Cenovnik Mp

 • View
  269

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • STRANA

  2 7

  8 16

  17 19

  20 23

  24 28

  29 36

  37 43

  44 49

  50 51

  52 53

  54 56

  57

  HIDROFORSKE POSUDE, OKITEN CEVI I FITING ZA OKITEN.............................................................

  PVC CEVI I FITING ZA KU]NU I ULI^NU KANALIZACIJU PE[TAN, PPR VODOVODNECEVI I FITING FLUIDTERM..........

  I KLIMA UREDJAJI.......

  KADE, TU[ KADE I KABINE, LAVABOI, WC [OLJE, SLAVINE I OSTALA SANITARNAOPREMA ZA KUPATILA..........

  RAZNA ROBA ( dok traju zalihe, j e f t i n o ! ).............................................................................................

  DRUGE SLAVINE, CIRKULACIONE PUMPE I MERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI(MANOMETRI, TERMOMETRI, VODOMERI,) ........

  BOJLERI ELEKTRI^NI I SOLARNI, SOLARNI KOLEKTORI I OPREMA, ALPEX CEVI, PVCCEVI I STIROPOR ZA PODNO GREJANJE, RAZVODNE KUTIJE, EKSPANZIONE POSUDE

  BAKARNE CEVI, PVC-CU CEVI, IZOLACIJA, PRIBOR I ALAT ZA UGRADNJU CEVI([ELNE, KALAJ, PASTE, ELEKTRODE, BRENERI,) I BAKARNI FITING.........

  POCINKOVANI, CRNI I MESINGANI FITING, RAZDELNICI I FITING ZA PEX I ALPEX CEVI.........

  RADIJATORSKI, KUGLA, [IBER, SIGURNOSNI I NEPOVRATNI VENTILI, ODZRA^NE I

  KOTLOVI NA ^VRSTO I TE^NO GORIVO I ELEKTRI^NI, PE]I, [PORETI, CISTERNE,PRETVARA^I NAPONA, ANTIFRIZ I DRUGA OPREMA ZA KOTLOVE I KOTLARNICE.......

  KOTLOVI I OPREMA ZA GAS........

  RADIJATORI PANELNI, ALUMINIJUMSKI, CEVASTI I PRIBOR ZA RADIJATORE........

  CENOVNIKOP[TI

  SADR@AJ

  ALUMINIJUMSKI LIMOVI, CEVI I PROFILI, ELEKTRODE I @ICA ZA VARENJE.........KONSTRUKCIONE, HIDROISPITANE, BE[AVNE I POCINKOVANE CEVI, LIMOVI, PROFILI,

 • 18.02.12 CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM[ifra Opis kg/kom VP cena MP cena -/+114 1.1 Kvadratne i pravougaone cevi debljine zida 1,5 - 6 mm

  preseka do 150 x 150 mm 77,12 91,00 din/kg150 x 150 x 4 x 6000 108,06 8.333,44 9.833,46 140 x 100 x 6 x 6000 128,00 9.871,19 11.648,00 120 x 120 x 4,5 x 6000 101,00 7.788,99 9.191,00 120 x 80 x 3 x 6000 55,20 4.256,95 5.023,20 100 x 100 x 4 x 6000 70,80 5.460,00 6.442,80 100 x 100 x 3 x 6000 53,94 4.159,78 4.908,54 100 x 100 x 2,8 x 6000 46,40 3.578,31 4.222,40 100 x 100 x 2,7 x 6000 45,20 3.485,76 4.113,20 100 x 60 x 2 x 6000 28,60 2.205,59 2.602,60 100 x 40 x 3 x 6000 39,14 3.018,42 3.561,74 100 x 40 x 2,5 x 6000 32,90 2.537,20 2.993,90 90 x 90 x 4 x 6000 63,00 4.858,48 5.733,00 90 x 90 x 3 x 6000 48,24 3.720,20 4.389,84 80 x 80 x 3 x 6000 42,60 3.285,26 3.876,60 80 x 80 x 2,8 x 6000 39,76 3.066,24 3.618,16 80 x 80 x 2,7 x 6000 36,20 2.791,69 3.294,20 80 x 80 x 2 x 6000 29,25 2.255,72 2.661,75 80 x 60 x 3,6 x 6000 46,60 3.593,73 4.240,60 80 x 60 x 3 x 6000 36,96 2.850,31 3.363,36 80 x 60 x 2 x 6000 25,56 1.971,15 2.325,96 80 x 50 x 3 x 6000 34,14 2.632,83 3.106,74 80 x 50 x 2,6 x 6000 33,80 2.606,61 3.075,80 80 x 40 x 2 x 6000 21,84 1.684,27 1.987,44 70 x 70 x 3 x 6000 36,96 2.850,31 3.363,36 70 x 70 x 2,7 x 6000 32,60 2.514,07 2.966,60 70 x 70 x 2,5 x 6000 31,74 2.447,75 2.888,34 60 x 60 x 4 x 6000 40,56 3.127,93 3.690,96 60 x 60 x 3 x 6000 31,32 2.415,36 2.850,12 60 x 60 x 2,7 x 6000 27,20 2.097,63 2.475,20 60 x 60 x 2,5 x 6000 27,00 2.082,20 2.457,00 60 x 60 x 2 x 6000 21,90 1.688,89 1.992,90 60 x 60 x 1,8 x 6000 19,74 1.522,32 1.796,34 60 x 40 x 2,5 x 6000 22,32 1.721,29 2.031,12 60 x 40 x 2 x 6000 18,06 1.392,76 1.643,46 60 x 40 x 1,9 x 6000 18,00 1.388,14 1.638,00 60 x 40 x 1,8 x 6000 16,32 1.258,58 1.485,12 60 x 30 x 2 x 6000 16,20 1.249,32 1.474,20 50 x 50 x 3 x 6000 25,68 1.980,41 2.336,88 50 x 50 x 2,7 x 6000 24,00 1.850,85 2.184,00 50 x 50 x 2,5 x 6000 22,32 1.721,29 2.031,12 50 x 50 x 2 x 6000 18,06 1.392,76 1.643,46 50 x 50 x 1,8 x 6000 16,32 1.258,58 1.485,12 50 x 40 x 2 x 6000 16,20 1.249,32 1.474,20 50 x 30 x 3 x 6000 20,94 1.614,86 1.905,54 50 x 30 x 2 x 6000 14,28 1.101,25 1.299,48 50 x 30 x 1,8 x 6000 12,96 999,46 1.179,36 40 x 40 x 2,5 x 6000 17,61 1.358,06 1.602,51 40 x 40 x 2,1 x 6000 16,00 1.233,89 1.456,00 40 x 40 x 2 x 6000 14,28 1.101,25 1.299,48 40 x 40 x 1,9 x 6000 13,62 1.050,36 1.239,42 40 x 40 x 1,8 x 6000 12,96 999,46 1.179,36 40 x 30 x 2 x 6000 12,18 939,30 1.108,38 40 x 30 x 1,9 x 6000 11,73 904,60 1.067,43 40 x 30 x 1,8 x 6000 11,28 869,89 1.026,48 40 x 30 x 1,5 x 6000 10,30 794,32 937,30 40 x 20 x 2 x 6000 10,44 805,12 950,04 40 x 20 x 1,8 x 6000 9,54 735,71 868,14 35 x 35 x 1,8 x 6000 11,28 869,89 1.026,48 30 x 30 x 2,5 x 6000 12,96 999,46 1.179,36 30 x 30 x 2 x 6000 10,44 805,12 950,04 30 x 30 x 1,9 x 6000 9,99 770,42 909,09 30 x 30 x 1,8 x 6000 9,54 735,71 868,14 30 x 20 x 2 x 6000 8,70 670,93 791,70 30 x 20 x 1,8 x 6000 7,86 606,15 715,26 25 x 25 x 2 x 6000 8,70 670,93 791,70 25 x 25 x 1,8 x 6000 7,86 606,15 715,26 20 x 20 x 2 x 6000 6,60 508,98 600,60 20 x 20 x 1,8 x 6000 6,18 476,59 562,38 18 x 18 x 2 x 6000 5,70 439,58 518,70

  -/+ - cena smanjena/pove}ana 2

 • 18.02.12 CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM[ifra Opis kg/kom VP cena MP cena -/+

  15 x 15 x 1,8 x 6000 4,60 354,75 418,60 13 x 13 x 2 x 6000 3,96 305,39 360,36

  1869 1.2 Kvadratne i pravougaone cevi 16 x 16 do 40 x 40 x 1,5 80,51 95,00 din/kg -40 x 40 x 1,5 x 6000 11,30 909,75 1.073,50 -40 x 20 x 1,5 x 6000 8,49 683,52 806,55 -30 x 30 x 1,5 x 6000 8,49 683,52 806,55 -30 x 20 x 1,5 x 6000 7,06 568,39 670,70 -25 x 25 x 1,5 x 6000 7,06 568,39 670,70 -20 x 20 x 1,5 x 6000 5,65 454,87 536,75 -18 x 18 x 1,5 x 6000 5,09 409,79 483,55 -16 x 16 x 1,5 x 6000 4,52 363,89 429,40 -15 x 15 x 1,5 x 6000 4,24 341,36 402,80 -

  46 ZP cevi (profili) 83,05 98,00 din/kg -ZP I falc x 6000 (1304) 14,40 1.195,93 1.411,20 -ZP II falca x 6000 (1004) 16,98 1.410,20 1.664,04 -ZP II fal.unakrsno (1204) 17,40 1.445,08 1.705,20 -CEVI KRU@NOG POPRE^NOG PRESEKA

  48 Konstrukcione cevi pre~nika 21,3 - 114,3 mm debljine zida 2 - 5 mm 77,12 91,00 din/kg 17,2 x 1,5 x 6000 (3/8") 3,48 268,37 316,68 21,3 x 2,5 x 6000 (1/2") 6,96 536,75 633,36 26,9 x 2,55 x 6000 (3/4") 9,40 724,92 855,40 33,7 x 3 x 6000 (1") 13,78 1.062,69 1.253,98 33,7 x 2,5 x 6000 (1") 11,52 888,41 1.048,32 33,7 x 2 x 6000 (1") 9,42 726,46 857,22 33,7 x 1,8 x 6000 (1") 8,52 657,05 775,32 42,4 x 2,7 x 6000 (5/4") 16,00 1.233,89 1.456,00 42,4 x 1,8 x 6000 (5/4") 10,80 832,88 982,80 48,3 x 3,25 x 6000 (6/4") 21,88 1.687,36 1.991,08 48,3 x 2 x 6000 (6/4") 13,80 1.064,24 1.255,80 60,3 x 3,5 x 6000 (2") 29,79 2.297,36 2.710,89 60,3 x 2 x 6000 (2") 17,40 1.341,86 1.583,40 76,1 x 3,6 x 6000 (2"1/2) 38,93 3.002,23 3.542,63 76,1 x 3 x 6000 (2"1/2) 32,46 2.503,27 2.953,86 88,9 x 4 x 6000 (3") 50,58 3.900,66 4.602,78 88,9 x 3,2 x 6000 (3") 40,00 3.084,75 3.640,00 108 x 3,6 x 6000 56,00 4.318,65 5.0