CCNA Exploration ¢â‚¬â€œ Z£Œklady s£­t£­nidv.mysh.cz/data/resources/ccna_exploration_1_tisk_[9141179].pdf¢ 

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CCNA Exploration ¢â‚¬â€œ Z£Œklady...

 • Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004

  Studijní materiál

  CCNA Exploration – Základy sítí (Semestr 1)

  VOŠ a SPŠE Plzeň

  2011

 • Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České repub- liky v rámci projektu „Výuka počítačových sítí v mezinárodním programu Síťová akademie Cisco na střední průmyslové škole elektrotechnické“.

  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12/01.0004.

  Vydala VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň v roce 2011.

  Kolektiv autorů (řešitelé projektu):

  • Koncepce a text: Ing. Miroslav Páv

  • Vektorová grafika: Mgr. Jan Syřínek

  • Konzultace angličtiny: Mgr. Jana Hošková

  ● Tato publikace je určena jako doplňkový studijní materiál ke kurzu CCNA Exploration – Network Fundamentals. Nejedná se o doslovný překlad celého kurikula ale o nově vytvo- řené vlastní výklady podporující představivost žáků a komentované upravené překlady vy- braných částí jednotlivých kapitol anglického kurikula určené pro usnadnění výuky i studia originálního kurzu v prostředí české odborné střední školy.

  ● Obsah kurzu je integrován v rámci ŠVP naší školy.

  ● Tento dokument je zpracovaný v kancelářském balíku OpenOffice.org a jeho vektorová grafika v grafickém editoru Dia.

  ● Protože se jedná o materiál podléhající v rámci projektu průběžné aktualizaci, používejte vždy poslední dostupnou verzi.

  ● Pro zachování vazby na původní učební materiály (kurikula) jsou u českých termínů uvádě- ny i jejich anglické originály.

  ● Aktuální verze originálních materiálů v angličtině (pro registrované účastníky programu NetAcad): http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html (http://cisco.netacad.net, www.cisco.com/go/netacad , http://www.cisco.com/edu )

  NEPRODEJNÉ!!! Prosím, dodržujte licenci pro použití této publikace: Určeno pro komunitu Síťové akademice Cisco - LCNA a RCNA programu Cisco NetAcad (CNA, CNAP) v ČR i v SR s licencí Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo ko- merčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko):

  Dílo smíte šířit za těchto podmínek: Uveďte autora, neužívejte dílo komerčně, nezasahujte do díla (viz plný text licence). To znamená, že ve své vlastní Síťové akademii můžete tuto publikaci šířit volně a nekomerčně tak jak je. V rámci komunity instruktorů Síťové akademie je aktuální elektronická

  verze této publikace šířena pomocí komunitního portálu iPortal.

  Pokud tuto publikaci používáte při své výuce, prosím Vás o informaci o této skutečnosti. Na tuto pu- blikaci navazuje obdobně zpracovaný materiál pro druhý semestr (Směrování, koncepce a protoko- ly). Věcné a konstruktivní připomínky, náměty i popřípadě nalezené chyby mi zasílejte, prosím, na adresu: pav@spse.pilsedu.cz, věc: CCNA_Exploration_1_TISK.PDF (verze: 3.04).

  Vaší spolupráce si vážím a děkuji Vám za ni!

  Za kolektiv autorů

  Miroslav Páv, CCNA CCAI

  http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html mailto:pav@spse.pilsedu.cz http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/ http://www.cisco.com/edu http://www.cisco.com/go/netacad http://cisco.netacad.net/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

 • VOŠ a SPŠE Plzeň Cisco NetAcad: CCNA Exploration - Network Fundamentals – studijní materiál

  Obsah CCNA Exploration – představení programu........................................................................................9

  Přehled kvalifikačních stupňů a požadavky na ně kladené.........................................................9 Kurz CCNA Exploration - Základy sítí..............................................................................................10

  Úvod ke kurzu................................................................................................................................12 Kapitola 1 – Život ve světě soustředěném kolem sítě...................................................................13

  Základní termíny.......................................................................................................................13 Cvičení..................................................................................................................................20

  Bezpečnost informačních systémů............................................................................................20 Domácí cvičení.....................................................................................................................20

  Kontrolní opakovací otázky a odpovědi (kvíz):........................................................................20 Kapitola 2 – Komunikace prostřednictvím sítě.............................................................................23

  Komponenty sítě a jejich funkce v síti......................................................................................23 (Aktivní) prvky sítě (devices)...............................................................................................23 Přenosová média...................................................................................................................24

  LAN, WAN a propojení sítí......................................................................................................25 Cvičení......................................................................................................................................26

  Systémové utility (služební programy)................................................................................26 Další užitečný SW................................................................................................................28

  Protokoly, sady protokolů.........................................................................................................28 Sady protokolů a průmyslové standardy..............................................................................28

  Výhody použití vrstvových modelů..........................................................................................29 Vrstvové modely TCP/IP a ISO OSI.........................................................................................30

  Vrstvy referenčního modelu ISO OSI..................................................................................30 Párování modelu OSI na TCP/IP..........................................................................................31 TCP/IP protokolový model (protokolová architektura).......................................................31

  Průchod dat v síti.......................................................................................................................33 Význam adres na jednotlivých vrstvách...................................................................................34 Cvičení......................................................................................................................................35 Termíny, které bychom měli znát..............................................................................................35 Kontrolní opakovací otázky a odpovědi (kvíz):........................................................................36

  Kapitola 3 – Aplikační vrstva........................................................................................................38 SW procesy...............................................................................................................................38

  Cvičení..................................................................................................................................38 Vazba mezi aplikacemi, službami a protokoly.....................................................................38

  Protokol.....................................................................................................................................39 Komunikační model klient-server.............................................................................................39 Komunikační model peer to peer (p2p)....................................................................................39 Síťové aplikační služby z pohledu uživatele (výběr)................................................................40 Protokoly aplikační vrstvy........................................................................................................41

  Jmenné služby a DNS...........................................................................................................42 WWW a HTTP.....................................................................................................................44 E-mail a SMTP/POP............................................................................................................45 Cvičení..................................................................................................................................48 Přenos souborů a FTP...........................................................................................................48

  - 3 -

 • VOŠ a SPŠE Plzeň Cisco NetAcad: CC