tehnice.

Sunt valabile standardele, prevederile și directivele din Informaţiile tehnice valabile, enumerate în capitolul 6.2.1. În aceste Informaţii tehnice se face referire la următoarele standarde, prevederi și directive (este valabilă întot-deauna varianta actuală):

DIN 1053Zidărie

DIN 1988Reglementări tehnice pentru instalaţii de apă potabilă

DIN 4102Comportamentul la incendiu al materialelor și componentelor utilizate în construcţii

DIN 4103Pereţi interiori neportanţi

DIN 18183Pereţi despărţitori și profile de placare din gips carton cu cadre metalice de susţinere

DIN EN 1996Dimensionarea și realizarea construcţiilor din zidărie

DIN EN 13501Clasificarea produselor de construcţii și a tipurilor de construcţii în funcţie de comportamentul acestora la incendiu

DIN EN 14195Componente pentru cadrele metalice de susţinere a sistemelor de placare cu gips-carton

Legea privind economia de energie (EnEV)