Case study sieuthi

  • View
    281

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Case study sieuthi

  • 1.78 PHN 3 : NG DNG QUN L SIU TH 3.1 Phn tch quy trnh nghip v. 3.1.1 nh gi hin trng h thng 3.1.1.1 Gii thiu: Su liu ny trnh by mc ch, phm vi, nh ngha, tm tt t chc siu th. Mc ch: Mc ch ca business vision l trnh by ci nhn tng quan v t chc siu th, xc nh cc stakeholder v khch hng, xc nh hin trng v phm vi ca h thng. Phm vi: Business Vision ny ch c dng trong d n qun l siu th Si gn Co- Op Mart trc thuc h thng siu th ca Hp tc x Si Gn Co-Op. nh ngha thut ng: Cc thut ng, nhm t vit tt c th tham kho su liu Business Glossary. Ti liu tham kho: Su liu ny thng qua cc ti liu ca siu th Si Gn Co-Op Mart cung cp. 3.1.1.2 Xc nh v tr C hi: Hin ti, nhu cu v mt phn mm c kh nng x l v bo mt cao hn ti siu th l cp thit v mt s vn pht sinh trong qu trnh hot ng cn gii quyt. Trnh by vn : Vn lu tr thng tin khch hng thn thit The problem of C s d liu ca cc khch hng thn thit c lu tr nhiu ni v khng c s ng b . affects Khch hng, ngi qun l The impact of which is Dch v khch hng thn thit ch thit lp c tng siu th ca h thng Co-Op. iu ny l bt hp l, lm gim kh nng cung cp dch v khch hng, lm gim kh nng cnh tranh ca siu th. A successful solution would Nhn vin c th s dng chung mt account cp cho mi khch hng c dng tt c siu th thuc h thng Co-Op. Nng cao kh nng chm sc khch hng ca siu th tt hn t thu ht c khch hng nhiu hn, tng doanh thu ca siu th. Gip ngi qun l c th lm tt cng tc qun l khch hng, theo di tnh hnh phc v khch hng mt cch d dng.

2. 79 Vn lin quan n bo co thng k The problem of Thng k bo co cha p ng y nhu cu thng k theo nhiu tiu ch khc nhau affects Ngi qun l, ban gim c hp tc x The impact of which is Khng th cho thy bo co y , gy ra tnh trng thiu thng tin tng hp dn n ngi qun l kh a ra kt lun chnh xc. A successful solution would C th thng k y theo nhiu tiu ch khc nhau, gip cho cc nh qun l a ra cc kt lun ng tin. T c th thy c nhng yu km ca hot ng kinh doanh nhm ci thin tt hn v d qun l hn. Vn lin quan n nghip v tra cu: The problem of H thng cha h tr vic tra tm cc thng tin khch hng, nhn vin v hng ha affects khch hng, nhn vin bn hng, ngi qun l The impact of which is tn thi gian v nhn vin cho vic hng dn khch hng, khng c thng tin y chnh xc khi c nhu cu. A successful solution would to tm l thoi mi cho khch hng n mua hng, tit kim chi ph nhn vin, thng tin l cng khai bo m quyn li cho mi c nhn. 3.1.1.3 M t stakeholder v khch hng Tm tt cc Stakeholder Name Represents Role Ngi qun l Ngi qun l siu th Theo di tin trnh pht trin ca d n v theo di tnh hnh hot ng ca siu th. Nhn vin bn hng Ngi nhp cc thng tin trong h thng. Chu trch nhim trong khu bn hng siu th, duy tr hot ng ca siu th. Nhn vin tin hc Ngi lp bo co, thng k Chu trch nhim trong khu lp bo co siu th theo cc tiu ch do ngi qun l a ra Nhn vin t mt hng Ngi kim k tnh trng hng Chu trch nhim bo co li tnh trng hng ha ln cp trn. Tm tt cc khch hng Name Description Stakeholder Ngi qun l p ng cc nhu cu qun l siu th nh hng ha, khch hng, doanh s. Ngi qun l Nhn vin bn hng m bo rng h thng s p ng cc nhu cu ca cng vic bn hng. Nhn vin bn hng Khch hng p ng nhu cu mua hng ha c trong siu th. 3. 80 Ban gim c Hp tc x m bo thng tin bo co hot ng kinh doanh ca siu th l a dng v chnh xc. H s v cc stakeholder v khch hng: Ngi qun l: Representative Ngi qun l siu th Co-Op Mart Description Ngi quyt nh xy dng h thng, theo di hot ng ca siu th ng thi qun l khch hng thn thit ca siu th. Type Ngi hiu r tnh trng hot ng ca Siu th Responsibilities M t cu trc t chc v tnh trng hot ng ca siu th ng thi quan st tnh trng d n. Success Criteria S thnh cng l hon thnh cng vic ng thi gian v t chc tt c s thit k tin cho vic ci tin h thng sau ny. Involvement Project reviewer Deliverables C, phn phi cho cc ng s qun l trong h thng Co-Op Comments / Issues Thi gian thc hin ngn so vi khi lng cng vic qun l siu th qu nhiu Nhn vin bn hng: Representative Nhn vin bn hng ti siu th Co-Op Mart Description Nhn vin lm vic cho siu th, thc hin nghip v bn hng ca siu th. Type Ngi trnh tin hc nht nh v am tng nghip v bn hng ca Siu th. Responsibilities Lp ha n thanh ton cho khch hng, tra cu hng ha khi cn thit. Success Criteria S thnh cng l hon thnh cng vic hiu qu, chnh xc v nhanh chng, d dng. Involvement User Deliverables C, phn phi cho cc nhn vin bn hng trong siu th. Comments / Issues Khng c thng tin y v hng ha, khng nhn bit c ai l khch hng thn thit, mt s thao tc cn th cng. Nhn vin mt hng: Representative Nhn vin thuc t mt hng ti siu th Co-Op Mart Description Nhn vin lm vic cho siu th, thc hin nghip v nhp, xut hng ca siu th. Type Ngi am tng nghip v nhp xut hng ca Siu th. Responsibilities Lp phiu nhp xut hng cho ngi qun l. Success Criteria S thnh cng l hon thnh cng vic chnh xc v nhanh chng. Involvement User Deliverables Khng c Comments / Issues Khng c thng tin y v hng ha, thao tc cn th cng. 4. 81 Nhn vin vi tnh: Representative Nhn vin thuc t vi tnh ti siu th Co-Op Mart Description Nhn vin lm vic cho siu th, thc hin nghip v lp thng k bo co cho siu th. Type Ngi am tng tin hc v nghip v lp bo co ca Siu th. Responsibilities Lp bo co thng k cho ngi qun l. Success Criteria S thnh cng l hon thnh cng vic hiu qu, chnh xc v nhanh chng, d dng. Involvement User Deliverables C, phn phi cho cc nhn vin bn hng trong siu th. Comments / Issues Khng c thng tin y v hng ha, khng nhn bit c ai l khch hng thn thit, mt s thao tc cn th cng. Gim c hp tc x: Representative Gim c Hp tc x Si Gn Co-Op Description Ngi quyt nh ph chun ngn sch d n, theo di hot ng ca cc siu th thuc hp tc x. Type Ngi hiu r tnh trng hot ng ca Siu th Responsibilities Chu trch nhim chi ph d n. Success Criteria S thnh cng l hot ng ca siu th ngy cng tt v gia tng doanh thu ca cc siu th. Involvement Project reviewer Deliverables Khng c Comments / Issues Ngn sch c gii hn, i hi d n c hon thnh cng nhanh cng tt. Khch hng: Representative Khch hng ti siu th Co-Op Mart Description Khch n mua hng ti siu th Co-Op Mart Type Khng c Responsibilities Khng c. Success Criteria S thnh cng l h thng d tm kim hng ha nhanh chng v c dch v khch hng chu o. Involvement User Deliverables Khng c. Comments / Issues Khng c h tr hon ton. 3.1.1.4 Danh sch cc nhu cu Stakeholder/ Customer Priority Need Current Solution Proposed Solutions Ngi qun l Cao Xem cc bo co thng k theo cc yu cu khc nhau Ch c bo co thng k doanh thu Hin th bo co theo nhiu tiu ch khc nhau, thng tin b tr d nhn v n gin. 5. 82 Ngi Qun l Cao Qun l thng tin hng ha, nhn vin v khch hng thn thit Qun l nhn vin khng c v qun l khch hng khng y . Cho php qun l khch hng tt c siu th thuc h thng Co- Op Mart v qun l nhn vin Nhn vin bn hng Cao Tc tnh ton chm,lu tr nh Tnh ha n trn Access Xy dng ng dng trn SQL Server. Nhn vin bn hng Trung bnh Tra cu thng tin hng ha Cha c chc nng ny Xy dng thm chc nng tra cu. Nhn vin tin hc Trung bnh Nhp liu v lp bo co d dng C chc nng ny Xy dng thm nhiu tin ch v giao din thn thin. 3.1.1.5 Nm bt thng tin v t chc S t chc ca siu th Co-Op Mart Cng Qunh T vn phng: Gm 1 Gim c v 2 ph Gim c c nhim v iu phi ton b hot ng ca siu th. T phi nm c tnh hnh mua bn, doanh thu ca siu th bo co li cho ban gim c hp tc x Si Gn Co-Op. Vic bo co c thc hin hng thng, hng qu hoc cng c khi bo co t xut theo yu cu. T bo v: Kim tra, bo v an ninh ca Siu Th, ghi nhn Hng Ha i li ca khch hng. T thu ngn: Thc hin vic bn hng v lp ha n cho khch hng ng thi ghi nhn li s hng ho bn c ca mi loi bo co cho t qun l sau mi ca lm vic. T mt hng: Nhim v ca t l kim tra cht lng hng ho v nm tnh trng hng ho ca siu th, m bo hng ho lun trong tnh trng tt nht khi n tay khch hng. Khi pht hin hng h hng phi kp thi bo ngay cho t vn phng c bin php gii quyt v iu phi hng. T tin hc: Thc hin vic nhp liu, kt xut cc bo co cn thit phc v cho t Vn Phng. Cc hot ng ca siu th: Nhp hng ho Mt hng mi nhp v s c nhn vin qun l ph trch tin hc lu tr cc thng tin ca hng vo h thng qun l. Cc thng tin bao gm: m vch, gi bn, ngy sn xut, hn s dng, s lng nhp, n v tnh, T vn phng T bo v T mt hng T tin hcT thu ngn 6. 83 Mi mt hng s c nh mt m vch, thc hin theo quy tc: B m bn hng: l b m mang tnh cch php l gia Siu Th (bn bn) v ngi tiu dng (bn mua). Mi mt mt hng kinh doanh u c mt m s ring phn bit vi nhng hng khc. Mt m bn hng c di 13 k t theo cu trc ca h thng m vch barcode quc t i vi nhng mt hng c in sn m vch ca nh sn xut. Nu mt mt hng no khng c sn m vch, hay nu c m vch m m vch khng c kh nng tin cy th mt hng s c dng m ni b ca Siu Th lm m bn hng, v m ny c chiu di 8 k t. u i i vi khch hng thn thit Khi mt khch hng cha l khch hng thn thit ca siu th n mua hng, nu tng gi tr hng ho trong mt ln mua t 50.000 tr ln th sau khi tnh tin khch hng c th ng k chng trnh khch hng thn thit ca siu th vi nhn vin qun l. Nhn vin qun l s lu tr li cc thng tin ca khch hng v cp cho cc khch hng ny th khch hng thn thit vi s im thng tng ng gi tr ha n trn. Nhng t mua hng tip theo c gi tr hn 50.000, trc khi thanh ton ha n, khch hng cn a th khch hng thn thit cho nhn vin bn hng, h thng s t ng tnh ton v cp nht im thng ca khch hng. Khi khch hng thn thit c s im trn 30 im ca siu th th trong cc t mua hng sau , h s c gim gi 5% trn tng gi tr hng h mua Tuy nhin, cui nm h thng phi t ng xo khch hng ny ra khi danh sch khch hng thn thit ca siu th. Tnh tin ho n Tnh tin ho n l vic ca nhn vin bn hng ti cc quy tnh tin. Nhng nghip v chnh yu Nghip v bn hng: Xut hin: C khch hng n mua hng. Cch thc hin: Tnh tin cho khch, lp ha n v cp nht vo CSDL. Chu trch nhim: T thu ngn. Nghip v qun l kim k: Xut hin: kim tra tnh trng hng ha v s lng tn trn quy. Cch thc hin: kim tra s lng ti kho v hng trng by ti quy. Chu trch nhim: T mt hng Nghip v qun l nhp hng Xut hin: khi nhp hng ha t nh cung cp. Cch thc hin: lp phiu nhp, lu thng tin hng ha vo CSDL. Chu trch nhim: T qun l Nghip v qun l xut hng 7. 84 Xut hin: khi xut hng ha t kho ln quy trng by. Cch thc hin: lp phiu xut hng ha v cp nht CSDL. Chu trch nhim: T qun l Nghip v thng k tng hp: Xut hin : Lp v gi bo co tng hp cho ban gim c hp tc x. Cch thc hin : Tng hp cc bo co do t tin hc lp. Chu trch nhim: T vn phng Nhn xt tnh trng hin nay: Ti Siu th ang dng phn mm qun l hng ha (Access for Win) qun l hn 200.000 mt hng kinh doanh. Trung bnh mi ngy b phn bn hng x l hn 10.000 mu t