Câu Chuyện Về Thần Tượng

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vui thôi

Text of Câu Chuyện Về Thần Tượng

CU CHUYN V THN TNGGi y, A khng cn gi c v th nh xa sau v kin v ti c quyn. Nhng c l cho d c chuyn g xy ra vi ng v vi cng ty ca ng, ng vn mi mi l tm gng cho lp tr hc tp noi theo.NHNG BC I U TIN

Trn i khng c g v i bng con ngi, trong con ngi khng c g v i bng tr tu.Haminton (Anh)Nm 1975, Bill Gates nhp hc trng tng hp A, B cng chuyn t trng tng hp C sang. Vo i hc, Bill lm quen vi 1 ngi bn na tn D. Anh bn ny gp phn rt tch cc gip Bill n chi, ng ra ch l 1 cch ni a v cho n thi sinh vin, gate vn l 1 ng nht nht v ngi giao tip. Ballmer dn Bill n cu lc b sinh vin i n cui tun vi bn b. Nm 1980, khi Bllmer d nh hc tip ly bng thng mi ca trng i hc Styan. Bill mi cho anh bn hc ca mnh v lm vic chung Micxrosoft. Ti lun bit ti s lm vic vi nhng ng than thuc nh Ballmer. V cho d c xy ra chuyn g i na, chng ti vn trung thnh vi nhau.

DANH NGN HC TP

Phiu kho st c s vt cht1. S lng phng my:2. Tng s lng my tnh:3. Mng ni b: c Cha c S trang b