Catàleg Armidec 2012

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Catàleg Armidec any 2012

Text of Catàleg Armidec 2012

 • 2

  QUI SOM?

  Som una empresa familiar, que va remodelar la seva imatge i obrir les seves portes

  amb nova direcci al Febrer de 2012. Som especialistes en el disseny, comercialitzaci i

  fabricaci darmaris a mida de portes corredisses, de batent i plegables, a ms de

  vestidors.

  El nostre equip ha estat al servei del pblic de les comarques del Peneds, Garraf,

  LAnioa i El Bages des de fa ms de vint anys. Ara, en aquesta nova etapa, hem

  centralitzat la nostra activitat a lestabliment de Vilafranca del Peneds i volem

  estendre el nostre radi dacci, sobretot, a totes les comarques de Barcelona i

  Tarragona, sense descartar la resta de Catalunya.

  Els armaris ARMIDEC disseny es projecten i fabriquen de manera totalment

  personalitzada, cobrint les necessitats de aprofitar totalment lespai disponible,

  aportar ordre i adaptaci total a tots els ambients i estils de decoraci. Amb la garantia

  de qualitat, precisi i durabilitat que aporten els nostres armaris, estem convenuts

  que els nostres clients gaudiran dells per molts anys.

 • 3

  PRESENTACI DARMARIS I VESTIDORS

  PRESENTACIN DE ARMARIOS Y VESTIDORES

 • 4

  PORTES CORREDISSES

  Les portes corredisses tenen lavantatge de no ocupar espai per obrir-se, ser

  silencioses, suaus i necessiten menys fulles per cobrir lespai que les portes de batent o

  les plegables. Donen una imatge moderna i, segons el model escollit, ms minimalista.

  Les nostres portes corredisses incorporen un mecanisme de acompanyament al final

  del recorregut que evita cops al tancar-se i pelfa per darrera dels perfils que ajusta les

  fulles i limita lentrada de pols.

  Tenim una gran varietat en colors i materials, combinables entre ells, que donen una

  gran flexibilitat per adaptar-se a lestil de decoraci que es desitgi. A continuaci

  presentem alguns exemples del que es pot fer amb aquestes portes.

  PUERTAS CORREDERAS

  Las puertas correderas tienen la ventaja de no ocupar espacio al abrirse, ser

  silenciosas, suaves y necesitan menos hojas para cubrir el mismo espacio que las

  puertas abatibles o las plegables. Dan una imagen moderna y, segn el modelo

  escogido, ms minimalista. Nuestras puertas correderas incorporan un mecanismo de

  acompaamiento de final de recorrido que evita golpes al cerrarse y felpa tras los

  perfiles que ajusta las hojas y limita la entrada de polvo.

  Tenemos una gran variedad en colores y materiales, combinables entre s, que dan na

  gran flexibilidad de adaptacin al estilo de decoracin que desee. A continuacin

  presentamos algunos ejemplos de lo que se puede hacer con estas puertas.

 • 5

  Portes japoneses en vidre esmaltat blanc, amb perfils dalumini rexapats en wengu.

  Tapetes i acabats en color wengu.

  Puertas japonesas en cristal esmaltado blanco, con perfiles de aluminio rechapado en

  wengu. Tapetas y acabados en chapa wengu.

 • 6

  Portes combinades amb vidre esmaltat blanc i vermell, perfils alumini plata mate.

  Tapetes i acabats en roure.

  Puertas combinadas con cristal esmaltado blanco y rojo, perfiles en aluminio plata

  mate. Tapetas y acabados en roble.

 • 7

  Portes combinades en vidre esmaltat negre i vidre amb serigrafia, perfils alumini plata

  mate. Lateral i acabats laminats blanc brillant.

  Puertas combinadas en cristal esmaltado negro y cristal serigrafiado, perfils de

  aluminio plata mate. Lateral y acabados laminados blanco brillante.

 • 8

  Portes japoneses laminades amb impressi directa dimatges brillant. Perfils dalumini

  negre brillant i acabats en laca negre brillant.

  Puertas japonesas laminadas con impresin directa de imgenes brillante. Perfiles de

  aluminio negro brillante y acabados en laca negra brillante.

 • 9

  Portes amb una fulla en DM lacat negre brillant i una fulla en laminat amb impressi

  directa dimatges, perfils cromats plata. Laterals i acabats en DM lacat negre.

  Puertas con una hoja en DM lacado negro brillante y una hoja en laminado con

  impresin directa de imgenes, perfiles cromados plata. Laterales y acabados en DM

  lacado negro.

 • 10

  Portes combinades amb dos panells de vidre esmaltat gris i un panell en laminat amb

  impressi directa dimatges, perfils dalumini lacat blanc. Tapetes i acabats laminats

  blancs.

  Puertas combinadas con dos paneles de cristal esmaltado gris y un panel en laminado

  con impresin directa de imgenes, perfiles de aluminio lacado blanco. Tapetas y

  acabados laminados blancos.

 • 11

  Portes combinades amb panells en vidre esmaltat blanc i negre i panells en laminat

  amb impressi directa dimatges, perfils dalumini lacat negre. Tapetes i acabats en DM

  lacat negre brillant.

  Puertas combinadas con paneles en cristal esmaltado blanco y negro y paneles en

  laminado con impresin directa de imgenes, perfiles de aluminio lacado negro.

  Tapetas y acabados en DM lacado negro brillante.

 • 12

  Portes en laminat amb impressi directa dimatges, perfils dalumini rexapat wengu.

  Tapetes i acabats en wengu.

  Puertas en laminado con impresin directa de imgenes, perfiles de aluminio

  rechapado wengu. Tapetas y acabados en wengu.

 • 13

  Portes model Miln lacat blanc setinat, perfils dalumini lacat blanc. Tapetes i acabats

  en DM lacats blanc setinat.

  Puertas modelo Miln lacado blanco satinado, perfiles de aluminio lacado blanco.

  Tapetas y acabados en DM lacado blanco satinado.

 • 14

  Portes model Miln en xapa mukali i vidre translcid, perfils i acabats en xapa mukali.

  Puertas moelo. Miln en chapa mukali y cristal traslcido, perfiles y acabados en chapa

  mukali.

 • 15

  Portes amb ranures i en xapa de cirerer patinat blanc i vidre esmaltat color bordeus,

  perfils dalumini plata mate. Tapetes i acabats en xapa de cirerer patinat blanc.

  Puertas ranuradas en chapa de cerezo con veladura blanca y cristal esmaltado color

  burdeos, perfiles de aluminio plata mate. Tapetas y acabados en chapa de cerezo con

  veladura blanca.

 • 16

  Portes model Rayado en xapa de cirerer amb vidre esmaltat ocre, perfils alumini color

  inox. Tapetes en xapa cirerer.

  Puertas modelo Rayado en chapa de cerezo con cristal esmaltado ocre, perfiles de

  alumino color inox. Tapetas en chapa de cerezo.

 • 17

  Portes model Aspes en xapa mukali tenyit teca i vidre esmaltat color beige, perfils

  dalumini rexapat mukali tenyit teca. Tapetes en xapa mukali tenyit teca.

  Puertas moelo Aspas en chapa mukali teido teca y cristal esmaltado color beige,

  perfiles de aluminio rechapado mukali teido teca. Tapetas en chapa mukali teido

  teca.

 • 18

  Portes japoneses en xapa freixe amb veta horitzontal, perfils dalumini plata. Lateral

  en DM lacat negre brillant.

  Puertas japonesas en chapa fresno con beta horizontal, perfiles de aluminio plata.

  Lateral en DM lacado negro brillo.

 • 19

  Portes model Turn en xapa de roure amb ptina blanca i vidre esmaltat blanc, perfils

  dalumini rexapats en roure amb ptina blanca. Tapetes i acabats en xapa de roure

  amb ptina blanca.

  Puertas modelo Turn en chapa de roble con veladura blanca y cristal esmaltado

  blanco, perfiles de aluminio rechapado roble con veladura blanca. Tapetas y acabados

  en chapa de roble con veladura blanca.

 • 20

  Portes combinades en laminat cebrano blanc i negre, amb beta horitzontal, perfils

  dalumini plata mate. Tapetes i acabats laminats en color alumini plata mate.

  Puertas combinadas en laminado cebrano blanco y cebrano negro, con veta horizontal,

  perfiles de aluminio plata mate. Tapetas y acabados laminados en color aluminio plata

  mate.

 • 21

  Portes amb dues fulles en xapa faig amb ptina blanca i dues fulles en mirall plata o

  natural, amb perfils dalumini rexapats faig amb ptina blanca. Tapetes en xapa faig

  amb ptina blanca.

  Puertas con dos hojas en chapa de haya con veladura blanca y dos hojas en espejo

  plata -o natural-, perfiles de aluminio rechapado en haya con veladura blanca. Tapetas

  en chapa de haya con veladura blanca.

 • 22

  PORTES DE BATENT I PLEGABLES

  PUERTAS ABATIBLES Y PLEGABLES

 • 23

  Les portes de batent i les plegables permeten que larmari es pugui obrir del tot,

  tamb son ideals per armaris que disposen de menys fondria, i donen un aspecte ms

  de moble. Encara que amb els mltiples colors, acabats i agafadors tamb sadapten

  a tots els estils decoratius. Les nostres portes de batent tenen la possibilitat

  dincorporar frontisses que acompanyen el tancament, fent que aquest sigui ms suau

  i silencis. Les portes plegables son perfectes per armaris en L o cantoners que no

  siguin massa grans i no permeten el sistema de portes corredisses.

  En les properes pgines veureu alguns exemples.

  Las puertas abatibles y las plegables permiten que el armario se pueda abrir

  totalmente, tambin son ideales para armarios que disponen de menos profundidad, y

  dan una imagen de ms mueble. Aunque con los mltiples colores, acabados y

  tiradores tambin se adaptan a todos los estilos decorativos. Nuestras puertas

  abatibles tienen la posibilidad de incorporar bisagras que acompaan el cierre,

  haciendo que ste se