Cenovnik Mp

  • View
    776

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

CENOVNIK OP[TISADR@AJSTRANA KONSTRUKCIONE, HIDROISPITANE, BE[AVNE I POCINKOVANE CEVI, LIMOVI, PROFILI, ALUMINIJUMSKI LIMOVI, CEVI I PROFILI, ELEKTRODE I @ICA ZA VARENJE.. 2 7 KOTLOVI NA ^VRSTO I TE^NO GORIVO I ELEKTRI^NI, PE]I, [PORETI, CISTERNE, PRETVARA^I NAPONA, ANTIFRIZ I DRUGA OPREMA ZA KOTLOVE I KOTLARNICE 8 16 KOTLOVI I OPREMA ZA GAS. 17 19 RADIJATORI PANELNI, ALUMINIJUMSKI, CEVASTI I PRIBOR ZA RADIJATORE. 20 23 BAKARNE CEVI, PVC-CU CEVI, IZOLACIJA, PRIBOR I ALAT ZA UGRADNJU CEVI ([ELNE, KALAJ, PASTE, ELEKTRODE, BRENERI,) I BAKARNI FITING.. 24 28 POCINKOVANI, CRNI I MESINGANI FITING, RAZDELNICI I FITING ZA PEX I ALPEX CEVI.. 29 36 RADIJATORSKI, KUGLA, [IBER, SIGURNOSNI I NEPOVRATNI VENTILI, ODZRA^NE I DRUGE SLAVINE, CIRKULACIONE PUMPE I MERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI (MANOMETRI, TERMOMETRI, VODOMERI,) . 37 43 BOJLERI ELEKTRI^NI I SOLARNI, SOLARNI KOLEKTORI I OPREMA, ALPEX CEVI, PVC CEVI I STIROPOR ZA PODNO GREJANJE, RAZVODNE KUTIJE, EKSPANZIONE POSUDE I KLIMA UREDJAJI 44 49 KADE, TU[ KADE I KABINE, LAVABOI, WC [OLJE, SLAVINE I OSTALA SANITARNA OPREMA ZA KUPATILA... 50 51 HIDROFORSKE POSUDE, OKITEN CEVI I FITING ZA OKITEN, PUMPE ZA VODOSNABDEVANJE, REZERVNI DELOVI ZA PUMPE I PRATE]A OPREMA.. 52 54 OKITEN CEVI I FITING ZA OKITEN. 55 - 56 PVC CEVI I FITING ZA KU]NU I ULI^NU KANALIZACIJU PE[TAN, PPR VODOVODNE CEVI I FITING FLUIDTERM... 57 59

23.09.11 [ifra 114

CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM Opis kg/kom VP cena 1.1 Kvadratne i pravougaone cevi debljine zida 1,8 - 5 mm preseka do 120 x 80 mm 120 x 80 x 3 x 6000 55,20 100 x 100 x 4 x 6000 70,80 100 x 100 x 3 x 6000 53,94 100 x 100 x 2,8 x 6000 46,40 100 x 100 x 2,7 x 6000 45,20 90 x 90 x 4 x 6000 63,00 90 x 90 x 3 x 6000 48,24 80 x 80 x 2,8 x 6000 39,76 80 x 80 x 2,7 x 6000 36,20 60 x 60 x 3,6 x 6000 46,60 80 x 60 x 3 x 6000 36,96 80 x 50 x 3 x 6000 34,14 80 x 40 x 2 x 6000 21,84 70 x 70 x 3 x 6000 36,96 70 x 70 x 2,7 x 6000 32,60 70 x 70 x 2,5 x 6000 31,74 60 x 60 x 4 x 6000 40,56 60 x 60 x 2,7 x 6000 27,20 60 x 60 x 2,5 x 6000 27,00 60 x 60 x 2 x 6000 21,90 60 x 60 x 1,8 x 6000 19,74 60 x 40 x 2,5 x 6000 22,32 60 x 40 x 2 x 6000 18,06 60 x 40 x 1,9 x 6000 18,00 60 x 30 x 2 x 6000 16,20 50 x 50 x 3 x 6000 25,68 50 x 50 x 2,7 x 6000 24,00 50 x 50 x 2,5 x 6000 22,32 50 x 50 x 2 x 6000 18,06 50 x 50 x 1,8 x 6000 16,32 50 x 30 x 3 x 6000 20,94 50 x 30 x 2 x 6000 14,28 50 x 30 x 1,8 x 6000 12,96 40 x 40 x 2,5 x 6000 17,61 40 x 40 x 2,1 x 6000 16,00 40 x 40 x 2 x 6000 14,28 40 x 40 x 1,9 x 6000 13,62 40 x 40 x 1,8 x 6000 12,96 40 x 30 x 2 x 6000 12,18 40 x 30 x 1,9 x 6000 11,73 40 x 30 x 1,8 x 6000 11,28 40 x 20 x 2 x 6000 10,44 40 x 20 x 1,8 x 6000 9,54 35 x 35 x 1,8 x 6000 11,28 30 x 30 x 2 x 6000 10,44 30 x 30 x 1,9 x 6000 9,99 30 x 30 x 1,8 x 6000 9,54 30 x 20 x 2 x 6000 8,70 30 x 20 x 1,8 x 6000 7,86 25 x 25 x 2 x 6000 8,70 25 x 25 x 1,8 x 6000 7,86 20 x 20 x 2 x 6000 6,60 20 x 20 x 1,8 x 6000 6,18 13 x 13 x 2 x 6000 3,96 1.2 Kvadratne i pravougaone cevi debljine zida 1,5 - 6 mm preseka od 15x15 mm do 18x18 mm i >= 100x100 mm 150 x 150 x 4 x 6000 108,06 18 x 18 x 2 x 6000 5,70 15 x 15 x 1,5 x 6000 3,72 1.3 Kvadratne i pravougaone cevi 20 x 20 do 40 x 40 x 1,5 40 x 40 x 1,5 x 6000 11,46 40 x 20 x 1,5 x 6000 7,74 30 x 30 x 1,5 x 6000 7,74 30 x 20 x 1,5 x 6000 6,42 25 x 25 x 1,5 x 6000 6,48 20 x 20 x 1,5 x 6000 5,04 MP cena 78,81 4.350,51 5.580,00 4.251,20 3.656,95 3.562,37 4.965,26 3.801,97 3.133,63 2.853,05 3.672,71 2.912,95 2.690,69 1.721,29 2.912,95 2.569,32 2.501,54 3.196,68 2.143,73 2.127,97 1.726,02 1.555,78 1.759,12 1.423,37 1.418,64 1.276,78 2.023,93 1.891,53 1.759,12 1.423,37 1.286,24 1.650,36 1.125,46 1.021,42 1.387,91 1.261,02 1.125,46 1.073,44 1.021,42 959,95 924,48 889,02 822,81 751,88 889,02 822,81 787,35 751,88 685,68 619,47 685,68 619,47 520,17 487,07 312,10 89,83 9.707,09 512,03 334,17 85,59 980,89 662,49 662,49 549,51 554,64 431,39 -/+ din/kg -

93,00 5.133,60 6.584,40 5.016,42 4.315,20 4.203,60 5.859,00 4.486,32 3.697,68 3.366,60 4.333,80 3.437,28 3.175,02 2.031,12 3.437,28 3.031,80 2.951,82 3.772,08 2.529,60 2.511,00 2.036,70 1.835,82 2.075,76 1.679,58 1.674,00 1.506,60 2.388,24 2.232,00 2.075,76 1.679,58 1.517,76 1.947,42 1.328,04 1.205,28 1.637,73 1.488,00 1.328,04 1.266,66 1.205,28 1.132,74 1.090,89 1.049,04 970,92 887,22 1.049,04 970,92 929,07 887,22 809,10 730,98 809,10 730,98 613,80 574,74 368,28

117

1869

106,00 din/kg 11.454,36 604,20 394,32 101,00 din/kg 1.157,46 781,74 781,74 648,42 654,48 509,04

-/+ - cena smanjena/pove}ana

2

23.09.11 [ifra 46 ZP profili (cevi) ZP I falc x 6000 (1304) ZP II falca x 6000 (1004) ZP II fal.unakrsno (1204) Rukohvati za gelendere Rukohvat za gelender MT 9 Opis

CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM kg/kom 14,40 16,98 17,40 11,36 VP cena 84,75 1.220,34 1.438,98 1.474,58 104,24 1.184,14 MP cena -/+

2153

100,00 din/kg 1.440,00 1.698,00 1.740,00 123,00 din/kg 1.397,28

47

365 2154

2427

366

48

15 17

CEVI KRU@NOG POPRE^NOG PRESEKA 1.1 Hidroispitane cevi za grejanje pre~nika od 33,7 - 114,3 mm debljine zida 2 - 6 mm 33,7 x 3 x 6000 (1") 13,62 33,7 x 2,9 x 6000 (1") 13,09 33,7 x 2,8 x 6000 (1") 12,55 33,7 x 2,65 x 6000 (1") 11,70 42,4 x 2,9 x 6000 (5/4") 17,00 42,4 x 2,8 x 6000 (5/4") 16,75 42,4 x 2,6 x 6000 (5/4") 15,30 48,3 x 3,2 x 6000 (6/4") 21,66 48,3 x 3 x 6000 (6/4") 20,10 48,3 x 2,9 x 6000 (6/4") 19,35 48,3 x 2,8 x 6000 (6/4") 18,61 60,3 x 2,9 x 6000 (2") 25,44 60,3 x 2,7 x 6000 (2") 23,40 76,1 x 3,2 x 6000 (2" 1/2) 35,04 76,1 x 2,9 x 6000 (2" 1/2) 29,50 88,9 x 3,2 x 6000 (3") 41,16 108 x 3,6 x 6000 55,00 114,3 x 4 x 6000 (4") 65,40 1.2 Hidroispitane cevi 17,2 x 2,5 x 6000 (3/8") 5,46 1.3 Hidroispitane cevi 21,3 x 2,8 x 6000 (1/2 ") 7,93 21,3 x 2,7 x 6000 (1/2 ") 7,00 26,9 x 2,5 x 6000(3/4") 8,82 1.4 Hidroispitane cevi 133 x 4,5 x 6000 85,80 159 x 4,5 x 6000 102,60 1.5 Hidroispitane cevi 219,1 x 5,6 x 6000 177,00 323,9 x 5,6 x 6000 264,00 Konstrukcione cevi pre~nika 21,3 - 114,3 mm debljine zida 2 - 5 mm 17,2 x 1,5 x 6000 (3/8") 3,48 21,3 x 2,5 x 6000 (1/2") 6,96 26,9 x 2,55 x 6000 (3/4") 9,40 33,7 x 3 x 6000 (1") 13,78 33,7 x 2,5 x 6000 (1") 11,52 33,7 x 2 x 6000 (1") 9,42 33,7 x 1,8 x 6000 (1") 8,52 42,4 x 2,7 x 6000 (5/4") 16,00 42,4 x 1,8 x 6000 (5/4") 10,80 48,3 x 3,25 x 6000 (6/4") 21,88 48,3 x 2 x 6000 (6/4") 13,80 60,3 x 3,5 x 6000 (2") 29,79 60,3 x 2 x 6000 (2") 17,40 76,1 x 3,6 x 6000 (2 1/2") 38,93 76,1 x 3 x 6000 (2 1/2") 32,46 88,9 x 4 x 6000 (3") 50,58 88,9 x 3,2 x 6000 (3") 40,00 108 x 3,6 x 6000 56,00 114,3 x 4 x 6000 (4") 65,40 1.1 Be{avne hladnovu~ene cevi 17,2 (3/8")(^ 1212) 1.2 Be{avne hladnovu~ene cevi 26,9 (3/4")(^ 1212) 21,3 x 2,6 x 6000 (1/2") 26,9 x 2,9 x 6000 (3/4") 1. 3 Be{avne hladnovu~ene cevi 33,7 (1") (^ 1212) 33,7 x 3,38 x 6000 (1") 33,7 x 2,6 x 6000 (1") 7,20 10,32 15,15 11,94

87,29 1.188,86 1.142,60 1.095,47 1.021,27 1.483,89 1.462,08 1.335,51 1.890,66 1.754,49 1.689,03 1.624,43 2.220,61 2.042,54 3.058,58 2.575,00 3.592,78 4.800,85 5.708,65 94,07 513,61 88,14 698,92 616,95 777,36 94,07 8.071,02 9.651,36 105,93 18.750,01 27.966,11 79,66 277,22 554,44 748,81 1.097,73 917,69 750,41 678,71 1.274,58 860,34 1.742,98 1.099,32 2.373,10 1.386,10 3.101,20 2.585,79 4.029,26 3.186,44 4.461,02 5.209,83 190,68 178,81 1.287,46 1.845,36 156,78 2.375,21 1.871,95

103,00 1.402,86 1.348,27 1.292,65 1.205,10 1.751,00 1.725,25 1.575,90 2.230,98 2.070,30 1.993,05 1.916,83 2.620,32 2.410,20 3.609,12 3.038,50 4.239,48 5.665,00 6.736,20 111,00 606,06 104,00 824,72 728,00 917,28 111,00 9.523,80 11.388,60 125,00 22.125,00 33.000,00 94,00 327,12 654,24 883,60 1.295,32 1.082,88 885,48 800,88 1.504,00 1.015,20 2.056,72 1.297,20 2.800,26 1.635,60 3.659,42 3.051,24 4.754,52 3.760,00 5.264,00 6.147,60 225,00 211,00 1.519,20 2.177,52 185,00 2.802,75 2.208,90

din/kg

din/kg din/kg

din/kg

din/kg

din/kg

-

din/kg din/kg

18

din/kg

-/+ - cena smanjena/pove}ana

3

23.09.11 [ifra 1446 Opis

CRNA METALURGIJA I ALUMINIJUM kg/kom VP cena 155,08 2.372,79 3.200,95 3.312,61 3.694,12 3.825,94 4.680,46 4.875,87 5.992,48 6.615,92 7.397,55 7.043,95 7.797,66 8.718,87 10.691,55 12.543,26 13.269,06 18.300,01 164,41 92.889,87 133,89 145,76 1.128,20 1.451,79 2.247,66 2.894,85 3.332,14 4.722,71 6.060,82 7.897,43 476,27 466,10 5.705,09 MP cena -/+ 1. 4 Be{avne hladnovu~ene cevi od 42,4 (5/4") do 168,00 (^ 1212) 42,4 x 2,6 x 6000 (5/4") 42,4 x 3,6 x 6000 (5/4") 48,3 x 3,2 x 6000 (6/4") 48,3 x 3,6 x 6000 (6/4") 60,3 x 2,9 x 6000 (2") 60,3 x 3,6 x 6000 (2") 76,1 x 2,9 x 6000 (2 1/2") 76,1 x 3,6 x 6000 (2 1/2") 76,1 x 4,0 x 6000 (2 1/2") 76,1 x 4,5 x 6000 (2 1/2") 88,9 x 3,6 x 6000 (3") 88,9 x 4,0 x 6000 (3") 88,9 x 4,5 x 6000 (3") 108 x 4,5 x 6000 114,3 x 5,0 x 6000 133 x 4,5 x 6000 159 x 5 x 6000 1.5 Be{avne hladnovu~ene cevi 190,7 do 487,00 (^ 1212) 325 x 6 x 12000 POCINKOVANE CEVI Pocinkovane cevi bez mufa sa navojem Pocinkovane cevi sa mufom i navojem 1/2 x 2,65 x 6000 3/4 x 2,65 x 6000 1" x 3,25 x 6000 5/4 x 3,25 x 6000 6/4 x 3,25 x 6000 2" x 3,65 x 6000 2 1/2 x 3,65 x 6000 3" x 4,05 x 6000 17,2 x 3,25 x 6000 (3/8") bez mufa i navoja ( 100,00 din/kg) PROHROMSKE CEVI Prohromske cevi (debljine zida 1,5 - 2,6 mm) 33,7 x 2,6 x 6000 (1") ^ELI^NI LIM 1.1 Crni hladnovaljani lim debljine 0,5 - 0,8 mm (^ 146) (U.S. Steel Srbija) 0,45 x 800 x 2000 0,5 x 1000 x 2000 0,5 x 1250 x 2000 0,6 x 1000 x 2000 0,6 x 1250 x 2000 0,7 x 1000 x 2000 0.7 x 1250 x 2000 0,8 x 1000 x 2000 0,8 x 1250 x 2000 1.2 Crni hladnovaljani lim debljine > 0,8 mm (^ 146) (U.S. Steel Srbija) 1 x 1000 x 2000 1 x 1250 x 2000 1,2 x 1000 x 2000 1,25 x 1000 x 2000 1,25 x 1250 x 2000 1,5 x 1000 x 2000 1,5 x 1250 x 2000 2 x 1000 x 2000 2 x 1250 x 2000 1130 102 Perforirani lim 1 x 1000 x 2000 (otvor 5 x 5 mm) Crni toplovaljani l