Časopis SvadbaOnline 2/2012

 • View
  228

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Svadobny exkluzívny lifestyle online casopis pre nevesty a zenichov, leading Slovak online wedding magazine

Text of Časopis SvadbaOnline 2/2012

 • SvadbaOnline.sk 1

  SLADK SVADBA M & M

  Viete o je

  SSM?

  PRLOHA: ENCHONLINEManul pre kadho encha!

 • Svadobnk

  Vitajte Op Online!Sme tu op, op pre vs, pre vet-

  kch, ktor plnuj, organizuj, i plnovane organizuj svadbu sebe, alebo aj niekomu inmu, i inm....

  Radi by sme vm dali op do pozor-nosti n exkluzvny svadobn online asopis, ktor u druh rok prina vkruhu svojich priaznivcov, itateov ikonkurentov osi nov, vrtane no-vch inpirci, npadov, trendov ird.

  Som vemi poteen, e meme prve tmto tlom snaim tmom re-daktoriek vm ponka asopis, ktor sa prezentuje sm anavye moderne atlovo jednoducho, online...

  ijeme vdobe elektronickch anaj-m socilnych mdi, o nm vetkm prina plne nov dimenzie komu-

  nikcie, priatestiev iorganizcie prce aaj nho skromnho ivota. Nejeden anejedna zns sa dostala

  do siete fenomnu zvanho Facebook, online priestoru, vaka ktormu mnoh svoje

  priatestv avzahy nielen otuu-j, ale aj prebdzaj i nachdzaj nov, vrtane lsok... ako poveda, i je to dobr alebo zl, kee doba je vemi rchla ana naich blzkych apriateov mvame obas vemi mlo asu... Tak aspo tmto spso-bom dokeme ostva vaktvnom kontakte snimi... Aj vaka rznym aplikcim, ktor nm zjednoduuj ivot. Ako sa daj aplikcie vyui pri plnovan naich vekch dn? Aj otom sa dozviete vdnenom sle asopisu.

  Napokon aj n asopis nachdza novch priateov alajkerov prve v ,,online dome, ktorm sa dostvame ,,do rk nam itateom. Aj pre-to by som rada dala do pozornosti

  nau strnku na Facebooku, kde nm denno-denne pribdaj nov pria-telia... Ak nhodou nm ete nie ste, bude nm nesmiernym potem. Aj tu njdete rzne prspevky, tipy arady, lnky, odkazy azaujmav sae oatraktvne ceny... Akee svadba nie je iba zleitos pre nevesty, prin-ame aj manul pre encha, i inak povedan prlohu so zaujmavmi lnkami aradami urenmi prve pre ,,naich muov!

  Lajkujte azdieajte ns na http:// www.facebook.com/svadbaonline.sk

  lucia@svadbaonline.sk fredaktorka asopisu

  SvadbaOnline

  FOTO MICHAL SPIAK

  NEVESTA DO KOA AJ DO VOZA

 • SLADK

  SVADBA M

  AND M

  OARUJCA SVOKRA

  6ATY PRE

  DRUIKU

  VAE NO V KATIELI MOOVCE

  12

  20 26VIETE O JE SSM?

  NEVESTA DO KOA AJ DO VOZA

  30ROZHOVOR S MIKOU

  SZCSOVOU

  HOVORTE REOU

  KVETOV?

  36

  40 44NEVESTA BEZ

  ENCHA

  99 BALNOV

  VAE PRBEHY

  SVADOBN POISTENIE

  AHK PRE ZAMILOVANCH

  AKO SI NAPLNOVA

  SVADOBN NOC

  NUDA NA SVADBE

  APLIKCIE, KTOR VM

  UAHIA IVOT48 54

  60 64

  67 70

  72 80PRLOHA: ENCHONLINEManul pre kadho encha!90

 • SvadbaOnline.sk4

 • SvadbaOnline.sk 5

  SvadbaOnline.sk

  asopis vydva ONLINE PORTALS s.r.o. Pribiova 4 841 05 Bratislava IO: 35 867 116 DI: 2021756660 E-mail: info@svadbaonline.sk Korepodenn adresa: Pribiova 4,84105 Bratislava Redakcia E-mail: redakcia@svadbaonline.sk

  fredaktorka: Lucia Polekov evelov E-mail: lucia@svadbaonline.sk

  Grafick spracovanie: Jaroslav Krafka

  Redaktorky: Nina Frisby, Gabriela Gotzmannova, Miroslava Mikov, Ivana Popaakov, Lucia HrniarovFotografovia: Martin Kme www.martinkmet.sk, Michal Spik www.misphoto.eu

  Marketing Jaroslav Pullman Business Development Director Mobil: +421 948 031143 +421 948 031143 E-mail: jpullman@svadbaonline.sk

  Obchod E-mail: info@svadbaonline.sk

 • SvadbaOnline.sk6

  SLADK SVADBA M AND M

  SPRACOVALA: LUCIA POLEKOV EVELOVFOTO: PETER FRANK A ANDREA MARKOV

  Znma televzna modertorka Miriam Kalisov (27) sa 4. jla 2012 stala pani mahel Kaliso-vou. Jej vyvolenm nebol nikto in ako Martin mahel (29), znmy model a Mu roka 2008... My sme vyuili tto prleitos a priname vm na nae online strnky rozhovor s Mirkou o ich vekom svadobnom dni...

 • SvadbaOnline.sk 7

  Spomienky na vau rozprvkov svadbu sa urite bud po cel v ivot spja s renesannm katieom Chteau Appony v Oponiciach pri Nitre, kde bol obrad aj hostina.... Nie je vm troku to, e ste si nepovedali pri tokej romantike svoje ,,no" pred skutonm oltrom?

  Vbec nie... Chceli sme svadbu v prrode, pod holm nebom a to sa nm aj podarilo... Ve Boh je vadep-rtomn a urite bol aj poas naej svadby s nami.

  Mete nm prezradi viac aj o vaich zsnubch z minulho roka, ktor tejto romantickej udalosti predchdzali?

  Bolo to de pred Vianocami a Mar-tin to vymyslel dokonale. To je ale vetko, o vm k tomu poviem. Chce-me si to toti necha pre seba a neskr pre nae deti.

  Stihli ste obaja nejak rozlko-v prty so slobodou?

  Jasn. Ja som bola s kamokami na Mallorke a Martin s bratmi absolvo-val velijak portov adrenalnov zleitosti. Hlavne, e mi ho celho vrtili a obaja sme potom dostali aj diplomy, e sme spsobil vstpi do manelstva :-)

  Kto vm svadbu komplexne zorganizoval? A kto bol z vs dvoch hlavnm svadobnm agentom ?

  Popasovali sme sa s tm obaja a ani si neviem predstavi, e by sme to nechali na niekoho inho. A ako to je vo vine vzahov, pri organizova-n svadby mala hlavn slovo ena... Teda ja. :-)

  Vae svadobn aty, zd sa, bud trendom v sezne 2013. Uvaovali ste aj o inch atch

 • SvadbaOnline.sk8

 • SvadbaOnline.sk 9

  alebo ste boli o vobe tchto ex-traordinrnych iat presvede-n ihne? Kto vm v celkov svadobn outfit navrhol a ak zsahy ste do neho urobili vy?

  Pravdupovediac, aty som si na-vrhla sama a vznikli plne nhodou. Po ich druhej skke som si povedala, e ja nechcem obyajn svadobn... e chcem, aby ma vystihovali a zro-ve, aby mi v nich nebolo teplo. Vet-ko sa podarilo poda predstv a som astn, e to Andrej Baranik takto krsne zrealizoval. Prezliekala som sa z nich a okolo pol tretej nadr-nom... Boli megapohodln. Bolo mi len to neobliec si popolnon aty. Preto som sa nakoniec predsa len prezliekla :-)

  Kto ,,rieil" viz Martina ako encha?

  Martin, tm, e je model a v mde sa vyzn, nechcel oblek, ktor by si mohol obliec aj na rokovanie. Chcel nieo vnimon a pecilne. Na-astie spolupracuje s Marco Mirelli, ktor je znmy netradinm tlom pnskeho obleenia, a tak bolo roz-hodnut... Dizajnrka Miriam Lisova sa postarala o konen vsledok. Samozrejme, predchdzalo tomu ne-konen vyberanie z luxusnch ltok a kombinovanie so zdanlivo neskom-binovatenm. Konen look encha mi vak vyrazil dych. Martin vyzeral asne!

  Mali ste na svadbe niekoko krsnych a pre tradin sloven-sk svadbu netypickch mo-mentov: biele holubice, niekoko druiiek a drubov po vaom boku... o ste poda vs mali ete tak netypick o host

  prekvapilo, i dokonca ohrilo?Od zaiatku, ako sme zaali o naej

  svadbe snva, sme zamietli pytaky, kostol, epenie, rozbjanie taniera a podobne. A preto sme vymali in program. Hosom sa vemi pili koliky astia, ktor ich akali na stole a plaziv dym, ktor ich privtal pri vstupe do neba - sly. A taktie si vemi pochvaovali vystpenie k-zelnka Jozefa Talostana a rockov kapelu On the Road. Neverila som, e vetko me naozaj vyjs do bod-ky. Dokonca aj naa netradin biela torta posiata ervenmi motlikmi a dvoma vlastnorune vyroben-mi abkami, ktor vyrobil Martin, v podobe nevesty a encha zoali u host spech. Spolu s Martinom sme zostrihali video z fotiek z detsva pre rodiov, ktorch to vemi dojalo. Najviac sa nm ale pilo, e na naej svadbe vznikli nov kamartstva a vetci sa navzjom spoznali, kee sme kadho jednho predstavili. Na druh de sme vetci skonili vo vrivke a v bazne. A to bola pecka, e dovidenia! :-) Rozprvali sme si doj-my z veera a super sme sa zregene-rovali, kee sme ili spa za svitania okolo pol iestej...

  Mete nm prezradi, ak ste si vybrali obrky a i mte na nich nejak ,,romantick odkaz" ? :o)

  Obrky mme tie netradin. S to akoby dva prepleten prty. Zvntra sa preto vea psa nedalo, no Martinko m moje meno a dtum a ja mm iba MandM, ako tie cukrky... :-) Volaj ns tak oboch nai kamarti.

  o vm osobne najviac chutilo z vho svadobnho menu?

 • SvadbaOnline.sk10

  Ako kad nevesta, ani ja som toho vea na svadbe nezjedla, ale na ochut-nvke mi od kuracej terinky s brusni-covm dippom, cez slepaiu polievku a po bravov panenku z mangalice plnen suenmi paradajkami a s mladmi rozmarnovmi zemiaik-mi so ampinovm fondue chutilo vetko. Len cez svadbu po mne vet-ko dojedal manel :-)

  Dotali sme sa, e Martin k ol-tru doslova pribehol, a e v podmaze hrala hudba Forest Gump... Bola to teda chcen paralela, alebo ilo o nejak in dvod jeho behu? :o)

  Martin preto, e je portovec, do-behn k oltru chcel a hrala mu k tomu hudba You got it od Roya Orbi-sona. S Forestom to nemalo ni. T piese hrala a mne ku kraniu na ervenom koberci s ocinom k Marti-novi... A nebeala som! :-)

  oho ste sa najviac obvali pred vaou svadbou?

  Jednoznane poasia. Ni in by nm svadbu nepokazilo, kee sme mali obrad naplnovan vonku. Na-astie bolo krsne. Asi ns tam hore m niekto vemi rd...

  Tie sme (nielen my urite) zvedav, o plnujete v blzkej dobe...

  Svadobn cestu urite... Len to sme sa ete presne nerozhodli kam. Tak to asi nechme na dlh zimn vee-

  ry, ke sa budeme o tom rozprva a plnova...

  o by ste poradili pred svadbou nam itatekm...

  Ja asi nie som prli dobr radca, lebo som bola tak mal uzlek nervov pred svadbou, kee som chcela ma vetko dokonal. Keby sa dal vrti as, asi by som to tak ne-prehala a brala to viac s ahkosou. Treba ma hlavne druiky! Tie mi vo svadobn de tak pomohli, ako nik-to! Sce som toho mala pred svadbou vye hlavy, v de svadby som nepohla ani prstom. Dokonale som si vetko uvala, lebo koky mi neuveritene pomohli so vetkm. Bez podrob-nho naplnovania by to vak nelo. Kad mal svoj vlastn scenr, od reisra, kameramanov, fotografov, DJa, druiiek, zvukra obradu... No jednoducho, pln bol aj na pln o vm budem hovori... Ale to som u raz ja :-) . Netreba vak zabda, e ten de D je hlavne o lske a stretnut rodiny a kamartov. Slovami mjho manela - Svadba je oslavou lsky... A tak to treba bra. Aj keby sa oko-vek udialo, nakon