Câu chuyện về cho và nhận

Embed Size (px)

Text of Câu chuyện về cho và nhận

 • Cu chuyn v CHO v NHN

  Cu chuyn th nht:

  Mt ngi n ng b lc gia mt sa mc rng ln. ng mt l v kht kh, sn sng nh i bt k ci g ch ly mt ngm nc mt.

  i mi i mi, n khi i chn ca ng sng ln nhc nhi, ng thy 1 cn lu: c, rch nt, khng ca s.

  ng nhn quanh cn lu v thy 1 gc ti, c 1 ci my bm nc c v r st. Tt c tr nn lu m i bn cnh ci my bm nc, ngi n ng vi v bc ti, vn cht vo tay cm, ra sc bm. Nhng khng c 1 git nc no chy ra c.

  Tht vng, ngi n ng li nhn quanh cn lu. Lc ny, ng mi thy 1 ci bnh nh. Phi sch bi ct trn bnh, ng c c dng ch nguch ngoc vit bng cch ly vin co ln: Hy ht nuc trong bnh ny vo ci my bm. V trc khi i, hy nh nc y li vo chic bnh ny.

  Ngi n ng bt ci np bnh ra, v ng tht, trong bnh y nc mt. Bng nhin, ngi n ng ri vo 1 tnh th bp bnh. Nu ng ung ngay ch nc trong bnh, chc chn ng c th sng st. Nhng nu ng ht nc vo ci bm c g, c th n s bm c nc trong lnh t su trong lng t rt nhiu nc.

  ng cn nhc kh nng ca c hai s la chn: nn mo him rt nc vo my bm c ngun nc trong lnh hay ung nc trong ci bnh c v coi nh khng c c li ch dn? D sao, li ch dn khng bit bao lu ri v khng bit c cn chnh xc na khng

  Nhng ri cui cng, ng cng quyt nh rt ht nc vo ci my bm. Ri ng tip tc nhn mnh ci cn ca my bm, mt ln, hai ln .chng c g xy ra c!Tuy hong ht, nhng nu dng li, ng s khng cn mt ngun hy vng no na, nn ngi n ng kin tr bm ln xung, ln na, ln na . nc mt v trong lnh bt u chy ra t ci my bm c k. Ngi n ng vi v hng nc vo bnh v ung.

  Ri ng hng y bnh, dnh cho ngi no c th khng may mn b lc ng nh ng v s n y. ng y np bnh, ri vit thm 1 cu di dng ch c sn trn bnh: Hy lm theo ch dn. Bn phi cho trc khi bn c th nhn.

 • Cu chuyn v CHO v NHN

  Cu chuyn th 2:

  Mt hm, mt sinh vin tr c dp i do vi gio s ca mnh. V gio s ny vn thng c cc sinh vin gi thn mt bng tn ngi bn ca sinh vin v s thn thin v tt bng ca ng i vi hc sinh.

  Trn ng i, hai ngi bt gp mt i giy c nm gia ng. H cho rng l i giy ca mt nng dn ngho lm vic mt cnh ng gn bn, c l ng ta ang chun b kt thc ngy lm vic ca mnh.

  Anh sinh vin quay sang ni vi v gio s: Chng ta hy th tru chc ngi nng dn xem sao. Em s giu giy ca ng ta ri thy v em cng trn vo sau nhng bi cy kia xem thi ng ta ra sao khi khng tm thy i giy.

  V gio s ngn li: Ny, anh bn tr, chng ta ng bao gi em nhng ngi ngho ra tru chc mua vui cho bn thn. Nhng em l mt sinh vin kh gi, em c th tm cho mnh mt nim vui ln hn nhiu nh vo ngi nng dn ny y. Em hy t mt ng tin vo mi chic giy ca ng ta v ch xem phn ng ng ta ra sao.

  Ngi sinh vin lm nh li v gio s ch dn, sau c hai cng trn vo sau bi cy gn .

  Chng my chc ngi nng dn xong vic v bng qua cnh ng n ni t giy v o khoc ca mnh. Ngi nng dn va mc o khoc va x chn vo mt chic giy th cm thy c vt g cng cng bn trong, ng ta ci xung xem l vt g v tm thy mt ng tin. S kinh ngc bng hong hin r trn gng mt ng. ng ta chm ch nhn ng tin, lt hai mt ng tin qua li v ngm nhn tht k. Ri ng nhn khp xung quanh nhng chng thy ai. Lc by gi ng b ng tin vo ti, v tip tc x chn vo chic giy cn li. S ngc nhin ca ng dng nh c nhn ln gp bi, khi ng tm thy ng tin th

 • hai bn trong chic giy. Vi cm xc trn ngp trong lng, ngi nng dn qu xung, ngc mt ln tri v c to li cm t chn thnh ca mnh. ng by t s cm t i vi bn tay v hnh nhng ho phng em li mt mn qu ng lc, cu gip gia nh ng khi cnh tng qun, ngi v bnh tt khng ai chm sc v n con ang thiu n.

  Anh sinh vin lng ngi i v xc ng, nc mt gin gia. V gio s ln ting: By gi em c cm thy vui hn lc trc nu nh em em ng ta ra lm tr a khng? Ngi thanh nin tr li: Gio s dy cho em mt bi hc m em s khng bao gi qun. n by gi em mi hiu c ngha tht s ca cu ni m trc y em khng hiu: Cho i l hnh phc hn nhn v.

  Ngun: su tm

  ao tao k toan | K ton trng | K khai thu