Cargonaut noodprocedure voor export aanleveringen 11 april ... noodprocedure export aanleveringen.pdf ·…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Cargonaut noodprocedure voor export aanleveringen 11 april 2013

Cargonaut onderkent 3 storingssituaties namelijk:

1. Cargonaut is helemaal niet beschikbaar.

2. Er is een verstoring in het versturen van de CIE mail en beschikbaarheid eCR.

3. Het klantsysteem vertoond een verstoring waardoor er geen berichten

binnenkomen.

Hieronder wordt er per situatie de te volgen procedure beschreven.

1. Cargonaut is helemaal niet beschikbaar

In deze situatie zal de noodprocedure van de douane gevolgd moeten worden.

Wij verwijzen hiervoor naar de Noodprocedure Export Control System (ECS) van

de Belastingdienst Douane van maart 2013.

2. Er is een verstoring in het versturen van de CIE mail en beschikbaarheid eCR

Voorwaarde voor deze noodprocedure is dat alle Traders at Exit (TaE) een

kopie ontvangen van de controlemelding die door ECS (douane) wordt

verstuurd. Deze controlemelding kan doorgestuurd worden d.m.v. een EDI

bericht of d.m.v. een mail.

Douane kan eCCC gebruiken om de koppeling te leggen tussen de MRN

en de MAWB.

TaE neemt de controlemelding (indien van toepassing) + MAWB mee naar

de afhandelaar bij aanlevering.

De Trader at Exit (TaE) levert de goederen aan bij de afhandelaar.

Afhandelaar stuurt een mail naar pre-departure Douane met de

mededeling dat de goederen zijn aangekomen en, indien van toepassing,

voor controle zijn geselecteerd.

Douane gaat naar de afhandelaar om de controle uit te voeren (indien van

toepassing).

3. Het klantsysteem vertoont een verstoring waardoor er geen berichten

binnenkomen

TaE neemt contact op met pre-departure.

De noodprocedure wordt ingezet voor deze klant.

TaE neemt contact op met de afhandelaar.

Verklarende woordenlijst:

CIE mail = e-mail Customs Information Export. Dit is een e-mail met het

MRN nummer zoals genoemd in de controlemelding plus extra informatie

van de zending zoals AWB nummer, expediteur, afhandelaar en

aanleverlocatie.

Controlemelding = de controlemelding van de douane (ECS). Naast dit

controlebericht zal de TaE ook vrijgaveberichten ontvangen.

eCCC = eCargo Customs Control

eCR = eCargo Receipt

MAWB = Master Airwaybill

MRN = Movement Reference Number

Pre-departure = Uitgaan Douane Schiphol Cargo, tel. 088-151 30 70.

TaE = Trader at Exit