56

Celsona 673

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Divendres 28 de maig de 2010

Citation preview

Page 1: Celsona 673
Page 2: Celsona 673

� 673 - Divendres, 28-05-2010

La Barra del Mia

Celsona Informació Josep M. Borés

Avui el Celsona us fa un regal. A dins la revista hi haureu trobat una car-tolina de color taronja si sou de Solsona, de color blau si sou de Sant Llorenç de Morunys o de color verd si sou d'Oliana.

En aquest paper hi ha en mida gran i fàcil de llegir els telèfons que, en cas d'emergències podem necessitar de trucar. Al darrera hi ha un espai perquè sigueu vosaltres mateixos que hi escriviu també en gran, els vostres telèfons de familiars, pares, fills, veïns o els que vulgueu.

La idea primera és que aquest fulletó el pugueu guardar sota mateix del telèfon de casa, o al costat, o... penjat en una xinxeta en un lloc visible. El fet de ser cartolina farà que no es faci malbé fàcilment.

I, perquè?Doncs perquè en un món on la tecnologia ha avançat tant, us podem

assegurar que en cas de necessitat, en cas d'urgència, no hi ha res més desesperant que les tecles petites dels telèfons mòvils i, de la memòria, si parlo per mi, no m'en puc fiar gens. La facilitat de trobar un telèfon en una agenda fa que gairebé no sàpiga ni el meu, de telèfon.

O sigui que he cregut una bona pensada aquest senzill cartró imprès. Esperem que no us calgui gaire sovint, però si és així, desitjo que el fet de trucar... sigui el més petit dels mals.

Una altra cosa: Si en voleu més, en tenim. Passeu per l'oficina del Celsona, a la Ctra. de Torà i us n'entregarem més.

Adéu.

Un regal útil

973 48 30 40

973 48 10 80

061973 48 11 72

973 48 14 94Mossosd’Esquadra

Centre Sanitari del Solsonès

Policia LocalSolsona

BombersSolsona

Urgènciesmèdiques

112Urgències

973 48 30 40

973 48 10 80

061973 48 11 72

973 48 14 94Mossosd’Esquadra

Centre Sanitari del Solsonès

Policia LocalSolsona

BombersSolsona

Urgènciesmèdiques

112Urgències

973 48 30 40

973 48 10 80

061973 48 11 72

973 48 14 94Mossosd’Esquadra

Centre Sanitari del Solsonès

Policia LocalSolsona

BombersSolsona

Urgènciesmèdiques

112Urgències

973 48 30 40

973 48 10 80

061973 48 11 72

973 48 14 94Mossosd’Esquadra

Centre Sanitari del Solsonès

Policia LocalSolsona

BombersSolsona

Urgènciesmèdiques

112Urgències

973 47 00 80

061973 46 30 22

973 36 00 73PoliciaMossos d’Esquadra

C.A.P.d’Oliana

973 47 00 35Ajuntamentd’Oliana

Bombersd’Oliana

Urgènciesmèdiques

112Urgències

973 47 00 80

061973 46 30 22

973 36 00 73PoliciaMossos d’Esquadra

C.A.P.d’Oliana

973 47 00 35Ajuntamentd’Oliana

Bombersd’Oliana

Urgènciesmèdiques

112Urgències

973 49 25 80

061973 49 25 10

973 48 14 94Mossosd’Esquadra

Disp. Mèdic(Ambulatori)

608 19 06 38FarmàciaSant Llorenç

BombersSant Llorenç

Urgènciesmèdiques

112Urgències

973 49 25 80

061973 49 25 10

973 48 14 94Mossosd’Esquadra

Disp. Mèdic(Ambulatori)

608 19 06 38FarmàciaSant Llorenç

BombersSant Llorenç

Urgènciesmèdiques

112Urgències

973 47 00 80

061973 46 30 22

973 36 00 73PoliciaMossos d’Esquadra

C.A.P.d’Oliana

973 47 00 35Ajuntamentd’Oliana

Bombersd’Oliana

Urgènciesmèdiques

112Urgències

973 47 00 80

061973 46 30 22

973 36 00 73PoliciaMossos d’Esquadra

C.A.P.d’Oliana

973 47 00 35Ajuntamentd’Oliana

Bombersd’Oliana

Urgènciesmèdiques

112Urgències

973 49 25 80

061973 49 25 10

973 48 14 94Mossosd’Esquadra

Disp. Mèdic(Ambulatori)

608 19 06 38FarmàciaSant Llorenç

BombersSant Llorenç

Urgènciesmèdiques

112Urgències

973 49 25 80

061973 49 25 10

973 48 14 94Mossosd’Esquadra

Disp. Mèdic(Ambulatori)

608 19 06 38FarmàciaSant Llorenç

BombersSant Llorenç

Urgènciesmèdiques

112Urgències

L'Estat vol tancar l'aixeta als ajuntaments....

Page 3: Celsona 673

�673 - Divendres, 28-05-2010

Solsona Consell Comarcal del Solsonès

Signen els primers 8 contractes de treball de la nova empresa captada a Solsona per mitjà del Consell Comarcal

L'equip de govern de CiU ha assegurat que la previsió és arribar a col·locar una trentena de dones amb contractes indefinits a finals d’any

Tal com ja va anunciar el Consell del Solsonès fa uns mesos, assegurant que s’estava gestionant la captació d’una in-dústria dedicada al petit electrodomèstic, el portaveu de l’equip de govern comarcal de CiU, Albert Muntada, ha avançat que “aquesta setmana ja s’han signat els primers 8 contractes inicials que han permès col·locar 8 dones a una nova cadena de muntatge d’una firma nacional”.

Segons el vicepresident comarcal, que ha participat en les converses, “la indústria ha arribat a acords amb empresaris del Solsonès per tal d’utilitzar naus i maquinària ja existents, i en els darrers mesos s’han dut a terme proves de producció i qualitat, i no ha estat fins aquesta setmana que s’ha donat llum verda a engegar el procés de treball”.

L’empresa, que encara no s’ha donat a conèixer, està instal·lada al polígon els Ametllers de Solsona, i té les comandes de treball suficients i acords amb una filial nacional per anar incrementant el nombre de treballadores de forma gradual fins assolir una trentena de llocs de treball de caràcter indefinit, a final d’any.

En aquest sentit, el vicepresident de promoció econòmi-ca, Joan Solà, ha explicat que “hi ha el compromís de créixer per part de l’empresa”, i ha recordat també que “ha estat el Consell qui va posar en contacte els responsables d’una gran indústria nacional amb empresaris del Solsonès, i qui ha tra-mitat els currículums de la gent que té interès en treballar-hi, per tal que fos una realitat”.

Després dels primers treballs de posada en marxa, els responsables de la nova empresa creuen que abans de l’estiu es contractarà més personal, incrementant-se de forma progressiva fins a una previsió d’una trentena de dones en acabar l’any.

El principal factor en comú d'aquesta marca de petits electrodomèstics amb l'empresa que gestionarà la feina a Solsona, ha estat la predisposició de mà d'obra per a treballar en una cadena de muntatge i el fet de poder-la aportar de forma immediata.

Tant Muntada com Solà han remarcat, “l'esforç del Consell per a captar empreses (a la quieta) però de forma constant, amb l'objectiu de no crear falses expectatives sinó realitats com la que s'està produint aquesta setmana”.

Joan Solà i Albert Muntada a la cadena de muntatge

Page 4: Celsona 673

� 673 - Divendres, 28-05-2010

Solsona Ramon Estany

El reial decret-llei impulsat per Za-patero aquesta setmana inclou com a mesura per reduir el dèficit públic la contribució que han de fer els ajuntaments i entitats locals. En aquest sentit, estableix per exemple que aquests hauran de declarar l'afectació dels estalvis derivats de la reducció de les despeses de personal, amb la rebaixa d'un 5% dels sous del personal públic. També es recull que amb l'aplicació de les mesures s'aplaça des de l'any 2011 i fins a l'any 2012 la concertació de qualsevol operació d'en-deutament per part dels ajuntaments.

Finalment, el reial decret-llei recull que serà d'obligatorietat que el Ministeri d'Economia i Hisenda tingui el coneixement previ així com el seguiment de qualsevol contracte de col·laboració entre el sector públic i privat, així com els contractes de concessió d'obra pú-blica, en tant que poden suposar projectes 'amb un considerable impacte econòmic a llarg termini' sobre els comptes públics.

De manera que des de l'aprovació del citat decret-llei, qualsevol actuació de contractes de concessió d'obra pública requeriran un informe preceptiu i vinculant del govern, tant pel que fa a les empreses públiques com a les privades.

L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, critica el canvi de discurs d'un dia per l'altre i que es tractin tots els ajuntaments per igual, tot recordant que la capacitat de generar ingressos del consistori solsoní és limitada

Quina valoració global fas d'aquest decret? D’entrada la valoració que en fem és negativa. Entenem

que s’han de prendre mesures perquè la situació econòmica és preocupant, però no es pot canviar de discurs d’un dia per l’altre ni tractar tots els ajuntaments per igual. N’hi ha que fa temps que estem fent molts esforços per a tenir uns comptes sanejats. Aquest divendres hi ha una reunió de la Comissió Municipalista de Catalunya (formada per l’ACM i l’FMC) per valorar les mesures que estableix el decret. Estem a l'expecta-tiva de les recomanacions tant de la FMC com de l'ACM. De totes maneres, en el termini d’un mes, el Congrés ha d’haver ratificat el decret i ja veurem si troba suficient suport per a ser aprovat definitivament.

A quines inversions previstes de Solsona podria afectar?

Ara per ara no ho podem saber. Esperem que no, perquè totes les inversions previstes ja estan pressupostades. I el crèdit necessari per aquest exercici ja el teníem sol·licitat i concedit i, per tant, d’entrada no ens preocupa aquest any. Ja veurem què passa amb el 2011.

Pel que fa al nivell d'endeutament de l'ajuntament de Solsona, consideres que és baix?

El nivell d'endeutament de l'Ajun-

tament si ens basem en percentatge es pot considerar raonablement ajustat. No obstant això, tal com sempre hem intentat explicar, la capacitat de generar ingressos del con-sistori és limitada i, per tant, la capacitat d'assumir els crèdits també és baixa. Per aquest motiu, l'endeutament no és més alt, perquè no podem fer front a un nivell su-perior. Les arques municipals de Solsona, sense malmetre l'estalvi net -la ràtio en què ens basem més a l'hora de calcular la capacitat d'endeutament- ens permeten

demanar crèdits a les entitats financeres pel valor de 400.000 euros anuals. Per enguany ja ho tenim aprovat i tot en marxa, però caldrà estudiar com ho afrontem l'any que ve, analitzant les previsions d'inversió i sospesant com les assumirem.

L'Estat vol tancar l'aixeta del crèdit als ajuntaments a partir de l'any vinent

Solsona finança enguany un 25% de les seves inversions amb crèdits

Total préstecs de l'Ajuntament de Solsona dins el Pla Inversions 2010

Camp futbol cautxú ....................................................... 14.000Equips administració .................................................... 10.000Complex Cissa..............................................................104.196Avinguda Sant Jordi ..................................................... 271.777

Total..................... 399.973.(25%.del.total.de.les.inversions)

Page 5: Celsona 673

�673 - Divendres, 28-05-2010 �673 - Divendres, 28-05-2010

Page 6: Celsona 673

� 673 - Divendres, 28-05-2010

L’Ajuntament de Solsona votà en Ple, ahir, dijous, a les 9 del vespre, la presentació de diverses al·legacions al Pla únic d’obres i serveis de la Gene-ralitat (PUOSC) per a l’anualitat 2011, entre les quals hi havia la sol·licitud de redistribució de la subvenció de 263.000 euros assignada a la urba-nització del carrer del Castell entre set actuacions diferents previstes per a l’any que ve. Entre altres punts de l’ordre del dia, també es votà sol·licitar ajuts extraordinaris del Departament de Governació per poder redactar diversos projectes vinculats al Pla de barris.

D’una banda, les obres de la bi-blioteca comarcal comportaran al llarg del 2011 el trànsit continuat de vehicles pesants. De l’altra, no es disposa del finançament suficient per a la urbanit-zació del carrer del Castell, inclosa dins el Pla de barris, i no se n’ha redactat el projecte tècnic. Per aquests motius, es proposà al Ple reassignar els fons del PUOSC a l’ampliació de la dotació pressupostària per a la urbanització del carrer de Mossèn Serra i Vilaró; a sufragar part de la urbanització de la travessia i la plaça de Sant Roc; una intervenció a la Carrera del Castellvell; la consolidació i restauració de la façana de Cal Metgé Solé; la instal·lació d’enllumenat a l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre; l’adequació per fer visitables les restes arqueològiques de Can Carreras, i la redacció del projecte de desenvolupament d’una xarxa de fibra òptica que comuniqui els edificis públics i els polígons industrials.

El consistori també vol sol·licitar que el proper exercici s’avanci la subvenció de 100.000 euros destinada a l’Illa Cul-

L’Ajuntament de Solsona vol redestinar a set projectes 263.000 euros del PUOSC per al carrer Castell

El Ple d'ahir dijous votà la presentació de diverses al·legacions a les subvencions del Pla únic d’obres i serveis

Solsona Redacció

tural per l’anualitat 2012, i assignar aquesta quantia del 2012 a la segona fase del projecte de connexió d’aigua potable a la plaça de Sant Jordi i la zona urbana de Cal Llarg i a la urba-nització del nou carrer de l’escola El Vinyet. L’Ajuntament preveu fer un avançament de l’aportació necessària per urbanitzar el vial del futur centre i recuperar-lo d’aquí a dos anys.

Precisament, se sol·licitarà a Governació un increment dels ajuts del Pla únic d’obres i serveis del 2012, d’una banda, per a la urbani-tzació d’aquest nou carrer al sector de la Cabana del Màrtir i, de l’altra, per redactar el projecte executiu del Camp del Serra. També es demanarà un increment de les subvencions per a l’anualitat 2011 per incloure-hi la construcció d’una rotonda a la plaça

d’Antoni Guitart que permeti millorar la mobilitat en aquest punt de la xarxa urbana, una obra pressupostada en 225.660 euros.

Ajuts extraordinaris per al nucli antic

En la sessió plenària també se sotmetè a votació la ratificació d’un acord de la Junta de Govern Local per demanar al Departament de Governació un ajut extraordinari que permeti agilitar diverses actuacions emmarcades en el Pla d’intervenció integral del nucli antic i per a les quals no es disposa del finança-ment necessari per assumir-ne la redacció dels projectes.

Es tracta dels projectes d’urbanització dels carrers del Castell i Llobera i del centre d’interpretació. Igualment, es demana una subvenció per redactar el projecte d’ampliació del Pou de Gel amb el condicionament del segon accés, des de l’aparcament de les Moreres, i, al mateix punt, construcció d’una nova oficina de turisme, on es traslladaria l’existent a la plaça Major.

L’ordre del dia del Ple ordinari de maig també incloia l’aprovació d’una segona convocatòria d’ajuts per a la moder-nització dels establiments comercials del nucli antic; el nome-nament dels representants municipals al Consorci del Solsonès i Cardona per al Medi Ambient –tres de l’equip de govern i un de l’oposició–, i la modificació de l’acord de cessió al Departa-ment d’Educació dels terrenys necessaris per construir l’escola El Vinyet. Aquest últim cas és únicament un tràmit per deixar fora de la cessió 200 metres quadrats corresponents a la part de servitud viària, amb una superfície total resultant de 9.700 metres quadrats.

Page 7: Celsona 673

�673 - Divendres, 28-05-2010

Page 8: Celsona 673

� 673 - Divendres, 28-05-2010

Successos Redacció

En l'operació La Pampa s'han detingut 10 persones i s'ha confiscat 76 quilos de cocaïna, 35 de speed i més de 4.000 pastilles d'èxtasi. La Guàrdia Civil va desarticular una xarxa internacional de tràfic de drogues que tenia un dels seus labo-ratoris en una masia de Pinós, al Solsonès, on es van comissar més de 4.000 pastilles d'èxtasi i un quilogram de MDMA.

Les investigacions es van iniciar al març de l'any passat quan es va detectar un clan de narcotraficants amb contactes a Mallorca. Les primeres detencions es van fer al juny de l'any passat a Bèlgica amb la confiscació de 76 quilos de pasta de cocaïna que s'havia d'enviar a Mallorca. La xarxa es distribuïa en tres grups diferents, dos dels quals operaven a nivell inter-nacional. La droga anava camuflada al xassís d'un cotxe que procedia d'Argentina enviat en un contenidor al port d'Amberes on va ser recollit per un matrimoni de Palma, Luis D.A de 50 anys i Mercedes F.S. de 54 anys, els quals van ser detinguts per la policia belga. El vehicle havia estat modificat en la seva estructura original, implantant-li unes caixes metàl·liques ama-gades per al transport de la droga. Les caixes eren de fabricació artesanal i estaven situades sota dels focus i al radiador.

Més tard, al novembre es va desmantellar un laboratori de fabricació de pastilles d'èxtasi a Pinós on es van trobar, entre altres drogues, més de 4.000 pastilles d'èxtasi. Les úl-times detencions es van portar a terme a final d'abril, amb la desarticulació de la branca de l'organització que efectuava les seves operacions entre Holanda, el País Basc, el País Valencià i Algesires.

En aquesta última intervenció es va detenir a dos dels principals objectius de l'operació, l'espanyol Javier M.O. de 35

Desarticulada una xarxa internacional de tràfic de drogues que tenia un dels seus

laboratoris en una masia de Pinós

anys i el ciutadà belga Patrick J.C. de 57 anys, als qui se'ls va trobar un total de 34 quilos d'MDMA, bona part d'ells amagats en un cotxe que havia estat modificat també amb unes caixes metàl·liques amagades a la part del davant, i la resta, en un laboratori a Vitoria on feien el processament posterior de la droga. La droga era de gran puresa i abans de la seva venda era adulterada amb la finalitat d'incrementar els beneficis.

En l'operatiu es van comissar dos vehicles, diversos telè-fons mòbils, balances, material de laboratori, una envasadora, una empaquetadora i diners en efectiu.

L'operació ha estat portada per l'Equip de Delinqüència Organitzada i Antidroga (EDOA) de la Comandància de Balears i la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Vitoria.

Jornada de SostenibilitatEmpresarial en l’Àmbit Rural

Avui divendres 28 de maig , organitzada pel Con-sorci per al Desenvolupament de Catalunya Central, dins del marc del projecte de Gestió Sostenible Rural.

L’objectiu de la jornada pretén sensibilitzar i motivar a les organitzacions públiques i privades, en relació a la Responsabilitat social Empresarial, afavorint el desenvolupament sostenible local dels territoris rurals. Una nova cultura empresarial que assumeixi compromi-sos de sostenibilitat en les seves operacions comercials i les seves relacions amb els interlocutors, a través d’unes polítiques de gestió econòmica, social i ambiental respec-tuoses amb les persones i l’entorn. L’acte tindrà lloc a les 10 del matí a Solsona, a la seu del Consell Comarcal del Solsonès, al carrer Dominics, s/n.

Inaugurat el servei de perruqueria rural al Centre Cívic Vila Closa de Pinell de Solsonès

El dilluns passat va quedar inaugurat el nou servei de Perruque-ria Rural que es desenvolupa al Centre Cívic Vila Closa de St.Climenç, inaugurat darrerament.

Aquesta iniciativa, resultant de la petició d’algunes veïnes, s’en-globa dins un conjunt d’objectius a nivell social que es volen aconseguir des de l’Associació de veïns del municipi de Pinell, amb la idea d’evitar desplaçaments facilitant l’accés a aquest servei a les zones rurals i amb la intenció de donar diverses utilitats al nou Centre Cívic.

Des de l’Associació de veïns volem agrair el suport i la col·laboració dels veïns, de l’Ajuntament de Pinell, sense el qual segura-ment no hauria estat possible aquest petit projecte, i també de l’Arada pel seu suport constant.

Comarca Redacció

Page 9: Celsona 673

�673 - Divendres, 28-05-2010

Page 10: Celsona 673

10 673 - Divendres, 28-05-2010

El programa ‘Solsona dóna la nota’ inclourà músiques del món a través d’un conveni amb la Fundació La Caixa

A final de juliol actuaran Zejel i Baiäo Brasil, en dos concerts d’entrada gratuïta

El vint-i-novè Cicle de concerts d’estiu de Solsona, inclòs dins el programa Solsona dóna la nota, oferirà enguany dues cites amb músiques del món d’arrel tradicional, totes dues d’entrada lliure. Ho fa possible un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació La Caixa per presentar a la ciutat el programa Diversons. L’han signat l’alcalde, David Rodríguez, i el director de l’Àrea de Negoci de La Caixa a la zona, Joaquim Moner, amb la presència de la regidora de Cultura, Sara Alarcón, i la directora de l’entitat a Solsona, Anna Súria.

El primer concert serà el dia 30 de juliol i anirà a càrrec de Zejel, una formació que interpreta música oriental mediter-rània amb un repertori integrat per composicions andalusines, sefardites i cantigues cristianes. Tindrà lloc a les 10 de la nit al Teatre Comarcal. El segon serà l’endemà, 31 de juliol, a les 7 de la tarda, a la plaça Major. L’oferirà Baiäo Brasil, un conjunt format per cinc músics que reprodueix la riquesa rítmica de la regió del nord-est del país sud-americà, amb la vitalitat carac-terística de ritmes com el coco, el xote o el xaxado, alhora que ofereixen temes de grans compositors com Jackson do Pandero o Zé Ramalho.

Amb la incorporació del programa musical de la Fun-dació La Caixa Diversons a l’oferta estival de Solsona, es vol fomentar la divulgació de la música tradicional de procedència estrangera entre el públic solsoní i propiciar la integració de

Signatura del conveni per apropar el programa Diversons a la ciutat

col·lectius immigrants. La regidoria de Cultura solsonina, coorganitzadora del

Cicle de concerts d’estiu juntament amb l’Orfeó Nova Solsona i l’Escola Municipal de Música, valora molt positivament el conveni signat amb la Fundació “la Caixa”, ja que “permetrà oferir al públic el mateix nombre de propostes musicals que en l’edició anterior i mantenir-ne la qualitat artística, tot i la retallada pressupostària”, afirma Sara Alarcón. I és que el pressupost destinat al programa Solsona dóna la nota es veu retallat enguany en un 20 per cent respecte l’estiu passat i en un 40 per cent respecte fa dos anys.

Solsona Ajuntament de Solsona

Ho organitzen l'Escola i l'AMPA amb la col·laboració de l'Ajuntament.

El dissabte 29 a les 6 de la tarda s'iniciaran els actes al bar del Casal de Cultura i Joventut amb un berenar i concert dels grups Combos i Folk-Fusió.

L'Església del Cor de Maria acollirà una sessió d'Audició de sensibilització i cant coral, mentres que la sala d'actes del casal de Cultura oferirà una Mostra de dansa.

A les 7 de la tarda també hi haurà audicions de piano i de la Banda Jove a l'auditori de l'Escola i de l'Orquestra de Corda de l'Escola a la sala de l'Orfeó i de música de cambra a l'aula 2

El diumenge a les 7 de la tarda tindrà lloc la cloenda del primer Cicle de concerts de la Banda al Teatre Comarcal

Finalment, el Divendres 4 de juny a les 6 de la tarda hi haurà música al carrer a càrrec d'alumnes de l'Escola Munici-pal de Música al costat de la Torre de les Hores i a la plaça de Sant Isidre

L'Escola Municipal de Música celebra els 25 anysEnguany l'Escola Municipal de Música commemora el seu 25è aniversari

amb un cap de setmana d'actuacions musicals i de dansa a diferents espais

Solsona Ramon Estany

Page 11: Celsona 673

11673 - Divendres, 28-05-2010

Les obres d’urbanització del carrer del Parc de Solsona, que entren a la recta final, obliguen a tallar al trànsit el tram del carrer de Marià Fortuny comprès entre l’avinguda del Cardenal Tarancón i el carrer de la Pujada del Castellvell. Provisional-ment, fins que no s’enllesteixin aquests treballs, es recomana als vehicles que hagin de circular entre la zona del passeig del Pare Claret i la carretera de Sant Climenç o l’avinguda del Cardenal Tarancón que utilitzin els carrers de la Pujada del Castellvell i la Forja en totes dues direccions.

Si bé aquest tall de trànsit serà definitiu amb motiu de l’ampliació de les instal·lacions de l’escola Setelsis, en aquests moments la mesura es deriva de la necessitat d’executar la connexió dels serveis de gas i aigua al nou carrer del Parc. De totes maneres, el desviament del trànsit pel carrer de la Forja serà provisional. La regidoria d’Urbanisme preveu que les obres del carrer del Parc finalitzin a mitjan mes de juny.

Es talla al trànsit el carrer de Marià Fortuny per les obres del carrer del Parc

La urbanització del vial adjacent a l’escola Setelsis s’enllestirà a mitjan mes de juny

Solsona Redacció

Page 12: Celsona 673

1� 673 - Divendres, 28-05-2010

Solsona Ajuntament de Solsona

L’Ajuntament de Solsona organitza el sisè curs gratuïtde tècniques de recerca de feina i autoestima

Fins ara han assistit a les sessions una cinquantena de persones

Atesa la bona acollida dels cursos anteriors i la demanda registrada, el Servei d'Orientació Laboral de l’Ajuntament de Solsona organitza un sisè curs de tècniques de recerca de feina i autoestima, el darrer del semestre. Tindrà una durada de 12 hores repartides en quatre sessions, tots els dimecres del 2 al 23 de juny. L'horari és als matins de 2/4 de 10 a 2/4 d'1 i el lloc, l’aula polivalent del Casal de Cultura i Joventut, al costat de la ràdio.

És un curs gratuït, però cal inscriure·s’hi prèviament fins a l'1 de juny. Les persones interessades poden enviar un correu electrònic a l'adreça [email protected], o bé trucar al telèfon 973 48 00 50 i concertar hora amb l'agent d'igualtat els dilluns al matí o els dimarts a la tarda per omplir la fitxa del curs.

La formació de tècniques de recerca de feina i auto-estima l'imparteix la psicòloga Mary Caetano. El programa consisteix en l'aprenentatge de l'elaboració del currículum, l'adopció d'estratègies per a les entrevistes laborals, la gestió de les emocions i l'autoestima i la presa de consciència de les habilitats personals.

Fins ara s’han beneficiat d’aquests cursos 52 persones, la majoria de les quals tenen estudis de primària o sense estudis, si bé també han assistit a les classes solsonins i solsonines amb estudis de secundària i, fins i tot, universitaris. Segons informa Carme Bosch, agent d'igualtat i coordinadora del Servei d’Orien-tació Laboral, "el nivell d’oferta del consistori s’ha mantingut molt alt, amb un curs mensual". A més, "la valoració final que en fan els usuaris també obté puntuacions elevades"..

El Servei d’Orientació Laboral, adscrit a les regidories de Polítiques d'Igualtat i Promoció Econòmica, es va posar en mar-xa a la segona planta del consistori el setembre de l'any passat davant la creixent incertesa detectada en l'àmbit laboral solsoní. S'adreça a la població de Solsona en situació d'atur per oferir-li assessorament i suport per buscar feina. D'una banda, ofereix atenció individualitzada, els dilluns de 10 a 1 i els dimarts de 3

a 7, i, de l’altra, organitza cursos gratuïts per facilitar la inser-ció laboral. Per a més informació es pot consultar la secció de Polítiques d'Igualtat del web municipal, o bé enviar un missatge a l’adreça de correu [email protected].

(ARXIU) El grau de satisfacció final dels usuaris és elevat

Page 13: Celsona 673

1�673 - Divendres, 28-05-2010

Comarca Redacció - Fotos: TV3

La normativa europea que prohibeix deixar el bestiar mort a la muntanya continua perjudicant algunes espècies i de retruc als ramaders.

La falta d'aliment ha modificat la conducta de les aus carronyaires, que ataquen ramats quan detecten que hi ha alguna presa vulnerable. Els propietaris de les explotacions ramaderes del Solsonès s'han queixat davant les càmeres de TV3 perquè no s'ha fet canyets artificials i Medi Ambient no els paga indemnitzacions.

Expliquen al reportatge que quan veuen voltors a prop fan guardar el ramat i s'avisen entre ells de la presèn-cia de carronyaires. Amb tot, aquestes mesures no sempre aconsegueixen evitar els atacs. És per això que els pagesos demanen a Medi Ambient que instal.li canyets tal i com va prometre l'any passat, així com més control de la població

d'aquests carronyaire que creuen que ha augmentat de forma desmesurada. I és que els atacs continuen i cada cop són més freqüents, l'últim va ser a Lladurs el dissabte passat.

Al reportatge vam veure l'última víctima d'un atac, una vaca que pasturava per les finques de Joan Moncunil, que l'any passat explica que en va perdre una altra en un atac i aquesta vegada tem que no arribin els ajuts de fins a 2.000 euros que va prometre el Departament de Medi Ambient, ja que les darreres sol.licituds han estat denegades.

L'Associació de Ramaders del Solsonès acusa Medi Ambient de no aplicar cap de les mesures promeses per evitar els atacs com la instal.lació de punts d'alimentació o la captura dels voltors conflictius. Mentrestant, el problema va creixent i en el que va d'any afirmen que s'han registrat 15 atacs.

Els ramaders fan pinya contra els voltorsAquesta setmana les càmeres del Telenotícies Comarques van ser a Lladurs per copsar

les inquietuds dels ramaders pels suposats atacs de voltors al seu bestiar

Page 14: Celsona 673

1� 673 - Divendres, 28-05-2010

Comarca Ramon Estany

A proposta de Marcel Colell, en representació dels Micropobles de Catalunya, es va demanar en el darrer ple que el Consell Comarcal del Solsonès vet-llés per trobar una manera de fer arribar a tots els petits municipis de la comarca l'equipament d'una farmaciola. L'alcalde de Navès, Josep M. Casafont, va explicar, per l'experiència de comptar amb un petit dispensari mèdic, que aquest és útil, pèro si funciona és gràcies a la presència del metge en uns horaris determinats.

Insten el Consell Comarcal a facilitar

una farmaciolaa tots els municipis

petits de la comarca

Josep M. Casafont, alcalde de Navès

Jordi Fraxanet i Marcel Colell, consellers comarcals

Les famílies hauran d'avançar l'import dels ajuts per menjador a les escoles

El pagament dels ajuts s'ha endarrerit gairebé uns sis mesos

A causa del retard en la tramesa de les corresponents subvencions del departament d'Educació al Consell Comarcal del Solsonès, com va explicar-se en el darrer ple del Consell Comarcal, s'ha hagut de modificar l'ordenança i les bases reguladores de la concessió d'ajuts de menjador per a l'alumnat escolaritzat a la comarca del Solsonès.

En aquest sentit, les famílies hauran d'abonar mensualment, al Centre Escolar corresponent les quantitats que resultin del cost del servei de menjador. En el moment que el Consell Comarcal del Solsonès cobri la quantitat estipulada per aquest servei del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, es farà efectiu els imports pertinents als respectius centres escolars amb la finalitat que aquests els distribueixin a les famílies que prèviament hagin abonat les quotes per aquest concepte de menjador escolar.

Guixers aprova el seu primer POUM que manté el caràcter rural del municipi

La Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar, la setma-na passada a Igualada, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Guixers (Solsonès). Aquest petit municipi, que no té nucli, està conformat per construccions disperses que conformen els veïnats de Valls i Vilamantells. Fins ara, el municipi no disposava de cap planejament però des del 19 d'abril que ja compta amb nor-mes urbanístiques, segons ha explicat Pere Solà, director general d'Urbanisme. Principalment, el POUM aporta un catàleg de les 107 masies i cases rurals amb què compta el territori i 'manté' el 'caràcter rural' del municipi, ha explicat Solà. A més, el pla conforma un nucli al voltant de l'església i el cementiri.

Endesa ha invertit 220.000 euros per ampliar i refor-mar una part de la xarxa elèctrica de l'Alt Urgell i el Solsonès, per reforçar-hi el servei elèctric i reduir-hi el risc d'incendis. La companyia ha instal·lat 14 torres metàl·liques entre Oliana i Solsona amb l'objectiu de reforçar la xarxa elèctrica de 25 kV que abasteix els municipis de Pinell, Castellar de la Ribera

Endesa amplia i reforma part de la xarxa elèctrica del Solsonès

i Lladurs. D'altra banda, Endesa ha realitzat tasques de pre-venció de risc d'incendis a Pinell del Solsonès i Castellar de la Ribera, on s'han eliminat uns 20 pals de fusta i s'han substituït 2,9 quilòmetres de cable convencional de baixa tensió per la mateixa extensió i voltatge de cablejat trenat. Aquestes millores han de suposar una reducció del risc d'incendi.

Page 15: Celsona 673

1�673 - Divendres, 28-05-2010

Solsona Ramon Estany

S'adjudiquen les obres de la pista de pàdel

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 10 de maig de 2010, es va aprovar l’adjudicació provisional del contracte d’obres de Construcció d’una pista de pàdel. Pista núm. 6 del complex esportiu municipal,amb un pressupost base de licitació de 70.711,25 euros IVA inclòs a Actisport – Joan Codina i Ordeig,

S'adjudiquen les obres de condicionament de la Ribera de Solsona

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 10 de maig de 2010, es va aprovar l’adjudicació provisional del contracte d’obres de Condicionament i millora paisatgística de la ribera de Solsona, amb un pressupost base de licitació de 205.110,27 euros IVA inclòs. a Excavacions Ramon Roma, SL,

Dissabte 29 de maig, dia del municipiA les 6 de la tarda, inauguració d’exposicions: El món dels cistells. Artesans del Solsonès. Ceràmica i gravats. Patchword. Aula rural.

A les 7 de la tarda, xerrada-col.loqui: “El catalanisme” a càrrec de Josep Pich.

A 2/4 de 10 de la nit, sopar de germanor. Reserves al 973 473 292.

Diumenge 30 de maig, dia de la firaA les 9.30 del matí, esmorzar popular gratuït.

A les 10.30 del matí, inauguració de la fira. Repic de campanes i trabucs. Era de la canalla: Concurs de di-buix, jocs, taller de ceràmica, taller de compostatge…

A les 12 del migdia, missa solemne acompanyada per la coral de Torà. Benedicció i repartiment del pa de Corpus.

A les 2 de la tarda, dinar de Fira: Fideuà i llom amb verdures, postres, cafè, aigua, vi, cava i licors. Tiquets anticipats a “Cal Bosch” i “Hostal de Pinós”. Preu: 15 euros. Inclou participació en el sorteig dels lots de productes de la fira.

A les 5 de latarda, estronc de sobretaula. Sorteig dels lots de productes de la fira. Concurs de botifarra.

A les 6 de la tarda, espectacle de dansa amb l’esbart. Rosa d’abril de Castellterçol.

A les 7 de latarda, cloenda de la fira. Berener popular.

Paral.lelament: Hi haurà demostració de l’art de fer cistells, una mostra de ceràmica i podreu participar, a l’estand d’informació, al concurs “Indrets de Pinós”.

Page 16: Celsona 673

1� 673 - Divendres, 28-05-2010

El Consell Comarcal del Solsonès s’adhereix a la Xarxa Compra Reciclat

És el primer Consell Comarcal de la província de Lleida que s’adhereix a la xarxa i s’implica en el Programa de Compra Sostenible de la Diputació de Lleida i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

El Consell Comarcal del Solsonès s’ha compromès a augmentar l’adquisició de productes reciclats i reciclables adherint-se a la Xarxa Compra Reciclat, una iniciativa del Centre Català de Reciclatge de l’Agència de Residus de Catalunya. D’aquesta manera, esdevé el primer Consell Comarcal de les comarques de Lleida en incorporar-se a la Xarxa. Aquest és el pas previ a la utilització dels serveis que ofereix el Programa de Foment de la Compra Sostenible de la Diputació de Lleida, fruit d’un conveni de col-laboració entre la Diputació de Lleida i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. A través d’aquest programa, el Consell Comarcal rebrà assessorament tècnic per a incorporar criteris ambientals en la compra de productes de tot tipus i contribuirà així a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Actualment, es calcula que la contractació pública re-presenta un 14·16% del PIB de la Unió Europea, el que té una gran incidència a l’hora de moure el mercat cap a productes més ecològics i eficients des d’un punt de vista energètic, afavorint

així la reducció de CO2. A través d’aquesta demanda de productes més sostenibles, es pretén generar un efecte multiplicador que fomenti la innovació i l’adaptació als nous requeriments ambientals per part de les em-preses locals, facilitant la transició cap a una economia verda. El Consell Comarcal del Solsonès, en una primera fase, treballarà per ambientalitzar el següents grups de productes

i serveis: paper i material d’oficina, equipaments informàtics, mobiliari i servei de neteja.

Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Solsonès vol donar exemple i animar així als ciutadans a pren-dre decisions de consum diàries que tinguin un menor impacte mediambiental. Segons el vicepresident del Consell Comarcal del Solsonès, Albert Muntada “és d’esperar que aquest procés de canvi es vagi estenent progressivament a les empreses locals i a la ciutadania, contribuint a generar municipis amb una economia baixa en carboni i a la creació de llocs de treball “verds”.

Èxit de les XVI Jornades Tècniques de la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya

Més de 100 participants assisteixen a les conferències tècniques organitzades pel Patronat de Turisme del Consell Comarcal del Solsonès i el Departament d’Innovació,

Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya

El dijous 27 de maig el Director del Patronat de Turisme del Ara Lleida, Àngel Vidal, el President del Consell Comarcal del Solsonès, Marià Chaure, i l’Alcalde de Solsona, David Ro-driguez van inaugurar les XVI Jornades Tècniques de la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya a l’Hotel Sant Roc.

Els assistents a les Jornades de Turisme, tècnics de la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya, van assistir a pro-postes interessants com la de Turisme com a conquesta Social o la del Patrimoni Unesco a Catalunya i el seu ús turístic. També varen assistir a la presentació de la nova Normativa Turística, la categorització, la informació turística i els apartaments turístics. Posteriorment participaren a la Taula d’Experiències coordinada per l’Associació de Professionals del Turisme de l’Administració Local de Catalunya.

Posteriorment els tècnics de turisme van poder gaudir d’una visita guiada per el nucli antic de la ciutat de Solsona. Per la seva banda, el President del Consell Comarcal del Solsonès, Marià Chaure, va dir que “les Jornades de Turisme són instru-ments útils per als tècnics perquè permeten unificar criteris,

compartir opinions i a la vegada conèixer les últimes novetats del sector turístic”. També va voler remarcar que “aprofitarem les Jornades també per donar a conèixer les riqueses del territori, per tal que els participants a les XVI Jornades de Turisme, tornin a les seves comarques amb una molt bona imatge del nostre territori”.

Comarca Consell Comarcal del Solsonès

Page 17: Celsona 673

1�673 - Divendres, 28-05-2010

Fira de Sant Isidre Consell Comarcal del Solsonès - Fotos: Sergi Estany

L’organització de Sant Isidre clou la Fira lliurant els premis del zoom de fotografia i el

reconeixement als col·laboradors del certamenL’acte final d’aquesta edició, celebrat la setmana passada, el va presidir l’actual director de la Fira, Albert Muntada

La Comissió organitzadora de la 58a Fira de Sant Isidre de Solsona ha tancat definitivament la mostra amb una valoració més que positiva, segons ha avançat el seu director, Albert Muntada. El responsable del certamen ha atribuït l’èxit de l’edició d’enguany: “tot i la difícil situació econòmica actual, va haver-hi una gran presència de professionals en tots els sectors, l’augment de la mostra de bestiar oví i l’èxit dels tastets de carn de xai”.

Aquesta valoració tingué lloc durant l’acte de lliurament dels diferents premis de la Fira de Sant Isidre de Solsona, així com també dels reconeixements als diferents col·laboradors del certamen per sectors. L’acte final aplegà els guanyadors de l’XIII Zoom fotogràfic de la Fira, coorganitzat amb Studi Photographics i els membres de la comissió organitzadora.

Els premiats al XIII Zoom Fotogràfic de la Fira foren:Tema Solsona: “Racons.de.Solsona”. 60 euros i placa. Rosa.TorregassaTema UBIC: 100 euros i placa. Francesc.HornosTema Fira: “La.canalla.a.la.Fira”. 60 euros i placa. Jordi.PelfortTema Fira: “Personatges.de.la.Fira”. 60 euros i placa. Francesc.X..MontillaTema Fira: “Demostració.ovelles.i.doma.de.cavalls”. 60 euros i placa. Pere.Jordi.CanalMillor col·lecció. 100 euros i placa. Aroa.GangolellsMillor col·lecció infantil. 60 euros i placa. Gisela.Flotats

Millor col.lecció infantil: Gisela Flotats

Millor col.lecció: Aroa Gangolells

Page 18: Celsona 673

1� 673 - Divendres, 28-05-2010

A Olvan en el marc de les XXVII Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

Un estudi demostra la viabilitat tècnica i econòmica del pasturatge als boscos

És un pas més en la consolidació del silvipastoralisme com un instrument per a la gestió sostenible dels sistemes forestals mediterranis des d’una perspectiva biològica, social i econòmica

El pasturatge al bosc és viable tècnicament i econò-micament als boscos del Berguedà. Així ho van explicar els coordinadors de la jornada ‘Pasturatge amb bestiar boví de zones de bosc: planificació de l’aprofitament ramader, gestió de l’arbrat i matoll’, Marc Taüll, enginyer de forests del Grup de Sistemes Silvopastorals del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i Teresa Baiges, enginyera de forests del Centre de la Propietat Forestal, en el marc de la cinquena Jornada Tècni-ca Silvícola Emili Garolera que es va fer divendres passat als boscos d’Olvan (Berguedà).

A banda dels beneficis ramaders, les pastures tenen múltiples avantatges mediambientals. Per exemple, contribu-eixen a la conservació de béns com la biodiversitat o els cicles biogeoquímics i contribueixen a crear un sistema eficient i econòmicament sostenible per a la gestió del risc d’incendi. La qüestió de si és o no és viable, des del punt de vista tècnic i econòmic, el pasturatge al bosc, en els boscos del Berguedà, la resposta és que sí. Marc Taüll i Teresa Baiges van exposar l’estudi desenvolupat a la finca Ferreres, a Olvan, on un ramat de vaques pastura tot l’any en masses denses de pinassa d’estructura regular i en zones de roure regenerat després de l’incendi del Berguedà de l’any 1994.

Segons els coordinadors de la jornada, el ramat de vaques d’aquesta finca ha aconseguit obrir espais a les clapes d’esbarzer i la gestió del sotabosc es basa en facilitar la connectivitat entre bones zones de pastura i trencar les taques amb gran continuïtat d’aquest matoll. La renda obtinguda a la finca és petita, però donada la baixa inversió i despesa anual, així com la poca neces-sitat de mà d’obra, es pot considerar que existeix una viabilitat tècnica i econòmica de l’aprofitament. Entre d’altres dades, el ramat que pastura a la finca, format per tretze vaques i un toro, cobreix un total de 119 hectàrees cada any.

El resultat d’aquest estudi representa un pas més en la consolidació del silvipastoralisme –la integració de la producció ramadera extensiva en els sistemes silvícoles- com un instrument per a la gestió sostenible dels sistemes forestals mediterranis des d’una perspectiva biològica, social i econòmica.

Aquest estudi s’emmarca en un seguiment desenvolupat pel Centre de la Propietat Forestal, amb col·laboració amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que es fa des de l’any 2007 i que consisteix en el seguiment de diferents finques model dins la Xarxa de Parcel·les Experimentals i Demostratives del Centre de la Propietat Forestal.

Aquesta era la cinquena de les vuit trobades programades per a la XXVII edició de les JTS Emili Garolera que organitza el Consorci Forestal de Catalunya i que enguany se celebraran fins a l’11 de juny. Les jornades estan coordinades per Josep M. Tusell, enginyer de Forests del Consorci Forestal de Catalunya; Pau Vericat, enginyer de Forests del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya; Miriam Piqué, Dra. enginyera de Forests del Cen-tre Tecnològic Forestal de Catalunya, i Alvaro Aunós, catedràtic de Silvicultura de la Universitat de Lleida.

Natura Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Aquest dimarts, 25 de maig, un grup de 14 persones del Club Caixa Catalunya de Solsona, han visitat l’edifici del CTFC, a la finca de can Mascaró.

Després de veure l’audiovisual de presentació del Centre, han recorregut les instal·lacions de l’entitat. Han mostrat un especial interès en la caldera de biomassa i en el seu rendiment.

Tots s’han mostrat molt sorpresos de les dimensi-ons i de les tasques que s’hi duen a terme. Així mateix, s’han mostrat orgullosos que una entitat com el Centre estigui ubicada a Solsona.

Un grup de jubilats del Club Caixa Catalunya de Solsona visita el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Page 19: Celsona 673

1�673 - Divendres, 28-05-2010

Vall de Lord Ramon Estany

Actualment l'accés al servei d'urgències es fa per la façana principal del Sub-CAP, que dóna a un espai públic molt freqüentat i amb dificultats de mobilitat pel servei d'ambulàncies degut a l'alt volum d'estacionament de vehicles, sobretot durant els caps de setmana i festius, atesa l'estacionalitat de bona part de la població. Aquests fets fan que no es disposi de la més mínima privacitat en el moviment de malalts o accidentats i per tant no es considera que sigui el lloc més idoni per mantenir aquest servei d'urgències.

D'altra banda la sala de tractament d'aquestes urgències, no disposa de les dimensions adequades per atendre els malalts o accidentats que necessiten ser atesos per personal sanitari, pels dos costats de la llitera.

Per tant, la proposta d'aquest projecte pretén donar so-lució a aquests problemes, amb la creació d'un nou espai o àrea d'urgències, situat al darrera de l'edifici, amb accés per l'espai viari creat entre el Sub-CAP i l'Ajuntament. Es tracta d'un espai molt més tranquil i menys freqüentat, que permet la millora de la mobilitat de les ambulàncies i dóna la necessària privacitat als malalts o accidentats.

Tot això suposarà una millora, especialment per la possibilitat de disposar d'una quarta consulta i l'aprofitament de l'actual sala d'urgències com a sala de descans del personal o com a sala de consulta.

Entre.les.millores.que.incorpora.el.projecte.estan:·La modificació de totes les piques de les àrees de con-

sulta mèdica per adequar-les a l'alçada correcta de treball.· La modificació del cancell d'entrada per permetre

l'accés a persones amb mobilitat reduïda.

El Consell Comarcal vol ampliar i reformar el Sub-CAP de Sant Llorenç de Morunys

L'actuació inclou l'ampliació d'aquest Sub-CAP per l'ala sud, per incorporar una sala de tractaments d'urgències amb la seva corresponent recepció, sala d'espera i bany adaptat

·La modificació i reforma de l'àrea de recepció per poder prolongar l'escala d'accés a la planta primera (dormitori per personal de guàrdia) i adequar-la a la normativa.

- Adequació de la instal.lació elèctrica actual a la nor-mativa vigent.

Superfície afectada pels treballsLa superfície que s'ampliarà és de 61'54 m2, i la su-

perfície reformada és de 13'60 m2, en total, uns 75 metres quadrats.

La durada prevista de l'actuació serà d'un màxim de sis mesos, i el pressupost total, uns 146.198 euros.

Fira de primaveraEl proper diumenge 30 de maig, i com cada any per aquestes dates, se celebra la Fira de Primavera

A partir de les 9 del matí els firaires posaran les parades a la plaça del Mur.

Les activitats més destacades d’aquesta jornada seran: L’Associació de jubilats i pensionistes de la Vall de Lord “l’Arcada” organitza una tirada de bitlles catalanes que es jugarà a la plaça del Mur a les onze del matí.

Per posar fi a les activitats d’aquesta diada el Gimnàs Mu-nicipal organitza una exhibició de les diferents activitats que hi realitzen (dansa clàssica, dansa del ventre, modern jazz i dansa contemporània). Aquestes tindran lloc a la plaça del Mur a partir de les 12 del matí. Cal agrair la col·laboració especial dels alumnes del Gimnàs Municipal i el grup de dansa de Puig Reig.

Jornada de portes obertes al Gimnàs Municipal

Durant la quinzena que va del 17 al 30 de maig, el Gimnàs Municipal de Sant Llorenç ofereix les jornades de portes obertes a les seves instal-lacions per tal que la gent interessada a fer esport i posar-se en forma pugui provar les activitats noves que s’ofereixen: Steps; Body pump; Circuit training; Dansa clàssica; Jazz; Dansa del ventre; Ioga; Fitness; Gimnàstica correctiva. La matrícula és gratuïta per les persones que facin la inscripció durant aquests dies.

Vall de Lord Xavier Serra

Page 20: Celsona 673

�0 673 - Divendres, 28-05-2010

En el marc d'un cap de setmana dedicat a la conscienciació per la malaltia del càncer, el dissabte al vespre a la sala d'actes de l'ajuntament de Solsona va tenir lloc una interessant i enriquidora taula rodona en la que van participar persones que han patit la malaltia i membres de l'associació Fènix

Presentant l'acte, Jordi Riart, exalcalde de Solsona i que va superar recentment la malaltia, es va mostrar sorprès per la nombrosa assistència de públic que omplia l'auditori, i especialment, pel nombrós públic jove, demostrant sensibilitat i un neguit per un tema que en el futur molts viuran d'una manera o altra de prop, i agraí la iniciativa dels alumnes de l'escola Arrels pel conjunt d'activitats organitzades.

Riart destacà la importància de la taula rodona per l'interès testimonial, ja que cal donar fe d'un problema que té solució i alhora testimoni d'una situació complicada, tot donant esperances, ja que "mentre hi ha esperança hi ha vida. En el moment que es perd l'esperança la persona es mor".

Jordi Riart va comentar la dificultat de descriure en paraules el conjunt de sentiments i patiments que una experi-ència així provoca, però que "ho fem per ajudar a aquelles persones que es puguin trobar en una situació similar i per altra banda contribuir a entendre una problemàtica que de ben segur al llarg de la nostra vida en tindrem alguna referència".

Riart explicà que es passa de la normalitat a la malaltia d'una manera molt sobtada, i en canvi la recuperació costa moltíssim. També va descriure les diferents fases o estats pels quals passa el malalt: sorpresa, incredulitat, rebuig, ràbia, i que a partir d'aquí s'inicia un viatge que té un destí molt clar, el de sobreviure, amb un itinerari molt complex, ple de difi-

Afectats pel càncer expliquen com van superar la malaltia

cultats. Riart va subratllar com les claus per superar aquesta malaltia, la pròpia aptitut personal i l'entorn en el qual hom es mou: la parella, la família, els amics, que generen una acció absolutament positiva i indispensable per contrapesar els efectes negatius de la malaltia.

Riart va concloure que cal transformar una situació d'una crisi molt greu en una oportunitat de creixement personal.

Fina Badrenas, Nil Camañes, Eric Tarifa, Jordi Riart i Ferran Soria

Solsona Ramon Estany

Nil CamañesAquest jove solsoní de 17 anys va ex-plicar que va canviar el concepte que tenia del càncer. De veure'l com una malaltia sinònim de mort va passar a ser una malaltia curable, amb l'ajut dels diferents fàrmacs "te n'acabes sortint i tirant endavant". El Nil va relatar les

dificultats de la quimioteràpia que "et fa caure els cabells, et provoca vòmits i t'altera molt els sentits emocionals", però que en aquest aspecte "els amics m'hi han ajudat molt, malgrat que els engegava sovint per culpa del tractament", però es mostrà finalment convençut que en el futur aquesta malaltia serà un 100% curable.

Èric TarifaAquest altre jove de 20 anys va explicar com li van detectar la malaltia als 17 anys i que va haver de deixar de fer totes aquelles coses que feia un jove de la seva edat, els esports, els estudis, divertir-se. Reconeix que va ser molt dur, però s'havia de lluitar per vèncer la malaltia. Va sentir·se molt agraït i recolzat en motiu de la campanya especial de donació de sang, en que va descobrir que no estava sol. I amb l'ajut de moltes persones al seu costat, algunes que patien més que ell, va poder superar la malaltia, esforçant-se pel futur.El públic va omplir de gom a gom la sala cultural de l'Ajuntament

Page 21: Celsona 673

�1673 - Divendres, 28-05-2010

0535Aquest ha estat el número premiat del sorteig de la

panera “Lluitem contra el càncer”. L’afortunada ha estat la sra. Neus Oliva. Felicitats

L’alumnat de 3r d’ESO B de l’escola Arrels vol agrair el seu suport a l’escola, al munt de comerços i institucions i a totes les persones que ens han ajudat a tirar endavant el projecte.

MOLTES GRÀCIES

Solidaritat Alumnes de 3r d’ESO B de l’escola Arrels Solsona Ramon Estany

Fina BadrenasAquesta solsonina de 49 anys va ex-plicar que "sempre m'havia fet molt respecte aquesta malaltia i tenia molt clar que això a mí no em passaria". Però "quan més tranquil.la estava a la vida, m'arriba la notícia". La Fina va descriure la seva reacció: por, ràbia, impotència. I moltes preguntes i nits

d'insomni, però gràcies a l'"ajuda de persones que quan les necessites hi són vaig començar a trobar resposta a totes les preguntes", perquè la amb malaltia "jo no hi podia fer res, per això són els metges", però "sí que podia trobar tranquil-litat dins meu". La Fina va cloure que va aprendre a trobar la part positiva, agraint que arribés a temps, que el tractament fos més lleu i valorar i estimar i donar gràcies molt més del que feia abans.Per acabar, va recomanar que gaudim del present gaudint del regal que se'ns ha donat, la vida, acceptant-la tal com és.

Ferran SoriaAquest solsoní de 43 anys va explicar la vida que duia abans del diagnòstic, vivint pendent del treball i el futur sense viure el present i que la malaltia el va transformar, acceptant el que tenia. Després d'una etapa de ràbia, va passar a l'acceptació del present, mal-

grat la malaltia. El Ferran explica que va aprendre a ser positiu i recordà que en l'estada a l'hospital estava convençut que es curaria. Va recordar amb simpatia les anècdotes que va passar a l'hospital durant el tractament i la recuperació, però el primer dia que va arribar a casa es va aixecar amb ganes de respirar i fer vida normal, passejant pel carrer. El Ferran va destacar que en aquestes situacions has de confiar en la gent que t'ajuda i la conclusió és un gran agraïment pel que t'ha donat la vida i lamenta que hi hagi gent que et retira la confiança o et veu llastimós per la malaltia.

Page 22: Celsona 673

�� 673 - Divendres, 28-05-2010

Oliana Marcel Ribera. Arxiu fotogràfic: Marcel Ribera

Joan TarrésPaula RomeroRobert EspugaMartina CanalesIsaac BazaPaula FustéPau Nil VilasecaLaura Bernaus

Genís Bentoldrà Míriam Vidal Jaume Estany Mariona Balagué Joan Vilaseca Eva Pujol Gerard Martí Maria Pasques

El passat dia 16 de gener un grup de joves van rebre la Primera Comunió a l’església parroquial de Sant Andreu d’Oliana. Aquests joves són:

Robert Espuga, Isaac Baza, Joan Vilaseca, Gerard

Primera comunióJoves que van rebre la primera comunió

Marti, Joan Tarrés, Pau Nil Vilaseca, Genís Ventoldrà, Jaume Estany, Laura Bernaus, Paula Fusté, Mariona Ba-lagué, Martina Canals, Paula Romero, Eva Pujol, Maria Pasques, Míriam Vidal.

Com cada any per aquestes dates els Sardanistes d’Oliana van desenvolupar un programa curull d’actuacions, com per exemple l’actuació de les cobles: Contemporània, Jo-venívola d’Agramunt. I entre altres coses, cal esmentar també els balls Vuitcentistes, ...

Com en qualsevol esdeveniment, sempre hi ha unes persones que treballen perquè tot surti el millor possible, per tant aquí podeu veure part de les persones esmentades.

XIIè Aplec de la Sardana(1 de maig 2010)

Avui podem veure una altra plaça a punt de fi-nalitzar el seu arranjament. Al fons l’església dedicada a la patrona d’Oliana, la Verge del Àngels, i la seu dels jubilats de la nostra Vila.

Plaça dels Àngels

Al començament de les obres

La mateixa plaça actualment.

Page 23: Celsona 673

��673 - Divendres, 28-05-2010

Cartellera

ACTIVITATS

SORTEIGS

Assaigs Ball de bastons i CavalletsEn motiu de la Festa del Corpus, es re-alitzaran els assaigs de ball de bastons i cavallets del dilluns dia 31 de maig al divendres 4 de juny a la plaça del Consell Comarcal.El ball de bastons a les 6 i els cavallets a les 7 de la tarda.Per a qualsevol consulta no dubteu a contactar amb la junta de l’Agrupació de Geganters de la Ciutat de Solsona.

COL.LABORACIÓ

Es demana que:Tothom que hagi format part de l'Orfeó Nova Solsona i de la Coral Riallera i vulgui formar part del llibre Història musical de Solsona us poseu en contacte amb: Josep Al-bets (Fotografia Llàtzer) o truqueu a: 973 48 02 10 (Termini màxim: 31 de maig 2010).

"La nova llei de successions a Catalunya"Club.Caixa.Catalunya.de.SolsonaDimecres,.2.de.juny,.a.les.18'30.hores, a càrrec de l'advocat Antonio Escudero

Festa Major de MassarrúbiesNúmeros del sorteigPrimer premi: 6019. Segon premi: 5904. Tercer premi: 0419

Camí de St. JaumeDiumenge.30.de.maig es farà la 3a eta-pa del Camí.de.St..Jaume.de.Solsona.a. Montserrat. Tothom que estigui interessat a fer aquesta etapa ho pot confirmar al telèfon: 973 481668 (Alba Santaeulària).

CAMINADES

Números rifa Sant antoni El número que va sortir es el 0194 i l'afortunada guanyadora d'una panera d'embotits i un sac de patates ha estat la Rosita Gallocanta Coromines, de Solsona.

Treballs de la gent granCurs 2009-2010Sala.cultural.de.l'AjuntamentDel.31.de.maig.al.6.de.juny,.de.dilluns.a.dijous,.de.18.a.21.h,.i.de.divendres.a.diumenge,.de.12.a.14.h.i.de.18.a.21.h

Coincidint amb la VII Setmana de la Gent Gran de Solsona, la sala cultural de l'Ajuntament es converteix per uns dies en un aparador dels treballs realitzats pels alumnes dels tallers de la gent gran de l'últim curs.

S'hi poden veure mostres de decoració per a la llar, manualitats en paper, pin-tura i dibuix, estampació sobre roba, patchwork, labors, manualitats i peces de porcellana russa i treballs de bricolatge. Així mateix, s'hi projectarà el vídeo Les veus del meu barri.Organitza aquesta mostra la regido-ria d'Acció Social de l'Ajuntament de Solsona. La. inauguració. es. durà. a.terme.el.dilluns.31.de.maig.a.2/4.de.6.de.la.tarda.

Presentació del web SolsfcRestaurant. Can. Mascaró.. Dia. 29. de.maig,.hora.per.determinar.Solsona acull l'acte públic de presentació del primer web de familiars de persones afectades per la síndrome de fatiga crò-nica, fibromiàlgia i sensibilitat química múltiple

EXPOSICIÓ: 'Fem memòria'Pati.gòtic.del.Consell.ComarcalFins.al.30.de.maig,.dissabtes.i.diumenges,.d'11.a.14.h.i.de.17.a.20.hEl CEL i l'Arxiu Comarcal porten a Solsona una mostra de fotografi-es familiars de la Guerra Civil

Rifa de la Fira de St. IsidreEl número guanyador és el 2262. Aquest ha estat venut.

Aplec de Santa LlúciaEls números premiats han estat:Primer: 1506. Segon: 3576. Tercer: 4996

EXPOSICIONS

PRESENTACIONS-XERRADES

Page 24: Celsona 673

�� 673 - Divendres, 28-05-2010

Quins.són.els.motius.que.han.portat.l’Ajunta-ment.que.presideix.a.demanar.la.segregació.de. la. comarca. de. la. Segarra. i. l’annexió. al.Solsonès?.

Aquest procés arrenca d’antic quan l’any 1987, moment en què es creen les actuals comar-ques, Torà va quedar preassignada a la Segarra. En aquell moment ja hi va haver un debat força important sobre si aquesta era la millor opció pel municipi. Després, durant aquests anys no hi ha hagut una gran identificació amb la Segarra, ja que la població de Torà ha tingut més tendència a mirar cap a la Catalunya Central, Manresa i el Solsonès que no pas cap a Cervera o Lleida.

I.per.què.han.decidit.obrir.el.procés.ara?Perquè la Llei de vegueries ens perme-

tia obrir el debat sobre el futur del municipi. Ara tenim la possibilitat de definir·nos. Des de l’Ajuntament ja feia temps que es debatia aquesta possibilitat, així que, un cop presentat l’avantprojecte de Llei de vegueries, ens vam sentir amb la responsabilitat de plantejar aquesta reivindicació.

S’han.sentit.allunyats.o.deixats.de.banda.per.la.Segarra?No, en cap moment. Aquesta reivindicació respon només

al sentiment de major proximitat amb la Catalunya Central i el Solsonès que té la gent de Torà.

les comaques que no són de muntanya. La qüestió econòmica té el seu pes i per això pensem que l’annexió al Solsonès seria favorable econòmicament pel nostre municipi. Tot i això, s’ha de recalcar que el motiu principal és l’afinitat i la relació que Torà té amb la comarca del Solsonès i la Catalunya Central.

I.pel.Solsonès,.quins.avantatges.creu.que.suposarà.la. in-corporació.de.Torà?.

En principi serà una comarca amb més extensió i amb un augment del nombre d’habitants i això sempre és un factor positiu. A més, l’annexió pot contribuir a millorar les vies de comunicació i les relacions econòmiques del Solsonès i també la millora del seu patrimoni cultural. A Torà hi ha una part de patrimoni cultural que el Solsonès sempre s’ha considerat molt seu com són Llanera o Vallferosa. L’annexió permetria al Solsonès recuperar o incorporar aquest patrimoni, que a banda del seu valor cultural, també té un important interès turístic. Quan siguem un municipi de ple dret defensarem les nostres propostes i aportarem allò que podem aportar com un municipi més de la comarca. Em sembla que podrem contribuir a sumar per millorar la qualitat de vida de la comarca.

Entrevista a l’alcalde de Torà, Domènec OlivaL’alcalde de Torà explica en aquesta entrevista els motius pels quals Torà voldria formar part del Solsonès. Assegura que, a banda de la tradicional relació que Torà té amb el Solsonès i la Catalunya Central, l’annexió suposarà una millora per al seu municipi i per a la comarca del Solsonès. Gerent d’una fàbrica de làmpades a Torà, té 64 anys, està casat i té tres

fills. Oliva reconeix que s’ha sorprès pel rebombori que ha aixecat la seva proposta d’annexió al Solsonès

“Pensem que la nostra annexió al Solsonèsserà positiva per a tots”

L'Entrevista Josep M. Montaner i Reig

“Les comarques de muntanya tenen uns ajuts específics que no tenim les altres comarques”

“Amb l’annexió, el Solsonès pot recuperar o incorporar un

patrimoni cultural que se sent molt seu”

Però.aquest.possible.canvi.tindrà.avantatges.i.inconvenients.sobretot.pel.que.fa.a.qüestions.econòmiques..N’han.fet.una.valoració?

No, perquè és molt difícil calcular-ho. De totes maneres, sembla clar que les comarques de muntanya, com el Solsonès, te-nen uns ajuts específics en matèria de beques d’estudi pels joves o en temes d’infrastructures i en d’altres conceptes que no tenen

Page 25: Celsona 673

��673 - Divendres, 28-05-2010

La.Generalitat.ha.avançat.que.aquest.procés.no.serà.fàcil..Quines.possibilitats.creu.que.té.de.tirar.endavant?

El problema és la Llei de vegueries, per-què si s’aprova tal i com està, el procés no tindrà èxit, ja que no contempla el canvi de comarca dels municipis. Tot i això, estem parlant amb els portaveus dels grups polítics que debaten la llei al Parlament per exposar-los la nostra. Jo crec que el procés no és fàcil però pensem que hi podem arribar perquè estem convençuts que s’acceptarà la nostra proposta atès que està plenament justificada.

Si finalment no s’aprova la Llei de Vegueries com.quedarà.la.proposta?

Doncs continuaríem el procés tal i com l’hem plantejat fins ara. Llavors seria la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya l’encarregada de fer els dictàmens oportuns sobre la nostra proposta.

Per.vostè.quina.és.l’opinió.majoritària.a.Torà.sobre.la.seva.entrada.al.Solsonès?

En iniciar aquest procés ja vam convocar una assemblea a l’Ajuntament. Encara que no es tractava d’una consulta formal ningú no es va posicionar en contra d’incorporar-nos al Solsonès i a la Catalunya Central. L’enquesta ens va servir per saber que la gent està a favor d’impulsar el procés i més endavant quan sigui l’hora es farà la consulta formal.

L'Entrevista Josep M. Montaner i Reig

Però. l’Ajuntament. de. Torà. no. va. acceptar. la. segregació.d’unes.determinades.masies.del.municipi.i.la.seva.posterior.annexió.al.Solsonès..

Això no s’ha explicat o no s’ha entès prou bé. L’Ajunta-ment de Torà sempre ha defensat els límits actuals del municipi tot i que entenem els sentiments de la gent. La reclamació que es va fer des d’aquestes masies es va plantejar malament perquè incloïa terrenys de masies que no volien marxar de Torà. A més, hi havia 12 habitants que volien marxar i 9 que no i aquests també tenen els seus drets. Entenem els sentiments de la gent però pensem que el procés no es va fer legalment bé.

Presenti.el.seu.municipi.a.la.gent.del.Solsonès.Actualment Torà té 1.370 habitants i 92 quilòmetres qua-

drats. La seva economia es basa sobretot en els sectors primari i secundari. A Torà l’activiat agrícola i ramadera és molt potent i manté gran part de la força que ha tingut tradicionalment, però a més, i tenint en compte la seva demografia, el municipi té una activitat industrial molt remarcable.

En.què.es.basa.aquesta.activitat.industrial?.Una gran part de la població activa de Torà està ocupada

en aquest sector, que a Torà està força diversificat. No hi ha una gran empresa que aglutini la majoria de llocs de treball del sector sinó que disposem de diverses petites i mitjanes empreses que contribueixen a dimanitzar l’activitat econòmica del municipi. A més, també tenim la cooperativa de Guissona a prop i això ajuda a absorbir llocs de feina de la població.

Com.els.està.afectant.la.crisi?Poc o molt tothom està patint aquesta crisi, però sortosa-

ment les empreses més importants de Torà estan molt orientades cap a l’exportació. Això ajuda a mantenir l’activitat productiva en un molt bon nivell tenint en compte les circumstàncies. A més, també hi ha l’activitat industrial lligada al sector alimen-tari que en línies generals està suportant bé la crisi. S’ha de recalcar també que fins ara no hem patit cap batzegada forta a nivell de tancament d’empreses grans i esperem que se segueixi així. Fins i tot el sector de la construcció està aguantant força bé la crisi a Torà.

“La demanda de segregació d’algunes masies de Torà es va plantejar malament.

Incloïa terrenys de masies que no volien marxar i el procés no es va fer legalment bé”

Per.tant,.si.el.procés.tira.endavant.s’haurà.de.convocar.un.referèndum.vinculant.i.amb.garanties..

Sí. Aquest referèndum serà vinculant, i a més, haurà de votar un nombre determinat de persones perquè sigui considerat vàlid i s’haurà d’acceptar, sigui quin sigui, el resultat final.

Justament.al.Solsonès.la.notícia.va.provocar.certa.po-lèmica.

Nosaltres primer de tot vam demanar al Solsonès si ac-ceptaven la nostra demanda i la seva resposta va ser afirmativa. De totes maneres és molt díficil saber quin resultat tindrà aques-ta decisió. Aquestes coses són molt complicades de quantifcar, a més les comarques tampoc no tenen una autonomia plena perquè moltes coses no es poden decidir a nivell comarcal i es depèn de tercers. Per això, per més estudis econòmics que es facin, no és fàcil saber el resultat final. Tot i això, nosaltres pensem que la nostra annexió al Solsonès serà positiva per a tots.

“Per més estudis que es facin no és fàcil saber el resultat econòmic que finalment suposaria l’annexió"

Page 26: Celsona 673

�� 673 - Divendres, 28-05-2010

Associacions i Entitats Associació Solidària Petjades

Cargolada solidàriaGran èxit de participació a la Cargolada Solidària de

la Fira Sant Isidre 2010. Aquesta ha estat la segona edició de la Cargolada. La primera es va dur a terme el passat 11 de setembre al camp del Serra, i la segona s’ha realitzat durant la Fira de Sant Isidre a la zona de les entitats, al Pont, al costat de l'edifici de cal Reig, durant els dies 14, 15 i 16 de maig.

L’èxit ha estat aclaparador: s’han servit uns 250Kg de cargols, i 40 kg de callos. Els diners recollits aniran destinats a col·laborar en un dels projectes que els Claretians tenen destinats a la zona de Karamathur, població del sud de l’Ín-dia, districte de Madurai, dins l’estat de Tamil Nadu.

Els projectes encetats fins l’actualitat són la recollida de medicaments per al Medical Care Center, recollida de diners per a l’adquisició de material informàtic i la compra de bancs i pupitres per al St. Claret Primary School.

L’associació Solidària Petjades agraeix, a tots els vo-luntaris i empreses que van participar en el desenvolupament de la cargolada, el seu esforç i dedicació. Igualment dóna les gràcies a totes les persones que van passar per l’estand de l’entitat a tastar els cargols i callos. Amb la col·laboració de tots, aquestes iniciatives es fan realitat. Moltes gràcies a tothom.

Associacions i Entitats AEiG Pare Claret

Guanyador del concurs de la catifa de Corpus

El disseny de la catifa de Corpus que l’AEiG Pare Claret realitzarà enguany ha estat presentat per la Comissió 50 anys de l’Orfeó Nova Solsona i realit-zat per Pere Cuadrench. Des de l’Agrupament volem agrair a tots els participants que hi han col·laborat i recordem que el proper dissabte 5 de juny, tothom qui vulgui pot portar roses i gespa, de 4 a 6 de la tarda al cau.

El president de Creu Roja Solsonès i la directora de l'oficina de Caixa Manresa a Solsona, signant l'ajut

La setmana passada va tenir lloc a l'oficina de Caixa Manresa de Solsona l'acte de signatura de l'atorgament d'un ajut de 3.000 euros per part de la Fundació Caixa de Manresa i l'entitat solsonina Creu Roja el Solsonès.

A l'acte de signatura hi van assistir el president de Creu Roja Solsonès, Miquel Montaner Jounou, i tècnics de l'entitat, i la directora de l'oficina a Solsona, Gemma Fíguls i Tristany.

A través d'aquest conveni, la Fundació Caixa Manresa col.laborarà amb el desenvolupament del projecte "Distribu-ció d'aliments entre les persones i famílies de la comarca del Solsonès que s'han vist afectades per la crisi". D'aquesta manera, Creu Roja del Solsonès gestionarà el Banc d'Aliments, dins el Fons d'Emergència Social de Solsona, tenint cura de les tasques de magatzem, preparació de lots i distribució entre les famílies necessitades.

Associacions i Entitats Ramon Estany

L'Obra Social de Caixa Manresa aporta 3.000 euros

a Creu Roja del Solsonès

Associacions i Entitats Plataforma Lladurs Decideix

Plataforma Lladurs Decideix

El passat dia 25 d’abril, a Lladurs es va dur a terme la Consulta per la Independència en la que lliurement els habitants del municipi van expressar la seva opinió al res-pecte de la pregunta que es formulava.

Els membres de la Plataforma LLADURS DECI-DEIX vam organitzar la jornada, en la que es van realitzar moltes activitats, que van ser molt participades (test de salut, venda de llibres, dinar de germanor, servei de bar, taula rodona, ...). Gràcies a la realització d’aquestes activitats i a la generositat dels autors dels llibres que es van vendre, es va poder fer front a les despeses ocasionades, i, a més, s’ha generat un benefici de 70 euros.

Per decisió unànime de tots els membres de la Pla-taforma, es procedirà a donar aquests diners a l’Escola de Lladurs, per a que els destinin al pagament de les activitats que ho considerin oportú. Sabem de la possibilitat que aques-ta escola pugui desaparèixer degut als problemes econòmics derivats de la falta d’alumnes i creiem que aquesta és una manera de donar-los suport.

Animem finalment als municipis de la comarca que encara no han realitzat la consulta, perquè la duguin a terme i així poder ser una de les primeres comarques en les que s’ha realitzat la consulta a TOTS els seus municipis. Podeu comptar amb el nostre suport i experiència.

Gràcies a tots i VISCA CATALUNYA.

Page 27: Celsona 673

��673 - Divendres, 28-05-2010

Neix un nou club de jubilats a Solsona

Un grup de persones, encapçala-des pel Joan Subirà i la Queralt Sala han creat recentment un nou club de jubilats a Solsona, amb la voluntat d'oferir noves pro-postes i activitats a la gent gran de la ciutat i la comarca. Amb el nom de Club Viure i Conviure Majestic de Solsona i Comarca, la seu de l'entitat es trobarà a l'edifici Majestic, a l'avinguda del Vall Calent de Solsona.

De moment, han començat a iniciar les activitats organitzant alguna

Associacions i Entitats Ramon Estany

excursió, mentre posen fil a l'agulla per captar socis i buscar patrocinadors i ajuts institucionals. La voluntat del Club, segons el Joan Subirà, un dels promotors, és estar obert a tothom, oferir activitats d'oci per a la gent gran, que puguin gaudir i passar-s'ho bé. Subirà esmenta projectes com teatre, ball, excursions.

De fet, la propera activitat és una excursió al Delta de l'Ebre, el proper 13 de juny, al preu de 53'70 euros per persona que inclou autocar, servei d'acompanyament, dinar amb buffet, vaixell pel delta i assegurança de viatge. Per les inscripcions, caldrà adreçar·se al local de l'entitat, a l'edific Majestic de

l'Avinguda del Vall Calent de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia i de 5 a 7 de la tarda o a qualsevol dels membres de la Junta del Club.

El tercer club de la gent gran a Solsona

Amb aquesta nova entitat, seran tres els clubs dedicats a la gent gran a Solsona. El primer va ser l'Estel del Solsonès, creat el 1981, i el segon, el Club Caixa Catalunya·Sant Jordi, que va ser fundat el 1983.

Associacions i Entitats Societat de Caçadors de Solsona i Comarca

La Societat de Caçadors de Solsona i Comarca ja té a punt una nova edició de la Fira del Caçador que se celebrarà el primer cap de setmana de juny. Aquesta nova edició arriba amb les mateixes activitats de sempre i amb alguna modificació de programa envers els altres anys.

Al vespre del dissabte com cada any hi haurà el sopar popular de Fira, on es degustaran productes típics de la comarca, i després, gran ball acompanyats pel grup CRYSTAL

El diumenge de bon matí inauguració i visita de la Fira, per les Autoritats. De nou gaudirem del concurs de cant (taula) d’ocells organitzat pel l’Associació d’Ocellaires El Passerell de Solsona, i aquest any de nou ens acompanyarà la Societat de Col·leccionistes de Plaques de Cava del Solsonès. El recinte firal acollirà enguany més de cinquanta estands entre els relacionats amb el món de la caça, i els expositors de productes alimenta-ris, artesanals i altres. A part d’això hem de comptar amb els expositors de gossos de caça de diferents races, provinents de tot Catalunya, i els dedicats a les espècies cinegètiques. Durant els dos dies hi haurà servei de begudes i entrepans a l’estand de la Fira.

Joan Albets i Cases, President de la Societat de Caçadors Esportius de Solsona i Comarca, desitja a tothom que gaudiu de

Tot a punt per la VII Fira del caçador de SolsonaEls dies 5 i 6 de juny de 2010, al Parc de la Mina –Ctra. Bassella-

la Fira i val agrair a la Federació de Caça, Consell Comarcal, Ajuntaments, Diputació de Lleida i empreses, l’ajuda i suport que donen a aquest acte, tot i el difícil moment econòmic que estem passant. Per més informació podeu consultar la nostra pàgina web: www.scsolsona.cat

BONA FIRA.

Page 28: Celsona 673

�� 673 - Divendres, 28-05-2010

Parròquia Ramon Estany

GUIXERSFesta Major de Sant Martí de les Vo-lianes:. Diumenge,. 30. de. maig,. a. 2/4.d’11, en la festa de la Trinitat, Missa i benedicció del pa.

PINÓS (Santuari)Fira.de.productes.artesans.-.Diumenge,.30.de.maig,.a.les.12, Missa Solemne amb la Coral de Torà i benedicció i repartiment del tradicional pa de Corpus.

SOLSONACloenda del 10è Aniversari de l’Escola de formació de laicsAquest dissabte, 29 de maig, es celebrarà a Solsona amb diferents actes la cloenda del 10è aniversari de l'Escola de Formació de Laics. A ¾ d’11, Laudes a la capella del Claustre; a ¼ de 12, vídeo i presenta-ció del llibre del 10è aniversari a la Sala dels Sants Màrtirs; A 2/4 d’1, tindrà lloc una Missa a la capella del Seminari; i a 2/4 de 3, s'oferirà un dinar de germanor al Seminari. Informació: 973 480 619 (Encarna).

Festa dels pensionistes i jubilats del SolsonèsDiumenge,.dia.30,.a.la.Missa.de.2/4.d’1 de la Catedral, estan invitats a participar-hi tots els jubilats i pensionistes.

Aplec de Sant HonoratDiumenge,. 30. de. maig,. a. 2/4. de. 12, Missa i benedicció del terme.

Cloenda del Mes de MariaDiumenge,.a.les.6.de.la.tarda, al final de la funció es pujarà al Cambril de la Mare de Déu per fer el Besamans. Aprofitem l’ocasió per demostrar-li el nostre amor.

Missa de l’HospitalDiumenge,.a.les.11, celebració de l’Eu-caristia i veneració del Santíssim.

Mes del Sagrat Cor.- Durant el mes de juny, a la Missa.vespertina.de.2/4.de.8, a l’església de la Companyia de Maria, abans de començar la Missa es farà una pregària al Sagrat Cor de Jesús.

FESTA DELS MISSIONERS CLARETIANSDissabte.12.de. juny,.a. la.1, vindran a celebrar una Eucaristia a l’església del Cor de Maria per recordar que fa 175 anys que

el seu fundador sant Antoni Maria Claret fou ordenat sacerdot a Solsona a l’església episcopal del Palau. Per aquest motiu tots els solsonins hi som convidats.

ROMERIA A MONTSERRAT DIUMENGE 13 DE JUNYPer al qui vulgui venir a Montserrat per la benedicció de la Majòlica de la Mare de Déu del Miracle al camí dels Degotalls.Horari de la jornada:A les 11: Participació a la Missa Conven-tual i Cant de l’Escolania.A la 1 : Benedicció de la Majòlica al Camí dels Degotalls.A les 2 : Dinar al Restaurant del Mirador dels Apòstols. Preu: 15 euros. A la tarda hi ha dues alternatives a es-collir:A 2/4 de 5: Visita guiada al Museu (en-trada gratuïta)A les 5: Concert d’orgue a la Basílica (entrada lliure)Per la gent de Solsona hi haurà un autocar que sortirà de l’estació d’autobusos de Solsona a 2/4 de 9. El retorn serà a 2/4 de 7 de la tarda .Heu de distingir si veniu amb autocar, si us apunteu al dinar i si voleu venir a fer la visita al museu. Preu de l’autocar i dinar: 30 euros. Inscripcions: Cal Tarrés, tel. 609 337715 i al Club de Jubilats Estel.

Defunció de Mn. Juli Canut i CapdevilaMn. Juli Canut i Capdevila va morir el dia 18 de maig de 2010 al Seminari de Solsona. Tenia vuitanta-vuit anys.

Mn. Juli va néixer, a La Pobla de Lillet, el dia 1 d’agost de l’any 1921. En plena joventut va entrar al Seminari de Solsona, on va cursar la carrera eclesiàstica. Va ser ordenat sacerdot el dia 31 de maig de l’any 1952, en el Congrés Eucarístic de Barcelona.

El 14 de juliol de 1952 inicià la seva acció pastoral com a Vicari de Castellar de N’Hug, i l’any següent passà a ser Capellà Regent d’aquesta mateixa parròquia. El setembre de 1955 fou nomenat Regent de Joval i Encarregat de Sant Just. En aquesta parròquia va iniciar la construcció de la nova església.

Al cap de quatre anys, l’any 1959, fou nomenat Prefecte i professor del nostre Seminari Menor, càrrec que va exercir fins l’any 1966, en què rep l’encàrrec de

Capellà de la Colònia Guixaró.

Durant un temps, a partir de l’any 1977, fou Arxiprest de Puig-reig. I, des de l’any 1994, també tingué cura pastoral de la Colònia Prat, com a Administrador Par-roquial, fins que, l’any 2002, es retirà a la Residència sacerdotal del seminari de Solsona, on va morir el dia 18 de maig de 2010.

Tots els qui l’hem conegut i l’hem tractat de prop, el recordarem com un home discret, senzill i bondadós, acollidor de les persones i bon testimoni de l’Evan-geli, amb la paraula i amb la vida. Que al cel sigui!

Lliurament dels premis del XXV Concurs Bíblic de Catalunya

Demà. dissabte,. 29. de. maig, la Sala d'Actes de l'Escola Arrels II de Solsona acollirà a les 11 del matí l'acte de lliura-ment dels premis a l'alumnat i les escoles participants al XXV Concurs Bíblic de Catalunya, que organitza la Federació de Cristians de Catalunya.

Aquest any se celebra la 25a edició del Concurs Bíblic de Catalunya, en el qual han participat 65.079 infants i adoles-cents. Per aquest motiu, el dissabte 29 de maig a tots els bisbats de Catalunya es lliuraran els premis als guanyadors de l'edició del concurs del 2010.

El Grup Avant de Terrassa de la Federació de Cristians de Catalunya, organitzador del concurs, regalarà 50.000 Nous Testa-ments entre els participants. Es tracta del text de la BCI (Bíblia Catalana Traducció Interconfessional), en un format especial-ment dissenyat per aquesta ocasió.

En la 25a edició del Concurs Bíblic de Catalunya, enguany sobre l'epígraf "Déu et parla, descobreix la seva Paraula" han participat un total de 65.079 nens, de 631 centres escolars i 55 centres de catequesi parroquial.

El Concurs Bíblic de Catalunya es divi-deix en cinc apartats:•25è Concurs Bíblic•11è Concurs Bíblic de Dibuix•21è Concurs Bíblic de Redacció•2n Concurs Bíblic Informàtic•10è Concurs Bíblic Universitari

Pel que fa al nombre de participants al bisbat de Solsona, ha estat: 3.665 partici-pants i 53 centres escolars.

Page 29: Celsona 673

��673 - Divendres, 28-05-2010

Associacions i Entitats David Guixé i Coromines - Grup de Natura del Solsonès i Àrea de Biodiversitat del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

El.2010.ha.estat.reconegut.com.a.l’Any.Internacional.de.la.Biodiversitat.pel.Conveni.sobre.Diversitat.Biològica.de.les.Nacions.Unides. És una fita a escala mundial per reconèixer i donar a conèixer la importància de conservar totes i cadascuna de les espècies vives de la Terra, inclosa la nostra, ja que tots formem la Biodiversitat. Es tracta d’una oportunitat per reflectir tot el que s’ha aconseguit per la salvaguarda de la biodiversitat i per reclamar atenció i esforç per afrontar els urgents reptes de futur, que són molts i és urgent que comencem a actuar.

La Terra acull uns 13 milions d'espècies diferents, inclosos els homes, les plantes, els animals i els bacteris. Catalunya és un país amb un patrimoni natural i una biodiver-sitat excepcionals, un tresor que cal conservar i conèixer en profunditat per determinar les necessitats de gestió i protecció que en garanteixin el futur. A Catalunya viuen la meitat de les espècies conegudes a la Península Ibèrica i més d'una tercera part de les europees. A tall d’exemple, s’han observat al territori català un 435 ocells diferents, 38 peixos, 15 amfibis, 35 rèptils, 85 mamífers terrestres i 817 espècies autòctones de molses (el 81% de les espanyoles i el 48% de les europees).

Si ens fixem amb casa nostra, val a dir que al Solsonès s’han observat fins al moment unes 1.500 plantes, 360 bolets, 150 papallones diürnes, 20 peixos, 10 amfibis, 17 rèptils,.241.ocells. i.55.mamífers (font: el medi natural del Solsonès, 2008).

En motiu de l’any Internacional de la Biodiversitat s’està celebrant tota mena d’actes a tot el món, a totes les escales i a tots els àmbits, unificats pel lema de l’Any Internacional "La Biodiversitat és Vida. La Biodiversitat és la nostra Vida" (Per saber més: http://www.un.org/es/events/biodiversity2010).

A Catalunya, des del divendres 22 i fins al diumenge 30 de maig, s’estan organitzant unes 300 activitats amb l’ajuda de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat i la Xarxa de Custòdia del Territori. Es compta amb la col·laboració de 113 entitats repartides entre 37 comarques, que ofereixen

2010 Any Internacional de la Diversitat Biològica

tallers per difondre la custòdia del territori, exposicions iti-nerants, ecosafaris, excursions naturalistes, visites guiades, conferències i jornades tècniques (Per saber més: http://www.setmanabiodiversitat.cat i http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/any_internacional_biodiversitat/inici.jsp).

Al Solsonès, el Grup de Natura ha organitzat una sortida per conèixer les espècies d’ocells que crien a les caixes-niu col-locades en diferents indrets del voltant de Solsona per aquesta entitat. Entre el dissabte i el diumenge es van revisar 65 caixes al riu Negre, a les basses de Brics i l’embassament de l’Alzina, a l’Institut de Solsona, al Centre Tecnològic i al càmping el Solsonès. Més del 60% de les caixes·niu han estat utilitzades enguany per diferents espècies de petits ocells. En 23 d’elles s’han trobat postes o pollets. En concret, s’han trobat 10 nius de mallerenga carbonera, 5 nius de mallerenga blava, 6 de pardal comú, 1 de colltort i 1 de pardal xarrec. Es varen observar fins a 10 ous i 8 pollets en un mateix niu. En definitiva, una jornada d’èxit que recolza la importància de les caixes perquè totes aquestes espècies puguin criar i mantenir viu l’ecosistema. Un exemple més del valor de la biodiversitat i del nostre patrimoni natural.

Tanmateix, els dies 1, 2, 3 i 4 de juny es celebraran al Solsonès (Clariana de Cardener) les Primeres. Jornades. de.Prospecció.Biològica.de.Catalunya. Hi participaran multitud d’investigadors i experts en l’estudi dels diferents grups de plantes i animals, com també del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Amb diferents metodologies intentaran trobar el màxim nombre d’espècies als quadrants CG73 i CG64 del quadrant del sud del Solsonès, vall del Llobregós i el nord de l’Anoia.

Esperem doncs que s’incrementi força el coneixement de la riquesa natural d’aquests entorns.

Ja ho sabeu, aquest any, la vida us crida a conèixer-la i a ajudar-la a conservar. Ànims, entre tots ho podem fer.

Page 30: Celsona 673

�0 673 - Divendres, 28-05-2010

L' Entrevista Ramon Estany

"La gent deia abans que amb la crisi es menjava més pa però ara em sembla que ni això"

Lluís Guzmán Hidalgo, mestre forner

El Lluís Guzmán Hidalgo, de 48 anys, és el continuador d'una nissaga familiar de-dicada al pa a Solsona des de l'any 1834. Un esforç i una dedicació que s'han vist recompen-sats recentment amb la concesió del Diploma de Mestre artesà per part de la Generalitat de Catalunya. A banda de continuar l'elaboració de pa amb el forn de llenya, el Lluís aboca les seves habilitats artístiques cada any fent ori-ginals figures de pa per al pessebre de Nadal que exhibeix amb orgull i que li han valgut més d'un premi en el concurs de pessebres que organitza l'ajuntament de Solsona.

Com et vas iniciar a l'ofici de forner?Va ser l'any 1983, de manera casual. Jo

aleshores sortia amb l'Àngela, i va ser que el noi que hi treballava al forn d'aquí va haver de marxar a la mili i el sogre em va proposar de provar-ho, i arran d'això, em va agradar.

I.aquí.va.començar.el.teu.aprenentatge?Doncs sí, ell mateix em va mostrar l'ofici i a part, vaig

assistir a diferents cursets, a Barcelona, a l'escola de forners. De tot això, ja en fa 27 anys.

A.quan.anava.el.quilo.de.pa.quan.vas.començar?No m'en recordo gaire bé, però et diria que a unes 50

pessetes. Aquí a Solsona sempre hem tingut el pa més barat.

Veig que heu sabut conservar l'antic forn de llenya?I tant, és la marca de la casa. Els avis i els besavis en

tenien un de més petit i fixe que s'hi ficava la llenya dins, i fa uns 46 anys el vam canviar per aquest d'ara i l'única modernització que hem fet ha estat afegir un rotor per fer girar uniformement el pa dins el forn.

Elaboreu.molt.de.pa.amb.el.forn.de.llenya?Doncs sí, totes les peces grans, des del pa de 3Kgs fins

al de 1/4 rodó. Igualment totes les barres, excepte les d'1/4 llargues, les flautes i els panets petits que es couen en un forn més petit.

I.a.part.del.pa,.quins.altres.productes.prepareu?Doncs la coca de pa, coca d'ou, croissants i tota mena

de bolleria, i totes les especialitats com el pa d'oli, d'espelta, de cereals, etc.

Què.comporta.el.diploma.de.Mestre.Artesà.recentment.obtingut?

Mira, primer moure molta paperassa per poder justificar unes maneres de treballar i una acreditació. L'aprenentatge de

l'ofici i després molt orgull i alegria perquè arribar aquí suposa un merescut reconeixement a tots els avantpassats que hi han posat el seu granet de sorra i un molt gran agraïment al meu sogre forner artesà fill, nét i besnét d'una llarga generació de forners que gairebé m'ho ha ensenyat tot.

Els fills, segueixen l'ofici familiar?Doncs no, tot i que alguna vegada m'ajuden a l'estiu.

Un, el Jaume, és enginyer, i ja treballa, i l'altre, el Lluís, fa magisteri musical. Els dos coneixen el món del pa, però des de petits han tingut molt clar que no era la seva feina. Tot i que la coneixen bé i saben que si volen les portes queden obertes per la continuïtat.

És un treball molt sacrificat, l'ofici de forner?Potser el més sacrificat és l'horari perquè treballem de

nit, i per això s'ha d'intentar adaptar el sistema de vida a aques-tes circumstàncies. Però si agrada la feina és un sacrifici prou gratificant tant a nivell personal com familiar.

Li.veus.futur.a.la.professió.de.forner?És complicat, cada dia està més malament per la com-

petència, ja que tothom fa pa, la presència dels supermercats, el precuit, el congelat, etc. I molta gent no mira la qualitat i prefereix la comoditat i la rapidesa.

Això comporta que el consum del pa vagi a la baixa degut a la qualitat.

Però amb tot, ens anem reinventant i seguint la tradició i acompanyats sempre per la clientela esperem poder complir molts més anys, sempre al vostre servei.

Page 31: Celsona 673

�1673 - Divendres, 28-05-2010

Cal Jaumet del Forn, fundat l'any 1834 Parlar de Cal Jaumet del Forn és parlar de la botiga

més antiga de Solsona. A més, com els agrada recordar, aquest establiment del carrer de la Mare de Déu, continua coent el pa en un forn de llenya, una tradició vigent des del primer dia i que es nota només d'entrar a la botiga, quan la flaire del pa coent-se al foc se sent per tot arreu.

La història de Cal Jaumet del Forn és la història de la família Pujol, que ha estat al capdavant del negoci familiar des de l'any 1834, moment en què Josep Pujol Pascuets esdevé el primer forner de la família.

Tot i això, el nom de la botiga es deu al seu fill, Jaume Pujol Cases, besavi de Josep Pujol, actual propietari juntament amb la seva dona, Teresa Mujal. Ara, però, la tradició familiar continua de la mà d'Àngela Pujol -filla del Josep i la Teresa- que juntament amb el seu marit Lluís Guzman s'han convertit en la sisena generació d'aquesta família de forners solsonins. Com els agrada recordar, "la història de Cal Jaumet també és la de molts clients de la casa que des de fa anys compren al forn i que en alguns casos s'han anat conservant de generació en generació, com ho hem fet nosaltres".

El Josep i la Teresa recorden que fa anys el forn "era com un lloc de reunió". Per poder coincidir més temps amb la família, i mentre l'avi feia el pa, l'àvia i la resta de la família li feien companyia. "Fins i tot alguns amics venien a l'obrador a fer tertúlia o jugar a cartes", recorden.

Tot i que el primer obrador de Cal Jaumet era a la plaça Sant Joan, a ca l'Angelet, ja des de principi del segle XX el negoci es va traslladar a la botiga actual. El seu interior guarda l'autèntica joia de Cal Jaumet, un forn de llenya que encara avui cou el pa d'aquest establiment.

"L'elaboració artesanal del pa i el gust especial que li dóna la cocció amb llenya són segurament els secrets de tants anys dedicant-nos al negoci", explica l'Àngela, que també apunta que la raó de continuar treballant "es deu als clients que ens fan confiança". "Sense ells pocs anys haguéssim complert i part d'aquest premi també correspon a ells", assegura.

L' Entrevista Ramon Estany

El Lluís al costat del forn de llenya

Page 32: Celsona 673

�� 673 - Divendres, 28-05-2010

Pere Macias visita empreses del SolsonèsEl passat divendres 21 de maig, Pere Macias, portaveu de Convergència i Unió al Senat, i diputat de CiU al Parlament de Catalunya per Girona, ha visitat la comarca del Solsonès i a la vegada diverses empreses

Pere Macias es reuní amb empresaris del Solsonès per tal de conèixer de primera mà quina és la realitat del teixit empresarial de la comarca.

Macias, acompanyat pel President de Convergència Democràtica del Solsonès, Joan Solà, va visitar l'empresa Simet, situada al polígon Els Ametllers, on va poder conver-sar amb el propietari de la fàbrica. Posteriorment va dinar amb una quinzena d’empresaris de la comarca.

A la tarda va visitar sobre el terreny les dues possibles alternatives que els propietaris i alcaldes del territori pro-posen per a la canonada de la Baixada d’Aigües de la Llosa del Cavall. Aquestes tenen menys impacte visual, menys impacte ambiental i un cost molt menor que l’actual.

Pere Macias, President del Cercle d’Infrastructures, va destacar que “per atreure noves empreses cal saber se-duir-les, potenciant i venent els punts forts de la comarca, alhora que cal treballar per minimitzar els punts dèbils com poden ser les infrastructures de comunicacions i telecomunicacions”.

Partits polítics CDC del Solsonès

Pere Macias al Solsonès

Formen.part.de.l’equip.de.suport.de.Celsona:Pep Mia - Candi Pujol - J. Clavé - Marcel Ribera - Montserrat Riu - Enric Serra - F. Torres - J.H. - Ramon Gualdo - Jordina Tarré Foto Resol - Foto Llàtzer - Lluís Closa

Direcció: Josep M. BorésRedacció: Ramon Estany - Josep M. MontanerEdició: Francesc Xavier Montilla - Marta CasesTextos: Eva JanéPublicitat: Manoli OrtigosaOficina: Ctra. de Torà, 25 - 25280 SOLSONA

[email protected] - www.elsolsones.net - 973 48 17 19Dip. Legal: L-267-1997 - 1.350 exemplarsEl primer número de Celsona Informació va sortir el 4 d’abril de 1997

Opinió Jordi Fraxanet, regidor de Medi Ambient de l’Aj. de Solsona

Per segon any, els alumnes de 4t d’ESO de l’Escola Arrels han exposat a l’Ajuntament el seu projecte de recollida selectiva als espais públics de Solsona, tot demanant-nos la complicitat. Com a regidor de Medi Ambient, elogio aquesta iniciativa, el desplegament de la qual s’ha procurat facilitar al màxim en dos espais singulars de la ciutat, el parc de l’Hort del Bisbe i el Camp del Serra.

Veiem arreu com l’actitud incívica i irrespectuosa d’uns pocs comporta la degradació d’espais públics, com-partits per tota la ciutadania, que fan mal a la vista. Per això, primer cal fomentar la presa de consciència del problema que es crea quan tothom llença les deixalles al terra. Estic convençut que el munt d’escombraries recollit en aquests dos indrets han generat una sorpresa majúscula als propis alumnes.

És ben cert que culturalment no sempre s’ha donat importància a la neteja i l’ordre dels espais comuns. De ve-gades hi ha gent gran que demostra no tenir cap mirament a l’hora de llençar a terra allò que li fa nosa a la mà i ni es planteja cercar una paperera. El mateix podem dir de separar les diferents fraccions de les escombraries i dipositar-les als contenidors de recollida selectiva corresponents. És neces-sari que tots estiguem disposats a aprendre nous valors i a adaptar els hàbits: una vegada l’hàbit ja és assumit, aquests petits gestos tan transcendentals no ens costen esforç, perquè els fem inconscientment.

Per això són tan importants accions de sensibilit-zació com la que ha dut a terme l’Escola Arrels i les que fan també la resta de centres solsonins. Perquè incideixen en el comportament dels ciutadans del futur i, de retruc, també ells es convertiran en divulgadors dels bons costums i les actituds cíviques. Aprofito aquestes línies per felicitar l’alumnat que ha invertit ganes i esforç en aquesta iniciativa i agrair-los-la. Jo sóc optimista i crec que les generacions que pugen ara seran més respectuoses i responsables amb el medi ambient i l’entorn on viuen.

També he de manifestar la meva satisfacció per la col·laboració i predisposició que he trobat sempre a les escoles i els centres de secundària de Solsona en totes les accions que hem volgut emprendre conjuntament, com la implantació dels camins segurs, l’Agenda 21 i, el proper mes, els tallers de sensibilització sobre la recollida de la fracció orgànica. El respecte pel nostre entorn és cosa de tots i és a les mans, especialment, de les generacions venidores.

Generacions més respectuoses amb el

medi ambient

Page 33: Celsona 673

��673 - Divendres, 28-05-2010

Sóc persona Sergi Ballespí, Doctor en Psicologia Poesia Josep Maria Poblet

Qui ha de fer teràpia?Haver-ne de fer potser ningú. Una altra cosa és a qui convé o a qui

pot anar bé.Les demandes en una consulta solen ser de dos tipus. El primer cas és

quan existeix un focus clar de malestar que la persona vol resoldre. El segon tipus és la persona sana –sense un malestar específic- que vol treballar per comprendre’s millor, per entendre el seu funcionament, ampliar l’espai mental, diferenciar·se i ser més genuïna i més independent.

Guanyar en espai mental vol dir contactar millor amb tot el que a un li passa, tant per dins (sentiments, desitjos, creences, necessitats, conflic-tes, valors) com per fora (al nostre voltant en el dia a dia). Diferenciar-se es refereix a ser capaç de distingir entre els desitjos, aspiracions, valors, sentiments i conflictes propis i els dels altres. No és fàcil, no sempre ho fem. De vegades ens confonem i carreguem als altres el que és nostre (“Estàs molt tiquismiquis, no?”) o a la inversa, ens col·loquen el que no ens toca.

La conseqüència de conèixer-se és la llibertat, no ser regit per sentiments i desitjos difusos sinó saber què el mou a un i què li fa por. La informació és poder, poder de decisió. Com millor es coneix el funciona-ment de la pròpia persona més sincer es pot ser amb un mateix, millor és la pròpia acceptació i major la capacitat d’autoafirmació: menys por de ser com s’és i de mostrar-se així als altres.

Un antic professor ens preguntava: “sabeu quins són els pacients que més poden beneficiar-se d’una psicoteràpia?”. No sabíem què contestar. “Els sans, amics meus, el més sans, perquè els pacients amb un problema han d’atendre primer aquest problema, mentre que els més lliures de con-flicte poden destinar més recursos a comprendre’s de veritat”.

[email protected]

La vida en tres temps

Tres temps ha la nostra vida

que avença en clarobscur:

present, passat i futur.

Néixer és el tret de sortida,

la mort és l’ocàs que ens crida.

Tres etapes per fer a peu.

El present és la més breu,

el futur dubtós i incert,

sols el temps passat és cert,

i un do viscut que no ha preu.

Hem estat, som i serem,

tres temps de la melodia

que en privat interpretem

en el curs de nostra vida.

Opinió Ramon Gualdo

El Xavier Jounou serà proclamat fill predilecte de Solsona. Axí, doncs, m'adreço a la meva ciutat. Solsona, ciutat estimada! El teu poeta, Ramon Valls, amb els versos et diu que ets una ciutat "jove, franca, forta, i vius s’adolla d’il.lusions". Doncs, siguis sempre així, i de manera especial en ocasions, com per exemple aquesta en que honorem el Xavier.

Ell, també era jove, franc i fort, i també estava sadollat d’il.lusions per al seu país. El poeta també et diu que tu, Solsona, ets "terra de les segues d’or". El Xavier deia sovint: "jo sóc pagès". Doncs, ara més que mai, siguis terra de segues d’or. Que els camps presentin la seva ufanor, aquell despertar de la terra, aquell aspecte esplendorós que ens diu de què hi podem recollir els fruits en abundor.

“Solsona, bella solsona!”I un fill predilecte

Ramon Valls encara et diu més coses en vers: "Ets tan florida i encesa, sota el sol d’aquest cel blau". Doncs, ciutat estimada, aquests començaments de juny, siguis ben f lorida i encesa. Que es respiri una f lorida de tendresa i que l’ànima sigui encesa de sentiment.

Algú va dir que la sardana és la dansa d’un poble que avança i que estima donant-se les mans. Si és veritat, fóra molt bonic, molt, que tu, Solsona, ajuntessis els versos del poeta Ramon Valls, la mú-sica del mestre Joan Roure, i les veus dels cantaires, i que tot plegat amb aire de primavera, tingués força i un esclat potent, per escampar amb abrandament, aquella expressió: "Solsona, bella Solsona, oidà quin goig de ciutat!".

Page 34: Celsona 673

�� 673 - Divendres, 28-05-2010

esdevingués un altre. L’efectivitat de les rivals i el desencontre amb el gol que per-segueix des de fa partits a les jugadores són l'única explicació del marcador.

Com a seguidor de l’equip puc afirmar que el joc del Solsona ha millorat, es nota un clar progrés des de l’inici. I estareu d’acord amb mi que aquest con-junt està ja preparat per competir amb els equips d’aquesta lliga. Ja que així ho

demostra, tractant de tu a tu molts dels equips de la com-petició, que només mostren clara superioritat en ocasions transformades i en conseqüència, en resultats.

Tot i això, amics… no hi ha res fet, però és qüestió de treball i esforç que la cosa vagi a més i d’aquí poc pu-guem recollir els fruits que tant hem anhelat aquest primer any. ÀNIMS, NOIES, Felicitats a totes!!!

En la jornada que tancava els desplaçaments de les noies del Solsona, viatjaven a Sant Celoni. El partit es pre-veia complicat tenint en compte algunes baixes i el llarg trajecte que de segur que afectava poc o molt a les jugadores.

Malgrat tot, el Solsona va sortir al camp amb les idees clares, i no van tardar a endollar-se després d’una prime-ra concessió a l’equip rival, que per poc acaba amb un ensurt. I és que les solsonines van dominar el partit posant més joc que les rivals. Tenien la consigna de jugar des de la pròpia porteria, provar sense por de realitzar passades i més passades per connectar amb les bandes creant desconcert a l’equip rival.

En aquest aspecte l’equip no ens va fallar i només va ser qüestió d’alguna errada puntual que el resultat no

Tant la Sara com la Núria van aportar joc i frescor a l’equip

Futbol CF Solsona

Campionat de Catalunya 1a Territoral | Grup 5

CF Solsona, 1 - EFAC Almacelles, 3CF Solsona: Juanjo, Obiols, Jean, Alcázar, Solé, Codina (Puig), Piera (Casanovas), Alarcón, Cots (Novelles), Sala i Miki. EFAC Almacelles: Gatell, Martínez, Pérez, Moltalbán, Arroyos, Ortiz, SánchezJara, Camón (Guitart), Durano(Fontana), Roca, Narbona i Cons.D’àrbitre, en va fer el sr. Raül NOVELL i ÁLVAREZ. Va tenir una actuació fluixa, amb concert de xiulet, targetes i meticulositat, a la segona part. Jean i Juanjo van veure targeta groga, per part del Solsona. Per l’EFAC: Narbona, Sánchez Jara (33’ i 88’), Guitart, Martínez (58’ i 60’), Pérez i Sanuy (banqueta). Al seu entrenador, sr. Alcaide, li va mostrar la vermella directa, en el 89’

La sisena victòria consecutiva no ha estat possible

Partit força disputat, on cada equip es jugava quelcom d’important: El Solsona, la salvació matemàtica; l’EFAC, la possibilitat d’ascens o promoció.

El Solsona ha plantat de tu a tu l’Almacelles, que ha volgut plantejar un partit de contenció i a la contra, aprofitant les passades llargues, calculades i exactes de Sánchez Jara, força compenetrat amb Narbona, perill constant per a la defensa solsonina. L’atac local s’ha reflectit al marcador en el minut 13: Aprofitant Sala una passada entre la defensa, penetra, dribla el porter Gatell i marca l’1 a 0. En la jugada següent, arriba la pilota a l’àrea local, es produeix un rebuig desafortunat de Solé, que marca en pròpia porta, representant l’empat a 1.

Se succeeix el joc alternatiu, amb més precisió en la passada per part visitant, però sense que cap equip encerti de cara el gol. Quan ja passava del temps reglamentari, un córner tret per l’EFAC és rematat per Durano al fons de la xarxa,

obtenint l’1 a 2.A la segona part, el Solsona surt amb força per obtenir

un resultat positiu, però la veterania dels visitants es nota en el seu joc a la contra, a més de les passades llargues a l’esquerra del seu atac. Així, en una de les incursions de Narbona, centra i Pérez es cola entre la defensa, aconseguint el tercer gol (min. 75). Aquest marcador va portar tranquil·litat entre públic i juga-dors, assistents a un recital de xiulet del col·legiat, acompanyat de targetes. El més perjudicat va ser l’EFAC, sense que la seva inferioritat numèrica influís ja en el resultat.

Aquest diumenge vinent es juga la darrera jornada. Sembla que amb la puntuació de 41 punts no hi ha perill de descens, però millor seria esgarrapar algun punt a Tremp, per a mantenir la mateixa posició a la classificació.

Propera. jornada:. Campionat de Catalunya de Pri-mera Territorial (Grup 5) | Diumenge, 30 de maig de 2010, al Camp Municipal d’Esports de Tremp CF.TREMP. .&. .CF.SOLSONA

Femení cadet-juvenil

CE Sant Celoni, 2 - CF Solsona, 0

Aquest equip ja mira amunt!

Page 35: Celsona 673

��673 - Divendres, 28-05-2010

Futbol CF Solsona

Calendari del CF SolsonaPartits de la Jornada 29 / 30 de MaigJuvenil........................................... Arrels / CF Solsona ...................................... 17 hCadet ......................................... Berga "B" / CF Solsona ................................... 16 hInfantil ...................................... Tàrrega "B" / CF Solsona ............................. 10.30 hAleví ............................................ Cervera / CF Solsona ..................................... 12 hBenjamí "A" ..................................Cardona / CF Solsona ................................ 11.15 hBenjamí "B" ...............................Joanenc "B" / CF Solsona ............................. 10.30 hPrebenjamí ..................................Navarcles / CF Solsona .............................. 12.30 hFemení ...........................................CF Solsona / Moià ..................12 h. Diumenge 30Babies

Juvenil

CF Solsona, 1

CF Fruitosenc, 4Barcons, Joanjo, Remí, Bernat, Isidre, Oriol, David, Aresté, Marc (1), Sarri i Marcel. També: Chennoufi, Adrián i Aleix

Els visitants van ser més eficaços Aquest dissabte es trobaven al munici-

pal de Solsona dos equips semblants però els 10 primers minuts amb ja un 0 a 2 en contra després de dos córners feien molt costa amunt la resta de partit. Tot i això, Marc retallava distàncies al minut 16 també després d’un córner. El partit era jugat de tu a tu però el marcador no es va moure més fins al descans. Cal destacar la gran aturada de Barcons en un penal xiulat en contra.

A la represa el Solsona, tot i que no tocava, com és habitual en ells, va portar la iniciativa de joc, mentre que els verds mica en mica s’anaven enfonsant dins el seu propi camp. Però per segona vegada consecutiva l’equip contrari va sentenciar en dues contres aprofitant la manca de punta de velocitat en defensa i/o la falta d’aturades tàctiques de joc al mig camp per tal de poder replegar a temps.

A falta de 3 jornades l’equip queda situat en 9a posició ja final de 18 equips, amb l’objectiu classificatori complert per a aquest primer any de projecte amb gent molt jove.

Aquesta.setmana.es.disputa.el.derbi.de.la.ciutat.dis-sabte.a.les.5.de.la.tarda.contra.l’Arrels on esperem que sigui quin sigui el resultat es vegi un bon partit de futbol. Sort!

Bon partit del David, que s’ha integrat molt bé als juvenils

Cadet

CF Solsona, 1 - CE Puigreig, 3

InfantilVa descansar

Aleví (amistós)

CF Solsona, 6 - CF Cervera, 3

Cadascun dels 17 jugadors té un paper clau en aquest equip!

Un dels últims com-passos d’aquesta temporada deixa al camp municipal un molt bon sabor de boca als nostres jugadors. No ha estat una temporada fàcil, plena de derrotes i partits perduts, però mai no s’ha perdut la il·lusió ni la confiança en els nens i en les seves ganes de tirar endavant. Va ser un partit complert, on tots els jugadors, 17, van poder formar part de la victòria. Tots van jugar un paper clau per la consecució final del resultat ja esmentat. No cal dir noms dels golejadors, ni cap en especial, ja que un equip ho és quan els noms s’esborren i passa a ser tot un conjunt homogeni. Els entrenadors ho tenim molt clar i aquest ha estat l’objectiu, abans de ser un bon jugador de futbol s’ha de ser una bona persona.

Per últim , doncs cal tornar a repetir les felicitacions per tots i cadascun dels jugadors que aquest dissabte ens van premiar amb una victòria vistosa i merescuda.

Aquest.dissabte.l’equip.farà.el.partit.de.tornada,.en.aquest.cas.al.camp.de.Cervera. Esperem que hi hagi sort i la implicació sigui la mateixa. Sort!

El Ricard i el Guillem han fet una molt bona temporada!

Prebenjamí

CF Solsona, 8 - CF Artés, 2Martí, Casaldàliga, Maria (1 gol), Marc, Alexis (3 gols), Tate, Enric, Miquel (1 gol), Carles, Hamza i Arian (3 gols). Entrenadors: Rubén Pérez i David Pérez. Delegat: Planes

Tot va bé si acaba bé!!Els solsonins van guanyar per 8 gols

a 2 davant l’Artés "B" en un partit que es va decidir en els darrers quarts.

Els blaus, en el primer quart, es van veure superats pels visitants i van arribar amb el marcador en contra, 0-1. Ja en el segon, el Solsona va començar a despertar i fruit d’això va arribar l’empat mitjançant un gol de la Maria. Resultat: 1-1. En el tercer quart, un gol de l’Arian posava als locals per davant, però ràpidament l’Artés va posar les taules al marcador. A partir d’aquest moment, només hi va haver un equip al camp… el Solsona! Els blaus per fi van oferir la seva millor cara i els resultats no van trigar a arribar. Final del tercer quart: 4·2.

Finalment, en el quart, es va confirmar el canvi de rit-me dels locals, demostrant una solidesa en defensa i una gran definició en atac. Resultat final: 8·2. Felicitats als jugadors/es, ànims i endavant!!

En Hamza es va esforçar de valent

Page 36: Celsona 673

�� 673 - Divendres, 28-05-2010

Futbol CE Arrels

Prebenjamí B

Gimnàstic Manresa, 5

CE Arrels, 2Zaca, Javi, Albert, Abdu, Gael, Jan, Roger, Eder, Ibai, Jaime, Pol, Marc, Aleix. Gols: Jaime, Marc

Bon partit, sense recompensaBon partit, el que es va veure el dissabte al matí a

Manresa, tot i el resultat, enganyós, que hauria d'haver estat diferent, degut al munt d'oportunitats de gol que vam tenir: dos un contra un amb el porter de l'Eder, un de l'Ibai, un del Jaime i diversos xuts que van sortir fregant el pal. Tot i això, vam sortir satisfets amb el partit que havíem fet. Ha estat l'últim partit de la temporada. Primer de tot, cal felicitar tots els jugadors per

la gran temporada que han fet, juntament amb tots el pares, l'entrenador i el delegat. Ara, a esperar la temporada que ve desitjant que tots aquests jugadors segueixin amb les mateixes ganes i dedicació.

Futbol Sala CE Arrels

Futbol sala femení 2a divisió grup II

F. Priv. Esp. Arrels, 8Can Colapi Terrassa 0Goretti Aymerich, Mireia Casado, Eva Alsina, Mireia Vila,

Pili Isanta, Natàlia Klymiuck, Natàlia Pujol

A primera Oé!!

Fa dos anys les noies d’Arrels van decidir jugar a la ca-tegoria sènior (3a divisió) essent cadets i juvenils. El propòsit inicial era quedar per la meitat de la taula però per sorpresa de tots, menys dels qui crèiem en elles, van quedar subcampiones pujant directament a segona. Aquesta temporada 2009·2010 han tornat a fer història pujant directament a primera en quedar de moment en segona posició, ja que poden fins i tot guanyar la lliga. Són poques jugadores però molt valentes, bones i que encara no ho han dit tot en el futbol sala femení.

Enhorabona, noies, i gràcies per les tardes de futbol que ens heu fet disfrutar.

Són les ganes, treballar fort i desperta, company és millor que la sort!!

Futbol sala base femení - 22/05/10

Ens estrenem!!!

Futbol Sala Base CE Arrels

Jugadores: Sheila Lara, Abril Oriola, Tània Bonillo, Paula Vilà, Maria Moreno, Laia Garcia, Anna Magín, Eva Masana, Ma. Rosa Colell, Laura Jounou, Anna Masana, Alba Masana, Laura Moreno, Núria CardonaEntrenadors: Miquel Bonillo (1r), Èrika Bernadó (2n) - Delegat: Jaume Garcia

Després d’uns mesos d’incertesa i d’entrenaments fets amb molta il.lusió i amb moltes ganes, per fi debutem en un partit de veritat. Totes nosaltres amb les bambes noves, hem entrat al vestidor i hem tingut el primer contacte amb el nou pavelló.

És l’inici d’un nou equip de noies de 5è i 6è de pri-mària que volen jugar a futbol sala amb el C.E. Arrels i que amb aquest equip i amb aquests entrenadors volen disfrutar i passar-s’ho molt bé. De moment ja hem jugat un partit i el dissabte vinent anirem a jugar a Monistrol de Montserrat el nostre primer torneig.

Moltes felicitats i molta sort i que la il.lusió del primer dia la mantinguem durant molt de temps!!!

Page 37: Celsona 673

��673 - Divendres, 28-05-2010

Territorial Catatala Sala | Grup 2| Temporada 2009/2010 | Jornada 28

Alforja FS, 4

CECR Cambrils, 6Dani, Sabata, Pau, Chivu, Carles, Jesús (2), Obiols (2), Kata (1).

Victòria en un partit molt complert

Aquesta passada jornada vam realitzar un gran partit a terres tarragonines, aconseguint endur-nos els punts d'una de les pistes més complicades de la categoria, i és que els locals són un bon equip de Futsal. A diferència d'altres partits, vam saber patir quan ens varen apretar i no vam caure en la precipitació.

El Cambrils va començar de manera espectacular, així Dani (en jugada assajada d'inici) va marcar el 0 a 1 en superar al porter local en un xut ajustat des de la frontal de l'àrea i només s'havien jugat 8". Vam seguir tenint ocasions, i Obiols en culminar una contra feia el segon, al minut 5. Com sempre ens van entrar els dubtes i els locals empaten a 2, fins que altra vegada Obiols se'n va de tot l'equip rival (literalment de tots) i supera el porter de l'Alforja en la seva sortida. A manca de 20" encaixem l'empat. Al descans, 3 a 3.

A la segona part vàrem fer un partit molt seriós en defen-sa, vam permetre molt poques ocasions al rival, no vam perdre pilotes i vam saber generar perill en atac. Al minut 8 Jesús feia el quart, i quan van venir de cinc amb un altre gol de Jesús i el sisè de Kata vam matar el partit. Al final els alforjencs van maquillar el resultat.

En fi, això s'acosta al final, aquesta.pròxima.jornada.rebem.l'Aldea, un equip que a anat a més. Nosaltres estarem en quadre: baixes de Sabata, Bernat i Jesús tenen boda, i per acabar-ho d'arreglar, Ivan sancionat. Els que hi serem ho donarem tot per treure el partit endavant i acabar el millor possible..Com.sempre,.a.les.set.de.la.tarda..I.com.sempre,.a.Cambrils,.us.hi.esperem!!!!!

Futbol Sala CECR Cambrils

Preferent Catalana | Grup 5

Castellar de la Ribera, 12

Hong kong, 2Vicenç, Marc, Santi, Vila, Xerol, Jordi, Divins, Àlex i Sam.

El partit va començar a 3/4 de 12, el diumenge, al Municipal de Castellar.

Els jugadors es disposaven a jugar el partit aplaçat. Van començar una mica empanats i amb un joc molt suau, amb oportunitats pels dos equips. Als 9 minuts un jugador del Castellar va perdre una pilota i Vicenç, el nostre porter de diumenge, es trobava avan-çat, i així va arribar el primer gol del Hong Kong.

Aleshores, el Castellar es va posar les piles per endur·se els tres punts, i amb 4 minuts van capgirar el marcador i van agafar bastant avantatge, ja que van marcar 4 gols.

A falta de 7 minuts Marc va fer el primer gol, un minut després Divins va obrir el seu compte perso-nal. I després de mig minut Jordi va enviar l’esfèrica al fons de la xarxa que posava el 3 a 1 al marcador. I abans d’anar al descans els locals treuen un còrner que Àlex envia al fons de la xarxa i així, amb un 4 a 1 al marcador, es va anar al descans.

A la represa, els jugadors van sortir amb ganes i seguien intentant marcar i no es va fer esperar. Aquesta vegada va ser Santi el que ens va deleitar amb un gran gol des del nostre camp.

El Hong Kong ja no sabia què fer, eren pocs i estaven saturats, i Marc va aprofitar·se d’aquesta situació i va marcar el segon particular, que posava el 6 a 1 al marcador.

Direm que començava el festival de gols, ja que en els següents 2 minuts Sam va marcar dos gols que posaven el 8 a 1 al marcador, i un minut després els locals treuen una falta que acaba als peus de Vila i aquest defineix perfectament.

El festival el va continuar Divins marcant el desè gol després d’una recuperació. Aquí hi va haver un moment de descuit general i el Hong Kong va arribar a porteria per marcar el seu segon gol. Però en els últims tres minuts el Castellar va marcar dos gols més, per tancar el partit amb un 12 a 2 que ens donava els tres punts, amb gol de Divins que va fer un hat-trick en aquest partit i gol del capi Xerol per tancar el marcador.

Volem donar l’enhorabona als jugadors pel par-tit, ja que va ser un dia que van fer disfrutar, no com en el dia anterior, dissabte, en el que es van enfrontar amb l’Alcarràs i es va saldar amb un empat a 2, després de jugar un partit bastant dolent en que les oportunitats que es van tenir no es van saber definir.

Aquest.dijous.es.desplaçaran.a.Juneda.per.disputar.un.partit.aplaçat.del.qual.ja.us.informa-rem,.i.dissabte.es.desplaçaran.a.les.Borges,.partit.que.començarà.a.2/4.de.7.de.la.tarda, Ànims!!!!

Futbol Sala Castellar de la Ribera, Laura Sala

EQUIP J G E P GF GC DGPUNTSGELIDA IND., FS 26 20 1 4 140 90 +50 61MONTSANT, FS 26 19 3 4 132 73 +59 60CAPELLADES CFS 26 19 1 6 141 110 +31 58MONTSENY, CE CD 27 15 4 8 108 92 +15 49CAMBRILS, CECR 26 16 0 10 123 100 +22 48ALTAFULLA, FS 26 13 5 8 105 95 +10 44ALFORJA, CFS 26 12 5 9 117 91 +26 41BEL.-GRUAS CABO FRAGA 27 11 4 12 103 121 -18 37CFS ALDEA 26 10 6 10 128 117 +11 36LINYOLA, FS 26 10 6 10 118 136 -12 36MATADEPERA, AB 26 6 6 14 114 127 -14 24SALOU, FS "B" 26 6 4 16 89 111 -22 22BAR REST. MORENOS 25 6 3 16 110 149 -39 21PB CASTELLDEFELS 25 5 1 19 101 142 -41 16BERGA FS, CE 26 2 2 22 71 136 -65 8GIMNÀSTIC DE TARRAGONA - - - - - - - RETIRAT

Page 38: Celsona 673

�� 673 - Divendres, 28-05-2010

Futbol Sala Consell Comarcal del Solsonès

El dissabte 29 de maig, coincidint amb el vintè aniversari de la Lliga Comarcal de Futbol Sala del Solsonès, es celebren les 12 Hores al pavelló municipal d’esports de Solsona. Un total de 15 equips dels 16 que formen part de la Lliga Comarcal de Futbol Sala. Entre ells, el Castellar de la Ribera, proclamat campió de la 20a edició de la Lliga Comarcal de Futbol Sala del Solsonès.

A partir de les 7 de la tarda, es jugarà un divertit partit entre els jugadors que porten 20 anys en actiu enfront als repre-sentants polítics històrics i actuals vinculats amb la competició. A continuació es produirà la final de la competició.

Des de l’Àrea d’Esports del Consell Comarcal del Solsonès, organitzadora dels actes, s’estan ultimant els detalls de l’exposició que s’inaugurarà a la Seu del Consell Comarcal del Solsonès a 1/4 de 9 del vespre del dissabte. A l’exposició, "Vint Anys de la Comarcal", ubicada a la Sala Francesca Llobera del Consell Comarcal del Solsonès, es convida a tota la ciutadania a assistir-hi. Tot seguit, els assistents podran gaudir de la pre-sentació d’un video, editat per l’ocasió, on es recull la trajectòria esportiva i humana dels vint anys de la Lliga. Finalment, a 2/4 de 9 del vespre s’entregaran els trofeus als guanyadors de la competició i es farà entrega també del guardó al guanyador del logotip dels Vint Anys de la Comarcal.

12 hores de Futbol Sala i vint anys de la Comarcal

L’Àrea d’Esports del Consell Comarcal del Solsonès ha organitzat la competició

i els actes commemoratius del vintè aniversari de la Lliga Comarcal

El conseller comarcal d’esports, Joan Solà, ha mani-festat que "la Jornada del dissabte serà molt especial pel fet de jugar les 12 hores podent celebrar aquests vint anys de la comarcal. Abans de la final "jugarem" un partit distès però a la vegada que serveixi de reconeixement als jugadors que han estat fidels a la competició durant 20 anys, i han col.laborat a mantenir-la viva, i a tots als representants polítics que l’han fet possible, començant per l’Andreu Alet, que va ser-ne el fundador, i acabant pels actuals dirigents polítics".

Partits ajornatsBar Castell - Clínica Vet."el Solsonès" .................................................................... 6-2Olius - Castellar de la Ribera .................................................................................2-1

Jornada 30; 22 i 23 de maigSt. Llorenç de Morunys / Lladurs .......................................................................... 0-6Clínica Vet. "El Solsonès" / Sant Climenç ............................................................. 1-10Expert Rafart Navès / Llobera ...............................................................................2-0Montmajor / Guixers "La Pèrgola" ...........................................................Partit AjornatCastellar de La Ribera / Bar Castell .......................................................................3-2L’Auba Freixinet / Olius ....................................................................................... 0-0Exc. J. Ribera / Clariana de Cardener .....................................................................6-3 Solsona / Ardèvol ................................................................................................7-6

ClassificacióGeneral Pj Pg Pe Pp Gf Gc PuntsCastellar de la Ribera ....................30 ....... 24 ....... ....... 2 .......137 ...... 48 ............72Guixers "La Pèrgola" .....................29 ....... 21 ......4 ....... 4 .......190 ...... 67 ............ 67Sant Climenç ................................30 ....... 21 ......4 ....... 5 .......165 ...... 80 ............ 67Solsona .......................................30 ....... 22 ......1 ....... 7 .......122 ...... 72 ............ 67Llobera ........................................30 ....... 20 ......3 ....... 7 .......124 ...... 54 ............63Bar Castell ...................................30 ....... 18 ......2 ...... 10 ......128 ...... 85 ............56Olius ...........................................30 ....... 17 ......3 ...... 10 ......101 ...... 70 ............54Expert Rafart Navès ......................30 ....... 16 ......2 ...... 12 ......113 ...... 91 ............50Excavacions J. Ribera ....................30 ....... 15 ......4 ...... 11 ......137 ......123 ........... 49Montmajor ...................................29 ....... 10 ......3 ...... 16 .......94 .......143 ...........33L’Auba Freixinet ............................30 ........ 7 .......3 ...... 20 .......61 .......118 ........... 24Ardèvol ........................................30 ........ 7 .......2 ...... 21 ......109 ......152 ...........23Lladurs Sputnik ............................30 ........ 7 .......2 ...... 21 ......104 ......187 ...........23Clariana de Cardener ....................30 ........ 6 .......3 ...... 21 .......57 .......129 ........... 21Sant Llorenç De Morunys ...............30 ........ 4 .......2 ...... 24 .......77 .......194 ........... 14Clínica Veterinària "El Solsonès" ....30 ........ 4 .......2 ...... 24 .......12 .......126 ........... 14

Màxims golejadorsEquip Golejador GolsSant Climenç .................................Jordi Torregassa ...............................................53Castellar de la Ribera .......................... Àlex Mas ....................................................52

Partits ajornatsMontmajor / Guixers "La Pèrgola" (Dijous, a les 21.00h al Pavelló)

C. Castell, 8Solsona

973 48 00 78

Page 39: Celsona 673

��673 - Divendres, 28-05-2010

Sènior masculí

PB Solsona, 5Sant Sadurní FS, 1Jugadors: Seuba, Erola (c), Ritort, Eli, Ivan Alsina (cinc inicial), Sam, Ricard, Joan, Albert Fernández i CarlesEntrenadors: Quim Sala - Delegat: Josep Vidal - Baixes: Quique, David i JordiGols: Eli (1-0 minut 4), Eli (2-0 minut 12), Ricard (3-0 minut 19), Ricard (4-1 minut 39), Eli (5-1 minut 39)

Tres punts vitals

Partit important per la Penya per acabar d assegurar la permànencia una altra temporada a Nacional B, i penúltim partit de la temporada a casa, contra un rival, el Sant Sadurní F.S., que ha pujat aquesta temporada de Territorial i que està fent una bona temporada, situat a la zona tranquil·la de la classificació. Al partit de la primera volta la Penya ja va aconseguir emportar-se els tres punts de Sant Sadurní d Anoia.

El partit va començar molt bé per la Penya, ja que al minut quatre de joc Eli aconseguia fer pujar el primer gol al marcador, i al cap de vuit minuts ell mateix aconseguia un gran gol en un llançament de falta, posant el 2 a 0 al marcador. La Penya continuava tenint ocasions clares per marcar el tercer gol, la més clara potser un xut al pal, i les ocasions del Sant Sadurní eren resoltes per la Penya, bé en defensa, i pel porter Seuba. A l´últim minut de la primera part Ricard feia el tercer gol per la Penya, deixant el marcador en 3 a 0 al descans.

A la segona part la Penya va mantenir el mateix avantatge al marcador fins a sis minuts pel final del partit, quan el Sant Sadurní va aconseguir el seu primer gol. La Penya va disposar de bones ocasions per ampliar el marcador i també va enviar una altra pilota al pal, però no va ser fins quan faltaven tres minuts pel final que el Sant Sadurní va decidir sortir de cinc amb porter jugador, per intentar remuntar el partit. I encara fent servir aquesta variant tàctica l equip visitant, va ser a l´últim minut de partit, primer el.Ricard, que marcava el seu segon gol i seguidament l´Eli, que feia el seu tercer gol de la tarda i que deixaven el marcador en el 5 a 1 definitiu.

Victòria important per assegurar la continuïtat a la ca-tegoria i un altra vegada moltes gràcies a l afició per fer costat a l equip durant el partit.

Sènior.masculí.-.Primera.Nacional.B,.jornada.29:Dissabte.29.de.maig.del.2010,.a.1/4.de.9.del.vesprePavelló.Nou.(Santa.Coloma.de.Gramanet)

F.S. Marfil Santa Coloma - P.B. Solsona

Futbol Sala PB Solsona

Sènior femení

PB Solsona, 9Castelldefels FSF, 0Jugadores: Laura, Paula, Elena, Jess, Merxe, Ester, Alba Guilanyà, Clàudia, Nuvi, Anna Serra i Raquel. Entrenadors: Josep Maria Guitart i Ramon TrillaBaixes: Alba i Neus Colell, Anna Tàpia i Anna GilGols: Anna Serra (3), Jess (2), Merxe (2), Ester i Raquel

Golejada per acabar

Últim partit de lliga, en que cap dels dos equips s'hi jugaven gran cosa, situats a la zona mitja de la classificació.

I segurament això va fer que el Castelldefels és presentés amb cinc jugadores justes, cosa que no-saltres vam aprofitar i vam sortir a encarrilar el partit de seguida i aprofitar la superioritat de juga-dores, i va ser així, amb un equip tancat, i mica en mica van anar caient els gols, alguns amb bones jugades trenades i és que tot i la facilitat del partit les jugadores es van mostrar concentrades i amb ganes de gaudir jugant a futbol sala.

La Raquel, que va jugar uns minuts de jugadora va aconseguir un gol. Aquesta temporada hem competit amb un altre equip solsoní, l Arrels, que han aconseguit l ascens de categoria a primera divisió aquest mateix dissabte passat, enhorabona!

Lequip.sènior.femení.ja.ha.acabat.la.lliga,.temporada.2009-2010

Raquel

Page 40: Celsona 673

�0 673 - Divendres, 28-05-2010

Bàsquet CB Solsona

Infantil masculí

CB Solsona, 47ASFE Sant Fruitós, 34Abdellah, Èric, Caelles, Pau, Aleix S. Maiol, Aleix G., Garrido, Fran, Martí, Roger.Entrenador: Pere Riu. Ajudant: Mohamed Bensalah

Impressionant final de temporada

El passat dissabte al pavelló de Solsona es va disputar l'últim partit de la temporada pels infantils de Solsona.

Va ser un partit on l’equip local tenia unes ganes tremendes de guanyar el partit i acomiadar la temporada amb un bon sabor a la boca.

El partit va començar amb un clar do-mini de la situació per part dels solsonins, tot i que no estaven jugant del tot bé. Tot i que tenien petites errades ho van afrontar bastant bé. Als voltants del 4t quart els locals van sortir una mica endormiscats i la diferència que portaven amb els vi-sitants es va retallar notablement, però seguidament es van ficar les piles i van tornar a marxar del marcador. Fins a arribar al resultat final de 47·34.

Bona progressió solsonina ja que en un nivell tant alt com aquest han plantat cara a uns dels millors equips de Catalunya.

Felicitats, nois!

Page 41: Celsona 673

�1673 - Divendres, 28-05-2010

Bàsquet CB Solsona

En acabar el partit, tots els components de l'equip, in-cloent-hi els pares, van celebrar un sopar per commemorar la temporada brillant dels infantils solsonins.

Al final del sopar els jugadors van ser premiats amb uns regals per part dels pares i amb un impressionant pòster

Partidàs, el que s’ha viscut aquest diumenge al pavelló entre jugadors i pares

Un partit que ha anat igualat durant tota l’estona. S'han disputat 4 parts de 10 minuts on el físic ha afectat molt i la ca-lor també. Els pares han estat aguantant el ritme dels jugadors durant tot el partit i han aconseguit frenar-los. Cal dir que els pares han sigut uns grans professionals a l'hora de jugar i que

Sopar de final de temporada

Infantil masculí

Pares, 49 - Jugadors, 49Equip pares: Carme, Montse, Pere, Albert, Joan, Pilar, Imma, Alba, Manel, Josep, Magda, Àngel, Mercè.

Equip jugadors: Roger, Abdellah, Aleix G, Èric, Fran, Martí, Pau, Marc C, Maiol, Marc G.

Partit pares versus jugadors

han fet un joc espectacular. Cal destacar també que els jugadors s’han queixat de l'àrbitre, que no ha estat encertat!

Així s’acaba la temporada dels infantils. Ha estat un plaer poder formar part d’aquest equip meravellós format pels jugadors, pares i tots els que han estat relacionats amb ells.

Felicitats per tot l’any viscut junts!

on hi sortia jugador per jugador fent una acció tècnica amb el seu entrenador.

En acabar el sopar, pares i jugadors van anar a descansar per preparar-se pel partit de l’endemà on s’enfrontarien pares i jugadors.

Page 42: Celsona 673

�� 673 - Divendres, 28-05-2010

Bàsquet CB Solsona

...I s’acaba la competició oficial de la temporada 2009-2010

Calendari del CB SOLSONA

Aquest cap de setmana acaben la competició els equips que encara tenien partits en joc. Només restarà un partit ajornat del mini masculí, contra el CBiUM, que es jugarà al pavelló solsoní el proper dimecres a les 7 de la tarda.

Cal felicitar l’esforç i la dedicació de tots els entre-nadors, delegats i, per suposat, esportistes del club. I cal tenir en compte que ara ja toca començar a preparar-se per la temporada vinent. Recordeu que els entrenaments continuen (acaben el 18 de juny).

Partit a casa:DiaiHora.......................... Categoria........................................... EquipVisitantDissabte, 29 a les 12h Cadet masc. .. BÀSQUET SAMA B, de Vilanova i La Geltrú

Desplaçaments:DiaiHora.......................... Categoria...............................................EquipLocalDissabte, 29, matí ................Pre- benjamí mixt Trobada final d’escoles al Nou CongostDissabte, 29, 09,15 ..............Pre-Mini mixt ..................... A. E. LA SALLE MANRESA 1Dissabte, 29, 12,30 .............. Cadet fem. ........................................HIMESA SALLENT

12-13 de juny: un gran esdeveniment

basquetbolístic a SolsonaPer primera vegada en la història de l’esport solso-

ní, la nostra ciutat serà seu d’unes finals de Catalunya de bàsquet. El Campionat de Catalunya Pre-Infantil Masculí es jugarà a la nostra ciutat el segon cap de setmana de juny. La candidatura presentada pel CB Solsona a la Federació Catalana de Basquetbol va competir amb les de la ciutat de Vic i la de Reus (que es va emportar el campionat pre-infan-til femení). Els 8 equips classificats, d’arreu de Catalunya, disputaran el campionat el dissabte (matí i tarda) i diumenge al matí. Es jugaran els partits alhora en els dos pavellons. Diumenge a 1/4 de 2 de la tarda hi haurà la cerimònia de clausura i lliurament de trofeus.

Memorial Xavier JounouEl dissabte al vespre, a 1/4 de 9 del vespre, després

dels partits del campionat, el CB Solsona aprofitarà l’avi-nentesa per fer un acte de reconeixement i homenatge en memòria d’en Xavier Jounou, en la seva qualitat de funda-dor del club i ex jugador, entrenador, directiu i president de l’entitat. Us anirem informant dels detalls organitzatius d’aquest esdeveniment.

Frontó i tie-break Club Tennis Solsona

Torneig de frontó i tie-break

El diumenge 30 de maig es jugarà les 4 hores de tie-break's i paral·lelament, el torneig Obert de Frontó a les instal·lacions del Club Tennis Solsona; la inscripció està oberta a tothom, socis o no del club. Els partits es jugaran de 9 a 1 del matí. El sistema de joc es definirà segons la quantitat d'inscrits, que podrà ser en sistema de lliga o per equips; s'assegura un mínim de 3 partits per a tots els participants, inscripcions obertes fins al dissabte 8 a les pistes de tenis o per correu a [email protected] , i telefònicament al 630.467.133 amb el director esportiu Jorge Vargas; s'admeten inscripcions d'úl-tima hora visitant el web www.vargas-team.com.o al correu [email protected]. I de 2/4 de 9 a les 9 del matí del diumenge a les instal·lacions del Club Tennis Solsona.

Bitlles Consell Comarcal del Solsonès

Jornada 8 | 22 i 23 de maigClub Bitlles Càmping El Solsonès / Equip Bitlles La Fura 246 14 255 17Equip Bitlles Arcada (Grana) / Equip Bitlles Solsona (A) 278 15 369 30Equip Bitlles Olius (Verd) / Club Bitlles Estel 258 16 219 11Equip Bitlles Olius (Groc) / Club Bitlles Solsona (B) 276 19 281 19Equip Bitlles Arcada (Blau) Descansa

Partit ajornatEquip Bitlles Olius (Verd) - Club Bitlles Solsona (B) 245 16 298 19

Bitlles catalanesEquips J G E P Pj B PuntEquip Bitlles Solsona (B) 8 7 1 2539 177 14Equip Bitlles Solsona (A) 7 6 1 2261 159 12Equip Bitlles Arcada (Grana) 7 5 2 2189 144 10Equip Bitlles Olius (Verd) 7 4 3 1805 110 8Equip Bitlles Arcada (Blau) 7 3 4 2083 141 6Equip Bitlles La Fura 7 3 4 1694 107 6Equips Bitlles Olius (Groc) 7 2 5 1778 95 4Club Bitlles Estel 7 2 5 1683 101 4Equip Bitlles Càmping El Solsonès 7 1 6 1631 99 2

Jornada 9 | 5 i 6 de junyEquip Bitlles Arcada (Blau) / Equip Bitlles Camping El Soslsonès Equip Bitlles La Fura / Equip Bitlles Arcada (Grana) Equip Bitlles Solsona (A) / Equip Bitlles Olius (Verds) Club Bitlles Estel / equip Bitlles Olius (Groc)Club Bitlles Solsona (B) Descansa

Page 43: Celsona 673

��673 - Divendres, 28-05-2010

Tennis Taula

Josep Armengol guanya la lliga

provincial Juvenil de Tennis Taula

El solsoní Josep Armengol i Codina, que forma part del Club Tennis Taula Balaguer, ha acon-seguit guanyar la lliga provincial juvenil de Lleida de tennis tau-la corresponent a la temporada 2009/2010.

Aquesta victòria no ha resultat gens fàcil. Per a aconseguir-la, ha hagut de treballar i lluitar de valent al llarg de tota la competició. Ha calgut derrotar, entre altres, a dos equips de CTT Borges (tots dos amb un nivell de joc excel.lent), tres equips del CTT Mollerussa, un equip del CTT Lleida,…

Durant tota la temporada el CCT Balaguer, format pel Josep i el jugador de Castellserà Èric Calderó, s’ha mostrat com l’equip més regular i més ben compene-trat, motiu pel qual, a falta de dues jornades per acabar la competició ja s’havia aconseguit l’objectiu desitjat.

Atletisme Club Fondistes del Solsonès - Prosetel

5a Cursa de Policia de Catalunya

Sancho Ayala no baixa del podi a la capital d’Osona, 5 de 5

Diumenge dia 23 de maig a les 10 h es va donar la sortida a la 5a cursa de Policia de Catalunya. La distància a recórrer són els 10 Km. que separen les ciutats de Manlleu i Vic. El recor-regut és per asfalt i amb molta calor.

Dels 1000 atletes inscrits, 838 van creuar la línia de meta abans de ser tancada. La representació dels Fon-distes. del. Solsonès van ser Jaume.Creus,. Josep. Alconchel i Sancho.Ayala, que un cop més va tornar a pujar al podi, i ja porta cinc podis de cinc edicions, i aquest any aconseguint la seva millor marca en aquesta cursa, amb un bon temps i resultat, malgrat la duresa de la prova i la forta calor.

Sancho. Ayala, com sempre, va anar al capdavant de la cursa i al final va entrar en un meritori 5è lloc de la general i 2n de la seva categoria amb un temps de 34’26 minuts.

Pròximes curses:29.de.maig .......................................................... Marató per relleus (Sicoris) Lleida30.de.maig ......................................................................Cursa Corte Inglés 10 km.30.de..maig .........................................................................Pujada Bagà-Coll de Pal6.de.juny ................................................................. Cursa de Pineda de Mar 10 km6.de.juny .............................................................. Cursa de la Guineu (Bellpuig) 1013.de.juny ......................................................................Cursa de Bell-Lloc 10 km. 20.de.juny .........................................................Cursa dels Templers 10 km (Lleida)

Més.informació:Ribera Esports , www.atletisme.com i http://www.fondistesolsones.org/

Sancho Ayala és l’únic atleta que ha pujat al podi en les cinc edicions d’aquesta cursa

Josep.Alconchel va entrar al lloc 223 de la general amb un temps de 45’57 minuts. Jaume.Creus va fer un temps de 51’14 minuts, entrant al lloc 468 de la general.

Page 44: Celsona 673

�� 673 - Divendres, 28-05-2010

Un cafè amb... Ramon Estany

"Havia llegit la llegenda de la penjada del ruc abans de veniri tenia molta curiositat per saber si era de debò"

Deborah Suzanne Arran

La Deborah Suzanne Arrand és una jove mestra dels Estats Units que ha donat classes a l'escola Setelsis de Solsona aquest darrer curs

-De. quina. ciutat. i. estat. d'USA. véns?. Com. és. respecte. a.Solsona:.població,.indústria...

Jo sóc de North Berwick a l'estat de Maine, que és al nordest del país. És un poble petit amb un població de gairebé cinc mil habitants. La seva indústria principal és la fusta i els productes més famosos de l'estat són naps, pomes, llagostes i patates. El paisatge de l'estat s'assembla a Solsona encara que no té la vista dels Pirineus però té muntanyes i molts pins.

-Com.va.ser.que.vingueres.a.fer.classes.a.Solsona?El govern d'Espanya en cooperació amb el departament

d'educació han fundat un programa de becaris amb el propòsit d'augmentar el nivell d'anglès a les escoles. Hi ha 1.200 auxili-ars de conversa de Nordamèrica i Canadà assignats als centres educatius de tot Espanya. En la sol.licitud del programa van demanar preferències de regió i la meva preferència principal era Catalunya. Em van assignar a Solsona i des del setembre que treballo a l'escola Setelsis amb el cicle superior.

Has. trobat. moltes. diferències. entre. el. sistema. educatiu.americà.i.el.català?.

No gaire, al nivell de l'escola primària. Però n'he trobat algunes, per exemple, en el descans de migdia, que nosaltres no el tenim. Tampoc no donem clases de religió a les escoles públiques. Hi ha més diferències als instituts. Com els darrers dos anys, que són obligatoris als Estats Units i aquí no.

-Vas venir amb una idea concreta d'Espanya i Catalunya. T'ha.canviat.molt?

Fa nou anys vaig venir a Espanya durant els meus estudis universitaris i jo vivia a Oviedo per un trimestre i viatjava pel país. Per això ja tenia una idea concreta d'Espanya i la seva diversitat de regions. Encara no coneixia Catalunya fora de Barcelona, però sabia que la gent parlava català i que era una regió autònoma. Ara segueixo pensant que és una regió molt interessant amb una història molt rica.

-Què.t'han.semblat.les.tradicions.i.festes.de.Solsona?Havia llegit la llegenda de la penjada del ruc abans de

venir i tenia molta curiositat per saber si era de debò. M'ho vaig passar molt bé durant el Carnaval. M'agraden les tradicions de Catalunya, especialment el caga-tió, que em sembla molt divertit. També m'agrada la fira de Sant Isidre, que era molt més gran del que em pensava.

-Què.prefereixes:.Carnaval.o.Festa.Major?Vaig arribar massa tard al setembre i per això em vaig

perdre la Festa Major, que és una llàstima. Però estava aquí per Carnaval i com es diu "per carnaval, tot s'hi val". M'encanta la festa i l'animació i la companyonia de la gent.

I.el.menjar.d'aquí?,.T'hi.has.acostumat?.Quins.plats.t'agra-den.més?.Què.t'ha.sorprès.més?

He gaudit molt de les fruites i les verdures fresques cada dimarts i divendres als mercats. El plat que m'agrada més són els cigrons i espinacs amb arròs, que he après a fer. M agrada el pa amb tomàquet per esmorzar i també m'agraden els calçots. Sobretot, m encanta la botifarra.

-.I.del.caràcter.de.la.gent.de.Solsona,.què.te.n'ha.semblat?M´ha semblat molt simpàtic. He conegut moltes persones

aquí i tothom té bon caracter; molt obert, molt afable i també molt orgullós de viure a Solsona. És un sentiment bonic i m´ho han compartit.

-Penses.tornar.algun.dia.a.Solsona?.Estic segura que algun dia hi tornaré per visitar els

meus amics.

Page 45: Celsona 673

��673 - Divendres, 28-05-2010

Societat

Una colla celebrant un comiat de soltera

El passat dilluns dia 24, la Ralucus

ens va fer 15 anyets! Moltíssimes felicitatsde part de les nenes!

Page 46: Celsona 673

�� 673 - Divendres, 28-05-2010

Camp d’aprenentatge del Císter

Del 17 al 21 de maig els alumnes de cicle mitjà de la ZER El Solsonès acompanyats de tres mestres vam estar de colònies al Camp d’Aprenentatge dels Monetirs del Císter situat a l’alberg Jaume I entre l’Espluga de Francolí i el monestir de Poblet.

Durant aquests dies ens vam endinsar en l’Edat Mitjana i vam aprendre moltíssims aspectes a l’entorn dels monestirs: el monestir cistercenc: vida, arquitectura: elements i estructures, estils arquitectònics: el romànic i el gòtic, iconografia, simbo-logia... L’edat mitjana: la vida als pobles i ciutats, les viles, les esglésies, els castells, la música, la dansa i els jocs medievals.

Gràcies al treball a l’aula dut a terme en el camp i a les visites fetes als monestirs de Poblet, de Santes Creus i a la vil-la de Montblanc vam poder descobrir art, arquitectura i vida a l’edat mitjana.

La metodologia de treball va estar molt engrescadora. Vam fer un treball d’observació sistemàtica, d’investigació, d’estimulació sensorial i de treball científic.

Abans de les visites es feia un treball a l’aula on apre-níem conceptes que havíem d’observar en els edificis visitats, també es feia un treball manipulatiu amb material divers. Hi va haver moments que ens vam convertir en mestres d’obra i vam construir maquetes de fusta o de pedra tot representant arcs: de mig punt, apuntat; voltes: de canó, de creueria...

En el taller de jocs medievals hi va haver temps per poder jugar i gaudir tot aprenent aspectes de lleure de l’època medieval. Vam fer un torneig medieval on es demostraven les destreses en punteria, força, rapidesa i equilibri.

En el taller de música medieval vam entrar en un dels àmbits culturals de l’època. Vam llegir i cantar música grego-riana i profana, així com petites melodies populars de l’època. Vam conèixer joglars i trobadors i els seus romanços. I vam ballar danses de rotllana, amb galop i contrapunt que ens van fer passar una estona molt divertida. I a la tarda, concert. Un

grup de música tradicional, formació de tres quartans, ens va oferir tot un recorregut per la història dels instruments de l’època i les famílies d’instruments, a l’hora que ens interpretaven boniques peces musicals d’un repertori ben variat.

En un dels tallers vam anar endarrere en el temps i vam traslladar-nos a la prehistòria; va ser el de la Cova de Font Major, una cova formada de conglomerats on vam descobrir l’evolució humana des del Paleolític fins a l’edat dels metalls.

Per finalitzar la nostra estada vam visitar Montblanc, lloc d’origen de la llegenda de Sant Jordi i mostra d’una ciutat emmurallada. Hi vam estudiar el plànol de la vila i vam seguir un itinerari per grups.

Van ser uns dies fantàstics que a més d’aprendre ens van servir per compartir i conviure amb els altres.

Volem donar les gràcies als mestres del camp de treball i la relació que han tingut amb nosaltres i felicitar als nostres alumnes per l’interès i l’actitud positiva que han tingut en tot moment. És un plaer treballar amb vosaltres.

Arribada al Císter

Amb roba medieval

Educació ZER del Solsonès

Page 47: Celsona 673

��673 - Divendres, 28-05-2010

Educació ZER del Solsonès

-17 a 21 de maig de 2010-

La ZER del Solsonès al Camp d'Aprenentatge del Delta de l'Ebre

Al peu de la serra del Montsià, allà on el riu Ebre abraça el mar, vint-i-dos alumnes de la ZER del Solsonès i tres mes-tres hem gaudit de cinc dies intensos i profitosos de treball i germanor en un entorn d'excepció.

Allotjats al CdA del Delta de l'Ebre, a Sant Carles de la Ràpita, hem pogut anar descobrint mica a mica les mera-velles i riqueses d'aquest entorn natural de casa nostra.

El paisatge tan peculiar, on la plana que forma el Delta i els geomètrics camps d'arròs, ara ja inundats, reflec-teixen la serra que neix a tocar mentre el mar es prolonga a l'horitzó, ens ha impressionat.

Navegar per la desembocadura de l'Ebre i veure com les aigües, nascudes a la muntanya de la neu fosa, es conjuminen amb les salades aigües del mar que els dóna la benvinguda amb petites onades contracorrent, ens ha omplert de satisfacció.

Estudiar la salinitat, la profunditat, la claredat i la sedimentació ens ha aclarit molts dubtes difícils d'esbrinar dins l'aula.

A la llotja hem pogut descobrir i participar gairebé de la subhasta del peix, recollit puntualment per les barques de pesca que ordenadament, cada tarda, tornen a port. Hem conversat amb els pescadors i aquests ens han explicat moltes curiositats de la seva feina i el mar.

Passejar en bicicleta amb el Sol apuntant a l'horitzó i veure el despertar de les aus del Delta ens ha ensenyat la riquesa de vida que s'hi amaga. Les hem pogut observar i identificar, però també escoltar els seus cants de benvinguda. Un espectacle realment únic.

I després d'haver matinat tant, ens hem regalat una tarda de platja per tal de jugar i descansar una mica.

El cultiu dels musclos, una altra riquesa de la zona, ens ha sorprès per les seves dimensions. Passejar en barca entre les muscleres i veure la facilitat com els pescadors s'hi passegen per sobre arreglant les penjades de musclos, ha estat una expe-riència de somni.

Conèixer el Delta, el seu passat, el present i adquirir un compromís de futur per un Delta millor, ens fa créixer com a persones i ens enriqueix un xic més.

Objectiu complert, hem après molt, sí, però hem après quelcom més important que “noms”, hem après a desenvolupar interès pel coneixement, força més important que el mateix coneixement.Núria, Maria, Ponç, Manel, Sergi, Josep, Alèxia, Laia, Lídia, Núria, Emma, Marta, César, Carla, Shelly, Adrià, Marc, Olga, Maiol, Martí, Ivan, Joan, Marc, Andreu, Marçal.

Tot.a.http://agora.xtec.cat/zer-solsones/intranet

Page 48: Celsona 673

�� 673 - Divendres, 28-05-2010

Educació Escola Setelsis

Sabeu on vam anar? Tres intensos dies al sud del nostre país, a l’espai natural del delta de l’Ebre.

Què.vam.fer?Pluralitat d’activitats:Per no perdre ni un minut del nostre temps, fins i tot durant el viatge vam fer dues activitats culturals i una de lúdica. Després d’esmorzar i jugar al parc de l’Espluga de Francolí vam fer una visita guiada a la cova prehistòrica més gran de Catalunya. Quin.muntatge.d’escenes.simulant.la.vida.del.neolític! I per com-pletar el viatge, dinàrem al monestir de Poblet. També.el.vàrem.visitar!

- Quina.sorpresa.en.arribar.al.delta!.Tot.és.pla.i.els.camps.inundats! Infini-tat d’aus autòctones, les plantetes d’arròs puntejant de verd per damunt de l’aigua, excursions en bicicleta, natació en una piscina coberta, exquisida fideuà davant del mar a Sant Carles de la Ràpita, joc de

descoberta del poble, en-trevista als pescadors quan arribaven amb els vaixells carregats de diversitat de peix. La. subhasta. a. la.llotja.recomanable!

- I. les. nits... La primera vam donar una mica de guerra a les senyoretes. Us imagineu per què, oi? La segona, però, va ser prou tranquil.la. Estàvem esgotats de tanta bicicle-ta, piscina i ballaruca a la disco.

- No vam voler marxar del Delta sense fer una passejada en vaixell per l’últim tram del riu fins arribar al mar (6 Km). Quines. vistes,. quanta.vegetació,. quin. contrast. el. verd. del.riu.i.el.blau.del.mar!- Tampoc no es pot abandonar el Delta

Les millors colònies de la nostra vida

sense conèixer el cultiu de l’arròs i la seva manufacturació. Que.bé.ens.ho.va.expli-car.el.senyor.del.molí.del.Rafelet

No.teniu.enveja?.Doncs.ja.ho.sabeu,.cap.al.delta.d’excursió!

�� 673 - Divendres, 28-05-2010

Page 49: Celsona 673

��673 - Divendres, 28-05-2010

El 17 de maig, tot cinquè vam anar a Barcelona a fer dues activitats: patinar sobre gel i, la més important, cantar a l’Auditori.

Vam sortir a dos quarts de nou de l’escola. A l’arribar a Barcelona vam anar directes a la pista de gel de Can Barça. Durant una hora i mitja vam patinar i alguns de nosaltres vam caure un munt de vegades. Per a molts era la primera vegada que fèiem patinatge sobre gel i malgrat les caigudes i algun que altre blau ens ho vam passar molt bé.!

Després de dinar, i cap a dos quarts de tres, ja érem dins de l’Auditori per fer l’assaig general. Érem prop de 800 nens

Barcelona - Cantània

Educació Escola Setelsis

i nenes de 18 escoles de diferents punts de Catalunya que vàrem interpretar la Cantània titulada “BALADA DEL RE-TORN”

La història tracta d’una família de Catalunya que, quan va esclatar la Guerra Civil Espanyola, va haver de marxar a França. Quan s’estaven acostumant a la seva nova vida, la Segona Guerra Mun-dial els va fer fugir un altre cop. Aquesta vegada van agafar un vaixell cap a Vene-çuela. Quan el fill va ser gran va tornar a Catalunya per conèixer els seus orígens.

Després de l’assaig a les quatre, ja

entraven els pares, i el públic en general, que van omplir totes les localitats (a prop de mil).

L’actuació els va agradar molt perquè a part que ens va sortir molt bé, va ser molt vistosa, ja que durant la representació vam treure mocadors de paper de dife-rents colors, samarretes també de colors i barrets representatius de diferents països del món.

Després de tants mesos d’estudiar i aprendre les cançons, l’esforç s’ho va valer. Va ser una experiència molt bonica!!

La primera vegada que aquest Centre Esco-lar va visitar l'Espluga va ser l’any 2000, i amb aquesta ja són 9 les vegades que els professors del Centre han escollit les activitats escolars que ofereix l'Espluga de Francolí per fer una excursió d’aprenentatge.

Dividits en 2 grups van visitar les Coves de L'Espluga, les setenes més llargues del món formades en conglomerats, on van descobrir l’evolució humana des del Paleolític fins l’actu-alitat a través de recursos didàctics com àudio visuals, dibuixos, gràfics i diorames.

Els alumnes van sortir d’excursió per co-nèixer l'Espluga de Francolí tot adquirint nous coneixements sobre la prehistòria, la geologia i el món rural: Un bon complement a les lliçons apreses a l’aula.

Sortida a l'Espluga de Francolí45 alumnes de Cicle superior de l’Escola Setelsis de Solsona, acompanyats de 5 professores, l'Enriqueta, la Sílvia, la Marta, la Rosa i la Débora, van fer una sortida a l'Espluga de Francolí el passat dia 19 de maig

Page 50: Celsona 673

�0 673 - Divendres, 28-05-2010

Solidaritat Ramon Estany

Els EnfangatsEls Smoupoc

L'equip de la Comunitat islàmica del SolsonèsJovent voluntari de l'organització

Els Séptimo A van cloure la nit

El passat cap de setmana, l'alumnat de 3r d'ESO de l'Escola Arrels Secundària, sota el lema "Lluitem contra el càncer" va organitzar diferents activitats destinades a recaptar fons per a la l'Associació Fènix d'ajuda i suport contra el càn-cer. Van ser activitats molt variades, des d'un concert per al jovent a la plaça de Sant Isidre a , amb Smoupoc, Séptimo A i Enfangats. El dissabte, durant tot el dia es disputà un Torneig de futbol sala al pati gran de l'Escola Arrels I. A la tarda hi va haver activitats infantils al pati petit de l'Escola Arrels I amb berenar per als participants.

Marató contra el càncer amb moltes activitats

El dissabte al vespre hi va haver una interessant xerrada-col·loqui: "El càncer, un abans i un després", amb Nil Camañes, Èric Tarifa i membres de l'Associació Fènix, a la sala cultural de l'Ajuntament, que va ser seguida d'una projecció de la pel·lícula Planta 4a, a la sala gòtica del Consell Comarcal

El diumenge van tenir lloc les activitats més multitudi-nàries, amb prop de 500 persones a la 17a Caminada Popular, organitzada pel Centre Excursionista del Solsonès i una bici-cletada popular. Concentració al pati de l'Escola Arrels I.

�0 673 - Divendres, 28-05-2010

Page 51: Celsona 673

�1673 - Divendres, 28-05-2010

Amb la finalitat de contribuir a escollir itineraris de futur en els seus estudis, la direcció de l'Escola Arrels ha dut el col·legi d'Enginyers de Catalunya al centre, per a presentar les possibilitats que ofereix aquesta carrera universitària, tant a l'hora d'estudiar com en les seves sortides professionals.

Entre les principals activitats realitzades en la seva presentació a l'Escola, Enginy.Cat va dur a terme un taller de robòtica, en el qual els estudiants d'ESO van poder programar diferents màquines autònomes per a executar funcions diverses de tot tipus. Així, entre les pràctiques muntades, els alumnes van operar un pacient, recollir materials, completar estructures...

L'activitat ha estat valorada com a molt interessant per part dels nois i noies, pel fet que s'allunya de les xerrades con-vencionals, que s'acostumen a dur a terme en les presentacions per a elegir futures formacions.

Alumnes d’ESO tastenles possibilitats d'estudiar una enginyeria

El col·legi d'Enginyers porta la tecnologia robòtica a l'Escola Arrels per a captar futurs estudiants

Educació Escola Arrels

El passat dilluns dia 24 de maig els alumnes de 4t d'ESO A de l'escola Arrels van fer un projecte de neteja del camp del Serra.

Els alumnes d'aquesta escola van escollir aquest lloc ja que després de la Fira de Sant Isidre aquest indret tan cèntric quedava molt brut.

Acte seguit, representants de la classe i el professor varen contactar amb el regidor de medi ambient, sr. Fraxanet, i van acordar dur a terme aquest projecte.

L'ajuntament va proporcionar

Projecte neteja del Camp del Serra

tot el material necessari per poder realitzar aquesta tasca en el dia acordat (24/5/2010).

Els alumnes van estar recollint deixalles al llarg de la tar-da i les reciclaren una per una en el contenidor que pertocava.

Al final d'aquesta tasca es va fer una petita xerrada entre alumnes i professor buscant una solució per disminuir aquesta acumulació de brutícia en els llocs públics de la ciutat. Algunes de les propostes van ser, per exemple, la mesura de castigar econòmicament els infractors, ficar més contenidors i conscienciar els ciutadans del mal que fem a la ciutat fent aquest tipus d'actes. També va haver-hi alumnes que trobaven inútils aquestes mesures i també el projecte ja que deien que al cap de pocs dies tornaria a estar igual.

La conclusió més important que es va treure en aquest petit debat va ser que sempre donem la culpa a terceres persones d'aquest tipus d'actes, però sols caldria que nosaltres féssim l'esforç de no tirar escombraries al terra perquè el problema

disminuís. Aquest projecte ha servit per conscienciar-nos de la brutícia que podem arribar a deixar les persones en un espai públic.

Page 52: Celsona 673

�� 673 - Divendres, 28-05-2010

Uns dies al Delta de l'Ebre

Els alumnes de C.S. de l’escola ARRELS Primària vam poder disfrutar d’uns dies calorosos i divertits al Delta de l’Ebre. Ens va rebre l’Amadeu, el propietari de la casa, i, a partir d’aquí, vam iniciar unes intenses i entretingudes activitats.

Els dies van passar volant fent piragüismes, perxant, gaudint del mar i fent diverses rutes amb bicicleta. (Eva, Marc; Maria, Marcel)

El viatge va ser molt pesat, però va valer la pena. Un cop vam arribar ens vam instal.lar a les habitacions. El primer dia vam anar a la casa de fusta i ens van explicar les característiques de les aus del Delta. (Anna,Ferran,David,Paula, Alba)

El primer dia, després de sopar, vam començar els jocs de nit. Emocionats i inquiets, vam començar la gimcana. Però malgrat tot no teníem tota la nit i a les 11 ens van fer pujar a les habitacions. Anar amb piragua va ser fascinant, ens mullàvem i

esquitxàvem com mai. Després ens vam banyar i ... cap a dinar! (Manel, Anna, Raquel, Xavier)

També vam fer altres activitats, perxar, discoteca, ciclis-me, nedar a la platja... I la nostra preferida va ser la discoteca, van posar música molt bona i tothom va ballar de valent. (Ari, Ferran, Albert, Ahlam)

L’últim dia, amb els banyadors posats i les motxilles a l’es-quena, vam anar amb bici cap a la platja. Amb alguna caiguda pel camí i el cotxe escombra al darrera, recollint-nos.

Ens vam banyar, vam esquitxar els que teníem a la vora i ens ho vam passar d’allò més bé. (Mireia, Otman, Dani, Janet)

Finalment ens vam acomiadar amb un gran somriure. (Eva, Marc,Maria, Marcel)

Educació Escola Arrels

�� 673 - Divendres, 28-05-2010

Page 53: Celsona 673

��673 - Divendres, 28-05-2010

El passat divendres 21 de maig vam organitzar una xer-rada a l’escola sota el títol: s’aprèn més amb un llibre de text?.

Vam convidar al David Vilalta (membre de l’ICE de la UAB) i a la Carme Pablo (mestra de l’escola de Rellinars) perquè fessin una presentació a les famílies de la nostra metodologia de treball a l’aula.

Hem demanat a una família a veure si volia fer un escrit de com ho va viure i quines impressions van recollir. Aquest és el text que ens han fet arribar:

Quan som pares, volem el millor pels nostres fills; però sabem realment què és el millor?

Intentem educar-los de la millor manera possible perquè, el dia de demà, siguin persones com cal.

L’educació, però, engloba molts aspectes: família, amics, escola,...

I a l’hora d’escollir l’escola, sabem quina és la millor?En el nostre cas, no la vam escollir. Per nosaltres va ser

una escola nova on la “por” i els dubtes eren presents en tot moment. Una escola on s’educa els nens i nenes a través de projectes. Projectes?

No ho teníem gens clar perquè la majoria de pares vam ser ensenyats pel mètode tradicional (llibres).

Una escola on ensenyen amb projectes, d’entrada, ens fa estar alerta i ens fa dubtar de si serà un bon sistema, si apren-dran o no, si sabran menys que els altres nens i nenes van a altres escoles,...

La majoria de dubtes, ens van quedar bastant aclarits el passat divendres 21/05/10, quan vam assistir a la “conferèn-cia” sobre la manera d’aprendre. Xerrada duta a terme pel David i la Carme, experimentats en aquest mètode i que ens

S’aprèn més amb un llibre de text?

Educació CEIP El Vinyet

ho van transmetre d’una manera que vam quedar bocabadats!. I quina millor manera de veure les coses, quan les poses en pràctica! Vam poder veure realment, com a partir d’observar, experimentar,...l’entorn i els seus canvis, com sorgien infinitat de preguntes, dubtes,...en tots nosaltres; vam veure clar com a partir de les preguntes, dubtes,...que queden obertes, poden portar a investigar nous temes i poden sorgir nous projectes.

En resum, una xerrada molt interessant i a la vegada tranquil.litzadora. Clarificadora d’alguns i a la vegada en va generar de nous: Què passarà quan els nostres fills i filles vagin a secundària?

Gràcies, Carme i David, per fer-nos passar una estona tan divertida i agradable!

Page 54: Celsona 673

�� 673 - Divendres, 28-05-2010

Xerrada “Get in the train of Europe”

Els alumnes de 1r de Batxillerat de l’Institut hem tingut l’oportunitat i la sort de rebre moltíssima informació sobre els diferents programes per viatjar per tota la Unió Europea, en molts casos de forma gratuïta, des d’intercanvis fins a camps de treball i voluntariats. En una xerrada interessant, en anglès, dues representants de la Coordinació Rural de Catalunya, la Marta i la Nicoletta, ens van donar moltes idees, webs informatives i un dossier resum amb diverses opcions per a poder viatjar i conèixer noves cultures, noves tradicions i fer nous amics.

De fet, la Nicoletta és una beneficiària d’un d’aquests programes. És d’Hongria i fa una estada de sis mesos a Cambrils del Pirineu. Va estar encantada de compartir amb nosaltres les seves experiències al llarg d’aquest intercanvi.

En acabar la xerrada, ens van deixar amb moltes portes obertes i amb moltes ganes de tenir una experiència a Europa ben aviat. Més d’un de nosaltres ja té pensat el seu pròxim destí per a l’estiu vinent. És ben bé que si els joves no viatgem, és perquè no volem.

Bianca Bendris i Joan Marc Moreno

Educació Institut Francesc Ribalta

Els diferents programes mitjançant els quals es poden fer aquests viatges són el Youth in Action Programme, destinat a persones d’entre 13 i 30 anys, amb una durada de quatre anys; l’European Voluntary Service, entre els 18 i 30 anys, durant sis, nou, dotze mesos (la diferència de l’anterior és que amb aquesta organització pots anar a més llocs, i no tan sols a països membres de la Unió Europea); l’Au Pair, en què t’encarregues de cuidar nens, ajudar a fer les feines de casa i reps uns diners per la feina; l’Erasmus, un programa d’educació que inclou les persones d’entre 18 i 25 anys i que pot durar de 6 a 12 mesos; i els International work camps, camps de treball arreu del món. També es pot trobar informació d’altres programes a la revista online Youth.net.

Laia Pujol

Publicacions Ramon Estany

Ha aparegut un nou exemplar d’Oppidum. Revista Cultural del Solsonès. Es tracta del setè número corresponent a l’any 2009. La revista és editada pel Centre d’Estudis Lacetans i l’Arxiu Co-marcal del Solsonès, amb el suport de l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès.

La publicació segueix la mateixa estètica que els números anteriors. La portada està il-lustrada amb una figura humana que ha anat a càrrec de l’artista Josep Moscardó (Barcelona, 1953).

Els escrits que hi trobarem versen sobre un contingut centrat en l’art, la història i l’arxivística. L’obertura correspon a un article de Ramon Planes i Albets que estudia el paper del mercader Pere Còdol (Sant Llorenç de Morunys, 1438) en l’elaboració del retaule del Sant Esperit i Sant Joan Evangelista, obra de Pere Serra. Els Còdol van comprar a inicis del segle XVI la baronia de Canalda. En l’annex es publica el testament de Pere Còdol que es troba a l’Arxiu Comarcal de la Segarra. El segon article té com a autora Montserrat Moli i Frigola i reprèn un tema cabdal en la historiografia artística del Solsonès i del país: la nissaga dels Morató i el santuari del Miracle. Ens presenta una interpretació teòrica que poua tant de la bibliografia com de les fonts documentals de l’Arxiu del Miracle. Jaume Adam i Vidal ens presenta la tercera aportació que té com a títol “Notícia d’un plet a la vila de Sant Llorenç

Nou número de la revista Oppidum

de Morunys a finals del segle XVIII”. A través de la seva anàlisi ens mostra un conflicte de jurisdic-cions i ens transporta a una època on el regiment dels municipis i les seves bases econòmiques s’es-taven transformant. Esther Miralles i Jordi Guixé ens ofereixen un nou article sobre les víctimes de la guerra civil i el franquisme (1936·1954) a la comarca però d’origen forà. Aquest estudi és la continuació natural del treball que van publicar en el número 6 d’Oppidum. S’inscriu en un corrent historiogràfic que, des de fa forces anys, intenta aportar dades quantificables com a base per a les valoracions del conflicte que va succeir. Rosa M.

Vila i Jordi Torner fan un estudi arxivístic centrat en l’inventari del fons documental de les mines de Cardona (s. XX). El seu interès rau tant en els plantejaments a nivell teòric i metodològic de l’actuació arxivística en un fons documental generat per una explotació minera com en el fet de disposar d’un nombre molt limitat d’actuacions en aquesta tipologia d’arxius. La revista es clou amb un article de Claustre Rafart. Aquest és l’ampliació de l’article "Nova lectura del bestiari de Picasso: un mostre i un cavall", que l’autora va publicar a la Revista de Catalunya el proppassat mes d’octubre. És una nova aportació a la lectura iconogràfica de l’obra de l’artista.

La revista es va presentar el proppassat mes d’abril i ja es troba a les llibreries.

Page 55: Celsona 673

��673 - Divendres, 28-05-2010

Diferències Marta C.

Les Diferències

La passada setmana, la del 17 al 21 de maig, els Alumnes de la ZER del Solsonès van anar al Camp d'Aprenentatge del Delta de l'Ebre

Aquí hi teniu dues fotografies quasi iguals. Sabríeu trobar les 7 diferències.

Aquestes són les solucions de les diferències de la setmana passada

L'acudit del Simi

Page 56: Celsona 673