Câu Hỏi Trực Tiếp

  • View
    219

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cu Hi Trc Tip

Transcript

Cu hi trc tip: Hi trc tip l hi thng v vn m mnh cn tm hiu. Loi cu hi ny c u im l thu thp thng tin mt cch nhanh chng v thng to ra yu t bt ng i tng, lm cho h phi bt ra cu tr li trung thc. Tuy nhin, n cng t ra kh nhiu nhc im. Hi trc tip thng l mc ch tm hiu, lm cho i tng khng c t nhin. Trong mt s trng hp, hi trc tip s khng lch s, t nh, hoc gy ra bu khng kh cng thng, nng n (v d: tui tc, hn nhn, quan im chnh tr, quan im tn gio...). khc phc nhc im ny c th dng cu hi gin tip.- Cu hi gin tip: Hi gin tip l hi v mt vn khc, nhng qua cu tr li ca ngi i thoi suy ra vn mnh cn tm hiu.- Cu hi hp: l nhng cu hi nhm thu hp vn tranh th nhng thng tin chnh xc, ngn gn. V d: Ai thc hin vic ny?, Tn anh ta l g?. Nhng cu hi hp c ch khi bn cn nhng d kin r rng, thng thn. Hu ht cc cuc gp g u c nhng cu hi hp mt thi im no . - Cu hi gi m: y l loi cu hi ch nu ti, ch khng h gi ni dung cu tr li. Chng hn, ng b ngh g v vn ny?, Ngi dn c cm tng g v vic c nhng thay i ?. Cu hi gi m thng c nu phn u cuc gp g nhm xy dng mi quan h hi ho. Loi cu hi ny to s d dng cho ngi i thoi do c php t quyt nh nn ni g. Mc ch ch yu ca cu hi gi m l thu thp mt loi thng tin su hn m cu hi hp khng lm c v chng ta khng n nh trc hnh dng ca cu tr li. - Cu hi ng: y l loi cu hi c sn cc phng n tr li, ngi c hi ch cn chn mt trong cc phng n . Loi cu hi ny rt ph bin trong cc phiu iu tra, thm d d lun.- Cu hi m: y l loi cu hi ngc vi cu hi ng, tc l khng c phng n tr li c n nh t trc, ngi tr li c th thoi mi tr li theo mnh, do thng tin thu thp c phong ph v a dng.- Cu hi chuyn tip: L loi cu hi c dng chuyn sang ti khc theo ch ca ngi hi. V d: Th cn vn iu kin lm vic th sao?, Th cn vn mi trng th sao?. - Cu hi tm lc : L loi cu hi dng tm tt li nhng g chng ta hiu v nhng iu ngi i thoi ni. Loi cu hi ny thng c dng: Theo ti hiu, th anh mun ni l... phi khng?. Cu hi ny gip chng ta kim tra xem mnh c hiu ng ca ngi i thoi hay khng. Nu khng, h s a nhng thng tin khc nh chnh, b sung.Cu hi kt thc vn : Khi cn kt thc cu chuyn m khng mun ct t vi ngi hc, bn c th a cu hi chun b nh: By gi ti ngh l chng ta trao i xong, c phi khng?. 7