Click here to load reader

Cas 7 FTN Memorija · PDF file Memorija n Memorija računara ... BIOLOŠKA MEMORIJA. DOMAĆI ZADATAK 12. decembar MEMORIJA Kognitivna psihologija II -IVglava, 51-69, 105-234 str Uvod

 • View
  10

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Cas 7 FTN Memorija · PDF file Memorija n Memorija računara ... BIOLOŠKA MEMORIJA....

 • MEMORIJA

  12. XII 2018.

  Čas 7

 • Memorija n Memorija računara

  ¨  Fizički uređaj sposoban da čuva informacije stalno ili privremeno

  n Memorijiski uređaji ¨  Koriste integrisana kola ¨  Hardware

 • Memorija n  Podela memorije: primarana i sekundarana n  Primarana

  ¨  Interna memorija ¨  RAM, ROM

  n  Sekundarna ¨  Eksterna i permanentna ¨  Floppy, HD, CD, DVD…

 • Memorija

  n Operativni sistem ¨  Menaždžment memorije

  n Biološka memorija ¨  artificial memory optimization (AMO)

 • MEMORIJA

  prepoznavanje složaja

  OPAŽENI OBJEKAT ČULO

  pažnja

 • Domen u kojem se privremeno ili trajno skladište informacije

  MEMORIJA

  Tri pod-domena: n dugotrajna memorija n operativna memorija

  n čulna memorija

 • ČULNA MEMORIJA

  DUGOTRAJNA MEMORIJA

  prepoznavanje složajaSelektivna pažnja

  OPAŽENI OBJEKAT ČULO

  OPERATIVNA MEMORIJA

  MEMORIJA

 • Čulna memorija

  n  Memorijski domen u kome se informacije kratkotrajno zadržavaju.

  n  Potom se ili prosleđuju u dublje nivoe obrade ili se gube. ¨ vizuelni aspekt čulne memorije: ikonička memorija, ¨ auditivni aspekt čulne memorije: ehoička memorija.

 • n  Zadatak potpunog izveštaja (full report ili whole report).

  Sperlingovi eksperimenti

  J M F D L G W I S

  50 ms prazno polje500 ms

  Zadatak: reprodukcija što većeg broja slova sa prikazane matrice. Nalaz: reprodukuju 4-5 znakova.

 • n  Zadatak potpunog izveštaja

  Sperlingovi eksperimenti J M F D L G W I S

  50 ms prazno polje500 ms

  n  Zadatak delimičnog izveštaja (partial report).

  J M F D L G W I S

  50 ms500 ms

  Sperlingova hipoteza!

  Nalaz: reprodukuju skoro sva slova!

 • n  Zadatak delimičnog izveštaja

  Sperlingovi eksperimenti J M F D L G W I S

  50 ms500 ms

  n  Zadatak delimičnog izveštaja, ISI > 0

  J M F D L G W I S

  50 ms500 ms ISI

 • n  Zadatak delimičnog izveštaja, ISI > 0

  Sperlingovi eksperimenti

  n  Nalazi: Povećanjem interstimulusnog intervala, došlo je do opadanja broja tačno reprodukovanih slova.

  n  Pri interstimulusnom intervalu od 450 do 500 ms izjednačuje se procenat tačne reprodukcije u zadatku

  potpunog i delimičnog izveštaja.

  J M F D L G

  W I S

  50 ms500 ms ISI

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  0 0.15 0.3 0.45 0.6 0.75 0.9 Vreme (ms)

  B ro

  j t ac

  no re

  pr od

  uk ov

  an ih

  Potpuni izveštaj

 • n  Različite kategorije stimulusa. n  Varirane su fizičke karakteristike slova:

  boja, veličina, tip… n  Zadatak ispitanika da reprodukuje samo znakove sa

  odredjenim fizičkim karakteristikama.

  Ikonička memorija - osmišljenost materijala

  n  Ispitanici su bili u stanju da reprodukuju sva slova sa prikazane matrice => moguće izvršiti kategorizaciju na osnovu njihovih fizičkih karakteristika.

  n  Kategorizaciju simbola na osnovu njihovog značenja (brojevi ili slova) nije bila moguća.

  J M F D L G W I S

  J 4 F 7 L 1 W 9 0

  Informacija u ikoničkoj memoriji je prekategorijalna Kategorizacija je moguće samo na osnovu fizičkih

  karakteristikama stimulusa.

 • n  Ostali modaliteti: Auditivni aspekt čulne memorije. n  Ispitanicima istovremeno emitovali stimuluse sa četiri nezavisna kanala /zvučnika/.

  Ehoička memorija - količina materijala

 • Ehoička memorija - količina materijala

  K 7 S 6 G F

  U G 2 3 F

  n  Kada je tražen potpuni izveštaj ispitanici su uspevali da reprodukuju oko 20% materijala ¨  slabije od eksperimenta sa vizuelnim stimulusima.

  binauralno

 • n  Zadatak potpunog izveštaja

  n  Zadatak delimičnog izveštaja

  K 7 S 6 G F

  U G 2 3 F

  n  ISI = 1, 2 ili 4 sekunde

  Ehoička memorija - količina materijala

  K 7 S 6 G F

  U G 2 3 F

 • n  Nalazi: reprodukcija u zadatku delimičnog izveštaja bila bolja od reprodukcije u zadatku potpunog izveštaja.

  Ehoička memorija - trajanje materijala

  n  Materijal se zadržava oko 4 sekunde.

  Vreme (sec)

  B ro

  j t ac

  no re

  pr od

  uk ov

  an ih

  Potpuni izveštaj

  4

  4.2

  4.4

  4.6

  4.8

  5

  0 1 2 3 4

  n  Informacija prekategorijalna

  n  Jezik: pri obradi auditivne, naročito jezičke informacije koja je temporalne prirode i realizuje se u realnom vremenu.

 • n Količina

  n Trajanje

  n Osmišljenost zadržanog materijala

  §  Zadržava se takoreći celokupan materijal primljen sa čula.

  §  Tek se manji deo prosleđuje u dublje nivoe obrade.

  Čulna memorija - karakteristike

  §  Zadržavanje materijala je kratkotrajno. §  U zavisnosti od modaliteta, trajanje

  materijala varira od pola sekunde do nekoliko sekundi.

  §  Materijal u čulnoj memoriji je neosmišljen.

 • n Poseban memorijski domen n zadužen za privremeno skladištenje n i operisanje informacijama koje su n u datom trenutku predmet pažnje.

  OPERATIVNA MEMORIJA

 • n  Opterećenje OM ¨  Broj loptica

  kojima se žonglira n  Kapacitet OM

  ¨  Maksimalni broj loptica kojima neko može da žonglira

  n  Gubljenje informacija ¨  Padanje loptica

  pod dejstvom gravitacije n  Obnavljanje

  ¨  Bacanje loptica koje ih održava u vazduhu

  n  Grupisanje ¨  Žongliranje grupama loptica

  n  Manipulisanje sadržajem ¨  Npr. dodavanje novih loptica/

  odbacivanje postojećih

  Operativna MEMORIJA

 • Zadržavanje materijala u OM

  Koliko dugo informacija traje u kratkotrajnoj memoriji?

  Šta dovodi do iščezavanja informacija?

 • Teorija gubljenja traga n  Zadatak Brauna i Petersonovih

  V S B 3 7 5

  375, 372, 369, 366, 363….

  6 s 12 s 18 s

  V S B

  V S B

  V S B

 • Teorija gubljenja traga

  n  Brojanje unazad onemogućava ponavljanje trigrama

  n  Brojevi se kategorijalno razlikuju od slova da bi se izbegla interferencija

  n  Variran je interval od trenutka prikazivanja do početka reprodukcije

  n  Procenat tačno reprodukovanog materijala opada vremenom

 • n  Pretpostavka: spontano gubljenje traga do koga dolazi usled protoka vremena

  n  Opadanje je nelinearno

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  3 6 9 12 15 18

  Vreme

  Pr op or ci ja

  Teorija gubljenja traga

 • Činioci koji utiču na zadržavanje materijala u operativnoj memoriji n  Da li je u pitanju spontani proces? n  Kako bi izgledala reprodukcija bez distraktora?

  n  Eksperiment – Waugh & Norman, 1965

  9 8 6 7 5 4 9 9 3 5 7 5 0 3 8 1 1 sec / broju

  9 4 6 8 5 6 7 4 2 8 9 3 0 1 3 6 0.25 sec / broju =

 • n  Do pada u reprodukciji dolazi usled interferencije

  n  Za sigurniji zaključak potrebno je sprovesti sličniji

  eksperiment

  n  Da li priroda distraktora utiče na uspešnost reprodukcije?

  Činioci koji utiču na zadržavanje materijala u operativnoj memoriji

 • n  Toland

  v Različit stepen interferencije u ove dve situacije

  1. Grupa 2. Grupa

  3 7 5

  375, 372, 369, 366, 363…. √

  Činioci koji utiču na zadržavanje materijala u operativnoj memoriji

 • n  Peterson, Peterson i Miller

  n  Osim prirode distraktora, varirali i prirodu materijala koji treba

  reprodukovati

  n  Na spontano gubljenje traga ne bi trebalo da utiče priroda

  materijala

  n  Besmisleni slogovi ↔ reči iste dužine

  n  Reči bolje reprodukovane

  Činioci koji utiču na zadržavanje materijala u operativnoj memoriji

 • n  Keppel & Underwood n  Uticaj broja prethodno prikazivanih trigrama n  Tačnost reprodukcije opada usled proaktivne inhibicije

  v Ogledi Vikensa v Dve grupe ispitanika v Prikazuje reči v Reči zamenjuje brojevima v Procenat reprodukcije porastao

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  1 2 3 4

  Pr oc

  en at

  ta čn

  e re

  pr od

  uk ci

  je

  Činioci koji utiču na zadržavanje materijala u operativnoj memoriji

 • Koliko dugo informacija traje u kratkotrajnoj memoriji?

  n  18 – 20 sec

  Šta dovodi do iščezavanja informacija?

  n  Spontano gubljenje traga

  n  Interferencija

  n  Proaktivna in