Cara Penggunaan

  • View
    15

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bmm 3103

Text of Cara Penggunaan

FAKTOR KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN & STRATEGI BAHARU MENGATASINYA.

FAKTOR KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN & STRATEGI BAHARU MENGATASINYA. Disediakan Untuk;En. Muhammad Fariduddin Bin Wajdi Anthony

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARUL AMAN, 06000 JITRA KEDAH.

ZAITARUL AKMANURDIYANAHSITI ARMIZAHFokus SoalanMengapakah ketaksamaan peluang pendidikan masih berlaku di Malaysia?Cadangkan strategi anda (baharu) untuk mengatasi masalah tersebut dengan berkesan.

FOKUS 1 : FAKTOR-FAKTOR KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN DI MALAYSIA

APAKAH ITU KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN?Ketidaksamaan dalam pendidikan bermaksud sekatan hak seseorang untuk mengembangkan potensinya.Ketaksamaan pendidikan umumnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti lokasi sekolah, latar belakang, sosio-ekonomi pelajar, pencapaian akademik, kecenderungan semula jadi, peluang hidup, sosialisasi dan perbezaan bahasa.FAKTOR YANG MENYEBABKAN BERLAKUNYA KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN.Perbezaan Kelas SosialInfrastruktur dan prasarana yang kurang lengkapKumpulan Minoriti di sekolahKurangya guru pakarTahap keupayaan murid bekeperluan khasMentaliti Masyarakat

PERBEZAAN KELAS SOSIAL

Perbezaan Kelas SosialMengikut Ting (1985), kelas sosial merujuk kepada golongan individu yang mempunyai status yang sama dari segi kuasa, politik, kekayaan, pendapatan, martabat, pekerjaan atau hubungan dengan punca pengeluaran.Apabila wujudnya perbezaan kelas sosial (ketidaksamaan sosial)?Perbezaan cara hidupTahap ekonomiPencapaian akademik

Perbezaan Cara Hidup

Golongan BerkemampuanGolongan Kurang BerkemampuanMementingkan aspek pendidikanPersekitaran yang mendorong ke arah pendidikanSumber pendidikan yang baikPeluang pendidikan yang lebih meluas

Kurang mementingkan aspek pendidikan Persekitaran yang mendorong ke arah perkerjaanSumber pendidikan yang kurangPeluang pendidikan ada tetapi terhad

KESANNYA:Peluang untuk mendapatkan pendidikan yang sama agak sukar kerana dipengaruhi oleh perbezaan cara hidup sesetengah masyarakat dan menyebabkan berlakunya ketaksamaan dalam peluang pendidikan.

TAHAP EKONOMIDipengaruhi oleh perbezaan kewangan murid miskin dan kaya.Murid kurang berada sukar menerima peluang pendidikan .Tahap kesihatan yang kurang baikSuasana tempat tinggal yang kurang lengkap (kemudahan asas, fizikal rumah, keadaan persekitaran)Jumlah ahli keluarga yang besarKes perceraianTahap pendidikan ibu bapa

Menurut Saifuddin Hj Masduki (1979), pendapatan dan pendidikan ibu bapa mempengaruhi tahap pencapaian akademik anaknya.

Semakin tinggi pendapatan ibu bapa dan tahap pendidikan mereka, maka semakin tinggi tahap pencapaian akademik anak-anak mereka.

PencapaianAkademikBahan pembelajaranPakaian Seragam SekolahKelas TambahanPendidikan Ibu bapaMenurut Rusli Md Zain (1989), Kelas sosial mempengaruhi tahap pencapaian akademik seseorang pelajar dalam memperolehi pendidikan dimana ia turut berkait rapat dengan tahap ekonomi dan persekitaran hidup mereka.ASPEKKELAS SOSIAL ATASANKELAS SOSIAL BAWAHANBahan PembelajaranBahan pembelajaran yang mencukupi.Kesan:Pelajar bersedia untuk belajarTidak ada bahan pembelajaran atau tidak mencukupiKesan: Masalah dalam pembelajaranKelas TambahanPelajar mempunyai seseorang tutor.Kesan: Kemahiran dan pengetahuan dapat ditingkatkanTidak mampu membayar yuran kelas tambahan.Kesan: Bergantung sepenuhnya kepada sekolah dan diri sendiri.Pakaian Seragam SekolahBersih, kemas, dan baru.Kesan: harga kendiri dan keyakinan diri tinggi.Lusuh, compang-camping dan tidak terurus.Kesan: Harga kendiri rendah dan kurang yakin.Pendidikan Ibu bapaMementingkan pendidikan anak dan galakan yang tinggi serta membimbing anak.Kesan: Sedar akan kepentingan pendidikan.Kurang perhatian dalam pendidikan anak dan kurng membimbing disebabkan pengetahuan yang sedikit.Kurang bermotivasi dan menganggap remeh.PENGARUH KELAS SOSIAL DALAM PENCAPAIAN AKADEMIK

INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA YANG KURANG LENGKAP

INFRASTRUKTUR & PRASARANA YANG KURANG LENGKAPSuasana pembelajaran yang kondusif akan mewujudkan satu pengajaran yang berkesan kepada guru dan memberikan pembelajaran yang bermakna kepada murid.Apabila suasana itu tidak dapat diberikan dalam sesebuah sekolah, maka wujudnya ketaksamaan peluang pendidikan.Sekolah bandar dan luar bandarFaktor geografi sekolahSekolah bandar VS Sekolah Luar bandarASPEKBANDARLUAR BANDARBekalan Air dan ElektirkMempunyai bekalan air dan elektirkKesan: Pelajar boleh memberi tumpuan kepada pelajaran dan selesa.Sukar mendapat bekalan air dan elektrik.Kesan: Menggangu pembelajaran muridJarak sekolahDekat dengan pusat perhubungan.Kesan: mudah mendapat maklumat dan tenaga yang sedikit.

Jauh daripada pusat perhubungan.Kesan: ketinggalan maklumat, tenaga dan komitmen yang tinggi.Kemudahan KelasPelbagai alat kelengkapan.Kesan: susasana yang kondusifKekurangan alat.Kesan: suasana yang tidak kondusif dan menganggu pembelajaran.

WUJUDNYA KUMPULAN MINORITI DI SEKOLAHKUMPULAN MINORITI??Suatu kumpulan etnik kecil dalam sesebuah masyarakat.Kamus dewan (2007) golongan kecil orang yang sama keturunan, agama, budaya dan sebagainya yang tinggal di sebuah tempat yang majoriti penduduknya berlainan keturunan, agama dan sebagainya.Contoh kumpulan minoriti di Malaysia ialah Orang Asli serta kumpulan peribumi Sabah dan Sarawak

Punca Ketaksamaan Peluang Pendidikan dalam Kalangan Kumpulan MinoritiLokasi tempat tinggalKurang murid sama bangsa dalam sesuatu sekolahSumber : Noriati A. Rashid..[et al.]Budaya dan pembelajaranSiri Pendidikan Guru (2011)Lokasi Tempat Tinggal Kurang Murid Sama Bangsa Dalam Sesuatu SekolahKumpulan minoriti juga berlaku di kawasan setempat, iaitu di sekolah tertentu.Sebagai contoh, di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina atau Tamil, kumpulan minoriti adalah kumpulan orang Melayu. Manakala, di Sekolah Kebangsaan pula, kumpulan minoriti terdiri daripada orang Cina dan Tamil.Ini kerana majoriti guru yang mengajar dalam Sekolah Kebangsaan terdiri daripada kumpulan Melayu. Ini juga berlaku dalam sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Kesannya, murid dari kalangan kumpulan minoriti sering terpinggir dalam peluang pendidikan yang disediakan.

KURANGNYA GURU PAKAR DI SEKOLAHDefinisi Guru PakarUmumnya, guru pakar bermaksud guru yang mahir atau arif dalam sesuatu mata pelajaran.Guru pakar perlu mempunyai kemahiran yang tinggi dalam mata pelajaran yang diajar.Mereka perlu mempunyai kelulusan dalam sesuatu bidang sebelum mengajar di sekolah.

Masalah yang sering terjadi ialah kurangnya guru pakar di sekolah terutamnya di kawasan pedalaman dan orang asli.Disebabkan itu, kumpulan minoriti ini sering terjejas dan ketinggalan dalam arus pendidikan berbanding dengan di sekolah bandar.Sebagai contoh, guru yang mengajar Bahasa Inggeris tidak fasih berbahasa Inggeris, malah ada guru tidak faham maksud ungkapan tertentu dalam bahasa Inggeris. Kesan Kurangnya Guru Pakar dalam sesebuah sekolah

Murid akan memusingkan roda.

2. Apabila anak panah berhenti pada warna tersebut, murid akan membaca pantun teka teki daripada sampul pilihan warna putaran sebentar tadi

3. Murid cuba meneka jawapan teka teki kemudian mencari gambar dan melekatkan gambar pada papan putih.

4. Guru membimbing murid mengenal pasti kata adjektif dari rangkap pantun.

5. kemudian murid dikehendaki menulis ayat tunggal

Kirk (1993) : Ciri-ciri mentalKeupayaan deriaCiri-ciri saraf dan otot ataupun fizikalTingkah laku sosial ataupun emosiKeupayaan komunikasi Pelbagai kekurangan

Definisi Murid Pendidikan Khas

Culatta (1999) :Pengajaran yang bercorak individu.Direka bagi mmenuhi keperluan-keperluan pendidikan yang berkaitan dengan murid-murid kurang upaya.K.A.Razhiyah , Menjadi Guru Pendidikan Khas (2005)

Tahap kognitif yang lemah menyukarkan mereka mendapat peluang pendidikan yang sama

Silibus pengajaran dan pembelajaran yang tidak sama

Peluang pendidikan dan pekerjaan yang kurang

MENTALITI MASYARAKAT

Masyarakat yang tidak mementingkan pendidikan dalam kalangan ahli keluarga terutama anak-anak

Menganggap pendidikan yang tinggi akan merosakkan pemikiran anak-anak mereka

Tidak membenarkan anak-anak menyambung pengajian luar daripada kampung kerana risau akan terjebak dengan gejala kuning

Tahap kesedaran yang kurang dalam kalangan ibu bapa

Contohnya : orang asli, pedalaman , indegenousFOKUS 2 : STRATEGI BAHARU UNTUK MENGATASI KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN

STRATEGI BAHARU MENGATASI KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKANMewajibkan murid yang kurang berkemampuan tinggal di asramaMenyediakan pusat kawalan bergerakMenyeimbangkan bilangan guru tidak mengira kaum di semua jenis sekolahMengagihkan jumlah guru pakar secara sama rata di semua sekolahMewujudkan matapelajaran khusus untuk murid bekeperluan khasProgram Cetusan Minda

Mewajibkan murid yang kurang berkemampuan tinggal di asramaKerajaan membina asrama di setiap sekolah terutamanya di sekolah luar bandar.Menyediakan pelbagai kemudahan asas seperti makmal komputer, bilik belajar khas, dan kemudahan sukan.Menjaga kebajikan pelajar yang kurang berkemampuan terutamanya dalam aspek pendidikan.Jadual yang teratur dan sentiasa mendapat pengawasaan guru.Mampu meningkatkan prestasi pelajar dan mengelakkan masalah keciciran pelajar.

Menyediakan pusat bekalan bergerakPusat bekalan bergerak disediakan khusus kepada sekolah-sekolah yang berada di luar bandar dan pedalaman.Memudahkan sekolah tersebut untuk memudahkan sumber bekalan dan kemudahan asas pembelajaran.Pihak sekolah mudah mendapatkan bekalan kerana terdapat satu pusat yang membekalkan bahan-bahan keperluan untuk sekolah di kawasan sekolah tersebut.Menyeimbangkan Bilangan Guru Tidak Mengira Kaum di Semua Jenis SekolahBagi mengatasi masalah kumpulan minoriti di sekolah setempat, pihak kerajaan perl