Click here to load reader

爀瀀漀氀椀猀愀 漀猀椀最甀爀愀渀樀愀屲br.70006952 od … - Cenovnik.pdf · Cenovnik br. 19 od 31.08.2019. Aleksandrija AVIONOM PROGRAM PUTOVANJA : Dan 1. Sastanak

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 爀瀀漀氀椀猀愀 漀猀椀最甀爀愀渀樀愀屲br.70006952 od … - Cenovnik.pdf ·...

 • Cenovnik br. 19 od 31.08.2019.Aleksandrija AVIONOM

  PROGRAM PUTOVANJA :Dan 1. Sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla“, najkasnije dva sata prepoletanja avionaLet za Istanbul "IST Ataturk "u 20.00h-lokalno vreme,Konekcija letova Let za Aleksandriju u 01.30h . Planirano vremedolaska u Aleksandriju 02.40h, transfer do izabranog hotela . smeštaj. Noćenje.

  Dan 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11. Boravak u izabranom hotelu, na bazi izabranih usluga. Mogućnostorganizovanja mnogobrojnih fakultativnih izleta

  Dan 12. Aleksandrija – BeogradTransfer do aerodroma let za Istanbul "IST Ataturk " u 03.35h -Lokalno vreme. ,Konekcija letova Let za Beograd u 08.20h . Dolazak u Beograd u 08.05h-lokalno vreme. Kraj usluga

  U cenu putovanja je uračunato:

  •Prevoz avionom na relaciji Beograd-Aleksandrija-beograd•Boravak na bazi punog pansiona u hotelu ( All incluisve )•Svi transferi u Programu•Usluge lokalnog predstavnika•Troškovi organizacije i realizacije putovanja

  U cenu putovanja nije uračunato:

  • Medjunarodro putno zdravstveno osiguranje• Troškovi viziranja• Individualni troškovi

  **Promo cena važi za prijave do mesec dana pred putovanje, ili do popune mesta po promoceni.***Aranžman je pravljen na bazi letova low cost , cena aranžmana podložna promenama uskladu sa promenom cene avio karte. Cena je garantovana nakon izdavanja avio karata.

  Dobra.čina 47

  11000 Beogradtel: +381 64/4659790 tel: +2 0100/[email protected]

  Yalla Travel & Service Cenovnikbr.19 od 31 .08.2019.

  ZA REZERVAACIJE DO 10/09

  Eksklusive Yalla Travel & Service FIRST

  MINUTE All Inclusive ☀ Gratis transfer

  kne3mHighlight

  kne3mHighlight

  kne3mHighlight

  yallaText BoxOPŠTE USLOVI PUTOVANJA “Yalla Travel & Service” su sastavni DEO ovog programa, Licenca OTP br 29/2018. godpolisa osiguranjabr.70006952 od 04.05.2019 osiguravajuće kompanije "Dunav osiguranje" a.d.o

  YallaHighlight

  YallaHighlight

 • HOTELKa

  tegori

  je

  Steigenberger Cecil Hotel

  5*

  780 € 980€

  Dobračina 4711000 Beogradtel: +381 64/4659790tel: +2 0100/[email protected]

  Yalla Travel & Service Cenovnikbr. 14 od 31.08.2019.

  Broj noćenja

  7n / 8d 11n / 12d

  Helnan Palestine

  5*

  815€ 1035€

  Romance Alexandria

  CORNICHE

  5*

  766€ 958€

  Cenovnik br. 19 od 31.08.2019.

  Yalla Travel & ServiceFIRST MINUTE All Inclusive ☀ Gratis transfer

  AleksandrijaAVIONOM

  sa svim uračunatim taksamaZA REZERVAACIJE DO 10/09

  ZA REZERVAACIJE DO 10/09

  Eksklusive

  yallaText BoxOPŠTE USLOVI PUTOVANJA “Yalla Travel & Service” su sastavni DEO ovog programa, Licenca OTP br 29/2018. godpolisa osiguranjabr.70006952 od 04.05.2019 osiguravajuće kompanije "Dunav osiguranje" a.d.o

  kne3mHighlight

  kne3mHighlight

  kne3mHighlight