Cenovnik Danfoss

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cenovnik Danfoss

Transcript

 • Za odgovore na vaa pitanja u vezi Danfoss grejne tehnike na raspolaganju je:

  Danfoss d.o.o.ora Stanojevia 14, 11070 Novi Beograd, Srbija

  Telefon: 011 209 8550Fax: 011 209 8551

  Tehnika podrka: 011 209 8559Logistika: 011 209 8574

  Web: www.grejanje.danfoss.com

  NS Koncept - za regulacionu opremu Sagax - za regulacionu opremuGogoljeva 27, Novi Sad Radoja Domanovia 16Telefon: 021 4790 357 Telefon: 011 380 8327Telefax: 021 542 113 Telefax: 011 380 8337

  Rarex - za regulacionu opremu Traco - za razmenjivae toploteBranka Peia 11, Zemun, Beograd Ljube Davidovia 55/6, BeogradTelefon: 011 316 50 61 Telefon: 011 3047 732Telefax: 011 316 50 59 Telefax: 011 2832 898

  Toplifikacija, Skopje, MakedonijaLondonska b.b., SkopjeTelefon: +389 2 3063 614Telefax: +389 2 3076 057

  JKP Beogradske elektrane Filipa Vinjia 31, ZemunTelefon: 011 3714 852Telefax: 011 3714 924

  Navedeni servisni centri vam pomau kod:

  Cene proizvoda su izraene u EUR (uraunati trokovi carine i transporta, bez PDV-a).Plaanje se vri u RSD prema zvaninom kursu NBS. Danfoss d.o.o. zadrava pravo izmene cena bez prethodne najave.

  Za pravilnu primenu, putanje u rad, upotrebu i servisiranje Danfoss regulacione opreme na usluzi vam stoje nai ovlaeni SERVISNI PARTNERI:

  Struno podeavanje zahtevanih parametara u svemu prema projektu.

  Putanja regulacionih sistema u pogon

  Odziva na poziv zbog reklamacije nefunkcionalnosti u roku od 24 sata od dostave prijave reklamacije naem servisnom centru i istovremeni poetak postupka njegovog reavanja. Reklamacija se najee reava na samom objektu, ukoliko je putanje u pogon izvreno po preporukama proizvoaa.

  Redovnog servisiranja naih proizvoda na terenu i u servisima

  Za prvi pregled i ponovno badarenje merila utroka energije toplote, obratite se ovlaenoj laboratoriji:

 • CENOVNIK FEBRUAR 2009.

  Tehnika grejanja

 • Strana

  Radijatorske termostatske glave, radijatorski ventili i dizajn ventili 1-9

  Podno grejanje, regulacija ventilator konvektora, sobni termostati 10-25

  Automatski i runi regulacioni ventili Prestrujni ventili 26-37

  Regulatori temperature bez pomone energije 38- 47

  Regulatori pritiska i protoka bez pomone energije 48-71

  Elektronski regulatori ECL, presostati, termostati 72-77

  Vodeni i parni ventili i elektromotorni pogoni 78-97

  Ultrazvuna merila energije toplote 98-99

  Leptir slavine, hvatai neistoe, loptaste zaporne slavine 100-107

  Komponente za gorionike 108-114

  Razmenjivai toplote i toplotne podstanice 115-134

  Pregled proizvoda po kodnom broju 135-141

  Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greke u katalogu, prospektima i ostalim tampanim materijalima. Danfoss zadrava pravo izmene cena i karakteristika proizvoda bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na ve naruene proizvode pod uslovom da te izmene ne menjaju ve ugovorene specifikacije. Svi zatitni znaci u ovom materijalu su vlasnitvo (istim redosledom) odgovarajuih preduzea Danfoss. Danfoss oznake su zatitni igovi preduzea Danfoss A/S. Sva prava zadrana.

 • Abecedni sadraj proizvoda

  Proizvod Strana Proizvod Strana Proizvod Strana Proizvod StranaABNV 23 EFET/EFIT 17 RET230 HC 20 VHX-MONO 8AME 15QM 34 EFSM 100 16 RLV 3 VM2 80AB-QM 33 EFSM 150 16 RLV-K 3 VMV 40ABV/NO 23 EV 220B 77 RLV-KD 3 VMV/RAVK za PTV 40AFA 55 FED, FEK, FEV 24 RLV-KS 3 VMV-NN 23AFD 57 FED-FF 24 RSA 108 VMV-SN 92AFP 53 FEK-IF 24 RSH 109 VRB3 93AFPB 66 FEV-IF 24 RT 75 VRG3 93AFPQ, AFPQ 4 64 FHF 12 RTD 1 VS2 80AFQ 62 FHF- F 12 RTD PLUS 1 VZ 21AFQM 6, AFQM 70 FHM 12 RTD-G 2 VZ2 21AFT 44 FHV-A 11 RTD-K 4 VZ3 21AMB 162, 182 97 FHV-R 11 RTD-KE 4 VZ4 21AME 15QM 34 FH-WT, -WP,-WS 14 RTD-N 2 VZL 2 22AME 55Q 34 FJVR 11 RTX 6 VZL 3 22AMI 140 34 FPHB 109 RTX Design set 7 VZL 4 22AMV 150 81 FTC 10 RX 19 WFY-LG 102AMV 323/423/523 84 FVF 100 SAVA 58 WFY-LH 102AMV(E) 10 81 HC 6000 20 SAVD 58 WFY-WA 103AMV(E) 10, 11 69 HRE3/HFE3 97 SH-E01 19 WFY-WG 102AMV(E) 110NL 34 HRE4/HFE4 97 Sonometer 1000 98 WFY-WH 102AMV(E) 13 81 JiP-FF 105 Sonometer 2000 98 XB 10-1 115AMV(E) 13, 13SU 69 JiP-FW 106 SR 111 XB 10-2, 20-2, 30-2 123AMV(E) 130/140 21 JiP-II 104 ST-1 76 XB 20-1 116AMV(E) 15, 16 83 JiP-IW 104 TP 5001 18 XB 30-1 117AMV(E) 20/30 69 JiP-WW 104 TP 5001 RF 19 XB 40-1 119AMV(E) 23/33 69 kartice C 73 TP 7000 18 XB 51H-1 120AMV(E) 25 SD/SU 83 kartice L 73 TP 7000 RF 19 XB 51H-2 124AMV(E) 25, 35 83 kartice P 73 TVM-H 11 XB 60-1 121AMV(E) 410, 413 70 LD, LDS 110 TWA-A, TWA-D 12 XB 70-1 122AMV(E) 55,56 84 LE-H 114 TWA-A, TWA-V 23 XB 37H-1 118AMV(E) 610, 613, 633 70 LENOTM MSV-BD 28 TWA-Z 22 XG 10-1 125AMV(E) 85, 86 84 LE-S 114 TWA-Z, ABNM-Z 34 XG 14H-1 126AMZ 112 25 LN 111 USV set 31 XG 18H-1 127AMZ 113 25 LN/LE 114 USV-I 31 XG 20H-1 128ASV-I 30 MBS 3000 77 USV-M 31 XG 20L-1 129ASV-M 30 MSV-F2 29 VB2 80 XG 40-1 131ASV-P 30 MTCV 36 VEFS2 83 XG 50-1 132ASV-PV 30 OD-B 113 VF2 82 XG 31H-1 130AUMA 107 OD-H 112 VF3 93AVA 54 OD-HR 111 VFG 2 45AVD 56 OD-S 112 VFG 21 45AVDO 10 OD-SR 111 VFG 25 88AVDS 56 PFM 4000 28 VFG 33 47AVP 52 Pt 1000 senzori 74 VFG 34 47AVPA 50 RA 15/6 T 4 VFGS 2 46AVPB 65 RA 15/6 TB 4 VFQ 2 67AVPQ 63 RA-N 2 VFQ 21 67AVQ 61 RA-URX, RLV-X 6 VFS2 82AVQM 68 RAV/2 23 VFU 2 88AVQT 71 RAV/8 23 VG i VGF 42AVT 42 RAVK 40 VGS 43AVTB 41 RAVV 40 VGU 86BFP 108 RAX 6 VGU 43BHO 110 RAX Design set 7 VGUF 43EBI 110 RET B 18 VHS 2ECL 100 73 RET B RF 19 VHS-F 9ECL 110 73 RET/RMT 18 VHS-R 9ECL 200, 300, 301 73 RET230 CO 20 VHX-DUO 8

 • Primeri regulacije

  Regulacija toplotne podstanice za daljinsko grejanje

  Primer naruivanja

  082G3008 Pogon AMV 20087B1120 Regulator ECL Comfort 200087B4753 Kartica P30087B1149 Postolje za ECL Comfort087B1180 Cevni senzor ESMU 100087B1190 aura za senzor ESMU 100087B1164 Senzor spoljnih uticaja ESMT003H6752 Kombi ventil AVQM 25/8,0003H6910 Prikljuak za zavarivanje DN25013L3640 Radiatorski termostatski ventil RTD 3640

  Regulacija radijatorskog grejanja i pripreme potrone tople vode

  Primer naruivanja

  082G3008 Pogon AMV 20065B2059 Prolazni ventil VB2 32/16087B1130 Regulator ECL Comfort 300087B4757 Kartica C66087B1149 Postolje za ECL Comfort087B1164 Senzor spoljnih uticaja ESMT087B1180 Cevni senzor ESMU 100087B1190 aura za senzor ESMU 100087B1181 Senzor potopni ESMU 250087B1191 aura za senzor ESMU 250087B1140 Sobni senzor ECA 60013L3640 Radiatorski termostatski ventil RTD 3640

  Regulacija klimatizacije

  Primer naruivanja1 065B1215 Ventil VRG3 15/4,0

  1b 065B4107 Navojni prikljuak DN152 082G3026 Pogon AMV 15/11/230V3 087B1130 Regulator ECL Comfort 300

  3b 087B4840 Kartica C143c 087B1149 Postolje za ECL Comfort4 087B1181 Cevni senzor ESMU 2505 087B1140 Sobni senzor ECA 606 060L110166 Termostat KP 617 060L112066 Termostat KP 75

  Danfoss d.o.o.

  Februar 2009 1 www.grejanje.danfoss.com

 • Termostatski radijatorski ventili

  Termostatski senzori RTD i priborPakovanje Temperat. Duina

  kom podruje kapilarne cevi

  Termostatski senzori tip RTD RTDSa zatitom od smrzavanja i mogunou ograniavanja i fiksiranja podeene vred. temperature. Za ventile tip RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE

  013L3640 RTD 3640 75 Ugraeni senzor 6-26 - 10,09

  013L3650 RTD 3650 75 Ugraeni senzor, ograniavanje max. temperature 6-21 - 10,09

  013L3130 RTD Inova 75 Ugraeni senzor 6-26 - 13,09

  013L3642 RTD 3642 45Sa daljinskim senzorom temperature-upotreba kod radijatora smetenih iza zavese i ventila sa uspravnom glavom

  6-26 2 m 17,53

  013L3652 RTD 3652 45 Daljinski senzor, ograniavanje max. temperature 6-21 2 m 17,02

  013L3110 RTD-R 3110 75 Senzor za uronske ventile ili ugradne ventile u radijatorima (Vogel & Noot, ) 6-26 - 10,09

  013L3140 RTD-R Inova 75 6-26 - 13,09

  013L3120 RTD 3120 60 Ugraeni senzor, dodatno zatieni model 6-26 - 18,00

  013L3562 RTD 3562 18 Daljinski element za nametanje 6-28 2 m 42,51

  013L3565 RTD 3565 18 Daljinski element za nametanje 6-28 5 m 43,40

  013L3568 RTD 3568 18 Daljinski element za nametanje 6-28 8 m 48,46

  Programabilni radijatorski termostatski senzori tip RTD PLUS RTD PLUS

  013L3190 RTD-PLUS 10Ugraeni senzor, sa elektronskim vremenskim programatorom, za Danfoss-ove RTD ventile

  8-28 - 52,09

  013G2730 RA-K Plus 10Ugraeni senzor, sa elektronskim vremenskim programatorom, za ventile sa navojem M30x1,5

  8-28 - 50,57

  Pribor za RTD senzore i RTD ventile

  013L3170 50 Osigura od krae, 50 zavrtnja i 1 klju 17,56013L3175 10 Odvija za montau i demontau RTD 3120 13,03013G1233 150 Poklopac za skalu na RTD 3120 11,90013G0290 10 Zaptivka 4,65013G1350 30 Ugaoni adapter za ugradne ventile u radijatorima: Vogel & Noot, .. 6,46013L5002 Runa kapa za RTD ventile - bela 2,06013G3305 8 Mesingani toki za demontau radijatora 20,60013L5001 Runa kapa za RTD ventile - hrom na upit

  Produeni nasadciZa zamenu runih ventila sa dimenzijama duim od tela ventila Danfoss RTD

  013L3171 10 3/8" produetak 8mm 2,06013L3172 10 1/2" produetak 7mm 1,95013L3173 10 3/4" produetak 8mm 3,57

  Kratki nasadciZa zamenu runih ventila sa dimenzijama kraim od tela ventila Danfoss RTD

  013L0449 10 3/8" reducir 6 mm 1,73013L0450 10 1/2" reducir 7 mm 1,89013L0451 10 3/4" reducir 4 mm 3,41

  Kodni broj Tip SlikaCena bez poreza EURVarijanta

  Danfoss d.o.o.

  Februar 2009 2 www.grejanje.danfoss.com

 • Termostatski radijatorski ventili Ventili tip RTD-N, RTD-G

  Pakovanje Kv vredn.

  Xp=0,5-2 K

  RTD-N

  013L3701 RTD-N 10 75 Ugaoni 0,04-0,50 3/8" 7,83013L3702 RTD-N 10 75 Ravni 0,04-0,50 3/8" 7,83013L3751 RTD-N 10 28 UK varijanta 0,04-0,50 3/8" 9,84

  013L3703 RTD-N 15 75 Ugaoni 0,04-0,60 1/2" 9,79013L3704 RTD-N 15 75 Ravni 0,04-0,60 1/2" 9,79013L3753 RTD-N 15 28 UK varijanta 0,04-0,60 1/2" 13,03

  013L3705 RTD-N 20 36 Ugaoni 0,04-