Catalog BD

Embed Size (px)

Text of Catalog BD

Industrikatalog/ Industrial Products/ Produse Industrial/ Produse IndustrialBrdrene Dahl AS, Brynsengveien 5, 0602 OSLO - Tlf. 22 72 55 00 Faks.: 22 65 87 65 - www.dahl.no 182Brdrene Dahl AS, Brynsengveien 5, 0602 OSLO - Tlf. 22 72 55 00 Faks.: 22 65 87 65 - www.dahl.no 183Industrikatalog/ Industrial Products/ Produse Industrial/ Produse IndustrialGenerell informasjonStengeventilerAvstengningsventilen oppgave er enten vre helt pen eller helt stengt. Ventilen installeres i rrsystem for gjre komponenter i en rrledning let tilgjengelig for vedlikehold. Benytes ogs for lede mediet i en annen retning. De avgjrende krav for en stengeventil er at den har god tetning i stengt posisjon, og lite trykkfall ved fullt pen ventil.TilbakeslagsventilerTilbakeslagsventilen installeres i rrsystem for forhindre tilbakestrmning av vske. Ventilen fnnes i forskjellige utfrelser. Normalt velges den tilbakeslagsventil som gir minst trykktap. I noen tilfeller kreves det tilbakeslagsventil som i tillegg skal vre stengbare. (Jfr. Overbordventiler til skip-sindustrien)Tre / fre veis ventilerTre eller fre - veis ventil benytes hvor mediet skal fordeles. Ventilen fnnes i form av vekselventil, kuleventil, kikventil. De mest brukte er treveis kuleventil med L-lp (Kulen er L boret), eventuelt med T- lp. (Kulen er T boret) SikkerhetsventilerSikkerhetsventilen beskyter rrsystemet fra bli utsat for hyere trykk enn beregningstrykket. Ventilen er som regel en frbelastet seteventil som ved hjelp av et forhndsinnstilt trykk pner og slipper ut s mye at trykket ikke lengere stiger. Drifstrykket m ikke ligge for nre innstillingstryk-ket, da dete kan medfre at ventilen str og klaprer. Sikkerhetsventiler kan enten vre hytlf-tende, dvs. gir full kapasitet direkte eter pningen, eller proporsjonale, dvs. pner proporsjonalt mot trykkstegringen. Overdelen p sikkerhetsventilen kan vre tet, eller utstyrt med lfespak. Lf-espaken muliggjr kontroll av ventilens funksjon under drif.Sprengskiver (Rupture Disc)Sprengskiver er beregnet for engangs trykkavlastning. Hensikten er hindre overtrykk forrsaket av mekaniske feil, kjemiske reaksjoner eller brann, og for beskytelse av sikkerhetsventilen. Spreng-skivene som siter i spesielle holdere, beregnes og konstrueres for hver enkelt applikasjon. Minst to sprengskiver lages, hvorav en benytes til prvesprenging.ReduksjonsventilerReduksjonsventilen skal redusere primrtrykket til et p forhnd innstilt sekundrtrykk, uavhengig av variasjoner i primrtrykket.ReguleringsventilReguleringsventilen skal ved hjelp av varierende struping regulere vskemengden i et rrsystem. Ventilen kan kun regulere mengden ved hjelp av bremsing, dvs. forrsake strre eller mindre trykktap i systemet. Ventilens reguleringsefekt opphrer da trykkfallet over ventilen nrmer seg trykkfallet ved fullt pen ventil. For at en reguleringsventil skal fungere tilfredsstillende m det taes hensyn til pumpe, rrsystem og eventuelt andre reguleringsutstyr.MagnetventilerEn magnetventil er utstyrt med en spole (elektromagnet) som lager et magnetfelt nr en spenning tilslutes spolen. Magnetfeltet skaper den ndvendige krafen som skal til for at et ventilanker stenger eller pner ventilen. Selve ventildelen hvor mediet strmmer igjennom, er adskilt fra magnetsystemet av et membran.Slamsamlere / Filteret En slamsamler eller et flter monteres i rrsystem, og har til oppgave og rense mediet fra ikke nskelige partikler. Filtre fnnes bde med gjenge-, sveise-, eller fenseanslutning. Filterene kan monteres med forskjellige maskevidder, avhengig av graden av fltrering. Ved valg av flter br man ta hensyn til maskevidde p flterinsatsen, trykkfallet igjennom flteret, og at det er let komme til for rengjring under drif.Industrikatalog/ Industrial Products/ Produse Industrial/ Produse IndustrialBrdrene Dahl AS, Brynsengveien 5, 0602 OSLO - Tlf. 22 72 55 00 Faks.: 22 65 87 65 - www.dahl.no 184Valg av materialeVentilens materiale bestemmes av dens korrosjonsegenskaper, men ogs trykk og temperaturkombi-nasjon m taes hensyn til.Tetningsmateriale.Ventiler kan vre myktetende eller metalltetende. I myktetende ventiler anvendes ulike gum-mi- eller plastmateriale som sete. Valg av setematerialet avgjres av trykk, temperatur og medie. Metalltetende ventiler har vanligvis materiale av messing, bronse (Rg 5), rustfrit / syrefast stl, spesialstlsorter og stellit. Myktetende ventiler har som ofest sete i EPDM, BUNA-N (NBR), Viton, PTFE.Redusert / fullt gjennomlpI ventilsammenheng skiller man mellom fullt og redusert gjennomlp. Fullt gjennomlp innebrer at ventilens innerdiameter, gjennomlpsarealet, er lik rrets innerdiameter. Redusert gjennomlp er normalt at ventilens innerdiameter er en nominell dimensjon mindre enn rrets. Dete gjelder spesielt for kuleventiler.Kv - verdierKv - verdien er et ml p ventilens kapasitet, og defneres som den mengden vann i m3/h som passerer gjennom en ventil ved et trykkfall p 1 bar ved 20 gr. C. I USA benyter man Cv, og den de-fneres som den mengde vann i gallon/min. som passerer gjennom en ventil ved et trykkfall p 1 Psi ved 20 gr. C. Omregningen mellom de forskjellige enheter er: Kv x 1,17 = Cv, eller Kv = 0,86 x Cv.DreiemomentDreiemoment er den maksimale kraf som kreves for pne eller stenge en ventil. Dreiemomentet angis ofest i Nm. Vanligvis er pningsmomentet dimensjonerende for valg av aktuator. (Se for vrig kapitelet om aktuatorer).Brdrene Dahl AS, Brynsengveien 5, 0602 OSLO - Tlf. 22 72 55 00 Faks.: 22 65 87 65 - www.dahl.no 185Industrikatalog/ Industrial Products/ Produse Industrial/ Produse IndustrialGeneral informationStop valveThe stop valve is normally in closed or open position, and is installed in a pipeline to take care of other com-ponents and to make maintenance easy.The valve is also used for leading the medium in another direction. The most important demands for a stop valve is that it close properly, and that the pressure drop is small as possible by fully open valve.Non return valveThe non return valve is installed in a pipeline system to prevent backfow of the fuid. There is diferent types of non return valves, and can also be delivered with the possibility to stay in closed position.Three and four ways valvesThese valves are used for dividing of the medium. The most common types are three way ball valves with L and T port.Safety relief valvesThe safety relief valve function is to protect the pipe system against a higher pressure than the actual design pressure. Normally this type of valve is a spring loaded globe valve which opens and release the pipe pressure when it has reached the same level as the preset release level of the valve.Rupture DiscRupture disc is made to prevent overpressure made by mechanical defects, chemical reactions or fre, and to protect the safety valves installed. Reducing valvesThis type of valve is installed where it is required to reduce from one level of pressure to another, whilst pro-viding the required fuid fow to satisfy a downstream demand, irrespective of fuctuations in the inlet or fow demand.Regulating valveThe function of a regulate valve is to regulate the fuid pressure on the outlet side of the valve, irrespective of fuctuation fow. To make a proper functionality of the valve, you have to take in consideration the pipe system, pumps and / or other regulating equipment.Strainers / Mud boxesA strainer is installed to remove dirt and none wanted particles from the pipe system. It can be delivered with threads, welded ends or fanged ends. When selecting a strainer you have to take in consideration the mesh dimension, the pressure drop and that it is easy to make necessary maintenance.Material choiceFor choosing the correct valve material you need to know the fuid, design pressure and temperature.Sealing materialsValves can be metal sated or sof seated. In sof seated valves diferent types of rubber or plastic materials are used.The choice of seat materials is based upon pressure, temperature and fuid. Metal seated valves is ofen seated by bronze qualities, stainless steel or stellite. Sof seated valves usually has EPDM, NBR, Viton or Tefon as a seat material.Reduced/ full boreIn ball valves you can have reduced bore full bore. A reduced bore ball valve is normally one dimension smaller than the valves actual dimension.Kv- valuesThe capacity of a valve is indicated by its Kv values, and is defned as the fowrate through a fully open Industrikatalog/ Industrial Products/ Produse Industrial/ Produse IndustrialBrdrene Dahl AS, Brynsengveien 5, 0602 OSLO - Tlf. 22 72 55 00 Faks.: 22 65 87 65 - www.dahl.no 186valve measured in m3/h with a pressure drop of 1 bar at 20 oC.Within the process industry, the valve coefcient Cv is ofen used. This is based upon American values and defned as the fowrate in US gallon/min. Convertion to Cv is done by the following formula: Cv = 1,17 x Kv, or Kv = 0,86 x CvTorque Torque is the force needed for opening and closing a valve. This torque values is stated in Nm, and is impor-tant for selecting the correct size of an actuator. Brdrene Dahl AS, Brynsengveien 5, 0602 OSLO - Tlf. 22 72 55 00 Faks.: 22 65 87 65 - www.dahl.no 187Industrikatalog/ Industrial Products/ Produse Industrial/ Produse IndustrialDimensjoner DN8-50Trykklasse Max 55 barTemperaturomrde - 20oC til + 150oCAnvendelsesomrde Spesialventil for drik-kevann Materialbeskrivelse Hus: Messing BS Kule: 2872 CZ 132Spindel: 2872 CZ 132Sete: TefonAnslutningsformerBSP gjengerDimensionsDN8-50Pressure rangeMax 55 barTemperature range- 20oC to + 150oCRange of applicationsSpecial valves for drink-ing waterMaterialsBody: Brass BSBall: 2872 CZ 132Stem: 2872 CZ 132Seat: TefonSocketBSP threadsMltabell og artikelnuMMer MeaSuReMeNT aND paRT NO.DN PRG A B C D L Vekt/Weight kgKv NRF no./ Part no. 8 1/4 85 36 23 10 48 0,17 5,9 560 09 0310 3/8 85 36 27 10 49 0,19 9,4 560 09 0515 1/2 85 39 31 15 61 0,28 39,2 560 09 0720 3/4 105 48 39 20 70 0,43 62,0