Câu hỏi thảo luận

 • View
  70

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MT S VN NG M TING VIT TRONG CHNG TRNH TING VIT 1 CGD ThS. Thch Th Lan Anh- Vin KHGD Vit Nam. Cu hi tho lun. 1) Cu trc m tit ting Vit gm c my b phn ? l nhng b phn no ? - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • MT S VN NG M TING VIT TRONG CHNG TRNH TING VIT 1 CGD ThS. Thch Th Lan Anh- Vin KHGD Vit Nam

 • Cu hi tho lun1) Cu trc m tit ting Vit gm c my b phn? l nhng b phn no?2) Trnh by cc nguyn m v ph m trong ting Vit v cho bit cch phn bit. 3) Cho bit cch ghi m c, g, ng trc m e, , i?4) Ting Vit c my nguyn m i? l nhng nguyn m no?

 • Cu trc bi ging1. TING2. M TIT3. KHI NIM NGUYN M, PH M, BN NGUYN M4. CC THNH T CU TO M TIT(THANH IU, M U, M M, M CHNH, M CUI)5. MT S VN V CHNH T CN LU TRONG CHNG TRNH TING VIT 1 CGD

 • 1. TINGTing Vit l mt ngn ng n lp.Chng trnh Ting Vit 1 CGD cng xut pht t khi nim ting dy cho hc sinh.

 • 2. M TITChng ti c lc m tit ting Vit nh sau:

  Thanh ium uVnm mm chnhm cui

 • Chng trnh Ting Vit 1 CGD vn dng cu trc m tit ting Vit dy hc sinh:Tch ting thnh hai phn (dng thao tc tay, m hnh qun nha...)V d: + b: ba-huyn-b.+ ba: b-a-ba.

 • - a ra 4 mu vn c hc xuyn sut trong nm hc:+ Vn c m chnh:

  + Vn c m m, m chnh:

  loa

 • + Vn c m chnh, m cui

  + Vn c m m, m chnh, m cui

  lanloan

 • 3. KHI NIM NGUYN M, PH M, BN NGUYN M

  Nguyn m: lung hi i ra t do, c th ko di.Ph m: lung hi i ra b cn, khng ko di.Bn nguyn m (hay cn gi l bn ph m) ch nhng m va mang tnh cht ph m va mang tnh cht nguyn m. (VD: hoa, lau)

 • 4. CC THNH T CU TO M TIT4.1. Thanh iuTing Vit c su thanh iu: thanh khng du (thanh ngang), thanh huyn, thanh hi, thanh ng, thanh sc, thanh nng.

 • 4.2. m u:

  Cc m v m nhim thnh phn m u ca m tit ting Vit bao gi cng l cc ph m. Cc ph m th hin bng ch vit: b, c (k, q), d (gi), , ch, g (gh), ng (ngh), h, nh, l, m, n, kh, p, ph, r, s, t, th, tr, v, x.

 • 4.3. m m

  Trong ting Vit, m v bn nguyn m mi /-w-/ ng vai tr m m. m v ny c ghi bng 2 con ch: u, o

 • 4.4. m chnh

  Cc m v m nhim v tr m chnh trong m tit Ting Vit bao gi cng l cc nguyn m. Bn cnh nguyn m n, Ting Vit c 3 nguyn m i. Cc nguyn m th hin bng ch vit: a, , , e, , i (y), o, , , u, ,ia (i, y, ya), ua (u), a ().

 • 4. 5. m cui

  Ting Vit c: 8 m v lm m cui+ 6 ph m (p, t, c, ch, m, n, ng, nh),+ 2 bn nguyn m (u, o, i, y).

 • 5. Mt s vn v chnh t cn lu trong chng trnh Ting Vit 1 CGD

  5.1. Lut vit hoaa. Ting u cu: Ting u cu phi vit hoa.b. Tn ring b1. Tn ring Ting Vit: - Vit hoa tt c cc ting khng c gch ni. V d: Vn Xun, Vit Nam.- Tn ring ch c mt ting th vit hoa ting . V d: sng Hng, ni Ng.b2. Tn ring ting nc ngoiCh vit hoa ting u mi t. Gia cc ting trong mi t phi c gch ni. V d: Cam-pu-chia, Xinh-ga-po.

 • 5. 2. Lut ghi ting nc ngoi- Nghe th no vit th y. (nh Ting Vit). Gia cc ting (trong mt t) phi c gch ni.V d: Pa-n, pi-a-n.

 • 5.3. Lut ghi mt s thnh ta. Ghi du thanh- Vit du thanh m chnh ca vn. V d: b, b, lo, qunh, bo, miTing c nguyn m i:+ Khng c m cui: ma+ c m cui: bun

 • b. Ghi mt s m ub1. Lut e, , i (k, gh, ngh)b2. Lut ghi m c trc m m (qua)b3. Lut ghi ch "g: y c hai ch i i lin nhau. Khi vit phi b i ca ch gi, thanh g.

 • c. Ghi mt s m chnhc1. Quy tc chnh t khi vit m i: - Ting ch c mt m i th c ting vit bng i (i ngn) c ting vit bng y (y di)+ Vit i nu l t Thun Vit ( m)+ Vit y nu l t Hn Vit (y t)- Ting c m u v m i th mt s ting c th vit y, hoc vit i u c. Nhng hin nay quy nh chung vit l i: thi s.- Khi c m m ng trc, m i phi vit l y (y di): Huy

 • c2. Cch ghi nguyn m i.ia: + khng c m cui: ma+ c m cui: bin+ c m m, khng c m cui: khuya+ c m m, c m cui hoc khng c m u: tuyn, yn, ua: ma, muna: ma, mn

 • d. m cui v thanh iu- Cc ting c m cui l m, n, ng, nh, o, u, i, y c th kt hp vi 6 thanh iu.- Cc ting c m cui l p, t, c, ch ch kt hp vi 2 thanh iu: sc, nng.

 • 5.4. Lut chnh t theo ngha

  cc vng min trn t nc ta, c khc bit t nhiu v m khi ni th phi dng ch ghi ng ngha mun ni- m u: + tr/ch: tre/che+ gi/d/r: gia/da/ra+ s/x: su/ xu+ l/n: lo/no+ d/v: d/v

 • - m cui:+ n/ng: tan/ tang+ t/c: mt/mcDu thanh:+ hi/ng: ngh/ngh