cennik 2010

  • View
    3.115

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of cennik 2010

TECHNICK SLUBY SENICA , a.s.eleznin 465, 905 01 SenicaTel.: 034/651 3101, 651 3102, tel./fax : 034/651 2487, e-mail : technicke.sluzby @ tssenica.sk, IO 36 228443 I DPH SK 2020187697 , slo ivnostenskho registra 205-12535 Zapsan v obchodnom registri Okresnho sdu Trnava v oddieli Sa vloka . 10400/T

C E N N Kprc a sluieb . 10 / 2010v zmysle Zkona o cench .18/96 Zb. Platnos cennka od 01. 01. 2010

Schvlil:

Jaroslav Kaklen predstavenstva, riadite

OBSAH

Cennk sa sklad zo siedmich ast

1. as : Cennkov poloky cien dohodou - sluby poskytovan v ponohospodrstve verejn zele - hodinov ztovacie sadzby 2. as : Cennkov poloky poda cennkov firmy ODIS s.r.o. ilina - stroje a zariadenia na pozemn dopravu - stroje a zariadenia na komunlne, socilne a obianske sluby - stroje a zariadenia pouvan na poskytovanie sluieb v ponohosp. - stroje a zariadenia na stavebn prce - stroje na istenie odpad. vd a nakladanie s odpadom, hygienick a podobn innosti. 3.as : Platn ceny za vvoz KO a nakladanie s odpadom 4.as : R poloky cena za prce a sluby vlastn kalkulcie a ceny dohodou 5. as : Ininierska innos, obstarvacie nklady - ininierska innos - obstarvacie nklady 6. as : Cennk za sluby rchloistiarne 7.as : Metodika fakturcie

Ceny uveden v cennku s bez DPH

-2-

I. asSluby poskytovan v ponohospodrstve KP 01 / 01.41/ - ceny dohodou pre rok 2010Kd poloky 112101111 112101112 112101113 112101114 112101115 112101116 112101117 112101118 112101119 112101221 112101222 112101223 112101224 112101225 112101226 112101227 112101228 112101229 112103121 112103122 112103123 Popis poloky, stav. diel, remesla, vkaz vmer Rbanie stromov listnatch v rovine priemer do 0,2 m Rbanie stromov listnatch v rovine priemer do 0,3 m Rbanie stromov listnatch v rovine priemer do 0,4 m Rbanie stromov listnatch v rovine priemer do 0,5 m Rbanie stromov listnatch v rovine priemer do 0,6 m Rbanie stromov listnatch v rovine priemer do 0,7 m Rbanie stromov listnatch v rovine priemer do 0,8 m Rbanie stromov listnatch v rovine priemer do 0,9 m Rbanie stromov listnatch v rovine priemer do 1 m Rbanie stromov ihlinatch v rovine priemer do 0,2m Rbanie stromov ihlinatch v rovine priemer do 0,3 m Rbanie stromov ihlinatch v rovine priemer do 0,4 m Rbanie stromov ihlinatch v rovine priemer do 0,5 m Rbanie stromov ihlinatch v rovine priemer do 0,6 m Rbanie stromov ihlinatch v rovine priemer do 0,7 m Rbanie stromov ihlinatch v rovine priemer do 0,8 m Rbanie stromov ihlinatch v rovine priemer do 0,9 m Rbanie stromov ihlinatch v rovine priemer do 1 m Rbanie stromov v sa. podm. v rov. priemer do 0,2 m Rbanie stromov v sa. podm. v rov. priemer do 0,3 m Rbanie stromov v sa. podm. v rov. priemer do 0,4 m Mern jednotka kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus jednotk. cena Eur 7,14 10,06 32,01 60,84 105,09 152,92 225,79 243,15 361,68 4,68 6,44 15,53 27,89 43,12 67,42 98,25 107,61 129,76 44,91 64,13 114,52 Sk 215,10 303,07 964,33 1 832,87 3 165,94 4 606,87 6 802,15 7 325,14 10 895,97 140,99 194,01 467,86 840,21 1 299,03 2 031,09 2 959,88 3 241,86 3 909,15 1 352,96 1 931,98 3 450,03

-3-

112103124 112103125 112103126 112103127 112103128 112103129 111104211 111104211

184803111 184803112 184803113

Rbanie stromov v sa. podm. v rov. priemer do 0,5 m Rbanie stromov v sa. podm. v rov. priemer do 0,6 m Rbanie stromov v sa. podm. v rov. priemer do 0,7 m Rbanie stromov v sa. podm. v rov. priemer do 0,8 m Rbanie stromov v sa. podm. v rov. priemer do 0,9 m Rbanie stromov v sa. podm. v rov. priemer do 1 m Pokosenie trvnika v rovine s odvozom do 20 km Pokosenie trvnika, vy porast, svahy s odvozom do 20 km Rez ivch plotov do H 0,8 m 0,8 m Rez ivch plotov do H 1,5 m 1,0 m Rez ivch plotov do H 3 m 1,5 m

kus kus kus kus kus kus m2 m2

231,20 369,65 525,49 746,56 811,79 1163,35 0,084 0,13

6 965,13 11 136,08 15 830,91 22 490,87 24 455,99 35 047,08 2,53 3,92

m2 m2 m2

0,59 1,08 1,89

17,77 32,54 56,94

Hodinov ztovacia sadzba ODISKd poloky 999990001 999990002 999990003 999990004 999990005 999990006 999990007 Popis poloky, stav. diel, remesla, vkaz vmer Kontrukcie a prce HSV HZS T1 Kontrukcie a prce HSV HZS T2 Kontrukcie a prce HSV HZS T3 Kontrukcie a prce HSV HZS T4 Kontrukcie a prce HSV HZS T5 Kontrukcie a prce HSV HZS T6 Kontrukcie a prce HSV HZS T7 Mern jednotka hod. hod. hod. hod. hod. hod. hod. jednotk. cena Eur 5,74 6,84 7,77 8,70 9,79 10,95 12,22 Sk 172,92 206,86 234,08 262,10 294,93 329,88 368,14

Prce a sluby neuveden v tabuke sa bud fakturova poda cennkov firmy ODIS s.r.o. ilina.

-4-

II. asStroje a zaradenia na dopravu, komunlne, socilne a obianske sluby - ceny dohodou pre rok 2010mechanizmus kd stroja ODIS 01. Traktor Zetor 6245 SS - 0911050 - R, R1 02. Traktor Zetor 7011 SS - 0911060 - R, R1 03. Traktor Ursus C 385 SS - 0911070 - R, R1 04. Hkov nosi kontajnerov Liaz 2423 KYV 05. Liaz Bobr 16.2 SS 1002030 R, R1 06. Liaz Bobr - Press, MAN Press SS - 1002040 R, R1 07. IVECO Press S 1002040 R, R1 08. Liaz MTS 24, 25 SS 1002050 R, R1 09. 706 RTH S - 1015010 10. Avia 30 K, N S - 1002060 - R, R1 11. Avia 21 F SS - 1002070 - R, R1 12. Avia 30 MP 16 SS - 1803020 - R, R1 13. Chodnk.zamet.Bucher SS-1041020-R,R1 14. Multicar M-25, Magma SS-1003001-R 15. Piaggio S 85 LP SS-1002100-R 16. Microcar M 19 SS -1002110 R 17. Hyundai H-1 SS -1002120 -R 18. UNC 060 - naklada S - 1401050 innos prca jazda prca jazda prca jazda vkon na mieste jazda zber KO bez zvoznkov jazda zber KO bez zvoznkov jazda zber KO bez zvoznkov jazda vkon na mieste, posyp jazda polievanie jazda zber odpadu, nakl., vykl. jazda nakl., vykl., as pou. jazda prca s ploinou jazda istenie komunik. jazda na pracovisko prca s kom. nst. jazda na pracovisko dodvka 750 kg dodvka 800 kg dodvka 1500 kg prca s prd. zariadenm MJ 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 1 km 1 km 1 km 15 min. cena bez DPH Sk 6,03 181,66 24,70 0,82 6,28 189,19 25,31 0,84 6,55 197,33 34,95 1,16 6,80 204,86 32,23 1,07 250,05 8,30 31,03 1,03 11,26 0,98 6,74 0,65 6,10 1,00 9,07 1,03 4,74 0,65 4,81 0,65 5,83 0,65 6,21 0,65 4,85 0,86 0,44 0,42 0,44 5,39 339,22 29,52 203,05 19,58 183,77 30,13 273,24 31,03 142,80 19,58 144,91 19,58 175,63 19,58 187,08 19,58 146,11 25,91 13,26 12,65 13,26 162,38

-5-

mechanizmus kd stroja ODIS 19. UNK 320 - naklada S - 1401060 20. ETESIA MVEHH SS - 5831021 - R 21. Reaz. Pla STIHL 4 kW S - 5622010 22. Motorov jamkova 4 kW S - 5622010 23. Krovinorez 4 kW S - 5622010 24. Motorov nonice 4 kW S - 5622010 25.Traktor a zves.nradie pluh, brny, rotavtor,kombintor 26. Traktor a zvesn nradie ZTR 165 Mulova KP 2000 27. Malotraktor TKK 14 S - 0911030 28. Buldozr T 170 S - 0911030 29. Zdranie vozidla R - poloka 30. Reza pr 31. Malotraktor Vari - Robin 18340 - 3112 32. IFA KM 2301 SS-1041020-RR1 33. Liaz 151.261 sklapa SS102050 R,R1 34. Frza na pne

innos prca s prd. zariadenm samozberov kosenie prca pilka vtanie jamiek kosenie strihanie plota oranie a spracovanie pdy kosenie,mulovanie

MJ

cena bez DPH Sk 15 min. 12,62 380,19 7,18 3,21 3,21 3,21 3,21 7,46 7,46 216,30 96,70 96,70 96,70 96,70 224,74 224,74

15 min. 15 min. 15 min. 15 min. 15 min. 15 min. 15 min.

prca prca vetky vozidl prca orba istenie komunikci jazda na pracovisko odvoz zeminy od bagra do vzdialenosti 3 km frz.pov do10cm pod rove ternu mkk drevo frz.pov do10cm pod rov.ternu tvrd drevo: jablo,buk,hrab,dub, agt,jase,javor,erea,orech, slivka,hloh,smrekovec,tis

15 min. 15 min. 15 min. 15 min. m2 15 min./ 1 km 15 min.

3,94 14,82 2,17 5,02 0,10 8,44 0,84 6,84 0,02

118,70 446,47 65,37 151,23 3,01 254,26 25,31 206,06 0,60

cm2 0,02 0,60

35. Frza na pne

cm2

36. Sprava vysva lstia a zbern zber trvy,lstia vozidlo Avia 31 K s obsluhou vodi+ manipulant

10,04 15 min.

302,47

-6-

V zmysle nariadenia vldy .350/2007 a vyhlok Ministerstva dopravy pt a telekomunikci SR . 470/2009 a 388/2009 bude k cenm za najazden kilometre na spoplatnench sekoch dianic a ciest pre motorov vozidl v kategrii vozidiel nad 3,5 tony celkovej hmotnosti tovan sadzba mta.SADZBA mta za uvanie vymedzench sekov dianic a ciest pre motorov vozidl

Kategria vozidla 3,5 t do 12 t 12 ton a viac 2 npravy 3 npravy

Emisn trieda / sadza za 1 km EURO EURO EURO O-II III IV,V,EEV Sk Sk Sk 0,093 2,80 0,086 2,60 0,083 2,50 0,193 5,8 0,183 5,50 0,179 5,40 0,202 6,10 0,193 5,80 0,189 5,70

Zoznam sekov na cestch I. triedy Zaiatok seku astkov Rohov Rovensko Senica Senica Juh Hlbok Kriovanie III/500013 III/051011 III/500012 II/500 III/051016 III/051019 III/051020 III/051019 Koniec seku Rohov Rovensko Senica Juh Hlbok Jablonica 1 Kriovanie III/051011 III/500012 III/051010 III/051019 III/051020 III/051019 II/000501 Spoplatnen km 1,91 1,04 3,76 0,38

4,28

-7-

III. asSluby poskytovan divziou komunlnych prc KP 90 /90.00.23/ - ceny dohodou pre rok 2010Skldka Jablonica Druh odpadov Odpady ( poda prlohy) Odpady ( 200301) Inertn odpad Kategria O O O innos Uloenie odpadu Uloenie odpadu Uloenie odpadu MJ Sk/t Sk/t Sk/t Cena bez DPH v v Sk 41,82 26,29 24,40 1259,87 792,01 735,07

K cene za likvidciu odpadu bude pripotavan poplatok za uloenie odpadu poda zkona 17/2004 Z.z. nasledovne: Poplatok za uloenie odpadov na skldku odpadov v Sk/tona. Poloka odpadov /rokCena v 1. 2. 3. Inertn odpad , vytrieden stavebn odpad 1 , zemina a kamenivo neobsahujce nebezpen ltky, odpad zo sancie skldok Ostatn odpad okrem odpadu uvedenho v polokch 1,3 0,33 6,64 9,96 8,96 7,97 6,97 5,97 4,98

2010Cena v Sk 9,94 200,04 300,05 269,93 240,10 209,98 179,85 150,03

Komunlne odpady nevytrieden : vytrieden jedna poloka vytrieden dve polo