Catàleg Llatí 2012

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Catàleg Llatí 2012 (ESO i Batxillerat)

Text of Catàleg Llatí 2012

 • cultura clssica llatESO 2012-2013

  EDICI

  EN CATAL

 • 2

  NDEXESO

  Nou Projecte Llat pg. 4

  Material per a lalumne pg. 5

  Material per al professor pg. 6 Proposta didctica DVD del professor

  ndex de continguts pg. 7-8

  02

 • 3

  0303

  llat

  LLATMart Duran

  www.ecasals.net/alumnes/llatieso

  els teus recursos digitals a:

  INCLOU DVD

  LLATI CAT 4ESO.indd 1 28/11/11 16:30

  LITERATURA Lectures recomanades pg. 10

  www.ecasals.net

  Portal de recursos educatius de lEditorial Casals pg. 11

  NovEtat pEr al curs 2012-2013

 • 4Eso

  CLAus DEL PROjECTE

  04

  Seqenciaci i exemplificaci dels

  continguts gramaticals i sintctics

  especialment adaptats als alumnes de

  quart dEso.

  Ms de 150 oracions i textos per unitat

  amb activitats prvies que consoliden les

  habilitats necessries per a la traducci

  catal-llat i llat-catal.

  insistncia en els mecanismes de

  formaci del vocabulari en catal.

  presentaci del patrimoni cultural

  rom, amb especial mfasi en les obres

  dHispnia.

  Banc dactivitats amb propostes de

  refor i ampliaci per atendre la diversitat

  de laula, i una prova dautoavaluaci

  per a cada unitat del llibre.

  Recursos interactius integrats a

  les pgines del llibre permanentment

  actualitzats:

  - 15 vdeos sobre reconstruccions en 3D

  de lantiga roma i sobre documentals

  dhistria, monuments i vida privada.

  - 9 udios amb dites clebres en llat.

  - 9 udios sobre personatges destacats

  de la histria de roma.

  - 25 enllaos a pgines web sobre

  qestions gramaticals i de formaci de

  paraules, i culturals.

  4

  6

  5

  Projecte disponible en llibre digital com a recurs per al professor.

 • 505

  mATERIAL PER A LALumNE

  4 ESOLlibre de lalumneIsBN 978-84-218-4820-3

  Descobreix lNDEX de CONTINGUTS dels llibres a les pgines 7-8 del catleg.

  NOVETAT CuRs2012-2013

  llat

  LLATMart Duran

  www.ecasals.net/alumnes/llatieso

  els teus recursos digitals a:

  INCLOU DVD

  LLATI CAT 4ESO.indd 1 28/11/11 16:30

  EsO

  DVD DE LALUmNE

  un DVD per als alumnes de quart de lEsO amb:

  Vdeos.

  udios.

  Web.

  Doc.

  DICCIONARI LLAT-CATAL / CATAL-LLAT

  Amb tot el vocabulari de les unitats, a ms desquemes-resum de les qestions gramaticals que es tracten al llibre.

  LLat

  Editat per Editorial Casals, S. A.Dipsit legal: B-XXXXX-2011Fabricat per XXXXXXLes reproduccions shan realitzat dacord amb larticle 32 de la Llei de propietat intellectual.No sautoritza la comercialitzaci independent daquest DVD.

  Tamb els trobars a:

  www.ecasals.net/alumnes/llatieso

  Recursos digitals off line

  3 ESOLlibre de lalumneIsBN 978-84-218-3667-5

  NOU PROJECTE

  LLAT

 • 606

  mATERIAL PER AL PROfEssORPROPOSTA DIDCTICA

  PER A PIssARRA DIgITAL I ORDINADOR

  Accs a la proposta didctica en PDF integrada a cada unitat del llibre.

  Accs als recursos digitals del llibre de lalumne: a cada unitat del llibre, classificats en vdeos,

  udios i clips (animacions multimdia).

  4 ESOProposta didcticaIsBN 978-84-218-4870-8

  NOVETAT CuRs2012-2013

  Mart Duran

  LLat

  LLatpropoSTA DIDCTICA

  www.ecasals.net/professors/llatiesowww.ecasals.net/alumnes/llatieso

  eLs teus recursos digitaLs a:

  INCLOU DVD

  LLATI CAT 4ESO PROFESSOR.indd 1 28/11/11 16:35

  3 ESOProposta didcticaIsBN 978-84-218-3814-3

  DVD DEL PROfESSOR

  un DVD amb tots els recursos per preparar i dinamitzar les teves classes.

  Programacions.

  Desenvolupament de les unitats didctiques:- Orientacions

  didctiques- Programacions daula- Banc dactivitats amb

  propostes de refor i ampliaci

  - Autoavaluaci- solucionari

  Avaluacions trimestrals.

  Recursos digitals del llibre de lalumne.

  LLAT

  proposta didctica

  Editat per Editorial Casals, S. A.Dipsit legal: B-XXXXX-2011Fabricat per XXXXXXLes reproduccions shan realitzat dacord amb larticle 32 de la Llei de propietat intellectual.No sautoritza la comercialitzaci independent daquest DVD.

  Tamb els trobars a:

  www.ecasals.net/professors/llatiesowww.ecasals.net/alumnes/llatieso

  Recursos digitals off line

  Recursos tamb disponibles a www.ecasals.net

  4 ESO

 • 7

  CONTINGUTS mONOGRfIC LEmPREmTA DEL PASSAT

  DEIXEm PARLAR ELS CLSSICS

  IEl llegat clssic

  La transmissi de la cultura clssicaLa tradici clssica en lartLa cultura clssica en el mn actual

  Pompeia i Hercul El calendari rom

  IILa Grcia antiga, lespai i la histria

  La geografiaEls primers grecs i la grcia arcaicaLa grcia clssicaLa grcia hellenstica

  La guerra de Troia La moneda Herdot, Histria(sobre la conquesta de focea per part dels perses)

  III Roma, lespai i la histria

  La geografia. La monarquia: els orgens de Roma. La Repblica: lexpansi de Roma.LImperi: esplendor i declivi de Roma

  Lorganitzaci militar El senat juli Csar, La guerra de les Gllies(sobre la campanya contra els nervis)

  IV Poltica i societat

  La societat a la grcia clssica. Lorganitzaci poltica a la grcia clssica. La societat romana. Lorganitzaci poltica de Roma

  El dret rom i lesclavitud

  La democrcia sneca, Lletres a Lucili(sobre lesclavitud)

  CINEmA I mN GRECOROm. PERSONATGES hISTRICS. Esprtac

  CONTINGUTS mONOGRfIC LEmPREmTA DEL PASSAT

  DEIXEm PARLAR ELS CLSSICS

  V Vida quotidiana

  Lmbit privatLeducaciLes activitats diriesEspectacles i banquets

  La vida de les dones Els espectacles de masses

  Plat, Protgores(sobre leducaci)

  VI La llengua

  Les llenges indoeuropees. El grec. El llat. Els alfabets. Del llat a les llenges romniques i al catal

  Letimologia Els noms de persona sant Isidor, Etimologies(sobre els alfabets i lorigen de la llengua)

  VII Religi i mitologia

  Lorigen del mn. La creaci dels humans. Els dus olmpics. Els cicles heroics. La religi grecoromana

  Les metamorfosis de Zeus

  Els jocs Olmpics Apollodor, Biblioteca de relats mitolgics(sobre el mite ddip)

  VIII Les arts

  Lart grec. Perode arcaic. Perode clssic. Perode hellenstic. Lart rom. Evoluci de lart rom

  Els temples Els balnearis Aristtil, Potica(sobre la bellesa i la imitaci)

  CINEmA I mN GRECOROm. EL mN ROm. Gladiator

  CONTINGUTS mONOGRfIC LEmPREmTA DEL PASSAT

  DEIXEm PARLAR ELS CLSSICS

  IX Literatura

  Literatura grega. La literatura oral i la poesia pica. La poesia lrica. La tragdia. La comdia. Literatura romana. Les primeres obres. Plaute. La plenitud de la literatura llatina

  Els textos antics El carpe diem Alcm / simnides / Arquloc Poesia lrica

  XPensament i cincia

  El naixement de la ra cientficaPlenitud del pensament grecLeclosi de les cincies

  La Biblioteca dAlexandria

  El jurament hipocrtic

  Plat, La Repblica(sobre el mite de la caverna)

  XI Obres pbliques i urbanisme

  Lorigen de la ciutatLa ciutat gregaLurbanisme romLes infraestructures interurbanes

  Les cases LAP-7, sobre la Via Augusta

  juvenal, Stira III(sobre la vida a la ciutat de Roma)

  XII La Hispnia romana

  La conquesta i la romanitzaci dHispnia. La integraci dHispnia a lImperi rom. Principals monuments romans a Espanya

  Trraco El Patrimoni de la Humanitat

  Estrab, Geografia(sobre la romanitzaci de la pennsula Ibrica)

  CINEmA I mN GRECOROm. EL mN hELLNIC. troia

  073

  ES

  Oc

  ult

  ur

  a c

  ls

  sic

  a

  EsO

 • LINGUA hISTORIA ET VITA

  mORfOLOGIA

  SINTAXIDEL LLAT AL

  CATALfORmACI DE mOTS

  hISTRIA DE ROmA

  VIDA qUOTIDIANA

  mONUmENTS

  NOmINAL VERbALmOTS

  INVARIAbLES

  IAracne

  Com es llegeix el llatmorfologia del substantiuLa primera declinaci

  El present dindicatiu del verb sum

  Predicat nominal i verbal amb el verb sum

  La llengua llatina

  mots hereditaris i cultismes

  La fundaci de Roma i la monarquia

  Els primers anys de vida

  Termes

  II Ifignia

  La segona declinaci

  El present dindicatiu actiu

  Lordre dels mots dins loraci

  El llat, llengua amb histria

  Els prefixos dorigen llat

  La Repblica Leducaci Aqeductes

  III Orfeu

  Els adjectius de la primera classe

  Limperfet dindicatiu

  La concordana de ladjectiu

  El llat vulgar Els radicals llatins (1)

  magistratures i institucions republicanes

  El menjar Teatres

  IV Zeus i Europa

  La tercera declinaci (1)

  Les conjuncions de coordinaci

  Laposici Les llenges romniques en lactualitat (1)

  Els radicals llatins (2)

  La fi de la Repblica

  El vestit Amfiteatres

  V Prometeu

  La tercera declinaci (2)

  El futur imperfet dindicatiu

  El datiu possessiu

  Les llenges romniques en lactualitat (2)

  Els sufixos dorigen llat

  LAlt Imperi Els gladiadors Circs

  VI Triptlem

  Els adjectius de la segona classe

  Linfinitiu Els complements de lloc

  Els primers textos en catal

  Els llatinismes (1)

  El Baix Imperi

  Lexrcit mausoleus

  VIILeda i el cigne

  La quarta declinaciLa cinquena declinaci

  Les preposicions

  Els complements de temps

  Levoluci de les vocals (1)

  Els llatinismes (2)

  Les classes socials

  La dona i la vida familiar

  Arcs de triomf

  VIII Hrcules

  Els demostratius

  Ladverbi Els complements de causa, companyia, manera i instrument

  Levoluci de les vocals (2)

  Els camps semnti