Click here to load reader

Carlos Castaneda MAGICKÁ GESTA Castaneda - Magická... Carlos Castaneda MAGICKÁ GESTA Praktická moudrost šamanů starověkého Mexika vydáno roku 2005 (druhá česká elektronická

 • View
  45

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Carlos Castaneda MAGICKÁ GESTA Castaneda - Magická... Carlos Castaneda MAGICKÁ...

 • Carlos Castaneda

  MAGICKÁ GESTA Praktická moudrost šamanů

  starověkého Mexika

  2005 DRUHÁ ČESKÁ ELEKTRONICKÁ VERZE

  — Nový a přesnější český překlad —

  — Přepracovaná a ujednocená terminologie —

  — Doplněno o upozornění na možná rizika —

  — Kvalitnější fotografie —

 • Carlos Castaneda MAGICKÁ GESTA Praktická moudrost šamanů starověkého Mexika vydáno roku 2005 (druhá česká elektronická verze) Z anglického originálu MAGICAL PASSES vydaného poprvé roku 1998 nakladatelstvím HarperPerennial (HarperCollins) přeložil v letech 2002 až 2004 šroubek. Překladatel by rád poděkoval Ivě za korektury a chirurgicky přesné komentáře k méně pochopitelným částem textu; Aleně, DreamingWolfovi, Džitokuovi, Martinovi, Tensemu a dalším za další velmi cenné rady a poznámky k překladu. Dva praktikující Tensegrity předvádějící magická gesta v této knize jsou Kylie Lundahl a Miles Reid. Fotografie pořídilo studio Photo Vision and Graphics z Van Nuys v Kalifornii (USA) a do tohoto vydání byly převzaty ze španělského originálu PASES MÁGICOS vydaného v Argentině nakladatelstvím Atlántida. První české vydání této knihy vyšlo roku 1999 v Praze u nakladatelství Volvox Globator v překladu Miroslava Krůty. Žádná jeho část nebyla v této druhé české elektronické verzi použita. Tensegrita® je registrovanou známkou firmy Laugan Productions. Cvičební kurzy a semináře pořádá komerční společnost Cleargreen Inc., která k Tensegritě rovněž vydává instruktážní videa a další materiály. Související odkazy: www.tensegrita.info – Tensegrita v Ostravě + Tensegrita česky on-line www.brno.tensegrita.info – Tensegrita v Brně www.volvox.cz – nakladatelství, které vydává Castanedovy knihy česky www.sustainedaction.org – kvalitní zdroj informací v různých jazycích (česky ne) www.nagual.com – tematický internetový portál (pouze anglicky) www.cleargreen.com – oficiální stránky Tensegrity (různé jazyky, česky ne) www.chacmools.com – stránky pod patronátem Kylie Lundahl (anglicky; neprověřeno!) Historie elektronických verzí této knihy: v2.0 (tato verze, vydáno v lednu 2005) — zcela nový český překlad, přepracovaná a ujednocená terminologie, nová předmluva a upozornění na možná rizika v1.0 (vydáno 2002) — kvalitní fotografie převzaté ze španělského originálu, přidána předmluva a upozornění na možná rizika, opravy nejhorších chyb původního překladu

  mailto:[email protected] http://www.volvox.cz/ http://www.cleargreen.com/ http://www.tensegrita.info/ http://www.brno.tensegrita.info/ http://www.volvox.cz/ http://www.sustainedaction.org/ http://www.nagual.com/ http://www.cleargreen.com/ http://www.chacmools.com/

 • C. Castaneda: Magická gesta | Obsah 3

  Obsah

  Předmluva k druhé elektronické verzi ...................................................................... 4 Důležité upozornění pro zájemce o praktikování Tensegrity ........................................ 5 Úvod .................................................................................................................. 7 Magická gesta.................................................................................................... 12 Tensegrita......................................................................................................... 19 Šest řad Tensegrity ............................................................................................ 24 I. Řada pro přípravu záměru............................................................................. 29

  1. Mačkání energie pro záměr ........................................................................... 31 2. Víření energie pro záměr............................................................................... 37 3. Hromadění energie pro záměr........................................................................ 43 4. Vdechování energie záměru........................................................................... 49

  II. Řada pro dělohu .......................................................................................... 52 1. Magická gesta náležející Taishe Abelar ............................................................ 55 2. Magické gesto přímo spřízněné s Florindou Donner-Grau ................................... 58 3. Magická gesta, která mají co do činění výlučně s Carol Tiggs.............................. 60 4. Magická gesta, která náležejí Modré průzkumnici.............................................. 63

  III. Řada pěti zájmů – Westwoodská řada ....................................................... 66 1. Centrum pro rozhodování.............................................................................. 67 2. Rekapitulace ............................................................................................... 75 3. Snění ......................................................................................................... 85 4. Vnitřní ticho ................................................................................................ 92

  IV. Oddělení levého a pravého těla – Horká řada.............................................. 99 1. Míchání energie v levém těle a těle pravém ................................................... 102 2. Smíchání energie z levého těla a těla pravého................................................ 109 3. Pohybování energií levého těla a těla pravého pomocí dechu............................ 116 4. Záliba levého těla a těla pravého.................................................................. 121

  a. Pět magických gest pro levé tělo ............................................................... 121 b. Tři magická gesta pro pravé tělo ............................................................... 130

  V. Řada mužnosti............................................................................................ 134 1. Magická gesta během nichž se ruce pohybují zároveň, ale jsou drženy odděleně . 137 2. Magická gesta pro soustředění energie šlach.................................................. 141 3. Magická gesta pro budování výdrže .............................................................. 146

  VI. Pomůcky užívané ve spojení s určitými magickými gesty ......................... 150 První kategorie.............................................................................................. 152 Druhá kategorie ............................................................................................ 155

 • C. Castaneda: Magická gesta | Předmluva k druhé elektronické verzi 4

  Předmluva k druhé elektronické verzi

  Když před několika lety vznikala první česká elektronická verze knihy magických gest, mělo to hned několik příčin:

  První české knižní vydání bylo (a dosud je!) vytištěno na nekvalitním papíře a fotografie v něm byly oproti anglickému a španělskému originálu zmenšeny a v mnohem horší kvalitě. Výsledkem byly často nejasné, někdy dokonce zcela nerozluštitelné obrázky, které mátly mnohé cvičící. Do elektronické verze byly tedy naskenovány kvalitní fotky ze španělského vydání knihy.

  Český překladatel a korektor vyprodukovali text plný nepřesností a vyložených chyb, občas někde chyběla i celá věta. Výsledek byl o to horší, že překladatel neměl zjevně s praxí magických gest žádnou nebo jen minimální zkušenost, takže některé české popisy byly doslova neproveditelné. V elektronické verzi byly alespoň ty největší nedostatky opraveny.

  V knižním vydání chybělo sebemenší upozornění na nemalá rizika, která s sebou provozování magických gest nese. To bylo alespoň částečně napraveno předmluvou k elektronické verzi.

  Po nějaké době ovšem vyvstala potřeba na textu dále pracovat a dotáhnout jej do podoby, která by věrně odrážela obsah i formu originálu. V této druhé elektronické verzi tedy opět došlo na mnoho důležitých změn:

  Jistě největším krokem vpřed je naprosto nový český překlad z anglického originálu. Původní knižní překlad byl zcela zavržen jako nepraktický a potencionálně nebezpečný, a byl nahrazen překladem novým, jenž zpracoval člověk, který sám toto cvičení intenzivně již několik let praktikuje (a samozřejmě má i velmi dobrou znalost angličtiny). Prioritou byla především technická věrnost překladu vůči originálu, byť někdy trochu na úkor čtivosti. Terminologie byla taktéž citlivě pozměněna (viz. např. přejmenování magických pohybů na výstižnější magická gesta). Celý text prošel odbornou korekturou a sporné body byly konzultovány s lékařem, rodilými mluvčími a také s mnoha cvičícími.

  Upozornění pro zájemce o praktikování Tensegrity bylo vyčleněno do samostatné kapitoly a zcela přepracováno tak, že nyní zahrnuje alespoň všeobecné odpovědi na některé často kladené dotazy lidí, kteří s Tensegritou začínají a mají obavy, aby si neopatrným počínáním neublížili.

  Velkou změnou je také otevřenost nové verze vůči dalšímu vývoji – opravám, změnám a dodatkům z jiných zdrojů. Nově bylo vše navrženo tak, aby se změny daly provádět v kratším čase. Pokud tedy budete mít ke stávajícímu textu jakékoliv

Search related